Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, noiembrie 27, 2014

Fenomenul de Rezonanţă. Rezonanţa Schumann


Investește în dezvoltarea ta personală spirituală, sponsorizând totodată activitatea mea îndreptată spre binele general, căci este cea mai bună investiție, accesând acest link: https://ko-fi.com/katospirit/tiers

Tot ce există în viaţa ta se bazează pe fenomenul de rezonanţă, viaţa însăşi şi manifestarea întregului Univers se bazează pe rezonanţă, de aceea, înţelegerea rezonanţei reprezintă un lucru foarte important.
Deoarece subiectul nu este unul simplu şi uşor de înţeles şi asimilat, recomand parcurgerea lui în mod repetat, la anumite intervale de timp.
Oricum, despre rezonanţă am mai scris şi voi mai scrie, căci subiectul este foarte vast, inepuizabil, fiind în legătură cu toate celalalte aspecte ale vieţii.
Probabil voi ajunge să scriu o carte pe această temă, cu timpul... :)


Termenul rezonanță provine din latinescul resonare, care desemnează vibrația.
Tot ce există în Univers vibrează, şi fiecare formă determină o vibraţie de tip specific, formele specifice determinând vibraţii specifice corelate.
Pe de altă parte, forma este funcţie de frecvenţă, deci între formă şi frecvenţe există o strânsă intercorelaţie.
Vezi Cymatica spre exemplificare: https://en.wikipedia.org/wiki/Cymatics
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cymatics

Părintele acusticii, fizicianul german Ernst Florens Friedrich Chladni, a efectuat în secolul 18 studii asupra vibrațiilor diferitelor plăci și determinările vitezei sunetului în diferite gaze.
A dezvoltat tehnica de vizualizare ale diferitelor moduri de vibrație ale unei suprafețe, şi a repetat experiențele realizate cu plăci de sticlă de către Robert Hooke la Universitatea din Oxford, în 1680.

Tehnica consta în a presăra nisip și a produce diferite figuri de distribuţie a nisipului pe plăci metalice sau de lemn, prin frecarea marginii plăcii cu un arcuș de vioară.
În momentul oscilaţiei plăcii determinate de frecarea de arcuş, nisipul se ordonează în punctele de minim (nodurile vibrației), formând diferite figuri geametrice. 
Ulterior, dezvoltarea electrotehnicii a permis cuplarea difuzoarelor la un oscilator a cărui frecvență poate fi ajustată cu precizie, şi studierea mai precisă a corelaţiei formă-frecvenţă.
Variante ale acestei tehnici sunt folosite la proiectarea și construirea instrumentelor muzicale, care toate sunt sisteme rezonatoare.


Hans Jenny, medic și om de știință, a inventat termenul "cimatica" - "cymatics", pentru a descrie efectele acustice ale fenomenelor undelor sonore.
A publicat în 1967 primul volum “Cymatica- structura şi dinamica undelor şi vibraţiilor” - "Cymatics: The Study of Wave Phenomena"
Al doilea volum a apărut în 1972, anul morţii sale. 
Această carte a fost o documentare scrisă și fotografică a efectelor vibrațiilor sonore asupra fluidelor, pulberilor și pastelor lichide. 
El a concluzionat: "Acesta nu este un haos nereglementat. Este un model dinamic, dar a ordonat"                    
Jenny a utilizat oscilatoare de cristal și tonoscoapele sale pentru a face plăcile şi membranele să vibreze. 
A întins nisip cuarțos pe membrana unui tambur negru de 60 cm în diametru, care a fost făcută să vibreze şi a reprodus modelele Chladni simetrice - numite după Ernst Chladni, care a descoperit fenomenul în 1787.
Tonurile mai reduse au generat imagini simple şi clare, în timp ce tonurile mai înalte au generat structuri mult mai complexe.
S-au efectuat cercetări cu diferite substanţe, cum ar fi nisip, apă, pilitură de fier, plasate pe suprafeţe aflate în vibraţie.
În toate experienţele apar forme şi tipare statice sau în mişcare, conform variaţiei frecvenţei care le determină vibraţia. 
Unele modele sunt ordonate şi staționare, altele se dezvoltă într-o manieră turbulentă, şi sunt în mod constant în mişcare. 

Peter Guy Manners a dezvoltat cymatica mai departe, oferindu-i o utilitate. 
A pornit de la premisa că fiecare formă ce are o densitate, formă şi culoare unice, rezonează într-un anumit spectru de frecvenţe specific.
A creat o bază de date cu frecvenţele la care rezonează ţesuturile sănătoase şi le-a comparat cu frecvenţele pe care rezonează ţesuturile bolnave, disfuncţionale.                              Cymatica, Biorezonanţa, a devenit o terapie care utilizează undele sonore pentru a vindeca ţesuturile şi celulele.
Când unui ţesut bolnav i se aplică o undă sonoră având frecvenţa de rezonanţă a ţesutului sănătos, el va rezona din nou pe frecvenţa corectă indusă, prin procesul numit rezonanţă simpatică.
Pe acest principiu se bazează şi tehnologia binaurală, ce face ca undele creierului să se sincronizeze în mod rezonant pe frecvenţa indusă de sunetele acustice ce produc "bătăile" binaurale.
"Când te-ai născut, fiecare celulă se multiplică, apoi la pubertate, tiparele frecvenţiale ale celulelor se modifică, şi în loc de multiplicare, fiecare celulă este înlocuită cu altă celulă. 
Când suntem în vârstă, fiecare celulă este înlocuită de altă celulă, dar ritmul este mult încetinit, până intervine moartea.
În câţiva ani, vom putea preveni această încetinire a ritmului de înlocuire a celulelor, şi toate acestea prin intermediul sunetelor. 
Dacă vom lua o probă de frecvenţă a ADN-ului dumneavoastră la vârsta de 18 ani, şi o vom salva, apoi mai târziu, dacă se transmite această frecvenţă la celulele tale, ele vor întineri." - Peter Guy Manners


Ceea ce apare ca materie solidă reprezintă de fapt efecte de câmp, efectul undelor, al vibraţiilor, rezonanţelor...


Dar ce este rezonanţa, mai precis, şi mai pe înţelesul tuturor ?
Rezonanţa este procesul prin care are loc un transfer de energie între două sisteme vibratorii, care oscilează cu frecvenţa de vibraţie apropiată - sistemul sursă şi sistemul rezonator, şi care are ca efect o creştere a amplitudinii vibraţiilor sistemului rezonator. 
Când sistemul rezonator are frecvenţa de vibraţie perfect egală cu a sistemului sursă, amplitudinea vibraţiilor sale creşte foarte mult, către o valoare maximă caracteristică.
Prin oscilaţia unui mic pendul pus de Tesla într-o clădire cu mai multe etaje, se spune că a reuşit inducerea, în timp, a rezonanţei structurii clădirii, care putea fi distrusă de vibraţiile induse dacă nu se oprea pendulul.
Tot ceea ce există în Univers vibrează cu o anumită frecvenţă specifică. 
Totul interacţionează energetic, vibrator, conform frecvenţelor de rezonanţă proprii.
Lucruri şi fenomene separate şi independente se pot afla în legătură rezonantă, pot interacţiona selectiv, prin rezonanţă. 
Această legătură care uneşte lucrurile, fenomenele, uneşte şi fiinţele, atât la nivelul material al organismului omenesc cât şi la nivelul proceselor psihice, afective, a trăirilor emoţionale.
Legea rezonanței este universală, şi reprezintă o condiţie a manifestării, a activării, a mişcării, acţiunii, a transformării.
Este strâns legată de ceea ce numim Legea Atracţiei - modul în care atragem lucruri, evenimente, oameni, fiinţe, etc, în viaţa noastră, în experienţele noastre de viaţă.
Atragi lucrurile și situațiile care rezonează cu natura gândurilor şi faptelor tale, în mod rezonant.
Înţelegerea fenomenului rezonanţei stă la baza înţelegerii Legii Atracţiei, deci este ceva ce merită studiat şi aprofundat.


În fizică, rezonanța este tendința unui sistem de a oscila cu amplitudine maximă la anumite frecvențe, denumite frecvențe de rezonanță
La aceste frecvențe, chiar și forțe oscilante mici pot produce amplitudini de vibrație mari, deoarece sistemul stochează energie oscilantă. 
Când atenuarea este mică, frecvența de rezonanță este aproximativ egală cu frecvența naturală a sistemului, la care el vibrează liber. 
Rezonanța apare la toate tipurile de sisteme oscilante: există rezonanță a undelor mecanice, rezonanță electromagnetică, și rezonanță a funcțiilor de undă în fizica cuantică.

Rezonanţa, ca definiţie, înseamnă:
1. Proprietate a unor corpuri sau a unor încăperi de a intensifica și a prelungi sunetele; răsunet.
2. Stare de vibrație în care se găsește un corp sau un sistem fizic când asupra lui se exercită o acțiune exterioară periodică, cu o frecvență egală ori apropiată cu frecvența proprie vibrației corpului sau a sistemului.
Cutie de rezonanță = cavitate al cărei volum de aer este capabil să oscileze și să amplifice sunete.
3. ( Med.) Tulburare de gândire la schizofrenici, caracterizată prin înlocuirea legăturilor de fond ale acțiunilor prin relații verbale, de obicei făcute după asonanță, rimă sau localizare în timp sau spațiu. – Din fr. résonance. Sursa: DEX '98 (1998) 


Rezonanță (fr. résonance ), (acustică) fenomen datorită căruia undele sonore propagate de la un emițător (vibrator) pot face să intre în oscilație un receptor (rezonator), dacă una din frecvențele proprii de vibrație ale rezonatorului este egală sau foarte apropiată de frecvența cu care vibrează emițătorul și dacă energia purtată de unda sonoră este suficient de mare față de distanța care separă corpurile în cauză.

Experimental, fenomenul poate fi realizat ținând apăsată pedala din dreapta a unui pian și emițând în apropierea lui un sunet suficient de puternic, de ex. un sunet "la" vocal. 

Se constată că pianul reproduce clar acest sunet, coardele corespunzătoare aceluiași la intrând spontan în vibrație, sub excitarea undelor sonore vocale. 
Datorită rezonanţei, sunetele pot fi amplificate. ( Ex.: sunetul unui diapazon ( 6 ) ținut aproape de gura unei eprubete poate fi sensibil amplificat dacă, prin încercări, se realizează în eprubetă un volum adecvat de aer, turnând apă). 
Cele mai importante instrumente muzicale sunt sisteme oscilatorii complexe, cuprinzând în esență două elemente distincte
- un vibrator (coardă, ancie) și un rezonator, 
- o cutie de rezonanţă (corpul violoncelului sau al pianului, tubul clavecinului, etc), ale cărui frecvențe proprii sunt excitate de vibrator
Vibratorul în sine dă un sunet slab, deoarece antrenează în mișcare un volum redus de aer. 
Cuplat la o cutie de rezonanţă, sunetul lui este amplificat în dependență de diverși factori.
Amplificarea trebuie să fie neselectivă, uniformă pentru toate sunetele emise de vibrator. 

În acest scop, este necesar ca forma corpului rezonator să fie neregulată, nedefinibilă geometric, astfel ca în el să se afle zone de aer cu cele mai variate frecvențe proprii de vibrație, apte să „răspundă” fidel vibratorului. 
Dacă rezonatorul are o formă definibilă geometric (paralelipipedic, sferă, cilindru), el este selectiv, amplificând o singură frecvență (sau o bandă foarte îngustă). 
Pe această proprietate se bazează rezonatorii sferici și cilindri inventați de Helmholtz cu care acesta a efectuat analiza și sinteza sunetelor complexe și a dovedit că timbrul unui instr. muzical depinde numai de spectrul acustic al sunetelor emise (numărul, frecvența și intensitatea relativă a armonicelor).
În expresii de tipul „rezonanţă superioară” sau „ rezonanţă naturală a corpurilor sonore”, preluate necritic din unele lucrări fr., termenul reyonanţă este utilizat cu înțelesul de „producerea sunetelor armonice”. 

Această extindere semantică nu este justificată, poate crea confuzii și trebuie evitată. Sursa: DTM (2010) 

REZONÁNȚĂ - 1. Fenomenul de oscilație a unui sistem fizic datorită energiei primite din exterior de la un alt sistem, cu care se află în legătură directă sau mijlocită prin intermediul undelor și care oscilează cu o frecvență egală sau apropiată de una dintre frecvențele cu care este capabil să oscileze primul sistem; cu cât frecvența celui de-al doilea sistem este mai apropiată de frecvența primului sistem, cu atât amplitudinea oscilațiilor acestui sistem este mai mare. 

Rezonanţa este folosită la instrumentele muzicale (pentru amplificarea și timbrarea sunetelor), în radiofonie (pentru acordarea radioreceptoarelor pe frecvența postului emițător), în cercetările privind fizica corpului solid ( ex. r. ciclotronică, r. paramagnetică) etc.; ea apare și în împrejurări nedorite ( ex. trepidațiile).
Cutie de rezonanţă = cavitate al cărei volum de aer este capabil să oscileze și să amplifice sunetele. Creștere puternică, în anumite condiții, a secțiunii eficace a unor reacții nucleare; prin analogii matematice, această r. poate fi interpretată ca fiind o particulă elementară cu viață foarte scurtă. 2. ( CHIM.) Teorie conform căreia starea electronică reală a moleculei rezultă prin suprapunerea diferitelor stări electronice probabile ale moleculei respective (structuri limită). 
Funcția de undă globală a moleculei se obține prin combinarea liniară a funcțiilor de undă ale structurilor limită.
Rezonanţa magnetică nucleară ( RMN ) = modificarea orientării anumitor nuclee atomice plasate în câmp magnetic static, atunci când sunt supuse acțiunii unui alt doilea câmp electromagnetic oscilator. 

Principalele aplicații practice sunt spectroscopia RMN, folosită pentru efectuarea de analize chimice și biochimice de mare finețe ( ex. în controlul calității produselor în industria farmaceutică) și imageria prin RMN, folosită în medicină pentru obținerea de imagini de foarte bună calitate (îndeosebi în vederea localizării tumorilor sau leziunilor de la nivelul sistemului nervos). Sursa: DE (1993-2009)

Rezonanţe au loc continuu. Tot ceea ce se manifestă are la bază fenomenul de rezonanţă. 
Energia este continuu emisă şi recepţionată, suferind felurite transformări, printr-un fenomen de transfer energetic de la o sursă emiţătoare la o serie de elemente receptoare. 
Tot ceea ce înfăptuieşti este conform modului în care rezonezi cu anumite modele şi tipare de gânduri, raţionamente, teorii, şi modele de comportament. 
Atitudinea ta de moment reprezintă un sistem complex rezonator ce contribuie la efectuarea fiecărei alegeri şi luarea fiecărei decizii de acţiune. 
Acest sistem rezonator atitudinal poate fi bine exemplificat cu cazul ascultării unui post la un aparat radio : tu, în funcţie de starea ta de moment, selectezi un anumit post, care de fapt se află în rezonanţă cu starea ta suflească (afectivă) de moment. 
Tu alegi ce vrei să asculţi, conform personalităţii tale, dar şi influenţat de starea ta emoţională din prezent. Iar ceea ce vei asculta, îţi va influenţa starea, în continuare.
Este important de înţeles acest mecanism, prin care starea ta influenţează alegerile şi deciziile tale, iar efectele alegerilor şi deciziilor vor influenţa în continuare starea ta. 

Este un circuit determinist închis, prin care tu te influenţezi continuu pe tine însuţi. 
Ceilalţi oameni sunt doar instrumente de care te serveşti în acest scop, pe care îi atragi şi îi respingi conform personalităţii tale, dar şi a stării tale atitudinale din prezent.
Cum influenţează libertatea alegerile tale : prin detaşarea emoţională de efectele faptelor celorlalţi, se modifică starea ta afectivă, căci devii mai calm, mai liniştit, mai relaxat, iar această stare îţi va permite să gândeşti mai pozitiv, mai realist, putându-te concentra şi rezona cu aspectele pozitive, frumoase, plăcute, ale vieţii, pe care le vei atrage astfel în mod automat în viaţa ta...

Rezonanţa Schumann (RS)
Rezonanța Schumann (RS) este un set de vârfuri de spectru în frecvență extrem de redusă a spectrului de câmp electromagnetic a Pământului (CEP).
Rezonanțele Schumann sunt rezonanțele electromagentice globale, exercitate de descărcările fulgerelor în cavitatea formată de suprafața Pământului și ionosferă.
Acest fenomen global este numit dupa fizicianul Winfried Otto Schumann, care a prezis-o matematic în 1952
Rezonanța Schumann apare datorită faptului că spațiul dintre suprafața Pământului și ionosferă acționează ca un spațiu închis, ca o cutie de rezonanţă.
Între scoarţa terestră şi stratul ionizat al atmosferei se formează o "cutie rezonantă", în care undele electromagnetice de frecvenţă foarte joasă rezonează la o serie de frecvenţe (7,83 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz şi 33,8 Hz.)Aceasta mai ales în timpul furtunilor tropicale din Asia, Africa sau America. 
Această rezonanţă este un fapt natural, prezis teoretic şi observat experimental. 

Animaţie reprezentând rezonanța Schumann în atmosfera Pământului:

Live Data
Vezi date live de la GCI’s Global Coherence Monitoring System, o reţea mondială de magnetometre care colectează un flux continuu de date din câmpul magnetic terestru:
https://www.heartmath.org/research/global-coherence/gcms-live-data/

Diagrame ale frecvenţelor Schumann poţi vedea aici

Nu s-a constatat nici o creştere în timp a acestor frecvenţe de rezonanţă.

Ionosfera este partea superioară a atmosferei, caracterizată de o ionizare produsă de radiația solară. 
Ea joacă un rol important în electricitatea atmosferică și formării marginii interioare a magnetosferei. 
Acesta are o importanță practică, deoarece, printre alte funcții, ea influențează propagarea undelor radio în locurile îndepărtate de pe Pământ.
Ionosfera este un înveliș de electroni, atomi și molecule încărcate electric care înconjoară Pământul, se întinde de la o înălțime de aproximativ 50 de km pînă la mai mult de 1000 km. 
Ea își datorează existența sa în primul rând radiațiilor ultraviolete ale soarelui.
Partea inferioară a spectrului undelor electromagnetice, undele de foarte joasă frecvenţă:
Definiţii şi terminologie:
Conform Administraţiei Naţionale de Telecomunicaţii şi Informare a Statelor Unite ale Americii , undele electromagnetice ale căror frecvenţe sunt mai mici decât 30 kHz sunt denumite unde electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (very low frequency), iar cele a căror frecvenţă este mai mică decât 3 kHz nici nu sunt atribuite vreunei activităţi civile.
Clasificarea lor:
- unde electromagnetice de foarte joasă frecvenţă (very low frequency sau pe scurt, VLF), cu frecvenţe cuprinse între 30 kHz şi 3 kHz;
- unde electromagnetice de ultra joasă frecvenţă (ultra low frequency sau ULF), cu frecvenţe cuprinse între 3 kHz şi 300 Hz;
- unde electromagnetice de super joasă frecvenţă (super low frequency sau SLF), cu frecvenţe cuprinse între 300 Hz şi 30 Hz;
- unde electromagnetice de extrem de joasă frecvenţă (extreme low frequency sau ELF), ale căror frecvenţe au valori sub 30 Hz.
Materialele conductoare sunt opace pentru undele electromagnetice şi din acest motiv, comunicarea între două puncte aflate în medii conductoare (de exemplu apa sărată din mări şi oceane sau subsolul Pământului) nu se poate realiza cu echipamentele uzuale şi folosind metodele clasice de comunicare radio.
Acest fenomen de "ecranare" împiedică comunicarea radio clasică între o bază terestră şi submarinele aflate în submersiune. 

Într-o astfel de situaţie, doar undele electromagnetice din gama SLF pot asigura legătura radio.
Pe de altă parte, în cazul unor accidente miniere, când echipamentele de telecomunicaţii prin cablu sunt distruse, apare necesitatea unei căi de comunicaţie "fără fir" între minerii blocaţi în subteran şi echipele de salvare aflate la suprafaţă sau tot în subteran. 
Undele electromagnetice din gama ULF pot penetra solul la adâncimi de ordinul zecilor sau sutelor de metri, fiind singurele care pot fi folosite în astfel de situaţii.
Undele electromagnetice de joasă frecvenţă sunt generate şi de fenomene naturale ce au efecte la scară mare şi foarte mare. 

Astfel, apariţia unor unde electromagnetice de joasă frecvenţă (ULF sau ELF) poate anunţa un cutremur iminent, cu câteva zeci de minute înaintea unor mişcări telurice de suprafaţă.
Fenomenele meteorologice din spaţiul extraatmosferic, cum sunt exploziile solare, ploile de meteoriţi, fluxurile importante de particule elementare, sau radiaţiile generate de surse extraterestre, chiar extragalactice, generează unde electromagnetice din domeniile ULF, SLF sau ELF. 
Acestea pot produce furtuni electromagnetice, perturbări ale comunicaţiilor radio sau chiar scoaterea din funcţiune a unor sateliţi artificiali ai Pământului sau a unor echipamente de radiocomunicaţii aflate pe sol. 


Deoarece frecvenţa undelor cerebrale este de ordinul hertzilor, există şi o influenţă asupra psihicului uman cauzată de undele din aceeaşi gamă, produse natural sau artificial.
Importanţa acordată de NASA acestor aspecte ştiinţifice, tehnice sau militare legate de generarea şi propagarea undelor electromagnetice de foarte joasă frecvenţă este subliniată prin lansarea proiectului "INSPIRE" (Interactive NASA Space Physics Ionosphere Radio Experiments).
Furtunile tropicale (care sunt caracterizate prin descărcări electrice intense şi frecvente) generează unde electromagnetice cu spectru foarte larg, iar pentru cele de foarte joasă frecvenţă spaţiul format între suprafaţa Pământului şi ionosferă devine un adevărat ghid de undă prin care acestea se propagă pe distanţe foarte mari, ajungând chiar să înconjoare Pământul. 

Analizarea acestor unde este importantă în climatologie deoarece se poate obţine o imagine la nivel global a fenomenelor meteorologice locale.
Frecventele descărcări electrice ce apar în timpul unor furtuni puternice creează unde electromagnetice din domeniul ULF şi ELF care, în cavitatea rezonantă formată (la nivel global) între Pământ şi ionosferă, pot produce o rezonanţă electromagnetică, fenomen cunoscut în literatură sub denumirea de "Rezonanţă Schumann", prezis de fizicianul Winfried Otto Schumann în 1952.
Prin metode experimentale, au fost puse în evidenţă peakurile (varfurile) frecvenţelor de rezonanţă Schumann, la valorile: 7,83 Hz, 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz şi 33,8 Hz.

Aceste valori ale frecvenţelor de rezonanţă nu sunt fixe în mod absolut, deoarece sunt influenţate de condiţiile atmosferice ce duc la modificarea înălţimii ionosferei şi implicit, la modificarea volumului “cutiei de rezonanţă”. 
De asemenea, amplitudinea undei electromagnetice rezonante se modifică în funcţie de numărul de descărcări electrice din atmosferă în intervalul de timp analizat. 
În decursul unei zile pot fi puse în evidenţă trei maxime
- unul corespunzător furtunilor tropicale din Asia de sud-est, 
- după 5 ore un maxim datorat furtunilor din Africa, iar 
- după încă 6 ore, un maxim corespunzător furtunilor din America de Sud. 
Analiza ştiinţifică a acestui fenomen poate oferi date importante referitoare la modificări climatice la nivel global, temporare sau definitive.
Undele electromagnetice din gama ELF pot fi recepţionate doar cu antene şi receptoare special concepute, având în vedere că lungimea lor de undă este extrem de mare şi nivelurile de câmp extrem de mici. 

Un alt impediment legat de punerea lor în evidenţă este imediata lor apropiere (ca interval de frecvenţe) de câmpurile create de reţelele de distribuţie a energiei electrice care în Europa operează pe o frecvenţă de 50 Hz iar în multe alte ţări ale lumii, pe o frecvenţă de 60 Hz. 
De aceea, de multe ori cercetătorii sunt obligaţi să extragă informaţiile utile din semnale ce sunt practic “înecate în zgomot”.
 Undele cerebrale sunt de frecvenţă foarte joasă şi pot fi influenţate sau perturbate de stimuli electromagnetici externi.
Determinările experimentale infirmă modificări ale frecvenţelor de rezonanţă Schumann în sensul unei creşteri continue ce poate fi pusă în evidenţă. Organisme ştiinţifice ale căror posibilităţi tehnice şi credibilitate ştiinţifică nu poate fi pusă la îndoială (NASA şi altele) nu au semnalat o modificare a frecvenţei de rezonanţă Schumann în timp.


Animaţie privind fenomenul rezonanţei Schumann : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/6/67/Schumann_resonance_animation.ogv/Schumann_resonance_animation.ogv.480p.webm


APARATE PENTRU SĂNĂTATEA TA BAZATE PE REZONANŢĂ!
Acest aparat - Vital Protect, este un generator de rezonanţă Schumann pe 7,83 Hz, singurul produs în România, cu efecte benefice asupra organismului omenesc.
Există două modele, pe care le poţi cumpăra online dând click pe linkurile de mai jos. Aici ai informaţii detaliate în linkurile de mai jos:
1. Link - Vital Protect  
2. Link - Vital Protect Home - pentru casă
3. Link - Toate aparatele AIM și pachetele promoționale 

aimgroup.ro

Filmul "Rezonanţa - Fiinţe de frecvenţă", şi "Legea Rezonanţei", din playlistul meu youtube Energetica corpului uman katona nicolae(252 de videoclipuri dec 2016):Efecte ale rezonanţei


 LIBERTATE ŞI REZONANŢĂ

Fiecare om îşi are viziunea sa personală referitoare la iniţierea spirituală, realitate şi adevăr. 
Personal cred că nu este necesar şi important să cauţi pe cineva cu care să rezonezi, la întâmplare, ci să cauţi să descoperi adevărul, şi să rezonezi cu el, ajutându-te de informaţiile oferite de alţii privind experienţele lor de viaţă. 
Rezonând cu Adevărul, vei rezona cu oameni care rezonează şi ei cu Adevărul, şi îi vei atrage în viaţa ta.
Eu, personal, am trecut de etapa căutării unui model uman, sau altfel privind problema, deoarece extremele se ating, detaşându-mă de căutarea unui singur model, am dobândit deschiderea necesară acceptării oricărei informaţii utile, din partea oricui. 
Nu afirm însă că şi alţii trebuie să renunţe la căutarea unui model singular, căci fiecare trebuie să facă ceea ce simte că este cel mai bine pentru el, în ceea ce îl priveşte, în fiecare moment al vieţii sale
Momentul deschiderii a cam coincis şi cu înţelegerea faptului că nimeni nu poate urma vreun model, deoarece calea fiecăruia este unică şi individuală. 
Imitarea nu ajută pe nimeni cu nimic, ci doar efortul de gândire propriu. 

A medita şi analiza în mod critic experienţele de viaţă ale celorlalţi oameni ajută în mod real evoluţiei tale, deoarece astfel îţi dezvolţi discernământul propriu. 
Procedând în acest mod, îţi asumi responsabilitatea alegerilor şi deciziilor proprii, şi scapi totodată de tendinţa nevrotică de a tot proiecta diverse învinuiri asupra altora pe care îi consideri responsabili de insuccesele tale.
Când nu mai laşi pe nimeni să aleagă şi să decidă în locul tău, îţi recapeţi forţa şi încrederea în tine însuţi.
Tot ce am scris eu despre iniţiere, realitate şi adevăr, este pur informativ, şi în scopul de a servi oricărui om care doreşte să asimileze informaţii în acest domeniu.
Cine va analiza şi medita asupra ideilor prezentate, va putea rămâne cu ceva util lui însuşi. 
Cine nu, nu...
Pe mine nu mă interesează polemicile şi confruntările, nu particip la întreceri şi concursuri, deoarece eu nu sunt în competiţie cu nimeni. 

Nu caut să urmez pe nimeni nicăieri, şi nici să mă urmeze pe mine cineva undeva. 
Sunt liber, şi mă bucur de libertatea mea, nesimţind nici o nevoie de a mă lega de cineva, nici de a lega pe cineva de mine. 
Nimeni nu poate fi fericit, şi nu poate iubi, cât timp nu este liber. 
Nici un om nu poate fi liber în mod absolut, dar cel ce acţionează în direcţia eliberării sale de constrângeri şi dependenţe, se va apropia tot mai mult de starea de decondiţionare, care îi va conferi deschiderea intelectuală şi sufletească în care va rezona în mod firesc şi natural cu planurile superioare ale conştiinţei şi moralităţii, manifestându-şi în mod liber capacitatea creatoare. 
Liberul arbitru devine cu atât mai liber cu cât omul conştientizează mai bine în ce constă... libertatea sa de alegere şi decizie...

Lecturarea articolului în playlistul meu "Creaţii personale Kato" katona nicolae
(107 videoclipuri dec 2016)
Citește și articolul Frecvența Schumann 7,83Hz și ritmurile creierului


Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 

Toate siteurile și conturile mele, activitatea mea, resursele oferite ție: https://ko-fi.com/post/Kato--Resurse-utile--Dezvoltare-Spirituala-N4N0DJ6CW

CUPRINSUL articolelor Kato publicate pe platforma Ko-Fi:
https://ko-fi.com/post/CUPRINSUL-articolelor-Kato-publicate-pe-platforma-F1F8IFBIA

Aici poți asculta podcasturile mele publicate pe pe platforma Anchor: https://anchor.fm/kato-podcast

Playlistul meu Youtube ”Creații personale Kato”:
https://youtube.com/playlist?list=PLbN5sJc5PARCXWVENfJT1gfDLmscQSOMC

Link de Abonare la canalul meu Youtube, dacă nu ești deja abonat: https://www.youtube.com/user/katonanico?sub_confirmation=1

Investește în dezvoltarea ta spirituală, sponsorizând totodată activitatea mea publică în beneficiul tuturor, pe această platformă, Ko-fi, https://ko-fi.com/katospirit ,
- ocazional, donând de o cafea sau mai mult, sau
- să devii Membru Sponsor (sponsorizare lunară), beneficiind astfel de o mulțime de Bonusuri accesibile doar Membrilor sponsori, care se încadrează într-un Program de dezvoltare personală spirituală.

Nivelurile și beneficiile Membrilor sponsori de la fiecare Nivel le poți vedea aici: https://ko-fi.com/katospirit/tiers

-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobs-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).


-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');