Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, septembrie 30, 2013

DESPRE DETAŞAREA CONŞTIENTĂ DE AICI ŞI ACUM, DE SPAŢIO-TEMPORALITATE

Motto : dacă nu vezi cu un ochi, întoarce capul şi priveşte cu celălalt, iar dacă nu vezi cu nici unul, atunci ciuleşte urechile şi ascultă.

"Nu există nimic în afara momentului prezent. Întreaga viață a unui om nu este altceva decât o succesiune de asemenea momente." Yamamoto Tsunetomo (12 June 1659 – 1719) - samurai.

Este ca şi cum o fiinţă ar trăi toată viaţa pe malul unui râu, percepând curgerea sa din aceeaşi poziţie, mereu, şi ar dobândi astfel convingerea că nu există nimic în aval, şi nici în amonte, decât ceea ce percepe ea, în limitele percepţiei sale. 
Doar curgerea, fără izvor, fără revărsare...
Ce vă spune termenul "spaţio-temporalitate" ? 
Unora, poate nimic. 
Dar termenii deja-vu, profet, profeţie, clarviziune, simultaneitate temporală, călătorie temporală, memorie regresivă, precogniţie, amintire, akasha, ...
Ce este amintirea, în esenţa ei ? 
Poţi retrăi psihic un eveniment din trecut, în mintea ta ? 
Oricine poate. 
Te poţi detaşa mental de momentul prezent, şi de lumea înconjurătoare ? 
Oricine poate, şi experimentează asta, zilnic, în starea de somn, în vis, în reverie, în meditaţie, în transă...

Ce vreau să spun, de fapt, este că : corpul tău fizic este legat de momentul prezent, de aici şi acum, prins fiind în lanţul transformărilor fizico-chimice materiale, în mod evident, real, cu tot ceea ce este legat de simţurile corporale, recepţie, percepţie senzorială, transmiterea şi analiza informaţiei recepţionate... 
Dar... Spiritul... nu ! 
Spiritul pare "încătuşat" în materie, prin legarea sa de organismul omenesc, dar el se află doar aparent situat în întregime în interiorul corpului...
Teoria privind acest raţionament, este complexă, şi nu o voi dezbate aici, dar ideea pe care vreau s-o transmit este că Principiul Conştient, care este Spiritul, poate, în anumite condiţii, să se detaşeze de "aici şi acum", şi o şi face, zinic, chiar dacă tu nu conştientizezi prea bine asta, deoarece nu ai meditat la acest aspect, fiind convins de incapacitatea şi limitarea ta.

Cine nu se poate "proiecta", mental, în alt spaţiu, în alt timp, în trecut sau viitor ? 
"Mental" înseamnă că Principiul Conştient (Spiritul) o face, prin comutarea atenţiei de la "aici şi acum", detaşându-se de momentul prezent, de materialitatea spaţio-temporală în care nu poţi percepe senzorial decât Prezentul.
În vechile scrieri hinduse se afirmă că "unde este atenţia, este şi Spiritul"
Deci, prin orientarea (proiecţia) atenţiei, îţi poţi orienta (proiecta) Spiritul, unde vrei tu, chiar şi ÎN TIMP, printr-un efort voluntar al voinţei personale.  
Şi, cu cât înveţi mai bine să poţi să te detaşezi, tot mai conştient, tot mai mult, de planul material, de materia legată de spaţio-temporalitate, cu atât mai conştient vei fi de capacitatea ta de a percepe extrasenzorial (în spirit), lumea, detaşat fiind de spaţiu şi timp, care se vor "desfăşura" percepţiei tale sub forma unui "continuum", în care trecutul, prezentul şi viitorul sunt desfăşurate percepţiei spirituale...

AICI ŞI ACUM
O întrebare logică, care se pune, privind discuţiile pe tema existenţei celui de-al Doilea Corp şi a Stării a Doua este : Unde te duci ? 

Pe baza experienţelor au fost identificate trei zone mari pe care le poate „străbate” corpul astral desprins de corpul fizic. 
1. Prima zonă a fost numită Sfera I, sauaici şi acum
Sfera constă din oameni şi locuri reale, fiind zona materialului, pe care o percepem cu ajutorul simţurilor, pe care o cunoaştem deja.
Corpul astral se desprinde de corpul fizic, se deplasează pe anumite distanţe, prin voinţă, "zburând" prin aer, după care se reîntoarce în corpul fizic. 
O altă cale de a ajunge unde vrei, mult mai repede, este prin concentrare
Te gândeşti intens la o persoană pe care vrei să o vezi, şi, în câteva clipe, eşti acolo. 
Nu trebuie să te gândeşti niciodată la un loc anume, ci numai la o persoană.
În zborul este bine să eviţii clădirile şi copacii, deoarece faptul că vei „trece prin ele” te va tulbura la început, de aceea este mai bine să le eviţi.

Din clipa în care începi să te concentrezi, nu te mai gândi la nimic altceva, căci imediat ce te gândeşti la altceva direcţia ta de deplasare va fi deviată.

2. Sfera II este un mediu imaterial, în care legile mişcării şi ale materiei sunt foarte puţin asemănătoare cu cele din lumea fizică. Este o imensitate ale cărei limite sunt necunoscute, şi ale cărei dimensiuni sunt de neînţeles.
Acolo îşi au sălaşul toate elementele atribuite de oameni raiului şi iadului.
Este populată de entităţi înzestrate cu diferite grade de inteligenţă, cu care comunicarea este posibilă. 
Elementele şi principiile fundamentale sunt total diferite de cele ale lumii fizice, iar timpul pare inexistent.
Există succesiune de întâmplări, trecut şi viitor, dar nu şi o separare ciclică, ele continuând să existe concomitent cu prezentul. 

Măsurarea timpului acolo este un lucru absolut inutil.
Este o stare de a fi, în care ceea ce numim „gând” este izvorul existenţei, forţa creatoare vitală, care produce energie, dă formă materiei şi creează canale de percepţie şi de comunicare. Acolo nu există mijloace de transport de nici un fel, deoarece este suficient ca mişcarea să fie gândită, pentru ca în clipa următoare să devină fapt. 

Nu există instrumente (aparate) de comunicare, deoarece comunicarea este instantanee
Nu există ferme, grădini, crescătorii de animale, culturi agricole, deoarece entităţile Sferei II nu au nevoie de alimente ca sursă de energie.
În Sfera II gândul reprezintă singura forţă capabilă să înlocuiască orice nevoie sau dorinţă, şi ceea ce gândeşti este matricea faptelor, situaţiei şi poziţiei tale în această realitate superioară.
Lucrurile ce par a avea consistenţă solidă pot fi percepute la fel de bine ca şi obiectele lumii fizice. 

Ele devin realitate prin interacţiunea a trei surse umane :
- entităţile care au trăit în lumea fizică, ale cărei modele le sunt încă vii în minte. 
- entităţile care au fost foarte ataşate de anumite lucruri materiale din lumea fizică le-au recreat şi în ambianţa Sferei II. 
- entităţile foarte evoluate, înzestrate cu un grad foarte ridicat de inteligenţă, care par că au scopul de a simula ambianţa lumii fizice, mai ales pentru cei nou-veniţi, care abia au părăsit lumea terestră, după moartea corporală. 
Astfel este atenuată trauma psihică şi şocul lor, prin reproducerea unor forme şi imagini familiare existente în lumea terestră.

Al Doilea Corp nu aparţine, practic, lumii fizice.
Conceptul de „vibraţie ondulatorie” presupune existenţa unei infinităţi de lumi, dintre care una singură este cea fizică. 

Aşa cum undele cu frecvenţe diferite din spectrul electromagnetic pot coexista în spaţiu, cu un minimum de interacţiune, şi Sfera II coexistă şi interferează cu lumea fizică. 
Deci, dacă te întrebi UNDE este localizată Sfera II, răspunsul cel mai bun este : ea se află aici.
În Sfera II, realitatea constă în dorinţe din cele mai acute şi temeri din cele mai nebuneşti. 

Acolo gândul este faptă şi nu există ascunzători la adăpostul cărora să te poţi feri de cei din jur. 
Este o lume în care nu îşi au locul nici lipsa de sinceritate, nici prefăcătoria.
Deoarece deosebirile dintre lumea fizică şi Sfera II sunt foarte mari, şi dificultăţile de adaptare ale celor care trec, după moarte, în Sfera II, sunt mari. Instinctele reprimate în lumea noastră se dezlănţuie nestingherite acolo.
Dacă vei ajunge prin decorporare în Sfera II, acolo vor fi scoase la iveală toate instinctele tale reprimate, a căror existenţă fie o bănuieşti, fie o ignori cu desăvârşire, şi care ţi-au dominat în aşa măsură faptele, încât vei fi ruşinat şi stânjenit de ele şi neputinţa ta de a le stăpâni. 

Dintre toate, frica este cea mai pregnantă, ea chinuie cel mai tare, prin diversele ei forme variate : frica de necunoscut, de fiinţe ciudate, de moarte, de Dumnezeu, de durere, etc. 
Aceste temeri pot fi mai puternice chiar şi decât erotismul, care reprezintă şi el un mare obstacol. 
Acolo trebuie să-ţi înăbuşi toate aceste instincte, a căror dezlănţuire necontrolată te umple de ruşine. 
Dacă n-ai face-o, n-ai mai putea gândi raţional. 
Asta trebuie să ştii foarte bine despre Sfera II, să ştii ceea ce te aşteaptă. 
O explozie a instinctelor primare descătuşate. 
Gândurile tale ascunse aici, ca om, acolo devin "vizibile", ca şi cum s-ar manifesta perceptibil tuturor...
Teoria conform căreia anumite forme de viaţă din Sfera II nu fac decât să-şi continue existenţa dusă în lumea fizică, este aproape o certitudine. - sinteză din Robert Monroe - "Călătorii Extracorporale"


"Odată, am ajuns într-un oraş foarte bine organizat, în care prezenţa mea a fost imediat interpretată ca ostilă. 
Numai fugind, ascunzându-mă şi, în final, înălţându-mă, am reuşit să scap de oamenii aceia care ţineau cu tot dinadinsul să „pună mâna pe mine”. 
Nu ştiu nici acum de ce au considerat prezenţa mea printre ei ca pe o ameninţare.
Această „agresiune”, care nu reprezintă, din păcate, un caz izolat, vine să confirme din nou faptul că Sfera II nu este numai un spaţiu al liniştii şi al non-conflictului.
(...) Mi s-a întâmplat nu o dată ca mişcarea, de obicei rapidă şi lină a celui de-al Doilea Corp să fie întreruptă de ceva ce se simţea ca un uragan violent în spaţialitatea prin care mă mişcam. 

Este ca şi cum ai fi „dus” de această forţă incontrolabilă şi aruncat încoace şi încolo, ca o frunză „purtată” de vânt. 
Este imposibil să te împotriveşti acestui adevărat torent sau să faci altceva decât să te laşi purtat de el. În cele din urmă, eşti aruncat chiar lângă marginea curentului şi cazi, dar nevătămat. „Fenomenul” pare natural, mai curând decât ceva creat artificial." R Monroe

În doisprezece ani de cercetări experimentale prin extracorporalizări, Robert Monroe nu a găsit nici o dovadă a existenţei lui Dumnezeu şi a vieţii de după moarte în vreun loc asemănător raiului biblic. 
Dar admite şi faptul că este posibil să fi întâlnit aceste dovezi, dar să nu le fi recunoscut.
"În călătoriile mele extracorporale, înainte de a intra în Sfera II propriu-zisă, a trebuit întotdeauna să trec printr-un „strat” (sau o zonă) situat foarte aproape de Sfera I (aici şi acum).
Este vorba de un ocean de culoare neagră, în care cele mai uşoare mişcări stârnesc furia unor fiinţe ciudate, care îi muşcă pe cei care le deranjează.
Este ca şi cum ai fi o „momeală” plutind la suprafaţa acestui imens ocean. 

Ceea ce trebuie să faci este să te mişti foarte încet şi să nu dai nici o atenţie „peştilor” curioşi care îţi vor da târcoale. 
Numai astfel vei putea trece, fără probleme, prin apa aceea neagră şi ameninţătoare. 
Dacă însă te mişti prea tare sau încerci să-i înfrunţi pe ciudaţii locuitori ai apei negre, aceştia se vor repezi să te muşte, să te zgârie sau să te tragă după ei, în cine ştie ce străfunduri înspăimântătoare.
Să fie acesta iadul populat de „demoni” şi de „draci” ?
În ciuda faptului că par nişte creaturi de-a dreptul subumane, aceştia pot totuşi acţiona şi gândi independent.
Cine şi ce sunt ei ? Nu ştiu. 

Şi asta pentru că nu am ţinut neapărat să aflu."
"O dupa-amiaza linistita în Virginia. În salonul casei, Robert Monroe se odihnea pe un divan. În jur, totul parca era...
Posted by Katona Nicolae on 30 Mai 2015CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.htmlDacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/


DESPRE PREVEDEREA VIITORULUI

Dacă te detaşezi un pic imaginativ de omul care eşti, şi îţi vei privi detaşat şi din afară viaţa de până acum, ai putea realiza faptul că omul este PREVIZIBIL, căci reacţionează conform unor TIPARE de gândire şi comportament rigide, fixate de programarea sa genetică şi educaţia sa. Numim asta "personalitate", şi spunem că fiecare om îşi are personalitatea sa.WILLIAM BUHLMAN - "Aventuri în viaţa de dincolo"

„William Buhlman este unul dintre cei mai mari experti din lume pe tema experientelor extracorporale si are peste 40 de ani de practica in acest domeniu. William a investit foarte mult timp tinand discursuri despre explorarea constiintei la faimosul Institut Monroe din Virginia (SUA)."

Mintea ca Instrument

CV : Trebuie să avem în vedere că mintea este doar un instrument, însă cu mare potențial, atât distructiv cât și creativ. 
Dacă instrumentul funcționează corespunzător, poate crea genii și frumusețe. 
Dacă instrumentul e dereglat, creează monștri și suferință.
Mintea este ca un copil fără discernămănt, care dacă este lăsat nesupravegheat, face ce vrea. 
Și n-ai vrea un copil fără discernământ să-și facă de cap... în capul tău, că te vei găsi în scurt timp într-un haos.
Copilul trebuie crescut, educat. 
Și dacă-l educi prin ceartă, va face și mai rău, va lovi și mai puternic, pentru că e un copil foarte încăpățânat și obișnuit de atâția ani să facă doar ce vrea. 
Educația corectă este OBSERVAREA DETASATĂ a copilului și nebăgarea lui în seamă - nu-i spui nici că-i rău, dar nici nu-i dai acordul prin acțiune - doar stai linștit și Atent la manifestarea lui,  lăsându-l în pace să se desfasoare el cât vrea... 
În timp se va liniști de la sine, și se va pune la locul lui. 
Bineînțeles că este un copil foarte arțăgos și încăpățânat, care nu se va lăsa usor controlat, de aceea Răbdarea este esențială în procesul de educare, pentru că va dura până se va supune.
Are și un soi de perversitate în el... 
Când vede că ești Atent și de Neclintit în fața lui, se va preface că e cuminte, doar ca să pândească cu coada ochiului momentul în care te măgulești cu victoria asupra lui. 
Când îi întorci spatele, lăsând Atenția să se disiperseze în toate direcțiile, va profita, și te vei trezi din somn când casa arde. Și iară o iei de la capăt... 
Cu încredere, răbdare și acceptare, într-un final vei reuși, și copilul îți va accepta suveranitatea. 
Atunci vei trăi viațța în acord cu natura, la potențial maxim, manifestându-te liber și independent, în pace, deschidere și dăruire pentru tot ce-i în jurul tău.
Nu mintea e de vină, ci puterea care i-o cedăm atunci când ne identificăm cu ea, intențiile cu care este hrănită. 
Și identificarea cu mintea se întâmplă spontan, pe nesimțite, și fără să vrei, atunci când nu ești adâncit/ conectat/ ancorat în acel profund sentiment de Sine din centrul Ființei accesibil doar Aici și Acum.

Kato : :) Da, da, pune-ţi mâna pe băţ şi educaţi "copilu" care-şi face de cap, până nu îi... prea târziu... :)
Mintea ta îşi face de cap ? :) 
Așa crezi ? 
Are, deci... cap, sau se folosește de... capul tău ? :) 
De ce crezi că mintea altora îşi face de cap ? 
Deoarece modul lor de gândire nu este perfect corect, deoarece efectuează greșeli, nu ? 
Dacă nu ar efectua greșeli, nu ai afirma că-și face de cap, ci că are un cap mai bun ca al... tău ? :)
Este amuzant cum persoanele care spun că nu trebuie să ne identificăm cu mintea, fac cu toții o greșeală comună :
REIFICAREA :) 

Reificarea este o eroare logică, care constă în faptul de a transforma ceva ce este dinamic, procesual (ființe, relații, deveniri etc.) într-un lucru, un obiect, ființă, în ceva static de ordinul simplei reprezentări mentale; a obiectualiza
Antropomorfizările ilogice (în literatură cunoscute ca personificări) sunt un subset specific de erori logice ale reificării, în care conceptele teoretice, nu numai că sunt considerate ca fiind vii, ba chiar cu trăsături umane și inteligente. 
Reificările sunt în general acceptate în literatură și alte forme de discurs, când abstracțiile reificate sunt cu INTENȚIE METAFORICĂ, precum în exemplul "Justiția este oarbă", dar devine o eroare logică dacă este folosit într-un argument care descrie o stare de fapt. 
De exemplu: "Justiția este oarbă; orbul nu poate să citească legile tipărite; prin urmare, a tipări legi nu folosește justiției."
Este o personificare, personalizare, antropomorfizare a minții, adică o atribuire de însușiri și sentimente omenești, și o reprezentare a minții ca un om, mai exact un copil...

Dacă mintea este socotită un INSTRUMENT, al cui instrument este ea ?

Toţi marii maeştri afirmă că Spiritul este Principiul conştient, care gândeşte, raţionează. 
Doar falşii maeştri susţin altceva, poveşti personificări și antropomorfizări, cu copii răi şi perverşi care îşi fac de cap singuri, incontrolabili...
Și, în fond, dacă accepți faptul că mintea este un instrument, este evident că efectuezi o eroare asemănând apoi instrumentul cu un om, un copil, nu-i așa ?
Mintea a fost şi este tot timpul sub control conştient. 
Nu altcineva gândește în locul tău, nu există nici o ființă în interiorul tău, care să-și facă de cap. 
Dar... gândurile care îţi trec prin minte, şi care nu sunt "ale tale", fac parte din... altă poveste. 
Una pe care foarte puţini oameni o cunosc... 
Una despre sugestie, despre telepatie, despre interacțiunea mentală a ființelor.

De ce ar crede cineva că mintea lui își face de cap ? 
Deoarece el observă faptul că "îi vin gânduri" care nu sunt rezonanță și acord cu natura sa proprie. 
Eroarea de interpretare constă în faptul că acel om este convins că TOATE gândurile îi aparțin, când, de fapt, nu este așa. 
Nici intențiile nu îi aparțin toate, multe fiind preluate de la alți oameni, și alte entități inteligente imperceptibile simțurilor corporale. 
Lumea admite faptul că există "intuiții divine", dar nu cunoaște și de aceea nu poate accepta faptul că există și intuiții... nedivine. 
Cât timp crezi că mintea ta este disociată de Spiritul tău, că nu Spiritul gândeşte, vei rămâne în lumea poveştilor nemuritoare, voiajând în imaginar și irealitate.
Doar cel ce înţelege ce este mintea, spiritul, sufletul, gândurile, va obţine echilibrul şi armonia cu sine însuşi şi lumea. 
Căci el va înţelege că sunt inseparabile, şi că, de aceea, are CONTROL PERMANENT asupra minţii, gândirii, şi nu se va mai agita nevrotic aiurea, să disciplineze... copii ipotetici şi imaginari perverşi şi nedisciplinaţi... :)
Acesta a fost un exerciţiu... mental. 
Bine-nţeles :)

MP : Zise egoul... La cum arată lumea, mintea este sub control inconștient...

Kato : Oare cine exercită un control... inconștient ? :)
Ego-ul este un concept abstract. 
În realitate nu există nici un ego. 
Doar Spiritul şi proiecţiile lui spirituale. 
Facultatea de a raţiona reprezintă o facultate spirituală, adică a... spiritului. 
Zise... Spiritul :)

MP : Dacă rațiunea ar fi spirituală, ar fi infailibilă...

Kato : Dacă mintea nu ar reprezenta ceva ce aparține de Spirit, Spiritul nu ar avea nici un control asupra ei... ;)
Omul își poate controla mintea tocmai deoarece îi aparține ! 
Ce nu poate controla el bine  eficient, este ceea ce NU ÎI APAȚINE - anumite gânduri care "îi vin", și ceea ce nu cunoaște - mecanismele procesuale ale gândirii. 
Cu cât un om le cunoaște mai bine, cu atât dobândește un control mai eficient.

MP : Nu e vorba de control. Mintea nu există. E o iluzie... Sau Mintea = Egoul. 
Spiritul e doar observatorul.

Kato : :) " Mintea nu există. E o iluzie..."
Iluzia reprezintă o PERCEPŢIE DEFORMATĂ a REALITĂŢII, a unui obiect sau fenomen REAL
Halucinaţia reprezintă percepţia a ceva ce NU EXISTĂ în realitate
Deci ceea ce ai afirmat este... incorect, adică... fals. :)
Iluzia desemnează ceva ce există, dar este incorect perceput. Mintea (gândirea) există, dar este incorect înțeleasă natura ei.
"Mintea = Ego-ul." - fals.
"Spiritul e doar observatorul." - fals, căci Spiritul este TOTUL, și nu poate fi... DOAR CEVA.  ;)
 "Totul este Spirit, Universul este Mental." 
Acum poate este mai clar...

MP : Se retrasează graniţa la nivel cuantic între particulă şi undă... Iluzia era că mintea există... 
Materia nu există... 
Totul e energie şi informaţie... 
Spiritul e infailibil... 
Raţiunea nu...

Kato : "Dacă raţiunea ar fi spirituală, ar fi infailibilă..." 
Una nu implică alta, în mod necesar şi absolut. :)
Pleci de la prezumţia nedeclarată aici, că Spiritul tău este perfect, şi în concluzie, nu poate greşi. 
Incorect, deoarece Spiritul tău este obstrucţionat acum, perceptiv și nu numai, de "încătuşarea" în materie. 
Nu poate accesa Sursa de informaţii, fiind limitat în această
privinţă de simțurile corporale, care INTERMEDIAZĂ ȘI FILTREAZĂ INFORMAȚIILE care ajung la el .
"Materia nu există... Totul e energie şi informaţie..." :)
Cred că vrei să spui de fapt, că materia ESTE, în esenţa ei, energie şi informaţie, nu că NU EXISTĂ ! ;)
A susţine că nu există este fals, o aberaţie, deoarece realitatea este definită ca "ceea ce există obiectiv, în afara conştiinţei omenești şi independent de ea"... ;)
Indiferent deci ce crezi tu despre materie, ea există, în pofida credinţelor şi convingerilor tale... 
Că esenţa materiei este reprezentată de energie şi informaţie, nu implică inexistenţa materiei, care este o manifestare a energiei şi informației...

MP : Mă rog, materia solidă... 
M-am exprimat incomplet. Greşeala mea...

Kato : :) E = mc2 descrie procesul de trecere a materiei în energie și invers, deci afirmă EXISTENȚA materiei şi posibilitatea ei de CONVERTIRE în energie !
Este necesar să îţi revizueşti puţin concepţiile despre lume şi viaţă... :)

MP : Definiţii... Cum spuneai mai devreme, materia solidă nu există, sau nu dacă credem noi sau nu...  
Prefer să rămân un ignorant. 
Concepţiile despre care vorbeşti le-am avut. 
Am revizuit şi nu le mai am... 
Şi poate mă lămureşti şi pe mine care e partea solidă a materiei din E =mc2...

Kato : m = MASA ! Atomii au MASĂ !... ;)

MP : 99,999999999% spaţiu gol... Asta e atomul...

Kato : Afirmaţia că "mintea nu există", nu poate fi făcută decât de un om care ARE... MINTE şi... GÂNDEȘTE, deşi... gândirea lui nu este... perfectă, şi mai dă... erori... :)

MP : Sunt total de acord. Mereu susţin că raţionamentul se înşeală. Deci, şi al meu...

Kato : Nimic nu este gol !
Doar pare gol... 
Este un mediu de propagare a... energiei
A câmpurilor vibraţionale...
Dacă nu ar fi "mediu", adică "ceva" (de exemplu stringuri), energia nu s-ar putea propaga...

MP : Gândesc şi greşesc... Doar când nu gândesc, nu greşesc. Paradoxal, nu ?

Kato : "raţionamentul se înşeală." :) 
Nu există așa ceva. :)
Este o eroare logică. 
Doar omul se poate... înșela. ;) 
Raţionamentul poate avea valoare de fals sau adevăr, dar el nu are personalitate proprie, nici gândire, ca să se poată înşela pe el însuşi... :)

MP : Raţionamentul e fals... sau are valoare de fals... Adevăr... cuvânt greu. Dacă afirmaţia 1+1=2 e un adevăr, e-n regulă şi mă opresc aici.

Kato : "Gândesc şi greşesc... Doar când nu gândesc, nu greşesc. Paradoxal, nu?"
Doar ţi se pare... :)  
Nu ÎNTOTDEAUNA când gândeşti, raţionamentul emis de tine este greşit, eronat ! ;)
Nimeni nu poate greşi... întotdeauna. :) 
Şi oamenii tocmai spre evoluţia gândirii aspiră, este supremul ideal al omului şi omenirii. 
Restul sunt... poveşti. 
Totul te obligă să evoluezi dpdv mental. 
Faptul că tu postezi acum aici, demonstrează cu prisosinţă şi evidenţă acest lucru, indubitabil !

FG : am văzut acum n ani o emisiune cu un rus, fizician cred, avea o teorie despre conștiință, că ar fi un fenomen de coerență cuantică - făcea o analogie cu holograma (compunerea a 3 fascicole laser), compara axonul neuronal cu un tub laser. 
Există n milioane neuroni, rezultă conștiința. Părea simpatică teoria.

Kato : Există multe teorii simpatice, dar... meditează puţin la următorul lucru : nici în ziua de azi, oamenii de ştiinţă nu au reuşit să găsească unde se află depozitată memoria ! 
Cine o va găsi, va lua Premiul Nobil, cu siguranţă. :) 
Se cunosc structurile cerebrale implicate în transmiterea informaţiei, în accesarea memoriei, dar... unde şi sub ce formă este depozitată informaţia, amintirile, reprezintă un mare mister nedescifrat încă. 
Există tot felul de teorii cum că ar exista nişte depozite energetice, imateriale, separate de corporalitatea fizică, de organismul biologic uman. 
Ceva asemănător teoriei inconştientului colectiv, o memorie cosmică, la care contribuie fiecare om, şi care poate fi accesată de fiecare om. 
Akasha descrisă de indieni, de Edgar Cayce, şi alţii...
Mintea are o structură mult mai complexă decât îşi imaginează majoritatea oamenilor. 
Există conexiuni între toţi oamenii, între oameni şi toate elementele realităţii. 
Există o producţie concretă de gânduri, gândurile fiind elaborate ca nişte entităţi individuale, cu formă şi conţinut. 
Omul produce şi "respiră" gânduri, mintea acţionând similar unui plămân, inspirând şi expirând entităţile gânduri...
CÂND SPUI "MINTE" TREBUIE ÎNŢELES "STRUCTURĂ DE EMISIE, RECEPŢIE ŞI CONTROL A UNUI FLUX ENERGETIC-INFORMAŢIONAL. 
Nu este o definiţie absolută, infailibilă, dar este destul de apropiată de realitate, aşa cum o percepe un om obişnuit.

FG : da, îi bună definiţia.

Kato : CV a afirmat : "Trebuie să avem în vedere că mintea este doar un instrument."
Da. La fel ca şi Sufletul, şi corpul omenesc. 
Dar, nu trebuie scăpat din vedere, totodată, faptul că în privinţa a ceea ce este şi reprezintă fiinţa umană, ele fac parte dintr-un Sistem funcţional, fiecare structură reprezentând o parte a Întregului, Întregul neputând funcţiona în lipsa vreunei părţi...
Ce vreau să transmit, ca esenţă, este faptul că nu este bine nici să absolutizaţi rolul şi importanţa vreunei părţi a Întregului Sistemic, dar nici să le minimizaţi. 
Când veţi dobândi această ATITUDINE ÎNŢELEGĂTOARE ŞI CONCILIANTĂ, veţi intra automat într-o stare de echilibru şi armonie, deoarece nu veţi mai simţi nici o dorinţă de a vă opune cu ceva minţii, gândirii, sufletului, trăirilor sufleteşti. 
Veţi putea lăsa gândurile şi trăirile emoţionale să vină şi să plece, conform fluxului lor natural, preluând doar, în mod normal şi firesc, INFORMAŢIA UTILĂ pe care acestea au ROLUL de a vi le transmite. 
Astfel veţi scăpa de orice blocaj mental şi emoţional, respirând gândurile şi trăirile emoţionale, aşa cum plămânii voştrii respiră aerul, preluând din el ceea ce este necesar organismului : oxigenul... 

CĂRŢI INTERESANTE : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/

Recunoştinţa, Preţuirea, Abundenţa, Prosperitatea, Fericirea - Exerciţiu Motivaţional

Acesta este un material motivaţional. Ce înseamnă asta ? Că are scopul de a influenţa MOTIVAŢIA şi ATITUDINEA ta referitoare la tine însuţi, lume şi viaţă. Însă, pentru ca el să aibă un efect real, trebuie să îi acorzi ATENŢIE. Priveşte ceea ce citeşti (asculţi) acum, ca pe un EXERCIŢIU care are rolul de a stimula dezvoltarea ta personală, într-o direcţie pozitivă.

Despre Clarvedere, Prevederea Viitorului şi Călătoria în timp


libris.ro%20

Dacă te detaşezi un pic imaginativ de omul care eşti, şi îţi vei privi detaşat şi din afară viaţa de până acum, ai putea realiza faptul că omul este PREVIZIBIL, căci reacţionează conform unor TIPARE de gândire şi comportament rigide, fixate de programarea sa genetică şi educaţia sa. 
Numim asta "personalitate", şi spunem că fiecare om îşi are personalitatea sa. 
De fapt, însă, este vorba de un set de programări individuale, care definesc modul în care fiecare om REACŢIONEAZĂ.
La baza multor programe implementate stau REFLEXELE CONDIŢIONATE, care definesc natura tiparelor. 
Numim asta şi "OBIŞNUINŢE", afirmând că reacţionăm "aşa cum ne-am obişnuit", aşa cum o facem de OBICEI. 
Şi mulţi oameni au tot felul de obiceiuri.... ciudate. :)


"Să poţi repeta această experienţă de decorporare la voinţă, în posesia tuturor capacităţilor tale, cu toată luciditatea, fără ca din aceasta să rezulte vreo tulburare este, după părerea mea, o metodă superioară separării definitive (în urma survenirii morţii fizice).
Aceste condiţii eu le-am observat timp de paisprezece ani, de când am realizat prima dată experienţa.
De altfel, m-am săturat repede de fenomenele obişnuite ale dimensiunii astrale

A trece prin ziduri, a face vizite prietenilor, a te plimba liber prin spaţiu, pentru simpla plăcere de a te bucura de această stare extraordinară, este un joc cu care te obişnuieşti repede.
Conştiinţa este mult mai dornică de a cunoaşte, vrea să meargă mai departe, această nouă dimensiune nu-i ajunge, ea caută să pătrundă într-un alt mod de organizare cosmică, mai înalt.
 
Într-adevăr, spiritul uman este într-o continuă căutare. Astfel, din dimensiune în dimensiune, n-am fost satisfăcut atâta vreme cât nu am atins această stare aproape indescriptibilă, în care nu eşti decât o singură Unitate-Multiplicitate cu Energia superioară a Naturii.
Evident, obstacole sunt destule, dar pot fi trecute.
Mi-au trebuit exact 12 ani pentru a-mi dezvolta conştiinţa şi pentru a pătrunde cu ea în dimensiunile cele mai înalte ale Universului nostru.
A trebuit să efectuez o serie de operaţiuni asupra fiinţei mele psihologice.
Aceasta s-a petrecut, de altfel, pe nesimţite. La fiecare etapă, care se poate compara cu o nouă moarte, pentru că duce cu sine o parte din ataşamentele noastre, trebuie să te obişnuieşti cu noul regim mental, până la acest mare salt în necunoscut prin care spiritul se debarasează de ultimele rămăşite ale personalităţii sale." - Yram - Secretele Lumilor Astrale 


Există, însă, în plus, şi tipare legice la nivel planetar, care fac predictibilă evoluţia planetei în timp. Legile fizicii, chimiei, biochimiei, etc, sunt fixe, imuabile, neschimbătoare.
Există şi tipare generale la nivel de specie, nu doar la nivel de individ. Tipare adaptative ale speciei umane, le putem numi.
Deci viitorul este predictibil, teoretic, într-o oarecare măsură, căci fiecare om reacţionează previzibil, într-o anumită măsură, în fiecare situaţie.

Dar, datorită sumei imense de factori care trebuiesc luaţi în calcul pentru a face o predicţie corectă referitor la un moment viitor, la nivel de grupuri umane sau de specie, este imposibil pentru mintea umană să efectueze astfel de analize globale în mod minuţios. 
Cunoaşterea unui singur om nu este de ajuns în elaborarea unei previziuni, căci există o sumă de mulţi factori de care depinde ce va face el mâine, cu exactitate. 
Dar... se poate presupune faptul că există fiinţe care au acces la anumite informaţii, asupra cărora omul închistat în corporalitatea sa fizică nu poate avea acces.
Un clarvăzător, care este, în esenţă, un om al cărui spirit se poate desprinde de materie, pentru a percepe extrasenzorial lumea şi viaţa, ar putea avea acces, în anumite condiţii, la diverse informaţii privind viitorul.
În mod normal, este imposibil să dai predicţiile peste cap. Asta ar însemna să modifici cauzele, iar omul obişnuit nu cunoaşte cauzele, nu are acces la ele.
Singura excepţie în care un om ar putea acţiona astfel încât să răstoarne predicţiile, este reprezentată de cazul în care ar cunoaşte foarte bine aceste predicţii, cât şi legile determinismului cauzal, şi ar acţiona la un moment dat neconform cu tiparele sale de gândire şi comportament, într-o anumită situaţie dată. 

Ceea ce... în mod practic, este imposibil pentru un om obişnuit, normal...

"Totuşi, dată fiind necunoaşterea aproape absolută a acestor studii de către marele public, sarcina mea este dificilă, aş putea spune chiar periculoasă. 
A pune la îndemâna oricui o experienţă atât de importantă, nu înseamnă a dezvălui secretul noilor forme de energie care pot fi utilizate şi în rău ? 
Am meditat mult asupra acestei întrebări.
Iată concluzia la care am ajuns: prin experienţă, am aflat că răul nu-i poate atinge decât pe cei dinainte înclinaţi spre rău

Apoi, eforturile necesare pentru a realiza experienţa pretind un anumit echilibru psihologic si psihic, din care răul este exclus. 
În fine, dacă, în mod excepţional, vreo fiinţă rău intenţionată ar ajunge la vreun rezultat, ea va fi repede victima faptelor sale, căci în mod deliberat nu voi da în această lucrare informaţii prea precise.
Ca în toate lucrurile, există şi aici unele particularităţi ce nu se dobândesc decât prin practică." - Yram - Secretele Lumilor Astrale

În plus, există INFLUENŢE INTELIGENTE care acţionează din nevăzut asupra fiecărui om, în anumite direcţii prefigurate la un nivel necunoscut omului (oculte). 

Acestea sunt necunoscute, deci neînţelese, şi din această cauză şi neacceptate de majoritatea oamenilor.
Conspiraţiile umane, la nivel local şi mondial, reprezintă simple jocuri de copii, comparativ cu manipularea destinului de fiinţele imperceptibile omului. 
Aceste influenţe pot fi prevăzute de oameni clarvăzători, cu capacităţi perceptive extrasenzoriale, dar care nu vor divulga mai nimic celorlalţi, din cauze obiective, oculte...
The show must go on. Jocul trebuie să continuie, aşa cum este, conform REGULILOR JOCULUI. 
Cine poate schimba regulile jocului ? 
Cui i se permite ? 
Este o bună întrebare...
"Existenţa formelor de energie care trăiesc pe seama noastră a fost înregistrată de secole. 
Noi hrănim, din vitalitatea noastră, o mulţime de astfel de entităţi, pe care le-am atras prin modul nostru de a gândi şi acţiona; trebuie deci să ne aşteptăm la o reacţie din partea lor. 
Unul din mijloacele lor preferate de a acţiona este să inspire celui care le hrăneşte un dezgust profund, oboseală, o imensă inerţie. 
Nu numai că cercetătorul îşi vede viaţa în negru, dar într-un acces de descurajare, el poate ajunge chiar în pragul sinuciderii." 
Dacă privim puţin detaşaţi la viaţa noastră omenească, vom observa că oamenii sunt fiinţe care trăiesc pe... seama plantelor şi animalelor, cărora le... SUPRIMĂ EXISTENŢA. 
Le CULTIVĂ, le ÎNGRIJESC, cu GRIJĂ şi ATENŢIE, după care... se hrănesc cu ele... 
Numim asta "lanţ trofic", şi nu ar trebui să ne mire dacă acest lanţ trofic nu se termină la om, şi fiinţa umană nu constituie ultima verigă. 
Ceea ce omul asimilează ca experienţă de viaţă, în suflet, în religie se spune că este dorit de alte fiinţe, malefice, care vor "să ne ia sufletul" la moarte. 
Iar, din punct de vedere infor-energetic, se pare că există şi anumite entităţi spirituale care se "hrănesc" cu trăirile noastre emoţionale, ca şi cum ar "gusta" viaţa prin intermediul oamenilor. 
Ele "au grijă" de oameni, şi îi mobilizează spre... pasiuni, vicii, spre condiţiile în care oamenii simt şi trăiesc senzorial PLĂCEREA, emoţii plăcute, cu care entităţile nevăzute se... "alimentează"...
"O altă serie de senzaţii, mai rare, cuprinde influenţele psihice ale ghizilor noştri invizibili
Un fel de ploaie fină, foarte rece, străbate corpul de la cap la picioare, şi-l amorţeşte progresiv. 
Sau sunt pase magnetice, resimţite pe faţă, circular." - Yram
Yram a scris destul de detaliat despre experienţele sale extracorporale, dar a omis intenţionat să vorbească despre... RELAŢIILE sale pe care le-a desfăşurat în starea de decorporare, în alte lumi. 
El aminteşte de Ghizii lui, de alte entităţi, de spirite, cu care a comunicat, dar nu intră deloc în detalii. 
De ce oare ? Nu i s-a... permis, probabil ? 
"Însărcinat cu o misiune într-o anumită regiune a Spaţiului, am notat într-o zi următoarele aspecte: îndeplineam lucrul care mi-a fost încredinţat, fără să mă gândesc la felul în care mă voi deplasa."
Deci a avut şi misiuni, şi... însărcinări. De la cine ? 
Probabil că vom... vedea, fiecare, cînd ne vom... decorpora, şi noi... 
Vom vedea cine trage... sforile, din... nevăzut... :) 
Se pare că şi acolo cineva ne va pune la... muncă... :) 
Cel.ro
Ce scrie un alt specialist în extracorporalizări, Robert Monroe, despre asta : 
În experienţele sale a fost ajutat din când în când de cineva, dar asta a rămas una dintre enigmele călătoriilor sale extra-corporale.
"Poate că ghidul sau ghizii mei spirituali se află de fiecare dată alături de mine, fără însă ca eu să fiu conştient de prezenţa lor.
Nu ştiu cine sunt aceşti ghizi sau de ce mă ajută
."
A afrirmat că nu par în nici un caz să fie îngeri păzitori, deşi unii oameni i-ar putea interpreta astfel. 
Aceste entităţi nu l-au ajutat chiar întotdeauna, şi nici nu sunt deosebit de sensibile la rugăciuni.
Cel mai des l-au ajutat atunci când nu le-a cerut ajutorul, sau când nu şi-a amintit să o fi făcut. 
Prezenţa lor şi ajutorul pe care i l-au oferit au părut să depindă mai curând de opţiunea şi de voinţa lor decât de a lui. 
Au fost arareori prietenoşi, dar i-a simţit destul de înţelegători şi de consecvenţi în hotărârea de a-i veni în ajutor. 
A fost convins că nu vor să-i facă nici un rău, şi a avut încredere în sfaturile lor.
În majoritatea cazurilor nu a văzut chipul celor care l-au ajutat, dar nici nu i-a întrebat niciodată nimic, acceptând ca atare toate sfaturile pe care i le-au dat.
De exemplu, a simţit mâini care l-au ridicat, ajutându-mă să urce un deal, dar nu a văzut cine îl ajuta. 
Când şi-a manifestat dorinţa / intenţia de a întâlni spiritul unui cunoscut recent decedat, cineva nevăzut l-a dus în Sfera II, să-l vădă, i-a simţit mâinile şi i-a auzit vocea, dar nimic mai mult.
De asemenea, a mai auzit voci care îi vorbeau, care îi răspundeau, fără ca să se arate vreo persoană.
Pe de altă parte însă, i s-a întâmplat şi să nu primească nici un ajutor, cu toate că, aflat în situaţii aparent fără ieşire, a strigat, a plâns şi s-a rugat, implorându-le ajutorul, în starea decorporată. 
Robert Monroe a afimat deschis că nu ştie cum stabilesc ei când să îl ajute şi când nu, pe ce criterii.
Dar, eu aş atrage atenţia asupra faptului că el a greşit prin faptul că s-a eschivat mereu să DOREASCĂ, să INTENŢIONEZE să vadă aceste entităţi şi să RELAŢIONEZE cu ele. 

Pe undeva a recunoscut că s-a ferit mereu, în acest sens. 
Deci am putea INTERPRETA că acele entităţi de fapt i-au respectat Liberul arbitru, şi nu au forţat niciodată această relaţionare, socializarea cu ei. 
În fapt, se pare că INTENŢIA conştientă stă la baza multor manifestări, în starea decorporată, deoarece intenţia reprezintă o cauzalitate, un factor cauzal. 
Din acest punct de vedere, se pare că toate lumile se aseamănă. 
Nici în lumea terestră nu prea poţi obţine nimic dacă nu îţi manifeşti intenţia de a obţine ceva...
"După câteva minute, m-am desprins de corpul fizic şi am auzit, foarte aproape, o voce care mi-a spus: „Dacă simţi că trebuie să ştii, cred că o să-ţi spunem “. 

Apoi, cineva m-a luat de braţ şi m-a condus într-o camera întunecată. 
Cred că era vorba de un club sau de sediul unei corporaţii. 
La un moment dat, am văzut pe un fel de ecran mare cât un perete, o serie de imagini înfăţişând trei sau patru bărbaţi necunoscuţi, după care, locul imaginilor a fost luat de următoarele cuvinte:
„Pentru a obţine rezultate parapsihice pure, trebuie să iei şase picături dintr-un preparat chimic într-un pahar cu apă.” 

Am întrebat (nici eu nu ştiu pe cine) ce preparat trebuia să iau, dar nu am primit nici un răspuns. Atunci, nervos şi agitat, m~am reîntors în corpul fizic."
"Eram pe punctul de a mă dedubla când două mâini mi-au adus în faţa ochilor o carte, pe care au şi deschis-o la o anumită pagină, iar o voce de bărbat mi-a spus:
„Citeşte!” Esenţa a ceea ce am citit este că, pentru a provoca o anumită stare, este necesară re-crearea sentimentului unei experienţe similare, care a avut loc în trecut (şi care nu este altceva decât o amintire). 

Concluzia pe care am tras-o a fost aceea că ar trebui să acordăm mai multă atenţie „senzaţiilor” decât detaliilor (prin excelenţă materiale). 
Apoi, vibraţiile au început să scadă în intensitate, iar cartea a dispărut şi ea, treptat, din câmpul meu vizual, aşa că nu am putut citi mai departe. 
În cele din urmă, m-am reîntors în corpul fizic." "Aceleaşi mâini şi aceeaşi carte. 
Mâinile mi-au ţinut din nou cartea în faţa ochilor (non-fizici) deschişi, răsfoind-o repede şi aşezând-o în multe poziţii, cu scopul vădit de a mă „ajuta“ să o recunosc ca pe o carte. 
Am încercat să văd ce titlu avea, dar nu am reuşit (ori literele erau prea mici, ori eu eram prea miop).
În cele din urmă, m-am lăsat păgubaş, iar cartea a fost deschisă la o anumită pagină. 

Am încercat din nou să citesc, dar degeaba. Nu distingeam nici o literă. 
Atunci, mâinile au închis cartea şi au luat-o cu ele, iar o voce de bărbat mi-a spus: „Nu-i nimic, o să mai încercăm şi altă dată“. Tonul prietenos şi amuzat se vroia al unui profesor, îngăduitor cu nereuşitele elevilor săi."
"Poate că într-o zi, ghizii spirituali ne vor dezvălui, în sfârşit, adevărata lor identitate, lăsându-ne să-i privim, să-i auzim şi să-i simţim cât mai aproape de noi." Robert Monroe

Trăim o viaţă plină de imperfecţiune, durere şi suferinţă, în cadrul Creaţiei unui Creator divin, divinizat de miliarde de oameni care se bucură că trăiesc, nu vor să moară, dar vor mai multă bucurie şi mai puţină suferinţă. 
Nimeni nu se împotriveşte Creatorului invizibil, căci nu ştie cum ar putea să o facă, şi tuturor le este frică pentru viaţa lor, frică de moarte, de anihilare, de necunoscut, de neant...
Interesant este că poţi alege să faci binele sau răul, fiind direcţionat, dar nefiind în mod absolut constrâns să urmezi neabătut o anumită cale. Sau...poate fi doar o... impresie ?
" Răul nu-i poate atinge decât pe cei dinainte înclinaţi spre rău.
"Dacă rămânem egoişti, răul nu stă în această atracţie egocentrică, de altfel necesară manifestărilor vieţii primitive, ci în „calitatea” atracţiilor cărora le rămânem prizonieri.
Acest mecanism ne dă cheia asupra necesităţii iubirii altruiste, preconizata de toţi marii gânditori. Desprinzând fiinţa umană de toate atracţiile inferioare, suprimând acordurile sale cu formele substanţei, învătând-o să trăiască în Lumea Principiilor, o obişnuim cu manipularea Energiei formidabile la care va avea acces.
Eu am utilizat aceasta metodă pentru a atinge Unitatea de legatură cu Constiinţa Cosmică, şi oricât de necrezut ar părea, acest rezultat este în perfectă armonie cu constituţia Universului nostru" - Yram 


Clarvăzătoarea Vanga afirma că există 9 tipuri de fiinţe umanoide imperceptibile simţurilor umane, care coexistă în spaţiul terestru, şi care intervin în influenţarea destinelor oamenilor. 

(De remarcat coincidenţa cu Ierarhia spirituală biblică de 9 tipuri de entităţi spirituale, de la Îngeri la Serafimi) 
După ce a încercat în repetate rânduri, fără succes, să salveze diferiţi oameni de la accidentele mortale prefigurate (programate) în destinul lor personal, rasa cu care se afla ea în contact permanent i-a impus să nu mai încerce, deoarece fiecare om trebuie să îşi urmeze destinul, să dea socoteală pentru faptele sale, conform determinismului cauzal. 
Fiecare om trebuie să sufere consecinţele faptelor sale. 
Momentul şi modul în care fiecare om moare, reprezintă un efect determinat de tot ceea ce omul a gândit şi înfăptuit anterior pe baza alegerilor şi deciziilor sale...
Asta face parte din regulile jocului.
"În observaţiile experienţei, fericirea şi nemurirea sunt „independente” de mecanismul Universului.
Legea Cauzei şi Efectului nu se preocupă de preferinţele şi sentimentele noastre. 

Ea nu va favoriza pe ascet.
Echilibrul se stabileşte întotdeauna într-un mod absolut.
Aceleaşi Cauze produc întotdeauna aceleaşi Efecte, dacă le punem în mişcare în aceleaşi împrejurări, şi aceasta se petrece în toate dimensiunile Universului.
Noi suntem cei ce trebuie să ne conformăm lor.
Libertatea există în luarea unei decizii.
Determinismul intră în joc în executarea acestei hotărâri, deoarece un raport de Cauză-Efect le uneşte şi deoarece acest raport este factorul esenţial al Ordinii Universale.

În principiu, toţi oamenii trebuie să găsească fericirea, pentru că ataşamentele lor îi aşează într-o substanţă ale cărei vibraţii corespund aceloraşi frecvenţe.
Pentru animalul sau sălbaticul inconştient de responsabilităţile sale, acest lucru este adevărat.
Pentru omul contemporan, el este greşit. 

Într-adevăr, sunt puţini oameni care să nu fi avut cunoştinţă despre o ordine a lucrurilor superioară simplului exerciţiu al instinctului.
Oricare ar fi experienţele sale, fiecare om deosebeşte, într-o măsură mai mare sau mai mică, calităţile particulare sau generale ale substanţei, tinzând spre progres, spre desăvârşire.
Acela care s-a lăsat absorbit, în timpul vieţii, de satisfacerea plăcerilor şi de preocupări mondene, va fi atras după moarte într-un mediu în care va căuta să-şi cultive aceleaşi preocupări." - Yram


 
Ce se întâmplă atunci în cazul celor salvaţi din boli cronice şi accidente, în mod "miraculos" ? Cum a scăpat Hitler nevătămat din multele atentate puse la cale în scopul uciderii sale ? 

În toate aceste cazuri apar influenţe oculte, din invizibil, care influenţează mersul normal al evenimentelor, în special prin "intuiţii divine", avertizări mentale, care se înscriu în fenomenologia transmisiunilor telepatice. 
Este ca şi cum oamenii nu pot schimba cursul evenimentelor prefigurate "de sus", indiferent în ce sens, spre rău sau spre bine.
Sau... nu oricine poate, şi nu oricum, oricând, orice...
evomag.ro%20

Uneori meditez la ideea "întoarcerii în timp"
Este fascinantă tema aceasta... 
Mă gândeam că dacă omul s-ar putea întoarce în timp, ar putea schimba evoluţia lucrurilor, a evenimentelor. Şi dacă oamenii, în viitor, vor controla fenomenul întoarcerii în timp, atunci dezastrele ce au avut loc de-a lungul istoriei ar putea fi evitate, putând fi controlate din... viitor. 
Şi că, din cauză că există şi au existat războaie, accidente aviatice, feroviare, cutremure devastatoare, etc, în care au murit şi au suferit o mulţime de oameni, asta înseamnă că oamenii de fapt nu vor controla niciodată fenomenul întoarcerii în timp. 
La prima privire pare corect. La a doua... 
1. Este posibil ca oamenilor să nu li se permită de fapt niciodată să opereze transformări în istoria lor, chiar dacă fenomenul ar deveni posibil, la un moment dat, tehnologic, să zicem.
2. Este posibil ca fenomenul să nu fie realizabil decât de la un moment dat, începând cu momentul descoperirii tehnologiei necesare. 
Acela ar fi "momentul zero" al întoarcerii în timp. De ce ? 
Deoarece din acel moment ar fi realizată o tehnologie (aparatură) cu care se va putea realiza conexiunea din viitor. Este ca şi cum acea aparatură va putea "călători" în timp, dar nu şi în timpul anterior confecţionării ei. Pare... logic... :) 
Ca şi cum tu te poţi întoarce în timp, folosind memoria ta, informaţiile stocate în memorie, amintirile tale, dar nu poţi "călători" şi în afara acestui cadru spaţio-temporal, înainte de naşterea ta sau în spaţii în care nu ai fost, şi nu ai nici o informaţie privitor la ele. 
3. Sub hipnoză poţi "retrăi" evenimente demult uitate de tine, dar numai acele evenimente, nu şi altceva. 
Şi nu le poţi influenţa desfăşurarea, aşa cum nu poţi influenţa ceea ce se petrece într-un film pe care îl vezi la televizor sau cinema. 
Deci există şi o anumită posibilitate de a "călători" în timp, dar care nu îţi conferă automat şi posibilitatea de a schimba ceva din trecut. 
4. Există mărturii consemnate de-a lungul istoriei privind existenţa unor persoane deosebite, care au avut capacitatea de a prevedea viitorul, cât şi de a se "proiecta" în trecut. 
În Biblie există cazuri în care oameni au fos "răpiţi în Duh", şi li s-au arătat alte lumi, şi chiar viitorul. Profeţi şi profeţii au existat din totdeauna. 
Dar, fiecare astfel de profet a "lucrat" cu cineva, nu de unul singur. Unii cu îngeri, alţii cu spirite, cu duhuri, etc. 
Ca şi cum mereu au existat, mai mult sau mai puţin conştientizat de ei, anumite entităţi care au facilitat şi supravegheat acest proces. 
5. Să presupunem că fenomenul întoarcerii în timp, din viitor, este posibil şi chiar utilizat acum. 
Care ar fi concluzia logică, din ceea ce putem observa ? Una dintre concluziile posibile ar fi cea că, deşi oamenii se pot întoarce în timp, ei nu pot schimba TOTUL în mod radical. 
Ei vor putea opera anumite modificări, dar nu vor putea ERADICA SUFERINŢA. 
De exemplu, poate chiar oamenii întorşi din viitor l-au protejat pe Hitler în cursul multiplelor atentate, deoarece, dacă Hitler murea, istoria ar fi evoluat într-o direcţie în care mai mulţi oameni ar fi suferit, mai mult timp, decât aşa cum s-a întâmplat. 
Să zicem că ceea ce oamenii au suferit şi suferă acum, ar fi minimum, şi că, dacă nu ar fi fost deja operate schimbările controlate, lumea ar suferi acum mult mai mult. 
Probabil au salvat deja lumea de la un război nuclear... :) Ipotetic pare... posibil. 
6. Fiecare schimbare ar putea declanşa o evoluţie în paralel. 
O lume în care există schimbarea, şi o lume în care nu există. 
Căci dacă lumea în care nu există schimbarea nu şi-ar urma cursul, atunci oamenii din viitor care s-au întors în timp nu ar mai putea nici ei exista, cauzal, şi s-ar "dizolva acea lume, instantaneu, în momentul schimbării. :) 
Se cunoaşte de mult un paradox logic al întoarcerii în timp : dacă te-ai întoarce în timp şi ţi-ai ucide tatăl, sau mama, înainte de a te naşte pe tine, tu nu ai mai putea să te întorci în timp să îi ucizi, deoarece nu ai mai... exista, nu ar mai avea cine să se întoarcă... :) 
Dacă ai continua totuşi să exişti, atunci nu ai mai putea continua să exişti în lumea în care părintele a fost ucis, ci în... altă lume... 
7. O teorie fascinantă ar fi cea ce afirmă că există o infinitate de lumi terestre, conform fiecărei decizii pe care fiecare om o poate lua în decursul vieţii sale. 
De aceea, unele lumi sunt foarte asemănătoare, iar altele foarte diferite, deoarece au evoluat în trecut în mod diferit. 
Este ca şi cum toate aceste lumi fac parte dintr-un program de calculator foarte sofisticat şi evoluat, care permite această ramificare continuă a "jocului vieţii". Deci orice întoarcere în timp ar determina apariţia unei lumi noi, de fapt o disociere, ca o înmulţire celulară, iar cea veche, în care nu s-ar lua această decizie de întoarcere, şi-ar urma cursul, în paralel. Lumile astfel create ar fi ca celulele unui organism, care creşte şi se dezvoltă, şi apoi... moare. 
Tot ceea ce s-a putut ipotetic întâmpla pe Terra, ar fi ca un organism ce a luat naştere odată cu naştere Terrei şi va muri odată cu distrugerea planetei... 
8. Nici un om nu se va întoarce din viitor să schimbe ceva în istoria umanităţii, deoarece în viitor omul va deveni... sclavul tehnologiei, a super-creierelor cibernetice dezvoltate de el însuşi, dar care vor ajunge să se controleze şi să evolueze prin învăţare, singure, atingând culmi nebănuite de noi azi. 
Cine se va întoarce în acest caz ? Nişte... maşini, desigur, care se vor... juca cu noi, testându-ne, analizându-ne modul în care reacţionăm, aşa cum procedăm noi cu... cobaii. :) 
De aceea avem de toate : războaie, foamete, accidente, calamităţi, crize mondiale... ;)  
Dumnezeu a creat pe om după chipul şi asemănarea Sa : omul are un creier care funcţionează cu... curent electric - influx nervos, pe bază de ioni, toate celulele au membrana polarizată electric, îşi extrage energia din mediu, din combustibili de origine vegetală şi animală, are un PROGRAM genetic, are capacitate de învăţare, de programare, ce mai, o... maşinărie complexă... :) 
Care este conectată wireless la o... conştiinţă colectivă... :) 
La Programul de bază, in cloud... ;) 
Revin asupra subiectului, altădată, căci deocamdată... ajunge... :)

Fiecare om este programat să facă ceea ce face

Când încearcă să iasă din program, nu mai ştie ce are de făcut şi cum, şi se... blochează.
Şi atunci, revine singur la ceea ce ştie să facă, conform programelor implementate, care îi oferă informaţiile, cunoştinţele şi experienţa necesare, ca un... roboţel. :)
Fiecare face doar ceea ce ştie să facă !
Cum ar putea să facă ceva de care habar nu are ce şi cum ?
Viaţa reprezintă o serie foarte lungă de... update-uri. 

Fiecare experienţă de viaţă reprezintă un update, în sine...
Majoritatea oamenilor au foarte multe momente în viaţă, în care se revoltă, în mintea lor, împotriva vieţii, aşa cum este ea, cum pare ea a fi, crudă, nemiloasă, nedreaptă, strâmbă, incorectă, etc. 

Aceste momente de revoltă apar după suferirea unor eşecuri, insatisfacţii, evenimente neplăcute, care în sine reprezintă doar efecte cauzate de gândurile şi faptele lor anterioare...
După care... le trece, mai repede sau mai încet, deoarece văd că nu pot să facă nimic împotriva fluxului vieţii, a Programului, şi îşi continuă viaţa, la fel ca... mai înainte, conform... programării lor..."Cele mai deosebite experiente cu care s-a confruntat aproape zilnic mai bine de un deceniu, Robert Monroe le-a prezentat în lucrarea sa purtând un titlu sugestiv: „Journeys out of the body” (CALATORII ÎN AFARA CORPULUI FIZIC).
Pe baza analizei sistematice întreprinse, el sustine existența a trei dimensiuni, paralele cu această lume, subtile, fundamentale
Dacă prima se referă la oglindirea fidelă a spatiului fizic ce ne înconjoară, cea de-a doua dimensiune este caracteristică unui mediu subtil, aproape imaterial în care nu mai sunt valabile legile timpului, ale mișcării sau ale materiei fizice, și care este locuit de entități cu grade de inteligență variate, cu care este posibilă comunicarea sau fuziunea telepatică intimă.
Monroe a afirmat ca cel de-al doilea nivel, numitorul comun al oricarei actiuni sau situatii, este gândirea pura, o stare mentala superioara, si numai aici se poate manifesta, complet liber, corpul subtil. 

El sustine cu convingere deplina, existenta unei a treia dimensiuni a universului, în care nimic nu se petrece ca pe planeta noastra, si declara ca pentru cunoasterea ei a trebuit sa ia în posesie corpul subtil al unuia dintre locuitorii acelei dimensiuni fara a fi însa capabil sa dialogheze cu ei.
Viziunile calatorului astral nu s-au oprit la granita timpului prezent.
Vibratiile sonore cu care se confrunta în timpul starilor de dedublare erau însotite uneori de imagini si stari mirifice reprezentând viitorul, preziceri ale unor accidente si evenimente care s-au produs cu exactitate, câtiva ani mai târziu.
Monroe Institute” este denumirea centrului de studiu al fenomenelor de dedublare pe care l-a înfiintat Robert Monroe pentru a preda si altora tehnicile voiajului în afara corpului fizic si a pune bazele unei noi stiinte.
Datorita preocuparilor sale, Monroe a stabilit legaturi cu o serie de maestri evoluati spiritual care si-au propus realizarea unor mutatii planetare la nivelul constiintei prin intermediul unor mediumi, în vederea crearii unor circuite subtile de comunicatii interdimensionale si a unei retele de telepatie spiritual-operativa între lumile si dimensiunile constiintei superioare si constiinta umana."
- din cartea lui YRAM - SECRETELE LUMILOR ASTRALE

Robert Monroe a afirmat că decorporalizările sale (EEC) erau precedate, în majoritatea cazurilor, de o pre-cunoaştere ce apărea în momentul relaxării sale dinaintea desprinderii de corpul fizic.
În timp ce stătea întins pe canapea încercând să se relaxeze, în faţa ochilor îi apărea, de fiecare dată, aceeaşi imagine însoţită de un şuierat: o uşă de formă dreptunghiulară, prinsă în balamale doar la unul din capătul de sus, ce se balansa până la un unghi de 45°. Iar în spatele uşii se deschidea o gaură perfect rotundă.
Aproape întotdeauna, această imagine era urmată de anticiparea mintală a unor întâmplări (premoniţie) ce urmează să aibă loc într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, sub formă de viziuni mai mult sau mai puţin simbolice. 
Toate premoniţiile erau precedate de un şuierat şi apoi de senzaţia de deschidere a unei valve. 
  Dar au existat şi cazuri în care ca premoniţiile sale nu s-au adeverit până la momentul scrierii cărţii sale, sau, posibil, să se fi adeverit dar el să nu fi interpretat corect simbolismul lor. 

Căci ele îi apăreau asemănător unor vise premonitorii în care există şi elemente simbolice onirice. 
Unele sunt mai concrete, mai uşor de interpretat, de exemplu apariţia pe un perete au unor cuvinte de culoare roşie : „Nivelul uleiului”, care l-au atenţionat că maşina sa a pierdut uleiul, dar altele sunt mai complexe, neobişnuite, fiind greu de interpretat la CINE sau la CE anume se referă, la CE MOMENT şi SPAŢIU din viitor (locaţie spaţio-temporală).
Unele dintre aceste premoniţii au avut un caracter... apocaliptic, în ele apărând tehnologii necunoscute, ce păreau de origine... extraterestră...
https://www.monroeinstitute.org/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Monroe
http://www.hemi-sync.ro/
Documentarul ARTE - O lume fara oameni (Un monde sans humains); subtitrare in romana from Gheorghe Filip on Vimeo.


Dr. N: Nenthum, as vrea sa ne întoarcem la activitatile tale din lumea spiritelor, atunci când nu esti prea ocupat cu î...
Posted by Katona Nicolae on 28 Mai 2015Playlistul meu YouTube "Creaţii personale Kato"
katona nicolae 77 de videoclipuri sep 2016Facebook:

BONUS : Şi, pentru că ştiu că vrei mai mult, vizionează aceste materiale din playlistul meu "Clarvederea", în care se vorbeşte despre clarvedere, călătoria în timp, maşina timpului, profeţi, premoniţii...
Vizionare plăcută !

PATREON - UN SITE UNDE VISELE CREATORILOR SE POT ÎNDEPLINI!
Dacă eşti un creator, prin Patreon poţi avea suport continuu, direct de la fanii tăi.
Prin Patreon, fanii au dat peste 50 de milioane $ la creatori.
Prin Patreon, în fiecare lună, vei putea primi fonduri consistente pentru creațiile tale, de la fanii care te susțin ca patroni.
Creatorii de pe Patreon creează: înregistrări video și filme, jocuri, muzică, podcast-uri, benzi desenate, artă, scrieri, orice altceva.
Pe Patreon ai tot ceea ce ai nevoie ca să creşti și să gestionezi afacerea ta: configurare simplă, instrumente pentru a crește, postare rapidă şi simplă, distribuție de recompense, gestionarea afacerii tale...
Citeşte detalii aici:   http://loveblog4all.blogspot.ro/2016/09/patreon-un-mod-de-castig-financiar.html

Religie si spiritualitate - filme DVD:    http://bit.ly/24cNN9o ; http://bit.ly/24eyWeH ;
În limbi străine: http://bit.ly/1Vo2lCL ; 
Minte-trup-spirit (limbi străine): http://bit.ly/24ezBg4

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă
-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email
-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Vizitează marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate): http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Accesează acest link pt o ofertă mai completă de magazine, unde găseşti tot ce vrei:  https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ 
Mulţumesc !
Cel.ro

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

DESPRE DETAŞAREA CONŞTIENTĂ DE AICI ŞI ACUM, DE SPAŢIO-TEMPORALITATE

Motto : dacă nu vezi cu un ochi, întoarce capul şi priveşte cu celălalt, iar dacă nu vezi cu nici unul, atunci ciuleşte urechile şi ascultă.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');