Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

duminică, mai 31, 2015

Iniţierea Spirituală 1 (după Rudolf Steiner)Iniţierea Spirituală 1

Am avut această "revelaţie" în timpul unei meditaţii, în care mi-a apărut faptul că FLUXUL urmează un tipar asemănător în cadrul fiinţei, în diferite aspecte, pe diferite planuri. 
Ce-i înăuntru e şi în afară, se spune, şi nu poate fi astfel decât dacă înăuntru şi în afară există tipare asemănătoare, ce au o natură comună, o identitate în esenţialitatea lor. 
Putem privi gândirea ca fiind ceva ce se află înăuntru fiinţei, mai aproape de esenţa ei, iar procesele fiziologice şi metabolismul ca fiind ceva ce se situează mai în afară decât găndirea. 
Nu este prea corect acest raport SPAŢIAL, dar este util, în prima fază, celor care nu au dobândit încă o anumită viziune privind holistica fiinţei. 
Putem raporta gândirea faţă de procesele fiziologice organice, aşa cum raportăm aceste procese organice faţă de mediul proceselor care se desfăşoară în natură.
http://loveblog4all.blogspot.com/2014/01/asemanarea-metabolismului-cu-gandirea.html
 
De reţinut însă aspectul că pentru un iniţiat "ceea ce este înăuntru este şi în afară" apare ca şi cum "înăuntru şi în afară una sunt", graniţele existând doar pentru profani, pentru neiniţiaţi. 
Pentru a exemplifica, prin analogie, meditează la acest aspect : când un om se joacă un joc pe PC, el percepe un mediu, percepe fiinţe care mişcă în acest mediu şi desfăşoară tot felul de activităţi. Dar programatorii, deşi percep şi ei în acelaşi mod această "realitate virtuală", au în plus capacitatea de a-şi imagina, cu puterea minţii, faptul că, în spatele acestor manifestări iluzorii există o lume energo-informaţională constituită din două tipuri de medii : 
1. un mediu energetic constituit din curentul electric, care susţine şi alimentează tot cea ce este perceput pe ecranul monitorului,
2. un mediu informaţional constituit din biţi de informaţie care sunt operaţi de programe - softuri elaborate de programatori.
3. mediul material - hardware-ul, joacă un rol ciudat. Omul normal şi programatorul percep amândoi faptul că jocul rulează pe un sistem complex (PC + monitor) construit în scopul de a permite desfăşurarea jocului. 
Dar, când jucătorul joacă, el "uită" cu totul asta, deoarece îşi concentrează întreaga sa atenţie asupra jocului, fiind absorbit cu totul de joc. 
În mod asemănător, noi, ca oameni, jucăm jocul vieţii, fiind total absorbiţi de el, şi din această cauză "uităm" că de fapt ne jucăm în cadrul unui sistem complex special construit în scopul de a permite ca noi să jucăm acest joc al vieţii terestre sub formă de fiinţe omeneşti. 
Iniţiatul, prin anumite metode iniţiatice, reuşeşte să redescopere acest adevăr, treptat, progresiv. Pentru un om normal, însă, redescoperirea aceasta poate fi traumatizantă, şocantă, putând conduce la serioase tulburări psihice, la tot felul de patologii. De aceea iniţierea nu trebuie efectuată brusc, brutal, din cauza existenţei acestor riscuri.   
De aceea, deci, iniţierea trebuie efectuată sub îndrumarea şi controlul unui Iniţiat care a parcurs acest drum al iniţierii, şi poate ghida pe alţii pe această cale a... redescoperirii de... sine.
În cărţile lui Michael Newton subiecţii săi aduşi în transă profundă povestesc multe despre "ecranele vieţii", numite în religie şi anumite sisteme iniţiatice străvechi şi "cărţile vieţii" , deoarece pe atunci nu aveau alt termen (concept, noţiune) mai corect de relaţionare. 
Există ecrane de mai multe dimensiuni, ce au diferite funcţii. Există ecrane în care subiectul "se cufundă", "intră" în el, şi experimentează anumite experienţe, în scopul de a învăţa ceva, de a asimila ceva. 
Este posibil, deci, în mod logic, ca tu, ca om, să fii "cufundat" într-un astfel de ecran al vieţii, trăind această experienţă de viaţă, fără a putea să realizezi în mod "corect" natura esenţială, substratul ascuns al acestei experienţe. Eşti cufundat în acest joc, la fel ca jucătorul ce se joacă foarte absorbit un joc pe PC. 
Atâta doar că acest sistem în care "trăim" ca oameni, este mai complex, mai performant, mai eficient. 
Nu ne permite să ne "decuplăm" aşa de uşor ca de un PC. 
Nu ne permite să percepem, în acelaşi timp, ambele "realităţi": 
1. mediul în care se află sistemul de joc (monitorul, ecranul, tastele, joystickul, mouseul), 
2. jocul jucat. 
Uneori poţi avea intuiţia faptului că eşti cufundat în această lume, şi atunci ai un sentiment ciudat, de alienare, de înstrăinare. Dar, în loc să te cufunzi în acest sentiment, să-l investighezi, preferi să te... eliberi de el, să te detaşezi, de teama faptului că ai putea descoperi ceva... şocant... 

"Iniţierea spirituală are ca scop 
1 - PERCEPEREA, 
2 - CUNOAŞTEREA şi 
3 - ÎNŢELEGEREA lumilor superioare. 
Este necesară întâi asimilarea unor cunoştinţe teoretice despre metoda iniţierii şi lumile superioare, deoarece discipolul nu poate percepe şi cunoaşte de la început aceste lumi. 
Chiar dacă ar putea, accidental, să le acceseze, s-ar pierde în aceste lumi, dezorientat, fiind într-o totală confuzie.
Discipolul trebuie întâi instruit privind ceea ce va avea de făcut şi ceea ce îl aşteaptă. 
El trebuie deci să dobândească anumite cunoştinţe despre cauze şi efecte.
Există două principii fundamentale ale întregii ştiinţe spirituale : 
1. În spatele şi în afara lumii ce poate fi percepută prin simţuri şi înţeleasă cu intelectul, mai există o altă lume, chiar o serie de alte lumi, suprasensibile, suprafizice. 
2. Lumile suprasensibile îi pot deveni accesibile omului, treptat, fiind posibil să le cunoască prin propria lui evoluţie.  
Ştiinţa spirituală afirmă că omul posedă facultăţi şi puteri de cunoaştere care există în el sub formă de germene şi care pot fi dezvoltate progresiv, pe trepte tot mai înalte. 
Omul este capabil de evoluţie în direcţii şi sensuri necunoscute tuturor. 
Organismul omenesc a evoluat în timp prin adaptarea sa la mediu. 
Ochiul a fost creat în contact cu lumina, pentru lumină. 
Iniţial a fost un organ insensibil al lumină. 
Lumina a făcut din el un organ care acum poate să recepţioneze radiaţia luminoasă şi obiectele care reflectă lumina de pe suprafaţa lor. 
În vremuri foarte îndepărtate fiinţa nu avea ochi cu care să poată percepe lumina, ochii au provenit din nişte organe de o altă natură. 
Lumina a realizat transformarea, a făcut să se transforme un organ în ochi sensibil la lumină. 
În om există şi alte facultăţi, necunoscute şi ignorate, care, dacă vor fi dezvoltate, vor deschide o nouă lume, la fel cum ochiul ne-a deschis percepţiei lumea luminii şi a culorilor. 
Dacă un văzător s-ar duce pe o planetă de orbi şi le-ar vorbi despre lumină şi culori, ei l-ar considera anormal, poate chiar nebun.
Este în mod logic posibil, deci, ca, prin dezvoltarea unor capacităţi latente în om, să facem să iasă la iveală nişte facultăţi cu care el să perceapă în lumea înconjurătoare forţe şi obiecte noi, care pot fi percepute numai de nişte facultăţi spirituale.
Cine se îndoieşte de existenţa lumilor spirituale este ca orbul din naştere care crede că nu există nici o lume a luminii şi culorilor, deoarece el nu o vede. 

Asupra posibilului, necunoscutului, putem emite tot felul de păreri. 
Dar asupra realului poate să emită afirmaţii corecte doar cel ce cunoaşte realitatea. 
Nu poate să decidă asupra unei probleme cel ce nu ştie nimic despre ea. 
Deci numai principiul experienţei, al trăirii, are voie să hotărască asupra a ceea ce numim iniţiere. 
Ceea ce afirmă neiniţiaţii despre iniţiere, trebuie privit ca părerile orbilor despre facultatea vederii şi lumea vizibilă.
 

Cel ce face comunicări despre lumile superioare vorbeşte despre ele ştiind că, prin aceste comunicări, pot fi trezite facultăţile şi puterile care dormitează în toţi oamenii şi prin care se poate ajunge în mod real în aceste lumi. 
Cel ce nu vrea să cunoască aceste realităţi este ca un orb din vechime care ar fi refuzat să treacă prin treapta evolutivă de dezvoltare a organizării umane care a făcut posibilă apariţia ochilor la următoarele generaţii.
Acel om s-ar fi putut întreba despre rostul acceptării ca în el să se dezvolte ceva ca să poată cunoaşte lumina sub altă formă decît cea calorică, a căldurii. 
Dacă el nu cunoştea Soarele şi lumina, şi putea trăi aşa, ce rost avea să dobândească nişte ochi, care, probabil i se puteau părea a fi inutili, în plus, etc. 
El şi-ar fi putut pune astfel de întrebări doar deoarece nu putea concepe în imaginaţia lui această facultate, şi ce este în realitate acea lume luminoasă necunoscută lui. 
Doar printr-o putere exterioară care se apropie de om, în om se poate dezvolta premisa germenului lăuntric. 
Numai dacă îţi deschizi sufletul în mod liber comunicărilor despre lumile superioare, vei putea primi primul imbold de a dezvolta puterile superioare care vor face din tine un clarvăzător, un extrasenzorial, un iniţiat.

Despre principiul iniţierii s-a vorbit în toate epocile evoluţiei umane. 

Şi în fiecare epocă oamenii dintr-o anumită locaţie s-au raportat în moduri diferite faţă de ea. 
În ultima perioadă şi în ziua de azi orientul s-a raportat în mod diferit faţă de occident. 
Şi asta în special datorită credinţelor religioase inoculate local de cultele religioase. 
Dar întotdeauna au existat, la nivel mondial, iniţiaţi şi discipoli ai iniţiaţilor. 
Chiar şi în cadrul cultelor religioase au existat mereu anumite ramuri care au urmat căi în acest sens, şi pe care nu le-au popularizat, deoarece se abăteau de la dogma generală. 
Despre metodele iniţiatice nu s-a vorbit niciodată în mod deschis, în public. 
Asta deoarece oamenii de rând nu au putut niciodată să înţeleagă ce sunt cu adevărat aceste căi iniţiatice, şi ce capacităţi se pot dezvolta pe această cale, şi nici autorităţile nu au avut vreodată vreun interes pentru popularizarea acestei cunoaşteri. 
Cazul clasic : Isus.

Clarvăzător este cel ce poate privi în lumile suprasensibile, pentru care lumile ascunse omului obişnuit sunt lumi deschise, perceptibile. 
Introducerea în aceste lumi superioare era practicată în taină, în vremurile trecute nu se vorbea în mod public despre ele.
La graniţa dintre lumea senzorial-vizibilă şi lumea invizibil-suprasensibilă, pe om îl pândeşte cu adevărat un anumit pericol.
Cel ce urmează să devină un iniţiat trebuie să depăşească mai întâi acest pericol. 
Pericolul constă în faptul că la graniţa dintre lumea fizică şi cea suprafizică este foarte greu să distingi iluzia de realitate, visele de realitate, viziunea de percepţia spirituală reală
E foarte uşor să confunzi formaţiunile fantasmagorice din propriul suflet cu ceea ce există în mod real, obiectiv. 
Sunt necesare diferite însuşiri, pentru ca la graniţa dintre cele două lumi să îţi păstrezi calmul, sângele rece, siguranţa, curajul, perseverenţa şi energia
Căci, dacă ţi-ai pierde claritatea cu privire la diferenţa dintre aparenţă şi realitate, ţi-ai pierde minţile, şi ai deveni un nebun, în loc să devii un iniţiat. 
La majoritatea oamenilor există o curiozitate mare faţă de lumile superioare, dar nu există în aceeaşi măsură şi perseverenţa, voinţa, şi puterea de a învinge piedicile
De aceea, în toate epocile a fost necesar ca iniţiaţii să cerceteze pe cei ce urmau să aibă acces la iniţiere, în privinţa intelectului, a facultăţilor spirituale şi morale, şi a sentimentelor lor
Doar cei ce puteau rezista examenului erau admişi la iniţiere. 
Ei trebuiau să fie în stare să se supună probelor care îi făceau capabili să deosebească aparenţa de adevăr, viziunea de realitate.
 

De ce nu se păstrează şi astăzi tăcerea, de ce nu se mai aplică şi acum principiul izolării severe, în ceea ce priveşte introducerea în lumile superioare ? 
Omenirea progresează. Istoria e mult mai diferită, în modelarea ei şi în treptele ei de evoluţie, decât îşi imaginează omul profan. 
Oamenii de astăzi nu sunt la fel ca cei de acum câteva secole. 
Deşi anatomic şi fiziologic sunt la fel, de fapt sunt foarte diferiţi. 
În epoca noastră am ajuns la o formă a spiritului şi a sufletului uman când e nevoie, pentru binele general şi progresul omenirii, de adevărurile despre misterele lumii, de concepţiile, noţiunile şi ideile care ne conduc în adâncul lucrurilor, care până acum au fost păstrate acunse în şcolile oculte.
 

Iniţiat este cel ce poate arunca o privire în lumile superioare. 
Educaţia spirituală ce duce la iniţiere constă în faptul că omului i se dau mijloacele şi indicaţiile cu ajutorul cărora el îşi poate dezvolta ochii spirituali şi urechile spirituale, pentru a putea să vadă în această lume spirituală, aşa cum vede în lumea fizică prin organele sale fizice. 
Şi acestea sunt numai o pregătire în vederea iniţierii propriu-zise. 
Cel ce devine un discipol al iniţierii, primeşte de la maestrul lui anumite indicaţii despre felul cum poate dezvolta facultăţile sale latente. 
Toate acestea ţintesc spre un punct care îl conduce pe dicipol într-un adânc preliminar al lumii, într-un centru din care pornesc razele activităţii creatoare a lumii şi ale legităţii lumii.
Discipolul e pregătit pentru ca să primească misterul lumilor, care ar putea fi exprimat, dacă ar fi voie să fie exprimat. 

Iniţiatul este acela care ştie un anumit mister, important în cel mai înalt grad pentru viaţa oamenilor. 
Un mister, pentru că, dacă ar fi rostit în faţa vieţii cotidiene, el ar părea nebunesc, prostesc, paradoxal. 
Şi încă asta n-ar fi nimic, dar există şi alte motive care îl fac pe cel ce ar putea exprima misterul să nu aibă voie, totuşi, să-l exprime. 
Motivul este atât de profund, încât acest mister, care constituie încheierea unei anumite serii de trepte iniţiatice, să nu poată fi smuls cu forţa nimănui, chiar dacă ar fi chinuit şi schingiuit. 
E un mister pe care el nu-l poate lăsa niciodată să-i fie smuls cu forţa. 
Fiindcă acest mister nu e transmis de la un om la altul prin intermediul cuvintelor, esenţialul constă în faptul că discipolul e condus atât de departe încât, prin dezvoltarea propriilor sale puteri şi facultăţi, ajunge să dezlege el însuşi enigma aflată în dosul lucrului respectiv.

Educaţia spirituală constă în a-l conduce pe discipol spre găsirea de sine. 

O mare parte din ceea ce trebuie să-şi cucerească omul pentru a pătrunde în lumile superioare constă tocmai în acel sentiment puternic, grandios, care prinde rădăcini în suflet când, după ce a fost condus sus, spre facultăţile şi treptele superioare ale iniţierii, sufletul se trezeşte, se simte ca nou născut. 
Raportul iniţiat-discipol e clădit pe lucrul suprem care poate exista între oameni: libertatea. 
Raportul acesta face să nu intre nimic dintr-o influenţă neîndreptăţită exercitată de maestru, pentru că tot ce urmează să fie dezvoltat, e scos din fiinţa discipolului însuşi, nimic de la maestru.

Pentru observaţia obişnuită, există trei facultăţi: gândire, simţire şi voinţă, gând, sentiment şi impuls de voinţă. 

Pe acestea le găsim în sufletul omului. 
Aşa arată treapta pe care e situat omul de condiţie mijlocie. Toate aceste trei facultăţi pot fi dezvoltate. 
Gândirea: oricât de subtil, de intim ar fi dezvoltată, gândirea nu îl poate duce pe om dincolo de lumea fizică (singură). 
Totuşi, gândirea este prima treaptă a evoluţiei, dacă vrem să ajungem dincolo de lumea fizică. 
E o contradicţie aparentă. 
Ceea ce trebuie să dezvolte discipolul mai întâi este o gândire liberă de senzorial. 

Când omul priveşte lumea cu ajutorul simţurilor sale, el îşi formează în lăuntricul său, în reprezentările sale, imagini despre lume, idei despre lume. 
Aceste reprezentări şi idei îl fac să înţeleagă lumea. 
Dar acestea nu sunt gândire liberă de senzorial. 
Există o gândire care îşi are izvorul numai în lăuntricul omului, în sufletul uman. 
Doar că din sfera cea mai largă a acestei gândiri libere de senzorial omul de astăzi cunoaşte încă foarte puţin, şi când ceva din aceasta ajunge până la el, el o respinge, nu vrea să o accepte.
Omul poate avea şi gânduri care izvorăsc dintr-o putere lăuntrică, care nu pot fi incitate niciodată prin ceva exterior. 

Dovada ne-o poate furniza matematica şi geometria. 
Nimeni nu poate vedea în realitatea exterioară un cerc real, nimeni nu poate vedea în exterior ceea ce îi spune legitatea: 2 x 2 = 4. 
Dar, printr-o meditaţie pură, fără să ne punem în faţă boabe de fasole, putem constata că 2 x 2 = 4, sau ne putem construi cercul prin contemplare lăuntrică, în aşa fel încât linia care descrie cercul să fie mereu la aceeaşi distanţă de centru.
Dacă doar am copia sub formă de noţiuni cercul exterior, noi nu am putea să formăm niciodată un cerc adevărat. 
Dar noi putem să construim în spirit un cerc şi să ne elaborăm astfel legile cercului. 
Aşadar, noi trebuie să ne elaborăm cercul din propriul nostru spirit. 
Aceasta este ceea ce era numit în şcolile oculte gândire liberă de senzorial. 
Matematica e singura gândire liberă de senzorial practicată în şcoli
Mai există şi alte noţiuni, care pot fi găsite pe cale pur spirituală, în afară de cele referitoare la spaţiu, număr şi figuri geometrice. 
Omul poate să construiască un edificiu de gânduri care să fie în concordanţă cu lumea.
Afară sunt diferite plante, dar în noi trăieşte o putere spiritual-lăuntrică prin care suntem în stare să găsim, pe baza unei creativităţi lăuntrice, conceptul de plantă originară. 

Planta văzută în mod spiritual. 
Planta originară conţine toate plantele posibile, animalul originar conţine toate animalele posibile. 
Aceasta este o ştiinţă spirituală a lumii organice. 
Ea ne dă posibilitatea de a crea în spirit ceea ce nu poate să apară simţurilor. 
Elementul creator este existent în toate plantele. 
Animalul originar este elementul creator existent în orice animal. 
Poate exista un mod de a privi, prin care vezi elementul comun, liantul spiritual care le menţine pe toate împreună. 
Oamenii pot vedea ideile. 
În plantă se află puterea creatoare de viaţă. 
Datorită privirii profunde este posibil ca în spirit să fie trezit elementul care creează în toate animalele şi plantele. 
Există o legătură tainică între fiinţa lăuntrică umană şi ceea ce e răspândit în întreaga lume animală şi vegetală. 
Când omul face să apară în el planta originară, el face să apară acea formă după care au fost create plantele. 
Şi noi simţim că în acest fel participăm în mod spiritual la crearea entităţilor din natură. 
Aceasta este o cufundare în lucruri şi o scoatere la iveală a spiritului care trăieşte în lucruri.
Omul care vrea să treacă treptat din sfera senzorialului în lumea suprasensibilului trebuie să-şi cultive gândirea. 

Astăzi există mijloace mai uşoare, cele comunicate de ştiinţa spirituală. 
Ceea ce putem citi în lucrările de ştiinţa spirituală despre diferitele părţi constitutive ale fiinţei umane, despre reîncarnare şi karmă, despre viaţa de după moarte, despre evoluţia raselor şi civilizaţiilor umane, sunt lucruri pe care nu le puteţi vedea cu organele de simţ, ci pe care le puteţi concepe dacă vă bazaţi, în principal, pe capacitatea de înţelegere pe care o are omul. 
Ceea ce oferă ştiinţa spirituală este pentru oameni gândire liberă de senzorial, aşa cum era ea dată odinioară, în şcolile oculte, şi cum trebuie s-o aibă omul înainte de a putea privi în lumile spirituale. 
Clarvederea şi iniţierea ţin de cercetarea a ceea ce există în lumile spirituale. 
Cel care şi-a creat, într-un anumit fel, posibilitatea de a face comunicări, acela poate clădi o punte de legătură. 
Şi apoi, oricine se poate convinge, printr-o gândire logică cuprinzătoare şi printr-o putere de judecată sănătoasă, că ceea ce spune el e adevărat. 
Pentru căutarea acestor lucruri e necesară clarvederea, pentru înţelegerea comorilor superioare de înţelepciune sunt necesare numai mintea sănătoasă şi logica.
 

Despre lumile inaccesibile simţurilor poate fi comunicat ceva numai pe baza unei gândiri libere de senzorial. 
1. Prima fază a căii spirituale constă în educarea gândirii. Această educare ne dă posibilitatea de a ne dezvolta gândirea şi de a ajunge să privim cu adevărat în lumile spirituale.
2. A doua treaptă constă în dezvoltarea simţirii. 

Nimeni nu ar trebui să-şi dezvolte simţirea, dacă nu a adus gândirea liberă de senzorial până într-un anumit punct. 
Cel ce ştie cum arată lucrurile în lumile superioare, afirmă : Când intraţi în lumile superioare, situate deasupra lumii noastre fizice, ajungeţi în lumea astrală şi apoi în lumea spirituală sau devahanică.  
Acolo, impresiile sunt cu totul altfel decât îşi poate reprezenta omul care cunoaşte numai lumea fizică. 
Dar, chiar dacă toate trăirile, toate experienţele, sunt altfel, un lucru rămâne: logica, gândirea sănătoasă. 
Omul care îşi dezvoltă gândirea logică, şi care este un om cu mintea sănătoasă, stând ferm cu amândouă picioarele pe Pământ, acela nu se va putea rătăci când se înalţă în lumile situate în dosul celei fizice, care îi oferă surprize peste surprize. 
Cine dezvoltă în el această gândire ce creează din izvorul lăuntric al sufletului, această gândire sigură pe ea însăşi, acela are o călăuză sigură când trece de acea graniţă dincolo de care e greu să deosebeşti între fizic şi suprafizic. 
În lumile superioare nu suntem corectaţi de lumea exterioară, și trebuie să avem călăuza în noi înşine, pentru a nu rătăci pe căi greşite.
În iniţiere, dezvoltarea simţirii se face cu ajutorul imaginaţiei.  

Discipolul îşi creează mai întâi o reprezentare în imagini a lumii, apoi, el trebuie să exerseze în cea mai mare tăcere contemplarea asupra lumii.  
Tot ce-i vremelnic e numai simbol.
Dacă vrei să sesizezi doar cu gândirea ta dezvoltarea vieţuitoarelor, şi te opreşti la gândire, nu vei putea face niciodată un pas just dincolo de această lume senzorială. 
Îţi poţi însuşi cele mai diverse noţiuni despre felul cum evoluează fiinţele inferioare tot mai sus, până la om, poţi apela chiar la învăţătura spiritual-ştiinţifică despre evoluţie, la felul cum Logosul s-a revărsat în lume şi a plăsmuit forme şi lumi din ce în ce mai complexe: plante, animale, oameni şi regnuri umane, felul cum au apărut toate diferenţierile, evoluţiile şi involuţiile etc. 
Acestea sunt nişte învăţături pe care le găseşti în cărţile de teosofie, concepte frumoase şi interesante. 
Dar în lumile superioare nu vei ajunge pe această cale. 
Prin aceasta îţi poţi forma reprezentări care sunt nişte analogii ale lumilor superioare, dar cu ele nu vei putea ajunge niciodată în aceste lumi. 
Pentru aşa ceva ai nevoie de imaginaţie
E ceva produs cu ajutorul unei puteri creatoare, şi care nu ia doar forma unor concepte, astfel încât aceste concepte, cum sunt planta originară şi animalul originar, să corespundă realităţilor exterioare, ci sunt plăsmuite nişte imagini care corespund unei realităţi mult mai profunde, care corespund spiritului ce desfăşoară o activitate creatoare în dosul acestor lucruri.  
Priveşte planta, cu rădăcinile ei, ce arată spre Pământ, şi care face să-i crească tulpina, frunzele şi florile în sus, şi compar-o cu omul. 
Tu ai face o comparaţie greşită dacă ai vrea să compari capul cu floarea şi piciorul cu rădăcina. 
Rădăcina e capul, pe care planta îl întinde spre centrul Pământului, la fel cum omul îşi poate întinde capul, pe care îl ţine în direcţia opusă, spre Soare sau spre puterile cereşti ale Universului. 
Planta roteşte ceea ce posedă ea drept organ de reproducere, adică floarea, din care iese germenul unei noi plante, spre raza solară, numită în şcolile iniţiatice medievale “sfânta lance a iubirii”, care atinge receptacolul şi, după fecundare, face să apară germenul cel nou, raza solară care face ca planta să crească în această direcţie. 
Exact invers e omul. El îşi îndreaptă spre centrul Pământului organele de reproducere, iar capul afară, în spaţiu. 
Între acestea două e situat animalul, care face o jumătate de întoarcere, astfel încât coloana vertebrală are poziţia orizontală. 
Priveşte planta, animalul şi omul, şi vei înţelege că sufletul lumii e răstignit pe crucea lumii. 
Prin lume înţelegem planta, animalul şi omul. 
Planta este aceea care stă vertical, invers faţă de ea e omul, care îşi îndreaptă privirile, o dată cu capul, în afară, spre eterul cosmic liber, iar braţul orizontal al crucii este animalul. 
Aceasta e forma originară a crucii, cunoscută în vremurile vechi şi în toate şcolile oculte. 
Imaginează-ţi planta în substanţa ei pură, castă. 
Omul e situat pe o treaptă mai înaltă decât planta. 
Planta seamănă cu omul adormit. Ea are un trup fizic şi un trup eteric sau corp al vieţii. 
La omul adormit, în pat se află numai trupul fizic şi trupul eteric sau trupul vieţii. 
Omul, când doarme, se află, de fapt, în afara corpurilor fizic şi eteric. 
Ceea ce gândeşte şi simte în el, ceea ce simte plăcere şi durere, în timpul somnului este decuplat. 
Aşadar, planta are o conştienţă pe care o cunoaştem drept conştienţă de somn.
Ce înseamnă dezvoltarea care trece prin linia orizontală şi duce până la inversarea totală : că omul şi-a dobândit conştienţa lui actuală, de zi, luminoasă. 

Trecând prin animalitate, omul a devenit o fiinţă înzestrată cu o conştienţă luminoasă de zi. 
În schimb, a trebuit să piardă altceva.  
Priviţi planta: Ea nu e străbătută de trupul poftelor, de trupul astral. 
Substanţa plantei posedă un trup fizic şi un trup eteric. 
Omul trebuie să treacă prin animalitate şi să-şi integreze instincte, pofte şi pasiuni. 
Omul a urcat mai sus, prin faptul că a integrat naturii vegetale natura instinctuală a poftelor.
Acum, ştiinţa spirituală pune în faţa lui un ideal mare, real. Îi arată că el poate să dezvolte treptat în lăuntricul lui puterea care îl conduce din nou spre curăţirea şi purificarea naturii instinctuale, care îl duce pe treapta pe care, păstrându-şi starea de conştienţă actuală, va trăi din nou, pe nişte trepte de evoluţie superioare, într-un trup curat, cast, pe nişte trepte viitoare de evoluţie, când va fi biruit ceea ce a fost necesar să preia în fiinţa lui, trecând spre nişte trepte mai înalte. 

Ceea ce maestrul punea în faţa discipolului era, aşadar, un ideal de viitor real: Tu vei avea din nou natura de plantă ! 
Şi i se indicau mijloacele prin care poate fi cucerită natura de plantă. 
I se spunea că întreaga omenire va ajunge cândva iarăşi pe această treaptă, când omul va fi dezvoltat din el însuşi puterea pur spirituală. 
Atunci, el nu va mai fi legat de natura instinctuală a poftelor, el nu va mai îndrepta spre raza de soare spirituală un organ de reproducere plin de pofte. 
Acest organ, pe care omul îl va fi dobândit cândva şi care era prezentat drept organ real, cu toate că e un organ spiritual, care în viitor va fi îndreptat spre raza de soare spirituală, era numit în şcolile iniţiatice Sfântul Graal.
Dacă punem în faţa sufletului o asemenea imagine de viitor, atunci, dacă suntem capabili nu doar să gândim spiritul, ci şi să îl simţim, vom însoţi această imaginaţiune cu sentimentele noastre. 

Vom vedea această evoluţie nu numai în spirit, ci o vom şi simţi
Mare şi grandioasă ne va apărea evoluţia din Univers, când o vom sesiza astfel sub formă de imagine, nu de noţiune abstractă. 
Aşa le era prezentat discipolilor întregul Univers existent de jur împrejurul nostru, cu toate enigmele lumii. 
Toate acestea îi solicitau nu numai gândirea, ci şi simţirea, sentimentul. 
Discipolului i se părea că întregul său suflet iese afară din el şi se transpune în tot ceea ce există de jur împrejurul lui
La fel cum, în cazul tipului originar, în noi se creează ceva, ceva care trăieşte în toate plantele şi animalele, tot astfel este şi atunci când simţirea evoluată iese afară din noi, este ca şi cum am simţi sufletul lumii, curgând, ca putere, prin toate fiinţele.
În felul acesta, tot ceea ce exista de jur împrejurul discipolului devenea viu pentru el, devenea imaginaţiune. 

Oriunde umbla, pretutindeni imaginile lucrau în sufletul lui. 
Aceasta declanşa în el puterea lăuntrică şi el ajungea treptat să privească în dosul fiinţelor şi lucrurilor
Când, sub îndrumarea maestrului, discipolul era condus în sfera imaginativă a lumii, el nu era condus numai spre gândire, ci el era introdus şi în sentimentul şi impulsurile care au izvorât din sufletul creatorului lumilor. 
El era condus într-o lume reală. 
3. De la dezvoltarea sentimentului se trece la dezvoltarea voinţei.
Dacă simţirea e dezvoltată cu ajutorul imaginilor, voinţa e dezvoltată prin semnele scrierii oculte. 

Această voinţă e partea cea mai adâncă a puterii ascunse
Ea devine un fel de schelet, pe care, prin această voinţă, omul îl împinge afară, în lumea exterioară. 
Imaginile de coloane şi peceţi există pentru a educa voinţa. 
Principiul acestor peceţi şi coloane oculte şi importanţa pe care o au ele pentru iniţiere : fiecare pecete reprezintă ceea ce puteţi găsi în “Apocalipsa” sau “Revelaţia ascunsă a lui Ioan”. 
Fiecare semn are o putere extraordinară de influenţare a omului, o putere dătătoare de mari impulsuri. 
Pe prima pecete găsiţi o figură umană, picioarele par făcute din cositor lichid, din gură iese o sabie de foc. 
Cine se cufundă în această pecete, acela va vedea că ea îi dă, prin acest contrast, ceva minunat. 
Ştiinţa spirituală ne conduce şi spre nişte stadii ale Pământului în care Pământul era într-o stare lichidă incandescentă, în care omul exista deja. 
Pe atunci, omul însuşi era constituit dintr-o masă lichidă aflată în stare de incandescenţă. 
O stare ulterioară, de viitor, ne este înfăţişată prin sabia de foc ce iese din gură, ce apare în toate miturile. 
Cum are loc comunicarea : ceea ce rosteşti tu, sunt, în primă instanţă, gândurile tale. 
Ele iau forma unor sunete care pun aerul în vibraţie. 
Şi, astfel, aerul este pus în mişcare. 
Vibraţiile aerului ajung la urechea altora, la sufletul lor, se transmit sufletului lor. 
Cuvintele trăiesc aici, în spaţiu, în anumite forme vibratorii. 
Dacă ai putea să le vezi, atunci, când cineva rosteşte un anumit cuvânt tu ai putea vedea nişte vibraţii anume. 
După cum omul de astăzi e în stare să modeleze aerul şi să facă să învie în aerul ce vibrează trăirile din sufletul lui, în viitor el va fi capabil să plăsmuiască organe. 
În om există organe aflate la începutul evoluţiei lor şi organe care sunt pe punctul de a-şi încheia evoluţia. 
La începutul evoluţiei sunt laringele şi inima omului. 
Teoriile referitoare la inimă şi circulaţia sângelui vor suferi nişte modificări corespunzătoare într-un viitor nu prea îndepărtat. 
Se va constata că circulaţia sângelui provine de la cu totul altceva decât de la inimă şi că inima se mişcă numai datorită circulaţiei sanguine. 
În viitor, inima va fi un muşchi voluntar şi ea se pregăteşte să fie un muşchi voluntar. 
Pentru anatomia şi fizica de astăzi, inima este o piatră de încercare. Configuraţia ei este aceea de muşchi voluntar, dar astăzi ea încă nu este un muşchi voluntar.
Un muşchi voluntar are fibre cu striaţii transversale. 
Inima are asemenea fibre cu striaţii transversale, cu toate că astăzi încă nu e un organ voluntar. 
Dar ea este pe cale de a deveni un muşchi voluntar.
Şi laringele va avea în viitor o altă funcţie. 

El va fi organul de reproducere al omului. 
Laringele, care astăzi produce cuvinte ale sufletului, mai târziu va lua asupra sa funcţia de reproducere. 
Principiul focului este vorbirea, şi principiul de foc al vorbirii va fi un principiu creator. 
De aici, sabia din gură.  
Această sabie de foc este în strânsă legătură cu puterile cosmice. 
Când omul se adânceşte în imaginea ei, aceasta îi fortifică forţa voinţei. 
Cine va transpune în practică, va cunoaşte prin proprie experienţă. 
Atunci, el nu numai că va presimţi, va gândi şi va avea sentimente, ci va pătrunde cu puterile sale de voinţă în lucruri. 
Aceasta e calea care trece prin scrierea ocultă.

Putem indica, aşadar, în mod absolut concret, în ce fel trebuie să dezvoltăm gândirea, simţirea şi voinţa. 

Dacă au fost trezite puterile ce dormitează în om, atunci gândirea, simţirea şi voinţa devin nişte organe absolut precise, acele organe care astăzi sunt numite ochii lui Dumnezeu, ochii spiritului. 
Din ele se vor dezvolta ochii spirituali, care ne arată lumea luminii spirituale şi a culorilor ei şi puterile spirituale din dosul lumii noastre fizice. 
Puterile de voinţă educate pe cale spirituală devin urechile spirituale.
Când omul e introdus în lumea spirituală, el e introdus pe calea urechii. 
Principiul iniţierii are la bază faptul că sunt scoase la lumină anumite puteri care dormitează în lăuntricul omului, în aşa fel încât aceste puteri îl conduc pe om în lumea spirituală din jurul lui. 
Ce scot aceste puteri din lăuntricul omului : 
Odinioară, în trupul fizic al omului a existat un organ senzorial, un organ indiferent, scăldat în valurile de lumină. Lumina l-a transformat în ochi, astfel încât prin ochi omul a putut să vadă culorile şi formele existente de jur împrejurul lui. Aşa a apărut ochiul. 
În om dormitează organe necunoscute şi nerecunoscute, pe care oamenii nu vor să le admită. 
Dar de jur împrejurul nostru mai sunt şi alte lumi, pe lângă lumea luminii şi a culorilor. 
La fel cum, la un orb, ochiul a fost trezit ca să vadă, în cazul clarvederii şi claraudiţiei se formează urechile spirituale şi ochii spirituali, astfel încât omul să poată vedea în lumea spirituală din jur.
Astăzi, omul şi-a cucerit în el însuşi conştienţa de sine. 

El a devenit o fiinţă capabilă să raporteze totul la sine însăşi.  
Dar, prin faptul că îşi dezvoltă ochii spirituali şi urechile spirituale, prin faptul că urmează principiul iniţierii, el se cufundă iarăşi în lumea exterioară. 
Sinea lui superioară o găseşte în această lume. 
Nu avem voie să spunem că găsim divinul şi spiritualul în noi, aceasta fiind o exprimare incorectă. 
“Cunoaşte-te pe tine însuţi!” este o expresie veche. 
Dar noi trebuie să-l înţelegem în sensul în care vechiul Adam a cunoscut-o pe femeia sa. El a fecundat-o. Aşa este şi cu organele. 
Fecundează-te pe tine însuţi, lasă-te fecundat de lume. 
Astfel, ceea ce trebuie să realizeze omul este dezvoltarea puterilor ce dormitează în el." 
- sinteză din Rudolf Steiner, cu unele adăugiri şi interpretări personale

Deoarece am primit de-a lungul timpului tot felul de întrebări şi cereri de opinie privind diverse manifestări extrasenzoriale, de la oameni care nu prea au nimic în comun cu spiritualitatea, sistemele spirituale şi metodele iniţiatice, oameni la care manifestările au apărut "accidental", şi sunt debusolaţi şi confuzi din această cauză, am creat grupul Facebook "Kato - Grup de Împărtăşire a Experienţelor Extrasenzoriale Personale" , la adresa https://www.facebook.com/groups/949300938442752/
Este un grup închis, restrâns, adresat DOAR persoanelor care au experimentat experienţe extrasenzoriale şi care doresc să le împărtăşească cu ceilalţi membri, în scop de sprijin şi ajutor reciproc.
Pentru persoanele care doresc să comunice cu alţi oameni interesaţi, DOAR pe tematica Iniţierii Spirituale, am creat şi grupul facebook "Kato - Iniţierea Spirituală" la adresa https://www.facebook.com/groups/598891923581509/ 
Se poate înscrie orice doritor care are un interes real privind această tematică.  

Despre Rudolf Steiner : http://ro.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner

Cărţi de Rudolf Steiner : http://bit.ly/1e5LFNU ;
http://bit.ly/1e5MqXf ;  
http://bit.ly/1Kb4SuF ;
http://bit.ly/1Ea0Fzb ;

Al doilea material al seriei "Iniţierea Spirituală" îl găseşti aiciIniţierea Spirituală 2 - Aspecte psihologice de cunoscut de către Discipol : http://loveblog4all.blogspot.com/2015/06/initierea-spirituala-2-aspecte.html


CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Ai aici Cuprinsul blogului, cu toate articolele postate, pe care le poţi accesa de aici : http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

DESPRE DETAŞAREA CONŞTIENTĂ DE AICI ŞI ACUM, DE SPAŢIO-TEMPORALITATE

Motto : dacă nu vezi cu un ochi, întoarce capul şi priveşte cu celălalt, iar dacă nu vezi cu nici unul, atunci ciuleşte urechile şi ascultă.

Iniţierea Spirituală 2 - Aspecte psihologice de cunoscut de către Discipol

În viaţa şi lumea spirituală există legi şi principii, ca în cea terestră, materială. Este foarte utilă cunoaşterea acestor legi şi principii, care guvernează faţa nevăzută a realităţii, şi însăşi viaţa în ansamblul ei.Cel ce doreşte să păşească pe Calea Iniţierii, trebuie să înceapă prin a-şi forma o anumită dispoziţie sufletească, o anumită atitudine mentală şi afectivă specială, specifică acestui scop.
Nemira

sâmbătă, mai 16, 2015

"Stratul de jocuri" al lumii - o reţea generalizată care va schimba comportamentul oamenilorSeth Priebatsch: Stratul de jocuri de deasupra lumii
Conferinţă TED

Filmed July 2010 at TEDxBoston 2010   

https://www.ted.com/talks/seth_priebatsch_the_game_layer_on_top_of_the_world/transcript?language=ro

Deja suntem obișnuiți cu faptul că Facebook și Twitter ne-au captivat viețile sociale pe web — constituind un "strat comunicativ" deasupra lumiii reale. 
La TEDxBoston, Seth Priebatsch discută următorul strat în dezvoltare: "stratul de jocuri", o rețea generalizată de dinamica jocurilor care schimbă comportamentul și va modifica învățământul și comerțul. 


Este important, cred eu, de înţeles principiile expuse de Seth Priebatsch.
Este important de înţeles faptul că aceste principii deja ne influenţează viaţa, comportamentul.
Este important de înţeles că şi tu le poţi aplica cu succes în viaţa ta, în relaţiile tale, la locul tău de muncă, în afacerea ta, etc, pentru a avea mai mult succes.  
Da, reţelele sociale ne influenţează viaţa, la mulţi oameni. 
Deja mulţi suntem obișnuiți asta, cu faptul că ne-au captivat viețile sociale pe web, şi că participăm activ la un "strat comunicativ" deasupra lumiii reale. 
Următorul strat în dezvoltare, "stratul de jocuri", va aduce mai multă interacţiune, şi va dirija această interacţiune.
Rețeaua generalizată de dinamica jocurilor va schimba comportamentul oamenilor, va modifica învățământul și comerțul. 
Şi cine va şti să profite de asta, va fi un om de... succes...
 
Transcrierea conferinţei : 
0:11 Numele meu este Seth Priebatsch. Sunt ninja șef la SCVNGR. Sunt mândru că m-am retras de la Princeton. De asemenea mândru că m-am mutat aici în Boston, unde de fapt am crescut. Da, Boston. Ușor de demonstrat. Aș putea să numesc toate districtele din jur. Deci, sunt destul de motivat să încerc să construiesc un strat de jocuri peste lume. Și ăsta e un concept nou și e foarte important. Pentru că atâta vreme cât ultima decadă a fost decada comunicațiilor sociale și decada în care cadrul în care ne conectăm cu alți oameni a fost construit, decada asta va fi decada în care cadrul jocurilor e construit, în care motivațiile pe care le folosim ca să influențăm comportamentul și cadrul în care acesta e construit, urmează a fi decis și asta e foarte important.

0:50 Și deci spun că vreau să construiesc un strat al jocurilor peste lume, dar asta nu e chiar adevărat pentru că este deja în construcție; se întâmplă deja. Și acum arată așa. Arată cum arăta webul în 1997, corect? Nu e foarte bun. E aglomerat. E plin cu o mulțime de lucruri care, pe scurt, nu sunt distractive. Sunt scheme cu cărți de credit și programe de fidelitate ale liniilor aeriene și cupoane și toate schemele astea de loialitate care de fapt folosesc dinamica jocurilor și construiesc stratul de jocuri, doar că ei nu sunt foarte buni la asta. Nu sunt concepute foarte bine, corect? Deci, asta e regretabil. 

Dar din fericire, după cum zice eroul meu favorit Bob Constructorul, "Putem să o facem mai bine. Putem să o construim mai bine." Și uneltele, resursele pe care le folosim să construim un strat de jocuri e insăși dinamica jocurilor. 
Și esența acestei prezentări va trece prin patru dinamici de jocuri foarte importante, lucruri foarte interesante, pe care, dacă le folosești conștient, le poți folosi ca să influențezi comportamentul, în bine, în rău și tot ce e între. 
Să sperăm că în bine. Dar astea sunt intr-un fel etapele importante în care acel cadru va fi construit, și vrem ca toți să ne gândim acum la asta conștient.

1:57 Înainte să ne aruncăm în asta, avem o întrebare: de ce e important? Fac această afirmație că e un strat de jocuri deasupra lumii, și că e foarte important să îl construim corect. 

Motivul pentru care e important e că, în ultima decadă, am văzut cum construirea stratului comunicativ, a devenit un cadru pentru conexiuni, și construirea acelui strat s-a terminat.
Mai e mult de explorat. Mai sunt mulți oameni care încearcă să înțeleagă rețeaua socială și cum să o influențăm și cum să o folosim, dar cadrul în sine e făcut și se numește Facebook. 
Și asta e ok, corect? Mulți oameni sunt foarte fericiți cu Facebook. Mie îmi place destul de mult. Au creat chestia asta numită Open Graph, și posedă toate legăturile noastre. Posedă o jumătate de miliard de oameni. 
Și, când vrei să construiești pe stratul comunicativ, cadrul a fost deja hotărât; e Open Graph API. Și dacă sunteți mulțumiți cu asta, fantastic. Dacă nu, ghinion. Nu puteți face nimic.

2:49 Dar decada următoare -- și asta e ceva real. Vreau să spun, vrem să construim cadre într-un mod care să-l facă acceptabil și să-l facă productiv în timp

Deci, stratul comunicativ e despre aceste legături. Stratul jocurilor e despre influență
Nu e despre a adăuga o rețea socială webului și a te conecta pe tine cu alți oameni oriunde ești și oriunde te duci. 
E de fapt despre folosirea mișcării, folosirea forțelor, ca să influențeze comportamentul legat de unde ești, ce faci acolo, cum o faci
Asta e foarte, foarte puternic și va fi mult mai important decât rețeaua socială. Ne va afecta viețile mult mai profund și poate mai invizibil. 
Și deci e incredibil de critic ca în acest moment, când abia se construiește, când cadre ca Facebook, ca Open Graph sunt create pentru echivalentul stratului de jocuri, să ne gândim la asta foarte conștient și să o facem într-un mod deschis, care e disponibil și care poate fi folosit pentru bine.

3:39 Și deci despre asta vreau să vorbesc pentru dinamica jocurilor, pentru că abia a început construcția și cu cât ne gândim mai conștient la asta cu atât mai bine vom putea să o folosim pentru orice vom dori. 

Deci cum am spus, modul în care construiești în stratul de jocuri nu e cu sticlă și oțel și ciment. Și resursele pe care le folosim nu se rezumă doar la această brazdă bi-dimensională de pământ pe care o avem. 
Resursele sunt gândirea colectivă iar uneltele, materia primă sunt dinamicile jocului. 
Deci acum, știți, să discutăm despre câteva dinamici ale jocului. Patru. La SCVNGR ne place să glumim că, cu șapte dinamici de joc poți face pe oricine să facă orice. 
Și azi vă voi arăta patru, pentru că sper să am totuși un avantaj asupra competiției la sfârșit.

4:16 (Râsete)

4:19 Deci prima e o dinamică de joc foarte simplă. Se numește dinamica programării. 

Și ca să ai succes în dinamica asta jucătorii trebuie să facă ceva la un moment prestabilit, în general într-un loc prestabilit. 
Și această dinamică e un pic înspăimântătoare uneori, pentru că te gândești, știi, alți oameni pot folosi forțe care să manipuleze cum interacționez, ce fac, unde fac, când fac. 
Acest mod de pierdere a liberului arbitru care apare în jocuri poate fi înfricoșător, deci pentru fiecare dinamică vă voi da trei exemple 
-- unul care arată cum e deja folosit în lumea reală, ca să puteți să-l raționalizați un pic, 
-unul care îl ilustrează într-un joc convențional -- cred că totul e joc, ăsta e un fel de joc la care vă gândiți că se joacă pe o tablă sau pe un ecran de computer, și apoi 
- unul cum poate fi folosit pentru bine, ca să vedem că aceste forțe pot fi într-adevăr foarte puternice.

5:01 Deci primul -- cea mai celebră dinamică a programării din lume -- e ceea ce numim happy hour

Deci eu abia am renunțat la Princeton și de fapt am ajuns pentru prima oară într-un bar, și am văzut aceste chestii happy hour peste tot, corect. Și asta e simplu o dinamică a programării. Vino aici la o anumită oră și primești băuturile la jumătate de preț. 
Ca să câștigi, tot ce trebuie să faci e să fii la locul potrivit la momentul potrivit. 
Această dinamică de joc e așa de puternică că nu influențează doar comportamentul nostru, ci întreaga noastră cultură. 
Ăsta e un gând foarte înfricoșător, că o dinamică de joc poate schimba lucrurile cu atâta putere.

5:33 Există și în jocuri mai convenționale. Sunt sigur de ați auzit cu toții de Farmville. Dacă nu, vă recomand să-l jucați. Nu veți face nimic altceva pentru restul zilei. Farmville are mai mulți useri activi decât Twitter. 

E incredibil de puternic și are dinamica asta că trebuie să te întorci la un anumit timp să-ți uzi recoltele -- recolte false --- ori se usucă. Și e așa de puternic că, atunci când se reglează statisticile, când zic că ți se ofilesc recoltele după opt ore, sau după 6 ore, sau după 24 de ore, schimbă ritmul de viață la 70 milioane de oameni în timpul zilei. Se vor întoarce precis la ore diferite. Deci dacă ei ar vrea ca lumea să sfârșească, dacă ar vrea ca productivitatea să înceteze, ar putea face un ciclu de 30 de minute, și nimeni n-ar putea să facă nimic altceva. (Râsete) Asta e puțin înfricoșător.

6:17 Dar ar putea fi folosit și cu scop bun. Asta e o companie locală numită Vitality și ei au creat un produs care să-i ajute pe oameni să-și ia medicamentele la timp. E o programare. E ceva ce oamenii nu fac foarte bine. 

Și ei au aceste Capsule Luminoase care clipesc și îți trimit email și fac tot felul de chestii grozave ca să-ți aducă aminte să-ți iei medicamentul. Asta e ceva ce încă nu e joc, dar ar trebui să fie. Ar trebui să primești puncte dacă faci asta la timp. Ar trebui să pierzi puncte dacă nu o faci la timp. Ar trebui să recunoască conștient că au construit o dinamică a programării și să se folosească de jocuri. Și apoi poți obține bine în câteva moduri interesante.

6:45 Vom sări la următoarea, poate. Da. Influență și poziție. Deci asta e una dintre cele mai faimoase dinamici de joc. E folosită peste tot.  

E folosită în portofelele voastre chiar acum. Toți vrem cardul de credit din stânga, departe pentru că e neagră. Și vezi pe cineva la CVS sau -- nu la CVS -- la Christian Dior sau undeva, și atunci ... nu știu. Eu nu am un card de credit negru, eu am un card de debit. (Râsete) Îl scot afară. Și vezi oameni care au acel card de credit negru. O vreau și eu pentru că înseamnă că ei sunt mai grozavi decât mine și am nevoie de asta.
7:16 Și asta e folosită în jocuri. "Modern Warfare", unul dintre cele mai de succes jocuri vândute din toate timpurile. Eu sunt abia la nivelul patru, dar vreau cu disperare să fiu nivelul 10, pentru că au insigna aia roșie grozavă și asta înseamnă că eu sunt cumva mai bun decât toți ceilalți. Și asta e foarte puternic pentru mine. Rangul e un factor motivațional foarte bun.

7:32 Se folosește de asemenea în situații mai convenționale și poate fi folosit mai conștient în situații convenționale. Școala -- și țineți minte, eu am terminat primul an, deci cred că mă calific să vorbesc despre școală -- e un joc, un joc nu prea bine proiectat, corect. Sunt nivele: C, B și A. Sunt poziții. Vreau să zic, ce e șef de promoție, dacă nu o poziție? Dacă am denumi șeful de promoție un "cavaler alb de nivel 20", cred că oamenii ar munci probabil mult mai intens. (Râsete) Deci școala e un joc și s-au făcut multe experimente pentru cum să facem asta corect. Dar hai să o folosim conștient. Ca, de ce să avem jocuri la care poți să pierzi? De ce să mergi de la A la F, sau B sau C? Asta nu e bine. De ce să nu ne aliniem în sus? La Princeton au experimentat de fapt cu asta, au teste la care câștigi puncte de experiență și aduni ca să treci de la B la A. Și e foarte puternic. Poate fi folosit în moduri foarte interesante.

8:24 A treia despre care vreau să vorbesc repede e dinamica progresivă, în care trebuie să avansezi, trebuie să treci prin diferite etape într-un mod granular. Ăsta e folosit peste tot, inclusiv pe LinkedIn, unde eu sunt un individ incomplet. Sunt complet numai 85% pe LinkedIn și asta mă deranjează. Și asta e așa de înrădăcinat în psihicul nostru că, atunci când ni se arată o bară de evoluție și ni se dau pași ușori, mici de făcut ca să încercăm să completăm acea bară, o vom face. Vom găsi un mod de a muta acea linie albastră până la marginea din dreapta a ecranului.

8:56 Asta se folosește și în jocurile convenționale. Vreau să spun, vedeți, ăsta e un cavaler de nivel 10, și ăsta e un cavaler de nivel 20 și dacă ai de gând să te lupți cu orcii pe plaiurile din Mordor împotriva lui Raz al Ghul, ai vrea să fii cel mai bun, corect? Eu aș vrea. Și deci oamenii muncesc din greu să se ridice. "World of Warcraft" e unul din cele mai de succes jocuri ale tuturor timpurilor. Un jucător mediu petrece cam șase ore, șase ore și jumătate pe zi, jucându-l. La cei mai dedicați jucători, e ca un serviciu zilnic. E o nebunie. Și au sistemele astea prin care poți să crești. Și ăsta e un lucru foarte puternic. Avansarea e puternică.

9:30 Poate fi folosită în moduri foarte convingătoare pentru bine. Unul din lucrurile la care lucrăm la SCVNGR e cum să folosești jocurile ca să aduci trafic și tranzacții către afacerile locale, către ceva ce e foarte important pentru economie

Și aici avem un joc pe care îl joacă oamenii. Se duc prin diferite locuri, participă în concursuri, câștigă puncte. 
Și am introdus o dinamică progresivă în asta, prin care, dacă te duci în același loc din nou și din nou, participând în provocări, conectându-te cu businessul, muți o bară verde de la stânga ecranului la dreapta și până la urmă descoperi premii. 
Și asta e destul de puternică și vedem că îi prinde pe oameni în această dinamică îi aduce înapoi la aceleași businessuri locale, creează un nivel ridicat de loialitate, creează angajament și e capabilă să aducă businessurilor venituri importante și distracție și angajament. 
Aceste dimanici progresive sunt puternice și pot fi folosite în lumea reală.

10:12 Ultima despre care vreau să vorbesc -- și e grozavă pentru final -- este conceptul de descoperire colectivă, o dinamică în care toată lumea trebuie să muncească împreună ca să obțină ceva. 

Și descoperirea colectivă e puternică pentru că folosește societatea ca rețea să rezolve probleme. 
Asta e folosită în povești faimoase despre websiteuri pentru consumatori ca Digg, de care sunt sigur că ați auzit. Digg este o dinamică colectivă care încearcă să găsească și să genereze cele mai bune știri cele mai interesante relatări. Și au făcut asta ca un joc la început. Aveau o platformă conducătoare, unde dacă recomandai cele mai bune relatări, primeai puncte. Și asta chiar motiva oamenii să găsească cele mai bune relatări. Dar a devenit așa de puternic, că a apărut de fapt un complot, un grup de oameni, primii șapte pe lista de lideri, care lucrau împreună să fie siguri că-și mențin pozițiile. Și recomandau relatările altora și jocul a devenit mai puternic decât obiectivul. Și au fost nevoiți să închidă platforma pentru lideri pentru că, deși era folositoare, era așa de puternică de ajunsese să nu mai genereze cele mai bune relatări și făcea oamenii să lucreze la a-și menține conducerea. Deci pe asta trebuie să o folosim cu grijă. De asemenea e folosită în McDonald's Monopoly, unde jocul nu e monopoliul pe care îl joci, ci producția de vile care se formează în timp ce încearcă să găsească Boardwalk. Și acum se uită doar după un cartonaș pe care scrie "Boardwalk".

11:24 Dar poate fi folosit și pentru a găsi lucruri reale. Ăsta e concursul cu balonul, organizat de DARPA, în care ascund câteva baloane prin Statele Unite și zic "Folosește rețele. Încearcă și găsește aceste baloane cel mai repede și câștigătorul va primi 40.000 de dolari". Și câștigător a fost un grup de la MIT, unde au creat un fel de schemă piramidală, o rețea, în care prima persoană care recomandă locul unui balon primește 2.000 de dolari și oricine care împinge în sus acea recomandare primește o parte. Și în 12 ore au reușit să găsească toate baloanele, în jurul țării, corect. O dinamică foarte puternică.

11:53 Și deci, mai am 20 de secunde rămase, deci dacă o să vă las cu ceva, ultima decadă a fost decada socializării. Această decadă este decada jocurilor. 

Folosim dinamica jocurilor ca să construim pe ea. 
Construim prin gândirea colectivă. 
Putem influența comportamentul. 
E foarte puternic. E foarte interesant. 
Hai să construim împreună, să o facem bine și să ne distrăm jucându-ne.

Despre Seth Priebatsch : https://www.ted.com/speakers/seth_priebatsch


CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


FILM PREZENTARE "HANGOUTS LIVE CU KATO"Linkul Facebook :...
Posted by Katona Nicolae on 18 August 2015


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com

Intră să vezi cum vor arăta noii noştri prieteni virtuali, dotaţi cu inteligenţă şi capacitatea de a învăţa !

Peter Molyneux demonstrează Milo, băiatul virtualConferinţă TED Filmed July 2010 at TEDGlobal 2010 Peter Molyneux, capul diviziei europene de jocuri de la Microsoft, construieşte un uimitor nou "prieten virtual", care poate interacţiona inteligent cu tine şi are capacitatea de a învăţa ! Peter Molyneux demonstrează Milo, un joc video îndelung anticipat, pentru controlerul Kinect de la Microsoft.

Află rezultatele unor cercetări privind modul în care alegem şi decidem

Sheena Iyengar cercetează maniera în care luăm hotărâri - şi credinţele noastre raportate la deciziile pe care le luăm. În cadrul TEDGlobal, ea vorbeşte atât despre alegerile pe care le facem zi-de-zi (Coca Cola vs Pepsi) cât şi despre cele de natură profundă, şi ne împărtăşeşte rezultatele cercetării sale revoluţionare, dezvăluind câteva atitudini surprinzătoare asupra modului în care decidem.

Stuart Brown - jocul nu e numai distracție, e vital

Deschizător de drumuri în domeniul jocului, Stuart Brown spune că umorul, jocurile, tachinările, flirtul și fanteziile sunt mai mult decât distracție. Multă joacă în copilărie duce la adulți fericiți și deștepți - și, continuând joaca, ne poate face mai deștepți la orice vârsta.
 Nemira

Sexele în lumina Ştiinţei Spirituale (după Rudolf Steiner)Rudolf Steiner - BĂRBAT ŞI FEMEIE ÎN LUMINA ŞTIINŢEI SPIRITUALE  München, 18 martie 1908
 
Ştiinţa spirituală porneşte de la concepţia fundamentală că în dosul tuturor lucrurilor şi fenomenelor vizibil-senzoriale se află ceva de natură sufletesc-spirituală. 

Astfel, noi trebuie să ne întrebăm: Ce fel de realitate spirituală se află în dosul celor două sexe ?
Nu ar trebui să privim doar exteriorul, ci întreaga fiinţă. 
Constrâns de faptele înseşi, în câte un cercetător s-a ridicat la suprafaţa conştienţei o presimţire, dar ea a fost cufundată într-o gândire materialistă. 
Fiinţa omului poate fi privită în aşa fel încât în omul individual să nu vedem în mod unilateral doar masculinul sau femininul, ci să observăm că în masculin e amestecat femininul şi invers. 
Această idee s-a comprimat, prin puterea de sugestie a epocii, devenind o idee materialistă. Ajungem să credem că găsim într-un anumit amestec de substanţe interacţiunea masculin-feminin, astfel încât în fiecare bărbat trebuie să găsim un element feminin ascuns, şi în fiecare femeie un element masculin ascuns. 
Dar de aici rezultă nişte consecinţe bizare. Şi, dat fiind faptul că în concepţia aceasta e vorba de un amestec pur material, cantitativ, de însuşiri masculine şi feminine, bărbatul are în el toate acestea. Dar, în mod evident, ele sunt distruse de însuşirile lui masculine. 
Dacă abordăm lucrurile în mod absolut direct, dăm de o concepţie care se autodistruge. Dar, după cum vom vedea, la bază se află o presimţire justă.

Va fi necesar să pătrundem, în ceea ce priveşte aceste lucruri, în concepţia spiritual-ştiinţifică fundamentală. Ştiinţei spirituale nu-i este la fel de uşor să studieze fiinţa omului, cum e cazul cu ştiinţa de orientare materialistă. Fiindcă ceea ce vedem la om din punct de vedere fizic-senzorial, pentru ştiinţa spirituală e doar o parte a entităţii întregi, trupul fizic. 

Dincolo de acesta, ştiinţa spirituală distinge trupul eteric sau trupul puterilor plăsmuitoare, pe care omul îl are în comun cu plantele şi cu animalele. 
Ca o a treia parte a entităţii umane, ea recunoaşte ceea ce este purtătorul plăcerii şi al suferinţei, ceea ce trăieşte în senzaţiile şi sentimentele noastre, trupul astral sau trupul sufletului, pe care omul îl are în comun cu animalele. 
Şi, drept o a patra parte, ştiinţa spirituală recunoaşte ceea ce îl face pe om să fie, de-abia acum om, conştienţa de sine, Eul. 
Aşa descrie ştiinţa spirituală omul, ca fiinţă alcătuită din patru părţi constitutive.

În primă instanţă, pe noi ne ating trupul fizic şi trupul eteric. Şi aici zace ascunsă dezlegarea enigmei privitoare la raportul dintre sexe.  Omul este, conform cu entitatea sa, un organism ciudat, fiindcă numai parţial trupul eteric este un fel de replică a trupului fizic. 

În ceea ce priveşte sexualitatea, lucrurile stau altfel. La omul de sex masculin, trupul eteric este feminin, iar la omul de sex feminin, trupul eteric este masculin. 
Oricât de ciudat ar părea, o observaţie mai profundă trebuie să ne conducă la înţelegerea acestui fapt extraordinar de important: În ascuns, în fiecare om zace ceva din celălalt sex. 
Având în vedere acest fapt, dispare posibilitatea de a vorbi de bărbat şi femeie în sensul strict al cuvântului, şi va trebui să vorbim de însuşiri masculine şi feminine
Femeia orientează spre exterior anumite însuşiri, iar pe altele, diametral opuse acestora, spre interior. 
Femeia are în lăuntric însuşiri masculine, iar bărbatul, însuşiri feminine. 
Aşadar, pe când bărbatul devine, de exemplu, un războinic, datorită corporalităţii sale, vitejia sa exterioară fiind legată de organizarea exterioară a corporalităţii sale, femeia posedă vitejia lăuntrică, facultatea de jertfă, puterea dăruirii de sine. 
Dacă se ridică la nivelul unei activităţi, bărbatul se cufundă cu totul în realitatea exterioară. 
Femeia acţionează în lume cu o pasivitate plină de dăruire
Vor deveni clare nenumărate fenomene ale vieţii dacă vom concepe entitatea umană drept conlucrare a doi poli :
- la bărbat :  polul masculin îndreptat spre exterior, polul feminin îndreptat spre interior,
- la femeie, polul feminin îndreptat spre exterior, cel masculin spre interior.
Ştiinţa spirituală arată şi cauzele mai adânci ale faptului că în masculin se găseşte un element feminin, iar în feminin un element masculin. 

Omul trece prin multe vieţi, pentru a se înălţa spre o desăvârşire din ce în ce mai mare. 
Viaţa actuală este întotdeauna consecinţa celor precedente. 
Şi, prin faptul că omul străbate astfel multe vieţi, el străbate multe încarnări masculine şi feminine.
În ceea ce ia naştere astfel se exprimă efectul experienţelor şi trăirilor pe care le putem avea în ambele direcţii, ca oameni pământeşti. 

Trăirile mai intime ale fiecăruia dintre cele două sexe sunt cu totul diferite, ele trebuie să fie cu totul diferite. 
Întreaga noastră viaţă pământească este o acumulare de trăiri şi experienţe dintre cele mai variate. 
Dar aceste trăiri şi experienţe pot deveni multilaterale numai dacă omul trece prin aceste experienţe din perspectiva ambelor sexe. 
Astfel, privind omul chiar şi numai din punctul de vedere al celor două părţi constitutive inferioare, vedem că el este o fiinţă duală. Dar cât timp nu recunoaştem decât existenţa unui trup fizic, nu putem ajunge la o concluzie rezonabilă. Trebuie să recunoaştem spiritul aflat în dosul acestui fenomen. 
Transpărând prin elementul masculin, în bărbat ni se arată feminitatea lui lăuntrică, iar în femeie, transpărând prin elementul feminin, ni se arată masculinitatea ei lăuntrică. 
Pentru a cunoaşte adevărul întreg, trebuie să-l privim şi noi pe omul întreg.
  
Trebuie să studiem omul şi în stările lui alternative de veghe şi somn. 
În timpul somnului, trupul astral şi Eul au ieşit din organizarea fizic-eterică a omului. 
La adormire, omul îşi pierde conştienţa obişnuită de zi; prin somn, el intră într-o altă conştienţă, conştienţa de somn. 
Percepţiile şi trăirile prin care trec Eul şi trupul astral în lumea spirituală, în timpul somnului, rămân ascunse conştienţei obişnuite. În stadiul actual al evoluţiei sale, omul este organizat în aşa fel încât Eul şi trupul astral trebuie să se folosească, în starea de veghe, de organele de simţ fizice, pentru a dobândi o conştienţă a lumii fizice. 
Nu urechea aude, ci eu aud. Orice percepţie senzorială porneşte din Eu, adevărata entitate lăuntrică a omului. 
În fiecare dimineaţă, când omul se scoală, Eul şi trupul astral devin conştiente, prin organele de simţ, de ambianţa lor fizică. 
Altfel stau lucrurile în perioadele de somn: Eul şi trupul astral se află în lumea spirituală. 
Dar omul nu şi-a dezvoltat, de obicei, în trupul său astral, organele senzoriale corespunzătoare prin care să poată vedea în spaţiul astral. 
Lumea spirituală şi lumea fizică sunt legate între ele într-un mod special, fiindcă orice realitate a lumii fizice nu e decât un fel de stare de densificare a spiritualului. 
La fel cum gheaţa e apă densificată, trupul fizic şi trupul eteric sunt nişte densificări ale trupului astral. 
Materialismul actual nu va admite că spiritul este creatorul tuturor realităţilor materiale, dar problema materialismului constă tocmai în faptul că materialismul nu înţelege tocmai... materia. 
Astfel, se ajunge la nişte lucruri foarte ciudate, dacă se neagă faptul că orice realitate materială nu e altceva decât spirit densificat. Exemplu : Trupul este baza sufletescului propriu-zis, întregul aşa-numit spiritual trebuie dedus din corporalitate. Omul nu plânge pentru că e trist, ci el e trist pentru că plânge.
Nu e perceput faptul că o dispoziţie sufletească acţionează asupra fizicului, ci se crede că nişte cauze exterioare oarecare fac să ţâşnească lacrimi din ochi şi că pe urmă omul devine trist. 
Aceasta este o consecinţă a materialismului dusă până la absurd.

Ştiinţa spirituală ştie că în timpul nopţii cele două părţi constitutive superioare ale omului, Eul şi trupul astral, se află afară, şi că ele au lăsat jos trupul eteric şi trupul fizic. 

Astfel, omul îşi lasă jos, în timpul somnului, organizarea sa masculină şi feminină, şi el trăieşte într-o lume spirituală, ca fiinţă care nu mai posedă nici o însuşire masculină sau feminină, ca fiinţă nediferenţiată ca sex. 
Astfel, fiecare om îşi împarte viaţa în perioade când e sexuat şi altele, când este asexuat.  
Originea celor două sexe o găsim în lumea astrală
La fel cum gheaţa e formată din apă, ceea ce în lumea fizică ne întâmpină drept masculin şi feminin e format din opoziţia unor principii superioare. 
Această opoziţie ni se înfăţişează cel mai bine dacă o caracterizăm drept opoziţia dintre viaţă şi formă. 
Această polaritate o întâlnim exprimată şi în natură
Pomul prezintă o putere de viaţă ce vrea să înmugurească şi, totodată, ceea ce sileşte viaţa să intre în forma solidă, ceea ce opreşte creşterea, ceea ce face ca puterea de proliferare a vieţii să formeze trunchiul solid. 
Aşa trebuie să conlucreze, în orice viaţă şi existenţă, viaţa şi forma. Şi dacă studiem din acest punct de vedere esenţa sexelor, putem spune: Copia vieţii este elementul masculin, iar ceea ce transpune viaţa într-o anumită formă se exprimă în elementul feminin. 
Când, de exemplu, artistul modelează materialul, se întâmplă următorul lucru: Ceea ce ciopleşte în marmură artistul, drept formă, nu se găseşte în natura senzorială; numai fiinţa artistului, care îşi are rădăcinile în lumea spirituală şi îşi ia de acolo fecundarea, poate desfăşura o activitate de creaţie artistică, poate modela forme artistice. 
Şi tot aşa este situaţia cu trupul astral şi cu Eul, în care se revarsă neîncetat puterile şi fiinţele lumii spirituale. 
Ceea ce creează artistul în material, ceea ce imprimă el materiei, este amintirea a ceea ce a fost incitat în el în lumea spirituală. 
Dacă omul nu s-ar întoarce mereu, în perioadele de somn, în lumea sa originară, dacă n-ar zăbovi în lumea spirituală, atunci el nu ar aduce în existenţa fizică germenii de fecundare pentru toate activităţile mari şi nobile
Este deci foarte rău ca omul să se sustragă somnului un timp îndelungat !
Ceea ce şi-a asimilat artistul din lumea spirituală şi a transpus în mod inconştient în opera sa, apare drept viaţă şi formă. 

Dacă am trece cu simţirea noastră, pipăind parcă, peste o anumită operă artistică, am putea spune: aici este o imagine despre care nu ne putem reprezenta deloc că ea a rămas drept ceva spiritual, în acest chip vedem suflet şi spirit închise cu totul în formă. Această formă poate să rămână aşa pentru eternitate. Aici, viaţa lăuntrică a devenit în întregime formă, a încremenit în formă, aici avem suflet şi spirit devenite formă. 
Dar apoi privind alt tip de operă, în care se află, de asemenea, spirit şi suflet, avem sentimentul că această formă ar trebui să se schimbe în orice moment. Dintr-o inspiraţie profundă a artistului, aici a fost reţinută viaţă şi formă, în toată realitatea lor. La fel cum, în marile momente, artistul creează, într-adevăr, în asemenea lucruri, o copie a vieţii şi a formei, şi întreaga noastră fiinţă este, de fapt, viaţă şi formă. 
Prin aceasta se vede cu adevărat că entitatea omului e formată din sânul lumii spirituale, din viaţa care e în permanentă devenire şi din ceea ce păstrează viaţa, îi conferă durată
Omul are parte de viaţă şi de moarte, ca expresie a acestor polarităţi superioare ale vieţii. 
Viaţa găseşte o formă, nu pentru o viaţă unilaterală, nu pentru o moarte unilaterală, ci pentru ceea ce face din viaţă şi moarte un tot superior armonios. 
În felul acesta conlucrează spiritualul şi fizicul, prin mediile elementului masculin şi feminin, viaţa în veşnică devenire din elementul masculin şi viaţa reţinută în formă din elementul feminin.
Nu putem rezolva problema sexelor prin dogme, ci căutând un teren comun, găsind sentimente care conduc dincolo de sexualitate. În relaţiile sociale nemijlocite, problema sexelor va putea fi rezolvată într-un mod adecvat unei omeniri avansate. 

Dacă omul găseşte elementul suprasexual, atunci această problemă a epocii e rezolvată pentru el.
Trebuie să separăm entitatea de aparenţa senzorială. 

Trebuie să-l privim pe omul întreg, pe omul care ne apare din direcţia simţurilor, pe omul care ne apare din direcţia spiritului, dacă vrem să dezlegăm enigmele vieţii. 
Mai presus de opoziţia senzorială se arată că a fi bărbat şi a fi femeie sunt numai nişte învelişuri, care ascund entitatea adevărată a omului. 
Noi trebuie să căutăm dincolo de învelişuri. Acolo se află spiritul. Nu avem voie, aşadar, să ne ocupăm numai de latura exterioară a spiritului, ci şi de spiritul însuşi.
Acelaşi lucru ar putea fi exprimat şi aşa: Bunul suprem este o iubire saturată de înţelepciune, o înţelepciune saturată de iubire. Femininul este acel element din lume care tinde să se înalţe, pentru a se lăsa fecundat de realităţile veşnice ale vieţii. 


CĂRŢI utile :
- Cărţi de Rudolf Steiner : http://bit.ly/1e5LFNU ; http://bit.ly/1e5MqXf ; http://bit.ly/1Kb4SuF ; http://bit.ly/1Ea0Fzb ;
- Cărţi despre Lumea de Dincolo : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Ai mai jos o serie de materiale video interesante despre Rudolf Steiner grupate în cadrul playlistului meu "Spiritualitatea". Vizionare plăcută !  Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com

Trup, Suflet, Spirit în viziunea lui Rudolf Steiner

Organizarea tripartită a fiinţei umane : Fiecare dintre cele trei elemente : trup, suflet, spirit se compun la rândul lor din câte trei elemente. Astfel, omul apare alcătuit din nouă elemente.

Nemira

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');