Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, martie 28, 2014

Iubirea și legătura sa cu fericirea, religia, spiritualitatea


Iubirea și fericirea
Există iubiri nefericite? 
 Este o contradicţie de fapt. 
 Omul poate fi nefericit, dar nu pentru că iubește, ci din alte cauze.
Starea de Iubire aduce întotdeauna fericirea cu ea!
Starea de iubire este o stare de fericire.
Când cineva spune că suferă din iubire, atunci asta este un indiciu, ca un simptom, pentru faptul că este manifestat un dezechilibru, o pierdere a armoniei produsă de manifestarea stării de conștiință numită iubire.
Practic este vorba de contaminarea acestei stări, de o fluctuație, de faptul că persoana în cauză nu se poate menține  pe frecvența iubirii. 
Suferința nu poate veni din starea de iubire, ci doar din stări inferioare de conștiință.
Privește această imagine un pic, piramida stărilor de conștiință.

Resimțirea suferinței este posibilă doar în stări de conștiință situate sub nivelul 200: Mândrei, Furie, Dorință, Frică, Amărăciune, Apatie, Vină, Rușine. 
Deci cei ce spun că suferă din iubire, de fapt ”cad” într-una din aceste stări de conștiință de nivel inferior. 
Ei asociază starea de iubire cu una din aceste stări. De exemplu le e frică să nu piardă iubirea, doresc mai multă iubire, simt furie când nu simt destulă iubire, etc.
Citește acest articol ca să înțelegi mai bine legătura iubire-fericire:   https://loveblog4all.blogspot.com/2013/09/iubirea-ca-sentiment-stare-traire.html

Cu dragostea, însă, lucrurile stau altcumva. Dragostea este... trecătoare.

Iubirea pe care ai simţit-o o dată pentru cineva, nu are moarte, sfârşit, şi îţi aduce fericirea în suflet, de câte ori îţi îndrepţi atenţia spre acea persoană, indiferent dacă mai eşti sau nu în relaţie cu ea.
"A iubi un om" reprezintă procesul prin care acel om declanşează în tine starea sufletească (trăirea emoţională) de iubire. 
Acel om reprezintă un instrument care te conectează la starea de iubire. 
Cum ? Prin rezonanţă.
El face să vibreze în tine ceva ce declanşează rezonanţa. 
Sunt extrem de rari oamenii care pot declanşa acest proces, prin prezenţa lor, gândirea, comportamentul, şi chiar şi numai amintirea pe care au lăsat-o în memoria altor oameni.
Mulţi oameni au cunoscut dragostea, puţini iubirea.
Cine afirmă că iubirea poate să moară, să se sfârşească, să îţi aducă nefericire, acel om nu a iubit, ci a fost doar îndrăgostit...

A dărui sau a oferi ceva pentru a negocia ?
A dărui înseamnă a acţiona într-o anumită direcţie, sensul fiind spre ceilalţi. 
Cel ce este în echilibru şi armonie, dăruieşte cu efort minim, în mod natural, emanând din sine, prin orice manifestare, ceva ce ceilalţi vor preţui foarte mult, atât ca formă cât şi ca şi conţinut.
Darul real poate veni numai de la un om foarte bine echilibrat, care nu oferă din nevoia de a primi ceva în schimb. 
El nu încearcă astfel să negocieze tot timpul ceva cu ceilalţi.
Majoritatea partenerilor oferă ceva, dar nu în dar, doar pentru a putea emite pretenţii ulterioare privind ceva ce ar trebui să primească înapoi. 
Dacă nu primesc înapoi cel puţin cât au dat ei, în opinia lor, se declară nemulţumiţi, declarând că au fost înşelaţi datorită faptului că... schimbul nu a fost corect. 
Bieţi oameni care încearcă cu desperare să negocieze totul, inclusiv dragostea și iubirea. 
În… favoarea lor, bineînţeles...
Când relaţia ajunge un ping-pong de pretenţii şi reproşuri, dragostea s-a transformat într-un simplu proces de negociere. 
Aceasta este însă doar o nouă lecţie utilă celor care mai au ceva de asimilat din astfel de experienţe. 
Nu trebuie condamnaţi, ci sprijiniţi să asimileze ceea ce au de asimilat.
Nici o relaţie nu este perfectă. Și nici un om. 
De aceea, negocierile şi acceptarea de compromisuri se impun cu necesitate, în majoritatea cazurilor. 
Excesul, bineînţeles, va conduce la destrămarea relaţiei, deoarece atunci când ajungi să negociezi totul, şi să faci încontinuu compromisuri, viaţa devine tot mai stresantă, tot mai insuportabilă.
De reţinut însă şi faptul că, pentru un om obişnuit, absenţa totală a compromisurilor şi negocierilor va fi percepută ca o lipsă, şi îl va determina să le caute şi să le provoace, din când în când, pentru "a se simţi bine", "a se simţi viu", activ, etc.
Insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare...
Există iubirea în exces, iubirea sufocantă, unii au simţit-o încă de copii. 
Există şi lipsa, insuficienţa. 
Există şi percepţii false privind excesul şi insuficienţa. 
Şi mai există multă, multă confuzie...

Majoritatea oamenilor sunt convinşi de faptul că iubirea reprezintă o stare de linişte şi pace, de împăcare. 
Ei confundă starea de echilibru cu iubirea. 
Viziunea mea este cu totul alta, mai... ştiinţifică :
Iubire înseamnă atracție, ura respingere.
Iubirea este dinamică, activă, nu este o stare pasivă. 
Frica este o supapă de descărcare energetică, de devitalizare.
Starea de liniște, pace și armonie, este o stare de echilibru, obținută doar când atracția și respingerea sunt în echilibru, un echilibru de forțe. 
Starea de armonie resimțită în punctul de echilibru nu trebuie confundată cu iubirea, care este un proces dinamic, activ, bazat pe fenomenul atracției.
De aceea starea de iubire este fluctuantă, și este destul de greu să te menții în acea stare, la acel nivel, care este unul destul de ridicat.
Conform lui david Hawkins doar 0,4 % din populație au ajuns la acest nivel, nivelul 500 pe piramida conștiinței întocmită de el. 

În această viziune, iubirea, atracţia, se poate manifesta insuficient, sau excesiv, sufocant, distructiv!
Cum se traduce asta, într-un limbaj mai... ştiinţific: Forța de atracție excesivă, manifestată de o persoană asupra alteia, determină o apropiere excesivă, și, și menținerea apropierii exagerate, ceea ce cauzează implicit o privare de libertate, o reducere a gradelor de libertate pe care le-a avut anterior ființa atrasă în sfera de acțiune și manifestare a celei care a atras-o. 
Această stare, conferită de reducerea gradelor de libertate, va fi percepută emoțional ca o sufocare, ca o privare de spațiu și aer, de intimitate, și va fi urmată, în mod normal, de o tentativă de eliberare din sfera de acțiune limitatoare, îngrăditoare, prin manifsetarea energică a unei forțe de îndepărtare, de respingere.
Deci forță prea mare de atracție conduce la manifestarea reacției opuse, de respingere.

În viziunea mea, este necesar să ajungem la Teoria Unificării, care să pună în acord spiritualitatea cu religia şi ştiinţa (fizica, chimia, psihologia, logica...). 
Asimilând iubirea cu atracţia, şi ura cu respingerea, ca poli ai manifestării emoţionale, am stabilit o legătură foarte importantă, între toate 3 (spiritualitate, religie, ştiinţă).
De asemenea, stabilind că starea de deplină armonie psihoafectivă este asimilabilă stării de echilibru existente între procesele (forţele) de atracţie şi cele de respingere. 
Starea de samadhi, nirvana, în care subiectul se simte în deplină ARMONIE cu lumea şi viaţa, este resimţită în momentul în care el ajunge în punctul de echilibru, ne mai fiind atras şi respins în mod dezechilibrant. 
Dar această stare de echilibru total nu poate fi menţinută în mod permanent, ci doar în starea de meditaţie specială, când spiritul este detaşat de corporalitate şi viaţa corporală terestră. 
Când omul revine la viaţa terestră, este supus fluctuaţiilor vieţii afective, atracţiilor şi respingerilor. 
Excepţia care întăreşte regula, este reprezentată de câţiva Mari Maeştrii clarvăzători, care şi-au depăşit condiţia umană, vieţuind la un alt nivel, de neînţeles omului obişnuit lipsit de o pregătire superioară spirituală. 
Acei Mari Maeştrii s-au ridicat chiar deasupra necesităţii vieţuirii sentimentului de iubire, mult aclamat de majoritatea oamenilor, care reprezintă doar un pol al polarităţii vieţii afective. 
Ei au transcens această polaritate a vieţii sufleteşti, aceasta fiind condiția obținerii stării de echilibru psihoafectiv: depolarizarea, sub toate aspectele ei.
Maestrul nu are nevoie de iubire. 
Maestrul nu are nevoie să primească de la nimeni iubire, sau să ofere cuiva iubire. 
Dacă ar simţi (avea) o astfel de nevoie, nu ar fi încă decondiționat de necesitatea vieții afective, bipolare! 
Transcenderea înseamnă decondiţonare, depolarizare, echilibrare, centrare, fără fluctuații afectiv-sufletești.
Aceasta este o stare de ”grație divină”, este o stare în care spiritul este eliberat de condiționări, de trebuințele și necesitățile omului de rând.
Pe piramida lui Hawkins este situat deasupra nivelului 600.

"Distruge acel duşman al cărui nume este dorinţa", spune un vechi text hindus. 
"Să fii egal în câştig şi pierdere, cu mintea neclintită". 
Atunci vei fii în Yoga (Uniune)... 
Foarte greu de înţeles pentru un neiniţiat, şi imposibil de ajuns în această stare, fără o iniţiere serioasă. 
Nu încerca asta acasă, de unul singur, nesupravegheat! :) Nu poți obține această stare fără exercițiu, antrenament, fără un mentor adecvat.
Exprimarea care a folosit termenii "distruge" şi "duşman", nu este cea mai potrivită, fiind mai mult menită să inducă în eroare pe neiniţaţi.
Căci dacă tu crezi că ai de dus o luptă, că ai de distrus ceva, şi că ai vreun duşman, nu ai nici o şansă de reuşită să ajungi în echlibru. 
Este o exprimare metaforică, dar al cărei înţeles este corect perceput de un iniţiat.
Maestrul care a transcens condiţia umană este numit şi "eliberat în viaţă" (jivanmukti), în sensul că este eliberat karmic, afectiv, și mai vieţuieşte încă experienţa corporalităţii. 
Moartea nu implică încetarea activităţii spiritului, ci doar detaşarea de trup, instrumentul de experimentare folosit ocazional în Jocul Vieții corporale.
Spiritul omului ce moare neîmpăcat, nu va dobîndi în mod automat liniştea şi pacea (echilibrul) odată cu decorporarea sa, ci va păstra ataşate de el lucrurile (aspecte karmice) de care nu s-a putut detaşa (nu le-a putut "stinge", "anula") până în momentul morţii. 
Acest "bagaj karmic" îi condiţionează noi şi noi reîncorporări, până la decondiţionarea sa totală.

Dacă analizezi forţele care stau în mod real la baza manifestării vieţii, vei găsi 2 principale: forţa de ATRACŢIE, şi forţa de RESPINGERE. 
Ele stau la baza existenţei Universului şi a vieţii. 
Totul în Univers tinde să ia forma Sferică. 
De ce? Tocmai datorită acţiunii forţelor de atracţie şi respingere, a generării unui volum minim, sferic. 
De aceea, şi în spiritualitate, şi în religie, şi în ştiinţă, se vorbeşte de SFERE de existenţă, de manifestare, de acţiune, etc. 
La nivelul sferelor, forţelele de atracţie şi respingere sunt manifestate de forţele CENTRIPETE şi forţele CENTRIFUGE.
Iubirea este forţa de atracţie, forţă centripetă, iar ura este forţa de respingere, centrifugă.
Oamenii se învârtesc unii în jurul altora, se atrag şi se resping în permanenţă, păstrând astfel o anumită distanţă între ei, plasându-se pe anumite... orbite...

Fiecare defineşte termenul "iubire" după cum crede el, de aceea nu există nici un acord între oameni privind iubirea.
Există multe dezacorduri, și multă confuzie, totodată. 
În plus, nici Dexul nu îl defineşte prea bine termenul iubire: "Sentiment de dragoste şi afecţiune faţă de cineva." 
Este clar că trebuie redefinit, clarificat, pentru a exista un acord general.
Nimeni nu-i perfect. 
Dacă ar fi, nu ar mai avea nevoie de experienţe pentru a evolua. 
Nu s-ar mai încorpora în acest plan terestru pentru a asimila învăţătura unor noi şi noi lecţii. 
De aceea, cu toţii greşim, facem erori, şi… suferim efectele erorilor noastre. 
Suferim consecinţele faptelor noastre, a alegerilor şi deciziilor proprii.

Ce poate face un om conştient, mai util, decât să îi sprijine şi să îi ajute pe ceilalţi să conştientizeze determinismul cauzal al suferinţei? 
Ce poate fi mai plăcut şi mai frumos decât să te bucuri de bucuriile celorlalţi ca şi cum ar fi ale tale, ştiind că ai contribuit cu ceva şi tu la ele? 
Poate că la acelaşi nivel se poate ridica numai bucuria celorlalţi care au contribuit la bucuriile tale.
Să ne bucurăm aşadar unii de alţii…:)

Apreciez orice învățătură care pune în centrul ei iubirea. 
Și oamenii care respectă și aplică o astfel de învățătură.
Citez din Cartea Cărților:
"3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine."
Romani , capitolul 12

46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48 Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Mt5.44)
Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.(Mc6.35)

Pot afirma că apreciez și mai mult învățătura de nivel superior, care învață omul cum să devină echilibrat, armonios, împăcat cu sine și lumea, fără să mai aibă nevoie de nimic, nici măcar de iubire. 
Acea învățătură conduce la Pace, pace mentală și sufletească, nivelul de la 600 în sus.
Această învățătură, însă, în mod clar nu poate fi aplicată și asimilată de oameni și pentru oameni care nu au asimilat încă lecția iubirii.
Nu uita: Divinitatea este transcendentală, adică transcende dualitatea. 
Ea nu este legată de nimic, și nu are nevoie de nimic. 
Deci, nici de iubire.
Îți doresc să ajungi să te simți atât de împăcat și împlinit, încât să nu mai ai nevoie de nimic. 
Nici măcar de iubire. 
Din acel moment vei putea dărui, fără a mai simți nevoia de a mai negocia ceva, cu cineva. 
Actul dăruirii, la fel ca şi cel al primirii, va deveni ceva… firesc. 
Această stare însă, nu poate fi trăită decât, ori în urma asimilării învățăturii multor lecții de viață, însoțite inevitabil de multe bucurii și multe suferințe, ori în urma unor exerciții repetate de meditație profundă. 
Recomand meditația, ca o cale mai eficientă, mai rapidă
Dar fiecare alege ce vrea, ce crede el că este mai bine și mai potrivit pentru el.

Nu mă aștept să înțeleagă oricine înțelesul ideilor prezentate mai sus. 
Toate vin la timpul lor. 
Și înțelegerea. 
Dar, pentru cei ce vor medita serios la ideile expuse, și țin legătura, acest timp poate veni mai… repede.
Succes ! 

http://ro.m.wikipedia.org/wiki/Termeni_grecești_referitori_la_iubire
http://ro.m.wikipedia.org/wiki/Dragoste

Lecturarea articolului cu comentarii în plus:
https://youtu.be/3UIkMryooR8?list=PLbN5sJc5PARCXWVENfJT1gfDLmscQSOMC


Cursuri Online Dezvoltare Personală - LINK

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 


Toate blogurile, conturile, paginile și grupurile mele Facebook:

Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri importante pentru dezvoltarea ta personală (articole și materiale video destinate sponsorilor - memebership):https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE


-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


software-deals.rosoftware-deals.ro
joi, martie 27, 2014

Condiționarea, decondiționarea si Iubirea


1. A pune condiţii cuiva, reprezintă o tentativă de condiţionare, o încercare de impunere a ceva, cuiva.

2. Doar omul care nu pune condiţii nimănui, nici măcar lui însuşi, se poate menţine în starea de iubire.

3. De câte ori pune o condiţie cuiva, chiar şi sieşi, este scos automat din starea e iubire.

4. În mod normal şi firesc, datorită faptului că fiecare îşi urmăreşte interesele proprii, încearcă să controleze desfăşurarea faptelor, în sensul împlinirii acelor interese. 
În acest scop, încearcă să condiţioneze totul, pentru a se potrivi cu planurile sale privind viitorul său.

5. Cel ce condiţionează pe alţii, va fi în mod inevitabil condiţionat de alţii.

6. Poate scăpa de condiţionările celorlalţi doar cel ce nu mai pune condiţii nimănui.

7. Cel ce nu mai pune condiţii nimănui, după o perioadă de timp în care karma acumulată de condiţionări se "arde" (se consumă efectele cauzale ale condiţionărilor din trecut), ne mai condiţionând şi ne mai fiind condiţionat, intră automat în starea de iubire, ca efect al stării de conştiinţă dobândită, stare eliberată de legăturile condiţionale.

8. "A iubi necondiţionat" reprezintă starea de conştiinţă a celui ce s-a eliberat de legăturile mental-sufleteşti condiţionale.

9. Până învaţă să se fixeze în starea de iubire, fiecare om va intra şi ieşi din ea de nenumărate ori, conform jocului condiţiilor pe care le impune şi care îi sunt impuse, zi de zi.

10. Nici un om nu poate ajunge la nivelul în care să se poată menţine fixat în permanenţă în starea de iubire. 
Conştiinţa omului fluctuează în timp, trecând succesiv prin diverse stări. 
De aceea, este o aberaţie să emiţi pretenţii asupra cuiva, să iubească tot timpul, şi să-l condamni pentru această... neputinţă a sa.

Pentru a intelege complexitatea termenului iubire, studiaza si acest articol : http://ro.wikipedia.org/wiki/Termeni_grece%C8%99ti_referitori_la_iubire

Prin iubire, aici înțeleg o stare de EMPATIE profundă, de REZONANȚĂ, care survine în urma realizării IDENTIFICĂRII NATURII COMUNE a tuturor oamenilor și a conexiunii lor sistemice.Distribuie articolul, mulțumesc! Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae


-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

eJobs

APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).


-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

marți, martie 25, 2014

Viziunea religioasă, revelația mistică, halucinația, și iubirea

 Aşa cum este imposibil să-ți vezi chipul pe suprafața unei ape tulburate, la fel este imposibil să-l cauţi pe Dumnezeu dacă mintea ţi-e neliniştită de căutare.
 Pentru a putea vedea pe Dumnezeu ai nevoie de tăcere, nu de argumente, ai nevoie de  iubire, nu de logică, ai nevoie de o stare a minţii în care gândurile să nu mai existe şi în care oglinda minţii să nu mai reflecte nimic, să rămână absolut calmă. 
 În acea tăcere, în acea liniște în care nu se mai reflectă nimic, îl vei putea vedea pe Dumnezeu. 
 Şi îl vei vedea oriunde te-ai afla, deoarece Dumnezeu nu este o persoană, ci o Prezenţă.
 Aceste idei prezentate mai sus reprezintă o adaptare după un text al autorului Paulo Coelho
 Există multe idei foarte asemănătoare prezentate de diverși scriitori și învățători spirituali.
 În continuare voi face o scurtă analiză a acestor idei, care de fapt prezintă metoda de a conștientiza prezența Divinității, și tehnici în acest sens. 
 Este o viziune personală, asupra căreia este bine să meditezi puțin înainte de a-ți exprima acordul sau dezacordul.
Textul lui PC pare foarte corect la prima vedere, și chiar și la a doua. 
 Dar există o contradicţie în logica sa, greu de sesizat pentru majoritatea oamenilor, în special a celor credincioși. 
 Asta, în principal, datorită existenței unor anumite... convingeri.
 Cu toţii ştim că Iubirea este o trăire emoţională, un sentiment. 
 Şi că orice trăire emoţională (afect, emoţie, sentiment) se manifestă însoţită de un flux mental de gânduri şi imagini rezonante.
 Deci orice trăire emoţională, fie că este vorba de frică, dragoste, ură, iubire, de un sentiment plăcut sau neplăcut, reprezintă o PERTURBARE a stării de calm şi linişte, atât a sufletului cât și a minţii, generând fluctuaţii, un flux de gânduri şi idei corespondente, în rezonanţă cu natura trăirii emoţionale care influenţează psihicul, mintea.
 NU POŢI OPRI GENERAREA GÂNDURILOR, PÂNĂ NU TE DETAŞEZI DE ORICE STARE EMOŢIONALĂ.
 INTELECTUL (PRODUCŢIA DE GÂNDURI ÎNLĂNŢUITE RAŢIONAL LOGIC) INFLUENŢEAZĂ TRĂIRILE SUFLETEŞTI (EMOŢIONALE), IAR TRĂIRILE SUFLETEŞTI INFLUENŢEAZĂ INTELECTUL, INTERCONDIŢIONÂNDU-SE (STIMULÂNDU-CE) RECIPROC !
 Cine practică meditaţia, cunoaşte din proprie experienţă faptul că starea de linişte, de limpezire a oglindirii mentale, se poate obţine doar prin DETAȘAREA faţă de ORICE TRĂIRE EMOŢIONALĂ, de orice sentiment, deci… INCLUSIV FAȚĂ DE SENTIMENTUL DE IUBIRE ! 
 Cine nu practică, nu are de unde să cunoască din proprie experiență asta, căci nu are instrumentul necesar.
 Aşadar, "o stare a minţii în care gândurile să nu mai existe, şi în care oglinda minţii să nu mai reflecte nimic, să rămână absolut calmă", nu poate fi obţinută, cât timp tu îţi concentrezi atenţia (focalizarea mentală) asupra sentimentului de iubire. 
 Ceea ce vei percepe în starea în care te străduiești să te poziționezi sufletește în sentimentul de iubire, nu va fi realitatea, ci niște imagini şi gânduri care sunt "trezite", de trăirea ta emoţională. 
 Acestea sunt în directă legătură cu tiparele tale personale psihice dobândite prin experiența ta de viață proprie, cu elemente memorate ale experienţei tale anterioare privind conceptul de iubire și Dumnezeu. 
 Dacă tu crezi că în acea stare afectivă de iubire vei percepe pe Dumnezeu, atunci credința ta va activa anumite reprezentări existente în memorie, imagini, scenarii, care reprezintă însă doar nişte produse (efecte)... mentale. 
 Se poate spune că vei vedea ceea ce VREI să vezi, dar și ceea ce POȚI să vezi, în conformitate cu ceea ce există deja în... memoria ta.
 Din această cauză, oamenii care se lasă influenţaţi de trăiri afective (trăiri emoţionale, sufleteşti) au "viziuni divine" care nu sunt identice, și care seamănă între ele doar în măsura în care ele sunt generate pe baza aceloraşi tipare socio-culturale religioase.
 Mai concret, viziunile a doi ortodocşi pot prezenta multe asemănări, dar ale unui ortodox comparativ cu ale unui budist, sau ale unui musulman, mult mai puţine. 
 Este un fapt demonstrat.
 Fiecare om percepe ceea ce a fost PROGRAMAT să perceapă prin informațiile de input achiziționate de el de-a lungul vieții sale. 
 În general, imaginile viziunilor religioase percepute (informații output) sunt încărcate de elemente simbolice preluate din cadrul religiei de apartenență, care a furnizat un anumit set de informații (input) concrete specifice.
 Psihologii afirmă, în același sens al ideilor de mai sus, că ‘’tot ce există în psihic a trecut înainte prin simțuri‘’. 
 Au observat, de exemplu, că toate elementele prezente în halucinații sunt în directă legătură cu reprezentările aflate în memorie, fără să apară alte elemente noi, decât cel mult combinații (recombinări) ale componentelor acestora.
 Excepții de la regulă : ca orice regulă, și aici există excepții, care o întăresc, deși mulți oameni invocă în mod eronat excepțiile în scopul combaterii regulei, sau în ideea trasării unor alte reguli, pe baza unor anumite tipuri de excepții. 
 Aceste excepții pun în dificultate și pe psihologi.  
 Principala categorie de excepții o constituie achiziția extrasenzorială de informații, care are loc, în general, în stări modificate (alterate) de conștiință. 
 Aceste informații nu parvin prin receptorii aparatelor de simț corporale, dar procesarea lor este efectuată, în general, tot prin intermediul formațiunilor sistemului nervos corporal, care asigură procesarea datelor provenite de la receptorii interni și externi ai organismului omenesc. 
 Aici includ telepatia, clarvederea (clarviziunea), clarauzul, precogniția, retrocogniția. 
 Despre aceste capacități complexe am tratat și voi mai trata în cadrul altor postări. 
 Problema principală în privința procesării informației extrasenzoriale (IES) o constituie codarea și decodarea informației. 
 Căci informațiile despre ceva necunoscut și neinteligibil trebuie decodate ca ceva inteligibil minții umane.   
 Problematica este foarte complexă, și mă limitez la oferirea unei idei de bază : creierul folosește simbolistica și simbolurile în procesarea IES, asemănător modului în care o face în timpul somnului, prin vise. 
 Multe secrete zac încă ascunse în cadrul acestei activități.
 Revenind la subiect, voi încerca formularea unei concluzii sumare : dacă vrei să percepi ceva ce nu poți percepe prin simțurile senzoriale coporale, trebuie să îți focusezi atenția doar pe intenția percepției acelui lucru, eliminând din câmpul atenției orice alte gânduri, dar și orice fel de trăire emoțională de orice fel.
 Pentru liniștirea minții și sufletului, recomand efectuarea unui procedeu de relaxare profundă în mai multe trepte succesive, după care se aplică principiile meditației cu obiect (voi expune variante personale în cadrul altui articol).
 Mai este necesar de adăugat faptul că dezvoltarea oricărei capacități, noi sau existente, se bazează pe exerciții repetate, pe antrenament, necesar pentru formarea unor reflexe condiționate, a unor tipare de reacție, cât și ‘’formatarea‘’ unor structuri organice implicate în acest proces.

Pentru a asculta textul în format audio, dă un click pe imaginea de mai jos :CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.htmlDacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


CINE ȘTIE CE URMEAZĂ DUPĂ MOMENTUL MORȚII ? VIZIUNEA RELIGIEI ORTODOXE ESTE SINTETIZATĂ ASTFEL DE PĂRINTELE CLEOPA

http://www.sfaturiortodoxe.ro/drumul.htm De ce postez acest link ? Nu pentru că aș fi un adept al acestei viziuni, ci pentru că am remarcat anumite elemente comune cu alte religii, cât și cu anumite informații oferite de cei întorși din moarte clinică, și de cei intervievați în stare de hipnoză profundă. Există anumite elemente comune, dar și multe deosebiri... Ca în toate cazurile în care există viziuni diferite din cauza unor puncte de vedere diferite, înclin să cred că adevărul, ca întotdeauna, se află undeva la... mijloc...

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');