Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, martie 28, 2014

Iubirea ca stare, trăire emoţională

IUBIREA CA SENTIMENT (STARE / TRĂIRE AFECTIVĂ)

1. nu toţi oamenii iubesc la fel.
2. nu toţi oamenii înţeleg acelaşi lucru, aceeaşi stare, când se referă la termenul "iubire".
3. iubirea este un sentiment (proces afectiv specific uman, care exprimă ATITUDINEA omului față de realitate; simțământ. Afecțiune.) 
Ca orice sentiment, este o REACŢIE ADAPTATIVĂ la realitatea în continuă schimbare, modelată (influenţată / condiţionată) de factori interni şi externi.
4. fiind un sentiment, este inevitabil o stare emoţională : SUBIECTIVĂ, MOBILĂ, FLUCTUANTĂ, variabilă în timp ca durată şi intensitate, MOTIVAŢIONALĂ, şi reprezintă o POLARITATE, având şi o stare complementară, ura (unii afirmă că frica, deoarece este substratul ei)
5. are legătură directă cu fenomenul de atracţie-respingere, cu sistemul de forţe centrifuge-centripete, căci iubirea se resimte psihologic-afectiv ca atracţie, iar ura-frica, ca respingere.
6. are legătură directă cu polaritatea universală, întreg Universul fiind în echilibru de sarcini pozitive şi negative. (polaritate = proprietate a unui sistem fizic de a avea, în două puncte ale sale , caracteristici de aceeași natură , dar opuse una celeilalte.)
7. are legătură cu fenomenul de rezonanţă, atât rezonanţa afectivă cât şi alte tipuri.
8. are legătură cu deschiderea mentală (intelectuală şi afectivă) faţă de nou, fiinţe, sine, adevăr (realitate).

IUBIRE SI FERICIRE
Iubiri nefericite ? Este o contradicţie ! Starea de Iubirea aduce întotdeauna fericirea cu ea.
Cu dragostea, însă, lucrurile stau altcumva. Dragostea este... trecătoare...
Iubirea pe care ai simţit-o o dată pentru cineva, nu are moarte, sfârşit, şi îţi aduce fericirea în suflet, de câte ori îţi îndrepţi atenţia spre acea persoană, indiferent dacă mai eşti sau nu în relaţie cu ea.
"A iubi un om" reprezintă procesul prin care acel om declanşează în tine starea sufletească (trăirea emoţională) de iubire. Acel om reprezintă un instrument care te conectează la starea de iubire. Cum ? Prin rezonanţă.
El face să vibreze în tine ceva ce declanşează rezonanţa. 
Sânt extrem de rari oamenii care pot declanşa acest proces, prin prezenţa lor, gândirea, comportamentul, şi chiar şi numai amintirea pe care au lăsat-o în memoria altor oameni.
Mulţi oameni au cunoscut dragostea, puţini iubirea.
Cine afirmă că iubirea poate să moară, să se sfârşească, să îţi aducă nefericire, acel om nu a iubit, ci a fost doar îndrăgostit...

A dărui sau a oferi ceva pentru a negocia ?
A dărui înseamnă a acţiona într-o anumită direcţie, sensul fiind spre ceilalţi. Cel ce este în echilibru şi armonie, dăruieşte cu efort minim, în mod natural, emanând din sine, prin orice manifestare, ceva ce ceilalţi vor preţui foarte mult, atât ca formă cât şi ca şi conţinut.
Darul real poate veni numai de la un om foarte bine echilibrat, care nu oferă din nevoia de a primi ceva în schimb. El nu încearcă astfel să negocieze tot timpul ceva cu ceilalţi.
Majoritatea partenerilor oferă ceva, dar nu în dar, doar pentru a putea emite pretenţii ulterioare privind ceva ce ar trebui să primească înapoi. 
Dacă nu primesc înapoi cel puţin cât au dat ei, în opinia lor, se declară nemulţumiţi, declarând că au fost înşelaţi datorită faptului că...schimbul nu a fost corect. 
Bieţi oameni care încearcă cu desperare să negocieze totul, inclusiv dragostea și iubirea. În… favoarea lor, bineînţeles...
Când relaţia ajunge un ping-pong de pretenţii şi reproşuri, dragostea s-a transformat într-un simplu proces de negociere. Aceasta este însă doar o nouă lecţie utilă celor care mai au ceva de asimilat din astfel de experienţe. Nu trebuie condamnaţi, ci sprijiniţi să asimileze ceea ce au de asimilat.
Nici o relaţie nu este perfectă. Și nici un om. De aceea, negocierile şi acceptarea de compromisuri se impun cu necesitate, în majoritatea cazurilor. 
Excesul, bineînţeles, va conduce la destrămarea relaţiei, deoarece atunci când ajungi să negociezi totul, şi să faci încontinuu compromisuri, viaţa devine tot mai stresantă, tot mai insuportabilă.
De reţinut însă şi faptul că, pentru un om obişnuit, absenţa totală a compromisurilor şi negocierilor va fi percepută ca o lipsă, şi îl va determina să le caute şi să le provoace, din când în când, pentru "a se simţi bine", "a se simţi viu", activ, etc.
Insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare...
Există iubirea în exces, iubirea sufocantă, unii au simţit-o încă de copii. Există şi lipsa, insuficienţa. Există şi percepţii false privind excesul şi insuficienţa. Şi mai există multă, multă confuzie...

Majoritatea oamenilor sunt convinşi de faptul că iubirea reprezintă o stare de linişte şi pace, de împăcare. 
Ei confundă starea de echilibru cu iubirea. 
Viziunea mea este cu totul alta, mai... ştiinţifică :
IUBIREA ÎNSEAMNĂ ATRACŢIE, URA RESPINGERE.
IUBIREA ESTE DINAMICĂ, ACTIVĂ, NU O STARE PASIVĂ.
FRICA ESTE O SUPAPĂ DE DESCĂRCARE ENERGETICĂ, DE DEVITALIZARE.
STAREA DE LINIŞTE, PACE ŞI ARMONIE, ESTE O STARE DE ECHILIBRU, OBŢINUTĂ DOAR CÂND ATRACŢIA ŞI RESPINGEREA SUNT ÎN ECHILIBRU.
STAREA DE ARMONIE RESIMŢITĂ ÎN PUNCTUL DE ECHILIBRU NU TREBUIE CONFUNDATĂ CU IUBIREA, CARE ESTE UN PROCES DINAMIC, ACTIV, BAZAT PE FENOMENUL ATRACŢIEI... 
De aceea starea de iubire este fluctuantă.
În această viziune, iubirea, atracţia, se poate manifesta insuficient, sau excesiv, sufocant, distructiv !
Cum se traduce asta, într-un limbaj mai... ştiinţific : FORŢA DE ATRACŢIE EXCESIVĂ, MANIFESTATĂ DE O PERSOANĂ ASUPRA ALTEIA, DETERMINĂ O APROPIERE EXCESIVĂ, ŞI MENŢINEREA APROPIERII EXAGERATE, CEEA CE CAUZEAZĂ IMPLICIT O PRIVARE DE LIBERTATE, O REDUCERE A GRADELOR DE LIBERTATE PE CARE LE-A AVUT ANTERIOR FIINŢA ATRASĂ ÎN SFERA DE ACŢIUNE ŞI MANIFESTARE A CELEI CARE A ATRAS-O. 
ACEASTĂ STARE, CONFERITĂ DE REDUCEREA GRADELOR DE LIBERTATE, VA FI PERCEPUTĂ EMOŢIONAL CA O SUFOCARE, PRIVARE DE SPAŢIU ŞI AER, ŞI VA FI URMATĂ, ÎN MOD NORMAL, DE O TENTATIVĂ DE ELIBERARE DIN SFERA DE ACŢIUNE LIMITATOARE, ÎNGRĂDITOARE, PRIN MANIFESTAREA ENERGICĂ A UNEI FORŢE DE ÎNDEPĂRTARE, DE RESPINGERE.

În viziunea mea, trebuie să ajung la Teoria Unificării, care să pună în acord spiritualitatea cu religia şi ştiinţa (fizica, chimia, psihologia, logica...). Asimilând iubirea cu atracţia şi ura cu respingerea, ca poli ai manifestării emoţionale, am stabilit o legătură foarte importantă, între toate 3 (spiritualitate, religie, ştiinţă).
De asemenea, stabilind că starea de deplină armonie psihoafectivă este asimilabilă stării de echilibru existente între procesele (forţele) de atracţie şi cele de respingere. 
Starea de samadhi, nirvana, în care subiectul se simte în deplină ARMONIE cu lumea şi viaţa, este resimţită în momentul în care el ajunge în punctul de echilibru, nemaifiind atras şi respins în mod dezechilibrant. 
Dar această stare de echilibru total nu poate fi menţinută în mod permanent, ci doar în starea de meditaţie specială, când spiritul este detaşat de corporalitate şi viaţa corporală terestră. 
Când omul revine la viaţa terestră, este supus fluctuaţiilor vieţii
afective, atracţiilor şi respingerilor. 
Excepţia care întăreşte regula, este reprezentată de câţiva Mari Maeştrii clarvăzători, care şi-au depăşit condiţia umană, vieţuind la un alt nivel, de neînţeles omului obişnuit lipsit de o pregătire superioară spirituală. Acei Mari Maeştrii s-au ridicat chiar deasupra necesităţii vieţuirii sentimentului de iubire, mult aclamat de majoritatea oamenilor, care reprezintă doar un pol al polarităţii vieţii afective. 
Ei au transcens această polaritate a vieţii sufleteşti, aceasta fiind CONDIŢIA OBŢINERII STĂRII DE ECHILIBRU PSIHOAFECTIV : DEPOLARIZAREA, SUB TOATE ASPECTELE EI.
Maestrul nu are NEVOIE DE IUBIRE. Maestrul nu are nevoie să primească de la nimeni iubire, sau să ofere cuiva iubire. Dacă ar simţi (avea) o astfel de NEVOIE, nu ar fi încă DECONDIŢIONAT DE NECESITATEA VIEŢII AFECTIVE BIPOLARE ! 
Transcenderea înseamnă decondiţonare, depolarizare, echilibrare, centrare, FĂRĂ FLUCTUAŢII AFECTIV-SUFLETEŞTI.
ACEASTA ESTE O STARE DE GRAŢIE DIVINĂ, ÎN CARE SPIRITUL ESTE ELIBERAT DE CONDIŢIONĂRI, DE TREBUINŢE ŞI NECESITĂŢI.

"Distruge acel duşman al cărui nume este dorinţa", spune un vechi text hindus. "Să fii egal în câştig şi pierdere, cu mintea neclintită". Atunci vei fii în Yoga (Uniune)... Foarte greu de înţeles pentru un neiniţiat, şi imposibil de ajuns în această stare, fără o iniţiere serioasă. Nu încerca asta acasă, de unul singur, nesupravegheat ! :)
Exprimarea care a folosit termenii "distruge" şi "duşman", nu este cea mai potrivită, fiind mai mult menită să inducă în eroare pe neiniţaţi. Căci dacă tu crezi că ai de dus o luptă, că ai de distrus ceva, şi că ai vreun duşman, nu ai nici o şansă de reuşită să ajungi în echlibru. Este o exprimare metaforică, dar al cărei înţeles este corect perceput de un iniţiat...
Maestrul care a transcens condiţia umană este numit şi "eliberat în viaţă", în sensul că este eliberat karmic, și mai vieţuieşte încă experienţa corporalităţii. Dar trebuie ştiut şi înţeles faptul că el este deja detaşat în mod parţial de corpul fizic pe care îl mai foloseşte încă doar pentru a mai putea fi încă perceput de oameni. 
Moartea nu implică încetarea activităţii spiritului, ci doar detaşarea de trup, instrumentul de experimentare folosit ocazional.
Spiritul omului ce moare neîmpăcat, nu va dobîndi în mod automat liniştea şi pacea (echilibrul) odată cu decorporarea sa, ci va păstra ataşate de el lucrurile (aspecte karmice) de care nu s-a putut detaşa (nu le-a putut "stinge", "anula") până în momentul morţii. Acest "bagaj karmic" îi condiţionează noi şi noi reîncorporări, până la decondiţionarea sa totală...

Dacă analizezi forţele care stau în mod real la baza manifestării vieţii, vei găsi 2 principale : forţa de ATRACŢIE, şi forţa de RESPINGERE. 
Ele stau la baza existenţei Universului şi a vieţii. 
Totul în Univers tinde să ia forma Sferică. De ce ? Tocmai datorită acţiunii forţelor de atracţie şi respingere, a generării unui volum minim, sferic. 
De aceea, şi în spiritualitate, şi în religie, şi în ştiinţă, se vorbeşte de SFERE de existenţă, de manifestare, de acţiune, etc. La nivelul sferelor, forţelele de atracţie şi respingere sunt manifestate de forţele CENTRIPETE şi forţele CENTRIFUGE.
Iubirea este forţa de atracţie, forţă centripetă, iar ura este forţa de respingere, centrifugă.
Oamenii se învârtesc unii în jurul altora, se atrag şi se resping în permanenţă, păstrând astfel o anumită distanţă între ei, plasându-se pe anumite... orbite...

Orice discuţie este menită să conducă spre anumite clarificări, chiar dacă ele nu apar pe moment ca fiind foarte evidente. Efectul lor cumulat se va observa însă pe viitor. 
Încercând să analizez punctul de vedere al altora, perspectiva lor, am beneficiat de momente de iluminare. Cei ce nu aprobă tacit viziunile noastre personale, ne pot ajuta astfel să ne mobilizăm în scopul dobândirii unor noi şi noi perspective, tot mai ample, mai globale, asupra realităţii. Eu am fost şi rămân deschis transformării evolutive, în permanenţă. Credinţele şi convingerile mele pot suferi astfel în orice moment modificări. Nimeni nu-i perfect, dar deschiderea către nou oferă toate oportunităţile posibile necesare perfecţionării continue...

Fiecare defineşte termenul "iubire" după cum crede el, de aceea nu mai există nici un acord între oameni privind iubirea. În plus, nici dexul nu îl defineşte prea bine. "Sentiment de dragoste şi afecţiune faţă de cineva." Este clar că trebuie redefinit, clarificat, pentru a exista un acord general...
Nimeni nu-i perfect. Dacă ar fi, nu ar mai avea nevoie de experienţe pentru a evolua. Nu s-ar mai încorpora în acest plan terestru pentru a asimila învăţătura unor noi şi noi lecţii. De aceea cu toţii greşim, facem erori, şi… suferim. Suferim consecinţele faptelor noastre, a alegerilor şi deciziilor proprii.

Ce poate face un om conştient, mai util, decât să îi sprijine şi să îi ajute pe ceilalţi să conştientizeze determinismul cauzal al suferinţei ? Ce poate fi mai plăcut şi mai frumos decât să te bucuri de bucuriile celorlalţi ca şi cum ar fi ale tale, ştiind că ai contribuit cu ceva şi tu la ele ? Poate că la acelaşi nivel se poate ridica numai bucuria celorlalţi care au contribuit la bucuriile tale.
Să ne bucurăm aşadar unii de alţii…:)

Apreciez orice învățătură care pune în centrul ei iubirea. Și oamenii care respectă și aplică o astfel de învățătură.
"3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine."
Romani , capitolul 12


46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48 Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Mt5.44)
Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.(Mc6.35)
Dar, pot afirma că apreciez și mai mult învățătura superioră care învață omul cum să devină echilibrat, armonios, împăcat cu sine și lumea, fără să mai aibă nevoie de nimic, nici măcar de iubire. 
Această învățătură, însă, în mod clar nu poate fi aplicată și asimilată de oameni și pentru oameni care nu au asimilat încă lecția iubirii.
Nu uita : Divinitatea este transcendentală, adică transcende dualitatea. 
Ea nu este legată de nimic, și nu are nevoie de nimic. 
Deci, nici de iubire.
Îți doresc să ajungi să te simți atât de împlinit, încât să nu mai ai nevoie de nimic. 
Nici măcar de iubire. 
Din acel moment vei putea dărui, fără a mai simți nevoia de a mai negocia ceva, cu cineva. 
Actul dăruirii, la fel ca şi cel al primirii, va deveni ceva… firesc. 
Această stare însă, nu poate fi trăită decât, ori în urma asimilării învățăturii multor lecții de viață, însoțite inevitabil de multe bucurii și multe suferințe, ori în urma unor exerciții repetate de meditație profundă. 
Recomand meditația, ca o cale mai eficientă, mai rapidă
Dar fiecare alege ce vrea, ce crede el că este mai bine și mai potrivit pentru el.
Nu mă aștept să înțeleagă oricine înțelesul ideilor prezentate mai sus. 
Toate vin la timpul lor. 
Și înțelegerea. 
Dar, pentru cei ce vor medita serios la ideile expuse, acest timp poate veni mai… repede…
Succes ! 
http://ro.m.wikipedia.org/wiki/Termeni_grecești_referitori_la_iubire
http://ro.m.wikipedia.org/wiki/DragosteCĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html
 
Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

joi, martie 27, 2014

Condiționarea, decondiționarea si Iubirea


1. A pune condiţii cuiva, reprezintă o tentativă de condiţionare, o încercare de impunere a ceva, cuiva.

2. Doar omul care nu pune condiţii nimănui, nici măcar lui însuşi, se poate menţine în starea de iubire.

3. De câte ori pune o condiţie cuiva, chiar şi sieşi, este scos automat din starea e iubire.

4. În mod normal şi firesc, datorită faptului că fiecare îşi urmăreşte interesele proprii, încearcă să controleze desfăşurarea faptelor, în sensul împlinirii acelor interese. 
În acest scop, încearcă să condiţioneze totul, pentru a se potrivi cu planurile sale privind viitorul său.

5. Cel ce condiţionează pe alţii, va fi în mod inevitabil condiţionat de alţii.

6. Poate scăpa de condiţionările celorlalţi doar cel ce nu mai pune condiţii nimănui.

7. Cel ce nu mai pune condiţii nimănui, după o perioadă de timp în care karma acumulată de condiţionări se "arde" (se consumă efectele cauzale ale condiţionărilor din trecut), ne mai condiţionând şi ne mai fiind condiţionat, intră automat în starea de iubire, ca efect al stării de conştiinţă dobândită, stare eliberată de legăturile condiţionale.

8. "A iubi necondiţionat" reprezintă starea de conştiinţă a celui ce s-a eliberat de legăturile mental-sufleteşti condiţionale.

9. Până învaţă să se fixeze în starea de iubire, fiecare om va intra şi ieşi din ea de nenumărate ori, conform jocului condiţiilor pe care le impune şi care îi sunt impuse, zi de zi.

10. Nici un om nu poate ajunge la nivelul în care să se poată menţine fixat în permanenţă în starea de iubire. 
Conştiinţa omului fluctuează în timp, trecând succesiv prin diverse stări. 
De aceea, este o aberaţie să emiţi pretenţii asupra cuiva, să iubească tot timpul, şi să-l condamni pentru această... neputinţă a sa.

Pentru a intelege complexitatea termenului iubire, studiaza si acest articol : http://ro.wikipedia.org/wiki/Termeni_grece%C8%99ti_referitori_la_iubire

Prin iubire, aici înțeleg o stare de EMPATIE profundă, de REZONANȚĂ, care survine în urma realizării IDENTIFICĂRII NATURII COMUNE a tuturor oamenilor și a conexiunii lor sistemice.Distribuie articolul, mulțumesc! Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae


-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

eJobs

APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).


-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

marți, martie 25, 2014

Viziunea religioasă, revelația mistică, halucinația, și iubirea

 Aşa cum este imposibil să-ți vezi chipul pe suprafața unei ape tulburate, la fel este imposibil să-l cauţi pe Dumnezeu dacă mintea ţi-e neliniştită de căutare.
 Pentru a putea vedea pe Dumnezeu ai nevoie de tăcere, nu de argumente, ai nevoie de  iubire, nu de logică, ai nevoie de o stare a minţii în care gândurile să nu mai existe şi în care oglinda minţii să nu mai reflecte nimic, să rămână absolut calmă. 
 În acea tăcere, în acea liniște în care nu se mai reflectă nimic, îl vei putea vedea pe Dumnezeu. 
 Şi îl vei vedea oriunde te-ai afla, deoarece Dumnezeu nu este o persoană, ci o Prezenţă.
 Aceste idei prezentate mai sus reprezintă o adaptare după un text al autorului Paulo Coelho
 Există multe idei foarte asemănătoare prezentate de diverși scriitori și învățători spirituali.
 În continuare voi face o scurtă analiză a acestor idei, care de fapt prezintă metoda de a conștientiza prezența Divinității, și tehnici în acest sens. 
 Este o viziune personală, asupra căreia este bine să meditezi puțin înainte de a-ți exprima acordul sau dezacordul.
Textul lui PC pare foarte corect la prima vedere, și chiar și la a doua. 
 Dar există o contradicţie în logica sa, greu de sesizat pentru majoritatea oamenilor, în special a celor credincioși. 
 Asta, în principal, datorită existenței unor anumite... convingeri.
 Cu toţii ştim că Iubirea este o trăire emoţională, un sentiment. 
 Şi că orice trăire emoţională (afect, emoţie, sentiment) se manifestă însoţită de un flux mental de gânduri şi imagini rezonante.
 Deci orice trăire emoţională, fie că este vorba de frică, dragoste, ură, iubire, de un sentiment plăcut sau neplăcut, reprezintă o PERTURBARE a stării de calm şi linişte, atât a sufletului cât și a minţii, generând fluctuaţii, un flux de gânduri şi idei corespondente, în rezonanţă cu natura trăirii emoţionale care influenţează psihicul, mintea.
 NU POŢI OPRI GENERAREA GÂNDURILOR, PÂNĂ NU TE DETAŞEZI DE ORICE STARE EMOŢIONALĂ.
 INTELECTUL (PRODUCŢIA DE GÂNDURI ÎNLĂNŢUITE RAŢIONAL LOGIC) INFLUENŢEAZĂ TRĂIRILE SUFLETEŞTI (EMOŢIONALE), IAR TRĂIRILE SUFLETEŞTI INFLUENŢEAZĂ INTELECTUL, INTERCONDIŢIONÂNDU-SE (STIMULÂNDU-CE) RECIPROC !
 Cine practică meditaţia, cunoaşte din proprie experienţă faptul că starea de linişte, de limpezire a oglindirii mentale, se poate obţine doar prin DETAȘAREA faţă de ORICE TRĂIRE EMOŢIONALĂ, de orice sentiment, deci… INCLUSIV FAȚĂ DE SENTIMENTUL DE IUBIRE ! 
 Cine nu practică, nu are de unde să cunoască din proprie experiență asta, căci nu are instrumentul necesar.
 Aşadar, "o stare a minţii în care gândurile să nu mai existe, şi în care oglinda minţii să nu mai reflecte nimic, să rămână absolut calmă", nu poate fi obţinută, cât timp tu îţi concentrezi atenţia (focalizarea mentală) asupra sentimentului de iubire. 
 Ceea ce vei percepe în starea în care te străduiești să te poziționezi sufletește în sentimentul de iubire, nu va fi realitatea, ci niște imagini şi gânduri care sunt "trezite", de trăirea ta emoţională. 
 Acestea sunt în directă legătură cu tiparele tale personale psihice dobândite prin experiența ta de viață proprie, cu elemente memorate ale experienţei tale anterioare privind conceptul de iubire și Dumnezeu. 
 Dacă tu crezi că în acea stare afectivă de iubire vei percepe pe Dumnezeu, atunci credința ta va activa anumite reprezentări existente în memorie, imagini, scenarii, care reprezintă însă doar nişte produse (efecte)... mentale. 
 Se poate spune că vei vedea ceea ce VREI să vezi, dar și ceea ce POȚI să vezi, în conformitate cu ceea ce există deja în... memoria ta.
 Din această cauză, oamenii care se lasă influenţaţi de trăiri afective (trăiri emoţionale, sufleteşti) au "viziuni divine" care nu sunt identice, și care seamănă între ele doar în măsura în care ele sunt generate pe baza aceloraşi tipare socio-culturale religioase.
 Mai concret, viziunile a doi ortodocşi pot prezenta multe asemănări, dar ale unui ortodox comparativ cu ale unui budist, sau ale unui musulman, mult mai puţine. 
 Este un fapt demonstrat.
 Fiecare om percepe ceea ce a fost PROGRAMAT să perceapă prin informațiile de input achiziționate de el de-a lungul vieții sale. 
 În general, imaginile viziunilor religioase percepute (informații output) sunt încărcate de elemente simbolice preluate din cadrul religiei de apartenență, care a furnizat un anumit set de informații (input) concrete specifice.
 Psihologii afirmă, în același sens al ideilor de mai sus, că ‘’tot ce există în psihic a trecut înainte prin simțuri‘’. 
 Au observat, de exemplu, că toate elementele prezente în halucinații sunt în directă legătură cu reprezentările aflate în memorie, fără să apară alte elemente noi, decât cel mult combinații (recombinări) ale componentelor acestora.
 Excepții de la regulă : ca orice regulă, și aici există excepții, care o întăresc, deși mulți oameni invocă în mod eronat excepțiile în scopul combaterii regulei, sau în ideea trasării unor alte reguli, pe baza unor anumite tipuri de excepții. 
 Aceste excepții pun în dificultate și pe psihologi.  
 Principala categorie de excepții o constituie achiziția extrasenzorială de informații, care are loc, în general, în stări modificate (alterate) de conștiință. 
 Aceste informații nu parvin prin receptorii aparatelor de simț corporale, dar procesarea lor este efectuată, în general, tot prin intermediul formațiunilor sistemului nervos corporal, care asigură procesarea datelor provenite de la receptorii interni și externi ai organismului omenesc. 
 Aici includ telepatia, clarvederea (clarviziunea), clarauzul, precogniția, retrocogniția. 
 Despre aceste capacități complexe am tratat și voi mai trata în cadrul altor postări. 
 Problema principală în privința procesării informației extrasenzoriale (IES) o constituie codarea și decodarea informației. 
 Căci informațiile despre ceva necunoscut și neinteligibil trebuie decodate ca ceva inteligibil minții umane.   
 Problematica este foarte complexă, și mă limitez la oferirea unei idei de bază : creierul folosește simbolistica și simbolurile în procesarea IES, asemănător modului în care o face în timpul somnului, prin vise. 
 Multe secrete zac încă ascunse în cadrul acestei activități.
 Revenind la subiect, voi încerca formularea unei concluzii sumare : dacă vrei să percepi ceva ce nu poți percepe prin simțurile senzoriale coporale, trebuie să îți focusezi atenția doar pe intenția percepției acelui lucru, eliminând din câmpul atenției orice alte gânduri, dar și orice fel de trăire emoțională de orice fel.
 Pentru liniștirea minții și sufletului, recomand efectuarea unui procedeu de relaxare profundă în mai multe trepte succesive, după care se aplică principiile meditației cu obiect (voi expune variante personale în cadrul altui articol).
 Mai este necesar de adăugat faptul că dezvoltarea oricărei capacități, noi sau existente, se bazează pe exerciții repetate, pe antrenament, necesar pentru formarea unor reflexe condiționate, a unor tipare de reacție, cât și ‘’formatarea‘’ unor structuri organice implicate în acest proces.

Pentru a asculta textul în format audio, dă un click pe imaginea de mai jos :CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.htmlDacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc !

Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


CINE ȘTIE CE URMEAZĂ DUPĂ MOMENTUL MORȚII ? VIZIUNEA RELIGIEI ORTODOXE ESTE SINTETIZATĂ ASTFEL DE PĂRINTELE CLEOPA

http://www.sfaturiortodoxe.ro/drumul.htm De ce postez acest link ? Nu pentru că aș fi un adept al acestei viziuni, ci pentru că am remarcat anumite elemente comune cu alte religii, cât și cu anumite informații oferite de cei întorși din moarte clinică, și de cei intervievați în stare de hipnoză profundă. Există anumite elemente comune, dar și multe deosebiri... Ca în toate cazurile în care există viziuni diferite din cauza unor puncte de vedere diferite, înclin să cred că adevărul, ca întotdeauna, se află undeva la... mijloc...

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

luni, martie 24, 2014

Cugetări de început de săptămână

Cere și ți se va da.
Dar ți se va și lua,
În compensare,
Pentru a se realiza
O… transformare...

Crede(-mă) după ce vei cerceta, cu propria minte a ta.

Mulți oameni au impresia că sentimentele umane sunt toate pozitive, morale, și înălțătoare, făcându-se că uită de crimele sadice și cele pasionale, violurile, bătăile, atentatele sângeroase, hoțiile zilnice care se petrec în jurul lor.
Omul este un… ‘’animal sociabil‘’. Trupul carnal animalic omenesc imprimă, prin programarea sa genetică, anumite instincte și pulsiuni animalice comportamentale, cum este comportamentul sexual. Oamenii fac sex ca și animalele. Animalic. În plus, perversitățile sexuale (deviații comportamentale sexuale) sunt mult mai răspândite la specia umană, față de alte specii...
Nu există sentimente pur umane. Nu la modul absolut. Nu suntem singuri, nici pe Pământ, nici în Univers. Încerc doar să fiu realist, să ajut zburătorii să poată reveni, măcar din când în când, cu picioarele minții pe pământ...
Știi vorba aia: „Dacă vrei un prieten adevărat, cumpără-ți un cîine.” ?

Oare cum este mai bine: să te bucuri de viață în prezent, așa cum este, sau să tot speri în ceva mai bun în viitor, mai aproape de perfecțiune, amânând mereu bucuria, prin… speranță ?
Viața ta pe Pământ nu va fi niciodată perfectă. De ce ? Deoarece așa au fost trasate de Creator legile și principiile acestei lumi terestre. Cine nu se bucură că trăiește, nu se poate bucura cu adevărat de nimic. Viața este scurtă. A unora, foarte scurtă.
Memento mori. Nunc est bibendum... :)

Genoveva Tomescu: Chiar ieri citeam o concluzie în urma unui experiment potrivit căruia oamenii se consideră mai atrăgători când beau. Simpatică și chestia asta...
Kato:  Când totul este aplicat cu măsura utilității și eficienței, lucrurile merg bine, per total, conform voinței personale. Oamenii sunt mai activi, mai activați psiho-fizic, mai veseli, după un pahar. Și oamenii veseli sunt mai simpatici decât cei triști. Oricine simpatizează mai degrabă cu un vesel și glumeț, față de unul trist și morocănos. Deci, da, sunt mai atractivi.
Dar numai până la o limită, bine-nțeles. Euforicul este vesel și simpatic, glumeț, dar beatul nu, în general. Bețivii nu sunt deloc atractivi. Completez : bețivii sunt atractivi doar ei între ei. Cine se aseamănă se adună. Datorită atracției. A asemănării, empatiei, a intereselor comune…

"Un vis pe care-l visezi singur, e doar un vis. Un vis pe care-l visăm împreună este o realitate."
John Lennon

‘’Realitatea perceptibilă nouă, tuturor, este ca un vis comun, pe care îl visăm cu toții, împreună.‘’
Kato

IM: Oamenii perfecți nu greșesc, nu urăsc, nu înșală, dar nici măcar nu există... Multumesc lui D-zeu că nu-s perfectă :)
Kato: cum să nu iubești o astfel de femeie ? :)
IM: Kato, un bărbat își dorește femeia perfectă... :)
Kato: Perfectă pentru… el, adicăcucare să se potrivească perfect, adică să fie la fel de… imperfectă ca și el însuși… :)
Știi tu : fiecare om este îndrăgostit de el însuși, subconștient, de aia se îndrăgește rapid de cei ce îi seamănă în diferite privințe... :)
Femeile cred că bărbații își doresc femei perfecte. Dar bărbații și le doresc doar în… visurile lor, în care se visează și pe ei… perfecți. În realitate, însă, bărbații obișnuiți nu pot suporta lângă ei femei frumoase, deștepte, cu funcții, prospere, din cauza diferenței evidente, care îi pune în situații penibile, ridicole. Un astfel de cuplu se destramă rapid.
De aceea, legea atracției operează perfect în sensul că cine se aseamănă se adună, și cine nu… nu. Cei ce se aseamănă se înțeleg, se acceptă, și se simpatizează, în măsura asemănării lor. 
IM: Acum depinde cat dureaza asemanarea asta kato, sti ca orice minune tine....nu toata viata :) E drept ca la inceput e totul lapte si miere, dar dupa un timp totul se schimba si atunci asemanarea se transforma in "ce ai semanat, aia culegi."
Kato: Când relația nu ține, este din cauză că partenerii nu au fost sinceri unul cu altul, și cu ei înșiși. Au încercat să fenteze, și s-au fentat pe ei înșiși. Sinceritatea reprezintă condiția de bază a unei comunicări eficiente. Unde există (apar) probleme de comunicare, nu există sinceritate deplină. Cu cât mai puțină comunicare, cu atât mai multe blocaje provenite din nesinceritate.
Oamenii foarte sinceri pot să își dea seama de la începutul relației dacă se potrivesc sau nu, dacă există sau nu compatibilitate într-o măsură suficientă pentru ca relația să poată decurge în echilibru și armonie.
De multe ori, incompatibilitatea este evidentă, dar oamenii se cred în stare să depășească acest inconvenient, sperând în zadar că vor reuși, cu timpul, să își schimbe partenerul, în direcția și sensul dorit de ei. Și, într-o astfep de relație, ajung amândoi să forțeze schimbarea celuilalt, fără a face nimic pentru a se schimba pe ei înșiși. Asta înseamnă tot a te fenta singur, căci nu poți să schimbi pe nimeni, așa cum tu nu te poți schimba pe tine.
În cadrul relației de cuplu fiecare își învață lecțiile sale. Cine nu este dispus să învețe, va fi părăsit, și va intra cu aceeași inconștiență în altă relație, în care îl așteaptă noi probleme, dureri și suferințe…


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribeto Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribeto Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/


sâmbătă, martie 22, 2014

Dai pentru a… primi înapoi ?DG: ‘’Oferiți ceea ce vreţi să primiţi. 
Mulţi vor încerca să vă convingă să nu luaţi în seamă acest principiu, dar adevărul acesta este : cu cât veţi dărui mai mult din ceea ce vreţi să primiţi, cu atât veţi primi la rândul dumneavoastră mai mult.
Dacă doriți să aveţi bani, dăruiți bani. 
Dacă vreţi să fiti iubiti, oferiți iubire.  
Secretul este să dați fără să așteptați ceva în schimb dintr-o anumită direcţie. 
Lăsați să fie o surpriză felul în care veţi primi
Oferiţi cu inima bucuroasă şi plină de speranţă, dar în acelaşi timp cu mintea deschisă.‘’

Kato : Astfel de învăţături sunt multe, pe internet.
Şi multe sunt foarte confuze, confuzorii, şi imposibil de aplicat în practică, în viaţa de zi cu zi.
Dar ele sună... bine, frumos, au un ambalaj atrăgător, tentant.
Însă, partea proastă este că cei ce încearcă să le aplice, în mod forţat, în viaţa lor, ajung să acumuleze multe frustrări, şi vor defula, ca efect, inevitabil, descărcându-se asupra celor din jurul lor.
Să analizăm puţin...
Ceva nu... ţine, nu se leagă bine, logic, în afirmaţiile de mai sus.
“cu cât veţi dărui mai mult din ceea ce vreţi să primiţi, cu atât veţi primi la rândul dumneavoastră mai mult. 
Dacă doriţi să aveţi bani, dăruiţi bani. 
Dacă vreţi să fiţi iubiti, oferiţi iubire.”
Eroare ! Comună tuturor celor care nu au înțeles încă Legea Compensării, Legea Atracţiei în manifestare, mecanismul, ciclul de transformare-compensare...
Aruncă un ochi aici : 
http://loveblog4all.blogspot.com/2014/03/legea-compensarii-si-ciclul-kato.htmlDG: Nu este nicio eroare. 
Universul răspunde vibraţiei pe care o emiţi. 
Atât timp cât oferi, fără a avea sentimentul lipsei, fără a oferi având pareri de rău, primeşti. 
Am experimentat şi eu şi mulţi alţii, funcţionează.

Kato: Nu ai citit atent... :)
Eroarea constă în faptul că în realitate nu primești înapoi EXACT ceea ce dai (oferi) !
Dacă fiecare om ar primi înapoi exact ceea ce dă, nu ar mai exista nici o schimbare, transformare, deci nici o evoluție ! 
Totul ar stagna în aceeași stare.
Totul s-ar... BLOCA...

Exemplu: dacă tu îmi dai mie bani azi, și te aștepți să primești de la mine, pe viitor, tot bani, înapoi, înseamnă că mi-ai dat un simplu… ÎMPRUMUT !
Dacă te aștepți să îți vină înapoi mai mulți bani decât ai dat, înseamnă că ai dat un ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ ! 
În plus, cu toții știm că, de multe ori, cine dă cu împrumut nu mai vede banii înapoi. :)
Deci, analizând aceste argumente, se poate concluziona că ceea ce ai afirmat teoretic, privind  mobilul și motivația de a da, cât și mecanismul în sine, este în mod clar… infirmat practic, în realitate… 

DG :  Gresita abordarea.
Nu astepti nimic, si în niciun caz de la cel căruia îi dai. 
Dai, și ești detașat de rezultat, fără așteptări. 
Ăsta este mecanismul prin care Universul lucrează.

Kato : Câți bani ai dat ultima oară în acest fel, și cui ?
Câţi bani ai câştigat, astfel în acest mod, oferind cu... dobândă ? (Bani dai şi vin mai mulţi bani înapoi)
Ai afirmat foarte clar, citez :
Dacă DORIŢI SĂ AVEŢI bani, dăruiți bani.” :)
Invers sună așa: ‘’Dăruiți bani DACĂ DORIȚI SĂ AVEȚI  bani.‘’ 
Deci, în mod clar, DORINŢELE CREEAZĂ AŞTEPTĂRI !
Te aştepţi ca dorinţele să ţi se împlinească ! 
Simplu şi logic : dai bani şi te AŞTEPŢI (îţi doreşti) ca... Universul să îţi dea (trimită) mai mulţi bani înapoi... 
Foarte clar, nu ? TU DAI CONDIȚIONAT ! ;)
Deci, în mod clar, când vrei să capeți bani, tu dai bani !
Rezultă că chestia cu “fără așteptări” este o simplă… (auto)abureală…
Recunoști, sau... insiști, mai departe ? :)

DG : Dau celor care au nevoie de ajutor, și nu numai bani. 
Apoi, ce să zic, nu contabilizez ca să-ți pot spune o sumă. 
Iar intenția din spatele acțiunii mele nu este de a primi ceva înapoi, nu fac un schimb intenționat, chiar dacă știu sigur că Universul va compensa într-un fel, asta presupune a nu avea așteptări, înțelegi ?
Deci, dacă văd o persoană aflată în dificultate, nu merg să o ajut pentru a primi ceva în schimb, ci o fac din sentimente pur umane.


Kato: “chiar dacă știu sigur că Universul va compensa într-un fel, asta presupune a nu avea așteptări, înțelegi ?”
:) Da, da, "a şti sigur că Universul va COMPENSA" înseamnă a avea o... CONVINGERE că nu vei pierde dând, ci vei câştiga.
Deci dai din… convingere. ;)
Convingerea sigură că nu poţi să pierzi, că nu vei rămâne... păgubită, ci chiar vei… câştiga... :)
Convingerea asta este… liniștitoare, motivatoare… :)
Se poate trăi liniștit cu astfel de... convingeri...
Nu mai insist să îmi oferi ultimul caz concret, căci am sesizat că te-am pus în dificultate...
Oricum, ești liberă să dai cât vrei, cui vrei, când vrei, și din ce motiv vrei...
Am fost doar curios de niște răspunsuri... 
Mulțumesc !

Unele motive şi motivaţii sunt atât de bine ascunse în subconștient, încât majoritatea oamenilor nu le depistează, toată viața…

‘’sentimente pur umane‘’…
:) Ce zici tu, cititorule, care sunt... alea ? 
Sunt pozitive, nobile și înălțătoare, toate
Sau sunt ele, în majoritatea lor ? 
Sau…
:)
"Secretul este sa dați fără să așteptați."
Nu, zău?
Adică întâi ești dresat să aștepți ceva, un efect binefăcător rezultat al acțiunii tale, după care ți se spune să nu te mai aștepți la nimic, în mod... contradictoriu
Asta creează cu siguranță un CONFLICT interior, un stres psihic, căci cum naiba să știi cum să faci ca să primești înapoi da totuși să nu te mai aștepți să primești nimic înapoi?
Deci acest "secret" va rămâne un secret pentru... toți și pentru totdeauna.
A da pt a primi înseamnă a da condiționat, iar a da fără să te aștepți la nimic înseamnă a da necondiționat.
Deci condiționarea și necondiționarea se vor lovi cap în cap și nu vei știi cum să faci să nu iasă cu dureri de cap. 
Șmecheria propusă de mine este asta: conștientizează întâi că totul este condiționat, că orice faci are efect, și că vei primi ceva continuu doar dacă dai ceva continuu, așa că dă ceva ce tu ai din abundență, nu neapărat material, din talentul tău de exemplu, și vei primi ceea ce ai NEVOIE să primești, de la alții, din abundența fiecăruia!
Bingo!
Nu vei primi ce ai dat, căci nu ai NEVOIE să primești ceea ce ai din abundență, ci vei primi de la alții ceea nu ai tu din abundență, în COMPENSARE!
Deci focusează-te pe COMPENSARE, meditează la ceea ce ai din abundență și la TREBUINȚELE și NEVOILE tale, și fii deschis să primești ceea ce ai nevoie să primești, căci face parte din procesul natural de transformare, de compensare, căci nimic nu se câștigă, nimic nu se pierde, totul se TRANSFORMĂ, se compensează, de aceea TU NU PRIMEȘTI ÎNAPOI CEEA CE AI DAT!
 
Dacă ai înțeles și crezi că au și alții nevoie de această înțelegere, compensează ce ai primit cu o... DistribuireCine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae

eJobs

nanoxyn.ro

APARATE pentru Relaxare, Protecție Eenergetică, Energizare, pentru starea ta de bine
Vezi și cărțile, sunt interesante:  http://www.aimgroup.ro/116.html
Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');