Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, iulie 28, 2015

Intuiția - ce este și cum funcționeazăAtlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor

Intuiţia - un subiect foarte interesant, deoarece este foarte complex şi foarte util totodată.
Mulţi oameni vorbesc despre intuiţia lor, despre intuiţia altora, mulţi se laudă cu intuiţia lor.
Dar... dacă întrebi câţiva oameni ce consideră ei că reprezintă intuiţia, şi cum funcţionează ea, vei observa faptul că aproape toţi se vor cam... bâlbâi... :)
Fiecare va încerca să dea un răspuns, şi acest răspuns va fi foarte... subiectiv, desigur.
Asta deoarece nu există în momentul de faţă un CONSENS general privind acest concept : intuiţia. 
Dacă vrei să testezi un Maestru spiritual sau chiar un psiholog, întreabă-l ce crede el că este intuiţia, cum ar defini-o el, şi cum crede el că funcţionează ea. 
Apoi cere-i nişte exemplificări practice din viaţa de zi cu zi, care să argumenteze teoria sa.
Pentru a înţelege mai bine ce complex este subiectul, testează-te şi pe tine însuţi :
Pune-ţi acum întrebarea : ce crezi tu că este intuiţia ? 
Încearcă să exprimi în cuvintele tale ce crezi tu că reprezintă intuiţia ta, înainte de a citi mai departe. 
Noteză-ţi, eventual, şi în scris, ca să poţi confrunta ulterior părerea ta cu viziunea mea asupra intuiţiei.
Apoi încearcă să formulezi mecanismul intuiţiei, cum funcţionează intuiţia, şi, în final, încearcă nişte exemplificări practice din viaţa ta de zi cu zi, să vezi dacă teoria ta rezistă sau nu în practică.
Întrebări ajutătoare :
1. Are legătură intuiţia cu logica ?
2. Are legătură cu experienţa ta de viaţă anterioară?
3. Are legătură cu memoria şi amintirile tale ?
4. Are legătură cu starea te de conştiinţă / conştienţă
5. Sunt femeile mai intuitive decât bărbaţii, au ele o intuiţie mai bună ?
6. Poate fi dezvoltată intuiţia prin exerciţii, prin antrenament ? 
7. Are legătură intuiţia cu starea ta emoţională - este perturbată, influenţată pozitiv- negativ de ea ? 
8. Are legătură intuiţia cu profesia, există profesii care dezvoltă intuiţia şi profesii care o... inhibă, o blochează, limitează, etc ?
9. Are legătură intuiţia cu inteligenţa - intelectul
10. Care din aceste concepte au legătură cu intuiţia: inspiraţia, empatia, simpatie, rezonanţa afectivă, consonanţa, presimţirea, presentimentul, previziunea, instinctul, premoniţia, telepatia ? 11. Te consideri o persoană intuitivă, cu o bună intuiţie ? De ce ? 
12. Au oamenii, în general, o intuiţie bună ? Dacă nu ai putut răspunde adecvat la prima întrebare: ce este intuiţia, atunci celelalte întrebări îţi vor veni în ajutor privind definirea mai clară de către tine a conceptului. 
Meditează puţin la fiecare întrebare, înainte de a răspunde. 
Încearcă să găseşti EXEMPLE PRACTICE, din viaţa ta de zi cu zi, care să argumenteze răspunsurile tale, în mod logic. 
Asta este foarte important, să cauţi să argumentezi prin exemple cunoscute, simple, viabile, din experienţa ta...

Vital Protect - Scapă de oboseală și crește-ți nivelul de vitalitate

Ce spun dicţionarele :
 Intuiţie - "Capacitatea conștiinței de a descoperi, pe cale rațională (în mod spontan), esența, sensul unei probleme, al unui obiect.  

 Principiu didactic conform căruia procesul predării și însușirii cunoștințelor trebuie să pornească de la reflectarea senzorială nemijlocită a obiectelor și fenomenelor studiate. 
 Descoperire bruscă, neașteptată, a unui adevăr, a unei soluții, etc
Descoperire bruscă, revelatorie, în aparență nepregătită, a unui adevăr, a soluției unei probleme, etc. Inspirație, presentiment
Pătrundere instinctivă în esența unui lucru.
Formă de cunoaștere imediată a adevărului pe baza experienței și a cunoștințelor achiziționate anterior, fără raționamente logice preliminare.
 Sentiment inconștient de prezicere a celor ce urmează să se întâmple; instinct
 (FILOZ., PSIHOL.) Cunoaștere sau înțelegere nemijlocită, neprecedată de nici un fel de inferență, a adevărului unor propoziții, a realității exterioare, a valorilor, considerată a oferi o certitudine absolută în cunoaștere
 (La Descartes) Cunoaștere imediată a noțiunilor și adevărurilor fundamentale, simple și ireductibile, ce nu mai pot fi supuse îndoielii și care constituie punctul de plecare al deducției. 
 (La Bergson) Formă de cunoaștere sui-generis, superioară cunoașterii intelectuale, de aceeași natură cu instinctul și simțul artistic, înțeleasă ca un fel de simpatie prin care conștiința umană surprinde lucrurile în ele însele. 
 (La Kant) Intuiţie pură = formă a priori a sensibilității, condiționând orice intuiţie a lucrurilor. 
(La Schelling, Bergson ș.a.) Cunoaștere sui-generis, de natură în esență irațională, opusă și superioară cunoașterii discursive și analitice, care ar face posibilă sesizarea nemijlocită, fără o elaborare logică prealabilă, a esenței.
 După cum clar se vede, conceptul îmbracă o paletă largă de sensuri şi semnificaţii, unele chiar... contradictorii!
 În fapt, lumea amestecă în mod confuzoriu înţelesul conceptului intuiţie, cu altele, cum ar fi : presentiment, presimţire, instinct, previziune, premoniţie, empatie, simpatie, rezonanţa afectivă, consonanţă, telepatie, şi altele...
De ce, oare ? Tocmai deoarece aceste concepte au ceva în comun privind achiziţia (recepţionarea) şi interpretarea informaţiei, şi sunt, din această cauză, greu de delimitat.
Altfel privind, conceptul de intuiţie este unul abstract, artificial, mai ales în sensul comun în care este privit la ora actuală.
Am putea spune că de fapt nici nu există vreo intuiţie, în realitate, ci doar în mintea omului, în mod abstract, conceptual, ci doar achiziţie de informaţie şi procesare a ei, în diferite forme, pe diferite căi. 
Dar, deoarece acest termen există, şi este utilizat pe scară largă, voi analiza mai pe larg ce stă de fapt în spatele lui, în realitate.

eJobs

Eu susţin faptul că există două feluri de "intuiţie", care au în comun achiziţia şi procesarea informaţiei, dar care diferă fundamental în privinţa modului de achiziţie - senzorial şi extrasenzorial, cât şi privind decodarea informaţiei (decodarea simbolică este frecvent întâlnită în al doilea caz):
1. O formă de intuiţie bazată pe logică, în care achiziţia s-a efectuat prin simţurile senzoriale, conform definiţiei :
"Intuiţie = Capacitatea conştiinţei de a descoperi, pe cale raţională (în mod spontan), esenţa, sensul unei probleme, al unui obiect".
 Consider această formă de intuiţie a fi rezultatul unui raţionament automatizat desfăşurat în gândirea proprie, extrem de rapid, de aceea imposibil de conştientizat în desfăşurarea sa procesuală secvenţială.
Aceasta are la bază tipare de gândire preformate, trasee programate, algoritmi ce automatizează procesualitatea.
Am întâlnit mulţi oameni, majoritatea lor fiind femei, care susţineau cu convingere faptul că intuiţia lor nu i-a înşelat niciodată, după care, şi înainte de care, susţineau tot felul de... "adevăruri", unul mai... aberant ca altul ! :)
 Omul fiind imperfect, neavând o gândire perfectă, nu există nici un om pe care "să nu îl înşele intuiţia" niciodată ! 

 Şi aici trebuie luat în calcul nu doar achiziţia informaţiei, ci mai ales interpretarea ei. 
 Căci majoritatea oamenilor efectuează erori de interpretare a informaţiilor, atunci când de fapt ei analizează şi interpretează informaţiile primite prin "intuiţie" !
Poţi constata uşor faptul că oamenii foarte inteligenţi şi specialiştii au şi o "intuiţie" foarte bună în domeniul în care excelează, iar cei foarte proşti şi nespecialiştii, una foarte... proastă, ceea ce demonstrează în mod clar legătura dintre gândirea proprie şi propria "intuiţie" - forma 1 bazată pe logică ! 

Exemplu : un mecanic auto îţi va spune "intuitiv", doar ascultând cum sună motorul, unde este localizată o defecţiune. 
Un nespecialist, însă, nu are nici o şansă, nici o... "intuiţie" în această privinţă.

2. O formă de intuiţie în care achiziţia informaţiei este de natură extrasenzorială, telepatică, confirmată de cercetările Dr-ului Calligaris şi alţii.
 Atenţie : la ambele forme, interpretarea informaţiei achiziţionate (indiferent de cale) se face prin intelect, în mod logic, raţional, deşi decodarea în a doua formă îmbracă de multe ori forma simbolică !
 Din această cauză, deşi informaţia achiziţionată senzorial sau extrasenzorial poate fi bună, corectă, interpretarea ei poate fi eronată, inadecvată, greşită, din punct de vedere logic, raţional. 
 Asta se evidenţiază la nivelul iluziilor senzoriale, a simbolisticii viziunilor, a atribuirii de sens, etc.
 Analizele efectuate de mine asupra modurilor în care extrasenzorialii clarvăzători achiziţionează informaţiile şi interpretează semnificaţiile informaţiei recepţionate (fac sens), susţin ideea conform căreia erorile sunt în general datorate interpretărilor eronate, nu recepţionării defectuoase, incorecte.
 Expresia "intuiţie divină", eu o încadrez ca recepţie a unor informaţii achiziţionate în mod telepatic, în domeniul percepţiei extrasenzoriale deci. 
 Dr Calligaris afirmă că telepatia este o lege universală, şi că facultatea de comunicare telepatică trebuie considerată ca fiind comună tuturor fiinţelor umane, chiar tuturor fiinţelor vii, căci ea există și la animale.
 Toţi oamenii sunt supuşi permanent unor numeroase proiecţii psihice, adică infinite iradieri telepatice care le vin din toate părţile, fără să fie conştienţi de acest lucru.
 Influenţele mutuale nu se produc numai între organismele vii, între două inteligenţe, ci ele pot avea multiple combinaţii. 

 Orice element din Univers, însufleţit său neînsufleţit, este un emiţător, adică un iradiant, şi în acelaşi timp şi un receptor, adică un iradiat. 
 Telepatia umană reprezintă un caz particular, o modalitate a telepatiei universale.
 După Calligaris, mesajele se repercutează pe suprafaţa corpului, prin căi preparate şi predestinate, şi printr-o excitaţie a uneia din aceste zone de repercusiune, corespunzând mesajului transmis, este posibil să ducă la suprafaţa conştiinţei imaginea latentă şi înmagazinată de subconştient.


În rezumat, teoria lui Calligaris este următoarea: există pe suprafaţa corpului linii, puncte, plăci cutanate hiperstezice care sunt în relaţie, fie cu organele noastre interne (rezonanţă), fie cu acelea ale altor indivizi (consonanţă), fie cu gândurile noastre sau ale persoanelor prezente sau îndepărtate.
După cum razele cosmice ne pătrund şi ne traversează, ca şi alte radiaţii pe care nu le percepem, noi suntem atinşi de raze vitale provenind de la lumea exterioară, provenind de asemenea de la alţi indivizi, iar unele ating numai conştiinţa noastră şi evocă un loc, o persoană, un gând îndepărtat, şi acest şoc provoacă senzaţii vizuale şi auditive. 
 Altele ating zone cutanate care nu se leagă cu conştiinţa decât ca urmare a unei uşoare excitaţii la suprafaţa lor. 
 Toate aceste fenomene fac parte din personalitatea umană, în grade mai mult sau mai puţin pronunţate.
 Sistemele cutanate, linii, zone, plăci, etc, studiate şi semnalate de dr. Calligaris, ar fi, după el, linii de trecere (intrare şi ieşire, emisie şi recepţie) de iradieri.
 Ele sunt reprezentări geometrice potrivit cărora se face transmiterea de raze vitale, ferestre prin care intră şi ies radiaţiile vitale. 
 Fiecare rază specifică are fereastra sa specială când iese din corp (rezonanţă), şi fereastra sa particulară, când, provenind de la un element animat său neînsufleţit, din lumea exterioară, se reflectă sau intră în acesta (consonanţă).
 Liniile lui Calligaris au puncte comune cu zonele lui Fitzgerald şi Bowers pe care aceşti autori le-au indicat în 1917, având în vedere tratamentul care se face în acupunctura chineză.
 Fiecare din aceste linii, axiale, digitale şi interdigitale, este în relaţie, pe de o parte cu o stare mentală specifică, şi pe de altă parte cu un organ, în aşa fel că un lanţ de trei inele stabileşte contactul cu pielea, organul intern şi creierul, după o lege fixă şi prestabilită.
 Fiecare din aceste 3 inele ale lanţului reprezintă o staţie de sosire şi plecare, fiind rând pe rând, un centru de recepţie, de reflectare şi de emisie.
 Detalii deosebit de interesante şi utile despre cercetările Dr-ului Caligaris ai aici :
- Albert Leprince - Undele gândului. Manual de telepatie provocată

Bio Synergy - Reîntinerire & regenerare celulară

Aruncă o privire, acum, şi pe definiţiile următoarelor concepte, ca să observi asemănările :
Presentiment - Sentiment subiectiv și instinctiv de intuire a celor ce urmează să se întâmple; presimțire.
Presimţire - Faptul de a presimți; sentiment vag și instinctiv pe care îl are cineva față de cele ce se vor întâmpla; presentiment, presimțământ.
Previziune - Facultatea, posibilitatea de a prevedea apariția sau evoluția evenimentelor viitoare sau a unor procese și sisteme (naturale ori sociale) din analiza anumitor date cunoscute în prezent.  
Enunțare a unei judecăți, a unei teorii care se bazează pe previziune; ceea ce prevede cineva.
Premoniţie - Nume dat fenomenului de presimțire a unor fapte viitoare, în general fără motivare rațională. 
Empatie "Formă de intuire a realității prin identificare afectivă.
Formă de cunoaștere a altuia, în special a eului social sau a ceva, apropiată de intuiție
Interpretare a eului altora după propriul nostru eu.
Transpunere simpatetică în obiectele exterioare. 
Intuiție simpatetică, identificare afectivă, transpunere. 
În psihologie, desemnează un proces complex (perceptiv, intelectual, afectiv) constând în identificarea subiectului cu obiectul cunoașterii (îndeosebi o persoană) și în proiectarea stărilor proprii asupra acesteia din urmă, subiectul trăind în sine viața altuia."
Inspiraţie - Stare de tensiune creatoare, forță creatoare.  Gând, idee spontană.
Avânt, forță, entuziasm creator; complex de idei creatoare, stare de maximă tensiune creatoare. 
 Idee, soluție apărută pe neașteptate (spontan) în conștiință.
 Stare psihică ce contribuie în cel mai înalt grad la crearea unor bunuri spirituale; forță lăuntrică creatoare; avânt. 
Idee apărută spontan în conștiință. 
Facultatea creatoare, spontană a inteligenței umane.

Simpatie - Atracție, înclinare, afinitate (morală sau de altă natură) pe care cineva o simte față de o persoană, sau pe care o inspiră cuiva. Afecțiune. Obiectul acestui sentiment.
Sentiment de atracție între două sau mai multe persoane.
Aprobare; atașament; devotament. 
Persoană față de care cineva simte afecțiune sau dragoste. 
Medical : Legătură, raport dintre (două) organe simetrice care face ca, atunci când unul este afectat, să sufere și celălalt. 
Corespondență presupusă între calitățile unor corpuri.
Sentiment spontan de bunăvoință față de o ființă.
Potrivire de inclinațiuni, pornire instinctivă ce atrage două persoane una către alta.
Facultatea de a participa la durerile și plăcerile altora.  
 Rezonanţa - Stare de vibrație în care se găsește un corp sau un sistem fizic când asupra lui se exercită o acțiune exterioară periodică, cu o frecvență egală ori apropiată cu frecvența proprie vibrației corpului sau a sistemului. 
Efect produs de un eveniment, fapt, etc., asupra cuiva. Deci rezonanţa este fenomenul de oscilație a unui sistem fizic datorită energiei primite din exterior de la un alt sistem, cu care se află în legătură directă sau mijlocită prin intermediul undelor, și care oscilează cu o frecvență egală sau apropiată de una dintre frecvențele cu care este capabil să oscileze primul sistem.
Cu cât frecvența celui de-al doilea sistem este mai apropiată de frecvența primului sistem, cu atât amplitudinea oscilațiilor acestui sistem este mai mare.
Şi, dacă transpunem acest fenomen în domeniul... undelor cerebrale, al emiterii de gânduri, ajungem inevitabil la... telepatie.

Mitul intuiţiei feminine :
Unele studii au demonstrat că "intuiţia feminină" este un mit, nu o realitate.
Dr. William Ickes a ajuns la această concluzie după numeroase studii realizate împreună cu colegii săi, pe subiecţi din ambele sexe. 
Potrivit lui Ickes, femeile sunt mai intuitive pentru că au mai multă motivaţie, nu pentru că ar fi altfel dotate nativ, cu o abilitate specială în acest sens.
În studiile în care şi bărbaţilor li s-a oferit o motivaţie (şi a fost preferată cea materială) pentru a da dovadă de intuiţie, rezultatele lor au fost la fel de bune cu ale subiecţilor de sex feminin.
Teoria lui Ickes întăreşte ideea că putem avea o intuiţie bună dacă ne propunem acest lucru şi că aceasta nu vine de la sine, ci prin implicare şi efort personal.


 Intuiţia noastră ne păcăleşte într-un mod repetabil, predictibil, consistent. 
 Iluziile ne dovedesc asta în mod constant.
Şi nu putem face mare lucru în această privinţă.  Dacă te bazezi pe intuiția ta, în privința iluziilor optice, de exemplu, constaţi că ea dă greş mereu, că nu îţi foloseşte în aceste cazuri.
 Dar adu-ţi aminte, totuşi, că erorile sunt în general localizate la nivelul interpretării informaţiilor, nu al achiziţiei lor. 
 Fiecare om efectuează zilnic o mulţime de greşeli, privind interpretarea comportamentului altora, a evenimentelor, în luarea deciziilor sale.
 În realitate oamenii fac multe greşeli, multe erori. 
 Şi, mai rău, nu au un mijloc simplu de a le vedea, de a le detecta. 
În cazul iluziilor vizuale putem demonstra uşor greşelile, dar în iluziile cognitive este mult mai greu să demonstrezi oamenilor greşelile lor.  Oamenii cred că ei iau multe decizii, dar în realitate ei decid în mod automat, în majoritatea cazurilor.
 Iar în cazul deciziilor grele, complexe, majoritatea oamenilor aleg ceva ce a fost deja decis pentru ei. 
 Lasă lucrurile să curgă, deoarece nu ştiu cum să decidă de fapt.
 Cei mai mulţi oameni cred că sunt cinstiţi, dar, în realitate, cu toţii trişează. 
 Presupunem că înşelăciunea, la fel ca şi majoritatea celorlalte decizii, se bazează pe o analiză raţională de costuri-beneficii. 
 Dar în realitate forţele iraţionale, pe care nu le avem în vedere, determină adeseori dacă ne comportăm etic sau nu. 
 De exemplu, oamenii preferă să ignore realitatea neconvenabilă, neplăcută, pe care o au în faţă.
 Manifestările iraţionale (tiparele de gândire şi comportament, obişnuinţele, automatismele) de care oamenii dau dovadă nu sunt nici întâmplătoare, nici absurde. 
 Ele sunt sistematice şi, din moment ce le repetă iar şi iar, sunt... previzibile. 
 Exemplu: fenomenul placebo, nocebo,...

Metode de dezvoltare a intuiţiei : 

Cu siguranţă asta interesează pe toată lumea. 
În privinţa primei forme descrise mai sus, este clar că există diferenţe interindividuale destul de mari privind anumite domenii în care ne manifestăm intuiţia, deoarece ea se bazează pe experienţa anterioară, pe exerciţii practice, şi pe capacitatea intelectuală personală.
Deci ea poate fi antrenată prin :
- meditaţie asupra experienţelor anterioare, 
- exersarea continuă a gândirii, a intelectului, prin întrebări pe care ţi le pui tu ţie însuţi, în legătură cu tot ce ţi se întâmplă, şi la care cauţi răspunsuri logice, raţionale, conform determinismului cauzal, al legilor şi principiilor ştiinţifice cunoscute.
- menţinerea unei gândiri flexibile, maleabile, deschise mereu spre nou, cunoaştere, înţelegere, conştientizare.
- menţinerea unei atitudini pozitive, a calmului mental şi afectiv, căci se ştie bine că agitaţia şi stresul perturbă în  mod serios capacitatea intelectuală de procesare corectă şi eficientă a informaţiilor.
În privinţa celei de a doua forme de intuiţie, trebuie înţeles faptul că stimulii primiţi pe cale extrasenzorială sunt subliminali, nu sunt conştientizaţi, şi nu poate fi conştientizată sursa lor. 
În plus, în mod evident, când atenţia ta este puternic focalizată asupra unei sarcini fizice, recepţia acestor stimuli este defectuoasă, perturbată, blocată. 
Deci metodele vizează :
- aplicarea unor metode de relaxare, 
- obţinerea stării de detaşare senzorială,
- focalizarea atenţiei spre interior, spre ceea ce simţi sufleteşte, ca stare emoţională, şi asupra ideilor şi imaginilor care "îţi trec prin minte", căci stimularea extrasenzorială este decodată de intelect, în general, în mod simbolic, prin simboluri arhetipale, la fel ca în vis.
În general se spune că ar trebui să te orientezi spre ceea ce îţi trezeşte o stare pozitivă, plăcută, dar există multe capcane în privinţa urmării acestei recomandări, privind luarea deciziilor corecte, conform intuiţiei tale adevărate. 
Căci există aici o interferenţă cu dorinţele şi pasiunile tale, cu temerile tale, cu fricile tale, cu toate tiparele tale de reacţie de tip emoţional. 
De aceea trebuie să fii detaşat emoţional, să-ţi cultivi calmul, seninătatea și buna dispoziţie, adică să aplici metode de autocontrol mental, psiho-afectiv. 
Deci forma a doua se manifestă cu atât mai plenar şi corect cu cât eşti mai relaxat, calm și detașat de mediu. 
Exerciţiile de relaxare, detaşare, menţinerea a calmului interior şi focusare asupra vieţii interioare (meditaţie), te vor ajuta să-ţi dezvolţi capacitatea ta de a discrimina stimulii extrasenzoriali de cei senzoriali şi de producţiile imaginare mentale. 
- exerciţiile efectuate în mod conştient, ca mici experimente, constituie o bună formă de dezvoltare.
De exemplu, exerciţiile telepatice, în care rogi un membru al familiei să se gândească la ceva, iar tu, relaxat şi detaşat, să sondezi mintea şi sufletul tău (trările tale emoţionale), pentru a încerca să percepi o formă de recepţionare a gândului emis de emiţătorul aflat lângă tine.
Unii vor percepe mai uşor vizual - imagini interioare, alţii auditiv - sunete ce sunt în legătură cu ceea ce este emis, alţii tactil - senzaţii la nivelul diferitelor porţiuni ale pielii corpului sau chiar subcutanate, musculare, alţii pot simţi gusturi sau mirosuri ce au legătură cu gândul emis... 
Indiferent de ceea ce simţi, să nu consideri niciodată că ceva din ce simţi nu este adecvat, că nu are importanţă, utilitate, că ar fi semnale false, etc, ci concentrează-te asupra senzaţiilor pe care le simţi, menţinând în minte întrebarea : ce legătură poate avea asta, ce informaţie poate conţine, ce informaţie a decodificat sub această formă intelectul meu ? 
Nu uita că la baza decodării există un complex simbolism, şi că nu toate informaţiile sunt decodate exact în forma în care au fost transmise. 
Căci una este să transmiţi o poză (imagine) neutră din punct de vedere afectiv, şi cu totul alta o stare afectivă, sau imaginea unui obiect care-ţi trezeşte şi o anumită emoţie.
În cazul din urmă receptorul poate simţi pregnant emoţia, să rezoneze cu acea stare afectivă, dar ea să trezească o altă imagine în mintea lui, care se află într-o puternică legătură cu acea stare afectivă, din cauza unei experienţe personale anterioare.  

Revenind puţin la cercetările Dr-ului Calligaris, există o legătură între creier, organele interne şi anumite zone şi puncte ale pielii, denumite "plăci psihocutanate".
Există o legătură între trăirile afective, gânduri şi vise specifice, organele interne şi plăcile respective.
 Prin anumite "tratamente" efectuate asupra plăcilor, omul obişnuit poate ajunge la nivelul mediumilor şi clarvăzătorilor, fiind capabil de televedere şi teleaudiție, de citire a gândurilor unui subiect, telepatie, premoniţie, cunoaşterea trecutului unei persoane, vederea aurelor, telediagnosticul bolii (diagnosticul bolii indiferent de distanţă), etc.
Iar aceste fenomene provocate la omul obişnuit dau erori mai mici decât în cazurile mediumilor şi clarvăzătorilor naturali (spontani).
Telepatia provocată, poate fi provocată oricui, ea nu necesită o transă, dar provoacă, prin procedee de excitaţie cutanată lejere, reflexe psihice şi senzoriale care corespund "cuplării" clarvăzătorilor.
Fenomenele de telepatie, de telestezie, adică de transmitere de sentimente sau senzaţii de la un individ la altul, se pot produce la orice distanţă.  Există pe suprafaţa corpului puncte, plăci şi zone a căror excitare uşoară sau o slabă presiune este susceptibilă de a provoca reflexe asupra organelor interne şi de a provoca sentimente, gânduri sau emoţii, fie asupra subiectului însuşi, fie asupra unui individ care se află în faţa acestui subiect.

Există fenomene de rezonanţă între anumite gânduri, amintiri, emoţii, etc. şi puncte bine determinate ale pielii.
Pot fi localizate puncte simetrice la un individ care se află în faţa ta, când te concentrezi asupra unui subiect sau gând - consonanţă.

Există pe suprafaţa corpului linii, puncte, plăci cutanate hiperstezice care sunt în relaţie, fie cu organele noastre interne (rezonanţă), fie cu acelea ale altor indivizi (consonanţă), fie cu gândurile noastre sau ale persoanelor prezente sau îndepărtate.
Exemplu : Un subiect A vede un obiect sau fotografia obiectului.
 În acel moment, o undă pleacă din creierul său şi ajunge la o zonă cutanată a propriului său corp, şi o sensibilizează.
 Există deci o legătură stabilită între luarea la cunoştinţă a obiectului de către creier şi placa situată pe piele, într-un anumit loc al corpului. Calligaris a denumit asta rezonanţă.
 O altă persoană B, aflată în faţa lui, primeşte pe nesimţite pe locul simetric al corpului său un fel de reflex, nişte unde care emană de la placa făcută sensibilă de pe corpul lui A.
 Corpul lui B este ca o oglindă pe care s-ar reflecta imaginea punctului sau a plăcii devenită sensibilă la A.    
 Oglindirea este reală, căci dacă placa lui A este pe mâna dreaptă, reflectarea ei asupra lui B va fi pe mâna stângă.
 Dacă, cu ajutorul ciocănelului rece sau al unui fascicol faradic, se excită această placă reflectată pe subiectul B, el va vedea instantaneu imaginea obiectului văzut sau gândit de A ! Calligaris denumeşte asta consonanţă.
Sistemele cutanate, linii, zone, plăci, etc, studiate şi semnalate de dr. Calligaris, ar fi, după el, linii de trecere (intrare şi ieşire, emisie şi recepţie) de iradieri.
 Ele sunt reprezentări geometrice potrivit cărora se face transmiterea de raze vitale, ferestre prin care intră şi ies radiaţiile vitale. 
Fiecare rază specifică are fereastra sa specială când iese din corp (rezonanţă), şi fereastra sa particulară, când, provenind de la un element animat său neînsufleţit, din lumea exterioară, se reflectă sau intră în acesta (consonanţă).
Fiecare din liniile axiale, digitale şi înterdigitale, este în relaţie, pe de o parte cu o stare mentală specifică, şi pe de altă parte cu un organ, în aşa fel că un lanţ de trei inele stabileşte contactul cu pielea, organul intern şi creierul, după o lege fixă şi prestabilită.
  Fiecare din aceste 3 inele ale lanţului reprezintă o staţie de sosire şi plecare, fiind rând pe rând, un centru de recepţie, de reflectare şi de emisie.
Când un organ intern este comprimat sau stimulat fiziologic, el trimite două emisii: una este primită de creier, cealaltă de o linie axială a mâinii corespunzând acestui organ. Să presupunem că se exercită o presiune puternică pe axa inimii : se va provoca o emoţie cerebrală, şi în acelaşi timp o sensibilizare a liniei axiale a degetului mic.
Dacă se acţionează pe zona splenică (splina), se va provoca o stare melancolică, şi se va sensibiliza a 3-a linie interdigitală.
 Pentru ficat se va provoca un gând coleric şi o hiperestezie a celei de-a 2-a linii interdigitale.
 Există raporturi între gânduri, liniile mâinii (axiale ale degetelor sau interdigitale) şi organe. 
 Comprimarea sau evocarea unui organ, excitarea liniei corespondente a mâinii, provoacă în stare de veghe, un sentiment particular, şi evocarea a două organe interne, stimularea simultană a două linii ale mâinii, provoacă idei asociate.
 Printr-un astfel de procedeu dr Calligaris a provocat la peste 200 de subiecţi vise bine definite şi corespunzând unor stări psihice determinate. 
 Dacă timp de 15 la 20 minute înaintea somnului se excită cu un curent faradic slab liniile axiale degetelor sau spaţiilor interdigitale, se vor obţine vise de iubire (policele), de dezorientare mentală (prima linie înterdigitală), de amintiri, mai ales amintiri din copilărie (indexul), vise de ură (a 2-a linie interdigitală), vise confuze (Medius), vise dureroase (a  3-a linie înterdigitală) vise cu frică (inelarul), vise cu imagini liliputane (a 4-a linie interdigitală) şi vise emoţionante sau producând (provocând) frica (auricularul)
 Aceleaşi vise sunt provocate prin compresia organelor corespondente, intestine, stomac, ficat, etc, sau prin reprezentarea mentală înaintea somnului a acestor organe.
 Dacă se asociază, fie două linii axiale ale degetelor sau două organe interne, luând totuşi precauţia ca să nu existe antagonisme între cele două, cum ar fi dragoste (intestin) şi ură (ficat), se vor obţine visuri diferenţiate, amintiri de plăceri ale dragostei, frică de durere, etc.
 Astfel în somn se reproduc aceleaşi fenomene ca în stare de veghe.
Compresia organelor dă de asemenea rezultate analoage pentru vise. 
Această compresie se face fie cu mâna, fie cu pumnii, cu o cărămidă, cu o scândurică, cu greutăţi sau bile de metal, timp de 15 - 20 de minute înainte de culcare. 
Subiectul care doreşte să obţină un vis determinat, va putea să-şi comprime el însuşi organul corespondent visului respectiv.

Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Se ştie și că bolnavii cu :
- afecţiuni cardiace sunt subiecţi supuşi unor vise emoţionante, cu senzaţii de frică, de teroare nocturnă şi de coşmar;
- afecţiuni pulmonare au viziuni liliputane,
- afecţiuni splenice visează episoade dureroase,
- afecțiuni pancreatice au vise fericite şi vesele,
- afecțiuni ale stomacului au vise dezordonate,
- afecțiuni ale intestinelor au vise anxioase,
- afecţiuni renale au vise confuze.
 În toate aceste cazuri patologice leziunea (afecțiunea) organului înlocuieşte compresiunea (stimularea) artificială!
Am inclus aceste informaţii pentru a înţelege mai bine modul în care sunt codate şi decodate anumite informaţii emise şi recepţionate, acest lucru fiind foarte util în privinţa interpretării stimulilor resimţiţi în cazul "intuiţiei", a înţelegerii semnificaţiilor lor.

Intuiţia în Psihologie:

Unii psihologi consideră intuiţia a fi o capacitate sau o funcţie psihică fundamentală umană. 
Jung alătură intuiţia celor trei funcţii psihice esenţiale (gândirea, sentimentul, senzaţia), cu care formează împreună fundamentul psihicului uman. 
Prin intuiţie este perceput ceea ce este ascuns, este iluminat sensul obscur al imaginilor simbolice, al motivaţiilor inconştiente.
Intuiţia se bazează pe anumite fapte psihologice a căror apariţie şi disponibilitate rămân inconştiente. 
Ea apare sub două forme: 
1. subiectivă - o percepție de fapte psihice inconştiente, de provenienţă esenţialmente subiectivă2. obiectivă - o percepţie de fapte care se întemeiază pe percepţii subliminale referitoare la obiect şi pe sentimente şi gânduri subliminale determinate de aceste percepţii. 
După gradul de participare a senzaţiei se pot deosebi două forme de intuiţie: forme concrete şi forme abstracte. 
1. Intuiţia concretă mijloceşte percepţii referitoare la realitatea lucrurilor. Este un proces reactiv, rezultând din stările date de fapt. 
2. Intuiţia abstractă mijloceşte percepţia corelaţiilor ideatice. 
Necesită, ca şi senzaţia abstractă, un anumit element de orientare, voliţional sau intenţional.
În funcţie de elementul cu care se asociază - percepţia internă sau dinamica situaţiilor externe, Jung discerne intuitivul introvertit şi intuitivul extravertit.
Intuiţia compensează senzaţia, este o funcţie iraţională, deşi componentele ei pot fi ulterior analizate, iar apariţia ei poate fi pusă de acord cu legile raţiunii.
Tipul intuitiv îşi orientează atitudinea generală după principiul intuiţiei - după percepţiile care trec prin inconştient.
Distingem:
- intuitivi introvertiţi - intuiţia este valorificată în interior în vederea cunoaşterii sau a contemplaţiei lăuntrice,
- intuitivi extravertiţi - intuiţia este valorificată în exterior, în scopul acţiunii şi al executării.
În cazuri anormale, intuiţia se contopeşte cu conţinuturile inconştientului colectiv care o condiţionează intim.
De aici faptul că tipul intuitiv poate părea în acest caz iraţional şi incomprehensibil în cel mai înalt grad.

Intuiţia are un rol important în activitatea umană, în creativitate, rezolvarea problemelor, relaţiile interpersonale, etc.
Oamenii creativi sunt foarte deschişi faţă de modelele intuitive de cunoaştere. 
Intuiţia are rol în formarea de noi ipoteze.

Diferenţele de abordare psihologice apar în precizarea mai riguroasă a specificului psihologic al intuiţiei. 
Pentru unii psihologi, intuiţia reprezintă o cunoaştere bazată pe experienţa provenită prin canalele senzoriale. 
Experienţele care depăşesc sfera celor cinci simţuri nu sunt luate în considerare, de aceea unii psihologi au lărgit sfera noţiunii de intuiţie, cuprinzînd în ea şi fenomene psihice şi psihofiziologice cum sunt percepţiile subliminale şi cele extrasenzoriale - telepatia, precogniţia, premoniţia, clarviziunea, etc.

Malcolm Westcott, autorul cărţii "Către o psihologie contemporană a intuiţiei", publicată în 1968, a efectuat cercetări de măsurare a capacităţile gândirii intuitive, şi a formulat existenţa a două categorii de subiecţi: 
1. "intuitivi" - extrem de performanţi, care pornesc în rezolvarea problemelor de la jumătate din informaţia necesară în mod normal.
Sunt nonconformişti, încrezători în ei, independenţi, cu simţul riscului, cu interese abstracte, spontani, îndrăzneţi, etc.
2. “supuşi hazardului”-  care au tendinţa de a utiliza puţină informaţie pentru a ajunge la rezultate mediocre. 

Cum ne putem dezvolta intuiția ?
Există la ora actuală elaborate multe metode, procedee, tehnici şi exerciţii. 
În cartea lui Frances E. Vaughan "Trezirea intuiţiei", autorul consideră că esenţiale pentru dezvoltarea intuiţiei ar fi:
Intenţia: dorinţa de a acorda o valoare intuiţiei şi de a dori s-o dezvolţi.
Timpul: durata absolut necesară consacrată intuiţiei, acordarea unui loc în propria viaţă.
Relaxarea: reducerea tensiunii fizice şi emoţionale, care permite accesul la percepţia interioară conştientă.
Liniştea: intuiţia înfloreşte în liniştea interioară.
Onestitatea: a fi sincer cu tine însuţi şi cu alţii.
Receptivitatea: calmul, deschiderea permit apariţia intuiţiei, în timp ce excesul de activitate şi de programare conştientă împiedică percepţia interioară.
Detaşarea: acceptarea lucrurilor aşa cum sunt, perceperea lor în nuditatea lor, în loc de a le considera conforme cu aşteptările şi propriile idei.
Practica zilnică: percepţia intuitivă se dezvoltă dacă este cultivată în fiecare zi; neglijată, ea riscă a nu se manifesta.
Consemnarea într-un jurnal: notarea presentimentelor, a percepţiilor intuitive, a imaginilor ce apar spontan.
Grupul de susţinere: împărţirea cu amicii a succeselor şi eşecurilor, speranţelor şi temerilor, fără ca acestea să fie nici judecate, nici interpretate.
Plăcerea: ea este cea care procură resursele creative ale intuiţiei; provine din sentimentul satisfacţiei proprii, a extensiei conştiinţei, ca şi din luarea în propriile mîini a existenţei.
Sensibilitatea: dă acces mai multor informaţii şi extinde cunoaşterea intuitivă.
Jocurile nonverbale: desen, muzică, modelaj, activităţi corporale şi alte forme de expresie nonverbale practicate prin optica jocului.
Încrederea: a te încrede în tine însuţi, în propria experienţă şi în mecanismele experienţei intuitive.
Deschiderea: orientarea spre orice experienţă, mai degrabă interioară decît exterioară, dă intuiţiei spaţiul necesar dezvoltării ei.
Curajul: acceptarea de a cunoaşte şi înfrunta propriile temeri facilitează expansiunea intuiţiei.
Acceptarea: atitudinea necritică, acceptarea de sine şi a altor lucruri aşa cum sunt.
Dragostea: abandonarea în voia sentimentelor de dragoste şi de compasiune, fără prejudecăţi care favorizează empatia afectivă şi identificarea intuitivă.


Dacă intuiţia este înnăscută, aşa cum consideră marea majoritate a psihologilor, atunci mai putem vorbi de... educarea şi dezvoltarea ei ? 
Dacă intuiţia reprezintă o manifestare spontană, atunci efortul de a o educa şi dezvolta nu este oare... destabilizator pentru percepţia intuitivă ? 

(Voi mai aduce completări articolului) 


finzoom.ro


Playlistul Youtube "Creaţii personale Kato"   katona nicolae  89 de videoclipuri nov 2016


Materiale ajutătoare utile:
-Autosugestionarea subconştientului pentru materializarea gândurilor- Albert Leprince - Undele gândului. Manual de telepatie provocată- Dan Ariely despre cât de corect îţi controlezi tu deciziile tale
- Psihologul Dan Gilbert - cercetări şi date despre fericire și așteptările eronate
-http://loveblog4all.blogspot.com/2013/09/empatie-simpatie-sexualiate.html
- Antreprenoarea Bel Pesce despre 5 mituri privind împlinirea visurilor
- Despre Alegeri, Inconștiență și Suferință
- Alegerea, Conformarea, Teama și Fericirea

- Daniel Kahneman : Enigma experienţei şi a memoriei (Despre fericire) 
- Puterea minţii, Placebo, Nocebo, Autosugestie şi Vindecare - Instinct și Educație  
- Află rezultatele unor cercetări privind modul în care alegem și decidem 
- Ecuația Personală - Yram - Michael Shermer : Modelul din spatele auto-iluziei
- Cele 12 Funcţii ale Emisferelor Cerebrale - Trup, Suflet, Spirit în viziunea lui Rudolf Steiner
- Spirit, spirite. Ce este Spiritul

- Din nou despre Iniţiere şi Iniţiaţi, Automatisme, Conştient, Subconştient şi Inconştient
- Punctul de Asamblare (Sinteză din Arta Visatului - Carlos Castaneda )Muzică de Relaxare şi Meditaţie
În playlistul meu Youtube "Meditaţia"
Partea de început a playlistului este cu filme privind teoria şi practica meditaţiei.
https://youtu.be/N7XFdyfX_-I?list=PLbN5sJc5PARDWZwSiNMdKRpeKiz0glY8J


Distribuie articolul, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobs


APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun
Vinci3D https://pdctrk.com/a/58cc93f9 
Explaindio https://pdctrk.com/a/261014d3 
StopMotionCreator https://pdctrk.com/a/f7520ab5 
UpNextEngage https://pdctrk.com/a/32e6486e 
Storyxy https://pdctrk.com/a/5431c4de 
Promoyze https://pdctrk.com/a/046bdb94 
AscendPages https://pdctrk.com/a/4a3854b7 
OptInUp https://pdctrk.com/a/be6f28af 
FanInviter https://pdctrk.com/a/d6967d36 
Viddipop https://pdctrk.com/a/76d4438c


Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

Neil Pasricha: Cei 3 A pentru o viață minunată (Atitudinea, Atenţia, Autenticitatea)Neil Pasricha: Cei 3 A pentru o viață minunată 
(Atitudinea, Atenţia, Autenticitatea)
Conferinţă TED

Filmed September 2010 at TEDxToronto 2010

https://www.ted.com/talks/neil_pasricha_the_3_a_s_of_awesome?language=ro

Blogul lui Neil Pasricha, 1000 Awesome Things (1000 de lucruri minunate), aminteşte de plăcerile simple ale vieţii, cafele pe gratis și aşternuturi curate. 
În acest discurs din inimă de la TEDxToronto, el dezvăluie 3 secrete (toate începănd cu A) pentru o viaţă cu adevărat minunată. 
Transcrierea Conferinţei :
0:11 Povestea Awesome : Începe în urmă cu 40 de ani, pe vremea când mama şi tatăl meu au venit în Canada. Mama provenea din Nairobi, Kenia. Tata dintr-un sătuc de lângă Amritsar, India. Amândoi au ajuns aici la sfârşitul anilor '60. S-au instalat într-o suburbie obscură cam la o oră est de Toronto. Şi au început o nouă viaţă. Au mers pentru prima oară la dentist, au mâncat primul hamburger şi au avut primii copii. Sora mea şi cu mine am crescut aici şi am avut o copilărie liniştită şi fericită. Am avut o familie unită, prieteni buni, o stradă liniştită. Am crescut luând de bune multe lucruri pe care părinţii mei nu le-au avut în copilărie -- cum ar fi curent electric permanent în casă, o şcoală în apropiere şi spital în capătul străzii şi îngheţată pe băţ în spatele casei. Am crescut şi ne-am maturizat. Am mers la liceu. Am absolvit. M-am mutat şi mi-am găsit de lucru, am cunoscut o fată şi m-am aşezat la casa mea şi realizez că sună a telenovelă banală sau cântec de Cat Stevens.

1:18 (Râsete)

1:20 Dar viaţa era bună. Viaţa era frumoasă. 2006 a fost un excelent. Sub cerul albastru de iulie în regiunea viticolă Ontario m-am căsătorit cu 150 de prieteni şi rude în jur. 2007 a fost un an excelent. Am absolvit şcoala şi am plecat într-o excursie cu doi dintre cei mai buni prieteni. Iată o poză cu mine şi Chris, prietenul meu, pe ţărmul oceanului Pacific. Am văzut foci prin geamul maşinii şi am tras pe dreapta să le facem poze şi apoi le-am acoperit cu capetele noastre uriaşe. (Râsete) Aşa că de fapt nu le puteţi vedea dar a fost uimitor, credeţi-mă.

2:04 (Râsete)

2:06 2008 şi 2009 au fost ceva mai grei. Știu că au fost dificili pentru mulţi, nu doar pentru mine. In primul rând ştirile erau apăsătoare. Sunt încă apăsătoare şi erau şi înainte, dar când deschideai un ziar sau dădeai drumul la TV se vorbea despre topirea ghețarilor, războaie peste tot în lume, cutremure, uragane şi o economie care se împleticea în pragul colapsului şi care în final chiar s-a prăbuşit, mulţi dintre noi pierzându-şi casele, locurile de muncă, pensiile, sau mijloacele de trai. 2008 şi 2009 au fost ani grei pentru mine şi din alt motiv. Mă confruntam cu multe probleme personale în acea vreme. Căsnicia mea nu mergea bine şi ne distanţam din ce în ce mai mult. Intr-o zi soţia mea s-a întors de la servici şi-a adunat curajul, printre multe lacrimi, să poarte o conversaţie complet sinceră. Mi-a spus: "Nu te mai iubesc." A fost unul dintre cele mai dureroase lucruri şi cu siguranţă cel mai sfâşietor pe care-l auzisem vreodată, până doar o lună mai târziu când am aflat ceva şi mai dureros.

3:19 Prietenul meu Chris, pe care tocmai vi l-am arătat în poze se lupta cu o boală mentală de ceva vreme. Aceia dintre voi ale căror vieţi au fost marcate de boli mentale, ştiu cât de greu poate fi. Am vorbit la telefon la 10:30 într-o duminică seară. Am povestit despre o emisiune pe care o văzusem în seara respectivă. Iar luni dimineaţă am aflat că nu mai este. Din păcate şi-a luat propria viaţă. A fost o perioadă foarte grea.

3:47 Şi având toţi acei nori întunecați în jurul meu și fiindu-mi foarte, foarte greu să mă gândesc la ceva bun, mi-am spus că trebuie să găsesc neapărat un mod de a mă concentra pe ceva pozitiv. M-am întors într-o seară de la serviciu, am deschis calculatorul și am pornit un mic website numit 1000awesomethings.com. Încercam să-mi reamintesc de micile plăceri simple, comune pe care toţi le iubim, despre care nu vorbim suficient cum ar fi chelneri sau chelneriţe care îți reumplu paharul fără să ceri, să stai la prima masă chemată la recepţia de nuntă, să porţi lenjerie caldă scoasă din uscător, să alergi primul la rând când casierii deschid o casă suplimentară la alimentara chiar dacă erai ultimul la o altă casă.

4:33 (Râsete)

4:36 Incet, cu timpul, am început să am o dispoziţie mai bună. Vreau să spun, 50.000 de bloguri iau viaţă în fiecare zi. Deci blogul meu era doar unul dintre cele 50.000. Nimeni nu-l citea cu excepţia mamei mele. Deşi ar trebui să menţionez că traficul meu a explodat, crescând cu 100% când mama l-a trimis şi tatălui meu. (Râsete) Am fost foarte entuziasmat când am început să am zeci de vizitatori. Şi apoi când am început să am duzini, apoi sute, apoi mii apoi milioane. Blogul a început să fie din ce în ce mai mare. Apoi am primit un telefon si vocea de la celălalt capăt m-a anunţat: "Tocmai ai câştigat premiul pentru cel mai bun blog din lume" Mă gândeam: Ce farsă totală. (Râsete) (Aplauze) Către care ţară africană vrei să îmi trimit toţi banii? (Râsete) Dar până la urmă, am luat avionul, şi am ajuns să pășesc pe covorul roşu între Sarah Silverman, Jimmy Fallon şi Martha Stewart. Am urcat pe scenă şi am acceptat premiul Webby pentru Cel mai bun blog. Surpriza şi uluirea au fost eclipsate doar de întoarcerea mea la Toronto unde, în Inbox, mă aşteptau ofertele a 10 agenţi literari să vorbim despre publicarea unei cărţi. Derulând înainte până în anul urmator "The Book of Awesome" [Cartea Minunăţiilor] a fost pe locul întâi în lista best-seller 20 de săptămâni la rând.

6:09 (Aplauze)

6:17 Dar am spus că vreau să vă vorbesc astăzi despre trei lucruri. Să vă spun povestea Awesome, să împărtăşesc cele 3 A-uri pentru Awesome şi să închei cu un gând final. Aşa că să trecem la cei 3 A. In ultimii ani nu am avut prea mult timp să gândesc cu adevărat, dar în ultima vreme am avut ocazia să mă dau un pas în spate şi să mă întreb: Ce s-a întâmplat în ultimii ani care m-a ajutat să dezvolt site-ul, dar să evoluez și eu? Şi am rezumat acele lucruri, pentru mine personal, în cei 3 A. 

Acestea sunt: atitudine, atenție/conştienţă şi autenticitate. 
Aș dori să vorbesc pe scurt despre fiecare.

6:54 Atitudinea. Cu toţii vom da peste hopuri şi vom primi lovituri. Nimeni nu poate prevedea viitorul, dar ceva știm despre el și anume că nu va merge cum plănuim. Cu toţii avem momente de glorie, zile măreţe şi clipe de mândrie și zâmbete la festivitatea absolvirii, dansul dintre tată şi fiică la nuntă si bebeluşi sănătoşi țipând în sala de naşteri, dar între acele momente de glorie dăm și de hopuri şi greutăţi. E trist, nu e ceva de care vorbim cu plăcere dar soţul s-ar putea să te părăsească, iubita să te înşele, migrenele să fie mai serioase decât ai crezut iar câinele ar putea fi lovit pe stradă de o maşină. Nu sunt gânduri vesele, dar copiii ar putea intra în găşti de cartier sau în încurcături urâte. Mama ar putea să se îmbolnavească de cancer, tata să devină crud și brutal. Sunt momente în viaţă când eşti aruncat în abis cu sfredele în stomac şi răni în inimă. Și când veştile rele te năpădesc iar durerea penetrează și copleșește, sper sincer că îți dai seama că ai întotdeauna două opțiuni. Una e să te perpelești, să fi mohorât și amărât pe veci sau, a doua, să jelești dar apoi să înfrunți viitorul cu ochi din nou senini. O atitudine vitează alege varianta a doua, şi optează, oricât de greu ar fi, indiferent ce durere te lovește, să depășească și să meargă înainte. să facă paşi mărunți spre viitor.

8:27 Cel de-al doilea A vine de la Atenție. Imi place să stau în preajma copiilor de trei ani. Imi place felul în care văd ei lumea, pentru că o văd pentru prima oară. Imi place cum se uită fix la o insectă care traversează trotuarul, cum se uită cu gura căscată la primul meci de baseball cu ochii mari şi mănuşa în mână, transpuşi de trosnetele bâtelor, crănţănitul alunelor şi mirosul de hotdog. Imi place cum petrec ore culegând păpădii în grădină pe care le pun într-un vas frumos pentru cina de Thanksgiving. Imi place felul în care văd lumea pentru că o văd pentru prima oară. A fi alert, prezent se reduce la a accepta copilul de 3 ani din tine. Pentru că toţi am avut trei ani la un moment dat. Acel băieţel de 3 ani este încă parte din tine. Acea fetiţă de 3 ani este încă parte din tine. Sunt acolo, în interior. A fi conştient înseamnă a-ţi aminti că şi tu la rândul tău ai văzut cândva totul pentru prima oară. A fost un moment când pentru prima dată ai prins pe rând semaforul verde în drum spre casă. A existat o primă dată când ai trecut pe langă uşa deschisă a unei brutării şi ai simţit mirosul din aer, sau prima oară când ai scos o bancnotă de 20 din buzunarul unei haine vechi şi ai exclamat: "Am găsit bani".

9:42 Ultimul A vine de la Autenticitate. Pentru acest caz vreau să vă spun o scurtă poveste. Să ne întoarcem în anul 1932 când, la o fermă de arahide din Georgia, s-a născut un băieţel pe nume Roosevelt Grier. Roosevelt Grier, sau Rosey Grier cum îl numeau oamenii, a crescut şi a devenit un fundaş de 136 kg şi 1.95 m din NFL (Liga Americană de Fotbal). E numărul 76 din imagine. Aici e fotografiat cu "înspăimântătorii patru". Aceştia erau patru băieţi din echipa LA Rams în anii '60 pe care nu voiai sa-i ai oponenți. Erau fotbalişti duri care făceau ce iubeau cel mai mult, adică zdrobit de cranii şi dislocări de umeri pe terenul de fotbal. Dar Rosey Grier avea și o altă pasiune. În felul său autentic îi plăcea să facă broderie la gherghef. Adora tricotatul. Spunea că îl calmează, îl relaxează, i-a vindecat teama de zbor şi l-a ajutat să întâlnească fete. Asta spunea. Vreau să spun că-i plăcea așa mult că, după ce s-a retras din NFL, a început să se înscrie la cluburi. Şi chiar a publicat o carte numita "Arta broderiei pentru bărbaţi de Rosery Grier". (Râsete) (Aplauze) Are o copertă grozavă. Dacă vă uitaţi cu atenţie, el brodează propria lui faţă.

11:03 (Râsete)

11:05 Ce-mi place la această poveste este că Rosey Grier e o persoană aşa de autentică. Asta înseamnă cu adevărat autenticitate. Să fii tu însuţi şi să te simţi în largul tău. Şi cred că atunci când eşti autentic, până la urmă îţi urmezi inima şi te vei găsi în locuri situaţii şi conversaţii pe care le adori şi care-ţi aduc bucurie. Întâlneşti oameni cu care îţi place să vorbeşti. Mergi în locuri la care ai visat. Ajungi să-ți urmezi inima şi să te simţi foarte împlinit. Deci aceștia sunt cei trei A.

11:39 Pentru gândul de încheiere vreau să ne întoarcem în timp la momentul când părinţii mei au venit în Canada. Nu ştiu ce simţi când vii într-o ţară nouă la 25 de ani. Nu ştiu pentru că eu n-am trecut prin asta. Dar îmi imaginez că îţi trebuie o atitudine pe cinste. Imi imaginez că trebuie să fii destul de alert de ceea ce te înconjoară si să apreciezi micile minuni pe care începi să le vezi în lumea ta cea nouă. Și cred că trebuie să fii cu adevărat autentic, cinstit cu tine însuţi ca să poţi face faţă lucrurilor la care eşti expus.

12:10 O să întrerup TEDTalk-ul meu vreo 10 secunde, pentru că nu apar multe ocazii în viaţă să fac asta, iar părinţii mei stau în primul rând. Vreau să îi rog, dacă nu îi deranjează, să se ridice. Vreau doar să vă mulţumesc.

12:22 (Aplauze)

12:41 Când eram mic, tatălui meu îi plăcea să povestească despre prima lui zi în Canada. E o poveste excelentă, pentru că s-a dat jos din avion pe aeroportul din Toronto şi a fost întâmpinat de o organizaţie non-profit, care sunt sigur că e condusă de cineva din sală. (Râsete) Această grupare non-profit a organizat un prânz de bun venit pentru toți noii imigranţi în Canada. Iar tata povesteşte că a coborât din avion şi s-a dus la aceasă masă care era un imens festin. Aveau pâine, murături din acelea micuţe, cu mărar, erau măsline şi ceapă pitică. Erau rulouri de curcan, rulouri de şuncă, rulouri din friptură de vită şi mici cuburi de brânză. Erau sandviciuri cu salată de ton şi cu salată de ou şi sandviciuri cu salată de somon. Era lasagna, erau mai multe feluri de tocană, erau brioșe, tarte cu unt, şi erau plăcinte, multe, multe plăcinte. Şi când tata povesteşte, spune "Drăcia era că nu mai văzusem nimic din astea înainte, cu excepţia pâinii". (Râsete) Nu ştiam ce era cu carne, ce era vegetarian; mâncam măsline cu plăcintă." (Râsete) "Nu-mi puteam crede ochilor câte lucruri poţi avea aici".

13:51 (Râsete)

13:53 Când aveam cinci ani tata mă lua cu el la alimentara. Şi se uita înmărmurit la micile acţibilduri lipite pe fructe şi legume. Spunea "Uite, îţi vine să crezi că au aici un mango din Mexic? Și aici un măr din Africa de Sud. Îţi vine să crezi că au curmale din Maroc?" Şi continua "Ştii măcar unde este Maroc?" Şi eu ziceam "Am cinci ani. Nu ştiu nici măcar unde sunt eu. Aici e A&P?" Şi el zicea "Nici eu nu ştiu unde e Maroc, dar hai să aflăm." Şi aşa cumpăram curmalele şi mergeam acasă. Şi chiar luam un atlas din raft, şi îl răsfoiam până când găseam această ţară misterioasă. Şi când o găseam, tata zicea "Îți vine să crezi că cineva s-a suit într-un pom acolo, a cules acest fruct, l-a pus-o într-un camion, a condus tot drumul până la docuri şi apoi l-a trimis cu vaporul peste Oceanul Atlantic şi apoi a pus-o în alt camion şi a condus tot drumul până la o mică alimentară de lângă casa noastră, ca să ne-o vândă pentru 25 de cenţi?" Şi eu ziceam "Nu cred asta." Şi el zicea "Nici eu nu cred. Sunt lucruri uimitoare. Sunt atâtea de care te poţi bucura."

14:58 Când stau să mă gândesc, are perfectă dreptate; sunt atâtea lucruri de care să te bucuri. Suntem singura specie de pe singura planetă propice vieţii din întregul univers pe care l-am văzut vreodată, capabilă să conștientizeze atât de multe experiențe. Vreau să zic, suntem singurii cu arhitectură şi agricultură. Suntem singurii cu bijuterii şi democraţie. Avem avioane, benzi de autostradă, design interior şi semne astrologice. Avem reviste de modă, petreceri acasă cu lume și larmă. Te poţi uita la un film de groază cu monştri. Poţi merge la un concert să asculţi chitare zdrăngănind. Avem cărţi, bufete şi unde radio, mirese la nunți şi curse de carusel. Poţi dormi în aşternuturi curate. Poţi merge la film şi să primeşti locuri bune. Te poţi delecta cu miros de brutărie, să te plimbi cu părul ud de ploaie, să pocneşti bule de aer sau să aţipeşti ilegal.

15:48 Avem toate astea, dar avem doar 100 de ani să ne bucurăm de ele. Şi asta e partea tristă. Casierițele de la alimentară, şeful de la fabrică, tipul din spatele tău pe autostradă, vânzătorul care te sună în timpul cinei, fiecare profesor pe care l-ai avut, toţi cei care s-au trezit dimineaţa lângă tine, fiecare politician din fiecare ţară, fiecare actor din fiecare film, fiecare din familia ta, toţi cei pe care îi iubeşti, toţi din această sală împreună cu tine vor fi morţi peste 100 de ani. Viaţa e atât de minunată încât primim aşa de puţin timp în care să gustăm şi să ne bucurăm de toate acele mici momente care o fac aşa de dulce. Iar acel moment e chiar acum. Aceste momente se numără invers, aceste momente mereu, mereu, mereu se evaporă.

16:45 Nu veţi mai fi niciodată aşa de tineri cum sunteţi acum. Şi de aceea eu cred că dacă vă trăiţi viaţa cu o atitudine pozitivă, alegând să mergeţi înainte şi să depăşiţi orice moment în care viaţa vă dă o lovitură, trăind cu un sens de prezență a lumii din jurul vostru, celebrând copilul vostru interior, văzând micile bucurii care fac viaţa aşa de dulce şi fiind autentic faţă de voi înşivă, fiind voi înşivă şi mulţumiţi de asta, permiţând inimii să vă conducă şi oferindu-vă experienţe care vă împlinesc, cred că veţi trăi o viaţă bogată şi satisfăcătoare, şi cred că veţi trăi o viaţă cu adevărat minunată.

17:20 Vă mulţumesc.

Despre Neil Pasricha Blogger, author: https://www.ted.com/speakers/neil_pasricha
https://twitter.com/1000awesome
Este autorul blogului "1000 Awesome Things" premiat ca cel mai bun blog al anului : http://1000awesomethings.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/1000_Awesome_Things


Dacă ți-a plăcut dă o cafea :)Dacă ți-a plăcut dă o cafea :)

Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 
Poți sprijini activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');