Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, februarie 29, 2016

Gaura neagră, plină de iubire, în jurul căreia ne învârtim (orbităm)


eJobs

Am mai scris despre Legile Naturii, despre determinism cauzal şi forţele de atracţie şi respingere care ne guvernează viaţa deoarece guvernează lumea în care trăim.
Şi am arătat că există o paralelă, şi că se pot efectua analogii privind forţele din mediul extern şi cel din mediu intern, inclusiv în domeniul vieţii intelectuale şi afective (corp, minte şi suflet). 
Când spunem "energie", implicit este necesar să luăm în calcul faptul că această "energie" funcţionează conform unor Legi naturale, ale Naturii.
Şi de asemenea, trebuie mereu ţinut cont de faptul că energia, forţele de atracţie şi de respingere, stau la baza existenţei materiei !
În fiecare moleculă şi fiecare atom, echilibrul de forţe menţine coeziunea lor, existenţa lor.
În Univers există echilibru static şi echilibru dinamic de forţe.
Echilibrul apare atunci când forța rezultantă ce acționează asupra unui obiect este zero (adică suma vectorială a tuturor forțelor este zero).
Forțele fundamentale sunt interacțiuni fundamentale.
În teoria relativității restrânse, masa și energia sunt echivalente (după cum se vede calculând lucrul mecanic necesar pentru a accelera un obiect). 
Când viteza unui obiect crește, crește și energia sa, și deci crește masa echivalentă (inerția).
"Toate forțele din univers se bazează pe patru forțe fundamentale. 
Forțele tare și slabă acționează doar pe distanțe foarte scurte, și sunt cele care țin anumiți nucleoni și anumite nuclee împreună. 
Forța electromagnetică acționează între sarcini electrice și forța gravitațională acționează între mase. Toate celelalte forțe se bazează pe existența celor patru interacțiuni fundamentale. 
De exemplu, frecarea este o manifestare a forței electromagnetice ce acționează între doi atomi de pe două suprafeție, și principiului de excluziune al lui Pauli, care nu permite atomilor să treacă unii prin ceilalți. 
Forțele din resorturi, modelate de legea lui Hooke, sunt și ele rezultatul forțelor electromagnetice și ale principiului de excluziune care acționează împreună, aducând obiectul la poziția sa de echilibru. 
Forțele centrifuge sunt de fapt manifestări ale accelerației unui sistem de referință în rotație.

Dezvoltarea teoriilor fundamentale ale forțelor a mers pe linia unificării ideilor separate.
De exemplu, Isaac Newton a unificat forța răspunzătoare pentru căderea obiectelor la suprafața Pământului cu forța răspunzătoare pentru orbitele corpurilor cerești, dezvoltând teoria gravitației universale. 
Michael Faraday și James Clerk Maxwell au demonstratat că forțele electrice și cele magnetice sunt una și aceeași, prin dezvoltarea unei teorii consistente a electromagnetismului. 
În secolul al XX-lea, dezvoltarea mecanicii cuantice a dus la o înțelegere modernă a faptului că primele trei forțe fundamentale (toate cu excepția gravitației) sunt manifestări ale materiei (fermioni) ce interacționează prin schimbul de particule virtuale purtătoare de interacțiuni. 
Acest model standard din fizica particulelor arată similitudini între forțe, și au determinat oamenii de știință să prezică unificarea forțelor slabă și electromagnetică în teoria electro-slabă, confirmată ulterior prin observații. 
Formularea completă a modelului standard prezice existența unui mecanism Higgs, încă neobservat, dar observațiile oscilațiilor neutrinilor indică faptul că modelul standard este incomplet. 
O teorie unificată care să permită combinarea interacțiunii electroslabe cu forța tare este considerată o posibilitate, teorii candidat fiind supersimetria propusă pentru a trata unele din problemele nerezolvate din fizică. 
Fizicienii încă mai încearcă să dezvolte modele unificatoare consistente care să combină toate cele patru interacțiuni fundamentale. 
Einstein a încercat aceasta și nu a reușit, dar, la începutul secolului al XXI-lea, cea mai populară abordare a acestei chestiuni este teoria corzilor." Wikipedia 
otter.ro

Când te gândeşti la Legile Naturii (determinism, energii, forţe, etc), este necesar să cunoşti şi să înţelegi faptul că natura lumii în care trăieşti (mediul extern) se află continuu într-o strânsă legătură şi interacţiune cu natura ta umană, omenească (mediul intern al organismului şi procesele cerebrale).
Natura internă corporală reflectă natura externă, căci organismele vii au luat naştere şi se dezvoltă în cadrul acestui mediu, pe baza legilor mediului. 
Asta este important de înţeles, iar înţelepţii au tot subliniat asta continuu de-a lungul istoriei omenirii : ce este sus este şi jos, ce este înăuntru este şi afară...
Ceea ce se petrece fizic, fiziologic, în organismul tău omenesc, respectă şi este coordonat de aceleaşi legi care guvernează şi lumea externă, mediul fizic în care vieţuieşti.
Între cele două medii - intern şi extern, există în permanenţă schimburi energetice şi de substanţă, căci organismul, în realitate, este o parte a unui Sistem mai mare, căci el de fapt este cuplat la mediu, la Sistem şi se poate chiar afirma că de fapt face parte din Sistem.
Corpul tău este "de lut", deoarece el conţine elementele chimice ale Pământului, pe care le-a "împrumutat" de la "gazda" sa planetară, pe timpul desfăşurării unei vieţi terestre.
Organismul tău fizic este constituit fizic din materia planetei, şi se supune aceloraşi legi care guvernează existenţa fizică a planetei.
În fapt, după cum am mai precizat, corpul omenesc este constituit din aproximativ 70 % apă, asemănător proporţiei suprafaţei planetare ocupată de apă, la nivelul scoarţei terestre.
99% din masa corpului uman este formată din următoarele şase elemente: oxigen, carbon, hidrogen, nitrogen, calciu şi fosfor. 
Corpul unui adult de 70 de kg conţine aproximativ 6.7 x 10 la puterea 27 atomi şi este compus din 60 de elemente chimice.
Oxigenul (O) reprezintă 65% din masa corpului. 
Atomii de oxigen sunt prezenţi în apă, aceasta reprezentând 65-90% din masa fiecărei celule a corpului uman. 

201 Elements of the Human Body-01.jpg
By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30131136
https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_of_the_human_body
ElementPercent by Mass
Oxygen65
Carbon18
Hydrogen10
Nitrogen3
Calcium1.5
Phosphorus1.2
Potassium0.2
Sulfur0.2
Chlorine0.2
Sodium0.1
Magnesium0.05
Iron, Cobalt, Copper, Zinc, Iodine
Selenium, Fluorine
software-deals.ro


Vorbeam, în alt articol, despre trăirile emoţionale, sufleteşti.
Despre iubire şi ură, şi legătura lor cu forţele de atracţie şi cele de respingere.
Omul resimte iubirea ca pe un fenomen de atracţie, iar ura ca pe un fenomen de respingere.
Forţele se manifestează fizic la nivel microcosmic şi macrocosmic, dar şi la nivelul trăirilor tale emoţionale, sufleteşti. 
Viaţa este o constantă fluctuaţie desfăşurată conform forţelor de atracţie şi respingere.
Acţiunea în sine este determinată de aceste două tipuri de forţe.

Echilibrul şi armonia se pot obţine doar în condiţiile în care, pentru tine, în mintea şi sufletul tău, aceste două tipuri de forţe se echilibrează mereu, datorită atitudinii tale... echilibrate.
Şi asta înseamnă să poţi vedea binele şi răul în toate, şi forţele de atracţie şi respingere prezente în Tot şi toate.
Doar atunci încetezi să mai fluctuezi cu mintea, sufletul şi corpul.
Doar atunci devii centrat în tine, echilibrat, echilibrul fiind în tine, nu în afara ta.

Atunci doar, nimeni nu te mai poate dezechilibra, sau, chiar dacă va putea, îţi vei putea reveni uşor şi rapid în punctul tău de echilibru...

Gândirea şi afectivitate, "viaţa sufletului /sufletească", se supune şi ea, legilor fizice universale.
De ce oare ? Deoarece sufletul nu este, aşa cum cred unii, imaterial, ci are o anumită materialitate, aşa cum orice tip de energie existentă în mediul fizic are o anumită doză de materialitate.
Sufletul funcţionează de fapt ca un instrument (mediu) de legătură, între spirit şi mediul fizic, iar organismul fizic face parte din acest mediu. 
Sufletul este o emanaţie a spiritului, există pe durata unei vieţi, după care se resoarbe în spirit, după momentul morţii corporale, ducând cu el toate informaţiile deţinute la nivelul său. 
În religie există tema entităţilor spirituale necorporale care vor să "fure" sufletul, tocmai pentru a beneficia de informaţiile asimilate prin experienţa terestră de către spiritele care au experimentat, folosind instrumentul sufletesc, o existenţă corporală... 

Revenind la tematica legilor universale, supun atenţiei acum faptul că forţele de atracţie şi cele de respingere menţin această lume în echilibrul ei relativ, static şi dinamic, în manifestare, căci dacă una din ele s-ar manifesta la modul absolut, fără opoziţie şi complementaritate, atunci ceva distructiv s-ar produce în mediul fizic.
Dacă atracţia s-ar manifesta la modul absolut, într-un punct, fără a exista nici o forţă de respingere, atunci toată materia ar fi atrasă şi comprimată în acel punct.
Şi această idee ne duce cu gândul la ceea ce numim "gaură neagră"...
Terra "pluteşte" în spaţiu, descriind la nesfârşit cercuri orbitale în jurul Soarelui, deoarece asupra ei sa exercită şi forţe de atracţie şi forţe de respingere, forţe centrifuge şi centripete. 
Deoarece aceste forţe complementare sunt de aceeaşi valoare, şi de sens opus, Terra nu cade pe Soare datorită atracţiei exercitate de el, dar nici nu se îndepărtează de Soare, rămânând pe orbita sa planetară.
Acest tipar orbital se manifestă la nivelul întregului univers, atât microcosmic cât şi macrocosmic.
Deci şi la nivelul galaxiei din care face parte sistemul nostru solar - Calea Lactee.
Întreaga galaxie se învârte constant în jurul unui centru fix, aşa cum planetele sistemului solar se învârt în jurul Soarelui.
Deci, în centrul galaxiei există ceva care exercită continuu o forţă de atracţie uriaşă, care se manifestă la distanţe imense.
Ce este acel ceva, care are o forţă de atracţie imensă ?
Ce este acel ceva în jurul căruia toată galaxia orbitează ?
Pentru a înţelege natura acestei forţe, hai să privim câteva date despre galaxia noastră : 
Calea Lactee este galaxia gazdă a sistemului nostru solar, şi a altor aproximativ 100-400 miliarde de stele cu planetele lor, precum și a peste 1.000 nebuloase. 
Toate obiectele din galaxie orbitează în jurul centrului de masă al galaxiei, numit și centru galactic.
Calea Lactee are o masă de circa 750-1.000 miliarde ori mai mare decât a Soarelui, și un diametru de aproximativ 100.000 ani-lumină. 
Face parte dintr-un grup de galaxii numit "Grupul Local", format din 3 mari galaxii și un număr de alte 30 galaxii mai mici, în cadrul grupului ea fiind a doua ca mărime după galaxia Andromeda (M31). 
Andromeda este situată la aproximativ 2,9 milioane ani-lumină, fiind cea mai apropiată galaxie mare. 
Un număr de așa numite "false galaxii" se găsesc mult mai aproape, jucând rol de sateliți ai galaxiei noastre. 
Cea mai apropiată se găsește la 80.000 ani-lumină de Terra și la 50.000 ani-lumină de centrul galactic. 
Calea Lactee are forma unei spirale uriașe.
Brațele spiralei conțin materie interstelară, nebuloase și stelele tinere ce iau naștere permanent din această materie. 
Centrul galaxiei este format din stele bătrâne concentrate în grupuri cu formă sferică. 
Există aproximativ 200 de grupuri, dintre care mai cunoscute sunt 150. 
Grupurile sunt concentrate în special în centrul galactic. 
Sistemul nostru solar este situat la 20 ani-lumină deasupra planului ecuatorial de simetrie, și la 28.000 ani-lumină de centrul galactic.
Centrul galaxiei se găsește în direcția constelației Săgetătorului, la o distanță de soare de 25.000-28.000 ani-lumină.
Galaxia are 4 componente principale : nucleul, discul cu spirale, haloul și roiurile globulare. 

Posibil să existe și un halou exterior - coroana galactică. Discul se rotește, dar nucleul central nu. 
Nucleul și roiurile globulare conțin multe stele bătrâne, cunoscute ca stele de Populație II, care s-au format din materie cosmică originară. 
Brațele spiralei, unde se nasc stele noi, conțin mai ales stele de vârstă medie și tinere, cunoscute ca stele de Populație I. 
Acestea s-au format din materie stelară reciclată și sunt bogate în metale.
Vârsta celor mai vechi stele din Calea Lactee a fost estimată recent la aproximativ 13,6 miliarde de ani, puțin mai mică decât vârsta estimată a Universului -13,7 miliarde de ani.
În clusterul numit Grupul Local, cele două galaxii dominante - Andromeda și Calea Lactee, se atrag una spre cealaltă cu aproximativ 300.000 kilometri pe oră.

Iar Grupul Local este atras spre centrul clusterului Virgo cu 1.6 milioane kilometri pe oră. 
Şi toate aceste entități cosmice sunt atrase, împreună, spre „Marele Magnet” (o masă gigantică situată la 250 milioane de ani lumină de noi) cu 22 milioane kilometri pe oră...

Mă uitam nu de mult la un documentar privind găurile negre... 
Mi-a confirmat, în mod ştiinţific, o ipoteză mai veche de a mea : găurile negre sunt porţi / portaluri energo-informaţionale între universuri, şi sunt generatoare de alte dimensiuni, lumi, universuri... 
Se afirma faptul că acest univers a fost generat de o astfel de gaură neagră. 
Ipotetic, ştiinţific vorbind, căci nu poate fi demonstrat, deocamdată. 
Dar, ce sunt ele, în esenţa lor, găurile negre ? 
Dacă admitem că iubirea este atracţie şi ura respingere, găurile negre sunt un fel de locusuri ce manifestează o iubire... imensă, atât de puternică încât este cu adevărat... transformatoare... :)
Cum se nasc ele, se ştie, prin evoluţia stelelor, care sunt asimilate în mitologie cu... mari entităţi spirituale, spirite generatoare de... iubire, luminoasă, caldă... ;) 
"O gaură neagră supermasivă este o gaură neagră cu o masă uriașă, cuprinsă între 105 și 1010 ori masa Soarelui. 
Oamenii de știință cred că toate galaxiile, inclusiv galaxia noastră Calea Lactee, posedă în centrele lor găuri negre supermasive.
Gaura neagră din centrul Căii Lactee - se presupune că galaxia noastră poate avea în centru o gaură neagră supermasivă, într-o regiune de pe cer (constelație) numită Sagittarius A (română: Săgetătorul A), deoarece estimările recente indică faptul că obiectul central conține 2,6 milioane de mase solare, dar are o rază mai mică de 17 ore lumină. 
Numai o gaură neagră supermasivă poate conține o masă atât de mare într-un spațiu atât de mic.
Există mai multe teorii pentru formarea găurilor negre de această mărime. 
Cea mai probabilă este acumularea înceată de materie a unei găuri negre de mărime normală.
Altă teorie implică un nor gigantic de gaz care suferă un colaps și se transformă într-o stea relativistă de mărimea a câtorva sute de mii de sori. 
Mai târziu steaua ar deveni instabilă din cauza perturbațiilor produse de perechile electron-pozitron din nucleul ei, nucleu care apoi s-ar transforma direct într-o gaură neagră, fără a mai exploda, astfel ca să se conserve masa.
În prezent se pare că există un decalaj în distribuția de masă observată la găurile negre. 
Masa minimă a unei găuri negre supermasive este de mărimea a 33 de mase solare." Wikipedia

După cum se ştie, într-un viitor îndepărtat, evoluţia Soarelui va îngloba în sfera sa planeta Terra, leagănul omenirii, prin extensia coroanei şi energiei sale în spaţiu... 
Se ştie, de către.... unii, doar, deocamdată... 
Oamenii vor muri, dar spiritele lor vor fi... înglobate în sfera solară, vor deveni.... solare...
Scenariu apocaliptic, foarte îndepărtat în timp.
Cine ştie dacă vor mai exista oameni, atunci, pe Terra, sau vor... zbura cu toţii în... spaţiu... :)

Cei ce se forţează excesiv să emită... lumină, iubire, tre să fie atenţi, să nu producă vreo... gaură neagră... :)
Ştii tu... prin... implozie, atracţie puternică, excesivă, ce... suge lumina şi materia din jur...
Unii oameni devin astfel nişte "găuri negre", nişte... "sugaci"...
Când te prind în raza lor de acţiune gravitaţională, nu mai scapi de ei, eşti... supt... cu... totul...
Unii scapă, în mod aparent, dar devin... sateliţi, înscrişi pe diferite orbite... staţionare...
De ce crezi că EXISTĂ forţe de ATRACŢIE şi forţe de RESPINGERE, în Univers, în TOT ceea ce există ? 
Forţa gravitaţională (de atracţie) ne-ar lipi pe toţi, toată materia, în punctul central al Pământului, dacă nu ar exista forţe de respingere, legea reacţiunii. 
De asemenea, forţele centrifuge şi centripete (atracţie - respingere)... 
Dacă nu ar exista AMBELE tipuri de forţe, Terra nu ar putea rămâne pe orbita ei, la ACEEAŞI DISTANŢĂ de Soare, în ECHILIBRU de... forţe.... Viaţa nu ar putea exista în lipsa ECHILIBRULUI conferit de existenţa acestei DUALITĂŢI : forţe de atracţie şi forţe de respingere ! 
De ce există dualitatea iubire-ură ? 
Datorită existenţei atracţiei şi respingerii ! 
Ce este sus este şi jos, ce este înăuntru este şi în afară ! ;) 
Echilibrul nu este dat, deci doar de forţa iubirii ! 
Şi oamenii nu prea pot să înţeleagă asta, în mod.... evident... 
Ei se tot chinuie în mod... forţat să... "emane" doar iubire, doar atracţie, iar asta li se dovedeşte a fi... dăunător, atât lor cât şi celor din jurul lor ! :)
Dar... cine poate conştientiza asta ?... 
Câţi oameni pot ?... 

Atenţie, deci : între a EMITE iubire, şi a MANIFESTA iubirea, a TRĂI în iubire, există o mare diferenţă. 
De... intenţie, în primul rând. 
Iar acea intenţie, bazată pe DORINŢĂ, reprezintă, de fapt, o.... capcană... 

Insuficiența și excesul sunt dăunătoare. 
De aceea, atât lipsa iubirii, cât și excesul, produc dezechilibre, dizarmonie... 
Asta apropo celor ce vor să şteargă de pe faţa pământului CU TOTUL, respingerea, separarea, ura, egoismul, individualitatea, mândria, egoul, etc... 
Se... forţează de...geaba, inutil, dăunător lor şi celorlalţi. 
Căci insuficienţa absolutistă pe care ei vor să o instaureze nu poate fi benefică omului... 
De aceea nici nu poate fi.... instaurată, decât la modul.... experimental, în mic, o clipă doar (în imensitatea timpului universal), în scop.... educaţional, bine-nţeles. 
Li se permite doar pentru a putea lumea să înveţe ceva din astfel de experienţe, dar nu li se permite o instaurare... excesivă, globală, holistică...


Iubire nu poate avea cel ce se teme de... ură ! 
http://scientia.ro/univers/astronomie/2368-gaura-neagra-ce-este-cum-functioneaza.html
http://www.space.com/28193-monster-black-hole-largest-flare-ever.html
http://www.physics-astronomy.com/2016/06/black-holes-are-nothing-but-holograms.html#.WD1CHfmLS71

Din playlistul Youtube "Ştiinţăkatona nicolae (90 de videoclipuri feb 2016) :


Poţi Asculta mai jos lecturarea articolului şi a altor articole, în playlistul meu youtube Creaţii personale Kato katona nicolae (102 videoclipuri nov 2016)-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  software-deals.ro

duminică, februarie 28, 2016

Despre cauzele (spirituale) subtile ale bolilorAm tot citit despre "cauzele (spirituale) subtile ale bolilor", şi am văzut că în general la baza lor stau trăiri emoţionale incriminate.
Şi autori diferiţi oferă diferite cauze la... aceleaşi boli.
Este ceva ce produce confuzie, incertitudine, nesiguranţă...
Cine se încrede într-un astfel de "tratat al cauzelor spirituale ale bolilor" ajunge în general să încerce să se trateze de ceva ce de fapt îşi va... induce autosugestiv că suferă, şi poate să-şi inducă un efect... nocebo, dăunător, în loc de unul placebo, vindecător.
Există unele "tratate" care circulă pe internet, ce sunt total aiurea, de parcă ar fi fost concepute "la mişto" de autorii lor, în scop de... amuzament privind credulitatea şi naivitatea oamenilor. :)
Culmea, însă, este că ele sunt vehiculate şi de către unii psihoterapeuţi care au înclinaţii spre domeniul spiritual, nu doar de ignoranţi care urmăresc doar scoaterea la normă de articole de interes public în scop de a face... trafic pe blogurile lor, şi le preiau la grămadă, cu copy-paste...
O caracteristică comună a acestor "tratate" : nu ştie nimeni care este... sursa lor ! ;)
Deci, ai grijă ce citeşti, în ce informaţii te încrezi, ce tipare de gândire preiei de pe internet, şi, în consecinţă, îţi recomand, ca metodă de precauţie, să verifici sursele, şi să îţi păstrezi simţul critic când este vorba de ceva aşa de important pentru tine cum este... sănătatea ta !

În continuare îţi prezint câteva idei personale pe această temă, pe care recomand să le citeşti cu acelaşi simţ critic recomandat, filtrând totul cu mintea ta, căci antrenamentul gândirii îţi menţine mintea în... formă. ;)
În general lumea uită un aspect important privind bolile infecţioase : există o perioadă de incubaţie.
Şi această perioadă variază, dar ea oricum durează mai multe zile.
Deci, momentul declanşării bolii nu coincide niciodată cu cel al infectării, iar cauza infectării ar trebui tratată, dpdv spiritual, în mod separat de cauza care declanşează ulterior boala.
Mulţi sunt infectaţi, dar nu la toţi se declanşează boala, gripa de exemplu.
Declanşarea bolii este favorizată de anumiţi factori, la fel cum şi preluarea virusului este, şi ea, favorizată de anumiţi factori.
Ceea ce nu se ia în considerare, în aceste abordări spirituale, este ceva esenţial : ce este de fapt virusul, ce reprezintă el, ca esenţă a sa... spirituală ?
Ştim că viruşii se transmit de la un om la altul, ştim că, practic, suntem infectaţi în permanenţă, cu tot felul de viruşi şi bacterii, că organismul îi ţine în general sub control, prin ceea ce numim "sistem imunitar ", şi oamenii cred că sistemul imunitar "cade " în cazul îmbolnăvirii, că este copleşit, că este slăbit, că nu mai face faţă, etc.
Aşa este, cu adevărat, oare, sau acest sistem de fapt... lasă virusul să acţioneze, cu un anumit... motiv inconştientizat de subiectul care se îmbolnăveşte ? Dpdv spiritual, problematica îmbolnăvirii este văzută ca un mecanism de... protecţie, un demers adaptativ al organismului de a se proteja faţă de anumiţi factori nocivi, agresiuni, comportamente şi atitudini inadecvate...
Omul ajunge la pat cu un scop principal : să nu mai continuie să facă ceva ce făcea, în mod inadecvat, privind modul lui de a gândi şi a acţiona.

Paleta asta este foarte largă...
Omul se poate însănătoşi, dar nu se vindecă dacă revine la aceleaşi tipare de gândire şi comportament, care de fapt îi vor croniciza în timp boala.

Mulţi oameni îşi tratează simptomele, nu cauzele reale, şi, de aceea, deşi se simt bine o perioadă, se trezesc cu o boală cronică pe cap...
Abia atunci mecanismul de vindecare este cu adevărat suprasolicitat, în sensul în care există un blocaj din care nu se poate ieşi, nu poate fi depăşit.

Interesant este că, în general, acest blocaj este unul intern, nu extern, în sensul în care nu factori externi nocivi sunt responsabili, ci reacţiile psihoafective ale subiectului faţă de stimulii externi.
Gripa te pune jos când eşti obosit, extenuat, stresat, când te hrăneşti necorespunzător, când eşti pesimist, etc.
Am putea vorbi despre o "slăbiciune" generală, generalizată, în cazul îmbolnăvirilor, sau de una specifică, dusă la extrem, de un exces.
Iar, când există un exces, undeva, există şi o insuficienţă, altundeva, căci totul se compensează.
Altfel spus, excesul manifestat de tine la un moment dat, îşi are cauza (sursa) în existenţa unei insuficienţe, pe care o conştientizezi, sau nu conştientizezi legătura funcţională insuficienţă - exces.
Altfel spus : excesul este un semnal al existenţei unei insuficienţe (lipse).
Orice manifestare ce poate fi catalogată drept "excesivă" denotă existenţa unei insuficienţe.
Cine ştie cunoaşte, cine poate depista asta este un bun specialist...


Nu sistemul imunitar este slăbit, în cazul îmbolnăvirii, asta este o... interpretare greşită, căci acest "sistem" de fapt reflectă o stare (generală) a organismului, ca şi cum s-ar adapta la ea, pentru a putea fi pus tu la... pat, la odihnă, la relaxare, la activarea parasimpatică - detensionare, cu schimbarea modului tău de viaţă, care a devenit prea... încordat, stresant, tensionant...
Cu cât te păstrezi mai mult în activarea simpatică, în încordarea (tensiunea) de genul "fugă sau luptă ", cu atât mai dezenergizat vei fi, cu timpul, deşi te simţi foarte... energic, datorită faptului că rezervele tale energetce sunt cosumate în mod intens pentru a fi ţinut în tensiune, treaz, lucid, încordat, pentru fugă sau luptă.
Sângele este pompat doar în muşchi, nu şi la organele interne, nu şi la sistemul digestiv, pentru putea face faţă provocării, luptei, situaţiei stresante, periculoase, sarcinilor urgente, etc.
De aceea simţi că nu ai poftă de mâncare, că nu ţi-e foame, că nu ai nevoie de somn, fiind blocat în activarea simpatică, pe adrenalină.
Şi, dacă nu te poţi debloca, rezervele se consumă, te epuizezi nervos, iar mcanismele organimului de apărare te vor... decupla, pintr-o... "boală", punându-te la... pat, la relaxare, la odihnă.
Alternativa ar fi epuizarea totală şi... moartea subită, din cauza deficitului energetic...
De aceea "boala" poate fi privită ca ceva... necesar pt a te... deconecta, debloca de la ritmul tău prea alert de viaţă, de la un mediu stresant, de la blocajul din care nu poţi sau nu vrei să ieşi...
Odihna, relaxarea, sunt absolut necesare.
Doar în această stare de activare parasimpatică te poţi odihni şi hrăni.
Dar oamenii uită adesea asta, faptul că doar relaxarea contribuie la refacerea rezervelor energetice ale organismului.
Din punctul meu de vedere, orice "boală" reflectă existenţa unei probleme de adaptare, căci asta este esenţa ideilor prezentate mai sus : existenţa unei incapacităţi de adaptare, dpdv psihoafectiv, manifestatea unui blocaj ce reflectă această problemă de adaptare.
Iar blocajul este de regulă unul în activarea simpatică, ce are la bază o teamă, o frică mai mult sau mai puţin ascunsă.
Indiferent ce cauze "subtile" ale bolilor vei găsi că ar fi responsabile pt diferite boli, toate au la baza lor o... teamă, o frică de ceva.
Să luăm cazul furiei, al enervării, de exemplu : ce stă la baza furiei şi enervării, de fapt ?
Dacă vei reuşi să pătrunzi, prin analiză logică şi meditaţie, în furia şi enervarea ta, tot mai adânc, vei descoperi acolo existenţa a ceva ce nu poţi... accepta, din cauza unei frici ascunse faţă de... ceva.
Dar... cine are curajul să dea piept cu fricile sale ascunse, să şi le recunoască, să şi le identifice ?
Ele sunt mai uşor de depistat la bolnavii cronici, care, prin anumite tipare verbale inconştiente, îşi exteriorizează fricile, ca şi cum ceva din ei ar cere ajutorul celor din jur.
Un vindecător ar trebui să recunoască aceste "strigăte de ajutor".
Dar omul obişnuit fuge, instinctiv, când le aude, căci aceste strigăte produc o... rezonanţă, ceva perceput a fi în mod indefinit... neplăcut.
Ghici de ce ?
Deoarece ele "trezesc", prin rezonanţă, fricile interioare proprii, de care cu toţii fug, pe care toţi vor să le ţină îngropate, să nu le conştientizeze, să nu dea faţă cu ele, să nu trebuiască să le înfrunte...Putem spune că o trăire emoţională excesivă produce o boală organică, deoarece manifestările fiziologice ale acelei trăiri vor fi astfel exacerbate, în exces, la rândul lor.
De exemplu, enervarea prelungită produce suc gastric în mod excesiv conduce la gastrite, apoi ulcer.
Dar, când vorbim de cauze subtile, trebui mers şi mai departe, mai în esenţă, mai în... subtil.
Care este cauza stării tale de nervozitate prelungită ?
Aceasta este... întrebarea...

Astfel de întrebări te conduc în... esenţe, în... subtil...

Tratarea unor astfel de... cauze subtile, care nu prea sunt... subtile, este similară cu tratarea... simptomelor de către cadrele medicale.
Ce trebuie tratat : cauza sau efectul ? 
Eşti de acord ?
De ce ? 
Nu uita să... gândeşti... nu uita de simţul critic... ;) 

"Ce este viaţa? 
Este echilibrul dinamic al tuturor celulelor, armonia radiaţiilor care inter-reacţionează. 
Ce este boala? 
Este dezechilibrul oscilator al celulelor, ce are originea în cauze externe. 
Este lupta dintre radiaţia microbiană şi radiaţia celulară." Georges Lakhovsky
"Fiecare celulă din corpul nostru se comportă ca un mic circuit rezonant - nu foarte diferit de aparatele radio folosite azi, dar infinit mai precise şi mai sensibile (practic rezonanţa este creată în cazul celulei prin structurile genetice: cromozomii, de exemplu etc., acelaşi efect se obţine învârtind butonul la aparatul radio). 
Atunci cînd celulele oscilează corect, vorbim de sănătate. 
Când o sursă exterioară creează interferenţe perturbând echilibrul oscilatoriu, intervine starea de boală.
Radiaţiile naturale (cum ar fi câmpul magnetic terestru) asigură reglajul fin al mecanismelor noastre oscilatorii. 
Este câmpul pe fondul căruia s-a dezvoltat viaţa. Radiaţiile suplimentare, introduse artificial sau prin fenomente accidentale, distorsionând câmpul iniţial, perturbă echilibrul de funcţionare al celulelor şi produc îmbolnăvirea organismului." 
Cea ce este numit mai sus "cauze externe" reprezintă cauze externe celulelor, dar nu toate aceste cauze sunt externe organismului, nu toate provin din mediul extern, bine-nţeles. 
Georges Lakhovsky a conceput un aparat foarte interesant de tratare a dezechilibrului oscilator al celulelor, cu care se spune că a avut bune rezultate şi în tratarea cancerului. 
Lakhovsky a murit accidentat de o limuzină...


Playlistul Kato YouTube "Georges Lakhovsky - Multiple Wave Oscillator"  katona nicolae  24 de videoclipuri (feb 2016) - din păcate videoclipurile nu sunt subtitrate în ro, aproape totul este în limba engleză (1 germană, 1 franceză) :


Din playlistul Kato YouTube "Terapii Alternative şi Complementarekatona nicolae - 341 de videoclipuri (feb 2016)


Poţi urmări lecturarea articolului de mai sus cât şi a  altor articole, mai jos, în playlistul meu Youtube "Creaţii personale Kato"  katona nicolae (103 videoclipuri dec 2016)
Link către articolul "NMG - Noua Medicină Germană, o viziune revoluţionară asupra bolilor"

Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui : https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

De AICI POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email


Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici :  Subscribe to Spirit by Email

Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, etc. Promoţii şi Bonusuri...


vineri, februarie 26, 2016

Despre unele probleme şi riscuri existente pe Calea Iluminării


books-express.ro

Lecturarea acestui articol:

De aici poți Asculta și Downloada înregistrarea în format mp3: https://drive.google.com/file/d/0B6aZWulFbbTCM09PdmtDRHVORkE/view?usp=sharing

Am fost întrebat recent :
- Kato (Bună!)... Cum se "nasc" sufletele?
În primul rând, să clarificăm ceva : sufletul şi spiritul sunt lucruri diferite.
Am scris despre asta şi am mai explicat, dar voi relua, pe scurt : 
Confuzia provine din textele religioase biblice, unde tot ce avea iniţial înţeles de "spirit" a fost înlocuit prin noţiuni asemănătoare : "suflet", "duh", deoarece termenul spirit nu este deloc... agreat.
În latină Divinitatea este Spiritus Sanctis, Spiritul Sfânt, în engleză este Holy Spirit, dar în română termenul este evitat şi înlocuit în mod deliberat.
(The trinitarian formula is the phrase "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit" (original Greek εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, eis to onoma tou Patros kai tou Huiou kai tou Hagiou Pneumatos, or in Latin in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti), or words to that form and effect referring to the three persons of the Christian Trinity.)
Există în unele texte religioase şi spirituale ideea că spiritul întrupat devine "un suflet viu", şi se afirmă că sufletul desemnează deci spiritul întrupat.
Dar, în textele traduse în limba română, este în general o eroare de traducere...

În viziunea preluată şi acceptată de mine, care apare la mulţi clarvăzători, spiritul şi sufletul trebuie privite ca două lucruri distincte, dar aflate în directă legătură şi relaţie funcţională.
Sufletul este de fapt o emanaţie a spiritului, ca un instrument al său, ce există doar pe durata unei vieţi de om. 
Acest instrument are rol de interfaţă între spirit şi corporalitatea materială a instrumentului corporal, prin care spiritul activează şi acţionează în planul terestru, aşa cum un om ar folosi un robot, un avatar.
După moarte instrumentul sufletesc se "resoarbe" în spirit, ducând toate experienţele vieţii afective cu el. 
De aceea demonii, diavolul, extratereştrii, etc, vor să-l "fure" în momentul morţii, să facă pacturi pentru ca oamenii să-şi vîndă sufletul, care va fi preluat DOAR în momentul morţii.
Povestea religioasă spune că la moartea omului Dumnezeu şi Diavolul (sau îngerul şi demonul) se bat pentru sufletul lui, în sensul că Dumnezeu protejează sufletul, spre a nu putea fi luat (furat) de Diavol... 
Sufletul înglobează experienţa terestră, de aceea este "de furat", de dorit, pentru entităţile care vor să beneficieze de informaţiile conferite de experimentarea unei vieţi omeneşti, fără a mai.... experimenta, primind "de-a gata" acest pachet informaţional.
Aceste entităţi cred că pot beneficia de aceste informaţii, că şi le pot însuşi, că pot profita de ele, şi tot încearcă asta, de-a lungul întregii istorii a omenirii.
Spirite fără corp vor să beneficieze de experienţa celor ce au experimentat corporalitatea, dar se pare că este o... utopie, ceva de dorit, dar... cu neputinţă de împlinit. 
Tentativele însă nu se opresc, ci continuă, la nesfârşit, prin noi şi noi trucuri, tehnici, tehnologii avansate extraterestre...
Asta experimentează în prezent cei ce susţin că sunt răpiţi de extratereştri, şi că aceşti ET urmăresc ceva... diavolesc : să le fure sufletul, să-i "mulgă" de experienţa lor dobândită.  
Este un... tipar, un fel de arhetip spiritual ce poate fi întâlnit de-a lungul întregii istorii, la toate popoarele... 

Deci, sufletul este emanat şi resorbit în spiritul ce experimentează corporalitatea, şi există doar pe durata unei vieţi corporale, fiind un instrument spiritual (al spiritului).
Spiritele, însă... nimeni nu ştie cum se nasc, cum apar, cum sunt create. 
Nimeni nu a putut merge în istorie aşa de mult înapoi încât să asiste la creaţia sa ca spirit.
Dar există povestiri despre asistarea la "naşterea" altor spirite, cum ar fi cele relatate în hipnoză de subiecţii lui Michael Newton.
Dar... poveşti sunt multe, bazate pe simbolistică, deliruri, fantasme, imaginaţii, credinţe şi convingeri, tipare culturale... 
Se pare că este un fel de "masă spirituală" din care se "nasc" şi la care, probabil, se "întorc" spiritele - eterna reîntoarcere, aşa cum sufletul este emanat şi resorbit de spirit cu fiecare existenţă corporală... 
Cel mai bine este să nu crezi nici o... poveste, a nimănui, deocamdată, dar să le parcurgi, totuşi, şi să observi cu atenţie firul roşu comun tuturor poveştilor.
Adevărul este universal, deci dacă este adevărat ceva într-o poveste, ea trebuie să aibă anumite asemănări cu alte poveşti, ce privesc descrierea acelui adevăr...
Firul roşu al adevărului leagă poveştile ce au ceva adevărat în ele, între ele... 

Mitul furtului sufletului, al existenţei dorinţei din partea unor entităţi malefice de a obţine pe orice cale (chiar a fura) acest suflet, este
 un tipar care se întâlneşte de-a lungul întregii istorii. 
Cineva, ceva, vrea să fure sufletul oamenilor, şi acest ceva îmbracă forme diferite, conform tiparelor culturale al timpurilor... 
Acum sunt extratereştri... 
Vezi playlistul meu youtube cu Corrado Malanga, unde explică amănunţit toată problematica asta istorică (50 videoclipuri interesante, cu subtitrare ro majoritatea lor). 
El a lucrat cu răpiţi de extratereştri, punându-i să relateze răpirile în stare de hipnoză...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbN5sJc5PARDtZKKeFi8xs4McEDJwlo6F

Psihanaliştii au ajuns cam la aceleaşi concluzii ca şi marii maeştri : problema oamenilor este limbajul, care produce o structură mentală, gândirea prin cuvinte, idei, raţionamente, dar cumva şi parazitează corpul, totodată. 
Toată educaţia noastră o preluăm prin limbaj, de la mamă şi apoi de la alţi oameni, iar în mintea noastră se formează o structură pe baza limbajului, care operează în mod neînţeles de oameni, prin semnificaţii, semnificanți, sensuri, interpretări, transferuri, etc.
Limbajul este simbolic, de aceea în mintea omului există mult simbolism, ce scapă controlului conştient. 
Divinitatea, Tatăl ceresc suprem, este un simbol, Diavolul altul, iadul, raiul, purgatoriul, îngerii, demonii, etc, toate sunt elemente simbolice.
Toate conceptele mentale operate prin limbaj sunt simbolice, au o încărcătură simbolică.
Vindecarea, în psihanaliză, se produce prin şuntarea structurii limbajului, când pacientul vorbeşte liber, necontrolat, şi pătrunde astfel în esenţă fără să-şi dea seama, fiind doar un pic direcţionat de psihanalist.
Există însă niște tipare şi aici : trebuie să stea întins, căci doar întins cedează, iar psihanalistul stă în spate, la capul lui, un pic mai sus, pentru ca vocea lui să vină din spate şi de sus. 
Este mitul comunicării cu Divinitatea, care comunică omului de sus şi din spate, din nevăzut.
Omul în picioare este falusul, juisează, este în erecţie, este stăpânul, de aceea subiectul trebuie să stea întins. 
Omul în picioare nu poate fi vindecat, nu se lasă vindecat, este un arhetip al rezistenţei, împotrivirii, ceva... simbolic.
Oamenii se vindecă doar când stau întinşi la orizontală. 
Doar atunci cedează, nu se mai împotrivesc, şi se pot debloca. 
Este poziţia... mortului. De reţinut asta...
Vorbind liber, necontrolat, ajungi din idee în idee la ceea ce te supără, la esenţa fricilor, a anxietăţii, a problemelor tale, şi transcenzi structura limbajului, structura mentală, ajungând la... realitate. 
Atunci te vindeci, te deblochezi, ieşi din blocaj.
Singur este cam... imposibil de făcut asta, căci ai nevoie de nişte direcţionări subtile pe parcurs, de la un specialist care să nu te lase să te blochezi într-o structură de limbaj circulară, în care poţi rămâne prins şi să o rulezi la infinit - un blocaj al gândirii raţionale...

Ideea de bază este că fiecare este (se lasă) condus mereu de credinţele şi convingerile sale.
Ele se "materializează " în viaţa ta şi îţi conduc viaţa, fără să-ţi dai seama de asta. 
Şi acestea sunt dependente de educaţie, de cultură, bine-nţeles. 
Divinitatea apare în fiecare cultură conform tiparelor lor culturale.
Tiparele de gândire sunt imprimate de normele sociale ale fiecărei culturi.
În esenţă, este ca şi cum nimic nu există, dar credinţele şi convingerile ne fac să percepem că există ceva, tot ceea ce suntem... convinşi că există, că trebuie să existe, că este bine să existe...
Dar... nici opusul nu este o soluţie prea bună, pentru un om obişnuit, căci dacă, de exemplu, tu crezi că nu există nimic după moarte, poţi ajunge într-un spaţiu întunecat, plutind în neant, un "loc" în care nu există... nimic. 
Doar tu singur, în neantul în care... crezi... 
Experienţa asta este... neplăcută, încearcă să ţi-o imaginezi...

Spiritele rătăcitoare au două tipuri de experienţe asemănătoare prin rătăcirea lor, şi ambele se datorează credinţei-necredinţei lor :
1. cel ce nu crede că există ceva după moarte, de fapt crede că nu există nimic după moarte, şi credinţa lui se... împlineşte : ajunge într-un astfel de spaţiu gol, el cu el însuşi, într-un pustiu dezolant, singur, în care se simte... părăsit, abandonat... 
Experienţa i se va părea o veşnicie, şi la un moment dat va cere să... existe ceva, să fie prins şi el într-o... lume, o existenţă, un loc în care există ceva, fiinţe, etc. 
Nu va mai rezista singur, în singurătate, de la un moment dat, şi va implora o... existenţă...
2. Necredinciosul care nu crede într-o existenţă spirituală după moarte, nu crede în Dumnezeu, îngeri, etc, dar rămâne fixat pe ceva din viaţa lui omenească, va rătăci prins în legăturile sale mentale de o anumită obsesie, şi poate rătăci o perioadă în această lume terestră, printre oameni, nevăzut, imperceptibil, neînţelegând ce se întâmplă cu el, dar refuzând totodată să plece mai departe, adică să se elibereze de acest plan.
Acestea sunt extremele, iar între ele există tot felul de categorii diverse.
Experienţa credinciosului religios este mai clară, căci el este atras automat într-un plan (lume) care este conform cu credinţa sa.
Dacă crede în Isus, va ajunge într-un plan în care există un Isus, dacă crede în altă formă de divinitate poate ajunge într-un plan în care va experimenta prezenţa acelei divinităţi, etc.
Problema, însă, constă în faptul că puţini oameni au o imagine clară despre divinitate, de aceea ajung într-o lume ca... a noastră, în care există credincioşi, dar... nimeni nu ştie mai nimic despre divinitate...  
Există nenumărate astfel de planuri, de lumi mentale, în care poţi ajunge, ipotetic, dar în mod real vei fi atras înapoi în acest plan terestru, cu care eşti obişnuit, familiarizat, în care... crezi, şi în care vei accepta destul de uşor să te întorci, ca o... scăpare. 
Obişnuinţa, siguranţa, confortul...
Te vei "reîncorpora" aici, jucând un nou rol, într-un alt corp, un alt avatar, o altă existenţă...
Şi vei fi atât de acaparat (atenţia ta) încât vei... uita de orice altceva...

Undeva, ceva, asigură o continuitate, o continuitate a Eului, a Egoului, a nemuririi tale spirituale, în sensul în care conştienţa ta nu moare odată cu corpurile decedate.
Dar nu poţi ajunge la acea esenţă, la realitate, deoarece eşti împiedecat de... credinţele şi convingerile tale profunde, care te menţin ancorat într-o realitate mentală conformă cu... ele.

De aceea se zice că Iluminarea este o "trezire", că în acel moment cade vălul iluziei, şi altele de acest gen.
În fond, credinţa te ţine în viaţă, aici, şi dacă ea este complet destrămată, viaţa ta nu poate continua, căci este ca şi cum jucătorul îşi retrage atenţia sa absorbită total de jocul pe care îl juca, şi se "trezeşte" la realitate, o altă realitate decât cea a jocului în care a fost absorbit.
Deci, nu ştiu dacă este bine şi de dorit să te trezeşti, sau să trezeşti pe alţii, căci este posibil ca tu şi alţii să nu vă doriţi de fapt asta.
Când tu dormi şi visezi, nu prea îţi doreşti să fii trezit de... alţii, nu-i aşa ? :)
Dacă joci acest joc al vieţii terestre, o faci şi pentru că tu ai ales şi acceptat asta, înainte de a intra în joc, numai că eşti atât de absorbit de el acum încât nu poţi accesa Realitatea în care tu ai ales să îl joci.

Cred că fiecare trebuie să aleagă singur, neforţat de nimeni cu nimic, şi în mod conştient, responsabil, dacă vrea sau nu să se trezească din acest joc.
Căci nu poţi da vina pe nimeni pentru... ignoranţa ta, naivitatea ta, prostia ta, ulterior. 
Tu singur eşti şi rămâi responsabil de alegerile şi deciziile pe care le efectuezi.

Condiţiile şi Regulile jocului nu sunt simple, ci destul de complicate, dar nu imposibil de pătruns cu mintea, căci, în fond, e un joc mental. 
Dar înţelegerea holistică, globală, depăşeşte capacitatea de înţelegere umană, care este limitată de însăşi constituţia instrumentului (avatar) corporal de care te serveşti pt a putea juca jocul. 
Pentru a înţelege problematica acestui joc trebuie să te ridici la un nivel superior celui în care eşti "prins" ca jucător, deci este pur şi simplu necesar să... ieşi din rol, să ieşi din corp, şi implicit din joc, deci. 
Asta înseamnă să te ridici la un nivel superior, atât de superior încât să poţi observa jocul "din afară". 
Căci ceea ce observi dinăuntru sunt doar efecte, efecte limitate dpdv al percepţiei limitative conferite de corporalitatea în care ai acceptat să "intri", să te laşi acaparat, subjugat (perceptiv) de ea... 
Şi, mai există încă o problemă, foarte importantă, care reprezintă o protecţie suplimentară a jucătorului privind jocul jucat de el : ieşirea din corporalitate se face prin trecerea prin însăşi structura corporală, iniţial, fapt neînţeles de marea majoritate a jucătorilor. 
Ce înseamnă asta : tu crezi că te-ai eliberat de joc, că vezi o realitate adevărată, ascunsă până atunci ţie, dar încă nu ai ieşit din corp, din organism, ci doar îl străbaţi, ca un punct de conştiinţă, şi acel corp îţi apare ca un univers, ca o călătorie astrală, etc. 
Altă problemă : scapi de călătoria corporală dar te laşi prins în cadrul sistemului de credinţe şi convingeri de care nu poţi scăpa, şi intri într-o "realitate" imaginară care este conformă cu sistemul tău, care reflectă credinţele şi convingerile tale privind existenţa divinităţii, a raiului şi iadului, a unei vieţi de apoi, etc. 
Deci, cel ce nu este iniţiat, antrenat să fie un observator detaşat imparţial privind credinţele şi convingerile sale, va experimenta ceva... iluzoriu, care va întări şi confirma ceea ce el crede despre realitate. 
În plus, altă problemă : teama şi frica - dacă nu le poţi stăpâni în această "ieşire", vor genera viziuni legate de lucrurile inconştiente de care ţi-e teamă şi frică, şi vei avea o experienţă îngrozitoare, terifiantă, cu monştri, demoni, draci, animale fantastice, extratereştri, etc, lucruri legate de fricile tale care există din copilărie până în prezent... 
Deci, cei ce caută Iluminarea, trezirea, transcenderea condiţiei omeneşti de jucător al jocului vieţii terestre, ca fiinţă umană, ar trebui să cunoască şi să înţeleagă aceste lucruri, întâi, riscurile la care se expun, şi faptul că ai nevoie de un antrenament prealabil, de îndrumare de către un specialist, de un mentor iniţiat, pentru că există şi riscul de a ajunge la... glumeţi, sau chiar în pragul... sinuciderii, din cauza unor... credinţe şi convingeri eronate nefaste care îşi vor găsi... confirmarea în ceea ce poate constitui o... falsă iluminare, o falsă confirmare a realităţii...


Playlistul Kato YouTube "Iniţierea Spirituală" (197 videoclipuri martie 2017)

Linkuri utile către alte articole Kato privind Iluminarea :
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-prezentare-generala.html
-http://loveblog4all.blogspot.com/2014/01/prostul-care-se-ilumineaza-devine-brusc.html
-http://loveblog4all.blogspot.com/2014/01/iluminati-artificial.html
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-ca-proces.html
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-ca-proces.html
https://katonanico.wordpress.com/2015/02/17/iluminarea-ceva-banal-sau-extraordinar-pentru-tine/
https://katonanico.wordpress.com/2015/07/31/bhagavad-gita-pe-intelesul-tuturor-de-kato-katona-a-nicolae/
nanoxyn.ro

Platformă Online de Învăţare şi Evaluare Autonomă
Clasele I-VIII şi Pregătitoare
Evaluează-te Corect - Elevi, Părinţi, Profesori:
http://bit.ly/1RqqtCu


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  


software-deals.ro

  VigLink banner

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');