Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, ianuarie 26, 2015

Dumitru Constantin Dulcan - Mintea de dincolo

DUMITRU CONSTANTIN DULCAN - Mintea de dincolo

"Experienţa morţii clinice a fost un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza că trebuie să schimbăm drumul pe care am mers până acum. Nu întâmplător, Iisus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Este prima oară în istoria Universului când, în planul celest, s-a decis ca lumea noastră să fie izbăvită nu prin moarte, ci prin spiritualizare.
Ni s-a arătat Adevărul, ni s-a arătat Calea. Este rândul nostru să răspundem chemării divine.
Suntem cu toţii prinşi acum în marele val al purificării, al trecerii de la materialitate la spiritualitate. Am certitudinea că „ora astrală a omenirii” este aproape. De dincolo ni s-au dat toate semnele şi toate avertismentele. Sper să avem înţelepciunea necesară de a nu pierde şi această ultimă şansă."
Dumitru Constantin-DulcanCUPRINS:

INTRODUCERE ... 11

PARTEA I

CONŞTIINŢA – AX ESENŢIAL AL UNIVERSULUI

MISTERUL DE A FI ... 21

Conştiinţa – doar o „secreţie” a creierului? ...Absenţa unei teorii coerente despre conştiinţă ...

Neurofiziologia conştiinţei ... Conştiinţa extinsă dincolo de creierul uman ... Conştiinţa şi fizica cuantică ... Percepţie şi emoţie ... Tehnici moderne de extensie a conştiinţei  Percepţia

viitorului – un mare mister al conştiinţei ... Timp oniric, timp real ... Martorul eternităţii ... Apa şi conştiinţa umană ... Concluzii

PARTEA A II-A
EXPERIENŢA MORŢII CLINICE
CAPITOLUL 1
SCURT ISTORIC ... 75
CAPITOLUL II
CONŢINUTUL EXPERIENŢELOR DIN MOARTEA CLINICĂ ... 81
Un cancer limfatic vindecat în „Cer” ... Conştientizarea morţii ... Încetarea durerii ... Ieşirea din corp sau ... extracorporalizarea ... Trecerea prin tunel ... Intrarea în Lumea Luminii ... Întâlnirea cu Fiinţa de Lumină ... Revederea filmului panoramic al vieţii sau Judecata de apoi ... Comunicarea prin cuvinte nerostite ... Sugerarea ideii de „înălţare la Cer” ... Cordonul de „argint” ... Încercări de sistematizare a elementelor manifestate în experienţele morţii clinice
CAPITOLUL III
STUDIUL ŞTIINŢIFIC AL EXPERIENŢEI MORŢII
CLINICE. CONTROVERSE EXPLICATIVE ... 113
CAPITOLUL IV
ALTE ARGUMENTE PRIVIND REALITATEA LUMII DE DINCOLO ... 125
Regresiile transpersonale ... Călătoriile extracorporale ... Realitate sau fantezie? Fenomenul Sylvia Browne ... Întâlnirea cu ghidul său ... Din nou despre Rai şi Iad ... O descriere a lumii de dincolo ...
Templul Înţelepciunii ... Turnurile ... Templul Înregistrărilor ... Templul Justiţiei ... Momentul de întoarcere de dincolo ... Naşterea sau revenirea pe Terra ... Sărutul lui Dumnezeu
CAPITOLUL V
LECŢIILE EXPERIENŢELOR MORŢII CLINICE ... 155
Nu suntem singuri într-un univers indiferent ... „Vederea” nevăzătorilor din naştere ... Dedublarea ...
Conştiinţa şi corpul subtil ... Memoria noastră de dincolo ... Universul fizic şi Universul invizibil
... Există o schemă morfogenetică a lumii vii? ... Întâlnirea cu spiritele copiilor pierduţi ...
Ubicuitate a conştiinţei ... Mitologie sau Adevăr în Creaţie? ... Forţa rugăciunii ... Vindecările din „Cer” ... Ne este întotdeauna respectat liberul arbitru? ... Predicţia viitorului ... Fizica din „Cer” ... Politică versus ştiinţă ... Adevărul de dincolo – singurul Adevăr
CAPITOLUL VI
ARGUMENTE MAJORE ALE UNEI NOI VIZIUNI DESPRE LUME ... 197
Experienţa morţii clinice ... Fizica cuantică Experienţa mistică – o altă experienţă spirituală ...
Experienţele spirituale spontane ... Un mesager al Cerului ... Experienţe cognitive cu sursă neidentificată? ... O stranie apariţie după moarte ... Castelul Iulia Haşdeu de la Câmpina ... Ştiinţa şi
religia
CAPITOLUL VII
CONTROVERSATA TEMĂ A REÎNTRUP ĂRII ... 223
Medicina modernă sugerează reîntruparea ... Regresia transpersonală şi ipoteticele vieţi din trecut
CAPITOLUL VIII
POT EXIST A COMUNICĂRI CU CEI PLECAŢI DINCOLO? ... 239
James Van Praagh – un medium celebru ... Lecţia suicidului ... Eutanasia – între morala de aici şi cea de dincolo ... Este pedeapsa capitală o soluţie? ... La o aniversare cu „morţii” şi cu viii ...
Comunicarea cu animalele de casă în lumea de dincolo Psihoterapia prin medium
CAPITOLUL IX
ÎNTRE INFERN ŞI PARADIS
CAZUL DANNION BRINKLEY ... 259
Un comportament violent ... Viaţa după experienţa morţii clinice – un infern ... „Oraşul de Cristal” şi Parcele din Cer ... Studii de electronică în Cer şi Infernul vieţii terestre ... Daruri neobişnuite
CAPITOLUL X
MINTEA DE DINCOLO
ŞI COPIII GENIALI AI NOULUI MILENIU . 275
Revelaţia – un salt cuantic în conştiinţă ... Copiii geniali de mâine ... Mutaţiile cerebrale şi spirituale după experienţa morţii clinice ... Neuropsihologia şi emoţiile ... Cuvinte care ucid
CAPITOLUL XI
CONCLUZII ŞI COMENTARII ... 285
BIBLIOGRAFIE ... 307

Fragment : 
"MISTERUL DE A FI
Sunt câteva mistere profunde în faţa cărora omul va rămâne veşnic întrebător.
Primul mister mi se pare a fi acela că suntem, că Universul există.
Al doilea ar fi acela că Universul funcţionează, că este ordonat în forme prin care îşi manifestă existenţa, părând a fi efectul unei raţiuni, al unei gândiri, al unei Conştiinţe.
Conştiinţa – capacitatea de a raţiona, de a determina ordinea lumii, geneza Universului după legi care au făcut posibilă apariţia vieţii, inclusiv a omului – devine astfel axis mundi, axul esenţial şi
primordial al Universului.
Pentru ca lumea să fie, constatăm că a fost nevoie de o forţă capabilă de întreaga Creaţie, de o intenţie, o voinţă şi, în primul rând, de un sentiment exprimat prin iubirea pentru tot ce s-a făcut.
Sentimentului de iubire, de agape, implicată la nivel de Creaţie, i se acordă un cu totul alt sens decât acela al atracţiei fizice. Este bunăvoinţa, generozitatea, acceptarea, compasiunea, învăluirea
întregii creaţii în căldura inimii, conştiinţa că suntem cu toţii fraţi, fii ai aceleiaşi Surse, fragmente de lumină desprinse din Marea Fiinţă de Lumină. Este, în acceptarea dată de Iisus, garanţia
armoniei, a păcii, a conexiunii necesare cu tot ce există.
Gândul este deci informaţie, este cuvânt, este logos, este ştiinţă. Primul verb a fost: Fiat! Să fie! Să fie lumină, să fie munţi, să fie ape, să fie omul !
De ce este conştiinţa, respectiv gândirea, cel mai încifrat mister din Univers? Să ne imaginăm că, aşa cum ne spune astrofizica, la început nu a fost nimic, nu era spaţiu, nu era timp, nu era lumină,
nu era materie. Şi deodată, după cum ne spune Eminescu, inspirat de Imnul Cosmogonic din Rig-Veda, apare un punct, mai mic decât un vârf de ac, ne spun astrofizicienii, mai mic decât „boaba spumei”, ne spune poetul. El, punctul acela de mişcare, devine „stăpânul fără margini peste marginile lumii”. De unde apare acest” punct”, ştiinţa nu poate spune. Este Marea Taină a lumii, cel mai de nepătruns mister. Când încă „umbra celor nefăcute nu-ncepuse a se desface”, când peste negrele genuni domnea tăcerea ne-ntreruptă, apare cuvântul ziditor, „Fiat lux”. Şi s-a făcut lumină!
Iar Lumina a devenit materie. Şi acest prim gând, aflat la origini, la începuturile lumii, era expresia unei Conştiinţe. Şi Conştiinţa era ceea ce numim Dumnezeu. Iată de unde vine forţa creatoare a
Cuvântului şi de ce natura sa este sacră. Pentru că este Divinitatea însăşi. Cu adevărat avem sentimentul că Universul a evoluat prin crearea tuturor condiţiilor necesare spre a face posibilă apariţia omului. Ştiinţa însăşi susţine ideea prin formularea principiului antropic (Brandon Carter, 1974). Ţinând seama doar de ceea ce ştim astăzi, s-ar părea că numai omului i-a fost dată acea raţiune care îi permite să intre în dialog cu Sursa lui divină. Am putea spune că, prin apariţia omului, Creatorul n-a mai fost singur. A dat din Lumina sa o scânteie fiinţei numite Om, pentru ca prin puterea minţii sale să devină co-creator de Univers. A fost cel mai mare dar care ni se putea face. Am demonstrat, sper, suficient în lucrarea În căutarea sensului pierdut (Ed. Eikon, 2008) că în
fiecare clipă din existenţa noastră, când emitem un gând, implicit, fără să vrem, noi creăm, facem sau desfacem ceva, dăm un impuls ordinii din Univers sau, dimpotrivă, dezordinii, haosului, în funcţie de ceea ce gândim. Iată de unde vine marea noastră responsabilitate, mai întâi fată de noi înşine, apoi fată de semenii noştri, faţă de natură, faţă de planetă, faţă de Univers şi Dumnezeu.
Revenind la Începuturi, pe când nu era nimic, când nu existau nici „viaţă”, nici” voinţă” ca manifestare a unui gând, „când nu s-ascundea nimica deşi tot era ascuns”, în momentul Zero al Universului n-a fost Big Bangul, ci o Inteligenţă conştientă de sine care, o sutime de secundă mai târziu, a declanşat explozia prin care a început totul. Momentul Zero este al mitologiei, abia după aceea a venit Universul. În vidul iniţial – rece şi întunecat – se aude primul cuvânt, expresie a unei raţiuni ale cărei origini sunt dincolo de capacitatea noastră de înţelegere. Şi vidul „ascultător” începe să se ordoneze, să ia forme, să dea înţelesuri existentei ..."

Cărţile dlui Doctor Dumitru Constantin Dulcan le puteţi comanda online aici (Mintea de dincolo, Inteligenţa materiei, Somnul raţiunii, În căutarea sensului pierdut... ) :
http://bit.ly/1Ju5UPJ

Un minunat playlist cu materiale video în care vorbeşte Dl Doctor Constantin Dulcan găsiţi pe canalul meu Youtube aici : 
Vizionare plăcută ! 


CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

 

DESPRE LIBERUL ARBITRU ŞI DECONDIŢIONARE

DESPRE LIBERUL ARBITRU ŞI DECONDIŢIONARE

De ce oare ne aflăm aici, acum ?
Pentru a EXPERIMENTA, nu ?
De ce avem NEVOIE de experienţe ? 

Pentru a ASIMILA ceva din ele. 
Ce putem asimila ?
INFORMAŢIE.
Putem dobândi informaţia şi pe alte căi decât prin experienţa de viaţă terestră ?
Da. Putem. 
Dar am ALES, fiecare dintre noi, această CALE, pentru acum.
Putem SCHIMBA CALEA ÎN MOD CONŞTIENT, ACUM, în timpul desfăşurării experimentării vieţii omeneşti terestre ? 

Aceasta este întrebarea. 
Iar răspunsul nu este simplu şi tranşant. 
De ce ? Pentru că UNII POT, dar ALŢII NU POT.
Din ce cauză DOAR UNII POT ?
Aş spune că, în esenţă, potenţial, toţi pot, însă... unii mai mult, iar alţii mai puţin. :)
Este evident faptul că NU AVEM DREPTUL SĂ ÎNCĂLCĂM LIBERUL ARBITRU AL ALTORA, şi că nu îi putem FORŢA să ia decizii împotriva VOINŢEI lor, nu ? 
Deci, atunci, TOŢI cei care lucrează AICI pentru elevarea conştiinţei şi evoluţia fiinţelor omeneşti, sunt LIMITAŢI în cadrul demersului lor, a misiunii lor, de însăşi... LIBERUL ARBITRU al celor pe care intenţionează să le confere sprijin şi ajutor ! 
Căci ei trebuie să lase fiecăruia LIBERTATEA DE A ALEGE ŞI DECIDE DACĂ VOR SĂ FIE SPRIJINIŢI ŞI AJUTAŢI, ŞI DE CĂTRE CINE VOR SĂ FIE SPRIJINIŢI ŞI AJUTAŢI !
Înţelegi ? 

Fiecare om este LIMITAT DE CĂTRE ÎNSĂŞI LIBERUL SĂU ARBITRU, DE CĂTRE NIVELUL SĂU DE CONŞTIENŢĂ, DE ÎNŢELEGERE, DE CONŞTIENTIZARE !
Important de înţeles această LIMITARE PROPRIE, PERSONALĂ, faptul că tu eşti PRIZONIER ÎN SFERA LIMITATIVĂ A PROPRIILOR CREDINŢE ŞI CONVINGERI. 

A ieşi din această sferă presupune a te detaşa complet de ceea ce eşti ca om, printr-o experienţă "înălţătoare", de tip spiritual. 
Anticii numeau această experienţă "a muri pentru lumea şi viaţa terestră ".  
Nu este vorba de moartea corporală, de deces, ci de experienţa decorporalizării, a detaşării spiritului de trup. 
În acea stare TU ÎŢI (RE)DESCOPERI adevărata ta natură, cea spirituală, de spirit... 
După această experienţă, sistemul de credinţe şi convingeri dobândit prin experienţele de viaţă anterioară şi educaţie devine foarte uşor de schimbat, de transformat. 
Sfera liberului arbitru devine, dintr-o dată, mult mai extinsă, limitele ei extinzându-se extrem de mult.
Dar... bine-nţeles că, a alege şi decide să ai o astfel de experienţă transformatoare ţine tot de... sfera liberului tău arbitru existentă acum, aici, legată de mintea ta, de sistemul tău actual de credinţe şi convingeri... limitative...
Poţi ieşi din sfera ta ? :)

Cineva mi-a spus : "Ceea ce omul numeşte Dumnezeu este dincolo de logica umană, care este extrem de limitată... numai cei pregătiţi să înţeleagă înţeleg.."
Eronat, parţial. 

Dumnezeu nu poate fi dincolo de LOGICA umană, ci eventual nu poate fi ÎNŢELEASĂ de către unii oameni natura Sa.
Logica este ştiinţa gândirii corecte, deci Dumnezeu nu poate fi dincolo de ştiinţa gândirii corecte. 

Această ştiinţă studiază corectitudinea elaborării judecăţilor şi raţionamentelor. 
Deci vorbim de capacitatea de înţelegere a oamenilor, de fapt, a naturii şi esenţei divine, care ştim că este şi esenţa naturii noastre spirituale nu-i aşa ?
Dumnezeu este în noi şi în afara noastră, este esenţă interioară şi exterioară, esenţa realităţii şi iluziei.
Totul este Spirit, Universul este Mental...

"numai cei pregătiţi să înţeleagă înţeleg..."
Aşa este. Numai cei pregătiţi să înţeleagă înţeleg. 

De aceea, pregătiţi-vă bine, pentru a putea înţelege bine ! 
Aici este un bun loc de... pregătire ! :)
 

CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Psihologul Philip Zimbardo arată cum perspectiva (orientarea) ta temporală îţi influenţează sănătatea, prosperitatea, fericirea

Psihologul Philip Zimbardo, profesor de psihologie socială la Universitatea Stanford, spune că fericirea și succesul își au rădăcinile într-o trăsătură pe care majoritatea o neglijăm: modul în care ne orientăm spre trecut, prezent și viitor. El ne sugerează să ne ajustăm viziunea asupra timpului, ca un prim pas în îmbunătățirea vieții.

Tony Robbins - De ce facem lucrurile pe care le facem

Tony Robbins - De ce facem lucrurile pe care le facem
Conferinţă TED feb 2006 


Filmed February 2006 at TED2006
 https://www.ted.com/talks/tony_robbins_asks_why_we_do_what_we_do?embed=true&language=ro
Tony Robbins - Life coach, expert în leadership psychology, discută despre "forţa invizibilă" care motivează acţiunile fiecăruia dintre noi - şi bate palma cu Al Gore care se află în primul rând din audienţă.


Transcrierea conferinţei : 
0:11"(Aplauze) Vă mulţumesc. Trebuie să vă mărturisesc că ma simt în acelaş timp entuziasmat şi puţin depăşit. Entuziasmul meu este: e şansa mea să contribui cu ceva. Provocarea mea este: cel mai scurt seminar pe care îl fac în mod normal este de 50 de ore. (Râsete) Nu exagerez. Le ţin pe parcursul unui week-end, şi ceea ce fac e mult mai mult decât să, evident, instruiesc oameni, dar sunt interesat de adâncime. Pentru că altfel cum ai învăţa orice limbă? Nu ai învăţat-o învăţând doar principiile, te-ai adâncit în ea, exersând atât de des, până când a devenit reală.
0:36Şi motivul pentru care sunt aici, în afară de faptul că sunt un nebun, este că sunt într-o poziţie -- Nu sunt aici să vă motivez, desigur; nu aveţi nevoie de asta. Şi de multe ori, asta e ce cred oamenii că fac, şi nu ar putea să se înşele mai mult. Ce se întâmplă, de fapt, oamenii vin la mine spunându-mi; "Nu am nevoie de motivaţie." Iar eu spun, "Păi, asta e interesant. Motivaţia nu este ocupaţia mea." Eu sunt tipul "De ce". Eu vreau să ştiu de ce faci ceea ce faci.
0:56Care este motivul tău pentru acţiune? Ce te conduce şi îţi conduce viaţa azi? Nu cu 10 ani în urmă. Sau faci aceleaşi lucruri ca atunci? Deoarece eu cred că forţa invizibilă a energiei interioare, activată, este cel mai important lucru din lume. Sunt aici deoarece cred că emoţia este forţa vieţii. Toţi cei de aici avem minţi grozave. Corect? Majoritatea celor de aici avem minţi grozave, am dreptate? Nu stiu despre o altă categorie, însă toţi ştim să gândim. Şi cu minţile noastre putem să raţionalizăm orice. Putem să realizăm orice. Putem -- sunt de acord cu ce a fost descris acum câteva zile, despre ideea că oamenii lucrează în interes propriu.
1:28Dar știm cu toţii că asta e o prostie de multe ori. Nu lucrezi în interesul propriu tot timpul, pentru că atunci când intervine emoţia, lucrurile încep să funcţioneze diferit.Aşadar este minunat pentru noi să gândim intelectual cum este viaţa în lume, şi în mod special aceia dintre noi care suntem foarte inteligenţi, jucăm acest joc în capul nostru.Dar, eu vreau să ştiu ce te conduce.
1:46Şi ce aş vrea poate să vă invit să faceţi până la sfârşitul acestei discuţii este să exploraţi unde sunteţi azi, din două motive. Unu : astfel încât să contribuiţi mai mult. Şi doi: astfel încât, sper, nu doar să-i înţelegem pe alţi oameni mai mult, dar poate pentru ca să-i apreciem mai mult, şi să creăm acele tipuri de conexiuni care ar putea să rezolve unele dintre aceste provocări pe care le întâmpinăm în societate în ziua de azi.Acestea nu vor face decât să devină mai grele din cauză chiar a tehnologiei care ne conectează, deoarece ne face să ne intersectăm. Şi această intersecţie nu creează întotdeauna imaginea: "fiecare acum înţelege pe fiecare, şi fiecare apreciază pe fiecare."
2:15Aşadar, am avut o obsesie în ultimii 30 de ani, şi acea obsesie a fost, "Care este elementul care face diferenţa în calitatea vieţii a fiecărui om?" Ce anume face diferenţa în performanța lor? Deoarece asta sunt angajat să fac. Trebuie să produc rezultatul acum. Asta fac de 30 de ani încoace. Primesc telefonul când atletul eşuează la televiziunea naţională, şi erau înainte cu cinci braţe şi acum nu se mai pot întoarce pe traseu. Şi trebuie să fac ceva chiar acum pentru a obţine rezultatul altfel nimic nu contează. Primesc telefonul atunci cănd copilul e pe cale să se sinucidă şi trebuie să fac ceva chiar acum. Şi în 29 de ani -- sunt foarte recunoscător să vă zic că nu am pierdut niciunul in 29 de ani. Asta nu înseamnă că nu o să pierd unul într-o zi. Dar încă n-am făcut-o şi motivul e o înţelegere a acestor nevoi umane despre care vreau să vă vorbesc.
2:51Aşadar, când primesc aceste telefoane despre performanţă, asta e un lucru. Cum faci o schimbare? Dar pe lângă asta, observ ce anume modifică abilitatea acestei persoane de a contribui, la ceva dincolo de ei înşişi. Aşadar poate că întrebarea adevărată e, știţi, mă uit la viaţă şi spun că sunt două lecţii principale. Una e: ştiinţa împlinirii, care aproape tot ce conduce e realizat la un nivel uimitor. Aceasta este "Cum iei invizibilul şi-l faci vizibil?", corect? Cum iei ceea ce visezi şi îl faci să se întâmple? Fie că e afacerea ta, contribuţia la societate, banii -- orice este pentru tine -- corpul tău, familia ta.
3:23Dar cealaltă lecţie a vieţii care este rar însușită e arta împlinirii. Deoarece stiinţa e uşoară, nu? Cu toţii ştim regulile. Tu scrii codul. Tu urmezi -- şi primeşti rezultatele. Odată ce cunoşti jocul ridici miza, nu? Dar când vine vorba de împlinire, asta e o artă.Şi motivul pentru e deoarece e despre apreciere şi despre contribuţie. Tu singur poţi simţi doar atât de mult. Aşadar, am avut un laborator interesant în încercarea mea de a răspunde la întrebarea la adevărata întrebare: care e diferenţa în viaţa cuiva dacă te uiţi la cineva ca acei oameni cărora le-ai dat totul? Cum ar fi toate resursele de care au spus că au nevoie. Nu le-ai dat computerul de 100 de dolari, ci le-ai dat cel mai bun computer. Le-ai oferit dragoste, le-ai oferit bucurie. Ai fost acolo să îi susţii. Şi aceşti oameni sunt de cele mai multe ori -- şi-i cunoașteți pe unii dintre ei, sunt sigur -- cei care ajung tot restul vieţii lor cu atâta dragoste, educaţie, bani şi toate celelalte, petrecându-şi toată viaţa intrând şi ieşind din centrele de reabilitare. Apoi cunoşti oameni care au trecut prin cea mai grea durere -- abuzaţi psihologic, sexual, spiritual, emoţional -- şi nu întotdeauna, dar de multe ori, ei devin unii dintre oamenii care contribuie cel mai mult la societate.
4:19Aşadar, întrebarea pe care trebuie să ne-o punem e, ce e asta? Ce anume ne formează? Şi trăim într-o cultură a terapiei. Majoritatea dintre noi nu fac asta, însă cultura e o cultură de terapie. Şi la ce mă refer cu asta e concepţia că noi suntem trecutul nostru. Şi toată lumea din această cameră - nu aţi fi în această cameră dacă aţi fi fost de acord cu teoria asta -- însă majoritatea societăţii crede că biografia este destin. Trecutul egalează viitorul. Şi bineînteles că aşa este dacă trăieşti acolo. Dar oamenii din această cameră ştiu, şi ceea ce trebuie să ne reamintim, însă -- pentru că poți să ştii ceva intelectual, poți să ştii ce să faci și totuși să nu folosești, să nu aplici.
4:48Aşadar, în cele din urmă trebuie să ne amintim că decizia e puterea fundamentală. Într-adevăr asta e. Acum, cănd intrebi oameni, ştiţi, aţi eşuat în a vă atinge un ţel? Căţi aţi eşuat în a reuşi ceva semnificativ in viaţa voastră? Spune-ţi, "Da!"
4:59Audienţa "Da!"
5:00TR: Mulţumesc pentru interacţiunea la un nivel mare acolo. (Râsete).
5:03Dar dacă întrebi oamenii, de ce nu aţi împlinit ce v-aţi propus? Cineva care lucrează pentru voi, sau un partener, sau chiar voi. Când eşuaţi să vă atingeți un scop, care este motivul invocat pentru nereușită? Ce vă spun ei? Nu au ştiut destule, nu au avut cunoştinţele, nu au avut banii. Nu au avut timp. Nu au avut tehnologia. Ştiţi, nu am avut un şef potrivit. Nu am avut ...
5:25Al Gore: Curtea Supremă (Râsete)
5:39Tony Robbins: Şi -- (Aplauze) şi -- (Aplauze) -- ce au în comun toate astea, inclusiv Curtea Supremă? (Râsete) Ele sunt o reclamaţie că-ți lispesc resurse şi poate că sunt corecte. Poate nu aţi avut banii, poate nu aţi avut Curtea Supremă, dar nu acela este factorul definitoriu. (Aplauze) Şi corectaţi-mă dacă greşesc. Factorul definitoriu nu este niciodată resursa, ci este inventivitatea. Şi vreau să spun în loc de nişte fraze oarecare,dacă aveţi emoţie umană, ceva ce am simţit de la Dvs. alaltăieri la un nivel care era foarte profund şi dacă aţi fi comunicat cu acea emoţie, eu cred că l-ați fi învins și ați fi câștigat. (Aplauze)
6:33Dar ce uşor pentru mine să-i spun ce ar fi trebuit să facă. (Râsete) Eşti idiot, Robbins. Dar ştiu că atunci când ne uitam la dezbatere, existau emoţii care au blocat abilitatea oamenilor de a pricepe intelectul şi capacitatea acestui om. Şi modul în care unii oameni au înţeles în acea zi -- fiindcă ştiu oameni care au vrut să voteze pentru direcţia Dvs. şi nu au făcut-o, şi am fost supărat. Dar era acolo -- emoţia era acolo. Câţi din voi ştiți despre ce vorbesc eu aici? Spuneţi "Da!"
7:02Audienţa: Da!
7:03TR: Deci, emoţia este. Şi dacă obţinem emoţia potrivită, putem să reușim să facem orice. Putem trece de obstacol. Dacă eşti suficient de creativ, de jucăuş, de vesel, poţi să ajungi până la oricine? Da sau nu?
7:12Audienţa: Da.
7:13TR: Dacă nu ai bani, dar eşti creativ şi suficient de hotărât, vei găsi calea. Deci aceasta este resursa hotărâtoare. Dar nu asta e povestea pe care ne-o spun oamenii, corect?Povestea spusă de oameni este una diferită. Ei ne spun că nu au avut resurse, dar de fapt, dacă te uiţi aici -- răsfoieşte dacă vrei -- ei spun, care sunt toate motivele pentru care ei nu au realizat asta? Următoarea, vă rog. Mi-a stricat modelul, nemernicul.(Râsete) Dar am apreciat energia, vă spun asta. (Râsete)
7:39Ce determină resursele tale? Am spus că deciziile ne formează destinul, asta e ţinta mea aici. Dacă deciziile formează destinul, sunt trei decizii care îl determină. Pe ce te vei concentra? Chiar acum, trebuie să decizi pe ce te vei concentra. În această secundă, conştient sau inconştient. În clipa în care decizi să te concentrezi pe ceva, trebuie să-i dai un înţeles, şi oricare ar fi acel înţeles, va produce emoţie. Este ăsta sfârşitul sau începutul? Dumnezeu mă pedepseşte sau mă recompensează, sau este aleator? Emoţia deci creează ceea ce vom face sau acţiunea.
8:06Aşa că gândiţi-vă la propria viaţă. La deciziile care v-au format destinul. Şi asta sună destul de greu, dar în ultimii cinci sau zece ani, cincisprezece ani, au fost câteva decizii pe care le-aţi luat şi care dacă erau decizii diferite, viaţa voastră ar fi fost complet diferită? Câţi se pot gândi la asta? Cinstit mai bună sau mai rea? Spuneţi "Da!"
8:21Audienţa: Da!
8:22TR: Concluzia e că, poate a fost unde să mergi la lucru, şi ai întâlnit acolo dragostea vieţii tale. Poate a fost o decizie de carieră. Ştiu că geniile Google pe care i-am văzut aici -- am înţeles că decizia lor la început a fost să-și vândă tehnologia. Ce ar fi fost dacă luau acea decizie în loc să-şi construiască propria cultură? Cât de diferită ar fi fost lumea? Cum ar fi diferit viaţa lor? Impactul lor? Istoria lumii noastre sunt aceste decizii. Când o femei se ridică şi spune: "Nu, nu voi sta în spatele autobusului.", ea nu a influențat doar viaţa ei. Acea decizie a format cultura noastră. Sau cineva stând în faţa unui tanc. Sau fiind într-o poziţie ca Lance Amstrong şi cineva îţi spune, "Ai cancer testicular." Asta e destul de dur pentru orice bărbat, mai ales dacă faci ciclism.(Râsete). Îl ai în creier, îl ai în plămâni [ciclismul]. Dar care a fost decizia lui pe ce să se concentreze? Diferit decât la majoritatea oamenilor. Ce a însemnat asta? Nu a fost sfârşitul, a fost începutul. Ce voi face? El continuă şi câştigă şapte campionate pe care nu le-a câştigat înainte de cancer, fiindcă a primit oportunitate emoţională, putere psihologică. Aceasta e diferenţa în fiinţele umane pe care am văzut-o în cei trei milioane din jurul meu.
9:19Fiindcă asta e dimensiunea laboratorului meu. Am avut trei milioane de oameni din 80 de ţări diferite cu care am avut şansa să interacţionez în ultimii 29 de ani. Şi după o vreme, modelul devine evident. Vezi că America de Sud şi Africa par a fi conectate într-un anumit mod, corect? Alţii spun, "Oh, asta e ridicol." Este simplu. Deci, ce l-a format pe Lance? Ce vă formează? Două forţe invizibile. Foarte rapid. Prima: situaţia. Am trecut prin asta cu toţii. Deci a fost un moment în care ai făcut ceva, şi după ce l-ai făcut te-ai gândit în sinea ta, nu pot să cred că am spus asta, nu pot să cred că am făcut asta, am fost aşa de prost -- cui i s-a întâmplat asta? Spuneţi "Da!"
9:50Audienţa: Da!
9:51TR: Ai făcut ceva, iar după ce ai făcut-o, începi: "Eu am fost ăla!" (Râsete) Corect? Nu a fost talentul tău, a fost situaţia ta. Modelul tău despre lume este ceea ce te formează pe termen lung. Modelul tău despre lume este filtrul. Asta e ceea ce ne formează. Asta-i face pe oameni să ia decizii. Când vrem să influenţăm pe cineva, trebuie să ştim ce îl influenţează deja. Şi e format din trei părţi, cred eu. Prima, care este ţinta ta? Ce urmăreşti? Care, cred -- nu sunt dorinţele tale. Poţi avea dorinţe sau ţinte. Câţi ați avut vreodată o ţintă sau o dorinţă şi ați gândit, e asta tot? Câţi aţi fost acolo? Spuneţi "Da!."
10:20Audienţa: Da!
10:21TR: Deci avem nevoi. Cred că există şase nevoi umane. A doua, după ce ştii care este ţinta care te motivează şi după ce ai descoperit-o în adevărul ei -- nu ai format-o, ai descoperit-o -- atunci ai găsit care este harta ta: care este sistemul de credinţe care îţi spune cum să obţii acele nevoi. Unii oameni cred că modul în care se obţin acele nevoi este să distrugă lumea, alţii cred că este să construiască ceva, să creeze ceva, să iubească pe cineva. Şi apoi există combustibilul pe care îl alegi. Deci foarte scurt, cele şase nevoi.
10:43Permiteţi-mi să vi le spun. Prima: certitudinea. Acum, acestea nu sunt ţinte sau dorinţe, ele sunt universale. Oricine are nevoie de certitudine că poate evita durerea şi să fie cel puţin comfortabili. Cum o obţineţi? Controlaţi toată lumea? Dezvoltaţi o abilitate? Renunţaţi? Fumaţi o ţigară? Şi dacă ai obținut certitudine, în mod ironic, chiar dacă avem toți nevoie de asta -- ca atunci când nu eşti sigur de sănătatea ta, de copiii tăi,de bani, nu te gândeşti prea mult la asta. Dacă nu eşti sigur că tavanul va ţine, nu vei asculta niciun vorbitor. Dar, în timp ce noi urmărim certitudini diferite, dacă obținem certitudine totală, ce obţinem? Cum te simţi dacă eşti sigur? Ce se va întâmpla? Când se va întâmpla? Cum se va întâmpla? Cum te vei simţi? Te-ai plictisi de moarte. Deci, Dumnezeu, în infinita ei înţelepciune, (Râsete) ne-a dat a doua nevoie umană, care este incertitudinea. Avem nevoie de diversitate. Avem nevoie de surpriză. Câţi din cei prezenţi iubesc surprizele? Spuneţi "Da!"
11:26Audienţa: Da!
11:27TR: Prostii. Iubiţi surprizele pe care le vreţi. (Râsete) Cele pe care nu le vreți le numiți probleme, dar aveţi nevoie de ele. Diversitatea este importantă. Aţi închiriat vreodată un video sau film pe care l-aţi văzut deja? Cine a făcut asta? Trăiţi-vă viața mai bine.(Râsete) În regulă. De ce faceţi asta? Sunteţi sigur că este bun fiindcă l-aţi citit deja, văzut deja, dar speraţi că a trecut suficient timp şi aţi uitat, şi atunci va fi diferit.
11:49A treia nevoie umană: critică -- importanţa. Toţi avem nevoie să ne simţim importanţi, speciali, unici. O puteţi obţine făcând mai mulţi bani. O puteţi realiza fiind mai spiritual.O puteţi face aducându-vă într-o situaţie în care puneţi mai multe tatuaje şi cercei în locuri de care oamenii nu vor să ştie. Orice este nevoie. Cea mai rapidă cale de a face asta, dacă nu ai condiţii, nu ai cultură, nu ai credinţă şi resurse sau inventivitate, este violenţa. Dacă îţi pun o armă la cap şi trăiesc în cartier, sunt imediat important. De la 0 la 10. Cât de sus? 10. Cât de sigur sunt că îmi vei răspunde? 10. Cât de multă incertitudine? Cine ştie ce se va întâmpla apoi? Pare captivant. Ca şi coborârea într-o peşteră până la fundul ei. Varietate şi incertitudine completă. Şi este important, aşa-i? Aşa că vrei să-ţi rişti viaţa pentru asta. Acesta este motivul pentru care violenţa a existat şi va exista pururi dacă nu cumva ne schimbăm conştiinţa ca specie. Puteţi obţine importanţa pe un milion de căi, dar pentru a fi important, trebuie să fii unic şi diferit.
12:38Iată ce avem nevoie de fapt: legătură şi dragoste -- a patra nevoie. Cu toţii o vrem. Majoritatea oamenilor se opresc la legături fiindcă dragostea este prea înspăimântătoare. Nu vor să fie răniţi. Cine de aici a fost rănit într-o relaţie intimă? Spuneţi "Da!." (Râsete) Dacă nu aţi ridicat mâna, fiţi serioşi, aţi avut altfel de necazuri.(Râsete) Şi veţi fi rănit din nou. Nu vă bucuraţi că aţi venit în acest loc optimist?(Râsete) Dar iată adevărul -- avem nevoie de asta. Putem s-o realizăm cu ajutorul intimității, prin prietenie, prin rugăciune, prin plimbări în natură. Dacă nimic altceva nu funcţionează, luaţi-vă un câine. Nu luaţi o pisică. Luaţi un câine, fiindcă dacă plecaţi pentru două minute, este ca şi cum aţi fi fost plecat pentru şase luni când apăreţi peste cinci minute, aşa-i? (Râsete).
13:11Pentru primele patru nevoi, orice om găseşte un mod de a le realiza. Chiar dacă vă minţiţi, trebuie doar să aveţi două personalități. Dar pentru ultimele două -- primele patru nevoi sunt numite nevoile personalităţii, aşa le numesc eu -- ultimele două sunt nevoile spiritului. Şi aici apare împlinirea. Nu veţi obţine împlinire din primele patru. Veţi găsi o cale -- fumat, băutură, faceţi orice -- pentru a le realiza pe primele patru, dar ultimele două -- numărul cinci: trebuie să creşteţi, să vă dezvoltaţi. Cu toţii ştim răspunsul aici. Dacă nu creşteţi, ce rost are? Dacă o relaţie nu se dezvoltă, dacă o afacere nu creşte, dacă tu nu te dezvolţi, nu mai contează câţi bani ai, câţi prieteni ai, câţi oameni te iubesc, te simţi în iad. Şi motivul pentru care creştem, cred eu, este ca să avem să dăm ceva de valoare.
13:48Fiindcă a şasea nevoie este să contribuim peste noi înşine. Fiindcă ştim cu toţii, oricât de răsuflat sună, secretul vieţii este dăruirea. Toţi ştim că viaţa nu este despre mine,este despre noi. Această cultură ştie asta. Această sală ştie asta. Şi este captivant. Când îl vezi pe Nicholas aici sus vorbind despre laptopul lui de 100 de dolari, cel mai pasionat şi captivant lucru este, iată aici un geniu, dar el are o chemare acum. Poţi simţi schimbarea în el şi asta este minunat. Şi acea chemare poate atinge alţi oameni. În propria mea viaţă, viaţa mea a fost atinsă fiindcă atunci când aveam 11 ani. Ziua Recunoştinţei: nici bani, nici mâncare. Şi nu vom muri de foame, dar tatăl meu era complet încurcat, necăjit. Mama mea îi sublinia cât de tare o încurcase. Şi a venit cineva la uşă şi ne-a adus mâncare. Tatăl meu a luat trei decizii. Ştiu cam care erau ele. S-a concentrat pe: "Asta-i pomană. Ce înseamnă? Sunt fără valoare, ce am de făcut?Să-mi părăsesc familia." Ceea ce a şi făcut. Acea perioadă a fost printre cele mai dureroase experienţe din viaţa mea. Cele trei decizii ale mele mi-au dat o cale diferită.Am spus: "Concentrează-te pe 'e de mâncare'." -- ce mai concept. (Râsete)
14:43A doua -- dar asta mi-a schimbat viaţa, asta m-a format ca fiinţă umană -- "Cadoul cuiva, nici nu ştiu al cui este." Tatăl meu spunea mereu, "Nu-i pasă nimănui." Şi subit, cineva necunoscut, fără să ceară nimic, doar dau de mâncare familiei noastre, au grijă de noi. M-a făcut să cred asta: "Ce înseamnă că străinilor le pasă?" Iar asta m-a făcut să decid că dacă străinilor le pasă de mine şi familia mea, îmi pasă şi mie de ei. Ce voi face? Voi face ceva ce să aducă o schimbare. Aşa că, la 17 ani, am plecat de acasă de Ziua Recunoştinţei. Ani de zile am avut ţinta de a avea bani destui pentru a hrăni două familii. A fost cel mai vesel şi emoţionant lucru pe care l-am făcut în viaţa mea. Anul următor am reuşit patru. Nu am spus nimănui ce făceam. Anul următor opt. Nu o făceam pentru puncte roşii, dar după opt m-am gândit, drace, aş putea folosi nişte ajutoare. (Râsete).
15:22Deci bineînţeles, am ieşit şi ce am făcut? Mi-am implicat prietenii şi am crescut companii şi apoi am avut 11 companii şi am clădit fundaţia. Acum, 18 ani mai târziu, sunt mândru să vă spun, anul trecut am hrănit două milioane de oameni în 35 de ţări prin fundaţia noastră, pe durata sărbătorilor: Ziua Recunoştinţei, Crăciun -- (Aplauze) -- în diferite ţări de pe glob. A fost fantastic. (Aplauze) Vă mulţumesc. (Aplauze) Vă spun asta nu ca să mă laud, ci pentru că sunt mândru de fiinţele umane, fiindcă se entuziasmează să contribuie imediat ce au şansa să facă asta, nu doar să vorbească despre ea.
15:50Iar în final -- şi am cam depăşit timpul -- ţinta care vă formează -- iată ce este diferit la oameni. Avem aceleaşi nevoi, dar sunteţi un obsedat al certitudinii? Asta preţuiţi cel mai mult, sau incertitudinea? Acest om nu putea fi obsedat de certitudine dacă a explorat acele peşteri. Sunteţi mânaţi de importanţă sau de dragoste? Toți avem nevoie de toate şase, dar oricare e sistemul tău de conducere, acesta te înclină într-o direcţie diferită.Şi pe măsură ce te deplasezi într-o direcţie, ai o destinaţie sau un destin. A doua bucată este harta. Gândiţi-o ca pe un sistem de operare care vă spune cum să ajungeţi acolo. Iar harta unor oameni este: "Eu voi salva vieţi chiar dacă voi muri pentru alţi oameni," şi ei sunt pompieri. La alţi oameni este, "Voi ucide oameni ca să reuşesc." Ei încearcă să satisfacă aceeaşi nevoie de importanţă, aşa-i? Ei vor să-l onoreze pe Dumnezeu sau să-și onoreze familia, dar au hărţi diferite.
16:31Şi există şapte credinţe diferite. Nu le pot parcurge că sunt gata. Ultima bucată este emoţia. Aș spune că o parte a hărţii este ca timpul. Pentru unii ideea de timp lung e o sută de ani. Pentru altcineva sunt trei secunde, exact cât mai am eu. (Râsete). Iar pe ultimul l-am menţionat deja, acela cade pe voi. Dacă aveţi o ţintă şi aveţi o hartă şi să spunem -- nu pot folosi Google fiindcă iubesc Mac-urile şi nu l-au făcut încă bun pentru Mac-uri -- deci dacă utilizaţi MapQuest -- câţi aţi făcut această greşeală fatală de a utiliza Mapquest la un moment dat? (Râsete). Foloseşti acest lucru şi nu ajungi acolo. Ei bine, imaginaţi-vă, dacă convingerile voastre garantează că nu puteţi ajunge unde vreţi să mergeţi? (Râsete).
17:03Ultimul lucru este emoţia. Acum, iată ce vă spun despre emoţie. Sunt 6000 de emoţiipentru care toţi avem cuvinte în limba engleză, care sunt doar o reprezentare lingvistică, corect, care se schimbă cu limba. Dar dacă emoţiile voastre dominante --dacă aş avea mai mult timp, aş lua 20000 sau 1000 de oameni şi i-aş pune să-şi noteze toate emoţiile pe care le simt într-o săptămână medie. Şi i-aş lăsa cât timp au nevoie.Şi într-o parte să scrie emoţiile pozitive, însufleţitoare, iar pe cealaltă pe cele negative.Ghiciţi câte emoţii simt oamenii? Mai puţin de 12. Şi jumătate din alea îi fac să se simte oribil. Aşa că au cinci sau şase amărâte de emoţii pozitive, aşa-i? De exemplu se simt "fericit, fericit, entuziasmat, sau oribil, frustrat, frustrat, depăşit, deprimat." Câţi din voi cunoaşteţi pe cineva care indiferent ce se întâmplă găsesc o cale de a se enerva?(Râsete). Sau, nu contează ce se întâmplă, ei găsesc o cale de a fi fericiţi sau entuziasmaţi. Câți cunoașteți pe cineva așa? Să fim serioşi.
17:51Când s-a întâmplat 9/11 -- termin cu asta -- eram în Hawaii. Eram cu 2000 de oameni din 45 de ţări. Traduceam în patru limbi simultan pentru un program pe care-l conduceam o săptămână. Seara precedentă s-a numit "Stăpânirea emoţiilor." M-am dus sus, nu aveam un plan pentru asta, şi am zis -- aveam aceste focuri de artificii -- eu fac lucruri nebuneşti, vesele -- şi apoi la sfârşit m-am oprit -- aveam acest plan cu ce voi spune dar niciodată nu mă ţin de plan. Şi din senin am spus, "Când încep oamenii să trăiască cu adevărat? Când dau ochi cu moartea." Şi apoi am trecut prin tot acest lucru despre, dacă ai pleca de pe această insulă, şi peste nouă zile ai muri, pe cine ai chema, ce ai spune, ce ai face? O femeie -- ei bine, în acea noapte s-a întâmplat 9/11 -- o femeie a venit la seminar şi când a venit acolo, prietenul ei anterior a fost răpit şi ucis. Noul prieten voia s-o ia de nevastă, iar ea l-a refuzat.
18:39El a spus: "Dacă mă părăseşti și pleci în Hawaii, s-a terminat între noi." Ea a spus: "S-a terminat." Când am încheiat seara acea, ea l-a sunat şi i-a lăsat un mesaj -- poveste adevărată -- pe vârful World Trade Center unde lucra el. Spunând, "Dragule, te iubesc, voiam doar să ştii că vreau să ne căsătorim. A fost o prostie din partea mea." Ea dormea, fiindcă era ora 3:00 noaptea pentru noi, când el a sunat-o înapoi din vârful clădirii şi a zis, "Draga mea, nu pot să-ţi spun ce înseamnă asta pentru mine." El a spus: "Nu ştiu cum să-ţi spun asta, dar mi-ai dat cel mai mare dar, fiindcă voi muri." Şi ea a derulat înregistrarea pentru noi în cameră. Ea a fost în emisiunea lui Larry King mai târziu, și el a spus, "Probabil te miri cum de ți s-a putut întâmpla asta de două ori asta. Şi el a spus, "Tot ce pot să-ţi spun, draga mea, acesta trebuie să fie mesajul lui Dumnezeu pentru tine. De acum încolo, în fiecare zi dă tot ce poţi, iubeşte-i pe toţi. Nu lăsa nimic să te oprească vreodată." Ea termină şi un om se ridică şi spune: "Eu sunt din Pakistan, sunt un muslim. Mi-ar plăcea să-ţi ţin mâna şi să spun îmi pare rău, dar, sincer, asta e o pedeapsă." Nu vă pot spune restul fiindcă am depăşit timpul acordat.(Râsete) 10 secunde. (Aplauze)
19:4810 secunde, doar atât. Vreau să fiu respectuos. 10 secunde. Tot ce vă pot spune e că am adus acest om pe scenă cu un om din New York care a lucrat în World Trade Center, fiindcă aveam vreo 200 de new-yorkezi acolo. Mai mult de 50 şi-au pierdut companiile, prietenii, contactele din agendele lor electronice -- un broker financiar, această femeie de oţel, strigând -- 30 de prieteni i-au murit. Şi le-am spus oamenilor: "Pe ce ne vom concentra acum? Ce înseamnă asta şi ce vom face?"
20:13Şi am luat grupul şi am reuşit să-i fac să se concentreze, dacă nu ai pierdut pe cineva azi, concentrează-te pe cum să ajuţi pe altcineva. Sunt acolo oameni -- şi atunci o femeie s-a ridicat şi era aşa de supărată și urla şi ţipa. Apoi am aflat că nu era din New York, nu era americancă, nu cunoştea pe nimeni aici. Am spus: "Întotdeauna te enervezi?" Ea a spus: "Da." Oamenii vinovaţi se simt vinovaţi, oamenii trişti se simt trişti. Şi i-am luat pe aceşti doi oameni şi am făcut o negociere indirectă. Un evreu cu familie în teritoriul ocupat, cineva din New York care ar fi murit dacă ar fi fost la serviciu în acea zi, şi acest om care voia să fie terorist şi a precizat asta foarte clar. Iar integrarea care s-a întâmplat a fost prinsă pe un film, pe care voi fi bucuros să vi-l trimit, ca să puteţi vedea realmente ce s-a întâmplat, în loc să-l descriu eu în cuvinte.Dar doi din ei nu numai că s-au împăcat şi și-au schimbat convingerile şi principiile morale despre lume, dar au şi lucrat împreună pentru a aduce, de aproape patru ani,prin diverse moschei şi sinagogi, ideea despre cum să creăm pace. Iar el a scris o carte, numită "Jihadul meu, drumul meu spre pace." Deci transformarea se poate întâmpla.
21:01Aşa că invitaţia mea pentru voi e: exploraţi-vă reţeaua, reţeaua internă -- nevoile, credinţele, emoţiile care vă controlează. Pentru două motive: pentru a avea mai multe de dat, şi de realizat, noi toţi vrem s-o facem. Dar înţeleg a da, fiindcă asta vă va reîncărca. Şi în al doilea rând, ca să puteţi aprecia -- nu numai înţelege, la nivel intelectual, prin minte -- dar să apreciaţi ce îi conduce pe alţi oameni. Este singura cale prin care lumea noastră se va schimba. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulţumesc. Sper că asta a fost de ajutor. (Aplauze)"
Despre Tony Robbins : http://www.ted.com/speakers/tony_robbins

  CĂRŢI UTILE domeniul Psihologie : 

PSIHOLOGIE : http://bit.ly/14LgsLs : http://bit.ly/1ybXri6 ;
PSIHOLOGIE ŞI PSIHOTERAPIE : http://bit.ly/1DPneLN ; http://bit.ly/1C73VvY
PSIHOLOGIE PRACTICĂ : http://bit.ly/1ybNPnN
PARENTING - EDUCAŢIE PSIHOLOGIE : http://bit.ly/1ybN7GQ
TESTE PSIHOLOGICE (PSIHOMETRICE) : http://bit.ly/1C0Gir7
COMUNICARE : http://bit.ly/1524kp8 ; http://bit.ly/1ybYwqc
   

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/

Dan Ariely despre cât de corect îţi controlezi tu deciziile tale

Economistul comportamental Dan Ariely, autorul Iraţionalului Predictibil, foloseşte iluzii vizuale clasice şi uneori şocantele, rezultate ale propriei sale cercetări contraintuitive pentru a demonstra că, atunci cînd luăm decizii, nu suntem atît de intuitivi pe cît credem.

Psihologul Philip Zimbardo arată cum perspectiva (orientarea) ta temporală îţi influenţează sănătatea, prosperitatea, fericirea

Psihologul Philip Zimbardo, profesor de psihologie socială la Universitatea Stanford, spune că fericirea și succesul își au rădăcinile într-o trăsătură pe care majoritatea o neglijăm: modul în care ne orientăm spre trecut, prezent și viitor. El ne sugerează să ne ajustăm viziunea asupra timpului, ca un prim pas în îmbunătățirea vieții.

sâmbătă, ianuarie 24, 2015

Relația ta personală cu DivinitateaMind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Am iniţiat acest material ca administrator al unor grupuri de socializare, unde s-au postat şi se vor mai posta afirmaţii eronate şi aberante, deoarece mă simt RĂSPUNZĂTOR pentru efectul SUGESTIILOR ERONATE pe care unii încearcă să le IMPLEMENTEZE altora în acele comunităţi.  
Nu doresc să creez şi să întreţin un mediu propice apariţiei şi dezvoltării unor viruşi ce pot infesta mintea celor ce frecventează mediul creat de mine, administrat de mine, controlat de mine.
Sau, mai bine spus, nu doresc crearea unui mediu septic 100%, căci ştiu că nu este posibil, şi nici de dorit, ci în principal conştientizarea prezenţei şi efectului manifestat de diversele tipuri de energii şi entităţi informaţionale şi spirituale. 
Gândurile sunt entităţi informaţionale, care se comportă asemenea unor fiinţe vii, deoarece în plan energetic se atrag şi se resping cu alte gânduri, pot forma sisteme, structuri, "organisme", etc. 
Tu simţi deseori cum unele gânduri, idei, teorii, pur şi simplu par că se "lipesc" de tine, de mintea ta, că rezonează cu ceva din tine, iar aceste senzaţii sunt adevărate, reale, şi analiza lor îţi poate dezvălui multe, foarte multe...
Tu simţi fenomenul de respingere manifestat faţă de anumite gânduri, idei, afirmaţii, teorii, şi această respingere este reală, are suport real în plan fizico-chimic, la nivelul legilor universale ce guvernează acest univers, care este, în sine, o creaţie... mentală...
Nu am nimic personal cu nimeni, dar vreau să scot în evidenţă ERORILE celor ce postează, pentru a nu permite IMPLEMENTAREA UNOR TIPARE ERONATE ÎN SUBCONŞTIENTUL CITITORILOR, CARE LE VOR INFLUENŢA NEGATIV  GÂNDIREA, COMPORTAMENTUL, VIAŢA...
Acest material poate fi preluat de orice comunitate, căci are ca scop conştientizarea efectelor negative exercitate de către unii membri asupra întregii comunităţi
Efectele pot fi atât neintenţionate, neconştientizate, cât şi (rău)intenţionate, exercitate în mod conştient, în diverse scopuri personale sau de grup restrâns, care nu urmăresc beneficiul tuturor.


1. Cine vrea să asculte vocea Divinităţii în conştienţa lui, trebuie să elimine orice alte STIMULĂRI şi STIMULI SENZORIALI (corporali, organici) din exterior şi interior, să se DETAŞEZE SENZORIAL de mediul exterior şi interior, cât şi de GÂNDURILE CARE ÎL ŢIN PRIZONIER BLOCAT ÎN SFERA AMINTIRILOR LEGATE DE EXPERIENŢELE SALE DE VIAŢĂ ANTERIOARE. 

Relaţia cu Divinitatea este PERSONALĂ, şi poate fi conştientizată doar în condiţiile în care tu te detaşezi de lumea şi viaţa terestră, de trăirile tale psiho-emoţionale, focalizându-ţi atenţia complet asupra conceptului de Divinitate şi asupra INTENŢIEI de a conştientiza legătura ta cu Sursa primordială a vieţii şi lumii în care îţi desfăşori acum existenţa. 
Acesta este "secretul" şi "cheia" afirmaţiilor emise de Isus şi alţi Mari Maeştri ai spiritualităţii, care au afirmat că pentru a intra în Împărăţia Cerurilor trebuie să "mori" pentru lumea terestră...
"A pleca înseamnă a muri puţin", iar detaşarea mentală şi emoţională de această lume, de acest plan existenţial terestru, este văzută în toate religiile şi sistemele ezoterice ca un fel de "PLECARE DINCOLO, de "moarte aparentă", un fel de "moarte clinică". 
Deci, pentru a putea conştientiza şi EXPERIMENTA legătura ta cu Divinitatea, este necesar să ai curajul de a trece dincolo de graniţele vieţii şi morţii CORPORALE, TRUPEŞTI, ORGANICE. 
Bineînţeles că această trecere este una spirituală, adică ea se efectuează "în spirit", prin intermediul minţii. 
Căci, aşa cum textele sacre străvechi afirmă : 
"Unde este mintea ta, acolo este şi spiritul." 
Deci : a-ţi îndrepta (focaliza, canaliza) mintea spre Divinitate, poate fi văzut ca o "călătorie spirituală", în spirit, în esenţa esenţelor, spre Sursa primordială a Totului existent...

2. Orice stimul şi stimulare te INFLUENŢEAZĂ MENTAL ŞI EMOŢIONAL, declanşând AUTOMAT în mintea şi sufletul tău TRĂIRI, STĂRI EMOŢIONALE, LEGATE DE EXPERIENŢA TA ANTERIOARĂ, DE AMINTIRILE TALE DEPOZITATE ÎN MEMORIA TA.

De aceea eu susţin rolul, importanţa şi utilitatea DETAŞĂRII SENZORIALE
Şi nu numai eu, ci toate textele iniţiatice străvechi. 
Eu doar repet acum ceea ce mulţi alţii au repetat şi ei, de-a lungul istoriei omeneşti. 
Eu sunt doar un nou ecou, un mediu rezonant, în Acum şi Aici...Mă voi referi în continuare în special la EXERCIŢIILE DE MEDITAŢIE efectuate pe fond muzical şi cu ghidare vocală, care se practică acum tot mai mult în lumea întreagă.
Deci : audiţia muzicală declanşează astfel de trăiri, vocea cuiva care îţi narează ceva, declanşează astfel de trăiri, ceea ce vezi, citeşti, asculţi, pipăi, miroşi, etc, în cursul unui exerciţiu de "meditaţie", îţi declanşează astfel de trăiri, care te DIRECŢIONEAZĂ MENTAL ŞI AFECTIV ÎNTR -O ANUMITĂ DIRECŢIE ŞI SENS, ÎN TRECUTUL TĂU, ÎN EXPERIENŢA TA ANTERIOARĂ, ŞI NICIDECUM SPRE... DIMENSIUNEA SACRĂ ATEMPORALĂ ŞI ASPAŢIALĂ A DIVINITĂŢII. 
"Spaţiul sacru divin" este pretutindeni şi nicăieri, căci Divinitatea nu este legată de un LOC (SPAŢIU) şi UN TIMP.
CÂT TIMP EŞTI STIMULAT SENZORIAL NU POŢI CONTACTA ŞI RELAŢIONA CONŞTIENT CU DIVINITATEA, FIIND PRINS ÎN CAPCANA EXPERIENŢEI TALE ANTERIOARE, DE CARE NU TE POŢI DETAŞA !
Nu afirm că nu te poţi vindeca prin astfel de exerciţii ghidate muzical şi vocal. 

Nu afirm că ele nu sunt bune, că nu sunt utile, că nu au nici o eficienţă, etc. 
Afirm doar că cei ce îţi spun că prin astfel de exerciţii te pun în contact şi relaţie directă cu Divinitatea, se înşeală şi te înşeală ! 
Ei de fapt te poartă în cercuri în SPAŢIUL LIMITAT AL EXPERIENŢEI TALE ANTERIOARE, AL TRĂIRILOR TALE ANTERIOARE, AL VIEŢII TALE UMANE TERESTRE. 
Dacă vei avea viziuni în această stare, ele vor fi în directă legătură cu viaţa ta, cu experienţa ta anterioară, nu vor fi "viziuni divine" primite de la Divinitate. 
Dacă le vei analiza vei constata că sunt simbolice, la fel ca visele, că au legătură cu trăirile tale emoţionale legate de evenimente trecute, cu convingerile şi credinţele tale, nu cu Divinitatea.
Poţi să îţi vindeci în acest spaţiu traumele emoţionale, cu siguranţă, căci aşa procedează orice psiholog şi psihiatru, dar nu poţi să ai O RELAŢIE CONŞTIENTĂ CU DIVINITATEA ÎN ACEASTĂ STARE
Cine afirmă contrariul trăieşte în iluzie, minciună, înşelătorie. 

Cei care se dau drept ghizi mediatori ai căii tale spre experimentarea unei relaţii conştiente cu Divinitatea, nu pot să facă ceea ce îţi promit, prin exerciţii de ghidare sugestive, bazate pe sugestii vocale sau vizuale. 
Ei îţi induc iluzii prin sugestii, viziuni imaginare.
Aşa cum un hipnotizator TE POATE FACE SĂ ÎŢI IMAGINEZI CEEA CE EL ÎŢI SUGEREAZĂ SĂ ÎŢI IMAGINEZI, ACEŞTI GHIZI TE FAC SĂ ÎŢI IMAGINEZI, PRIN SUGESTIILE LOR, CEEA CE VOR EI, ceea ce mintea lor a produs, un tipar mental pe care îl au ei cu privire la Divinitate.
Dacă te aduc în transă prin muzică ambientală, şi te sugestionează să îl vezi pe Dumnezeu, TU VEI PUTEA VEDEA UN DUMNEZEU, ÎN MOD IMAGINATIV, CONFORMÂNDU-TE SUGESTIEI
Dacă te vor sugestiona că poţi vorbi cu Dumnezeu, că poţi dialoga cu el, şi că el îţi va răspunde, atunci tu îţi vei IMAGINA CĂ DIALOGHEZI CU DUMNEZEU
Pentru tine, această experienţă va avea un caracter real, văzând şi auzind în transă ceea eşti sugestionat să vezi şi să auzi. 
Dar asta nu înseamnă că tu, într-adevăr, l-ai văzut şi ai vorbit cu Dumnezeu, ci că ţi-ai imaginat că l-ai văzut şi că ai vorbit cu El. 
Puterea creatoare imaginativă este deosebită.
Este ca şi cum ţi-ai imagina că vorbeşti cu mine, dar de fapt noi nu comunicăm în realitate, ci doar în închipuirea ta. 
Şi există un mare pericol pentru cei ce practică astfel de exerciţii, privind faptul că, cu timpul, ei să nu mai poată disocia corect închipuirile lor de realitate, căci încep să trăiască într-o "realitate închipuită", imaginară, existentă doar în mintea lor. 
În acest mod în mintea lor se pot crea amintiri false, care le vor putea influenţa negativ viaţa.
Poate că, pentru a înţelege asta, prin experienţa ta concretă de viaţă, ar trebui să fac un astfel de exerciţiu de ghidare sugestivă, pentru ca orice om care îl efectuează să se poată convinge de ceea ce am afirmat mai sus, în mod practic. Dar... există pericolul declanşării unei isterii colective, în care o mulţime de oameni vor "vorbi" cu Dumnezeu, şi vor fi extrem de INFLUENŢAŢI EMOŢIONAL de această experienţă. 

Efectele unei astfel de experienţe pot fi diverse, căci PENTRU FIECARE OM, DUMNEZEU VA APĂREA ŞI ÎI VA VORBI CONFORM CONVINGERILOR SALE PERSONALE PROFUNDE, DIN SUBCONŞTIENT, TIPARE PE CARE LE ARE PRIVITOR LA DUMNEZEU ŞI RELAŢIA SA PERSONALĂ CU EL
Mai exact : unii oameni vor percepe un Dumnezeu bun, blând, calm, relaxat, alţii vor percepe un Dumnezeu energic, punitiv, răzbunător, ameninţător, etc. 
Dar ceea ce vor percepe în acea stare de transă indusă li se va părea real, şi vor putea fi convinşi că au avut o experienţă reală, pentru că "au văzut cu ochii lor" şi "au auzit cu urechile lor", deşi ochii erau... închişi şi experienţa se desfăşura în imaginaţia lor, în mintea lor...
Voi mai medita la posibilitatea şi utilitatea unui astfel de exerciţiu practic, şi, dacă voi primi semnale favorabile, îl voi produce. 
Ideea de bază este ca el să fie util, benefic, pentru toată lumea, nu să contribuie la implementarea unor noi tipare, negative, eronate, în legătură cu Divinitatea, religia, credinţa religioasă. 
Aştept păreri şi opinii în acest sens, şi voi asculta şi de ghidarea mea interioară...


Vorbesc aici de RELAŢIA PERSONALĂ a fiecărui om cu Divinitatea. 

Fiecare relaţie are un CARACTER PERSONAL, ce are directă legătură cu PERSONALITATEA FIECĂRUI OM...
Reţine, însă, faptul că PUTEREA MINŢII CONSTĂ ÎN A EFECTUA, prin IMAGINAŢIE, SCHIMBĂRI ŞI TRANSFORMĂRI ASUPRA EVENIMENTELOR ŞI ASUPRA MATERIEI, CARE ESTE O "ENERGIE CONDENSATĂ".
Puterea minţii constă în capacitatea sa de creaţie prin transformare !
"Totul este Spirit, Universul este mental."

Deci, exerciţiile de ghidare prin sugestii vocale şi vizuale pot avea rezultate în conformitate cu modul în care aceste sugestii sunt formulate. 
Ele pot fi formulate în sensul manifestării unei vindecări, a implementării unei amintiri false, a ştergerii unei amintiri, a implementării unei credinţe, convingeri, reacţii, etc. 
Scopurile sunt diverse, foarte variate. 
Dacă sugestiile sunt bine formulate, ele îşi vor atinge scopul
Eu doresc însă să îţi atrag atenţia privind scopul exerciţiilor existente pe piaţă, gratuite sau nu. 
Studiază atent, înainte de a efectua aceste exerciţii, natura sugestiilor existente în cadrul lor. 
Căci sugestiile pot avea atât caracter pozitiv cât şi negativ. Negativ au cele compuse de ignoranţi în domeniu şi de specialişti în domeniu care urmăresc anumite scopuri ascunse, legate de influenţarea populaţiei în diverse scopuri personale sau de grup elitist retrâns. 
Fii vigilent, căci este vorba de viaţa ta, de sănătatea ta, de bunăstarea şi prosperitatea ta, de libertatea ta. 
Merită efortul unor analize... preliminarii, nu-i aşa ?...

3. CUM POŢI DOBÂNDI SIGURANŢA FAPTULUI CĂ AI O RELAŢIE PERSONALĂ REALĂ CU DIVINITATEA ? 
Asta este întrebarea de bază. 
Căci, în principiu, nu este greu deloc să iniţiezi o astfel de RELAŢIE MENTALĂ ŞI SUFLETEASCĂ, EMOŢIONALĂ. 
Sau... ţi se pare greu ? 
Totul ţine de...IMAGINAŢIA TA.  
În asta constă, de fapt, PUTEREA MINŢII tale, nu ?  
În CAPACITATEA DE A-ŢI IMAGINA diverse şi variate lucruri.

Am vorbit de Puterea Minţii, şi am explicat că CEEA CE EŞTI SUGESTIONAT SĂ FACI, ÎN TRANSĂ, SAU TE AUTOSUGESTIONEZI, ARE EFECTE ÎN PLANUL MANIFESTĂRII
Deci, vindecarea poate avea loc dacă sugestiile şi autosugestiile sunt eficiente, şi ţi le imprimi puternic în conştient şi subconştient.
NU NEG ŞI NU AM NEGAT EFECTELE EXERCIŢIILOR MEDITATIVE DE RELAXARE.
Intenţia mea constă în A SCOATE ÎN EVIDENŢĂ ERORILE PREZENTE ÎN AFIRMAŢIILE CELOR CE SUSŢIN CĂ EI POT GHIDA (media) PE ALŢII CORECT PRIVIND DETERMINAREA UNEI RELAŢII CONŞTIENTE PERSONALE CU DIVINITATEA, CU DUMNEZEU. 
ATENŢIE : nu afirm că nimeni nu te poate ghida spre a iniţia în mod conştient o relaţie cu Divinitatea, în sensul că relaţia aceasta a existat şi există, chiar acum, însă tu nu o conştientizezi. 
Afirm doar că există mulţi înşelători şi farsori în acest domeniu, cât şi ignoranţi cu intenţii bune care comit o serie de greşeli, şi că eu am intenţia de a atenţiona asupra erorilor pe care aceştia le fac, cu voie sau fără de voie. 
 Cunoscând astfel de erori, îţi va fi destul de uşor să îi depistezi singur în continuare.
Cine ştie, cunoaşte faptul că ORICE EXERCIŢIU CARE INDUCE RELAXAREA PROFUNDĂ, CONTRIBUIE LA VINDECARE. 

 ŞI CĂ, A-L AMESTECA ÎN ASTFEL DE EXERCIŢII DE RELAXARE PE DUMNEZEU, REPREZINTĂ O TENTATIVĂ DE... MANIPULARE, CONŞTIENTĂ SAU INCONŞTIENTĂ...
Cu toţii aţi văzut şi vedeţi la tembelizor cum ţigănci ghicitoare afirmă că ele lucrează cu Dumnezeu, cu Fecioara Maria, cu sfinţi, cu îngeri, etc, nu ?
Unii oameni aduc "mărturii " privind efectele exerciţiilor recomandate de ei, de la persoane care afirmă că acele exerciţii le-au fost de real sprijin şi ajutor privind diverse probleme ale lor, personale. 

 Eu nu neg din start, orbeşte, aceste efecte, deşi ele pot fi puse sub semnul... îndoielii. 
 De ce şi cum ? 
 Păi uite aşa : am postat pe blogul meu materiale referitor la efectele SUGESTIEI, AUTOSUGESTIEI, EFECTUL PLACEBO, NOCEBO. 
 Ultimele postări (ianuarie) sunt chiar pe această temă, şi pot fi consultate de oricine este dornic de informaţie de calitate. 
 Somnul raţiunii naşte monştri, şi de aceea eu vă invit să nu vă... adormiţi raţiunea, ci să vă folosiţi de ea, ca de un instrument util şi minunat primit în dar de la Divinitate, Natură, sau de unde consideraţi voi că este cazul. 
 Este foarte... logic şi raţional ce spun, nu -i aşa ? 
 Nici un... monstru nu se poate naşte şi perpetua aici. :)
 Unii oameni se STRĂDUIE DIN RĂSPUTERI SĂ FACĂ PE ALŢI OAMENI SĂ RENUNŢE LA... RAŢIUNE ! 

Oricine poate observa asta, nu-i aşa, analizând ÎNDEMNURILE lor, SUGESTIILE lor... raţionale, cu atenţie. 
Nu este şi cazul... meu, după cum se poate atent observa. :)
De exemplu, ei afirmă faptul că meditația nu este ceva logic, că explicațiile, analizele şi interpretările logice ale mele sau altora nu au nici un rost, că, vezi Doamne, meditaţia este ceva dincolo de raţiune, că ea se adresează inimii, sufletului, nu intelectului, şi alte asemenea sugestii aberante, care au ca efect... somnul raţiunii şi implementarea monştrilor (demonilor) lor, care le bântuie şi posedă lor... mintea.
Ei spun că omul care se bazează pe logică are sau va dobândi o inimă de gheaţă, că nu este capabil de iubire, de afecţiune, etc. 
Ce urmăresc ei astfel ? 
O manipulare emoţională, evident, nu ? 
"Nu mai gândi, frate, nu mai judeca, fă fără să gândeşti ceea ce EU îţi sugerez că este bine pentru tine, căci eu te iubesc de numa, şi vreau binele tău, şi nimic altceva..." Aceasta este esenţa textelor lor. 
Îi poţi recunoaşte uşor, acum, astfel.
Este evident că aceşti falşi "ghizi", "învăţători spirituali", "maeştri", au o... problemă destul de serioasă privind... logica şi raţionamentele mentale. 

Şi cu mine şi cei ca mine, deoarece eu sunt un om deosebit de... rece, calculat, detaşat, raţional... :)
Cum manipulează falşii ghizi spirituali minţile adepţilor lor, pe care îi fac să devină DEPENDENŢI de EI şi de IDEOLOGIA LOR, adormindu-le raţiunea, este relevat şi în filmul de mai jos, pe care vi-l recomand : "Secretele controlului minţii".
Am pe canalul meu Youtube un playlist intitulat Psihologie. Acolo Dl psiholog profesor universitar Daniel David explică raţional influenţa efectului placebo în cursul terapiilor neconvenţionale. 
Mergând mai departe, se constată că doar cei ce sunt sensibili la sugestii se vindecă prin proceduri care nu au efect decât la nivel mental, în sens placebo, prin autosugestie (credinţă în efectul unei terapii, medicament, obiect, metodă, tehnică, etc ). 
Extrapolând, eu afirm următoarele : NU TOŢI CEI CE AU EFECTUAT UN EXERCIŢIU NECONVENŢIONAL RECOMANDAT S-AU VINDECAT, CI DOAR CEI FOARTE SUGESTIBILI, CARE AU PRELUAT CA AUTOSUGESTII SUGESTIILE PRIMITE, PRIN CREDINŢA ÎN FAPTUL CĂ EI POT FI VINDECAŢI PRIN ACEL EXERCIŢIU
Raportul de astfel de "autovindecări asistate " de regulă nu depăşeşte 30 % din totalul celor care efectuează un astfel de exerciţiu. 
Deci, ASTFEL DE EXERCIŢII NU AU UN EFECT 100% GARANTAT, GARANŢIA CARE POATE FI OFERITĂ FIIND DE REGULĂ SUB 30%, mai ales pt exerciţiile pentru care nu se efectuează un training raţional anterior, pt ca practicanţii să CONŞTIENTIZEZE MECANISMUL VINDECĂRII, CARE DE FAPT ESTE O... AUTOVINDECARE PRIN PUTEREA AUTOSUGESTIVĂ (CREDINŢĂ ) A MINŢII LOR RAŢIONALE. 
Că procesul nu este conştientizat de cei ce se vindecă, neştiind mecanismul, este o realitate. 
 Exemplul cu medicamentul placebo de pe blogul meu, este foarte relevant : un om s-a vindecat de cancer prin efect placebo, dar cancerul a revenit după ce el a auzit că medicamentul aflat în perioada de testări, pe care şi el l-a luat, nu a avut rezultate pozitive relevante la nivelul lotului de testare. 
După aceea doctorul său, înţelegând că a fost un efect placebo, i-a spus că îi dă o doză superconcentrată, care nu a fost dată la testări, şi cancerul a regresat puternic din nou, rapid. 
Dar pacientul primise în realitate doar... apă distilată ! 
După care a aflat de raportul final al comisiei de evaluare a testărilor, şi, influenţat mental major de acest raport negativ, a decedat a doua zi...  
Puterea minţii, a autosugestiei, a credinţei, te poate, deci, şi vindeca, dar şi... ucide...
Despre asta este vorba privind Puterea Minţii. 

Despre SUGESTIE ŞI AUTOSUGESTIE
Restul sunt nişte... poveşti adiacente, care, de fapt, îşi au şi ele rolul lor, mai mult sau mai puţin... binefăcător... 


Aici aveţi linkul către canalul meu Youtube :  https://www.youtube.com/user/katonanico 

Daţi click pe Categoriile de playlisturi pentru a se deschide toate listele. Sunt două mari categorii : playlisturile create de mine, şi cele salvate de mine de la alţii.  
Studiaţi postările pe blogul meu, şi căutaţi în lista de etichete cu albastru din stânga, jos, cuvintele : vindecare, sugestie, autosugestie, puterea minţii, etc, şi daţi click pe ele, pt a citi postările ce au acea etichetă, şi a înţelege mai bine ceea ce am afirmat http://loveblog4all.blogspot.ro/
 
Deci, care este PROBLEMA REALĂ PRINCIPALĂ, de fapt : faptul că doar sub 30% din practicanţii unor terapii şi exerciţii neconvenţionale se vindecă, de fapt, şi restul... 

 Cu RESTUL apar probleme majore. 
 Căci dacă ei se bazează doar pe această "terapie", care la ei nu dă roade, boala lor se va agrava, se poate croniciza, şi ei pot chiar deceda dacă nu urmează şi alte terapii, MAI ADECVATE LOR, PT PERSONALITATEA LOR !
 Înţelegi problema ? 

 Nici un autor de astfel de "exerciţii de vindecare prin puterea minţii" nu poate garanta eficienţa exerciţiului, nici măcar pt 50% din practicanţi ! 
 Aici includ şi vindecările prin credinţă, de tip religios, pelerinajele la locurile tămăduitoare, rugăciunile de vindecare, etc. 
Dar, dacă în inconştienţa lor, ca să nu zic din alte motive şi interese personale, autorii exerciţiilor DAU GARANŢII ABSOLUTE, ei devin, din această cauză, automat, nişte FARSORI, ÎNŞELĂTORI, DEZINFORMATORI, etc, care MANIPULEAZĂ INCORECT OPINIA PUBLICĂ. 
Este asta o problemă demnă de sesizat, analizat, dezbătut, de luat în seamă ? 
Pentru mine, da, este. 
Pentru că eu sunt CONŞTIENT de ceea ce se întâmplă în... realitate.
În realitate, dacă subiectului nu îi oferi o INSTRUIRE COMPLETĂ ŞI ADECVATĂ tipului său de personalitate, nu îi poţi oferi nici un fel de garanţie de vindecare sau ameliorare a stării sale de sănătate. 
Nici un doctor nu poate oferi garanţii absolute, şi doctorii ştiu asta, dar pacienţii nu. 
Şi, de aceea, în principiu, pacienţii care au convingerea că doctorii şi medicamentele îi vindecă, au şanse mult mai mari de vindecare decât cei neîncrezători
La cei neîncrezători, mintea lor efectiv se opune vindecării. 
Bolnavul care renunţă la viaţă, convins că va muri, va muri, conform convingerii sale, chiar și în spital.

Revin :  Partea bună a exerciţiilor de meditaţie pe muzică ambientală : ele au un EFECT RELAXANT, DETENSIONEAZĂ SOMATO -PSIHIC, CEEA CE FAVORIZEAZĂ VINDECAREA DE ORICE FEL. 
Am spus FAVORIZEAZĂ, nu PRODUCE! 
Căci vindecarea nu se poate produce doar ca efect al relaxării, deoarece, după cum probabil ştii, problemele de sănătate apar din cauza TIPARELOR MENTALE.  
Deci, cât timp efectul acestor tipare mentale negative nu este ANULAT, prin transformare, vindecarea nu se poate produce, deşi tu, ca practicant de exerciţii de relaxare TE VEI SIMŢI MAI BINE PE PERIOADA ÎN CARE AI REUŞIT SĂ TE RELAXEZI. 
Efectul pozitiv al relaxării psihosomatice este evidenţiat şi în psihologie, şi în psihiatrie. 

Dar psihoterapeuţii ştiu bine că, oricât de des se va relaxa un bolnav, el nu îşi poate reveni complet din boală doar datorită acestui efect de relaxare. 
Nu este de ajuns, deşi este necesar, benefic, ajutător, pozitiv, etc. 
Cât timp bolnavul continuă să gândească şi să acţioneze conform unui TIPAR DE GÂNDIRE ŞI COMPORTAMENTAL NOCIV PENTRU EL, boala va persista, şi se poate agrava continuu, chiar efectuând exerciţii de relaxare zilnic. 
De exemplu, tiparele bazate pe teamă şi frică sunt atenuate pe timpul efectuării exerciţiului, dar ele revin în forţă în viaţa subiectului, de îndată ce efectul de relaxare al exerciţiului încetează.
Ce înseamnă asta, de fapt, care este MECANISMUL : Mintea subiectului se defocalizează de pe acel tipar, pe perioada exerciţiului de relaxare, CÂT TIMP EL ÎŞI FOCALIZEAZĂ ATENŢIA ASUPRA ACELEI STĂRI DE DETAŞARE ŞI RELAXARE. 
Când exerciţiul încetează, atenţia lui revine asupra problemelor vieţii sale cotidiene, şi el este din nou automat prins în cadrul tiparului său de gândire OBSESIV, care i-a acaparat atenţia, gândirea, comportamentul
Şi aici se poate vorbi despre fobii, stări de anxietate, stări depresive, stări de panică, nelinişte, îngrijorare, stres, etc.

 Ce legătură are asta cu relaţia ta personală cu Divinitatea ? 
 O mulţime de oameni afirmă că exerciţiile de meditaţie create de ei au efecte vindecătoare, deoarece TE RACORDEAZĂ LA DIVINITATE, LA STAREA DE IUBIRE, LA FRECVENŢE SUPERIOARE VINDECĂTOARE, LA SINELE TĂU, etc. 
În aceste cazuri de tot felul de practici şi tehnici vindecătoare, eşti MANIPULAT EMOŢIONAL spunându-ţi-se că ceea ce simţi este LEGAT DE PLANUL DIVIN, DE DIVINITATE
Acum înţelegi ? 
Ţi-am explicat mai sus cum puterea minţii tale creatoare te poate VINDECA, dar şi UCIDE
De aceea, îți recomand: nu lăsa pe alţii să CONTROLEZE PUTEREA MINŢII TALE ! Vital Protect -
Scapă de oboseală și crește-ți nivelul de vitalitate

Secretele Controlului Minţii :


BONUS - trebuie să vezi asta ! :)


Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


 

software-deals.ro

  VigLink banner
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');