Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, aprilie 14, 2016

Meditaţia în Yoga (Yoga Sutra - Patanjali)Dacă preferi să asculți articolul lecturat de mine în loc să îl citești dă click AICI

Am să prezint în continuare succint meditaţia practicată în Yoga, cu referire în special la învăţătura lui Patanjali, prezentată în lucrarea sa "Yoga Sutra"- o culegere de 196 aforisme.

Pentru a înţelege corect principiile meditaţiei, trebuie cunoscute şi fazele preliminare ei, cele care creează condiţiile necesare desfăşurării unei meditaţii corecte, eficente.
Aceste condiţii vor fi prezentate şi detaliate în alte articole.

Cap I Sutra 2:
"YOGA este suprimarea sau blocarea (NIRODHA) formelor, transformărilor sau modificărilor mentale fundamentale (VRITTIS), care apar în toate dimensiunile paralele ale conştiinţei, pe care le ia, prin care se manifestă şi pe care le manifestă conştiinţa (CHITTA)."

Yoga, deşi unică, este multiplă în formele practicilor sale: Mantra-Yoga, Laya-Yoga, Hatha-Yoga, Raja-Yoga, acestea fiind forme de Yoga.

Mantra-Yoga - constă în repetarea neîncetată,12 ani la rînd, a unor formule şi litere-matrice, obţinându-se astfel treptat "ştiinţa şi puterea de a ne putea face mici cât un atom".
Această formă de Yoga, însă, nu convine decît adepţilor slab dotaţi intelectual.
Laya-Yoga - constă în dizolvarea activităţii mentale.
Mergând sau stând, dormind sau mâncând, adeptul meditează fără încetare la Zeul cel fără de limite, astfel el va putea distruge activitatea mentală.

Hatha-Yoga - are opt grade: înfrânările şi disciplinările, posturile şi controlul suflului,  retragerea puterii simţurilor, fixarea gândirii,  meditaţia profundă urmată de Enstaza finală.
La acestea se adaugă trei grupe de Peceţi şi diverse contracţii musculare. 

Din cele zece înfrînări, cea mai importantă este abţinerea de la o hrană prea bogată, iar cea mai importantă din cele zece disciplinări este cea care îndrumă către non-violenţă.
Din numeroasele posturi prezentate de Maeştri  optzeci sunt importante, însă doar patru sunt necesare: Perfecţiunea, Lotusul, Leul şi Prosperitatea.
Obstacolele de depăşit: lenea şi trufia, relele purtări,
practicarea magiei, dorinţa de aur şi femei, toate acestea fiind iluzii în această lume.
Adeptul conştient de aceasta se eliberează şi scapă de ele.

Practicile yoghine vizează în special trezirea energiei Kundalini, care este privită ca un mijloc de realizare (sadhana), un drum ce conduce adeptul (sadhaka) la dezvoltarea tuturor virtualităţilor pe care le poartă în el, pînă la obţinerea Eliberării finale şi definitive.
Ansamblul acestor practici sunt desemnate prin termenul de "Yoga" (uniune).
Învăţătura lui Patanjali este în acord cu Upanishad-ele (învăţături străvechi secrete hinduse), cu anumite mici excepţii.

Yoga lui Patanjali este o Yoga "clasică", şi este numită şi Yoga celor opt membre (astanga-yoga), practici care conduc la starea denumită kaivalya
În Yoga, disciplina începe cu disciplinarea mentală, prin conduita regulilor numite:
- Yama - înfrânări - 5 la număr, şi 

- Niyama - obligaţii - tot 5.
Yama:
1) Ahimsa: "să nu faci rău celuilalt" - este, de fapt, datoria de a face bine semenilor (în brahmanism asta înseamnă: orice fiinţă vie),
2) Satya: "să nu minţi" - punerea de acord a faptelor cu propriile gînduri şi vorbe,
3) Asteya: "să nu furi" - eliberarea de dorinţa de a poseda,
4) Brahmacarya: "Să nu practici desfrîul" - eliberarea din sclavia instinctelor,
5) Apariggraha; "să nu fii avar" - să fii generos, nu egoist.

Niyama
1) obligaţia de a fi curat (corporal cît şi moral) - Yoga prezintă practici de curăţire fizică şi morală,
2) obligaţia de a fi calm - nimic să nu te poată determina să-ţi pierzi cumpătul şi calmul,
3) Asceza - o seninătate care să permită acceptarea şi suportarea tuturor conflictelor, simbolizate în tradiţia brahmanică prin perechile de contrarii,
4) Studiul - adeptul respinge toate cărţile, chiar şi scripturile sacre (Vedele), dar abia după ce le-a asimilat bine pe toate,
5) Devoţiunea - obligaţia de a acţiona totdeauna avînd atenţia fixată asupra Divinităţii.


Asana - "posturile", sunt nenumărate, dar în practică, maeştrii îi învaţă pe discipolii lor o mică parte dintre ele, cele socotite a fi esenţiale.
Discipolii sunt sfătuiţi să-şi aleagă una dintre ele, pe care să o folosească în scopul de a progresa în etapele următoare. 
În general cea aleasă va fi cea mai simplă, mai veche, şi mai cunoscută: poziţia Lotusului (Padma asana).
Se prescrie ca poziţia în care stă corpul să fie "stiha - sukha" - stabilă şi agreabilă. 
Prin poziţia corporală adoptată, yoghinul exersează stăpînirea corpului, menţinerea stabilităţii şi a echilibrului.
Când devine capabil să stea în poziţie fără efort, imobil, mult timp, şi-a atins scopul şi poate trece la exersarea practicilor următoare. 

Pranayama - reprezintă disciplina (ayama) suflului (prana).
Se începe prin controlul ritmului respiraţiei, care trebuie să devină stabil şi regulat, apoi se trece la încetinirea progresivă a ritmului respirator, prin mărirea progresivă a perioadei de timp cuprinsă între inspiraţie şi expiraţie.
Practica reţinerii suflului se numeşte kumbhaka (kumbha = vas, ulcior, o altă denumire fiind ghata, termen a cărui primă semnificaţie este tot vas). 
Reţinerea suflului este un mijloc prin care se poate obţine trezirea energiei Kundalini.
Aerul este reţinut pentru a permite difuzarea lui în tot corpul de către prana (a umple ulciorul, kumbhaka). Controlul respiraţiei este o etapă, care trebuie depăşită.
Libris.ro

Pratyahara (înseamnă "a se retrage înăuntru") - reprezintă retragerea simţurilor.
Este vorba un exerciţiu de interiorizare, activitatea senzorială (percepţie şi acţiune) fiind exteriorizare.
Câmpul de percepţie se află în afara corpului, iar simţurile "caută" în lumea fenomenală obiectele, care sunt "păşunea" lor.
Este deci o resorbţie a activităţii exteriorizante, dobândirea controlului şi stăpânirea tendinţelor minţii îndreptate spre exterior, astfel încât conştiinţa să poată fi menţinută prin voinţă spre interior.
Explorarea "lumilor interioare" devine posibilă doar în condiţiile în care nu mai suntem atraşi, deranjaţi şi distraşi de experienţa externă a simţurilor.
Experienţele simţurilor, sunetele, mirosurile, senzaţiile tactile, gustative, etc., sunt suspendate.
Când adeptul realizează resorbţia simţurilor, atenţia sa nu va mai fi distrasă de nimic din exterior, conştienţa se va detaşa de stimulările senzoriale.

Gîndirea este eliberată de prezenţa realităţii sensibile şi se manifestă în mod liber. 
Exerciţiului pratyahara îi va fi asociat o tehnică de concentrare mentală menită să disciplineze şi să controleze gândirea.
Anumite tehnici meditative, au drept scop iniţial inducerea stării de pratyahara.
Pratyahara include şi eliminarea senzaţiilor interne psihice şi mentale.

Dharana - reprezintă concentrarea minţii, exercitarea controlului printr-un mijloc de "fixare a activităţii mentale într-un loc delimitat".
Este o etapă situată înaintea meditaţiei propriu-zise, realizând fixarea conştiinţei asupra unui singur obiect (subiect), excluzându-le pe toate celelalte.

Nu este o meditaţie, în sensul tehnic al termenului, ci  ekagrata - "atenţie perfect concentrată într-un singur punct". 
Scopul urmărit este de a "dizolva" activitatea mentală, prin detaşarea faţă de ea. 
Procesul (în sanscrită mano-laya), este de mare importanţă, deoarece atunci când gîndirea este anihilată şi Kundalini trezită prin reţinerea suflului, adeptul trece la starea de kaivalya.
Dharana nu este doar un simplu exerciţiu de atenţie, căci Yoghinul care o stăpâneşte triumfă asupra instinctelor (prin yama şi nyama), asupra corpului său (prin asana şi pranayama), asupra simţurilor (prin pratyahara), şi asupra producerii gândurilor.
Gîndirea este caracterizată printr-o agitaţie continuă, "vîrtejuri de conştiinţă". 
Dharana începe prin disciplinarea acestei activităţi, obligând-o să se exercite într-un singur punct - de exemplu o imagine mentală a lui Vishnu în lotusul inimii).
Ca efect, activitatea mentală va încetini considerabil, nemaifiind solicitată de nimic, fiind focusată (fixată) într-un punct. 
Astfel este realizată suprimarea, anularea gândurilor. 
Este o nouă treaptă a stăpânirii, a exercitării controlului conştient asupra instinctelor, corpului, şi a propriului manas (simţ şi gîndire).Deşi starea de pratyahara (retragerea simţurilor) a fost dobândită, mintea continuă să prezinte fluctuaţii, să lucreze, să analizeze, să sorteze, etc.
Gândirea nu încetează în pratyahara, atâta doar că nu se mai focalizează pe activitatea simţurilor, pe lumea externă.
Metodele de inducere a focalizării mentale sunt diverse, în practica religioasă efectuându-se prin intermediul ritualurilor, a slujbelor bisericeşti, puja (adorare), cânturi, kirtan, rugăciuni, etc.
Patanjali-Yoga foloseşte un simbol ca obiect (subiect) util focusării, acesta putând fi aproape orice: guru-l personal, o zeitate, o mantra (cuvânt repetitiv), o întrebare, chiar şi un deget de la mână.

Subiectul focusării trebuie să fie ceva ce atrage cât mai bine atenţia, trebuind ales, deci, în conformitate cu natura minţii şi personalităţii fiecăruia.
Simbolul este proiectat în imaginaţie, cu ochii închişi.
Trebuie să existe o atracţie cât mai mare faţă de el, să poată capta bine atenţia.
Această etapă de concentrare necesită exerciţii practicate regulat şi insistent. 
În mod gradat, se vor percepe aspecte tot mai profunde ale obiectului concentrării, şi natura sa arhetipală se va revela treptat. 
Practicând dharana, practicantul va intra în mod spontan în dhyana - meditaţie / contemplaţie.

Dhyana - este un termen adesea tradus prin "meditaţie", dar mai corect este "contemplaţie", care este însă un proces activ, nu pasiv, sau "reculegere" perfectă. 
Este un efect a practicării dharana, ce survine când practicantul devine capabil să menţină continuitatea concentrării asupra subiectului ales, o perioadă mai lungă de timp.
În etapa dhyana nu mai funcţionează manas-ul, care a fost dizolvat prin dharana, ci buddhi, inteligenţa superioară, care emană din suflet ca o rază de lumină. 
De aceea, Upanishad-ele ce vorbesc despre Yoga, fie se opresc la descrierea tehnicilor în stadiul dharana, fie confundă mai mult sau mai puţin dhyana cu realizarea finală. 
În tradiţiile de Yoga medievală, dhyana este considerată ca fiind "fulgerătoare", instantanee, situată în afara timpului. 
Este o primă experienţă a eternităţii, atemporalităţii. 
Dar Dhyana comportă deseori intuiţia intelectuală a anumitor "imagini" (în sens simbolic), în acest caz fiind vorba despre sa-guna, "calificat", care comportă un semn distinctiv - o "contemplaţie a Zeiţei" de exemplu, care este o înţelegere intuitivă a naturii energiei divine. 
Contemplaţia lipsită de obiect (nir-guna, "non-calificată"), este superioară, inteligenţa subzistând singură, într-o perfectă reculegere şi o perfectă imobilitate, nemaiavînd nimic de lămurit sau de dezvăluit.
În această stare, în care lipsesc modificările externe şi interne ale minţii, ceea ce se dezvăluie este conştiinţa.
Dhyana conduce la dizolvarea dualităţii, o stare în care văzătorul, văzutul şi vederea fuzionează, conştienţa pătrunzând în starea de samadhi, care este un fel de superconştienţă.

Samadhi - termen aproape imposibil de tradus, implică o "grupare" (preverbul sam) a tuturor elementelor constitutive ale personalităţii, şi o poziţie stabilă (rădăcină DHA) orientată către interior (preverbul a).
Este în acelaşi timp apogeul reculegerii, "concentrarea perfectă" şi "poziţia definitivă" a individului considerat în ansamblul său. 
Mircea Eliade propune neologismul "enstază". 
Traducerea "extaz" este eronată. Samadhi aduce realizarea de sine, căci, când intelectul stă nemişcat în samadhi, atunci se obţine realizarea de sine.
În starea de "samadhi" yoghinul nu iese din el însuşi, nu este "fermecat", ci se întoarce în totalitate în el însuşi, "El îşi stabileşte reşedinţa în lotusul din propria sa inimă".
Deoarece starea de kaivalya, obţinută prin samadhi, este, prin definiţie, "în afara lumii" (a celor trei lumi), se spune că yoghinul părăseşte universul nostru în momentul numit "samadhi", dar trebuie ţinut cont de faptul că lumea cealaltă, unde se află atman şi brahman, nu se află în afara omului, ci "în el însuşi".

Yoghinul trăieşte în lumea terestră, dar este atras în într-o lume superioară, intermediară, Cerul, şi "călătoreşte" prin cele trei lumi.
Dar, conform Upanishade-lor, nu se deplasează corporal, ci se imobilizează complet prin anihilarea progresivă a ceea ce cauzează mişcarea: instinct, activitate corporală şi mentală, inteligenţă. 
Deplasările în timp, spaţiu, Universuri, fac parte din puterile miraculoase la care a renunţat în etape anterioare, tocmai pentru a putea ajunge la samadhi.
Samadhi este, oarecum, o stare paroxistică, ce se produce când Kundalini, recunoscîndu-şi şi realizând adevărata sa natură, devine zeiţă şi se uneşte cu Shiva, de aceea putem considera samadhi o stare asemănătoare orgasmului.
Dar este un punct de ruptură, căci personalitatea este anihilată, epuizată, yoghinul transcede cele trei lumi, şi se situează în Brahma-loka.

El poate să moară sau să trăiască, fapt lipsit de importanţă, căci el a devenit un jivan-mukta ("eliberat în viaţă"), o fiinţă care a primit Eliberarea, dar care poate continua să trăiască pentru un anume motiv. 
Jivan-mukta dispune de toate capacităţile şi facultăţile cu care un om poate fi înzestrat în cele trei lumi, poate tot ceea ce pot oamenii, dar şi tot ceea ce pot geniile şi Zeii.
Nimic nu-l poate atinge sau afecta, căci el nu mai aparţine acestui Univers, este superior lui Indra, pe care îl poate învinge "cu un clipit din ochi".


Kaivalya - "izolare", starea de independenţă totală a eliberatului în viaţă de lumea fenomenală care-l înconjoară, indiferent de lumea căreia el îi aparţine, este propusă ca ţinta finală a Căii Yoga.
Prizonierul este eliberat.
Sufletul, detaşat de individualitate, îşi realizează "identitatea supremă" (ekatva), se reîntoarce în atman-ul universal şi unic, în care îşi regăseşte adevărata sa natură, ca fiind una cu Divinitatea. 

Privind păstrarea identităţii şi individualităţii în continuare, există divergenţe de opinii în tradiţiile yoghine, căci este dificil de apreciat dacă unirea reprezintă sau nu pierderea completă a identităţii şi individualităţii.
Starea de Kaivalya este o stare de uniune, ceea ce arată că scopul disciplinei Yoga (termenul Yoga înseamnă uniune) este atins.

Puterile miraculoase (vibhuti) pe care ajung să le poată manifesta yoghinii în diferitele etape, reprezintă realizarea sau perfecţionarea unor posibilităţi virtuale şi latente în orice profan (siddhi).
Fiecare putere este o dovadă a faptului că o nouă etapă a fost depăşită. 
Puterile pot deveni însă un mare obstacol în calea evoluţiei spirituale, căci constituie tentaţii de a reveni la acţiune, la lumea materială, iar folosirea lor conduce la stagnare, existând şi un real pericol de a nu mai putea depăşi această stare fascinantă, de a nu te mai putea desprinde de ea.

Citirea sau ascultarea acestui text nu poate convinge pe nimeni cu nimic, căci convingerea reală se poate obţine doar prin practică, prin experimentare personală.
Acest articol a fost creat în scop introductiv, şi am să prezint mai pe larg tema meditaţiei, în articole viitoare. 
Cel.ro

Recomand citirea cărţii Yoga Sutras, de Patanjali, integral. 
Există diferite ediţii, în care sunt prezentate comentariile aforismelor de către diferite personalităţi din lumea spirituală.
Cartea o poţi comanda online aici
Link 1   Link 2   Link 3   Link 4    Link 5


Lecturarea articolului, inclusă în playlistul meu Youtube ”Meditația”


Playlistul meu YouTube Yoga, Budism

Vezi şi articolele: 
Meditaţia şi Relaxarea

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 
Poți sponsoriza activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com

CONTUL MEU PE PLATFORMA BUY ME A COFFE unde cine vrea poate sponsoriza activitatea mea, iar cei ce vor deveni Membri cu sponsorizare lunară au acces la articole și videouri bonus Mulțumesc

Publicată de Katona Nicolae pe Vineri, 11 decembrie 2020

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSULblogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.roNiciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');