Get Response Email Marketing

Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

3D Heading Maker

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

miercuri, august 12, 2015

Regulile dezbaterii şi polemicii civilizate :)Regulile dezbaterii şi polemicii civilizate

Regulile polemicii civilizate 
Stabilite de Universitatea din Oxford, în 1890 :

1. In orice polemică ştiinţifică, socială sau politică, discuţia trebuie să se rezume la schimbul de idei şi numai la acele idei care au contingenţă cu problema respectivă. 


2. Părţile aflate în polemică folosesc drept argument fie teorii ştiinţifice, fie fapte concrete din realitate care sînt relevante în ceea ce priveşte problema discutată. 

3. Părţile nu au dreptul să aducă în discuţie caracterul, temperamentul sau trecutul adversarului, deoarece acestea nici nu infirmă, nici nu confirmă validitatea ideilor pe care le susţine. 

4. Părtile nu au dreptul să pună în discuţie motivele care determină atitudinea ideatică a adversarului, deoarece aceasta abate discuţia de la problema în sine. 

 5. Etichetarea adversarului, prin menţionarea şcolii de gîndire, clasei sociale, organizaţiei profesionale sau partidului politic din care acesta face parte, constituie o încălcare a regulilor polemicii şi dezvăluie slăbiciunea lipsei de argumente. 
 Intr-o polemică civilizată contează numai argumentele invocate de adversar ca individ şi nu ca membru al unei şcoli sau organizaţii. 
 Nu ai dreptate pentru că eşti gînditor materialist, patron sau laburist, ci dacă argumentele tale sînt convingătoare sau nu. 


Rules of Civilised Polemics
Established at the Oxford University, in 1890

 In any scientific, social and politic polemics, the discussion should confine to the change of ideas and only at those ideas which have affinity with that issue. 
The parties in polemics use as argument either scientific theories, or concrete facts, relevant in respect of the problem discussed. 
The parties do not have the right to bring into discussion the opponent’s character, temperament or past, as those neither confirm, nor invalidate the validity of the ideas they assert. 
The parties do not have the right to discuss the reasons which determine the opponent’s ideatic attitude, as he diverts the discussion from the issue itself. 
Labeling the opponent by mentioning the thinking school, professional organization or political party he belongs to constitutes a violation of the polemics rules and proves the lack of arguments weakness. 
In a civilized polemics it matters only the arguments brought by the opponent as a person and not as member of a school or organization. 
You are not right because you are a materialist thinker, an owner or a worker, but only if your arguments are convincing or not. 
---------------------------------------------------------------------------

Monitorul Oficial al României

Anul VI, Nr. 0083 - Partea I - Vineri, 1 aprilie 1994
Hotărâri ale Senatului
Hotărâre privind unele reguli ale polemicii parlamentare Pentru instituirea unui climat civilizat și creșterea eficienței dezbaterilor, inspirându-se din „Regulile polemicii civilizate" stabilite de Universitatea din Oxford în anul 1890, în baza regulamentului propriu, a practicii și uzanțelor parlamentare și a Constituției, Senatul adoptă prezenta hotărâre privind următoarele reguli ale polemicii parlamentare:

Art. 1. - În dezbaterile politice și legislative, în interpelări ori întrebări, precum și în orice alte luări de cuvânt, din considerație reciprocă și în spiritul bunelor tradiții naționale, vor fi respectate orientarea politică a celorlalți vorbitori, dreptul la opinie și solemnitatea ședinței.

Art. 2. - În orice dezbatere, discuțiile trebuie să se limiteze la date și argumente care sunt concludente în rezolvarea problemei ce face obiectul dezbaterii.

Art. 3. - Părțile în polemică, în spiritul propriei ideologii, sunt îndreptățite a folosi drept argumente fie teorii științifice, fie fapte sau date de natură a elucida problema discutată.

Art. 4. - Nici una dintre părți nu are dreptul să aducă în discuție drept argumente sau în mod jignitor caracterul, temperamentul, aspectul fizic, trecutul personal, naționalitatea sau originea etnică a adversarului, deoarece acestea nu infirmă și nici nu confirmă validitatea celor susținute.

Art. 5. - Părțile nu au dreptul să pună în discuție motivele care determină atitudinea și opinia adversarului, deoarece astfel de aspecte abat discuția de la problema în sine.

Art. 6. - Calificarea jignitoare a adversarului prin referire la concepția și mentalitatea lui, la categoria sau clasa socială, la profesie sau la pregătirea profesională, la organizația socială sau partidul din care face parte încalcă regulile polemicii și demonstrează lipsa de argumente și de putere de convingere, cât și lipsa de respect pentru cealaltă parte.

Art. 7. - În orice polemică purtată civilizat contează numai argumentele și valoarea lor. Numai forța de convingere a argumentelor și baza acestora sprijină opinia exprimată, iar nu ideologia în numele căreia este abordat punctul de vedere.

Art. 8. - Președintele Senatului sau președintele de ședință, după caz, este dator ca, în cazurile încălcării de către senatori a regulilor înscrise în articolele precedente, să aplice sancțiunile prevăzute în Regulamentul Senatului. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 23 martie 1994, cu votul majorității senatorilor, conform prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.


Președintele Senatului, prof. univ. dr. Oliviu Gherman | București, 23 martie 1994 | Nr. 10. 


-----------------------------------------------------------------------------

CONSTITUTIA ROMANIEI


CAPITOLUL II 

Drepturile şi libertăţile fundamentale

Libertatea de exprimare

 
ARTICOLUL 30(1)
Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=2


-------------------------------------------------------------------------------- 

Din categoria "Erori Logice" : 

Atacul la persoană (Ad hominem )
Constă în a răspunde la un argument sau la o afirmaţie despre un fapt prin atac la persoana care a făcut afirmaţia, în loc să se adreseze la subiectul argumentului sau să producă o dovadă contra afirmaţiei.
"Cum poţi spune că biblia conţine contradicţii ? Eşti prost !"
"Dacă ai fi mai inteligent ai înţelege ce vreau să arăt aici."
O formă comună este atacul la sinceritate:
"Cum poţi susţine cauza vegetarianismului, când tu porţi haine de piele ?"
Poate că cel ce a prezentat afirmaţia este ipocrit, dar argumentul pe care l-a prezentat nu este adresat.
O variaţie este atacarea unei întregi categorii de oameni:
"Biologia evolutivă este o unealtă sinistră a religiei materialist-ateiste a umaniştilor"
Un Ad Hominem nu este o eroare dacă atacul este la adresa credibilităţii argumentului atunci când acesta este prezentat de cineva care se declară expert în domeniu. Atunci, Ad Hominemul este folosit pentru a demonta un Argument din autoritate.

Otrăvirea Fântânii ( Poisoning the Well )
Reprezintă un atac sau o tentativă de discreditare a adversarului ( sau a surselor folosite de el ) înainte ca acesta să prezinte vreun argument. 

Este o variaţie a Atacului la Persoană.
De pildă, un creaţionist care îşi încheie prezentarea cu cuvintele:
"Toţi oamenii de ştiinţă sunt gata să recurgă la minciuni ca să-şi apere doctrina darwinistă !"
a Otrăvit Fântâna pentru adversarul său evoluţionist, întrucât a trezit neîncrederea publicului faţă de concluziile ştiinţifice, pe care adversarul său se va baza...

----------------------------------------------------------------------------

După cum mulţi ştiu, sunt Fondator şi Administrator al mai multor grupuri Facebook, şi Genoveva Tomescu mă ajută cu administrarea unora dintre ele.
Limitele bunului simţ sunt uneori depăşite, mai mult sau mai puţin, pe grupuri.
 Dar... nu toţi oamenii au aceleaşi limite, nu -i aşa ? :) 
 Cei care atacă persoanele, deoarece nu le convin ideile lor, au nişte limite mai... largi :) 
 Dar, prin acţiunile şi reacţiile proprii, fiecare om îşi dezvăluie natura sa reală, adevărata sa faţă... 
 Poate că este un bun subiect de... meditaţie...
 Amuzant este că se retrag şi fug mereu cei ce atacă, nu cei atacaţi. :) 
 Excepţiile întăresc regula... 
Şi eu, şi Geno, avem multe atacuri primite, la activ. 
 Şi vom mai avea, cu siguranţă, în continuare. :) 
 Pentru că autoritatea este în mod continuu testată, în special prin atacuri, prin provocări... 
 Eu sunt obişnuit, mai obişnuit decât Geno, deoarece am vechime în domeniu, şi mi-am rodat mândria şi orgoliul personal, prin astfel de... :)
Acest noul articol vine să lămurească ceva în această privinţă... :) 
Într-o lume (un mediu ) civilizată, aceste reguli sunt aplicate în mod... intuitiv, instinctiv, firesc şi natural.
Dar... nu trăim într-o astfel de lume, şi pt mine este evident asta. 

Nu ştiu dacă şi pentru alţii...
Dar a ajuns să nu mă mai intereseze aşa mult ca înainte ce cred alţii, căci am şi experienţă şi intuiţie destulă acum.
Nu contează ce cred alţii, deoarece fiecare crede altceva, fiecare crede ce vrea el, şi fiecare este LIBER să creadă ce vrea el. 

 De aceea şi EU SUNT LIBER să cred ce vreau eu, să fac ce vreau eu. 
 De aceea acord libertate tuturor, în mod... dezinteresat :)
Însă, libertatea mea, pe domeniul meu, este interpretată greşit de alţii... 

 Eu mi-am fondat grupurile mele pentru a beneficia de libertatea mea aşa cum vreau eu, nu cum vor alţii. 
 Şi respect libertatea celorlalţi de-şi fixa regulile lor, pe grupurile lor.
Aşa că, atât timp cât eu respect pe ceilalţi, comentariile sunt de prisos, pe grupurile mele, privind regulile pe care eu le-am fixat.
Nu mă interesează (afectează ) CÂŢI vin şi câţi pleacă din grupuri, deşi mă bucură faptul că vin continuu tot mai mulţi. 

 Căci ştiu că, dacă eu mă respect pe mine, şi respect sinceritatea şi adevărul, eu voi fi împlinit, şi şi cei din jurul meu se vor putea împlini. 
Şi chiar dacă numai un singur om se consideră mai împlinit, deoarece este membru pe unul din grupurile mele, pentru mine este o realizare importantă. 
În prezent ştiu că există mai multe persoane care se consideră mai împlinite, deoarece mi-au transmis această informaţie. 
Şi de aceea mă simt şi eu mai împlinit, odată cu ele, cu fiecare dintre ele. 
Fiecare dintre ele reprezintă o confirmare a existenţei unei împliniri comune, la care eu sunt părtaş...
Ameninţări de genul : "eu plec din grup dacă... ", mă fac să râd, căci sunt nişte... copilării. :)
Pleacă cine vrea, vine cine vrea...
Dar, reţine bine următorul lucru : cine se aseamănă se adună, şi rămân ÎMPREUNĂ ! 

Deci, cine pleacă, dă o dovadă clară privind faptul că nu ne... asemănăm, şi că are probleme cu... sinceritatea, respectul, adevărul...
Căci eu nu am probleme de acest gen...
Nu trebuie să-mi demonstreze mie nimeni nimic. 

Fiecare ar trebui să-şi demonstreze lui însuşi ceea ce doreşte a demonstra. 
Eu nu am nevoie de demonstraţiile nimănui. 
Eu am nevoie de demonstraţiile mele, aşa cum fiecare are nevoie de demonstraţiile lui însuşi...
Concluzie : fiecare este liber să-şi traseze regulile sale, şi să le şi... urmeze. :)
Chiar şi... eu, şi tu...
Sunt liber să şterg ce nu-mi place, pe grupurile mele, şi să blochez pe cine vreau, pe cât de liber este fiecare să citească, să devină membru, să-şi retragă calitatea de membru, şi să posteze ce vrea. :)
Cine nu vrea să fie blocat, expulzat, respectă regulile, şi nu postează orice, ci conform regulilor, a Regulamentului fiecărui grup.
Cui nu-i pasă... postează ce vrea.
Şi fiecare dintre noi ne asumăm... consecinţele... ;)


Linkuri utile :

-http://sergiusimion.blogspot.ro/2013/10/mic-tratat-despre-teoria-si-practica.html

-http://www.ardor.org.ro/main.php?content=format_ws
-http://forum.atei.ro/index.php?topic=2624.0
-http://www.ardor.org.ro/main.php?content=dezbatere
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Conduit%C4%83
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiLove
- https://www.facebook.com/groups/600919046595158/permalink/970985812921811/


CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

"Orice şut în fund e un pas înainte... :)
 Spre... împlinirea şi fericirea personală... :)
 Aşa că, fii... recunoscător celor ce se (pre)ocupă şi de... fundul tău..." 
 Kato ;) 


FILM PREZENTARE "HANGOUTS LIVE CU KATO"Linkul Facebook :...
Posted by Katona Nicolae on 18 August 2015

 
Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

Nemira

Embed
Trimiteți un comentariu
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');