Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, ianuarie 23, 2018

Inteligența și adevărul sunt limitate? Cine a determinat această limită?

RE
Inteligența și adevărul sunt limitate ? 

Cine a determinat această limită? 
Și, de ce prostia și neadevărul sunt nelimitate ? 
Invit la răspuns, mulțumindu-ți.

Kato În sensul comun, uzual, inteligenţa este definită sumar ca fiind "Capacitatea de a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior" 

Deci: 
1. Orice capacitate are limite, este limitată, 
2. Înţelegerea şi sesizarea, de care depinde inteligenţa umană, sunt limitate de către simţurile limitate şi capacitatea de procesare limitată a informaţiei. 
Analizatorii au limitele lor în recepţionarea, transmiterea şi procesarea informaţiilor, sistemul nervos are limitările sale, creierul are limitările sale de procesare. 
3. "Pe baza experienţei acumulate anterior" - în mod clar experienţa fiecărui om este foarte... limitată, foarte mică, raportată la volumul real al tuturor experienţelor de viaţă posibile. 
Dar însăşi experienţele de viaţă sunt limitate, au o natură limitată, căci în mod evident nu poţi experimenta orice, ci doar ceea ce ţi se permite, prin natura ta corporală omenească, prin simţurile tale limitate. 
Deci, din orice punct de vedere privim inteligenţa omenească, ea este limitată, este condiţionată de o serie de factori. 

Atenţie: vorbesc aici de REGULĂ, nu de excepţiile de la regulă, care întăresc regula. Privind oamenii din jurul tău, vei observa cât de limitaţi sunt, cu toţii. 
Excepţia: oamenii de excepţie, excepţionali, au găsit o cale de a accesa ”inteligenţa universală”, ”câmpul mental”, de a se cupla la ea, de a extrage informaţii de acolo. 
Unii îi spun Inconştient colectiv, alţii Akasha, memorie cosmică, alţii altcumva. 
Deci, dacă te cuplezi la o sursă de informaţii, la o bancă de date universale, poţi să pari mai inteligent, având acces la o inteligenţă care "suge" informaţiile provenite de la toţi oamenii, toate fiinţele, tot universul, etc. 
Dar această cuplare se poate efectua doar în stări modificate / alterate de conştiinţă, prin tehnici speciale, ce presupun de fapt o decondiţionare de natura umană pt a putea accesa mental o astfel de "inteligenţă" de nivel superior.
Cuplarea nu se poate face prin simţurile corporale, deoarece ele sunt prea limitate, după cum am spus. 
Dar, repet, este o excepţie de la regulă, iar accesarea unei inteligenţe superioare în mod "intuitiv" ca să spunem aşa, nu ne face mai inteligenţi, aşa cum a accesa internetul, a căuta şi găsi răspunsuri pe internet, nu îl face pe căutător mai inteligent prin faptul că i s-au dat răspunsuri, soluţii, "de-a gata". 
Însă el va putea părea mai inteligent, în ochii altora, care nu au răspunsuri, soluţii, nu au internet, nu ştiu cum să caute, unde, etc :) 
Şi, în plus, să nu uităm că însăşi internetul, volumul de date aflat pe internet, deşi este foarte mare, uriaş, este totuşi limitat, nu este infinit, şi nici nu va putea fi vreodată. 
Când spun că ceva este limitat, în mod evident se înţelege că nu poate fi infinit. 
Am putea lansa ipoteza că inteligenţa divină ar putea fi infinită, nelimitată, dar nu avem cum testa experimental această ipoteză, cum să o validăm sau invalidăm.  
În schimb, avem aici, acum testele de inteligenţă, care au dovedit în mod clar, tuturor celor care au fost testaţi, cât de limitaţi sunt. 
Şi eu m-am testat, şi m-am convins de asta. Sunt peste medie, sunt foarte bun, dar conştient de limitele inteligenţei mele. 
Totul depinde la cine ne raportăm. :)
Pentru o oarecare civilizaţie extraterestră foarte avansată, prin comparaţie faţă de media lor, poate că aş putea fi considerat asemănător modului în care ne tratăm noi animalele de companie.

ADEVĂRUL - analizând un pic sensurile şi semnificaţiile acestui termen, ne lămurim rapid: "Concordanță între cunoștințele noastre și realitatea obiectivă; oglindire fidelă a realității obiective în gândire; ceea ce corespunde realității, ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate.
Adevăr obiectiv = conținutul obiectiv al reprezentărilor omului, care corespunde realității, lumii obiective, independent de subiectul cunoscător. Adevăr relativ = reflectare justă, însă aproximativă, limitată a realității. 
Într-adevăr sau în adevăr = corespunzător realității, în realitate, de fapt. 
Conștiința absolută a autenticității și valabilității conținutului credinței religioase; realitatea spirituală ca subiect al revelației și obiect al credinței. 
2. Justețe, exactitate" 

Prima limitare: "Concordanță între cunoștințele noastre și realitatea obiectivă" - cunoştinţele noastre, ale fiecărui om, sunt foarte limitate, deci concordanţa este destul de... neconcordantă, de fapt, pt majoritatea oamenilor  
Limitele cunoaşterii limitează cunoașterea adevărului şi ajungem înapoi la limitarea simţurilor, care limitează capacitatea cunoaşterii. 
Din anumite puncte de vedere am putea spune că oamenii de fapt nu pot percepe adevăruri obiective, ci doar adevăruri relative. 
"Adevăr relativ = reflectare justă, însă aproximativă, limitată a realității" 
Deci, concluzionând: natura corporală umană, acest instrument corporal = organism omenesc, care ne facilitează experimentarea acestei lumi materiale terestre, în fapt ne limitează puternic privind aptitudinile şi capacităţile pe care le dezvoltăm în cursul vieţii, ca oameni. 
Ca spirite, intrăm în alt cadru, alte registre, altă paradigmă, aici am vorbit de inteligenţa umană, de oameni, de ceea ce putem observa în mod clar, în jurul nostru, zi de zi.
Nelimitarea prostiei şi neadevărului ţine de... imaginaţie. 
Deci este relativă (la imaginaţie), imaginativă, şi din acest motiv este şi oarecum... creatoare !  
Spunem că prostia şi neadevărul sunt nelimitate deoarece există o libertate mult mai mare, mult mai multe grade de libertate, în a minţi despre ceva decât a spune adevărul despre acel ceva, la fel şi în prostie. 
Prostul se poate prosti cum vrea el, în nenumărate feluri, combinaţii de n luate câte n.  
Căci şi minciunile pot fi create prin combinaţii de n luate câte n.  
Prost este cel ce nu poate înţelege adevărul, şi de aceea trăieşte în neadevăr, în universul nemărginit al neadevărurilor, al minciunilor, al combinaţiilor posibile, deci oarecum în... virtualitate. 
Realul este dat, fix, limitat, dar virtualul nu. 
Despre identitatea nelimitat = infinit ar fi multe de povestit, în sensul în care exprimă sau nu un... adevăr. :)

Spunem despre cineva că este prost când acel om greşeşte, când nu procedează corect, când spune o minciună, un neadevăr, când crede într-o minciună, un neadevăr, când nu poate vedea şi accepta adevărul. 
Spunem despre cineva că este inteligent când acel om spune adevărul, vede adevărul, îl recunoaşte, îl acceptă, când vede şi oferă soluţii corecte, când nu greşeşte, când trăieşte în adevăr prin gândirea şi comportamentul lui.
Prostul, deci, trăieşte oarecum în neadevăr, rupt de realitate, în universul lui imaginar, iluzoriu, oarecum virtual, imaginar. 
Dar nu există oameni proşti la modul absolut, după cum nici oameni inteligenţi la modul absolut. 
De aceea suntem cu toţii inteligenţi şi proşti în acelaşi timp, căci cu toţii evadăm din realitate, din adevăr, zilnic, unii mai mult, alţii mai puţin.  
Prostia, deci, poate fi considerată a fi necesară, din perspectiva creativităţii şi evoluţiei, căci a evada din realitate, a sonda universul imaginar, universul tuturor posibilităţilor imposibile, universul neadevărurilor, este ceva ce ajută însăşi evoluţiei inteligenţei umane. 
Dacă nu poţi percepe neadevărul, minciuna, dacă nu poţi trăi în neadevăr, în minciună, nu poţi înţelege nici ce înseamnă adevărul, realitatea, cu... adevărat.Atenţie: insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare ! 
Deci folosiţi-vă, atât prostia, cât şi inteligenţa, cu... măsură, în mod echilibrat, să nu vă blocaţi cumva, căci blocajul împiedecă transformarea, schimbarea, evoluţia.  
Prostia şi prosteala ţin de natura umană, au utilitatea lor, deci nu le neglijaţi, folosiţi-vă de ele cu... cap, cu folos, cu eficienţă.  
Sper ca prostiile inteligente de mai sus să vă fie de folos, şi să vă folosiţi de ele pe cât de prost sau inteligent consideraţi că este bine, pentru fiecare dintre voi.

Privind din perspectiva existenţei prostiei şi neadevărului, minciunii, în această lume, ca ceva dat, şi chiar impus creaţiei, existenţei umane terestre, omului consider că, Creatorul acestei lumi a dat o mare libertate de exprimare şi experimentare fiinţelor omeneşti, şi că fiinţele omeneşti sunt, ca să zic aşa... demne de admiraţie, de consideraţie, de respect, nu numai de... compasiune, pentru faptul că au avut curajul de a experimenta o astfel de lume, o astfel de existenţă, cu astfel de condiţii dificile, o lume în care suferinţa este inevitabilă, o lume în care trebuie să depui constant eforturi pentru a tră, a exista, a supravieţui, a suferi cât mai puţin... 

Este o lume plină de aventură şi suspans, interesantă, minunată din anumite puncte de vedere, dar care ne solicită totodată, pe fiecare, să ne testăm limitele, capacităţile.
O lume care ne ajută totodată să ne cunoaştem mai bine, punându-ne la încercare, la teste destul de dificile, la condiţii de existenţă destul de dificile.
Există lumi mai dificile decât aceasta, dar există şi o mare varietate de tipuri de experienţe ce pot fi experimentate în cadrul acestei lumi. 
Altfel privind, ai ce alege, din această diversitate.  
Deci, din perspectiva viziunii mele personale, ţin să spun că vă admir şi vă respect, pe voi, toţi, aşa cum sunteţi, căci ştiu că fiecare are şi va avea parte de suferinţe repetate în această viaţă, şi că fiecare depune eforturi, zilnic, în această existenţă. 
Ştiu că proştii şi-au asumat roluri de oameni proşti în această existenţă, bolnavii roluri de bolnavi, ucigaşii de ucigaşi, etc. 
Ştiu că nimeni nu poate ieşi din rol, căci aşa este jocul vieţii, aşa rulează acest program. 
Ştiu că libertatea este limitată. 
Ştiu că este nevoie de mult curaj, să îţi asumi un rol, o existenţă, în această lume. 
Ştiu că este bine să ne arătăm unul altuia, nu doar compasiune, ci şi consideraţie, respect, admiraţie, căci cu toţii suntem... colegi, ca actorii ce joacă diferitele roluri pe scenă într-o reprezentaţie. 
După cum spunea cineva ce a aruncat o privire în spatele scenei, cu toţii ne vom da mâna, cu prietenie şi colegialitate, când vom ieşi din rolurile noastre, de pe scena vieţii terestre.  
Că nu ne amintim asumarea rolului, este o altă poveste, ce ţine de regulile jocului. 
Dacă ţi-ai aminti, nu ai mai putea să-ţi joci rolul, cu adevărat, nu-i aşa ? 
Actorul se identifică cu personajul, cu rolul, uitând de el, "cel adevărat" pentru a putea intra în pielea personajului, pentru a putea intra cât mai bine în rolul lui, pe scenă...
Genoveva Tomescu Ești inuman de bun...  

Kato La graniţă cu... ne bunia...   
Lucrez de vreo 3 zile la un articol despre clarvăzătoarea româncă Valentina Gârlea. 
Fenomenul Valentina. 
Şi am căzut pe gânduri privind faptul că şi ea, ca şi alţi clarvăzători, a declarat că deţine informaţii care nu pot fi făcute cunoscute oamenilor, despre viitor, anumite aspecte ce privesc destinul românilor, României, omenirii. 
Asociind cu ce am spus mai sus, nu ştiu cât de bine este ca oamenii să conştientizeze substratul acestei existenţe, faptul că sunt ca actorii ce joacă un rol. Căci această conştientizare "omoară" rolul, te scoate din rol.
E ca şi cum un actor s-ar trezi pe scenă că spune ceva de genul: ştiţi ce, eu m-am săturat de rolul ăsta, mă duc acasă, sau la o bere, jucaţi-vă fără mine în continuare.  
Sau, mai rău, ar întrerupe reprezentaţia cu public, spunând celorlalţi actori: ştiţi ce, rolurile astea sunt de kkt, şi piesa asta, m-am săturat de ea, hai să nu ne mai... jucăm, rolurile, să fim noi, actorii, cei adevăraţi, pe scenă, treziţi-vă şi hai să vorbim de... ale noastre, să ne trăim viaţa cu... adevărat.  
Şi voi, publicul, ce naiba căutaţi aici, ce naiba tăt vreţi să vă rupeţi de realitate, să trăiţi în imaginar, în poveşti şi scenarii, ia duce-ţi-vă la treburile voastre, vedeţi-vă de treabă, de viaţa voastră reală.  
Acel actor ar fi considerat cu siguranţă... dus, nebun, nu-i aşa ?  
Pentru faptul că nu-şi mai poate face jobul, nu-şi mai poate juca rolul asumat. 
De aia există o oarecare nebunie la cei ce trag de alţii să se trezească, să îşi lase rolurile lor, să iasă din ele, să părăsească scena.  

Întrebare tare: Dacă cineva doarme şi visează la ceva ce el vrea să viseze, ai dreptul să îl trezeşti ? 
Este bine să îl trezeşti ? Pentru cine? :)
De fapt, cine îţi interzice ? Nimeni. 
Şi ai putea să crezi că visează un coşmar, şi că e bine pt el să se trezească din coşmar. 
Cică îl ajuţi trezindu-l. 
Îl scapi de coşmar, de suferinţă, de starea sa neplăcută.
Dar dacă cineva şi-a asumat un rol de coşmar, un rol greu, pentru a-şi testa puterea, capacităţile, rezistenţa, etc ? 


Întrebare foarte tare: este bine să trezeşti pe cineva care nu vrea să se trezească ? 
Sau: poţi scoate din rol pe cineva care nu vrea să iasă din rolul lui, care vrea să-şi joace rolul până la capăt, aşa cum este el ? 
Se spune că este bine să respecţi liberul arbitru al fiecăruia, alegerile şi deciziile sale, şi să nu cauţi să forţezi sau să limitezi pe alţii cu nimic. 
Este o capcană, sau nu, acest mod de abordare ? 
Dacă eu ştiu că cineva va păţi ceva neplăcut, este bine să-l avertizez, sau ba? 
Şi, dacă îl avertizez şi el nu ia în seamă avertismentul meu, este bine să împiedec eu în mod forţat, prin intervenţia mea, acel eveniment, sau nu ?

Şi acum ceva mai tare: dacă nu ar mai exista nici un eveniment neplăcut, nici o neplăcere, nici o consecinţă negativă a faptelor oamenilor, nici o pedeapsă, etc, deoarece toate ar fi împiedecate, blocate, de cineva /ceva, ar fi asta util şi benefic ţie, omenirii ? :) 
Cum ar fi viaţa în această lume, dacă toate consecinţele negative ale faptelor oamenilor ar fi blocate cu totul ? 
Ce sens ar face asta ? 
Ne-am simţi cu toţii bine, împliniţi, şi am fi cu toţii fericiţi ? 
Imaginaţi-vă, un pic, faceţi acest exerciţiu de gândire: cum ar fi viaţa ta, în astfel de condiţii ? 
Ţi-ai dori o astfel de viaţă ? 
Poţi începe de aici: orice ai face, nu vei putea produce neplăcere, durere, suferinţă, nimănui, şi nimeni altcineva ţie. 
Cineva/ ceva va împiedeca mereu producerea neplăcerii, durerii, suferinţei... 
Imaginează-ţi cum ar fi...


Kato Podcast- Lecturarea articolului de către Genoveva Tomescu: Mulțumesc Geno pentru lecturare! Lecturarea video Youtube: https://youtu.be/Xee2qa2NP_g?list=PLkMnVYmFzc3k8nUsHdLGXDbLBLCVlMPf4


Cursuri Online Dezvoltare Personală - LINK

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 


Toate blogurile, conturile, paginile și grupurile mele Facebook:

Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri importante pentru dezvoltarea ta personală (articole și materiale video destinate sponsorilor - memebership):https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE


-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


software-deals.rosoftware-deals.ro
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');