Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, septembrie 08, 2014

Albert Leprince - Undele gândului. Manual de telepatie provocată


APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor

Dacă vrei să asculți textul citit de o voce electronică, selectează textul și va fi citit automat. Dacă vrei să întrerupi, ulterior, selectează doar un cuvânt și vocea se va opri din citit.

Albert Leprince - "Undele Gândului. Manual practic de telepatie provocată" 
Momentan (Iulie 2020) poți comanda cartea online aici: Link  
Cartea a fost scrisă în 1939, și constă în descoperirile făcute de dr. Calligaris, docent în neuropatologie la Universitatea din Roma, în cadrul unui sfert de veac de cercetări. 
Cercetările au urmărit evidenţierea legăturii între creier, organele interne şi anumite zone şi puncte ale pielii, denumite "plăci psihocutanate", care determină reacţii specifice la subiecţii la care acestea au fost "sensibilizate" printr-o tehnică descoperită şi expusă de autor. 
 Se pot determina astfel, sentimente, gânduri şi vise specifice, funcţie de plăcile respective sensibilizate.
 Dr. Calligaris a evidenţiat şi existenţa unor plăci psihocutanate care aduc pe omul obişnuit la nivelul mediumilor şi clarvăzătorilor (printr-un mic tratament), capabili de televedere şi teleaudiție, de citire a gândurilor unui subiect, telepatie, premoniţie, cunoaşterea trecutului unei persoane, vederea aurelor, telediagnosticul bolii (adică diagnosticul bolii la indiferent de distantă), etc.
 Senzaţional este faptul că aceste fenomene provocate la omul obişnuit dau erori mai mici decât în cazurile mediumilor şi clarvăzătorilor naturali (spontani).
 Realizările lui dr. Calligaris sunt evocate de autorul cărţii, dr. Albert Leprince, care a luat cunoştinţă de ele în mod direct, în timpul conclucrării cu autorul descoperirilor, în Italia, la Udine.
Cercetările aduc o lumină nouă asupra fenomenelor denumite "paranormale", "parapsihologice" sau "metapsihice", deoarece prin ele se demonstrează că aceste fenomene nu sunt determinate de calităţi supra-adaugate în cursul evoluţiei umane, care marchează o nouă etapă, ci sunt reminiscențe ale unor calităţi ancestrale ale omului, în prezent diminuate, denaturate probabil de ruperea omului de natură, de stilul său de viață, de poluare, stres, nutriţie eronată.
 Alte două aspecte extraordinare evocate sunt : 
 1. determinarea apariţiei imaginii, "ca la microscop", dar enorm mărite (în "cazul bacilului Koch de exemplu, 8 cm), în momentul sensibilizării unei plăci cutanate de pe bicepsul subiectului, în cazul când acesta are o boală determinată de respectivul agent patogen,
 2. în cazul cancerului, apariţia cu aceeaşi localizare a unei imagini specifice ce seamănă cu un protozor "ţepos", figură denumită de autorul descoperirii, "Spherula dentata".
  Tot pe suprafaţa cutanată a corpului sunt evidenţiate alte plăci specifice, prin sensibilizarea cărora se poate face "radiestezia fără pendul" , prospecţiunea pentru Cu, Fe, Au, Ag, Al şi oseminte.Ing. Valeriu Popa vorbea de diverse puncte, situate pe piele, de "absorbţie din aer" a diferitelor elemente necesare corpului, ca de exemplu Iodul, care diferă însă de la individ la individ. 
În cazul carenţelor acestui element, el cerea subiectului să-şi badijoneze locul indicat cu tinctura de iod, zilnic, până când acesta nu mai este absorbit. 
Dacă tinctura era pusă exact pe punct, absorbţia soluţiei se producea de repede. În cazul în care ea nu se punea pe punct, sau ca o probă martor, intenţionat alături de punct, aceasta rămânea un timp mai îndelungat, până la pierderea prin sublimare a elementului.

Cartea de are un caracter practic, și a fost structurată în 2 părţi principale :
1. partea întâi - "Telepatia naturală sau spontană",
2. partea a doua - "Telepatia provocată sau experimentală", urmate de concluzii, şi, în încheiere, de descrierea trusei folosite şi recomandate de dr. Calligaris în aceste cercetări.
 Cartea se adresează în special medicilor, bioterapeuţilor, naturopaţilor şi tuturor celor atraşi de problemele "paranormalului" "metapsihicii", etc, care, printr-o cercetare riguroasă, vor să facă un pas mai departe în dezvoltarea lor.
 Iniţiaţii vor găsi "cheia" care realizează legătura între energetic, informaţional, spiritual şi corpul fizic.
 Facultatea telepatică este generală. 
 Prin procedee simple şi ştiinţifice, este posibil oricui să devină un Clarvăzător. 

Care este diferenţa dintre Telepatia naturală sau spontană şi Telepatia experimentală sau provocată: Telepatia naturală este apanajul unui mic număr de indivizi înzestraţi special putând să-şi provoace o dedublare momentană a personalităţii. 

 Această facultate suferă eclipse şi erori: ea nu este constantă la acelaşi individ, nu se produce decât într-o stare specială, constituită de Transă.
 Telepatia provocată, poate fi provocată oricui, ea nu necesită nici o transă, dar provoacă, prin procedee de excitaţie cutanată foarte lejere, reflexe psihice şi senzoriale care corespund "cuplării" clarvăzătorilor.
 Iată în câteva cuvinte teza profesorului Calligaris : 
 Există pe suprafaţa corpului puncte, plăci şi zone a căror excitare uşoară sau o slabă presiune este susceptibilă de a provoca reflexe asupra organelor interne şi de a provoca sentimente, gânduri sau emoţii, fie asupra subiectului însuşi (rezonanță), fie asupra unui individ care se află în faţa acestui subiect (consonanță).
 Trebuie mai întâi să avem pe corp puncte de reper fixe.
 Dacă se examinează un subiect văzut din faţă, se pot determina următoarele linii pe trunchi şi membre :
 Mijlocul rotulei, şi ajungând la mijlocul celui de-al treilea deget de la picior (linii mamelonare).
 Pentru partea posterioară: 1 - Un meridian A'-B' împărţind trunchiul în două părţi plecând de la creştetul capului pentru a ajunge la şanţul ano-rectal urmărind coloana vertebrală;
 Există în plus un lanţ lateral care împarte corpul uman în două părţi, una anterioară şi una posterioară. 
 Acest lanţ urmăreşte părţile exterioare ale membrelor, ale degetelor, trece prin axilă (subsoară) pentru a ajunge la faţa laterală a membrelor inferioare. 
 În fapt acest lanţ urmăreşte conturul celor două schiţe ale corpului uman.
 Pentru membrele superioare există două meridiane, unul anterior E-F, altul posterior E'-F, care pleacă din umăr şi ajung la mijlocul degetului mijlociu (medius).
 Pe aceste linii şi pe liniile transversale care le leagă şi în afara acestor linii, se găsesc punctele unde trebuie să se exercite uşoara excitare, pentru a declanşa reflexul viziunii paranormale sau de diagnostic.
 Liniile de mai sus, precum şi liniile de flexie a articulaţiilor, constituie repere fixe chiar pentru puncte situate în afara lor. 
 Există deci două coordonate, una verticală, cealaltă orizontală, care delimitează exact centrul zonei sau punctul unde trebuie să se facă aplicarea.
 Există, de asemenea, pentru fiecare mână, linii axiale care pleacă din mijlocul fiecărui deget şi linii interdigitale, permiţând a găsi, fie pe ele, fie în afara lor, puncte corespunzătoare unor tulburări funcţionale organice, de sentimente sau de gânduri.
 Opera dr. Calligaris, prin originalitatea sa şi prin orizonturile pe care le deschide în toate domeniile gândirii conştiente şi inconştiente, poate modifica majoritatea concepţiilor actuale asupra psihicului şi reflexelor cutanate.
El a identificat faptul că există fenomene de rezonanţă între anumite gânduri, amintiri, emoţii, etc. şi puncte bine determinate ale pielii.
Pe de altă parte, pot fi localizate puncte simetrice la un individ care se află în faţa noastră, când noi ne concentrăm spiritul asupra unui subiect său gând. 

Este ceea ce dr. Calligaris denumeşte consonanţă. 
Punctele pot fi localizate după liniile axiale sau transversale într-un mod matematic şi poziţia lor precisă, controlată de fenomene reflexe pe care le provoacă încărcarea lor, adică o uşoară presiune la nivelul lor.

Dr Calligaris afirmă că telepatia este o lege universală, şi că facultatea de comunicare telepatică trebuie considerată ca fiind comună tuturor fiinţelor umane, chiar tuturor fiinţelor vii, căci ea există și la animale.
 Noi toţi, suferim de numeroase proiecţii psihice, adică infinite iradieri telepatice care ne vin din toate părţile, fără să fim conştienţi de acest lucru.
 Influenţele mutuale nu se produc numai între organismele vii, între două inteligenţe, ci ele pot avea multiple combinaţii.
 Orice element din Univers, însufleţit său neînsufleţit, este un emiţător, adică un iradiant, şi în acelaşi timp şi un receptor, adică un iradiat.
Telepatia umană reprezintă un caz particular, o modalitate a telepatiei universale.
 După Calligaris, mesajele se repercutează pe suprafaţa corpului, prin căi preparate şi predestinate, şi printr-o excitaţie a uneia din aceste zone de repercusiune, corespunzând mesajului transmis, este posibil să ducă la suprafaţa conştiinţei imaginea latentă şi înmagazinată de subconştient.


În rezumat, teoria lui Calligaris este următoarea: există pe suprafaţa corpului linii, puncte, plăci cutanate hiperstezice care sunt în relaţie, fie cu organele noastre interne (rezonanţă), fie cu acelea ale altor indivizi (consonanţă), fie cu gândurile noastre sau ale persoanelor prezente sau îndepărtate. 
Se caută hiperstezia acestor plăci pe subiect sau pe persoana plasată în faţa acestuia, cu un ciocan rece sau al unui slab curent faradic. 
Placa fiind foarte limitată, după indicaţiile furnizate de autor, se aplică un mic tampon de cupru pe suprafaţa cutanată, şi se aşteaptă ca subiectul să indice cele trei repercusiuni ale reperului, semnalate pentru acesta placă (reflexe senzoriale). 
De îndată ce cele trei repercusiuni au fost simţite de subiect, placa este considerată încărcată, adică sensibilizată, şi experienţa poate fi asigurată de reuşită.
 Se va fi ajuns astfel la pragul conştiinţei, ceea ce era numai în inconştient, fiind făcută imagine vizibilă latentă a unei emoţii, a unui gând, a unui obiect, etc, şi pe de altă parte este relevat dezechilibrul unui organ sau al unei funcţii, urmărind placa sensibilizată.
 Iată un exemplu cu intenţia de a ilustra această teorie: 
 Un subiect, Jacques, vede un cufăraş sau fotografia acestui obiect. În acelaşi moment, un fel de reflex plecând din creierul său ajunge la o zonă cutanată a propriului său corp şi o sensibilizează.
 Există deci o legătură stabilită între luarea la cunoştinţă a cufăraşului de către creier şi placa situată pe piele, într-un anumit loc al corpului. 
Este ceea ce Calligaris denumeşte rezonanţă.
Un subiect plasat în faţa lui Jacques, Pierre, primeşte pe nesimţite pe locul simetric al corpului său şi un fel de reflex, razele care emană de la placa făcută sensibilă de pe corpul lui Jacques. Corpul lui Pierre este ca o oglindă pe care s-ar reflecta imaginea punctului sau a plăcii devenită sensibilă la Jacques. 
Această oglindire este la modul cel mai propriu, dacă placa lui Jacques este pe mâna dreaptă, imaginea acesteia asupra lui Pierre va fi pe mâna stângă.
 Dacă, cu ajutorul ciocănelului rece sau al unui fascicol faradic, se excită această placă reflectată pe subiectul Pierre, el vede instantaneu imaginea cufăraşului văzut sau gândit de Jacques! 
Este ceea ce Calligaris denumeşte consonanţă.

După cum razele cosmice ne pătrund şi ne traversează, ca şi alte radiaţii pe care nu le percepem, noi suntem atinşi de raze vitale provenind de la lumea exterioară, provenind de asemenea de la alţi indivizi, iar unele ating numai conştiinţa noastră şi evocă un loc, o persoană, un gând îndepărtat, şi acest şoc provoacă senzaţii vizuale şi auditive. 
 Altele ating zone cutanate care nu se leagă cu conştiinţa decât ca urmare a unei uşoare excitaţii la suprafaţa lor. 
 Toate aceste fenomene fac parte din personalitatea umană, în grade mai mult sau mai puţin pronunţate.
 Sistemele cutanate, linii, zone, plăci, etc, studiate şi semnalate de dr. Calligaris, ar fi, după el, linii de trecere (intrare şi ieşire, emisie şi recepţie) de iradieri.
 Ele sunt reprezentări geometrice potrivit cărora se face transmiterea de raze vitale, ferestre prin care intră şi ies radiaţiile vitale. 
 Fiecare rază specifică are fereastra sa specială când iese din corp (rezonanţă), şi fereastra sa particulară, când, provenind de la un element animat său neînsufleţit, din lumea exterioară, se reflectă său intră în acesta (consonanţă).
 Liniile lui Calligaris au puncte comune cu zonele lui Fitzgerald şi Bowers pe care aceşti autori le-au indicat în 1917, având în vedere tratamentul care se face în acupunctura chineză. 
Aceşti autori divizează vertical corpul uman în zece zone sau felii (5 de fiecare parte a liniei mediane care trece prin mijlocul frunţii şi nasului şi prin apofizele vertebrale, pentru partea posterioară a corpului, şi ajungând în faţă la degetele mijlocii ale mâinilor şi picioarelor, iar în spate la călcâi).
 Ei au găsit o corespondenţă între dinţi, mâini şi picioare, aşa fel că o presiune, o ciupire, o fricţionare dură la nivelul acestor diverse organe sunt susceptibile să aducă o vindecare prin acţiune reflexă asupra unui alt organ situat în aceeaşi zonă.
 Au semnalat, printre altele, puncte care pot provoca pierderea cunoştinţei sau chiar moartea, şi puncte analoage celor utilizate de japonezi în Jiu-Jitsu şi care, provocând o mare durere, pot imobiliza un individ.
 Fenomenele de telepatie, de telestezie, adică de transmitere de sentimente sau senzaţii de la un individ la altul, se pot produce la orice distanţă. 
S-ar putea imagina că există unde de lungimi diferite potrivit stărilor psihice, care ar acţiona asupra diferitelor plăci, corespunzătoare distanţelor. 


Diagnosticul la distanţă
Dacă se admite că un individ poate transmite altuia o senzaţie (de căldură, de frig, etc), se poate înţelege că pot fi transmise senzaţii fiziologice normale sau stări patologice, putând furniza indicaţii asupra stării de sănătate a unui individ îndepărtat.
Radiaţii emanate de la bolnav se proiectezează pe corpul examinatorului, şi pot să sensibilizeze potrivit localizării răului, plăci specifice, la examinator.
Dr Calligaris a realizat această experienţă, dar ea este destul de delicată, căci trebuie la o oră fixă să se sensibilizeze la percipient şi la bolnavul îndepărtat o placă specială situată pe degetul mijlociu, şi ca bolnavul şi observatorul să se afle în linie dreaptă. 
Apoi se face cercetarea bolii.

Enunţarea în propoziţii simple a rezumatului teoriei prof. Calligaris :
 1. După cum o emoţie, o spaimă, pot suscita reflexe, "piele de găină", de paloare, de înroşite a feţei (fenomene vaso-motorii), tot aşa un sentiment, o amintire, o ură, iubirea, durerea morală, sunt capabile de a sensibiliza automat şi fără manifestări aparente un punct sau o zonă de pe o suprafaţă cutanată.
 2. Un gând repercutându-se astfel asupra unui spaţiu limitat al corpului nostru poate în mod invers s-o suscite, s-o facă să renască, s-o reamintească subconştientului, excitând aceeaşi regiune, prin care ea s-a exteriorizat. 
Cu alte cuvinte, se poate provoca cutare amintire, cutare gând, excitând un punct precis de pe suprafaţa corpului.
 3. Radiaţiile emise de un punct de la suprafaţa cutanată a unui individ (sub influenţa unui gând, unei amintiri, unei emoţii etc.) se reflectă automat şi într-un loc exact simetric situat pe coprul unei persoane plasate în faţa acestuia.
 4. Acest punct excitat la această a doua persoană permite de a lua cunoştinţă de gândul primului.
 Astfel, după cum există centri reflecşi periferici în relaţie îndepărtată cu organele noastre interne, tot aşa noi avem centri nervoşi la suprafaţa pielii care corespund psihicului nostru.

La baza studiilor dr Calligaris se află descoperirea liniilor verticale şi orizontale care împart corpul uman în segmente.
 Dacă presezi între policele şi index (între degetul mare şi arătător) degetul mijlociu al unui subiect, la nivelul pulpei degetului şi unghie, se sensibilizează automat întreaga linie axială cuprinsă între extremitatea degetului presat şi umăr, adică linia EF. 
 Mai mult, această linie de sensibilizare se întinde la partea posterioară a braţului (liniei E'F'), apoi la liniile verticale ale trunchiului AB, A'B'. CD, C'D', şi pe liniile transversale care leagă orizontal liniile verticale unele de altele.
 Această înlănţuire permite fixarea exactă, cu ajutorul a două coordonate (verticală şi orizontală), a punctelor şi plăcilor unde trebuie exercitată uşoara presiune care provoacă reflexele cutaneo-psihice.
 O altă linie laterală axială împarte corpul în două părţi, una anterioară, alta posterioară, trece pe sub axile şi urmează bordurile laterale ale membrelor şi degetelor. 
 Ea se sensibilizează şi poate fi cu uşurinţă desenată pe corp, precum şi transversalele care îi sunt asociate, presând uşor între două degete extremităţile laterale ale unui deget oarecare.
 Cum putem demonstra realitatea acestor concepţii: 
menţinând uşoara presiune verticală sau laterală pe degetul mijlociu şi plimbând în afara acestor linii axiale şi trecând transversal deasupra lor o spatulă rece, la nivelul unei linii axiale sau transversale a corpului, subiectul percepe foarte net senzaţia de frig mai intensă (decât în afara liniilor, explorate cu spatula).
 Aceste "lanţuri liniare" există de asemenea pentru mână, Iinii axiale ale degetelor şi spaţii interdigitale. În relaţie nu numai cu diversele organe ale corpului, ci de asemenea cu sentimentele generale.

A doua descoperire a dr. Calligaris: constatarea de reacţii senzoriale sau funcţionale, consecutive uşoarei presiuni a punctelor sau plăcilor. 
Printre aceste reacţii, există pentru fiecare placă, 3 reflexe principale (repercusiuni de reper) pe care subiectul trebuie să le acuze, pentru a fi siguri că încărcarea, adică sensibilizarea plăcii este destul de exactă, condiţie esenţială pentru reuşita experienţei.

DIAGNOSTICUL ORGANULUI BOLNAV - REACŢII ALE EMOŢIILOR ŞI CULORILOR. 
Liniile axiale ale degetelor mâinii drepte şi a spaţiilor interdigitale, corespund uor sisteme funcţionale şi unor sentimente.
 Dacă, cu ajutorul unui ciocănel rece, se revelează o linie mai hipersensibilă, se trage concluzia că subiectul prezintă tulburări funcţionale ale organului corespunzător liniei hiperesteziate. 
Dacă nu se revelează nici o senzaţie specială, se conchide starea de sănătate. 
Controlul acestei stări de sănătate şi în acelaşi timp al realităţii acestui diagnostic, se obţine în felul următor : o presiune puternică la nivelul stomacului, a inimii sau a intestinului determină imediat, în linia corespondentă a mâinii, senzaţia de frig pe care subiectul ar fi simţit-o dacă stomacul, inimă sau intestinul ar fi fost bolnave. 
Aceleaşi linii devin de asemenea sensibile, când subiectul încearcă un sentiment general.
 Pe de altă parte, dacă într-una din mâinile subiectului se pune (fără ca acesta să ştie) un scul colorat de ață, se sensibilizează potrivit culorilor, următoarele :
- pentru bleu ca cerul, linia axială a policelui;
- pentru gri prima linie interdigitală,
- pentru alb sau verde deschis, linia indexului,
- pentru roşu viu sau roz viu a 2-a linie interdigitală (ficat),
- pentru negru sau violet, a 3-a linie interdigitală (splina),
- pentru verde închis, a 4-a interdigitală,
- pentru roşu (culoarea sângelui), banda axială a degetului mic.
 Au fost controlate toate aceste indicaţii, fie pe bolnavi în ce priveşte diagnosticul bolii, fie pe experimentatori, pentru evocarea unei emoţii şi culorile.
 Pentru acest din urmă caz, s-au luat toate precauţiile, pentru că atât experimentatorul, cât şi subiectul să ignore culoarea sculului de aţă, ce li se punea în mână.
vonmag.ro

Se pare că diagnosticul sentimentelor este uneori mai perceptibil pe dosul mâinii, iar bolile se repercutează mai bine pe palmă. 
Fiecare din aceste linii, axiale, digitale şi înterdigitale, este în relaţie, pe de o parte cu o stare mentală specifică, şi pe de altă parte cu un organ, în aşa fel că un lanţ de trei inele stabileşte contactul cu pielea, organul intern şi creierul, după o lege fixă şi prestabilită.
  Fiecare din aceste 3 inele ale lanţului reprezintă o staţie de sosire şi plecare, fiind rând pe rând, un centru de recepţie, de reflectare şi de emisie.
  Astfel, când un organ intern este comprimat sau stimulat fiziologic, el trimite două emisii : una este primită de creier, cealaltă de o linie axială a mâinii corespunzând acestui organ.
 Să presupunem că se exercită o presiune puternică pe axa inimii: se va provoca o emoţie cerebrală, şi în acelaşi timp o sensibilizare a liniei axiale a degetului mic.
Dacă se acţionează pe zona splenică (splina) se va provoca o stare melancolică a creierului, şi se va sensibiliza a 3-a linie interdigitală.
 Pentru ficat se va provoca un gând coleric şi o hiperestezie a celei de-a 2-a linii interdigitale.
 Informațiile survin la clarvăzător ca urmare a transei. 
 La subiectul lui Calligaris survin printr-o reacţie senzorială într-un punct determinat şi corespunzând sentimentului care se doreşte evocat: ea se prezintă sub formă de reflex care indică momentul dedublării personalităţii.
 În ambele cazuri viziunea poate fi totală sau fragmentară.  
 La un clarvăzător, imaginea se proiectează fie într-un pahar cu apă, fie într-un cristal, fie pe un ecran. 
 La subiectul lui Calligaris, viziunea are loc fie în spaţiu, fie de asemenea pe un ecran virtual situat la circa un metru distanţă de subiect.
Această imagine poate fi fotografiată
S-a raportat că, după încercări negative, au putut fi luate imagini pe sfera de cristal, şi mai ales de către lt-col Johnson, care a reuşit imortalizarea imaginii "unei fetiţe de o deosebită frumuseţe". 
Imaginea era suficient de clară. 
Sfera de cristal a fost plasată pe un voal negru...
aimgroup.ro
CHEIA VISELOR - procedeele corespunzătoare pentru a dirija visele și legătura viselor cu diferite boli.
Există raporturi între gânduri, liniile mâinii (axiale ale degetelor sau interdigitale) şi organe. 

Comprimarea sau evocarea unui organ, excitarea liniei corespondente a mâinii, provoacă în stare de veghe, un sentiment particular, şi evocarea a două organe interne, stimularea simultană a două linii ale mâinii, provoacă idei asociate.
 Printr-un astfel de procedeu dr Calligaris a provocat la peste 200 de subiecţi vise bine definite şi corespunzând unor stări psihice determinate. 
 Dacă timp de 15 la 20 minute înaintea somnului se excită cu un curent faradic slab liniile axiale degetelor sau spaţiilor interdigitale, se vor obţine vise de iubire (policele), de dezorientare mentală (prima linie înterdigitală), de amintiri, mai ales amintiri din copilărie (indexul), vise de ură (a 2-a linie interdigitală), vise confuze (Medius), vise dureroase (a  -a linie înterdigitală) vise cu frică (inelarul), vise cu imagini liliputane (a 4-a linie interdigitală) şi vise emoţionante sau producând (provocând) frica (auricularul)
 Aceleaşi vise sunt provocate prin compresia organelor corespondente, intestine, stomac, ficat etc, sau prin reprezentarea mentală înaintea somnului a acestor organe.
 Dacă se asociază fie două linii axiale ale degetelor sau două organe interne luând totuşi precauţia ca să nu existe antagonisme între cele două, cum ar fi dragoste (intestin) şi ură (ficat), se vor obţine visuri diferenţiate, amintiri de plăceri ale dragostei, frică de durere etc.
 Astfel în somn se reproduc aceleaşi fenomene ca în stare de veghe.  
Precauţiile de luat pentru a obţine rezultate perfecte sunt următoarele:
- De preferinţă se vor face experienţele înainte de culcare
Remarcăm aici influenţa pe care o pot exercita condițiile atmosferice asupra viselor: timpul umed favorizează încărcarea liniei somnului şi o diminuează pe aceea a emoţiei; 
timpul frumos favorizează încărcarea liniei plăcerii şi o întârzie pe aceea a durerii.
Influența fazelor lunare: primul pătrar al lunii favorizează vise liniştite şi sensibilizează policele dragostei, a plăcerii şi a somnului.
La lună plină, cu excepţia liniei ficatului şi a liniei laterale a corpului, toate liniile dau răspunsurile cele mai prompte, şi mai ales aceea a memoriei (indexul).
 În ultimul pătrar, atât în stare de veghe, cât şi în timpul somnului, liniile urii şi a emoţiei sunt mai sensibile, în timp ce pe vreme de lună nouă şi mai ales în ultimele zile ale acestei faze lunare, vibraţia este puţin accentuată pe liniile uitării şi laterală şi mediana corpului.
 În fine, în această fază lunară, organele interne răspund de asemenea mai viu excitaţiilor reflexe.
 Compresia organelor dă de asemenea rezultate analoage pentru vise. 
Această compresie se face fie cu mâna, fie cu pumnii, cu o cărămidă, cu o scândurică, cu greutăţi sau bile de metal, timp de 15 la 20 de minute înainte de culcare. 
Subiectul care doreşte să obţină un vis determinat, va putea să-şi comprime el însuşi organul corespondent visului respectiv.
Se ştie din antichitate că faptul de a dormi pe partea stângă, comprimând regiunea cardiacă, produce vise agilate şi deşteptări anxioase (Pliniu remarcase asta). 
Că cel mai bun somn se realiza atunci când se dormea pe partea dreaptă. 
De Sanctis a observat de asemenea că modificând poziţia, se modifică natura visului.
 Se ştie și că bolnavii cu :
- afecţiuni cardiace sunt subiecţi supuşi unor vise emoţionante, cu senzaţii de frică, de teroare nocturnă şi de coşmar;
- afecţiuni pulmonare au viziuni liliputane,
- afecţiuni splenice visează episoade dureroase,
- afecțiuni pancreatice au vise fericite şi vesele,
- afecțiuni ale stomacului au vise dezordonate,
- afecțiuni ale intestinelor au vise anxioase,
- afecţiuni renale au vise confuze.
 În toate aceste cazuri patologice leziunea (afecțiunea) organului înlocuieşte compresiunea (stimularea) artificială !

Cartea nu am găsit-o nicăieri pe piață la data scrierii articolului, nici ulterior mult timp. Momentan (Iulie 2020) poți comanda cartea online aici: Link  
Dr Calligaris pare un personaj de legendă, iar cercetările sale se pare că au fost preluate și continuate de ruși și americani, rezultatele fiind ținute departe de ochii curioși ai populaţiei. 
Obișnuiți cu secretizarea informațiilor privind metodele de influență de la distanță a omului de către... om...
Pe mai multe siteuri în limba engleză am găsit această informație: mare parte a materialelor de cercetare a doctorului Calligaris au fost distruse sau confiscate de către guvern. 
Cărțile sale sunt extrem de rare, iar majoritatea sunt scrise în limba italiană și nu au fost traduse. 
Doar un singur curs referitor la activitatea sa a fost vreodată publicat în limba engleză, și este disponibil la Fundația Mondială de Cercetare - World Research Foundation. 
Mai multe biblioteci universitare italiene posedă exemplare ale cărților sale, dar se pare că un decret guvernamental împiedică să fie împrumutate sau copiate !
În ultimii ani, s-au făcut eforturi, în special în Europa, pentru a discuta și a revigora cercetările lui Calligaris.
Pe siteul fundației există un material... foarte, foarte sumar :
http://www.wrf.org/men-women-medicine/thoughts-do-heal-guiseppe-calligaris.php
Unul puțin mai complet am găsit aici :
http://www.health-science-spirit.com/calligaris.html
Există oare, într-adevăr, o conspirație mondială în privința secretizării acestor cercetări ? 
Oare sunt ele considerate... periculoase? 
Se pare că există o oarecare teamă legată de consecințele care ar putea decurge din aplicarea în practică, în viața de zi cu zi, a metodelor și tehnicilor elaborate de doctorul Calligaris. 
Pe lângă faptul că ar produce o oarecare revoluție în sistemul de sănătate mondial, accesul oricui la orice fel de informații, nu prea este de... dorit. 
Să-ți poată accesa cineva informațiile tale personale, confidențiale, secretele tale ascunse de ochii tuturor, nu cred că ți se pare ceva de... dorit. 
Nici accesul la secrete de stat, guvernamentale, economice, politice, militare, nu este de dorit. 
Nu-i așa ? 
Deci... este de înțeles faptul că, cât timp nivelul conștiinței morale generale nu este prea... strălucit, metodele de acces la orice informații, și la gândurile oamenilor, nu vor fi de dorit. 
Imaginează-ți, însă, ce s-ar întâmpla, dacă o tehnică simplă, accesibilă oricui, ar deveni operabilă pe scară largă, de... mîine... 
O adevărată revoluție... 
Monitorizare eficientă 100 %, orice hoț ar putea fi prins, orice fraudă deconspirată... 
O lume fără... secrete... 
O lume transparentă, în care nimeni nu s-ar mai putea ascunde, și nu și-ar mai putea ascunde gândurile și faptele... 
Până... când s-ar inventa tehnica de protecție, căci omul a fost întotdeauna foarte... inventiv.. :)
Se zice că pentru orice problemă există o soluție. 
Este un mod optimist de a gândi. 
Omenirea va găsi mereu soluții pentru problemele sale. 
Important, însă, este să le găsească în... timp util. 
Altfel... 
Deci, ce crezi, ar fi de dorit în momentul actual implementarea unei metode (tehnologii) care să ofere o transparență totală, sau... ba ? 
Ar avea oamenii un trai mai bun decât acum, sau... ba ? 
Ai sacrifica intimitatea ta personală în schimbul eradicării hoției, fraudării, înșelătoriei, sau... ba ? 
Aceasta este... întrebarea... :)


Şi, acum, o altă întrebare: dacă este real, corect, adevărat, tot ceea ce este prezentat mai sus, această realitate se poate regăsi în... spiritualitate, în vechile tradiţii, practici spirituale? Căci, în mod logic, la acest adevăr ar trebui să se poată ajungă pe mai multe... căi, nu-i aşa ?
În ce constă de fapt... Iluminarea, dacă nu tocmai în conştientizarea acestei realităţi, a existenţei acestor corespondenţe, a rezonanţei, consonanţei, a existenţei radiaţiilor, a proceselor de emisie, recepţie, reflectare, a reflexelor, a corespondenţelor, a telepatiei, telesteziei, a proiecţiilor psihice, ... ?
Se pare că prin tehnica Vipassana se poate ajunge la această conştientizare.
Se zice că Buddha a ajuns astfel la Iluminare.
Dacă cunoşti limba engleză, te poţi bucura de aceste materiale video, în care S.N. Goenka explică tehnica şi oferă îndrumare celor ce practică retreat-ul (retragerea) de 10 zile prin Vipassana în centre răspândite azi în toată lumea:Materiale scrise despre Vipassana găseşti aici : 
https://www.scribd.com/search-documents?language=17&limit=30&query=vipassana


Materialul video în care am lecturat acest articol:

photosetup.ro

Dacă ți-a plăcut dă o cafea :)Dacă ți-a plăcut dă o cafea :)

Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 
Poți sprijini activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro
Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');