Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

miercuri, septembrie 10, 2014

Bruno Groening (Gröning) - unul dintre cei mai mari vindecători spirituali ai omenirii


Dacă selectezi cu mouseul un fragment de text, textul va fi citit de o voce text-voce, după ce pagina este încărcată complet în browser!

Lecturarea articolului, cu comentarii în plus (75 minute):

Bruno Groening /Gröning- un om simplu, cu capacităţi deosebite
Bruno Groening (1906-1959), s-a născut la Danzig /Oliva (acum Gdansk - Polonia), în 31 martie 1906, fiind al patrulea copil din şapte. 
De mic a manifestat o influenţă vindecătoare asupra oamenilor.
Datorită primului Război mondial, a urmat doar primele 5 clase ale şcolii generale. 
A învăţat meseria de dulgher, și a lucrat în diferite meserii : dulgher, muncitor în fabrică şi în port, poştaş de telegrame şi electrician.
În al doilea Război mondial a fost înrolat în armata germană, și a ajuns prizonier la ruși. S-a refugiat după război în Germania de vest
În 1949 a devenit cunoscut în mod brusc, datorită vindecării unui băiat din Herford /Germania, abandonat de medici. 
Ulterior, vindecările pe care le-a făcut la Traberhof, în apropiere de München, l-au făcut cunoscut pe plan mondial.
În presă și la radio ştirile relatau întâmplările legate de "doctorul minune", și au ţinut luni la rând oamenii în tensiune. 
A fost turnat un film de cinematograf, au fost convocate comisii de cercetări ştinţifice, şi oficialităţile s-au preocupat până la cele mai înalte grade de cazul Bruno Groening. 
Ministrul social al Nordrhein-Westfaliei a cerut ca Bruno Groening să fie urmărit datorită încălcării legii cu privire la tămăduitorii naturişti, iar primul ministru al Bavariei dimpotrivă a declarat, că o astfel de „apariţie excepţională” nu trebuie lăsată să fie interzisă de paragrafe.
La toate nivelurile s-a discutat în mod agitat şi controvers despre cazul Bruno Groening. 
Preoţi, medici, jurnalişti, jurişti, politicieni şi psihologi discutau despre el, iar vindecările lui minunate erau pentru unii cadouri milostive ale unei puteri supreme, pentru alţii şarlatanerie. 
Realitatea vindecărilor a fost adeverită de consultaţiile medicale efectuate.
Ştirile despre vindecările lui magice s-au răspândit în toată lumea, și din toate ţările veneau bolnavi, scrisori de rugăminţi şi oferte. 
Zeci de mii de oameni suferinzi s-au perindat spre locurile lui de activitate. Părea începutul unei revoluţii în medicină.
Dar, societatea medicală și cea religioasă au a reacționat dur, medici renumiţi, funcţionari ai bisericilor, jurişti, au făcut totul pentru a-i stopa și interzice activitatea de vindecare. 
Au fost formulate interdicţii de vindecare, și i-au fost înaintate procese. 
Încercările de a face ca activitatea sa să se desfășoare loc în condiţii reglementate legal au fost lipsite de succes.
Unul dintre cei mai mari vindecători ai omenirii a primit interdicţie de a mai vindeca oameni ! 
Când Bruno Groening a murit, în ianuarie 1959, la Paris, ultimul proces împotriva sa era în curs. Procesul a fost sistat, nu a fost niciodată dată o sentinţă. 
A decedat în 26 ianuarie 1959.
Multe întrebări au rămas fără răspuns...

Vindecările - Bruno Groening nu a tratat medical oameni, nici nu i-a vindecat în sens medical. 
Nu a întrebat niciodată de bolile suferinzilor. 
Dimpotrivă, s-a opus în mod categoric să audă ceva despre boală sau să i se spună numele vreunei boli. 
Acţiunea lui se rezuma la discursurile sale despre credinţă. 
Nu a dat nimănui nici o promisiune de vindecare. 
Discursurile sale au rămas înregistrate pe bandă de magnetofon și în stenograme.
A afirmat că există o putere superioară, care este baza a tot ceea ce trăieşte şi care poate da vindecarea. 
A numit-o "Heilstrom-ul divin" ,"puterea divină".
El avea în acest sens o cunoaştere intuitivă extrem de precisă, pe care, prin intermediul învăţăturii sale simple, a făcut-o accesibilă tuturor oamenilor.
Vindecările spontane miraculoase continuă şi azi, prin "curentul de vindecare". 
Există mii de mărturii, în mare parte verificate şi documentate pe baza expertizelor unor medici independenţi sau ai medicilor din cadrul Grupului de specialitate medico-şi tiinţific (GSMŞ) al Cercului prietenilor lui Bruno Groening.
Datorită ascultării şi respectării cuvintelor și învăţăturii sale, oameni s-au însănătoşit şi se însănătoşesc azi, în continuare, ca şi în timpul vieții sale.

Învăţătura - Bruno Groening nu a studiat și nu a dezvoltat învăţătura sa. 
El a primit-o în mod spiritual, ca revelație, și a făcut-o cunoscută prin discursuri despre credinţă, vorbind de influenţa unor puteri spirituale asupra omului, și în mod special de puterea gândurilor.
El a privit sarcina sa ca fiind cea de a deschide oamenilor poarta spre înţelegerea şi trăirea a divinului, readucându-i la încredere în Dumnezeu. Se vedea ca un îndrumător și un mediator al puterii divine.
Printr-o poziţie corespunzătoare a corpului, dar şi cu o concepţie specifică, se învaţă modul de recepţionare a "puterii divine". 
Acest "curent de vindecare" sezizabil în corp are drept efect ajutoare şi vindecări, chiar la suferinţe organice grave cronice, chiar şi degenerative.
Vindecările au loc datorită curenţilor energetici de "materie fină", prin "curentul de vindecare". 
Bruno avea cunoştinţe exacte şi cuprinzătoare despre legitățile acestor energii, pe care le-a transmis oamenilor. 
Fiind și electrician, cunoștea anumite principii privind modul de circulație și manifestare a energiei electrice într-un circuit. 
Organismul este un circuit complex, racordat la circuitul și mai complex al naturii.
Învăţătura lui Bruno Groening pleacă de la influenţa forţelor spirituale asupra oamenilor. 
El compara omul cu o mașină alimentată de un acumulator, căci fiecare om consumă energie pentru funcționarea sa, și se încarcă cu energie necesară consumului.
În anumite situații, însă, energia necesară vieții nu mai este încărcată și acumulată în mod eficient, suficient, și, ca un autoturism care nu poate funcționa cu un acumulator descărcat sau cu defecțiuni la sistemul de încărcare cu curent, un organism vlăguit nu își poate efectua activitățile și sarcinile sale. 
Urmările încărcării insuficiente sau necorespunzătoare cu energie sunt : oboseala, nervozitatea, frica de viaţă, şi în final boala.
Bruno Groening a explicat cum poate fiecare om să se încarce energetic.  
Credinţa în bine, este, la fel ca şi dorinţa de a deveni sănătos, o condiţie esenţială. 
Omul este înconjurat de undele de vindecare, pe care el nu are altceva de făcut decât să le înregistreze.
Pentru conectare și încărcare cu această energie, Gröning a făcut cunoscută o tehnică numită de el "einstellen" (germană pentru "tuning", "cuplare"). 
Practica cuplării constă în a sta în poziție verticală, chiar și pe scaun, cu brațele și picioarele neîncrucișate, și palmele orientate în sus. 
Este foarte important ca spatele să fie drept și să nu aibă nici un fel de spătar, dacă este posibil. 
Practica cuprinde și :
- focusarea atenției pe intenția de a primi Heilstrom, curentul energetic divin vindecător, 
- păstrarea în minte (în atenție) a credinței că vindecarea este posibilă, 
- concentrarea asupra corpului, asupra senzațiilor și trăirilor emoționale care sunt declanșate de energia vindecătoare.
 Nu există boală incurabilă, lucru adeverit prin relatările de vindecări verificate de medici. 
Vindecările au loc aici numai pe calea spirituală, şi de aceea nu sunt DEPENDENTE DE PREZENȚA FIZICĂ a lui Bruno Groening, ci doar FAVORIZATE de indicațiile sale !
Pentru a înregistra curentul de vindecare, trebuie să stai aşezat cu mâinile desfăcute, braţele şi picioarele nu trebuie să fie încrucişate, pentru a nu întrerupe (scurtcircuita) curgerea curentului de vindecare prin organism. 
De asemenea, și gândul la boală şi griji împiedică această curgere armonioasă, deoarece PRODUCE TENSIUNE ȘI ÎNCORDARE MUSCULARĂ, CARE BLOCHEAZĂ CURGEREA ENERGIEI. 
Gândurile îndreptate spre ceva frumos, plăcut, RELAXANT, ajută curgerii LIBERE și armonioase a energiei prin corp.
Când curentul de vindecare curge liber și nestăvilit prin corp, întâlnește organele atacate de boală, şi începe să-şi exercite acolo acţiunea sa benefică, deblocantă, vindecătoare. 
În acest timp pot să apară dureri, care sunt un semn al desfășurării procesului de purificare și vindecare.
 Boala nu este cauzată de dorința lui Dumnezeu, de aceea poate fi și este,încet, îndepărtată. Divinitatea nu se opune vindecării.
În unele cazuri foarte favorabile, procesul de vindecare se poate întâmpla şi spontan
Condițiile favorabile sunt reprezentate de natura pozitivă a atitudinii și gândurilor, lipsa de preocupare și grijă față de boală, optimismul și încrederea privind procesul de vindecare, credința puternică în ideea că nu există boală incurabilă.
Pentru păstrarea stării de sănătate, prietenii lui Bruno Groening se pun zilnic pe recepţia curentului de vindecare. 
Sănătatea psiho-fizică reprezintă fundamentul vieții echilibrate și armonioase.


Bruno Groening : "Toţi oamenii merită să fie ajutaţi."
 "Dumnezeu este transmiţătorul, iar omul recepţionează puterea tămăduitoare."
"Ai încredere şi crezi, că puterea divină ajută şi vindecă ! "
"De murit toţi oamenii trebuie să moară, chiar şi eu, dar eu n-am să fiu mort. Iar dacă sunt chemat, atunci vin şi ajut în continuare, dacă vrea Dumnezeu."
"Eu vă dau regulile de joc ale vieţii ca să deveniţi un maestru al vieţii."
 "Activitatea mea serveşte doar faptului de a-i conduce pe toţi oamenii acestui pământ din nou pe calea cea corectă, pe calea lui Dumnezeu."
"Nu vă spun nimic nou, vă spun doar ceea ce nu mai ştiţi azi."
"Nu-mi mulţumiţi mie, mulţumiţi lui Dumnezeu. El a făcut-o."
 "De existenţa mea ar trebui să se intereseze după părerea mea ştiinţa, numai pentru faptul că conferă activităţii de cercetări un imbold, şi anume pentru o sarcină de mâine."
"Eu pot ajuta unui om să găsească calea spre bine, dar nu am voie să iau eu decizia asupra lui sau să-l restrâng să facă un bine. Fiecare trebuie să-şi găsească propria lui cale."


Cercul prietenilor - De când trăia Bruno Groening, exista un cerc al prietenilor săi. 
Deoarece vindecările au continuat şi după moartea sa, doamna Häusler (1922 - 2007) a întemeiat în anul 1979 "Cercul prietenilor lui Bruno Groening", pentru a face cunoscută lumii învățătura sa.
Cercul are întruniri periodice, urmează scopuri și idealuri specifice, răspândind învățătura. Relațiile dintre membri se bazează afecţiune şi prietenie, și nu există obligaţii juridice sau financiare. 
Oricine poate părăsi cercul oricând vrea.
Întrunirile au loc pe plan local, în mod regulat, de regulă odată la trei săptămâni, oferind cadrul unor conferinţe şi a unui schimb de experienţă. 
Cei interesați de vindecări sau de frecventarea unui cerc, sunt invitați la o conferință introductivă pentru a cunoaște bazele şi esenţa învăţăturii. 
În cursul unui an se desfășoară și câteva sesiuni supraregionale. 
Scopul lor constă în schimbul de experienţă, prezentarea mărturiilor de către cei ce şi-au redobândit sănătatea urmând învățătura, și recepţionarea în grup a curentului de vindecare.
Activităţile sunt sprijinite prin material tipărit, CD-uri, DVD-uri, care sunt primite de toți prietenii, periodic, gratuit. 
Există multe materiale despre învăţătura lui Bruno Gröning în cadrul editurii, şi există și producţii de filme.
În Cercul prietenilor se pot înscrie oameni de orice naţionalitate, religie, statut social. 
Aderența la cerc nu influențează și nu impune abandonarea religiei de apartenență. 
Cercul nu este religie și nici sectă.
Bruno Groening : "În cercul prietenilor fiecare să recepţioneze puterea credinţei. 
Eu nu vreau să înfiinţez nici o religie nouă. 
Fiecare să rămână în cadrul bisericii sau comunităţii sale, dar ceea ce aude în cercul prietenilor să creadă şi să pună în practică. 
Eu am venit pentru toţii oamenii, indiferent de religie şi naţionalitate. 
De aceea cercul prietenilor lui Bruno Groening nu este nici sectă."
Fiecare decide în mod liber şi poartă răspunderea proprie asupra vieţii sale. 
În cerc nu există vreo dogmă impusă, și nu se pretinde nici un fel comportament specific și unitar.
Există ore de cerc acordate copiilor şi tinerilor, care se desfășoară tot la interval de trei săptămâni, participarea fiind benevolă. 
Lor li se transmite învăţătura, într-un mod adaptat vârstei, cu activităţi specifice : jocuri, dansuri, drumeţii, muzică.
Cercul respectă sfera privată, nu promovează indicaţii privind comportamentul individual. 
Mulți membri au afirmat că fortificarea corporală și spirituală obținută cu ajutorul cercului i-a ajutat să se descurce mult mai bine faţă de cerinţele vieții cotidiene, în privinţa responsabilităţii proprii, dobândind un echilibru interior stabil, și o autoconştiinţă.
În Cercul prietenilor nu există ţeluri politice, ambiţii politice, învăţătura fiind complet liberă de orice nuanţă ideologică.


Bruno Groening n-a luat niciodată bani în schimbul vindecărilor realizate cu sprijinul și ajutorul său.  
De aceea, toţi prietenii, fără excepţie, muncesc pentru Cercul de prieteni în mod gratuit
Fiecare colaborare se face în mod benevol şi poate fi terminată oricând. 
Toate costurile existente în cadrul cercului lui Bruno Groening sunt acoperite prin contribuții financiare  benevole.
Nu există incurabil, toate bolile pot fi vindecate, dar nu toţi oamenii ! 
Pentru "curentul de vindecare" de natură divină nu există limite privind vindecarea, nu există boli incurabile.
Bruno Groening a transmis prin învăţătura sa reguli simple şi clare despre cum se dobândeşte o vindecare şi cum poate fi păstrată starea de sănătate. 
Procesul de vindecare decurge în mod diferit, la oameni diferiţi.
De aceea nu se poate promite nimănui vindecarea, nici chiar în cercul prietenilor.
Grupul de specialitate medico-ştiinţific (GSMŞ), înființat în 1992, în cadrul cercului de prieteni ai lui Bruno Groening, este format din câteva mii de cadre sanitare (profesori, medici, terapeuţi, medici naturişti, asistente medicale, etc.). 
Grupul şi-a propus ca sarcină notificarea (consemnarea) ajutoarelor şi vindecărilor survenite în urma aplicării învăţăturii lui Bruno Groening.
Prin sesiuni şi prin intermediul unei reviste de specialitate, cadrele medicale sunt informate despre vindecările intervenite la oameni, animale şi plante, despre ajutoare şi protecţii în viaţa cotidiană.
Iniţiatorul MWF-ului este dr. Matthias Kamp. Recomandare de carte : Matthias Kamp - "Bruno Groening - revoluţia în medicină", apărută şi în limba română la editura Grete Häusler.

Fiecare este liber să meargă pe calea tămăduirii spirituale, şi cea a tratamentelor medicale
Bruno Groening saluta la vremea lui o colaborare cu medicii. 
În cercul prietenilor lui Bruno Groening nu au loc nici consultaţii şi nici controale sau tratamente medicale.
   
METODA CUPLĂRII - EINSTELLEN
Supun din nou atenției metoda cuplării energetice, numită de Bruno "einstellen", deoarece o consider cea  mai importantă parte a prezentului articol, și pentru că am practicat-o în trecut, când făceam yoga. Acum realizez faptul că este timpul să efectuez acest exercițiu, în mod zilnic, din nou.
Bruno Groening a explicat cum poate fiecare om să se încarce energetic. 
Credinţa în bine, este, la fel ca şi dorinţa de a deveni sănătos, o condiţie esenţială. 
Omul este înconjurat de undele de vindecare, pe care el nu are altceva de făcut decât să le înregistreze.
Pentru conectare și încărcare cu această energia, Gröning a făcut cunoscută o tehnică numită de el "einstellen" (germană pentru "tuning", "cuplare").
Practica cuplării constă în :
- a sta în poziție verticală, chiar și în șezut pe un scaun,
- cu brațele și picioarele neîncrucișate,
- palmele orientate în sus,
- spatele să fie drept și să nu ai nici un fel de spătar (reazăm), dacă este posibil,
- focusarea atenției pe intenția de a primi Heilstrom, curentul energetic natural vindecător,
- păstrarea în minte (în atenție) a credinței ferme că energizarea se efectuează și vindecarea este posibilă,
- concentrarea asupra corpului, asupra senzațiilor și trăirilor emoționale care sunt declanșate de energia care îți străbate ființa.
 Reține : efectele au loc pe calea energetică, în mod natural, şi de aceea nu sunt DEPENDENTE DE PREZENȚA FIZICĂ a lui Bruno Groening, sau a altcuiva, ci doar FAVORIZATE de indicațiile date de el, de mine, sau de alții ! 
Tu accesezi energia, o energie naturală, în mod firesc, natural. 
În ce mă privește, personal, nu atribui conotații religioase acestei energii, ci afirm doar că ea se supune legilor naturii, legi fizico-chimice, insuficient cunoscute încă de oamenii de știință. 
Dar nici nu exclud și nu combat conotațiile religioase oferite de alții, deoarece putem afirma în mod logic că toate legile au o bază comună, o origine, un Creator. 
Ca atare, fiecare om poate aborda acest subiect din prisma cea mai convenabilă și potrivită lui, căci, oricum, toate punctele de vedere exprimă de fapt aspecte ale aceluiași adevăr.
Lămuriri suplimentare
1. braţele şi picioarele nu trebuie să fie încrucişate (unite, nu trebuie să se atingă stângul cu dreptul), ci depărtate, pentru a nu întrerupe (scurtcircuita) curgerea curentului de vindecare prin organism. 
Dacă mîinile sau picioarele se ating, este ca și cum în locul de cuplare s-ar închide un circuit.
2.  Gândul la boală şi griji împiedică curgerea armonioasă a energiei, deoarece aceste gânduri PRODUC TENSIUNE ȘI ÎNCORDARE MUSCULARĂ, CARE BLOCHEAZĂ CURGEREA ENERGIEI. Gândurile îndreptate spre ceva frumos, plăcut, RELAXANT, ajută curgerii LIBERE și armonioase a energiei prin corp. 
De aceea RELAXAREA ESTE O CONDIȚIE  DE BAZĂ A ECHILIBRĂRII, ARMONIZĂRII, VINDECĂRII, ȘI PĂSTRĂRII STĂRII DE SĂNĂTATE.
Când curentul de energie  natural curge liber și nestăvilit prin corp, întâlnește organele afectate de boală (blocaje energetice, deficit energetic), şi începe să-şi exercite acolo acţiunea sa benefică, deblocantă, vindecătoare. 
În timpul acestui proces pot să apară dureri, care sunt un semn al desfășurării procesului de purificare și vindecare. 
Se elimină toxine acumulate, se regenerează celule și țesuturi afectate, crește debitul sanguin, etc.
În unele cazuri foarte favorabile, procesul de vindecare se poate desfășura şi spontan. 
Condițiile favorabile sunt reprezentate de natura pozitivă a atitudinii și gândurilor, lipsa de preocupare și grijă față de boală, optimismul și încrederea privind procesul de vindecare, credința puternică în ideea că nu există boală incurabilă, direcționarea mentală a energiei, relaxare profundă, poziție corectă corporală, etc.
Pentru păstrarea stării de sănătate, este recomandat să se efectueze zilnic exercițiul de cuplare energetică. 
Sănătatea psiho-fizică reprezintă fundamentul unei vieți echilibrate și armonioase.
Metoda de cuplare am practicat-o când făceam yoga, și pot să spun că dă rezultate, chiar... surprinzătoare. În acea poziție am realizat prima mea decorporare conștientă, ceea ce poate fi puțin periculos pentru neavizați (eram cu ochii închişi). 
Fiind neavizat atunci, a fost o experiență șocantă pentru mine. 
Dacă nu ai cunoștințe și experiență în acest sens, recomand întreruperea exercițiului în momentul în care simți pierderea contactului cu mediul, și consultarea unui specialist și a literaturii de specialitate. 
Pe blog există și articole cate tratează această problematică.
Afirmațiile privind încrucișarea mîinilor și picioarelor, cât și menținerea coloanei drepte, sunt niște detalii care mie îmi dovedesc faptul că Bruno știa precis ce spune
Aceste detalii reprezintă condiții absolut necesare circulației libere a energiei prin corp, și a realizării stării modificate de conștiință de tip special, care se pare că contribuie în mod holistic la încărcarea energetică și realizarea vindecării spontane. 
Această poziție specială este o "asana" ce realizează o diagramă energetică de tip special a ființei.
În plus, în completare, recomand ca poziția adoptată să fie cât mai relaxată, în sensul că nici un mușchi nu trebuie să fie contractat, tensionat. 
Tensiunea musculară, contracțiile, blochează curgerea liberă a energiei prin organism. 
Efectuează zilnic exerciții de relaxare corporală.
Recomand tuturor experimentarea acestei poziții de cuplare energetică, cu ochii închiși, după modelul oferit de Bruno și cu completările aferente prezentate. 
Efectele te vor convinge, nu vorbele prezentate aici, care pot fi interpretate drept povești până la.... proba contrarie, adică proba practică.
 Vă stau la dispoziție pentru lămuriri suplimentare, și rămân deschis informațiilor suplimentare oferite de cei ce au experiență în această privință.
Atrag atenția asupra faptului că oricine practică exercițiul descris o face pe propria răspundere, și că persoanele bolnave trebuie să consulte înainte un specialist în domeniu medical !


Site-ul Cercului prietenilor, în limba română (consultați Cuprinsul, aflat în partea stângă) : http://www.bruno-groening.org/romaneste/default.htm
 
Informații suplimentare, în limba engleză http://www.bruno-groening.org/english/mwf/buchauszug/revolution3.htm

https://www.bruno-groening-stiftung.org/en/text-versions-of-bruno-groenings-talks-and-addresseshttp://www.bruno-groening-film.org/index.php?page=links.php&lang=ro&sub=Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! Poți sprijini activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSULblogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro
Puterea minţii, Placebo, Nocebo, Autosugestie şi Vindecare

Am studiat multe teorii şi sisteme de vindecare, prezente în medicina alternativă şi complementară, religie, spiritualitate. Dacă vrei să ştii în ce măsură o teorie şi o practică ajută, trebuie s-o probezi personal, sau să cauţi părerile celor care au probat deja asta în practică. Trebuie să te poţi baza pe MĂRTURII de ÎNCREDERE : ale tale sau ale altora.

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');