Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, iunie 01, 2015

Iniţierea Spirituală 2 - Aspecte psihologice de cunoscut de către DiscipolIniţierea Spirituală 2 - Aspecte psihologice de cunoscut de către Discipol

(Primul material al seriei - "Iniţierea spirituală 1" îl găseşti aici :
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/05/initierea-dupa-rudolf-steiner.html)
 

În viaţa şi lumea spirituală există legi şi principii, ca în cea terestră, materială. 
Este foarte utilă cunoaşterea acestor legi şi principii, care guvernează faţa nevăzută a realităţii, şi însăşi viaţa în ansamblul ei.
Cel ce doreşte să păşească pe Calea Iniţierii, trebuie să înceapă prin a-şi forma o anumită dispoziţie sufletească, o anumită atitudine mentală şi afectivă specială, specifică acestui scop

Această atitudine de bază trebuie percepută ca o stare de conştiinţă elevată, înaltă, ca o stare de veneraţie şi o devoţiune faţă de adevăr şi cunoaştere.
Sentimentul de veneraţie trebuie să fie prezent în viaţa ta, sub forma admiraţiei şi respectului pentru valorile umane adevărate.
Această atitudine, resimţită în adâncul sufletului tău, va bloca producerea gândurilor de critică şi opoziţie.
Sentimentul de admiraţie şi respect, ce poate îmbrăca forma veneraţiei, constituie baza atitudinii mentale şi afective care trebuie să te călăuzească pe drumul spiritualităţii.

 

Predispoziţia spre veneraţie nu constituie un germen al supunerii umile.
Adevărata natură a veneraţiei faţă de oameni, trebuie conştientizată ca provenind din veneraţia faţă de adevăr şi cunoaştere.
Identificând anumite calităţi, în anumiţi oameni, vei admira şi respecta, în mod instinctiv, prezenţa acestor calităţi, în acei oameni.

Dobândind veneraţia faţă de cunoaştere şi adevăr, vei deveni un om independent, dezlegându-te de legăturile ce te ţineau înlănţuit, în dependenţă mentală şi afectivă, de alţi oameni.
Urmărind întotdeauna adevărul, vei şti, în orice ocazie, cum să te comporţi în mod corect faţă de ceilalţi oameni, fiind mereu cinstit şi onest faţă de toată lumea.
Dacă nu poţi deveni cinstit şi onest în toate situaţiile şi circumstanţele vieţii tale, nu poţi primi iniţierea.
Pentru a putea deveni iniţiat, trebuie să începi un proces de autoeducare, în mod energic, pentru a-ţi forma o dispoziţie devoţională personală.
Trebuie să cauţi, în lumea înconjurătoare, în gândurile şi experienţele tale, doar acele lucruri care să-ţi insufle optimism, admiraţie şi respect.
Dezvoltând în tine sentimentul că există, în cadrul evoluţiei tale, ceva superior, mai înalt, vei naşte în tine forţa de a evolua spre acea înălţime superioară.


Iniţiatul şi-a dobândit puterea de a se ridica spre înălţimile cunoaşterii, deoarece s-a eliberat de frică şi minciună, arzându-le în focul veneraţiei şi al devoţiunii.
Sentimentul de devoţiune, întreţinut în sufletul tău, va dezvolta o forţă care te poate conduce mai departe în cunoaşterea spirituală.
Cât timp nu vei avea o pregătire devoţională, vei întâmpina dificultăţi, încă de la prima treaptă a iniţierii, trebuind întîi să dezvolţi în tine, în mod energic, prin autoeducaţie, atitudinea devoţională.
În cunoaşterea spirituală nu există veneraţie faţă de oameni, ci veneraţie faţă de calităţi, faţă de Cunoaştere şi Adevăr.

Nu trebuie să venerezi Divinitatea ca pe o fiinţă corporală, ca pe un obiect al adoraţiei, cu o anumită formă şi un anumit conţinut material (idol), ci trebuie să venerezi Însuşirile şi Calităţile Divine ale Divinităţii.
Cu gândul la aceste calităţi şi însuşiri divine, venerându-le, dorindu-ţi dobândirea lor, vei intra în rezonanţă cu Planul Divin, şi vei fi atras, datorită empatiei manifestate, spre cea mai înaltă culme a spiritualităţii. Acesta este un mic secret, o cheie necesară discipolului.
Adevărata credinţă nu poate fi disociată de sentimentul veneraţiei.
Ai capacitatea de a te perfecţiona, de a te transforma, cu timpul, dar această transformare poate fi iniţiată doar din interiorul profund al fiinţei tale, în viaţa gândurilor şi trăirilor afective.

Ceea ce trebuie să se reflecte, trebuie să se reflecte în mod similar, echilibrat şi armonios, atât în gândire, în suflet, cât şi în comportament.
Trăirile interne şi manifestările externe trebuie să fie într-o congruenţă firescă şi naturală.

Trebuie să începi prin a prelua devoţiunea în viaţa gândurilor tale, supraveghiind în conştienţa ta gândurile lipsite de respect, critica defavorabilă, căutând în mod conştient să cultivi gânduri devoţionale.
Efortul de a surprinde judecăţile defavorabile, sentenţioase şi critice, asupra lumii şi vieţii, te apropie de cunoaşterea superioară, şi vei progresa repede, dacă, în acele momente, îţi vei pătrunde conştienţa cu gânduri care nasc admiraţie, respect şi veneraţie faţă de lume şi viaţă.
Ca efect, vei fi transpus într-o stare de conştiinţă superioară, o stare de echilibru şi armonie cu tine şi lumea, şi vei ajunge în situaţia în care se vor trezi /activa în tine anumite forţe latente.
Datorită lor, se va manifesta natural clarvederea, începând să percepi în jurul tău lucruri imperceptibile anterior.
Vei înţelege faptul că înainte ai perceput doar o parte a Realităţii.
Aplicarea acestor reguli de viaţă, nu îţi va conferi capacitatea de a percepe toate lucrurile şi fenomenele ascunse simţurilor corporale, cum ar fi, de exemplu, aura fiinţelor, în acest scop fiind necesară urmarea unei discipline superioare.
Dar, la această disciplină te vei putea ridica, parcurgând întâi educaţia devoţională.
Transformarea se va petrece exclusiv în partea lăuntrică a sufletului, la început întreaga viaţă afectivă fiind inundată de energia devoţiunii faţă de tot ceea ce este demn de veneraţie, acest sentiment constituind centrul întregii vieţi sufleteşti, deoarece veneraţia trezeşte la viaţă toate trăirile sufleteşti.
Este greu să înţelegi faptul că sentimente ca veneraţia, respectul, admiraţia, au legături cauzale cu facultatea ta de cunoaştere, deoarece nu cunoşti faptul că ea are legătură cu viaţa sufletească.
Sufletul este cel care cunoaşte, sentimentele fiind pentru suflet ceea ce sunt pentru trup substanţele hrănitoare.
Veneraţia, respectul, devoţiunea, se comportă ca substanţe hrănitoare ce fac corpul sufletului mai sănătos şi viguros, favorizând activitatea sa de cunoaştere.
Sentimente negative ca dispreţul, antipatia, subestimarea, provoacă inhibiţia şi paralizarea activităţii de cunoaştere.

Iniţiatul percepe acest fapt în modificările aurei.
Admiraţia, veneraţia şi respectul, trezesc în suflet o forţă de simpatie, şi, prin această forţă de atracţie, sunt atrase spre tine însuşiri ale fiinţelor din jur, care altfel ţi-ar rămâne necunoscute.
De câte ori dezaprobi pe cineva, slăbiciunile cuiva, de atâtea ori atenuezi şi inhibi forţa de cunoaştere superioară.
De câte ori pătrunzi cu iubire în calităţile cuiva, de atâtea ori contribui la creşterea acestei forţe.
 

Iniţiaţii acumulează mari forţe interioare, datorită faptului că îşi orientează întotdeauna percepţiile asupra părţii pozitive a lucrurilor, şi se abţin mereu a emite judecăţi sentenţioase.
Fiecare critică răutăcioasă, şi fiecare judecată sentenţioasă, blochează forţele sufleteşti orientate spre cunoaşterea spirituală, aşa cum fiecare sentiment de veneraţie plină de dăruire le deblochează şi le dezvoltă, amplificându-le.

Dacă ai dezvoltat în tine o atitudine critică, te vei opune, din obişnuinţă, manifestând o atitudine de respingere, din start, a oricărei metode de iniţiere.
Nu poţi obţine Iniţierea, cât timp te vei opune instinctiv transformării tale, criticând iniţiaţii şi ideile prezentate de iniţiaţi.

Opoziţiile, criticile, respingerea, provin din Teamă şi Frică.
Teama de schimbare, de transformare, de manipulare, de pierderea controlului, de nou, de necunoscut, de neobişnuit, de ceea ce este străin, potenţial periculos, etc.
Cei ce nu pot primi iniţierea sunt persoane care au anumită doză de teamă şi frică în suflet, în legătură cu problematica iniţierii şi aspectele sale.
Această teamă poate fi conştientă sau inconştientă, neconştientizată încă.
Ea se manifestă la majoritatea persoanelor normale, datorită lipsei lor de pregătire, mentală şi afectivă, în legătură cu ceea ce înseamnă şi presupune, în mod real, iniţierea spirituală.
Vei putea atinge culmile spirituale, doar dacă vei putea trece prin poarta smereniei.

Vei putea dobândi adevărata cunoaştere, numai după ce vei învăţa să stimezi, să respecţi, şi să admiri această cunoaştere.
Cu cât eşti mai prins în legăturile care te înlănţuiesc de planul fizic terestru, cu atât mai greu vei putea urma calea cunoaşterii planurilor suprasensibile, deoarece îţi va fi greu să te detaşezi de lumea simţurilor sensibile.
Cu cât eşti mai legat de bunurile materiale şi de plăcerile senzoriale, cu atât mai greu îţi vei putea dezvolta percepţia extrasenzorială.
Este absolut necesar să te poţi detaşa, cât mai simplu şi mai uşor, de planul terestru senzorial, în mod conştient, pentru a putea pătrunde într-unul suprasenzorial.
Nu trebuie să şi rămîi detaşat în permanenţă, căci acest lucru nu îţi este posibil, şi nici util.
Trebuie să-ţi însuşeşti o metodă practică, prin care să poţi trece dintr-o stare de conştiinţă în alta, în mod conştient, şi pe deplin controlat.

 
Fiecărui plan existenţial (lume /domeniu spiritual) îi corespunde un anumit domeniu al stării de conştiinţă, cu care se află în legătură, în rezonanţă.
În starea trează, ai o anumită stare de conştiinţă, în reverie, beţie, somn, leşin, transă, comă, etc., se manifestă o modificare (alterare) a acestei stări.
Schimbarea (modificarea) stării de conştiinţă reprezintă baza procesului care trebuie reprodus, când ai intenţia de a pătrunde într-o altă lume, un alt plan existenţial.
Psihologii le-au denumit "stări modificate (sau alterate) de conştiinţă".
Stările modificate (alterate) de conştiinţă se reflectă, atât în plan mental, cât şi organic, biochimic, prin modificările biochimice şi funcţionale ale organismului. 

Toate modificările se află într-o strânsă legatură şi dependenţă cauzală.
Baza "călătoriei" (voiajului) spiritului în afara corpului, este reprezentată de :
- obţinerea unei anumite stări modificate de conştiinţă,
- faptul că pentru a induce o stare superioară de conştiinţă,
respectiv accesarea unui plan superior spiritual, este necesară o anumită trăire interioară, mentală şi sufletescă (de exemplu veneraţia), care să nască în tine emoţii şi sentimente superioare, cât mai nobile. 

Când aceste emoţii şi sentimente se schimbă, starea ta de conştiinţă se schimbă şi ea, în mod automat, şi, datorită rezonanţei, se schimbă şi planul pe care principiul conştient îl percepe.
 
Rolul iniţierii constă în a prezenta o cale pe care poţi deveni capabil de a intra în mod conştient şi controlat în diferite stări de conştiinţă, păstrând totodată şi amintirea experienţelor ce au avut loc în acele planuri ale existenţei.
Unii denumesc acest proces "somn conştient", înţelegând faptul că ceea ce numim "decorporare", "decorporalizare", "extracorporalizare", "voiaj astral", "experienţă în afara trupului (Out Of Body Experience - OBE )", etc., este de aceeaşi natură cu procesele ce au loc zilnic, începând cu momentul în care "te prinde" somnul.
Nu trebuie să devii insensibil faţă de lumea fizică exterioară.
Nu trebuie să încetezi să faci ceea ce ai de făcut, ceea ce trebuie să faci, ci trebuie să-ţi vezi în continuare de viaţa ta, de îndatoririle, responsabilităţile şi obligaţiile pe care ţi le-ai asumat.

Natura lor, însă, se va transforma în timp, în mod firesc, în acelaşi ritm şi măsură cu transformarea ta interioară, fără a trebui să faci eforturi speciale şi suplimentare în acest sens.
În paralel, însă, trebuie să începi o muncă de transformare interioară, care se va desfăşura în planul interior al lumii gândurilor şi ideilor pe care le emiţi şi recepţionezi, cât şi în cel al lumii emoţiilor şi sentimentelor.
Fiecare cunoştinţă pe care cauţi s-o dobândeşti, doar pentru a-ţi îmbogăţi cunoaşterea proprie, doar pentru a aduna în tine comori de înţelepciune, fără utilitate reală, doar pentru a te putea mândri cu ele, te va îndepărta de calea ta evolutivă, şi fiecare cunoştinţă utilă pe care cauţi s-o dobândeşti, pentru evoluţia globală, te va propulsa înainte.
 

Intenţia şi scopul contează, ele definind atitudinea faţă de tine însuţi, lume şi viaţă, reflectând nivelul dezvoltării tale morale.
Nu poţi primi o iniţiere reală, înainte de a te lăsa călăuzit de această idee, în tot ceea ce gândeşti şi faci.
Fiecare idee ce nu devine pentru tine un ideal, va atenua energiile tale, şi fiecare idee care devine un ideal, va amplifica în tine forţele vitale.
Trăieşti într-o "atmosferă de gânduri". Un anumit gând, atrage, în mod automat, acelaşi gen de gânduri, şi un anumit gen de gânduri declanşează un anumit gen de trăiri sufleteşti, emoţii şi sentimente.
Din momentul în care începi să înţelegi acest proces, vei dobândi, în mod automat, treptat, capacitatea de a-ţi putea controla viaţa interioară mentală şi sufletească, orientând-o în direcţia şi sensul dezvoltării tale spirituale.
Din acel moment vei putea, practic, să începi, în mod conştient, un proces de purificare şi salubrizare interioară.

Nu trebuie să schimbi nimic în viaţa ta exterioară, ca urmare a faptului că începi să aplici aceste principii, putând să îţi îndeplineşti îndatoririle ca mai înainte.
Nu trebuie să te izolezi de societate, sau să renunţi în mod forţat la ceea ce făceai înainte, căci dacă ţi-ar impune cineva, sau ţi-ai impune tu aşa ceva, viaţa ar putea deveni pentru tine un calvar, al cărui cauză l-ar constitui regulile de urmat, şi tu ai renunţa curând la ele.
Poţi să-ţi urmezi în timpul zilei stilul tău de viaţă, şi în clipele de detaşare să îţi însuşeşti o viaţă interioară superioară.
Dar trebuie să înţelegi şi să anticipezi faptul că,treptat, accesul la viaţa superioară îţi va influenţa, în mod natural şi firesc, gândirea şi comportamentul, şi acest fapt se va oglindi în schimbările care vor avea loc în cursul vieţii tale de zi cu zi.
Vei deveni mai calm, mai liniştit, vei dobândi siguranţă în acţiunile tale, recţionând mai puţin exploziv decât înainte.
Vei prelua în mod progresiv conducerea asupra vieţii tale, şi vei fi tot mai puţin influenţat în decizii şi alegeri de alţi oameni, de împrejurările şi condiţiile exterioare.
Vei observa că momentele de detaşare reprezintă o sursă de energie.
Ezitările de dinainte, datorate unor gânduri încărcate de teamă, vor dispărea, fiind înlocuite de gânduri pozitive, optimiste.
Şovăiala, lipsa de hotărâre, neîncrederea, pesimismul, se datorează faptului că energia psihică nu este alimentată în mod corect, din cauza unei decluplări de la sursă.
Aplicarea principiilor vor avea ca efect recuplarea la sursele naturale de energie.
 

Liniştea interioară şi starea de siguranţă au efect asupra întregii fiinţe, fiinţa lăuntrică dezvoltându-se armonios datorită lor, şi odată cu ea şi facultăţile lăuntrice care conduc spre cunoştinţele superioare.
Datorită progreselor realizate, vei ajunge treptat să determini tu însuţi modul în care impresiile lumii exterioare vor acţiona asupra ta.
Facultăţile tale spirituale sunt într-o continuă dezvoltare, dar numai liniştea, calmul, pacea şi siguranţa interioară, oferă condiţiile dezvoltării lor sistematice.
Rolul somnului, al stării de relaxare şi detaşare conferită de această stare, este cu totul deosebit, de aceea, dacă vrei să te dezvolţi echilibrat şi armonios, nu trebuie să neglijezi perioada de refacere energetică conferită de somnul zilnic.
Momentele de linişte şi relaxare trebuie privite prin ceea ce au asemănător cu somnul, cu decorporarea spiritului în această stare de transă, cu dezlegarea de gândurile şi activităţile cotidiene.
Viaţa exterioară limitează, până la blocare, facultăţile spirituale, din această cauză momentele de detaşare de lumea exterioară sunt foarte utile, eficiente, importante, cu atât mai mult cu cât tu simţi că nu poţi controla procesele şi evenimentele care au loc permanent în jurul tău, simţindu-te dominat de ele.
 

Nici o putere exterioară nu îţi poate creea condiţiile de dezvoltare spirituală, cât timp tu nu te implici conştient în această evoluţie.
Liniştea lăuntrică, pe care trebuie să o creezi sufletului tău, este o condiţie absolut necesară.
Condiţiile externe schimbătoare pot modifica numai situaţia exterioară a vieţii tale, dar nu pot trezi facultăţile tale spirituale.
În "sferele superioare" poţi pătrunde doar dacă ai starea de conştiinţă superioară necesară pentru a intra în rezonanţă cu acele planuri, stare generată şi întreţinută prin gânduri şi sentimente superioare, nobile, pure, curate, elevate.

Înţelegerea determismului cauzal prezentat, îţi asigură pregătirea minimă necesară pentru a putea continua cu exerciţii practice.
Trebuie să înţelegi foarte bine faptul că orice metodă şi tehnică practică trebuiesc efectuate în concordanţă cu o anumită atitudine interioară, stare de conştiinţă, gânduri şi sentimente.

Pentru a obţine un anumit rezultat scontat, un anumit efect, trebuie să fii capabil să îndeplineşti condiţiile cauzale care conduc în mod automat şi inevitabil la producerea acelui efect / rezultat.
Dacă înţelegi în mod logic care sunt condiţiile, şi de care anume factori depind ele, atunci tot ce îţi rămâne de facut este să acţionezi în vederea îndeplinirii lor, prin efort propriu.
În aceasta constă ceea ce putem numi un "sistem spiritual", o "doctrină spirituală", alcătuită din principii, exerciţii, antrenamente, tehnici, metode, obiective, etc.
Este foarte utilă şi necesară însuşirea acestui minim de cunoştinţe, pentru a putea începe un antrenament eficient, prin efectuarea unor seturi progresive de exerciţii practice.


Învăţarea trebuie să se bazeze pe repetiţie, şi conştientizarea pe practică.

Nu este vorba doar de a memora nişte informaţii, ci şi de a reîntări în permanenţă o anumită atitudine mentală şi sufletească, similar rugăciunii, care devine cu atât mai eficientă, cu cât este mai mult întărită prin REPETIŢIE.

REPETIŢIA CREEAZĂ REFLEXE CONDIŢIONATE, TIPARE DE GÂNDIRE ŞI COMPORTAMENT !
De aceea este foarte utilă recitirea acestui material, cât mai des posibil.
Este bine să înţelegi faptul că, de fiecare dată când vei reciti aceste material şi pe celelelalte din ciclul Iniţierii, tu în fapt vei efectua un EXERCIŢIU PRACTIC, care ACŢIONEAZĂ de fiecare dată asupra ta, în direcţia unei TRANSFORMĂRI INTERIOARE.
De aceea, recitirea acestor materiale trebuie privită ca EXERCIŢII preliminare efectuate de tine pe Calea Iniţierii.
De aceea, a MEDITA asupra ideilor prezentate în aceste materiale constituie exerciţii de aprofundare a metodei, cu efecte transformatoare în planul profund al fiinţei tale.
De aceea, a reciti şi medita la ceea ce ai recitit înseamnă a te afla deja pe Calea Iniţierii...


Primul material al seriei ( Iniţierea spirituală 1) îl găseşti aici :
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/05/initierea-dupa-rudolf-steiner.html


Ciclul de articole pe tema Iniţierii vor forma şi un ciclu de materiale video, ce vor fi postate pe canalul meu Youtube, pentru a putea fi ascultate, pentru a se putea medita mai uşor la ideile prezentate. 

Voi posta linkul aici, când va fi gata.

Deoarece am primit de-a lungul timpului tot felul de întrebări şi cereri de opinie privind diverse manifestări extrasenzoriale, de la oameni care nu prea au nimic în comun cu spiritualitatea, sistemele spirituale şi metodele iniţiatice, oameni la care manifestările au apărut "accidental", şi sunt debusolaţi şi confuzi din această cauză, am creat grupul Facebook "Kato - Grup de Împărtăşire a Experienţelor Extrasenzoriale Personale" , la adresa https://www.facebook.com/groups/949300938442752/
Este un grup închis, restrâns, adresat DOAR persoanelor care au experimentat experienţe extrasenzoriale şi care doresc să le împărtăşească cu ceilalţi membri, în scop de sprijin şi ajutor reciproc.
Pentru persoanele care doresc să comunice cu alţi oameni interesaţi, DOAR pe tematica Iniţierii Spirituale, am creat acum şi grupul facebook "Kato - Iniţierea Spirituală" la adresa https://www.facebook.com/groups/598891923581509/ 
Se poate înscrie orice doritor care are un interes real privind această tematică. 

Rog persoanele care cunosc foarte bine limba engleză şi sunt dispuse să participe prin voluntariat la traducerea materialelor privind Iniţierea, să lase un mesaj mai jos, la comentarii, în care să specifice câte pagini sunt dispuse să traducă în engleză, şi care, pentru a nu se suprapune intenţiile privind aceleaşi pagini. 

Chiar şi o singură pagină este de real ajutor.
Intenţionez să creez şi un ebook în limba engleză, şi un film (o serie, de fapt, de materiale video, cred), în care voi prezenta în limba engleză acest material.
Asta presupune ca traducerile să fie de bună calitate.

Mulţumesc anticipat ! 


CĂRŢI utile :
- SPIRITUALITATE, EZOTERISM : http://bit.ly/1yaLTIQ ; http://bit.ly/1C6TBEp
- SPIRITUALITATE MOTIVAŢIONALĂ - DEZVOLTARE SPIRITUALĂ : http://bit.ly/14LeVVJ ; http://bit.ly/1C6TUz8

- PSIHOLOGIE : http://bit.ly/14LgsLs : http://bit.ly/1ybXri6 ;
- PSIHOLOGIE PRACTICĂ : http://bit.ly/1ybNPnN
- COMUNICARE : http://bit.ly/1524kp8 ; http://bit.ly/1ybYwqc

- INTERPRETAREA VISELOR : http://bit.ly/1C0O58n

Aici ai materialul video postat pe Youtube, care poate fi ascultat, ca o MEDITAŢIE, preferabil în căşti : 
 BONUS : 
 Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui : 
https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato : CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc ! 
 

Iniţierea Spirituală 1

Am avut această "revelaţie" în timpul unei meditaţii, în care mi-a apărut faptul că FLUXUL urmează un tipar asemănător în cadrul fiinţei, în diferite aspecte, pe diferite planuri. Putem privi gândirea ca fiind ceva ce se află înăuntru fiinţei, mai aproape de esenţa ei, iar procesele fiziologice şi metabolismul ca fiind ceva ce se situează mai în afară decât găndirea.

Echilibrul şi Transformarea - Yoga (Uniunea)

A fi echilibrat, cu mintea unită, nemişcată, presupune să fii la fel, atât în bucurie cât şi în suferinţă, în bine şi rău. Asta înseamnă "să fii unit", să fii în Yoga. Yoga înseamnă uniune, unire, cu Totul, Universul şi Divinitatea. Doar când dobândeşti Echilibrul, realizezi practic Unirea, cu Mintea Cosmică. Doar în Echilibru poţi fuziona.
Nemira

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');