Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, februarie 29, 2016

Gaura neagră, plină de iubire, în jurul căreia ne învârtim (orbităm)


eJobs

Am mai scris despre Legile Naturii, despre determinism cauzal şi forţele de atracţie şi respingere care ne guvernează viaţa deoarece guvernează lumea în care trăim.
Şi am arătat că există o paralelă, şi că se pot efectua analogii privind forţele din mediul extern şi cel din mediu intern, inclusiv în domeniul vieţii intelectuale şi afective (corp, minte şi suflet). 
Când spunem "energie", implicit este necesar să luăm în calcul faptul că această "energie" funcţionează conform unor Legi naturale, ale Naturii.
Şi de asemenea, trebuie mereu ţinut cont de faptul că energia, forţele de atracţie şi de respingere, stau la baza existenţei materiei !
În fiecare moleculă şi fiecare atom, echilibrul de forţe menţine coeziunea lor, existenţa lor.
În Univers există echilibru static şi echilibru dinamic de forţe.
Echilibrul apare atunci când forța rezultantă ce acționează asupra unui obiect este zero (adică suma vectorială a tuturor forțelor este zero).
Forțele fundamentale sunt interacțiuni fundamentale.
În teoria relativității restrânse, masa și energia sunt echivalente (după cum se vede calculând lucrul mecanic necesar pentru a accelera un obiect). 
Când viteza unui obiect crește, crește și energia sa, și deci crește masa echivalentă (inerția).
"Toate forțele din univers se bazează pe patru forțe fundamentale. 
Forțele tare și slabă acționează doar pe distanțe foarte scurte, și sunt cele care țin anumiți nucleoni și anumite nuclee împreună. 
Forța electromagnetică acționează între sarcini electrice și forța gravitațională acționează între mase. Toate celelalte forțe se bazează pe existența celor patru interacțiuni fundamentale. 
De exemplu, frecarea este o manifestare a forței electromagnetice ce acționează între doi atomi de pe două suprafeție, și principiului de excluziune al lui Pauli, care nu permite atomilor să treacă unii prin ceilalți. 
Forțele din resorturi, modelate de legea lui Hooke, sunt și ele rezultatul forțelor electromagnetice și ale principiului de excluziune care acționează împreună, aducând obiectul la poziția sa de echilibru. 
Forțele centrifuge sunt de fapt manifestări ale accelerației unui sistem de referință în rotație.

Dezvoltarea teoriilor fundamentale ale forțelor a mers pe linia unificării ideilor separate.
De exemplu, Isaac Newton a unificat forța răspunzătoare pentru căderea obiectelor la suprafața Pământului cu forța răspunzătoare pentru orbitele corpurilor cerești, dezvoltând teoria gravitației universale. 
Michael Faraday și James Clerk Maxwell au demonstratat că forțele electrice și cele magnetice sunt una și aceeași, prin dezvoltarea unei teorii consistente a electromagnetismului. 
În secolul al XX-lea, dezvoltarea mecanicii cuantice a dus la o înțelegere modernă a faptului că primele trei forțe fundamentale (toate cu excepția gravitației) sunt manifestări ale materiei (fermioni) ce interacționează prin schimbul de particule virtuale purtătoare de interacțiuni. 
Acest model standard din fizica particulelor arată similitudini între forțe, și au determinat oamenii de știință să prezică unificarea forțelor slabă și electromagnetică în teoria electro-slabă, confirmată ulterior prin observații. 
Formularea completă a modelului standard prezice existența unui mecanism Higgs, încă neobservat, dar observațiile oscilațiilor neutrinilor indică faptul că modelul standard este incomplet. 
O teorie unificată care să permită combinarea interacțiunii electroslabe cu forța tare este considerată o posibilitate, teorii candidat fiind supersimetria propusă pentru a trata unele din problemele nerezolvate din fizică. 
Fizicienii încă mai încearcă să dezvolte modele unificatoare consistente care să combină toate cele patru interacțiuni fundamentale. 
Einstein a încercat aceasta și nu a reușit, dar, la începutul secolului al XXI-lea, cea mai populară abordare a acestei chestiuni este teoria corzilor." Wikipedia 
otter.ro

Când te gândeşti la Legile Naturii (determinism, energii, forţe, etc), este necesar să cunoşti şi să înţelegi faptul că natura lumii în care trăieşti (mediul extern) se află continuu într-o strânsă legătură şi interacţiune cu natura ta umană, omenească (mediul intern al organismului şi procesele cerebrale).
Natura internă corporală reflectă natura externă, căci organismele vii au luat naştere şi se dezvoltă în cadrul acestui mediu, pe baza legilor mediului. 
Asta este important de înţeles, iar înţelepţii au tot subliniat asta continuu de-a lungul istoriei omenirii : ce este sus este şi jos, ce este înăuntru este şi afară...
Ceea ce se petrece fizic, fiziologic, în organismul tău omenesc, respectă şi este coordonat de aceleaşi legi care guvernează şi lumea externă, mediul fizic în care vieţuieşti.
Între cele două medii - intern şi extern, există în permanenţă schimburi energetice şi de substanţă, căci organismul, în realitate, este o parte a unui Sistem mai mare, căci el de fapt este cuplat la mediu, la Sistem şi se poate chiar afirma că de fapt face parte din Sistem.
Corpul tău este "de lut", deoarece el conţine elementele chimice ale Pământului, pe care le-a "împrumutat" de la "gazda" sa planetară, pe timpul desfăşurării unei vieţi terestre.
Organismul tău fizic este constituit fizic din materia planetei, şi se supune aceloraşi legi care guvernează existenţa fizică a planetei.
În fapt, după cum am mai precizat, corpul omenesc este constituit din aproximativ 70 % apă, asemănător proporţiei suprafaţei planetare ocupată de apă, la nivelul scoarţei terestre.
99% din masa corpului uman este formată din următoarele şase elemente: oxigen, carbon, hidrogen, nitrogen, calciu şi fosfor. 
Corpul unui adult de 70 de kg conţine aproximativ 6.7 x 10 la puterea 27 atomi şi este compus din 60 de elemente chimice.
Oxigenul (O) reprezintă 65% din masa corpului. 
Atomii de oxigen sunt prezenţi în apă, aceasta reprezentând 65-90% din masa fiecărei celule a corpului uman. 

201 Elements of the Human Body-01.jpg
By OpenStax College - Anatomy & Physiology, Connexions Web site. http://cnx.org/content/col11496/1.6/, Jun 19, 2013., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30131136
https://en.wikipedia.org/wiki/Composition_of_the_human_body
ElementPercent by Mass
Oxygen65
Carbon18
Hydrogen10
Nitrogen3
Calcium1.5
Phosphorus1.2
Potassium0.2
Sulfur0.2
Chlorine0.2
Sodium0.1
Magnesium0.05
Iron, Cobalt, Copper, Zinc, Iodine
Selenium, Fluorine
software-deals.ro


Vorbeam, în alt articol, despre trăirile emoţionale, sufleteşti.
Despre iubire şi ură, şi legătura lor cu forţele de atracţie şi cele de respingere.
Omul resimte iubirea ca pe un fenomen de atracţie, iar ura ca pe un fenomen de respingere.
Forţele se manifestează fizic la nivel microcosmic şi macrocosmic, dar şi la nivelul trăirilor tale emoţionale, sufleteşti. 
Viaţa este o constantă fluctuaţie desfăşurată conform forţelor de atracţie şi respingere.
Acţiunea în sine este determinată de aceste două tipuri de forţe.

Echilibrul şi armonia se pot obţine doar în condiţiile în care, pentru tine, în mintea şi sufletul tău, aceste două tipuri de forţe se echilibrează mereu, datorită atitudinii tale... echilibrate.
Şi asta înseamnă să poţi vedea binele şi răul în toate, şi forţele de atracţie şi respingere prezente în Tot şi toate.
Doar atunci încetezi să mai fluctuezi cu mintea, sufletul şi corpul.
Doar atunci devii centrat în tine, echilibrat, echilibrul fiind în tine, nu în afara ta.

Atunci doar, nimeni nu te mai poate dezechilibra, sau, chiar dacă va putea, îţi vei putea reveni uşor şi rapid în punctul tău de echilibru...

Gândirea şi afectivitate, "viaţa sufletului /sufletească", se supune şi ea, legilor fizice universale.
De ce oare ? Deoarece sufletul nu este, aşa cum cred unii, imaterial, ci are o anumită materialitate, aşa cum orice tip de energie existentă în mediul fizic are o anumită doză de materialitate.
Sufletul funcţionează de fapt ca un instrument (mediu) de legătură, între spirit şi mediul fizic, iar organismul fizic face parte din acest mediu. 
Sufletul este o emanaţie a spiritului, există pe durata unei vieţi, după care se resoarbe în spirit, după momentul morţii corporale, ducând cu el toate informaţiile deţinute la nivelul său. 
În religie există tema entităţilor spirituale necorporale care vor să "fure" sufletul, tocmai pentru a beneficia de informaţiile asimilate prin experienţa terestră de către spiritele care au experimentat, folosind instrumentul sufletesc, o existenţă corporală... 

Revenind la tematica legilor universale, supun atenţiei acum faptul că forţele de atracţie şi cele de respingere menţin această lume în echilibrul ei relativ, static şi dinamic, în manifestare, căci dacă una din ele s-ar manifesta la modul absolut, fără opoziţie şi complementaritate, atunci ceva distructiv s-ar produce în mediul fizic.
Dacă atracţia s-ar manifesta la modul absolut, într-un punct, fără a exista nici o forţă de respingere, atunci toată materia ar fi atrasă şi comprimată în acel punct.
Şi această idee ne duce cu gândul la ceea ce numim "gaură neagră"...
Terra "pluteşte" în spaţiu, descriind la nesfârşit cercuri orbitale în jurul Soarelui, deoarece asupra ei sa exercită şi forţe de atracţie şi forţe de respingere, forţe centrifuge şi centripete. 
Deoarece aceste forţe complementare sunt de aceeaşi valoare, şi de sens opus, Terra nu cade pe Soare datorită atracţiei exercitate de el, dar nici nu se îndepărtează de Soare, rămânând pe orbita sa planetară.
Acest tipar orbital se manifestă la nivelul întregului univers, atât microcosmic cât şi macrocosmic.
Deci şi la nivelul galaxiei din care face parte sistemul nostru solar - Calea Lactee.
Întreaga galaxie se învârte constant în jurul unui centru fix, aşa cum planetele sistemului solar se învârt în jurul Soarelui.
Deci, în centrul galaxiei există ceva care exercită continuu o forţă de atracţie uriaşă, care se manifestă la distanţe imense.
Ce este acel ceva, care are o forţă de atracţie imensă ?
Ce este acel ceva în jurul căruia toată galaxia orbitează ?
Pentru a înţelege natura acestei forţe, hai să privim câteva date despre galaxia noastră : 
Calea Lactee este galaxia gazdă a sistemului nostru solar, şi a altor aproximativ 100-400 miliarde de stele cu planetele lor, precum și a peste 1.000 nebuloase. 
Toate obiectele din galaxie orbitează în jurul centrului de masă al galaxiei, numit și centru galactic.
Calea Lactee are o masă de circa 750-1.000 miliarde ori mai mare decât a Soarelui, și un diametru de aproximativ 100.000 ani-lumină. 
Face parte dintr-un grup de galaxii numit "Grupul Local", format din 3 mari galaxii și un număr de alte 30 galaxii mai mici, în cadrul grupului ea fiind a doua ca mărime după galaxia Andromeda (M31). 
Andromeda este situată la aproximativ 2,9 milioane ani-lumină, fiind cea mai apropiată galaxie mare. 
Un număr de așa numite "false galaxii" se găsesc mult mai aproape, jucând rol de sateliți ai galaxiei noastre. 
Cea mai apropiată se găsește la 80.000 ani-lumină de Terra și la 50.000 ani-lumină de centrul galactic. 
Calea Lactee are forma unei spirale uriașe.
Brațele spiralei conțin materie interstelară, nebuloase și stelele tinere ce iau naștere permanent din această materie. 
Centrul galaxiei este format din stele bătrâne concentrate în grupuri cu formă sferică. 
Există aproximativ 200 de grupuri, dintre care mai cunoscute sunt 150. 
Grupurile sunt concentrate în special în centrul galactic. 
Sistemul nostru solar este situat la 20 ani-lumină deasupra planului ecuatorial de simetrie, și la 28.000 ani-lumină de centrul galactic.
Centrul galaxiei se găsește în direcția constelației Săgetătorului, la o distanță de soare de 25.000-28.000 ani-lumină.
Galaxia are 4 componente principale : nucleul, discul cu spirale, haloul și roiurile globulare. 

Posibil să existe și un halou exterior - coroana galactică. Discul se rotește, dar nucleul central nu. 
Nucleul și roiurile globulare conțin multe stele bătrâne, cunoscute ca stele de Populație II, care s-au format din materie cosmică originară. 
Brațele spiralei, unde se nasc stele noi, conțin mai ales stele de vârstă medie și tinere, cunoscute ca stele de Populație I. 
Acestea s-au format din materie stelară reciclată și sunt bogate în metale.
Vârsta celor mai vechi stele din Calea Lactee a fost estimată recent la aproximativ 13,6 miliarde de ani, puțin mai mică decât vârsta estimată a Universului -13,7 miliarde de ani.
În clusterul numit Grupul Local, cele două galaxii dominante - Andromeda și Calea Lactee, se atrag una spre cealaltă cu aproximativ 300.000 kilometri pe oră.

Iar Grupul Local este atras spre centrul clusterului Virgo cu 1.6 milioane kilometri pe oră. 
Şi toate aceste entități cosmice sunt atrase, împreună, spre „Marele Magnet” (o masă gigantică situată la 250 milioane de ani lumină de noi) cu 22 milioane kilometri pe oră...

Mă uitam nu de mult la un documentar privind găurile negre... 
Mi-a confirmat, în mod ştiinţific, o ipoteză mai veche de a mea : găurile negre sunt porţi / portaluri energo-informaţionale între universuri, şi sunt generatoare de alte dimensiuni, lumi, universuri... 
Se afirma faptul că acest univers a fost generat de o astfel de gaură neagră. 
Ipotetic, ştiinţific vorbind, căci nu poate fi demonstrat, deocamdată. 
Dar, ce sunt ele, în esenţa lor, găurile negre ? 
Dacă admitem că iubirea este atracţie şi ura respingere, găurile negre sunt un fel de locusuri ce manifestează o iubire... imensă, atât de puternică încât este cu adevărat... transformatoare... :)
Cum se nasc ele, se ştie, prin evoluţia stelelor, care sunt asimilate în mitologie cu... mari entităţi spirituale, spirite generatoare de... iubire, luminoasă, caldă... ;) 
"O gaură neagră supermasivă este o gaură neagră cu o masă uriașă, cuprinsă între 105 și 1010 ori masa Soarelui. 
Oamenii de știință cred că toate galaxiile, inclusiv galaxia noastră Calea Lactee, posedă în centrele lor găuri negre supermasive.
Gaura neagră din centrul Căii Lactee - se presupune că galaxia noastră poate avea în centru o gaură neagră supermasivă, într-o regiune de pe cer (constelație) numită Sagittarius A (română: Săgetătorul A), deoarece estimările recente indică faptul că obiectul central conține 2,6 milioane de mase solare, dar are o rază mai mică de 17 ore lumină. 
Numai o gaură neagră supermasivă poate conține o masă atât de mare într-un spațiu atât de mic.
Există mai multe teorii pentru formarea găurilor negre de această mărime. 
Cea mai probabilă este acumularea înceată de materie a unei găuri negre de mărime normală.
Altă teorie implică un nor gigantic de gaz care suferă un colaps și se transformă într-o stea relativistă de mărimea a câtorva sute de mii de sori. 
Mai târziu steaua ar deveni instabilă din cauza perturbațiilor produse de perechile electron-pozitron din nucleul ei, nucleu care apoi s-ar transforma direct într-o gaură neagră, fără a mai exploda, astfel ca să se conserve masa.
În prezent se pare că există un decalaj în distribuția de masă observată la găurile negre. 
Masa minimă a unei găuri negre supermasive este de mărimea a 33 de mase solare." Wikipedia

După cum se ştie, într-un viitor îndepărtat, evoluţia Soarelui va îngloba în sfera sa planeta Terra, leagănul omenirii, prin extensia coroanei şi energiei sale în spaţiu... 
Se ştie, de către.... unii, doar, deocamdată... 
Oamenii vor muri, dar spiritele lor vor fi... înglobate în sfera solară, vor deveni.... solare...
Scenariu apocaliptic, foarte îndepărtat în timp.
Cine ştie dacă vor mai exista oameni, atunci, pe Terra, sau vor... zbura cu toţii în... spaţiu... :)

Cei ce se forţează excesiv să emită... lumină, iubire, tre să fie atenţi, să nu producă vreo... gaură neagră... :)
Ştii tu... prin... implozie, atracţie puternică, excesivă, ce... suge lumina şi materia din jur...
Unii oameni devin astfel nişte "găuri negre", nişte... "sugaci"...
Când te prind în raza lor de acţiune gravitaţională, nu mai scapi de ei, eşti... supt... cu... totul...
Unii scapă, în mod aparent, dar devin... sateliţi, înscrişi pe diferite orbite... staţionare...
De ce crezi că EXISTĂ forţe de ATRACŢIE şi forţe de RESPINGERE, în Univers, în TOT ceea ce există ? 
Forţa gravitaţională (de atracţie) ne-ar lipi pe toţi, toată materia, în punctul central al Pământului, dacă nu ar exista forţe de respingere, legea reacţiunii. 
De asemenea, forţele centrifuge şi centripete (atracţie - respingere)... 
Dacă nu ar exista AMBELE tipuri de forţe, Terra nu ar putea rămâne pe orbita ei, la ACEEAŞI DISTANŢĂ de Soare, în ECHILIBRU de... forţe.... Viaţa nu ar putea exista în lipsa ECHILIBRULUI conferit de existenţa acestei DUALITĂŢI : forţe de atracţie şi forţe de respingere ! 
De ce există dualitatea iubire-ură ? 
Datorită existenţei atracţiei şi respingerii ! 
Ce este sus este şi jos, ce este înăuntru este şi în afară ! ;) 
Echilibrul nu este dat, deci doar de forţa iubirii ! 
Şi oamenii nu prea pot să înţeleagă asta, în mod.... evident... 
Ei se tot chinuie în mod... forţat să... "emane" doar iubire, doar atracţie, iar asta li se dovedeşte a fi... dăunător, atât lor cât şi celor din jurul lor ! :)
Dar... cine poate conştientiza asta ?... 
Câţi oameni pot ?... 

Atenţie, deci : între a EMITE iubire, şi a MANIFESTA iubirea, a TRĂI în iubire, există o mare diferenţă. 
De... intenţie, în primul rând. 
Iar acea intenţie, bazată pe DORINŢĂ, reprezintă, de fapt, o.... capcană... 

Insuficiența și excesul sunt dăunătoare. 
De aceea, atât lipsa iubirii, cât și excesul, produc dezechilibre, dizarmonie... 
Asta apropo celor ce vor să şteargă de pe faţa pământului CU TOTUL, respingerea, separarea, ura, egoismul, individualitatea, mândria, egoul, etc... 
Se... forţează de...geaba, inutil, dăunător lor şi celorlalţi. 
Căci insuficienţa absolutistă pe care ei vor să o instaureze nu poate fi benefică omului... 
De aceea nici nu poate fi.... instaurată, decât la modul.... experimental, în mic, o clipă doar (în imensitatea timpului universal), în scop.... educaţional, bine-nţeles. 
Li se permite doar pentru a putea lumea să înveţe ceva din astfel de experienţe, dar nu li se permite o instaurare... excesivă, globală, holistică...


Iubire nu poate avea cel ce se teme de... ură ! 
http://scientia.ro/univers/astronomie/2368-gaura-neagra-ce-este-cum-functioneaza.html
http://www.space.com/28193-monster-black-hole-largest-flare-ever.html
http://www.physics-astronomy.com/2016/06/black-holes-are-nothing-but-holograms.html#.WD1CHfmLS71

Din playlistul Youtube "Ştiinţăkatona nicolae (90 de videoclipuri feb 2016) :


Poţi Asculta mai jos lecturarea articolului şi a altor articole, în playlistul meu youtube Creaţii personale Kato katona nicolae (102 videoclipuri nov 2016)-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  software-deals.ro

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');