Amazon USA

Get Response Email Marketing

Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

3D Heading Maker

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, februarie 26, 2016

Despre unele probleme şi riscuri existente pe Calea Iluminării


books-express.ro

Lecturarea acestui articol:

De aici poți Asculta și Downloada înregistrarea în format mp3: https://drive.google.com/file/d/0B6aZWulFbbTCM09PdmtDRHVORkE/view?usp=sharing

Am fost întrebat recent :
- Kato (Bună!)... Cum se "nasc" sufletele?
În primul rând, să clarificăm ceva : sufletul şi spiritul sunt lucruri diferite.
Am scris despre asta şi am mai explicat, dar voi relua, pe scurt : 
Confuzia provine din textele religioase biblice, unde tot ce avea iniţial înţeles de "spirit" a fost înlocuit prin noţiuni asemănătoare : "suflet", "duh", deoarece termenul spirit nu este deloc... agreat.
În latină Divinitatea este Spiritus Sanctis, Spiritul Sfânt, în engleză este Holy Spirit, dar în română termenul este evitat şi înlocuit în mod deliberat.
(The trinitarian formula is the phrase "in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit" (original Greek εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, eis to onoma tou Patros kai tou Huiou kai tou Hagiou Pneumatos, or in Latin in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti), or words to that form and effect referring to the three persons of the Christian Trinity.)
Există în unele texte religioase şi spirituale ideea că spiritul întrupat devine "un suflet viu", şi se afirmă că sufletul desemnează deci spiritul întrupat.
Dar, în textele traduse în limba română, este în general o eroare de traducere...

În viziunea preluată şi acceptată de mine, care apare la mulţi clarvăzători, spiritul şi sufletul trebuie privite ca două lucruri distincte, dar aflate în directă legătură şi relaţie funcţională.
Sufletul este de fapt o emanaţie a spiritului, ca un instrument al său, ce există doar pe durata unei vieţi de om. 
Acest instrument are rol de interfaţă între spirit şi corporalitatea materială a instrumentului corporal, prin care spiritul activează şi acţionează în planul terestru, aşa cum un om ar folosi un robot, un avatar.
După moarte instrumentul sufletesc se "resoarbe" în spirit, ducând toate experienţele vieţii afective cu el. 
De aceea demonii, diavolul, extratereştrii, etc, vor să-l "fure" în momentul morţii, să facă pacturi pentru ca oamenii să-şi vîndă sufletul, care va fi preluat DOAR în momentul morţii.
Povestea religioasă spune că la moartea omului Dumnezeu şi Diavolul (sau îngerul şi demonul) se bat pentru sufletul lui, în sensul că Dumnezeu protejează sufletul, spre a nu putea fi luat (furat) de Diavol... 
Sufletul înglobează experienţa terestră, de aceea este "de furat", de dorit, pentru entităţile care vor să beneficieze de informaţiile conferite de experimentarea unei vieţi omeneşti, fără a mai.... experimenta, primind "de-a gata" acest pachet informaţional.
Aceste entităţi cred că pot beneficia de aceste informaţii, că şi le pot însuşi, că pot profita de ele, şi tot încearcă asta, de-a lungul întregii istorii a omenirii.
Spirite fără corp vor să beneficieze de experienţa celor ce au experimentat corporalitatea, dar se pare că este o... utopie, ceva de dorit, dar... cu neputinţă de împlinit. 
Tentativele însă nu se opresc, ci continuă, la nesfârşit, prin noi şi noi trucuri, tehnici, tehnologii avansate extraterestre...
Asta experimentează în prezent cei ce susţin că sunt răpiţi de extratereştri, şi că aceşti ET urmăresc ceva... diavolesc : să le fure sufletul, să-i "mulgă" de experienţa lor dobândită.  
Este un... tipar, un fel de arhetip spiritual ce poate fi întâlnit de-a lungul întregii istorii, la toate popoarele... 

Deci, sufletul este emanat şi resorbit în spiritul ce experimentează corporalitatea, şi există doar pe durata unei vieţi corporale, fiind un instrument spiritual (al spiritului).
Spiritele, însă... nimeni nu ştie cum se nasc, cum apar, cum sunt create. 
Nimeni nu a putut merge în istorie aşa de mult înapoi încât să asiste la creaţia sa ca spirit.
Dar există povestiri despre asistarea la "naşterea" altor spirite, cum ar fi cele relatate în hipnoză de subiecţii lui Michael Newton.
Dar... poveşti sunt multe, bazate pe simbolistică, deliruri, fantasme, imaginaţii, credinţe şi convingeri, tipare culturale... 
Se pare că este un fel de "masă spirituală" din care se "nasc" şi la care, probabil, se "întorc" spiritele - eterna reîntoarcere, aşa cum sufletul este emanat şi resorbit de spirit cu fiecare existenţă corporală... 
Cel mai bine este să nu crezi nici o... poveste, a nimănui, deocamdată, dar să le parcurgi, totuşi, şi să observi cu atenţie firul roşu comun tuturor poveştilor.
Adevărul este universal, deci dacă este adevărat ceva într-o poveste, ea trebuie să aibă anumite asemănări cu alte poveşti, ce privesc descrierea acelui adevăr...
Firul roşu al adevărului leagă poveştile ce au ceva adevărat în ele, între ele... 

Mitul furtului sufletului, al existenţei dorinţei din partea unor entităţi malefice de a obţine pe orice cale (chiar a fura) acest suflet, este
 un tipar care se întâlneşte de-a lungul întregii istorii. 
Cineva, ceva, vrea să fure sufletul oamenilor, şi acest ceva îmbracă forme diferite, conform tiparelor culturale al timpurilor... 
Acum sunt extratereştri... 
Vezi playlistul meu youtube cu Corrado Malanga, unde explică amănunţit toată problematica asta istorică (50 videoclipuri interesante, cu subtitrare ro majoritatea lor). 
El a lucrat cu răpiţi de extratereştri, punându-i să relateze răpirile în stare de hipnoză...
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbN5sJc5PARDtZKKeFi8xs4McEDJwlo6F

Psihanaliştii au ajuns cam la aceleaşi concluzii ca şi marii maeştri : problema oamenilor este limbajul, care produce o structură mentală, gândirea prin cuvinte, idei, raţionamente, dar cumva şi parazitează corpul, totodată. 
Toată educaţia noastră o preluăm prin limbaj, de la mamă şi apoi de la alţi oameni, iar în mintea noastră se formează o structură pe baza limbajului, care operează în mod neînţeles de oameni, prin semnificaţii, semnificanți, sensuri, interpretări, transferuri, etc.
Limbajul este simbolic, de aceea în mintea omului există mult simbolism, ce scapă controlului conştient. 
Divinitatea, Tatăl ceresc suprem, este un simbol, Diavolul altul, iadul, raiul, purgatoriul, îngerii, demonii, etc, toate sunt elemente simbolice.
Toate conceptele mentale operate prin limbaj sunt simbolice, au o încărcătură simbolică.
Vindecarea, în psihanaliză, se produce prin şuntarea structurii limbajului, când pacientul vorbeşte liber, necontrolat, şi pătrunde astfel în esenţă fără să-şi dea seama, fiind doar un pic direcţionat de psihanalist.
Există însă niște tipare şi aici : trebuie să stea întins, căci doar întins cedează, iar psihanalistul stă în spate, la capul lui, un pic mai sus, pentru ca vocea lui să vină din spate şi de sus. 
Este mitul comunicării cu Divinitatea, care comunică omului de sus şi din spate, din nevăzut.
Omul în picioare este falusul, juisează, este în erecţie, este stăpânul, de aceea subiectul trebuie să stea întins. 
Omul în picioare nu poate fi vindecat, nu se lasă vindecat, este un arhetip al rezistenţei, împotrivirii, ceva... simbolic.
Oamenii se vindecă doar când stau întinşi la orizontală. 
Doar atunci cedează, nu se mai împotrivesc, şi se pot debloca. 
Este poziţia... mortului. De reţinut asta...
Vorbind liber, necontrolat, ajungi din idee în idee la ceea ce te supără, la esenţa fricilor, a anxietăţii, a problemelor tale, şi transcenzi structura limbajului, structura mentală, ajungând la... realitate. 
Atunci te vindeci, te deblochezi, ieşi din blocaj.
Singur este cam... imposibil de făcut asta, căci ai nevoie de nişte direcţionări subtile pe parcurs, de la un specialist care să nu te lase să te blochezi într-o structură de limbaj circulară, în care poţi rămâne prins şi să o rulezi la infinit - un blocaj al gândirii raţionale...

Ideea de bază este că fiecare este (se lasă) condus mereu de credinţele şi convingerile sale.
Ele se "materializează " în viaţa ta şi îţi conduc viaţa, fără să-ţi dai seama de asta. 
Şi acestea sunt dependente de educaţie, de cultură, bine-nţeles. 
Divinitatea apare în fiecare cultură conform tiparelor lor culturale.
Tiparele de gândire sunt imprimate de normele sociale ale fiecărei culturi.
În esenţă, este ca şi cum nimic nu există, dar credinţele şi convingerile ne fac să percepem că există ceva, tot ceea ce suntem... convinşi că există, că trebuie să existe, că este bine să existe...
Dar... nici opusul nu este o soluţie prea bună, pentru un om obişnuit, căci dacă, de exemplu, tu crezi că nu există nimic după moarte, poţi ajunge într-un spaţiu întunecat, plutind în neant, un "loc" în care nu există... nimic. 
Doar tu singur, în neantul în care... crezi... 
Experienţa asta este... neplăcută, încearcă să ţi-o imaginezi...

Spiritele rătăcitoare au două tipuri de experienţe asemănătoare prin rătăcirea lor, şi ambele se datorează credinţei-necredinţei lor :
1. cel ce nu crede că există ceva după moarte, de fapt crede că nu există nimic după moarte, şi credinţa lui se... împlineşte : ajunge într-un astfel de spaţiu gol, el cu el însuşi, într-un pustiu dezolant, singur, în care se simte... părăsit, abandonat... 
Experienţa i se va părea o veşnicie, şi la un moment dat va cere să... existe ceva, să fie prins şi el într-o... lume, o existenţă, un loc în care există ceva, fiinţe, etc. 
Nu va mai rezista singur, în singurătate, de la un moment dat, şi va implora o... existenţă...
2. Necredinciosul care nu crede într-o existenţă spirituală după moarte, nu crede în Dumnezeu, îngeri, etc, dar rămâne fixat pe ceva din viaţa lui omenească, va rătăci prins în legăturile sale mentale de o anumită obsesie, şi poate rătăci o perioadă în această lume terestră, printre oameni, nevăzut, imperceptibil, neînţelegând ce se întâmplă cu el, dar refuzând totodată să plece mai departe, adică să se elibereze de acest plan.
Acestea sunt extremele, iar între ele există tot felul de categorii diverse.
Experienţa credinciosului religios este mai clară, căci el este atras automat într-un plan (lume) care este conform cu credinţa sa.
Dacă crede în Isus, va ajunge într-un plan în care există un Isus, dacă crede în altă formă de divinitate poate ajunge într-un plan în care va experimenta prezenţa acelei divinităţi, etc.
Problema, însă, constă în faptul că puţini oameni au o imagine clară despre divinitate, de aceea ajung într-o lume ca... a noastră, în care există credincioşi, dar... nimeni nu ştie mai nimic despre divinitate...  
Există nenumărate astfel de planuri, de lumi mentale, în care poţi ajunge, ipotetic, dar în mod real vei fi atras înapoi în acest plan terestru, cu care eşti obişnuit, familiarizat, în care... crezi, şi în care vei accepta destul de uşor să te întorci, ca o... scăpare. 
Obişnuinţa, siguranţa, confortul...
Te vei "reîncorpora" aici, jucând un nou rol, într-un alt corp, un alt avatar, o altă existenţă...
Şi vei fi atât de acaparat (atenţia ta) încât vei... uita de orice altceva...

Undeva, ceva, asigură o continuitate, o continuitate a Eului, a Egoului, a nemuririi tale spirituale, în sensul în care conştienţa ta nu moare odată cu corpurile decedate.
Dar nu poţi ajunge la acea esenţă, la realitate, deoarece eşti împiedecat de... credinţele şi convingerile tale profunde, care te menţin ancorat într-o realitate mentală conformă cu... ele.

De aceea se zice că Iluminarea este o "trezire", că în acel moment cade vălul iluziei, şi altele de acest gen.
În fond, credinţa te ţine în viaţă, aici, şi dacă ea este complet destrămată, viaţa ta nu poate continua, căci este ca şi cum jucătorul îşi retrage atenţia sa absorbită total de jocul pe care îl juca, şi se "trezeşte" la realitate, o altă realitate decât cea a jocului în care a fost absorbit.
Deci, nu ştiu dacă este bine şi de dorit să te trezeşti, sau să trezeşti pe alţii, căci este posibil ca tu şi alţii să nu vă doriţi de fapt asta.
Când tu dormi şi visezi, nu prea îţi doreşti să fii trezit de... alţii, nu-i aşa ? :)
Dacă joci acest joc al vieţii terestre, o faci şi pentru că tu ai ales şi acceptat asta, înainte de a intra în joc, numai că eşti atât de absorbit de el acum încât nu poţi accesa Realitatea în care tu ai ales să îl joci.

Cred că fiecare trebuie să aleagă singur, neforţat de nimeni cu nimic, şi în mod conştient, responsabil, dacă vrea sau nu să se trezească din acest joc.
Căci nu poţi da vina pe nimeni pentru... ignoranţa ta, naivitatea ta, prostia ta, ulterior. 
Tu singur eşti şi rămâi responsabil de alegerile şi deciziile pe care le efectuezi.

Condiţiile şi Regulile jocului nu sunt simple, ci destul de complicate, dar nu imposibil de pătruns cu mintea, căci, în fond, e un joc mental. 
Dar înţelegerea holistică, globală, depăşeşte capacitatea de înţelegere umană, care este limitată de însăşi constituţia instrumentului (avatar) corporal de care te serveşti pt a putea juca jocul. 
Pentru a înţelege problematica acestui joc trebuie să te ridici la un nivel superior celui în care eşti "prins" ca jucător, deci este pur şi simplu necesar să... ieşi din rol, să ieşi din corp, şi implicit din joc, deci. 
Asta înseamnă să te ridici la un nivel superior, atât de superior încât să poţi observa jocul "din afară". 
Căci ceea ce observi dinăuntru sunt doar efecte, efecte limitate dpdv al percepţiei limitative conferite de corporalitatea în care ai acceptat să "intri", să te laşi acaparat, subjugat (perceptiv) de ea... 
Şi, mai există încă o problemă, foarte importantă, care reprezintă o protecţie suplimentară a jucătorului privind jocul jucat de el : ieşirea din corporalitate se face prin trecerea prin însăşi structura corporală, iniţial, fapt neînţeles de marea majoritate a jucătorilor. 
Ce înseamnă asta : tu crezi că te-ai eliberat de joc, că vezi o realitate adevărată, ascunsă până atunci ţie, dar încă nu ai ieşit din corp, din organism, ci doar îl străbaţi, ca un punct de conştiinţă, şi acel corp îţi apare ca un univers, ca o călătorie astrală, etc. 
Altă problemă : scapi de călătoria corporală dar te laşi prins în cadrul sistemului de credinţe şi convingeri de care nu poţi scăpa, şi intri într-o "realitate" imaginară care este conformă cu sistemul tău, care reflectă credinţele şi convingerile tale privind existenţa divinităţii, a raiului şi iadului, a unei vieţi de apoi, etc. 
Deci, cel ce nu este iniţiat, antrenat să fie un observator detaşat imparţial privind credinţele şi convingerile sale, va experimenta ceva... iluzoriu, care va întări şi confirma ceea ce el crede despre realitate. 
În plus, altă problemă : teama şi frica - dacă nu le poţi stăpâni în această "ieşire", vor genera viziuni legate de lucrurile inconştiente de care ţi-e teamă şi frică, şi vei avea o experienţă îngrozitoare, terifiantă, cu monştri, demoni, draci, animale fantastice, extratereştri, etc, lucruri legate de fricile tale care există din copilărie până în prezent... 
Deci, cei ce caută Iluminarea, trezirea, transcenderea condiţiei omeneşti de jucător al jocului vieţii terestre, ca fiinţă umană, ar trebui să cunoască şi să înţeleagă aceste lucruri, întâi, riscurile la care se expun, şi faptul că ai nevoie de un antrenament prealabil, de îndrumare de către un specialist, de un mentor iniţiat, pentru că există şi riscul de a ajunge la... glumeţi, sau chiar în pragul... sinuciderii, din cauza unor... credinţe şi convingeri eronate nefaste care îşi vor găsi... confirmarea în ceea ce poate constitui o... falsă iluminare, o falsă confirmare a realităţii...


Playlistul Kato YouTube "Iniţierea Spirituală" (197 videoclipuri martie 2017)

Linkuri utile către alte articole Kato privind Iluminarea :
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-prezentare-generala.html
-http://loveblog4all.blogspot.com/2014/01/prostul-care-se-ilumineaza-devine-brusc.html
-http://loveblog4all.blogspot.com/2014/01/iluminati-artificial.html
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-ca-proces.html
http://loveblog4all.blogspot.com/2013/12/iluminarea-ca-proces.html
https://katonanico.wordpress.com/2015/02/17/iluminarea-ceva-banal-sau-extraordinar-pentru-tine/
https://katonanico.wordpress.com/2015/07/31/bhagavad-gita-pe-intelesul-tuturor-de-kato-katona-a-nicolae/
nanoxyn.ro

Platformă Online de Învăţare şi Evaluare Autonomă
Clasele I-VIII şi Pregătitoare
Evaluează-te Corect - Elevi, Părinţi, Profesori:
http://bit.ly/1RqqtCu


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  


software-deals.ro

  VigLink banner

Trimiteți un comentariu
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');