Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, octombrie 06, 2015

Despre transformarea ta, în mod echilibrat şi armonios
ASCULTĂ TEXTUL: Dacă selectezi cu mouseul un fragment de text, textul va fi citit de o voce text-voce, după ce pagina este încărcată complet în browser!

Se vorbeşte în ziua de azi mult despre transformare şi transformări.
Articolul de faţă constituie un factor motivator în direcţia transformării tale, în mod pozitiv, în sensul în care transformarea stă la baza dezvoltării şi evoluţiei tale.
Ce este o transformare, care sunt aspectele principale ale unei transformări : 
 Transformarea este o modificare de stare, o trecere de la o stare la alta.
 O transformare complexă este o succesiune de stări prin care trece un sistem când parametrii săi variază de la valorile din starea inițială la cele din starea finală
 O transformare simplă este o transformare care respectă de la început și până la sfârșit aceeași lege de transformare.
 O transformare liniară (numită și operator liniar) este o funcție care formalizează o relație dintre două spații vectoriale, ce conservă operațiile de adunare și înmulțire.

 Pentru orice disciplină a fizicii, obiectul de studiu este un sistem
Un sistem este o porțiune finită, precis delimitată, din realitatea materială, care poate include atât substanță cât și radiație
 Delimitarea conceptuală a unui sistem de lumea înconjurătoare nu exclude, ci în general presupune, interacțiunea acestor două elemente.
 Calitativ, se numește stare a unui sistem (la un moment dat) totalitatea proprietăților lui (la acel moment). 

 Pentru precizarea cantitativă a acestei noțiuni se recurge la valorile pe care le au diferite mărimi fizice în starea respectivă. 
 Între mărimile care exprimă proprietăți ale unui sistem există relații cantitative bine determinate.
 Există însă un număr limitat de mărimi fizice independente care caracterizează complet starea sa, alte proprietăți ale sistemului putând fi derivate din acestea. 
 Alegerea mărimilor care să servească drept variabile independente este un pas preliminar necesar în studiul oricărui sistem. 

 O stare în care proprietățile sistemului nu variază în timp se numește STARE DE ECHILIBRU.

A transforma ceva înseamnă a schimba înfățișarea, a da sau a căpăta alt aspect, altă formă; a schimba, a preface; a modifica; a converti (valori, funcții, construcții sintactice, etc.).
 A echivala cu un alt corespondent, schimbând unele elemente și păstrând altele. 
 A schimba în cantități echivalente o formă de energie în altă formă de energie.
 A schimba caracterul, comportarea, felul de a fi.  
 A construi un corespondent, un echivalent al unei figuri date sau al unei valori, schimbând unele elemente și păstrând altele, potrivit anumitor formule.  
 A transforma o figură, prin asemănare, înseamnă a construi o figură asemenea cu cea dată, într-un raport de asemănare dat. 
 A produce o succesiune de stări în care variază mărimile unui sistem fizico-chimic.
 Transformările geometrice au fost utilizate încă din cele mai vechi timpuri pentru demonstrarea unor teoreme. 

A se transforma ≠ a se menține.
Ceea ce se transformă nu se menţine.
Ceea ce nu se menţine se transformă.  
Evoluţia constă în capacitatea de transformare.
Doar ceea ce se poate transforma poate evolua.
Ceea ce se menţine, şi nu se transformă, nu evoluează, ci stagnează.
Fără transformare nu poate exista dezvoltare, nici evoluţie deci. 
 La nivelul organismului tău, în fiecare clipă au loc o mulţime de transformări fizico-chimice, în fiecare celulă, fără de care viaţa ta nu ar fi... posibilă, şi nici evoluţia (maturizarea) organismului tău omenesc...
De la stadiul de celulă ou la stadiul de nou-născut, organismul tău a trecut printr-o serie foarte mare de transformări, iar aceste transformări nu au încetat să se desfăşoare, niciodată. 
Când vor înceta, atunci tu, ca om, vei înceta din viaţă...


Este foarte important să înţelegi faptul că nu poţi evolua decât în condiţiile în care tu ACCEPŢI să te transformi, să schimbi ceva la tine, să prefaci ceva, să converteşti ceva în altceva.
De asemenea, este important să ţii minte faptul că NIMIC NU SE PIERDE, NIMIC NU SE CÂŞTIGĂ, TOTUL SE TRANSFORMĂ ! 
Adică să înţelegi că, câştigurile şi pierderile sunt aparente, şi că la un nivel mai profund există doar transformări, deşi lucrurile sunt percepute că APAR şi DISPAR.
Ceea ce transformă trebuie privit la nivel de FORMĂ şi CONŢINUT, şi este bine să urmăreşti formele şi conţinuturile în transformările lor, pentru a înţelege legile universale care stau la baza transformărilor, a evoluţiei... 

 Deci, când vorbim de evoluţie umană, vorbim implicit de transformarea omului.
 Când vorbim de evoluţie intelectuală, vorbim de transformări care au loc la nivelul gândirii.
 Transformările COMPORTAMENTALE apar ca efect al transformărilor MENTALE, care au loc în gândirea ta.
 Evoluţia comportamentală urmează pas cu pas evoluţia mentală.   
 Nu poţi schimba un tipar comportamental decât ca efect al schimbării unui tipar de gândire.
Când transformi un tipar de gândire, anumite tipare comportamentale care se află în legătură cu acel tipar de gândire se vor modifica în mod automat.
Dacă vrei să-ţi modifici un tipar comportamental, fără să operezi asupra tiparelor tale de gândire, vei avea de efectuat o muncă chinuitoare, vei avea de depus eforturi considerabile, căci te vei forţa să modifici ceva ce nu se lasă modificat de către mintea ta.
Te vei situa, deci, într-un conflict, în care subconştientul va câştiga mereu, căci tiparele tale au rădăcini şi baze adânci, înfipte în subconştient, şi ascunse, greu de detectat.
Când vorbesc de tipare mă refer în mod special la REACŢIILE AUTOMATIZATE cu care fiinţa ta răspunde la diferite stimulări, energii, informaţii.
Aceste reacţii automatizate sunt controlate în bună parte de SUBCONŞTIENT, într-un mod care este considerat a fi EFICIENT pentru ADAPTAREA ta.
Tu beneficiezi de o mulţime de MECANISME DE APĂRARE dirijate de subconştient, care se desfăşoară în mod automatizat, reflex, pe care nici nu le conştientizezi, şi de aceea nici nu le poţi controla.Aşadar, conştientizarea unui tipar este primul pas pe care îl ai de făcut pe calea transformării lui, a modificării lui, în vederea obţinerii unor transformări comportamentale, cu efecte benefice manifestate în viaţa ta de zi cu zi.
De exemplu : a renunţa la un viciu este foarte dificil, impunându-ţi renunţarea, forţându-te să nu mai efectuezi acel comportament repetitiv, cât timp tu nu înţelegi natura ascunsă a acelui viciu, motivaţia ascunsă, şi faptul că el de fapt se comportă ca un mecanism de apărare cu rol adaptativ.
Este greu să înţelegi astfel natura viciului, dacă nu ai cunoştinţe elementare în acest domeniu, dar orice om cu o judecată logică sănătoasă poate înţelege în mod raţional, dacă va avea acces la o teorie explicativă bine formulată, pe înţelesul tuturor.
Plăcerea obţinută prin exercitarea viciului tinde să compenseze acţiunea unui factor stresant.
În viciu tu obţii o COMPENSARE privind anumite NEPLĂCERI mai profunde existente în viaţa ta.
Deci, renunţarea la viciu, care în esenţa sa reprezintă un mecanism de apărare cu rol adaptativ, îţi poate exacerba suferinţa, dacă tu nu ai identificat sursa suferinţei, a neplăcerilor tale, şi vei renunţa în mod forţat la acel viciu.
Renunţarea forţată poate fi urmată de manifestarea unor crize, cu efecte devastatoare.
De aceea nu recomand niciodată nimănui renunţarea forţată, brutală, bruscă, ci conştientizarea sursei suferinţei care a determinat şi stă la baza existenţei acelui viciu.
Operând asupra sursei, asupra CAUZEI, viciul va dispărea, de la sine, deoarece se va stinge motivul existenţei lui... 

 
Transformările exterioare apar doar atunci când transformările interioare au fost realizate.
Transformarea ia fiinţă întotdeauna din interior
, ca un foetus, ca un germene, ca o atitudine psiho-afectivă, şi se va manifesta apoi în exterior, în viaţa ta de zi cu zi, prin acţiunile tale, prin reacţiile tale, prin actele tale de comportament, şi prin rezultatele pe care le vei obţine...Pentru documentare mai detaliată şi aprofundare : 
-https://plus.google.com/+katonanicolae/posts/CbNPit8m5U3

-https://ro.wikipedia.org/wiki/Transformare 
-https://ro.wikipedia.org/wiki/Transformare_termodinamic%C4%83
-http://ro.math.wikia.com/wiki/Transformare_geometric%C4%83
  
 "Energia este o mărime care indică capacitatea unui sistem fizic de a efectua lucru mecanic când trece printr-o transformare din starea sa într-o altă stare aleasă ca stare de referinţă.
  Când un sistem fizic trece printr-o transformare, din starea sa în starea de referinţă, rămân în natură schimbări cu privire la poziţia sa relativă şi la proprietăţile sistemelor fizice din exteriorul lui, adică:
-schimbarea poziției, vitezei
-schimbarea stării termice,
-schimbarea stării electrice, magnetice, atât ale lui cât şi ale sistemelor din exteriorul său. 

 Efectele asupra sistemelor externe se numesc acţiunile externe ale sistemului în cursul transformării.
  Dacă acţiunile sunt exclusiv sub forma efectuării de lucru mecanic, acesta se numeşte echivalentul în lucru mecanic al acţiunilor externe. 

 Suma echivalenţilor în lucru mecanic al tuturor acţiunilor externe care se produc când un sistem fizic trece, prin transformare, dintr-o stare dată într-o stare de referinţă se numeşte energia totală a sistemului fizic în starea dată faţă de cea de referinţă, şi reflectă capacitatea sistemului de a produce lucru mecanic.
  Conform legii conservării energiei, diferenţa de energie a unui sistem fizic la o transformare între două stări este independentă de calea de transformare dintre cele două stări, ea depinzând numai de cele două stări. 

 Alegând arbitrar valoarea energiei de referinţă, energia din orice altă stare are o valoare bine determinată. 
 Ca urmare, energia este o funcţie de starea sistemului fizic pe care o caracterizează, adică este o funcţie de potenţial.  
 În funcţie de starea de referinţă, energia poate fi pozitivă, negativă sau nulă." - http://energiamecanica9.wikispaces.com/Energia+mecanic%C4%83,+energia+cinetic%C4%83,+energia+poten%C5%A3ial%C4%83


"Principiul zero al termodinamicii
 Pentru ca un sistem să se afle în echilibru termodinamic este necesar (dar în general nu și suficient) ca lumea înconjurătoare cu care se află în contact să ofere condiții neschimbate în timp. 
 Următoarea constatare, de natură experimentală, este numită uneori principiul zero al termodinamicii :
  Un sistem termodinamic situat în condiții externe invariabile în timp va atinge, după un timp suficient de lung, o stare de echilibru termodinamic.
 Se numește transformare orice schimbare a stării unui sistem. 

 Un interes teoretic deosebit îl prezintă transformările care conduc de la o stare inițială de echilibru la o stare finală de echilibru, trecând printr-o înșiruire continuă de stări intermediare de echilibru
 Întrucât orice schimbare de stare se petrece într-un timp finit, astfel de transformări nu pot fi realizate, riguros, în realitate. 
 Dar, conform principiului zero al termodinamicii, dacă transformarea se produce suficient de lent, ea se poate apropia oricât de mult de acest model ideal. 
 Astfel de transformări se numesc cvasistatice, pentru a indica faptul că ele sunt o înșiruire de stări de echilibru; dacă este posibilă transformarea în care aceeași înșiruire de stări să fie parcursă în sens invers ele se numesc transformări reversibile
 O transformare se numește ciclică dacă starea finală coincide cu starea inițială. 
(...)  
Prin definiție, un sistem aflat într-o stare de echilibru va rămâne în această stare un timp indefinit, dacă nu se schimbă condițiile exterioare. 
Dacă aceste condiții se schimbă, echilibrul va fi perturbat și sistemul va începe o transformare care, după un timp suficient de lung, se va termina într-o nouă stare de echilibru, compatibil cu noile condiții. 
Dacă transformarea este ireversibilă, termodinamica nu-i poate descrie desfășurarea, fiindcă stările intermediare nu sunt stări de echilibru. 
Dată o stare inițială a, termodinamica poate doar indica unele caracteristici ale stării finale b, compatibilă cu noile condiții de echilibru." - https://ro.wikipedia.org/wiki/Termodinamic%C4%83

Vezi şi articolulhttp://loveblog4all.blogspot.com/2013/10/din-greseli-invata.htmlCine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae

eJobs

nanoxyn.ro

APARATE pentru Relaxare, Protecție Eenergetică, Energizare, pentru starea ta de bine
Vezi și cărțile, sunt interesante:  http://www.aimgroup.ro/116.html
Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');