Amazon USA

Get Response Email Marketing

Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

3D Heading Maker

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

sâmbătă, octombrie 17, 2015

Îţi poţi elibera mintea, în ciuda rezistenţei la... schimbare ?Există multe reţete pentru eliberare, pentru eliberarea minţii, a gândirii, şi voi analiza în continuare un pic una dintre ele, ca... exerciţiu mental în scop... eliberator... :)
Citat din reclama la un eveniment spiritual, un retreat cu o persoană care este considerată a fi un Maestru, un Mentor în acest domeniu :

" Mintea eliberată înseamnă:
• Să încetezi să opui rezistenţă la ceea ce este;
• Să te opreşti din a încerca să schimbi, din minte, gândurile sau emoţiile;
• Să încetezi să mai aştepţi, la infinit, un viitor mai bun;
• Să te opreşti din încercarea de a mai schimba sau a evalua trecutul;
• Să nu-ţi mai trăieşti viaţa în vinovăţie sau frică;
• Să încetezi a-i mai blama pe alţii sau să ai o poziţie de victimă;
• Să nu-ţi mai cauţi o anume stare, în minte;
Şi, cînd mintea-ţi este eliberată, trăieşti Tot Timpul în libertate şi armonie cu ceea ce există Acum."
 

  Sună bine, am putea spune, la prima vedere, doamnelor şi domnilor, dar vă rog frumos să... recitiţi, acum, după ce am EVIDENŢIAT anumite cuvinte :
" Mintea eliberată înseamnă:
1 Să ÎNCETEZI să opui rezistenţă la ceea ce este;
2 Să TE OPREŞTI din a încerca să schimbi, din minte, gândurile sau emoţiile;
3 Să ÎNCETEZI să mai aştepţi, la infinit, un viitor mai bun;
4 Să TE OPREŞTI din încercarea de a mai schimba sau a evalua trecutul;
5 Să NU-ŢI MAI TRĂIEŞTI VIAŢA în vinovăţie sau frică ;
6 Să ÎNCETEZI a-i mai blama pe alţii sau să ai o poziţie de victimă ;
7 Să NU-ŢI MAI CAUŢI o anume stare, în minte."
Deci, dacă ai citit cu atenţie, poate ai remarcat acum faptul că... 7 INTERDICŢII STAU LA BAZA... ELIBERĂRII MINŢII VOASTRE !  :)
Amuzant, nu ? :)
Pentru mine... da...
Pentru tine ?...

Am putea REFORMULA "Reţeta" de mai sus ?
Cu siguranţă, da. Cel puţin eu cred că aş putea... :)
În principiu, fiecare ar putea să o reformuleze într-o manieră mai... accesibilă pentru el însuşi.
Ea ar putea căpăta un aspect cu adevărat.... ELIBERATOR, nu unul... INHIBITOR, după cum arată acum, căci, cu adevărat este... inhibitorie, deorece încearcă să inducă nişte... inhibiţii.
( Inhibiţie = Proces fundamental al activității nervoase, opus excitației, care se manifestă prin DIMINUAREA, FRÂNAREA sau SUPRIMAREA efectelor excitației.
 Fenomen nervos care suprimă sau încetinește o anumită activitate fiziologică. 

 În timpul stingerii reflexului condițional, în regiunea cores­punzătoare a scoarței, în locul stării de excitație ia naștere starea de frînare (inhibiție). )

Hai să analizăm puţin FENOMENUL ELIBERĂRII:
1. Este acest fenomen PASIV sau ACTIV ?
Dacă ar fi Pasiv, atunci nu ar trebui să faci TU nimic pentru manifestarea lui !
Dacă este Activ, dinamic, atunci TU ar trebui să te IMPLICI în mod activ în DETERMINAREA sa, în INIŢIEREA lui şi în MENŢINEREA manifestării lui,a dinamicii sale !
Deci... ce spui ?
Te eliberezi de fapt automat, fără să faci nimic, fără nici o implicare activă, fără exercitarea VOINŢEI tale de a te elibera, sau... ba ?
Din ÎNDEMNURILE de mai sus rezultă faptul că este necesar ca TU să te implici, să acţionezi, să faci, să dregi, şi ţi se dă o listă de 7 ACŢIUNI, metode, tehnici, pe care tu ar trebui să le APLICI, singur, în viaţa ta.
Părerea mea este că, la fel cu oricare alt fenomen, există o DINAMICĂ şi o DETERMINARE a FENOMENULUI eliberării pe care o poţi INFLUENŢA,TU, pentru TINE, la fel ca pentru oricare alt om. 

 
(FENOMÉN = 1. Manifestare exterioară a esenței unui lucru, unui proces etc., care este accesibilă, perceptibilă în mod nemijlocit.
2. Proces, transformare, evoluție, efect etc. din natură și din societate. Fapt.
3. Aspect, întâmplare, ființă, obiect care surprinde (prin calități, noutate etc.).
PROCES = Desfășurare în timp a unui eveniment sau a unui fenomen. Succesiune de stări, etape, stadii prin care trec, în desfășurarea lor temporală, în schimbarea lor, diverse obiecte, fenomene etc.; evoluție, dezvoltare, desfășurare; acțiune.)


2. Să analizăm puţin CORECTITUDINEA şi EFICACITATEA metodelor prezentate :
"1- Să ÎNCETEZI să opui rezistenţă la ceea ce este;"
Deci, din asta rezultă că tu opui rezistenţă la "ceea ce este".
Cam... confuz...
Ce este de fapt "ceea ce este" ?
Cam... greu de definit, nu ?
Eu aş defini cam aşa : "ceea ce este" este în fapt... REALITATEA, pe care toţi oamenii o PERCEP în moda foarte asemănător, dar fiecare o INTERPRETEAZĂ în mod personal, în mod diferit.  

 Ce zici ? Eu zic că... merge... :)
Bun, şi acum, hai să te întreb ceva : Este adevărat că tu opui rezistenţă la "ceea ce este", sau nu ? 

Nu spun : "rezistenţă continuă", absolută, mare şi tare, ci doar ne interesează dacă acest fenomen apare la modul general, la toată lumea.
Şi, dacă aş fi mai specific, aş putea spune că toată lumea prezintă o REZISTENŢĂ LA SHIMBARE, LA NOU, LA TRANSFORMARE, mai mult sau mai puţin conştient, şi în măsură mai mică sau mai mare, de la caz la caz. 
Dacă da, dacă
accepţi că este adevărat că tu opui rezistenţă la "ceea ce este"atunci : Este NORMAL (natural, firesc) ca tu sau oricare alt om să opuneţi rezistenţă la "ceea ce este" ?
Dacă nu ar fi normal, natural, firesc, atunci ar mai opune oamenii rezistenţă, sau... nu ?
Numim "natural, normal, firesc", ceea ce este prezent la MAJORITATEA oamenilor, şi nenatural, artificial, nefiresc, ceea nu este prezent la majoritatea oamenilor, ceea ce constituie EXCEPŢIE de la REGULĂ.
Am precizat asta deoarece există multe lucruri care par a nu fi naturale, normale, fireşti, din punctul tău personal de referinţă, dar ele totuşi sunt normale, deoarece pur şi simplu sunt prezente la majoritatea oamenilor, această prezenţă majoritară definind normalitatea !

( NATURÁL = 1. Care se referă la natură, care aparține naturii; care se găsește în natură.
Drept natural = (în concepția unor filosofi) drept considerat ca imuabil și universal, care ar exista în afara structurilor sociale, decurgând fie din natura sau rațiunea umană, fie din voința sau rațiunea divină.
2. Care este generat, produs, creat de natură, fără intervenția omului; p. ext. veritabil, curat, pur. 

 Lipsit de artificiu, de rafinament, simplu, spontan, fără efort sau constrângere.
4. Care este conform cu natura cuiva, înnăscut, nativ; propriu, specific cuiva.
5. Care concordă, se potrivește cu faptele din realitatea obiectivă, cu ordinea firească a lucrurilor; normal, firesc. )

NORMÁL = 1. Care este așa cum trebuie să fie, potrivit cu starea firească, obișnuit, firesc, natural.
Spec. Sănătos (din punct de vedere fizic și psihic).
2. Care este conform cu o normă (1).
(Despre mărimi) A cărei valoare este apropiată de valoarea întâlnită cel mai des.
NORMALITÁTE - (PSIH.) Stare a unei persoane care se poate aprecia prin raportarea simultană atât la o performanță medie, cât și la absența manifestărilor patologice.
Normalitatea are limite largi, de o parte și de alta a mediei, ceea ce fundamentează acceptarea diferențelor interumane.
Aceste limite largi ale normalului sunt condiționate în același timp de cultura, vârsta, sexul cărora le aparține individul evaluat. )


 
Revin : "Mintea eliberată înseamnă :
1. Să încetezi să opui rezistenţă la ceea ce este"
Dar, dacă toţi oamenii, sau majoritatea lor, opun rezistenţă la ceva, (de exemplu la schimbare / transformare), asta înseamnă că este NORMAL să fie aşa.
Oamenii nu opun rezistenţă aiurea, la întâmplare, inutil, iraţional, ci o fac prin prisma ADAPTĂRII lor la mediu.
Oamenii nu au evoluat aiurea, la întâmplare, şi nu au dezvoltat mecanisme de adaptare şi apărare aiurea, inutile, inadecvate...

Tot ce există, există cu un scop şi rol precis, deci ŞI REZISTENŢA ÎŞI ARE ROLUL ŞI SCOPUL SĂU PRECIS, din punct de vedere al adaptării.
Aşa că, a demonta un mecanism de adaptare nu poate conduce la ceva bun, util, ci din... contră, la o dezadaptare, la afectarea capacităţii tale de a te adapta eficient la mediul în continuă schimbare.
Unul din principiile mele naturale sună aşa : insuficienţa (lipsa) şi excesul sunt dăunătoare.
Deci rezistenţa nu poate fi dăunătoare decât în situaţia în care ar fi insuficientă sau în exces.
De aceea, "Să încetezi să opui rezistenţă", în mod forţat - suprimarea COMPLETĂ a rezistenţei, aducerea ei în insuficienţă sau lipsă, nu poate constitui ceva bun, pozitiv, util, eliberator, ci ceva... dăunător ţie... 

 
Problema de bază constă în faptul că valoarea şi utilitatea rezistenţei nu sunt înţelese şi acceptate de unii oameni în mod corect, conform rolului, funcţiei şi scopului real al existenţei şi manifestării ei în viaţa noastră...
În concepţia mea naturalistă, adevărul te va elibera, deci, prin înţelegerea şi acceptarea adevărului privind rezistenţa ta la schimbare, transformare, la "ceea ce este", tu te vei putea elibera în mod automat de anumite... constrângeri mentale.
Şi, în acest fel, mintea ta se va... elibera.
Vei manifesta, în continuare, rezistenţă, în mod normal, natural, dar asta nu va avea nici o repercusiune negativă, limitatoare, asupra minţii şi gândirii tale...
Căci acea rezistenţă are tocmai ROLUL DE A TE MENŢINE ÎN ECHILIBRU ŞI ARMONIE, COMPENSÂND CEVA !

Ce ? Păi, eu zic că ar compensa avântul exagerat spre a efectua schimbări şi transformări în viaţa ta şi a altora, în mod exagerat, necontrolat, forţat...

Vorbesc aici de fapt de forţele de atracţie şi respingere care menţin un sistem în echilibru.
Dacă nu ai manifesta deloc rezistenţă, adică oponenţă, forţe de respingere, atunci, inevitabil, ceea ce te-ar atrage continuu te-ar... distruge...
Să nu uiţi niciodată regulile, principiile şi legile naturii, şi să le aplici când studiezi şi analizezi ceva, orice, căci şi aici, acum, ţi-ar fi de folos să-ţi aminteşti, de exemplu, că, dacă nu ar exista o REZISTENŢĂ (forţă de respingere) din partea ta şi a Pământului, atracţia gravitaţională te-ar face... una cu Pământul, şi ne-ar duce pe toţi în centrul său de gravitaţie, punctul său central...
 

Ce zici tu despre ideile prezentate mai sus ? 
Este raţionamentul meu adevărat, din punctul tău de vedere, sau este fals ?
Este rezistenţa, privind prin această prismă propusă de mine, utilă, valoroasă, necesară şi chiar INDISPENSABILĂ VIEŢII ?
Ai contra argumente, sau ai putea argumenta în sprijinul raţionamentelor prezentate de mine mai sus ?
Este validă sau invalidă teza privind faptul că, pentru eliberarea minţii tale tu ar trebui "Să încetezi să opui rezistenţă la ceea ce este" ? 

Meditează puţin, şi eventual chiar reciteşte, înainte de a formula un răspuns.
Dacă vrei... 

Dacă îţi plac discuţiile pe teme spirituale : 

Citat din reclama la un eveniment creat de Rune Heivang Romania :" Mintea eliberata inseamna:• Sa incetezi sa opui...
Posted by Katona Nicolae on 15 Octombrie 2015
Dacă nu se deschide fereastra de mai sus, poţi accesa linkul de Facebook : https://www.facebook.com/katona.nicolae/posts/966564240054184Vezi şi articolul acesta interesant privind transformarea http://loveblog4all.blogspot.com/2015/10/despre-transformarea-ta-in-mod.html

prosuccesstraining.ro

Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae

eJobs

nanoxyn.ro

APARATE pentru Relaxare, Protecție Eenergetică, Energizare, pentru starea ta de bine
Vezi și cărțile, sunt interesante:  http://www.aimgroup.ro/116.html
Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner
Trimiteți un comentariu
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');