Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, ianuarie 26, 2015

Dumitru Constantin Dulcan - Mintea de dincolo

DUMITRU CONSTANTIN DULCAN - Mintea de dincolo

"Experienţa morţii clinice a fost un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza că trebuie să schimbăm drumul pe care am mers până acum. Nu întâmplător, Iisus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.” Este prima oară în istoria Universului când, în planul celest, s-a decis ca lumea noastră să fie izbăvită nu prin moarte, ci prin spiritualizare.
Ni s-a arătat Adevărul, ni s-a arătat Calea. Este rândul nostru să răspundem chemării divine.
Suntem cu toţii prinşi acum în marele val al purificării, al trecerii de la materialitate la spiritualitate. Am certitudinea că „ora astrală a omenirii” este aproape. De dincolo ni s-au dat toate semnele şi toate avertismentele. Sper să avem înţelepciunea necesară de a nu pierde şi această ultimă şansă."
Dumitru Constantin-DulcanCUPRINS:

INTRODUCERE ... 11

PARTEA I

CONŞTIINŢA – AX ESENŢIAL AL UNIVERSULUI

MISTERUL DE A FI ... 21

Conştiinţa – doar o „secreţie” a creierului? ...Absenţa unei teorii coerente despre conştiinţă ...

Neurofiziologia conştiinţei ... Conştiinţa extinsă dincolo de creierul uman ... Conştiinţa şi fizica cuantică ... Percepţie şi emoţie ... Tehnici moderne de extensie a conştiinţei  Percepţia

viitorului – un mare mister al conştiinţei ... Timp oniric, timp real ... Martorul eternităţii ... Apa şi conştiinţa umană ... Concluzii

PARTEA A II-A
EXPERIENŢA MORŢII CLINICE
CAPITOLUL 1
SCURT ISTORIC ... 75
CAPITOLUL II
CONŢINUTUL EXPERIENŢELOR DIN MOARTEA CLINICĂ ... 81
Un cancer limfatic vindecat în „Cer” ... Conştientizarea morţii ... Încetarea durerii ... Ieşirea din corp sau ... extracorporalizarea ... Trecerea prin tunel ... Intrarea în Lumea Luminii ... Întâlnirea cu Fiinţa de Lumină ... Revederea filmului panoramic al vieţii sau Judecata de apoi ... Comunicarea prin cuvinte nerostite ... Sugerarea ideii de „înălţare la Cer” ... Cordonul de „argint” ... Încercări de sistematizare a elementelor manifestate în experienţele morţii clinice
CAPITOLUL III
STUDIUL ŞTIINŢIFIC AL EXPERIENŢEI MORŢII
CLINICE. CONTROVERSE EXPLICATIVE ... 113
CAPITOLUL IV
ALTE ARGUMENTE PRIVIND REALITATEA LUMII DE DINCOLO ... 125
Regresiile transpersonale ... Călătoriile extracorporale ... Realitate sau fantezie? Fenomenul Sylvia Browne ... Întâlnirea cu ghidul său ... Din nou despre Rai şi Iad ... O descriere a lumii de dincolo ...
Templul Înţelepciunii ... Turnurile ... Templul Înregistrărilor ... Templul Justiţiei ... Momentul de întoarcere de dincolo ... Naşterea sau revenirea pe Terra ... Sărutul lui Dumnezeu
CAPITOLUL V
LECŢIILE EXPERIENŢELOR MORŢII CLINICE ... 155
Nu suntem singuri într-un univers indiferent ... „Vederea” nevăzătorilor din naştere ... Dedublarea ...
Conştiinţa şi corpul subtil ... Memoria noastră de dincolo ... Universul fizic şi Universul invizibil
... Există o schemă morfogenetică a lumii vii? ... Întâlnirea cu spiritele copiilor pierduţi ...
Ubicuitate a conştiinţei ... Mitologie sau Adevăr în Creaţie? ... Forţa rugăciunii ... Vindecările din „Cer” ... Ne este întotdeauna respectat liberul arbitru? ... Predicţia viitorului ... Fizica din „Cer” ... Politică versus ştiinţă ... Adevărul de dincolo – singurul Adevăr
CAPITOLUL VI
ARGUMENTE MAJORE ALE UNEI NOI VIZIUNI DESPRE LUME ... 197
Experienţa morţii clinice ... Fizica cuantică Experienţa mistică – o altă experienţă spirituală ...
Experienţele spirituale spontane ... Un mesager al Cerului ... Experienţe cognitive cu sursă neidentificată? ... O stranie apariţie după moarte ... Castelul Iulia Haşdeu de la Câmpina ... Ştiinţa şi
religia
CAPITOLUL VII
CONTROVERSATA TEMĂ A REÎNTRUP ĂRII ... 223
Medicina modernă sugerează reîntruparea ... Regresia transpersonală şi ipoteticele vieţi din trecut
CAPITOLUL VIII
POT EXIST A COMUNICĂRI CU CEI PLECAŢI DINCOLO? ... 239
James Van Praagh – un medium celebru ... Lecţia suicidului ... Eutanasia – între morala de aici şi cea de dincolo ... Este pedeapsa capitală o soluţie? ... La o aniversare cu „morţii” şi cu viii ...
Comunicarea cu animalele de casă în lumea de dincolo Psihoterapia prin medium
CAPITOLUL IX
ÎNTRE INFERN ŞI PARADIS
CAZUL DANNION BRINKLEY ... 259
Un comportament violent ... Viaţa după experienţa morţii clinice – un infern ... „Oraşul de Cristal” şi Parcele din Cer ... Studii de electronică în Cer şi Infernul vieţii terestre ... Daruri neobişnuite
CAPITOLUL X
MINTEA DE DINCOLO
ŞI COPIII GENIALI AI NOULUI MILENIU . 275
Revelaţia – un salt cuantic în conştiinţă ... Copiii geniali de mâine ... Mutaţiile cerebrale şi spirituale după experienţa morţii clinice ... Neuropsihologia şi emoţiile ... Cuvinte care ucid
CAPITOLUL XI
CONCLUZII ŞI COMENTARII ... 285
BIBLIOGRAFIE ... 307

Fragment : 
"MISTERUL DE A FI
Sunt câteva mistere profunde în faţa cărora omul va rămâne veşnic întrebător.
Primul mister mi se pare a fi acela că suntem, că Universul există.
Al doilea ar fi acela că Universul funcţionează, că este ordonat în forme prin care îşi manifestă existenţa, părând a fi efectul unei raţiuni, al unei gândiri, al unei Conştiinţe.
Conştiinţa – capacitatea de a raţiona, de a determina ordinea lumii, geneza Universului după legi care au făcut posibilă apariţia vieţii, inclusiv a omului – devine astfel axis mundi, axul esenţial şi
primordial al Universului.
Pentru ca lumea să fie, constatăm că a fost nevoie de o forţă capabilă de întreaga Creaţie, de o intenţie, o voinţă şi, în primul rând, de un sentiment exprimat prin iubirea pentru tot ce s-a făcut.
Sentimentului de iubire, de agape, implicată la nivel de Creaţie, i se acordă un cu totul alt sens decât acela al atracţiei fizice. Este bunăvoinţa, generozitatea, acceptarea, compasiunea, învăluirea
întregii creaţii în căldura inimii, conştiinţa că suntem cu toţii fraţi, fii ai aceleiaşi Surse, fragmente de lumină desprinse din Marea Fiinţă de Lumină. Este, în acceptarea dată de Iisus, garanţia
armoniei, a păcii, a conexiunii necesare cu tot ce există.
Gândul este deci informaţie, este cuvânt, este logos, este ştiinţă. Primul verb a fost: Fiat! Să fie! Să fie lumină, să fie munţi, să fie ape, să fie omul !
De ce este conştiinţa, respectiv gândirea, cel mai încifrat mister din Univers? Să ne imaginăm că, aşa cum ne spune astrofizica, la început nu a fost nimic, nu era spaţiu, nu era timp, nu era lumină,
nu era materie. Şi deodată, după cum ne spune Eminescu, inspirat de Imnul Cosmogonic din Rig-Veda, apare un punct, mai mic decât un vârf de ac, ne spun astrofizicienii, mai mic decât „boaba spumei”, ne spune poetul. El, punctul acela de mişcare, devine „stăpânul fără margini peste marginile lumii”. De unde apare acest” punct”, ştiinţa nu poate spune. Este Marea Taină a lumii, cel mai de nepătruns mister. Când încă „umbra celor nefăcute nu-ncepuse a se desface”, când peste negrele genuni domnea tăcerea ne-ntreruptă, apare cuvântul ziditor, „Fiat lux”. Şi s-a făcut lumină!
Iar Lumina a devenit materie. Şi acest prim gând, aflat la origini, la începuturile lumii, era expresia unei Conştiinţe. Şi Conştiinţa era ceea ce numim Dumnezeu. Iată de unde vine forţa creatoare a
Cuvântului şi de ce natura sa este sacră. Pentru că este Divinitatea însăşi. Cu adevărat avem sentimentul că Universul a evoluat prin crearea tuturor condiţiilor necesare spre a face posibilă apariţia omului. Ştiinţa însăşi susţine ideea prin formularea principiului antropic (Brandon Carter, 1974). Ţinând seama doar de ceea ce ştim astăzi, s-ar părea că numai omului i-a fost dată acea raţiune care îi permite să intre în dialog cu Sursa lui divină. Am putea spune că, prin apariţia omului, Creatorul n-a mai fost singur. A dat din Lumina sa o scânteie fiinţei numite Om, pentru ca prin puterea minţii sale să devină co-creator de Univers. A fost cel mai mare dar care ni se putea face. Am demonstrat, sper, suficient în lucrarea În căutarea sensului pierdut (Ed. Eikon, 2008) că în
fiecare clipă din existenţa noastră, când emitem un gând, implicit, fără să vrem, noi creăm, facem sau desfacem ceva, dăm un impuls ordinii din Univers sau, dimpotrivă, dezordinii, haosului, în funcţie de ceea ce gândim. Iată de unde vine marea noastră responsabilitate, mai întâi fată de noi înşine, apoi fată de semenii noştri, faţă de natură, faţă de planetă, faţă de Univers şi Dumnezeu.
Revenind la Începuturi, pe când nu era nimic, când nu existau nici „viaţă”, nici” voinţă” ca manifestare a unui gând, „când nu s-ascundea nimica deşi tot era ascuns”, în momentul Zero al Universului n-a fost Big Bangul, ci o Inteligenţă conştientă de sine care, o sutime de secundă mai târziu, a declanşat explozia prin care a început totul. Momentul Zero este al mitologiei, abia după aceea a venit Universul. În vidul iniţial – rece şi întunecat – se aude primul cuvânt, expresie a unei raţiuni ale cărei origini sunt dincolo de capacitatea noastră de înţelegere. Şi vidul „ascultător” începe să se ordoneze, să ia forme, să dea înţelesuri existentei ..."

Cărţile dlui Doctor Dumitru Constantin Dulcan le puteţi comanda online aici (Mintea de dincolo, Inteligenţa materiei, Somnul raţiunii, În căutarea sensului pierdut... ) :
http://bit.ly/1Ju5UPJ

Un minunat playlist cu materiale video în care vorbeşte Dl Doctor Constantin Dulcan găsiţi pe canalul meu Youtube aici : 
Vizionare plăcută ! 


CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

 
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');