Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, ianuarie 02, 2014

Asemănarea Metabolismului cu Gândirea


ASCULTĂ TEXTUL: Dacă selectezi cu mouseul un fragment de text, textul va fi citit de o voce text-voce, după ce pagina este încărcată complet în browser! Am avut această "revelaţie", a existenței asemănării gândirii cu metabolismul, în timpul unei meditaţii, în care mi-a apărut faptul că FLUXUL energo-informațional urmează un tipar asemănător în cadrul fiinţei, în diferite aspecte, pe diferite planuri, prin diferite sisteme. 
Ce-i înăuntru e şi în afară, se spune, şi nu poate fi astfel decât dacă înăuntru şi în afară există tipare asemănătoare, ce au o natură comună, o identitate în esenţialitatea lor legică, o apartenență la un sistem superior comun. 
Putem privi gândirea ca fiind ceva ce se află înăuntru fiinţei, mai aproape de esenţa ei, iar procesele fiziologice şi metabolismul ca fiind ceva ce se situează mai în afară decât gândirea. 
Nu este prea corect acest raport SPAŢIAL, dar este util, în prima fază, celor care nu au dobândit încă o anumită viziune privind holistica fiinţei. 
Putem raporta gândirea faţă de procesele fiziologice organice aşa cum raportăm aceste procese organice faţă de mediul proceselor care se desfăşoară în natură.
De reţinut însă aspectul că pentru un iniţiat "ceea ce este înăuntru este şi în afară" apare ca şi cum "înăuntru şi în afară una sunt", graniţele existând doar pentru profani, pentru neiniţiaţi. 
Aceste aspecte le-am prezentat şi le voi dezbate în continuare la subiectele cu tematica iniţierea şi clarvederea, pe blog http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


Bipolaritatea asimilaţie-dezasimilaţie este comună metabolismului organismului, metabolismului corpului mental, şi întregii fiinţe. 
Ştim că există o strânsă legătură între gândire şi diferitele procese fiziologice (deci şi cele metabolice) din organism, dar nu cunoaştem la ora actuală toate subtilităţile acestei legături. 
Unii cunosc din experimente ştiinţifice, empiric, alţii din clarvedere, din observaţia extrasenzorială. 
Dar simpla observaţie nu este de ajuns, căci fiecare informaţie provenită din observaţii senzoriale şi extrasenzoriale trebuie ANALIZATE şi INTERPRETATE în mod logic, corect. 
Iar asta se poate face doar prin gândire, prin folosirea gândirii raţionale sănătoase, lipsite de prejudecăţi, superstiţii, etc...
Când vorbim de "metoda ştiinţifică" ne referim la ceva aplicabil şi informaţiilor provenite prin simţurile extrasenzoriale. 
Nu contează prea mult pe ce cale provin informațiile, ci cum le procesăm și interpretăm.

Mulți zic că este bine să dai din tine tot ce e mai bun, întotdeauna, dar experiența de viață ne demonstrează că asta nu este posibil întodeauna. 
Procesul de excreție este foarte... relevant.  :) 
În orice fel de proces de curățire, purificare, epurare, oamenii "dau din ei" ceva nociv, ce le-ar face rău dacă nu ar elimina. 

Nu-i așa ? ;)
Înțelegerea ideii de mai sus te poate face mai maleabil și mai îngăduitor față de tine însuți și semenii tăi, în condițiile în care se produc astfel de eliminări de elemente nocive, în scop purificator, curativ, vindecător.  

Un bun vindecător cunoaște, provoacă și dirijează procesul, în mod conștient, în scopul eliminării elementelor reziduale nocive acumulate, stocate, blocate.  
Întotdeauna, fiecare are de ales. 
Ideea este că din toate experiențele de viață rezultă reziduuri care trebuiesc eliminate. 
De exemplu, din toate relațiile sociale rămân reziduuri sub forma decepțiilor, resentimenelor, frustrărilor, etc. 
Acumularea lor, blocarea lor, intoxică mintea și sufletul fiecărui om, căci ele sunt asemănătore substanțelor fizice otrăvitore care otrăvesc organismul fizic.
   
Este bine de înțeles faptul că procesele psiho-afective de prelucrare a informației (gânduri și trăiri emoționale) urmează un circuit asemănător metabolismului care se desfășoară în organismul fizic. 

Ce au în comun ? 
Sunt circuite energetice de asimilație și dezasimilație.
Metabolismul reprezintă totalitatea transformărilor biochimice și energetice care au loc în țesuturile organismului viu. 

Este un circuit complex, ce implică schimburi (transformări) de substanțe și energii, și care include două procese (simultane) opuse:
1. Anabolismul - reprezintă faza metabolismului în care materiile nutritive introduse în organism sunt transformate prin procese chimice de biosinteză în substanțe proprii acestuia, care sunt asimilate, intrând în alcătuirea materiei vii. 
Reacțiile anabolice se caracterizează prin consum de energie și se numesc reacții endergonice. 
2. Catabolismul - reprezintă faza metabolismului în care se desfășoară procese biologice de transformare a unor substanțe complexe, specifice organismului, în alte substanțe mai simple și nespecifice, pe care organismul le elimină, procesul fiind numit dezasimilație, dezasimilare
Catabolismul (dezasimilația) cuprinde totalitatea proceselor chimice de degradare a substanțelor din organism. 

Se produce în special ruperea legăturilor dintre atomii de carbon, din moleculele diferitelor substanțe. 
Acest tip de reacții este însoțit de eliberare de energie - reacție exergonică.

După rolul jucat în biologia organismelor, metabolismul este clasificat în:
1. Metabolism primar sau fundamental, care este implicat direct, esențial în menținerea vieții organismelor și plantelor.
2. Metabolism secundar sau lăturalnic, care este implicat în producerea de substanțe "neesențiale" vieții
(de ex., pigmenți, alcaloizi, antibiotici agenți, etc.).


Energia necesară proceselor de biosinteză provine în cea mai mare parte din desfacerea legăturilor macroergice ale diferiților compuși. 
În funcție de capacitatea de producere a energiei, organismele se împart în :
1. autotrofe ( greacă autos= însuși ; trophe= hrană ) - organisme care își sintetizează substanțele organice necesare din substanțe anorganice, prin procesul de fotosinteză și chemosinteză .
2. heterotrofe ( greacă heteros = diferit; trophe= hrană) - organisme care își asigură hrana folosind substanțe sintetizate de alte organisme (acestea pot fi microfage, fitofage sau zoofage).
Catabolismul și anabolismul se desfășoară printr-o succesiune de numeroase reacții chimice : hidroliză , hidrogenare, deshidratare, decarboxilare, dezaminare, transaminare, esterificare, condensare, polimerizare.Asemănător, Gândirea este ALIMENTATĂ de gânduri de diferite feluri.  
Prin operațiile gândirii : analiza, sinteza, comparația, generalizarea, abstractizarea, mintea operează asupra ideilor care o alimentează, procese de asimilație și dezasimilație asemănătoare metabolismului organic. 
Ideile (gândurile) sunt desfăcute, disecate, analizate, pentru a se extrage din ele ceea ce mintea are nevoie să asimileze.
Gândirea - este procesul complex de reflectare generalizată şi mijlocită a obiectelor şi fenomenelor, precum şi a relaţiilor dintre ele, sub formă de noţiuni, judecăţi şi raţionamente. 

Gândirea presupune o succesiune de aplicaţii care dezvăluie aspecte importante ale realităţii, operaţii care ajută şi la rezolvarea de probleme.
Operaţiile gândirii se grupează în două categorii:
a) operaţii generale , prezente în orice act de reflecţie;
b) operaţii specifice , aflate în relaţie cu o anumită categorie.

a) Operaţiile generale sunt:
- analiza - este operaţia de separare mintală a unor obiecte, fenomene sau a unor însuşiri, părţi, elemente ale lor;
- sinteza - este o legătură stabilită între obiecte, fenomene sau între diferitele lor părţi, elemente sau însuşiri, deci presupune reunirea într-un tot unitar a elementelor obţinute prin analiză. 

Din punct de vedere cognitiv, valoarea sintezei este superioară, deoarece permite înţelegerea ansamblului, a principiului său de organizare;
- comparaţia - stabileşte pe plan mintal asemănările esenţiale dintre obiectele şi fenomenele analizate, cu scopul surprinderii elementelor lor comune şi diferenţiatoare;
- abstractizarea - este o forma superioară de analiză şi constă în reţinerea (abstragerea) însuşirilor esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor analizate şi gândirea acestor însuşiri independent de obiectele şi fenomenele cărora aparţin;
- generalizarea - presupune extinderea notelor desprinse prin abstractizare şi asupra altor cazuri particulare din aceeaşi categorie de obiecte sau fenomene;
- concretizarea - este operaţia largă prin care coborâm de la abstract şi general la concret, prin aplicarea noţiunilor, principiilor, legilor, la analiza şi interpretarea cazurilor particulare corespunzătoare din lumea obiectivă.
b) Operaţiile specifice :
J. Piaget a demonstrat că acţiunile mintale, operaţiile specifice gândirii provin din interiorizarea treptată a unor acţiuni pe care copilul le face mai întâi în mod real. 

Operaţiile asigură gândirii o mare mobilitate şi plasticitate
Aşadar, din punct de vedere structural-operatoriu , gândirea constă din :
- structuri cognitive ( informaţii structurate) şi
- operaţii sau secvenţe de operaţii (strategii).
Noţiunea este structura cognitivă tipică pentru gândire şi reflectă trăsăturile esenţiale şi generale ale obiectelor şi fenomenelor.
Vezi şi http://universulspiritual.twilight-mania.com/t174-gandirea
DD : Dacă reziduurile sunt conştientizate, se pot elimina uşor.
 
Kato : Dacă ar fi ușor, lumea ar fi plină de oameni echilibrați, în armonie cu ei înșiși și ceilalți. 

Dar evident nu este. 
Deci :
1. ori nu pot conștientiza ușor natura nocivă a acestor reziduuri,
2. ori nu pot conștientiza ușor metodele de eliminare a lor,
3. ori ambele situații sunt valabile. :)
Incapacitatea de conștientizare conduce la incapacitatea eliminării acestor elemente, care se acumulează și determină blocaje psiho-afective, la nivel de gândire și emoțional. 

Prezența lor determină instaurarea tiparelor greșite de gândire și comportament, ruperea de realitate prin reflectarea ei deformată în gândire. 
Și, deoarece adevărul reprezintă concordanța între cunoștințele dobândite și realitatea obiectivă, oglindirea fidelă a realității obiective în gândire, ceea ce corespunde realității, ceea ce există sau s-a întâmplat în realitate, rezultă că reflectarea incorectă a realității înseamnă trăire în neadevăr, în ireal, în falsitate, în iluzie...Poţi downloada sau prelua acest material 

de pe Scribd.com cu cod Embed, complet  GRATUIT (butonul Embed se află pe Scribd sub text, pe mijloc sau partea dreaptă) , şi să-l incluzi în postările de pe siteul sau blogul tău. El conţine deja linkul spre sursă şi autorul.
Lecturi şi vizionări plăcute în continuare !Distribuie articolul, mulțumesc! 
Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae


-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

eJobs

APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).


-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

Află rezultatele unor cercetări privind modul în care alegem şi decidem

Sheena Iyengar cercetează maniera în care luăm hotărâri - şi credinţele noastre raportate la deciziile pe care le luăm. În cadrul TEDGlobal, ea vorbeşte atât despre alegerile pe care le facem zi-de-zi (Coca Cola vs Pepsi) cât şi despre cele de natură profundă, şi ne împărtăşeşte rezultatele cercetării sale revoluţionare, dezvăluind câteva atitudini surprinzătoare asupra modului în care decidem.

De ce nu te poţi schimba brusc, şi nu poţi schimba brusc pe nimeni ?

Kato : Adevărul este că nimic nu-i simplu, deşi toate par simple la suprafaţă, la prima vedere. Ceea ce nu se vede complică mult lucrurile, pe toate. Complică tocmai deoarece sunt ascunse percepţiei. Ce percepem cu simţurile e ca o pojghiţă doar. De aceea nu putem INTERPRETA CORECT ŞI EFICIENT ceea ce vedem, doar pe baza percepţiei, a simţurilor corporale. De aceea este absolut necesară folosirea gândirii, a minţii, în vederea cunoaşterii şi înţelegerii realităţii ascunse simţurilor, prin procese ale gândirii.

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');