Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

miercuri, aprilie 29, 2015

6. Evoluţia Spiritelor, Liberul Arbitru, Îngeri şi Demoni - sinteză din Allan Kardec "Cartea Spiritelor"

6. Evoluţia Spiritelor, Liberul Arbitru, Îngeri şi Demoni - sinteză din Allan Kardec "Cartea Spiritelor"

Spiritele nu sunt create, la originea lor, bune sau rele, pentru a rămâne aşa veşnic, ci se „îmbunătăţesc” continuu, prin evoluţie.
Şi, pe măsură ce se îmbunătăţesc, trec dintr-un ordin inferior în altul superior.

Toate Spiritele au fost create simple şi ignorante, adică fără ştiinţă.
Fiecare are o misiune în scopul de a se lumina, de a înainta progresiv spre perfecţiune, prin cunoaşterea adevărului, şi de a se apropia de Divinitate.
Fericirea eternă şi deplină există pentru spirite în această perfecţiune.

Spiritele dobândesc cunoaşterea şi înţelegerea trecând prin probele impuse lor de Dumnezeu.
Unele acceptă aceste probe cu supunere, şi ating mai rapid scopul ce le-a fost destinat, iar altele se supun mai greu, se opun, şi ajung mai lent, mai dificil, la perfecţiune şi fericire.


Evoluţia spiritelor seamănă cu cea a etapelor vieţii omeneşti : spiritele sunt la origine ignorante şi fără experienţă, asemenea copiilor, dar acumulează treptat cunoştinţe prin experienţe, prin parcurgerea diferitelor etape ale vieţii.
Etapele vieţii omeneşti sunt asemănătoare cu etapele evoluţiei fiecărui spirit.
Copilul neascultător rămâne ignorant şi imperfect, căci beneficiul depinde mai mult sau mai puţin de supunerea sa.
Dar viaţa omului are o limită, iar cea a Spiritelor se întinde la infinit.
Nu există spirite care rămân etern în ranguri (planuri) inferioare, toate vor deveni perfecte, cu timpul.
Dar transformarea spirituală are loc într-un timp foarte îndelungat.
Spiritele vor ajunge la perfecţiune mai repede sau mai încet, în funcţie de dorinţa şi de supunerea lor faţă de voinţa lui Dumnezeu.
Aşa cum un copil ascultător se instruieşte mai repede decât unul îndărătnic şi progresează mai rapid.

Spiritele nu degenerează, nu pot da înapoi, nu pot regresa. Dar pot rămâne blocate o perioadă, staţionare.
Pe măsură ce avansează, înţeleg tot mai bine ce anume le îndepărtează de perfecţiune. Când un spirit a sfârşit o probă, capătă implicit o anumită cunoaştere şi înţelegere, şi el nu uită asta, aşa cum oamenii acumulează constant tot ce au învăţat.

Dumnezeu nu poate să scutească Spiritele de probele experienţelor la care trebuie să se supună pentru a dobândi perfecţiunea.
Dacă ar fi fost create perfecte, ele nu s-ar fi putut bucura de meritul lor, căci nu ar mai fi avut nici un merit personal în dobândirea perfecţiunii şi fericirii.

Nu există merit fără efort, fără implicare, fără luptă.
Inegalitatea ce există între ele este necesară personalităţilor lor.
Misiunile pe care le îndeplinesc în diferite stadii sunt prevăzute (programate) pentru menţinerea armoniei universului.
Toate spiritele trec prin filiera ignoranţei pentru a ajunge la binele lor, fericirea lor.
Nu prin filiera răului, ci prin cea a ignoranţei.

Un tată drept şi milos nu-şi poate respinge, condamna şi pedepsi la nesfârşit, în mod etern, copiii.
Nu există condamnare eternă, un iad pentru suferinţe eterne.
Există doar perioade de suferinţă, de epurare, ce pot părea veşnice.

LIBERUL ARBITRU : Toate spiritele au liberul arbitru. 

Dumnezeu nu a creat nici un spirit rău, ci le-a creat pe toate simple şi ignorante, având mai degrabă aptitudinea pentru bine decât pentru rău. 
Dar cele ce sunt rele la un moment dat au devenit astfel prin voinţa lor, din ignoranţă.
Liberul arbitru al fiecărui spirit se dezvoltă pe măsură ce el capătă conştiinţa de sine.
Dacă alegerea ar fi determinată de o cauză independentă de voinţa spiritului, el nu ar mai avea nici o libertate.
Cauza nu este în el, este în afara lui, în influenţele cărora le cedează în virtutea liberei sale voinţe.
Acesta este marele adevăr al căderii omului şi al păcatului originar : unii au cedat tentaţiilor, iar alţii au rezistat.

Influenţele se exercită de către spirite imperfecte, care caută să-l ia în stăpânire, să-l domine, şi care se bucură (amuză) de doborârea lui. 
 Simbolismul lui Satan cuprinde aceste influenţe.
Influenţa îl urmăreşte pe fiecare în viaţa sa de Spirit, până când pune stăpânire pe el, în aşa măsură încât răul nu-l mai obsedează.
Dumnezeu permite influenţele, deoarece înţelepciunea lui constă în libertatea ce o lasă fiecăruia de a alege, căci fiecare capătă răsplata actelor sale.
Fiecare primeşte ceea ce merită, mai devreme sau mai târziu, inevitabil, indiferent de nivelul său evolutiv, fără părtinire şi subiectivism.
Spiritele care au urmat calea răului vor ajunge în timp la acelaşi nivel de superioritate ca şi celelalte, dar „eternităţile” lor vor fi mai lungi pentru ele.
Dumnezeu priveşte spre toate spiritele la fel.
Priveşte şi rătăciţii ce fac rău, cu aceiaşi ochi, şi îi iubeşte pe toţi la fel.
Spiritele ce fac rău sunt rele pentru că s-au pierdut, pentru că rătăcesc, din ignoranţă.
Şi ele la început au fost nişte spirite simple şi ignorante, ca toate celelalte.
De aceea nu sunt altfel privite de Dumnezeu.
Spiritele sunt create în mod identic, dar neştiind de unde vin, trebuie ca liberul arbitru să-şi urmeze cursul.
Ele progresează mai mult sau mai puţin rapid în inteligenţă decât în moralitate.

ÎNGERI şi DEMONI
Spiritele Ierarhiei spirituale cu nouă trepte, pe care le numim îngeri, arhangheli... heruvimi, serafimi, nu formează o categorie specială, de natură diferită de celelalte Spirite, ci sunt Spirite tot mai pure, care se află pe trepte tot mai înalte ale scării evoluţiei, şi reunesc tot mai multe perfecţiuni.
Fiecare categorie a parcurs toate gradele inferioare, progresiv, în modul descris mai sus.

(Termenul „înger” este folosit deseori în mod eronat în creştinism, desemnând atât clasa spirituală, cât şi întreaga natură spirituală a ierarhiei. 

De exemplu şi arhanghelii, şi serafimii şi heruvimii sunt numiţi „fiinţe angelice / îngereşti”, deşi Îngerii reprezintă o clasă aparte a entităţilor spirituale – Kato)

Credinţa care admite existenţa entităţilor spirituale create perfecte şi superioare este eronată, dar se întâlneşte în tradiţia majorităţii popoarelor, deoarece lumea terestră nu există dintotdeauna şi, mult timp înainte ca ea să fi existat, unele spirite au atins deja gradul suprem al evoluţiei.
De aceea oamenii au crezut că ele fuseseră astfel din veşnicie.
Nu există demoni, în sensul actual al termenului, de entităţi orientate în mod ABSOLUT spre rău.
Dacă ar fi existat, ar fi fost opera lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu ar mai fi putut fi drept şi bun dacă ar fi creat făpturi închinate pentru eternitate răului şi nenorocirilor.

Ceea ce numim demoni sunt spirite care aparţin lumii noastre inferioare şi altora asemănătoare ei. 

Ei sunt acei oameni ipocriţi care fac dintr-un Dumnezeu drept unul rău şi răzbunător, şi cred că-i sunt agreabili prin ticăloşiile ce le comit în numele său.
Cuvântul demon nu implică ideea de Spirit rău ca în accepţiunea modernă, deoarece cuvântul grec daimon din care derivă, semnifică geniu, inteligenţă, şi desemnează existenţe incorporale, bune sau rele, fără distincţie...

1. Prima sinteză a cărţii, "Despre Dumnezeu", o poţi citi aici : http://loveblog4all.blogspot.ro/2015/03/despre-dumnezeu-sinteza-din-cartea.html 
2. "Elementele generale ale universului" :  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/03/elementele-generale-ale-universului.html
3. "Creaţia" : http://loveblog4all.blogspot.com/2015/03/sinteza-din-cartea-spiritelor-de-allan.htm
4.  Principiul Vital   :  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/04/4-principiul-vital-sinteza-din-allan.html
5. Spiritele - http://loveblog4all.blogspot.com/2015/04/5-spiritele-sinteza-din-allan-kardec.html


  CĂRŢI de Allan Kardec ce pot fi comandate online : http://bit.ly/1J8vWHc ; http://bit.ly/1B4tmwk
  
Cărţi Despre Lumea de Dincolo : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/


Entitățile elementale (după Rudolf Steiner)

Entitățile elementale sunt entităţi care există în cadrul realităţii noastre ca fiinţe spirituale, care, însă, într-un anume fel s-au abătut de la mersul regulat al evoluţiei şi a căror însemnătate constă tocmai în faptul că ele se abat de la curentul normal de evoluţie.

Spirit, spirite. Ce este Spiritul

Încep o serie de sinteze efectuate pe baza unor materiale studiate de mine cu mare atenție. Postările mele vor suferi modificări, adăugiri, cu timpul. Este vorba de o muncă de analiză și sinteză a unor teorii care au multe lucruri în comun, și cu care eu personal rezonez.

Nașterea spiritelor (după cercetările Dr Michael Newton)

Sinteza ce urmează este rezultatul afirmațiilor subiecților trimiși în transă hipnotică de către Dr Michael Newton să investigheze momentul creației lor, a nașterii lor ca spirite. Puțini subiecți au putut "coborâ" în timp atât de mult, iar relatările lor reprezintă ceva ce pare desprins dintr-un film științifico-fantastic.

Sexul în lumina Ştiinţei Spirituale (după Rudolf Steiner)

Ştiinţa spirituală porneşte de la concepţia fundamentală că în dosul tuturor lucrurilor şi fenomenelor vizibil-senzoriale se află ceva de natură sufletesc-spirituală. Astfel, noi trebuie să ne întrebăm: Ce fel de realitate spirituală se află în dosul celor două sexe ? Nu ar trebui să privim doar exteriorul, ci întreaga fiinţă.

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');