Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

sâmbătă, noiembrie 02, 2013

Liberul Arbitru (1)


Libris.ro


Ce este și cum funcționează Liberul Arbitru? (1)


Este o temă complexă, se pot scrie multe pe acest subiect, de aceea voi continua tema într-o suită de articole, vezi și linkurile de mai jos cu alte articole. 
Nu am găsit o definiţie clară, unanim acceptată, privind liberul arbitru, care să definească în mod precis SFERA acestui concept.
În DEX nu figurează conceptul, iar alte dicționare îl prezintă așa:
- În filozofia idealistă - Capacitatea omului de a acționa numai după voința sa, independent de orice altă influență; această concepție idealistă se opune determinismului, negînd existența legilor obiective ale materiei și societății.
sursa: DLRLC (1955-1957)

(Fil.) Interpretare voluntaristă absolutizantă a libertății, opusă determinismului, care neagă existența legilor obiective ale naturii și ale societății, considerând că omul poate acționa numai după voința sa, independent de orice altă condiționare. [După fr. libre arbitre]. sursa: DN (1986)

- Libertate absolută de a acționa și de a lua hotărâri conform propriei voințe.
sursa: NODEX (2002)

- Noțiune filozofică și etică (morală) care desemnează o libertate absolută a voinței omului, privită ca o independență totală față de necesitatea și cauzalitatea obiectivă.
sursa: D.Religios (1994)
De aceea au existat şi vor exista polemici, cauzate de diferenţele de poziţii și sisteme de referință privind sensul și semnificaţia.
Nu există adevăr, privind ceva ce nu este definit în mod clar, ci doar confuzie.
Adevărul reflectă realitatea, iar când nu există o realitate de reflectat, nu există nici un adevăr care să reflecte ceva... inexistent.
În mod obişnuit, ceea ce nu înţelegi nu poţi accepta, de aceea, cei ce nu înţeleg conceptul, de fapt resping adevărurile emise de alţii în legătură cu acest concept.
Totul este RELATIV, deoarece sistemele de referinţă sunt diferite, şi raportările fiecărui om la realitate sunt subiective prin prisma faptului că sistemul de referinţă este personal, individual. 
Dar, dacă adoptăm acelaşi sistem de referinţă, dacă ne situăm cu toţii în acelaşi punct de vedere, pe aceleaşi coordonate, atunci putem discuta de un adevăr comun, valabil pentru toţi. 

Voi porni de la următoarea ipoteză, ca la un experiment științific, pe care voi încerca să o validez sau să o invalidez, conform analizei ce va urma, a datelor prezentate:
Ipoteza: Nu există Liber arbitru liber la modul absolut, conform definițiilor de mai sus de dicționar, de genul 
”Libertate absolută de a acționa și de a lua hotărâri conform propriei voințe”, nici nu poate exista, orice formă de libertate fiind de fapt limitată, condiționată de anumiți factori condiționali, iar formele de libertate se înlănțuie și derivă unele din altele, intercondiționându-se reciproc.
Intercondiționarea este limitativă prin ea însăși, căci ceea ce depinde de altceva este automat condiționat, adică limitat.Care sunt formele de libertate,  planurile de exprimare și manifestare:
1 - Libertatea de gândire - mentală, conceptuală, de a gândi ce vrei.
Poți gândi ce vrei, dar nu poți gândi tot ce poate fi gândit, ești de fapt foarte limitat privind ceea ce poți gândi, față de tot ce poate fi gândit.
Tot ce este în mintea ta a trecut anterior prin simțuri, iar simțurile, fiind limitate, ne limitează privind cunoașterea lumii și vieții.
Capacitatea creierului de a analiza și interpreta datele culese prin simțurile corporale, este, de asemenea, limitată. 
Capacitatea de a gândi tot ce poate fi gândit, presupune a putea accesa toată informația disponibilă în acest univers, cât și o capacitate de procesare a datelor... infinită, nelimitată.

2 - Libertatea de exprimare, de a spune ce vrei, libertatea cuvântului.
Și ea impune restricții, etice, morale, politice... deci
 este condiționată, are limite de exprimare.
Privind din alt punct de vedere, există lucruri pe care ai vrea să le spui, dar nu găsești cuvinte și expresii adecvate, deoarece suntem condiționați și limitați de limbaj, vocabular, în exprimarea noastră. 
Exprimăm deci ce putem, cum putem, cât putem...

3 - Libertatea de acțiune, de manifestare, de a face ce vrei.
Pare cea mai dorită și cea mai puțin accesibilă formă de libertate.

Este îngrădită de o grămadă de legi care te sancționează și te pedepsesc dacă le încalci, prin acțiunile tale. 
Oamenii se limitează destul de tare unii pe alții, privind această formă de libertate individuală. 
Legiutorii limitează, părinții interzic multe lucruri copiilor, nici un părinte nu își lasă copilul să facă ce vrea, cum vrea, de capul lui, nu-i așa?
La fiecare loc de muncă există reguli care trebuie respectate, nu te duci la servici la ce oră vrei, nu pleci când vrei, nu faci ce vrei ci ce ți se impune să faci, etc. La fel este cu sistemul de învățămând instituționalizat, educația este impusă, nu prea ai mare lucru de ales, mare libertate, ești foarte limitat.
Am putea concluziona că, de fapt poți face ce vrei, dar vei fi sancționat, pedepsit, judecat și condamnat.
Cam așa este și cu păcatul, acțiunea (eronată, neconformă cu normele divine) vine de la om, pedeapsa de Dumnezeu.
Dar, la o analiză mai atentă privind ceea ce poți face, putem constata că de fapt nu poți face orice vrei, orice ți-ai pune în gând, în intenție, în minte, cum ar fi să îți iei zborul dând din mâini ca o pasăre, de exemplu. 
Poți face doar ceea ce îți este posibil să faci, dar oamenii nu prea știu ei prea bine ce pot să facă, ce nu pot, ce ar putea dar nici nu le trece prin minte, etc.
Ce nu poți să faci, poți încerca să faci, dar asta este cu totul altceva, nu-i așa?


Dumnezeu, divinitatea supremă, este văzut ca fiind singura entitate ce nu are limitări, de aceea este considerat a fi
- omniprezent - prezent peste tot, în toate, 
- omnipotent - atotputernic, poate orice, totul, 
- omniscient - atotcunoscător, știe totul, fiind peste tot și putând orice, adică să perceapă totul în același timp, și să și proceseze toată această imensă informație... 
El a creat lumea, și lumea este în el, nu în afara sa, căci în afara sa nu există altceva.

Gânditorii creștini Vasile cel Mare și Fericitul Augustin, recunosc existența liberului arbitru ca libertate a omului de a alege între posibilitățile de acțiune-schimbare care i se oferă
Răul și eroarea fără de voie (nepremeditate) reprezintă deci rezultatele alegerilor conștiente, dar greșite, ale omului, incapabil să le predetermine consecințele.

Religia noastră ne spune că Dumnezeu a acordat importanță și demnitate omului, înzestrându-l cu liber-arbitru, adică cu libertatea de a lua decizii singur. 
Acțiunile și viețile noastre nu sunt stabilite dinainte (cu totul) de Dumnezeu sau de soartă, deși există condiționare. 
Dumnezeu i-a creat pe oameni după chipul său, și oamenii se asemănă cu Creatorul lor, în ce privește capacitatea de a manifesta calități, cum ar fi iubirea și dreptatea, și au liber-arbitru asemenea lui, capacitatea de a lua hotărâri, decizii, de a face alegeri.
În fapt, dacă analizăm atent, ceea ce gândim și facem, de fapt, se cam rezumă la a alege să gândim și să facem ceva, din ceea ce ne este oferit ca posibilități de a putea gândi și de a putea face.
Este ca și cum băga niște cobai într-un labirint și le-am spune că sunt liberi să meargă unde vor, să facă ce vor. La fel ar fi dacă i-am ține închiși într-o cameră, posinbilitățile lor ar fi limitate, și limitate sunt chiar și dacă i-am lăsa în... liberate, nu-i așa? 
Și noi, oamenii, suntem în libertate, dar de fapt suntem ca într-o cușcă foarte mare, din care nu putem scăpa.
Numărul de posibilități este limitat, nu este nelimitat, infinit, deși poate unora să pară.
Cine afirmă că el poate face ce vrea, că poate deveni ce vrea, când vrea, nu prea știe pe ce lume trăiește, nici cine/ ce este el, de fapt, și ce posibilități reale are, ca ființă umană, de fapt.  Deci, dacă ne raportăm la definițiile de dicționar de mai sus, aș spune că nu există Liber arbitru, conform acelor definiții, căci nu există libertate absolută, omul nu poate acționa numai după voința sa, independent de orice altă condiționare.
Am putea vedea, însă, dacă există vreo... excepție de la regulă, în acest sens conceptual.
Am putea găsi, poate, un sistem de referință din care ar putea să pară că voința omului poate scăpa, în anumite condiții, de... orice condiționare. :) 

Deci, să analizăm, în continuare, libertatea noastră, pe care o avem, ca oameni.
Propun un concept operaţional: libertate condiţionată, deoarece, din studiile mele efectuate până acum, am ajuns la concluzia că nu există libertate absolută, ci doar libertate relativă, mai mult sau mai puţin condiţionată.
Libertatea reprezintă posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință.
Condiţionat înseamnă "care îndeplinește anumite condiții; care este făcut (sau supus) unor anumite condiții date."
Condiţionarea reprezintă acțiunea de a condiționa, stabilire a unui raport de dependență.
A condiţiona înseamnă "a constitui condiția de care depinde ceva; a fi cauza unui lucru, a provoca ceva. 
A limita valabilitatea unui act printr-o condiție, a face să depindă executarea lui de o condiție, a-l supune uneia sau mai multor condiții. 
A admite un lucru cu anumite condiții, sub rezerva îndeplinirii unei anumite obligații."
Deci, în viziunea mea (ca ipoteză), libertatea - ca posibilitate de a acționa după propria voință sau dorință, este condiţionată, în sensul că ea depinde de ceva, este limitată prin anumite condiţii, există în anumite condiţii, se poate manifesta doar în anumite condiţii.
Ca efect, libertatea este aşadar fluctuantă, dinamică, se transformă în timp, evoluează.
În plus, ea este variabilă, conform condiţiilor specifice, de la om la om, de la caz la caz.

Cum legăm asta de conceptul de liber arbitru?
Liberul arbitru al omului nu poate fi absolut liber, necondiționat de altceva. Chiar și faptul că Dumnezeu ne-a făcut, și ne-a oferit liberul arbitru, arată că el depinde de fapt de Dumnezu, și ni l-ar putea deci lua înaoi, dacă ar vrea, când ar vrea. 
Iar asta înseamnă că existența și manifestarea Liberului arbitru la om a rămas condiționată de voința lui Dumnezeu, nu-i așa? 
Putem socoti, din punct de vedere spiritual, că liberul arbitru reprezintă libertatea de decizie şi acţiune acordată de Divinitate (Creator) omului (creaţiei sale).
Divinitatea, aşadar, condiţionează omul, prin legi divine (legile naturii - natura creată de Creator) şi norme morale, aşa cum se vede din Biblie, de exemplu, și lasă omului posibilitatea de a se conforma sau nu la aceste norme și legi, o libertate îngrădită, așadar, căci nesocotirea legilor și normelor va fi considerată un păcat, și va fi pedepsită, sancționată, prin suferință. 
De unde vine suferința, vom vedea, căci Dumnezeu nu bate cu bâta, ci prin legea sa, oarecum automat, ca și cum omul s-ar recompensa și pedepsi singur, de fapt, respectând sau încălcând legea.
Să începem cu începutul:
Dumnezeu a interzis omului să mănânce din Pomul cunoaşterii, dar omul a mâncat! 
Deci, omul a avut libertate de alegere, de decizie, în mod clar, deşi interdicţia a fost evidentă.
Ca urmare (efect), însă, omul a fost pedepsit, şi alungat din Eden, pentru ca nu cumva să mănânce şi din Pomul Vieţii.
"22. Domnul Dumnezeu a zis: "Iata ca omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscand binele si raul. 
Sa-l impiedicam, dar, acum ca nu cumva sa-si intinda mana, sa ia si din pomul vietii, sa manance din el si sa traiasca in veci."
23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din gradina Edenului, ca sa lucreze pamantul din care fusese luat."Întrebare: de ce Dumnezeu nu l-a împiedecat (blocat) pe om să mănânce din pomi, ci l-a izgonit din grădină?
De ce nu a făcut de la bun început, cumva, inaccesibili acei pomi omului?
Putem spune că este o... poveste, dar ea are un înţeles, spun eu, destul de clar: Dumnezeu a dat de la început liber arbitru omului, iar omul, de la bun început s-a folosit de el, şi a... încălcat regulile trasate de Creator pentru el.
Dar este foarte important de înţeles faptul că omul suferă efectele faptelor sale, şi că acesta este şi scopul existenţei liberului arbitru, de fapt!
Acesta este tâlcul poveştii, zic eu, şi vom vedea în continuare dacă viaţa, şi chiar ştiinţa, confirmă acest punct de vedere sau nu.
Alegerile şi deciziile tale stau la baza faptelor tale, căci tu pui în aplicare ceea ce gândeşti, ceea ce intenţionezi să faci.
Ai liber arbitru, dar conştientizezi într-o anumită măsură faptul că vei suferi efectele faptelor (deciziilor) tale, de aceea acţionezi mereu cu... teamă de... consecinţe, nu-i aşa ?Deci, putem spune că teama şi frica de consecinţe ne condiţionează liberul arbitru, sau nu ?
Putem spune că teama ne influenţează deciziile, şi că, atunci când este în exces, ne poate bloca.
Condiţionarea reprezintă acțiunea de a condiționa, stabilire a unui raport de dependență, şi putem uşor constata faptul că există o dependenţă între teamă (frică), şi alegerile şi deciziile pe care le efectuezi.
Altfel privind, liberul tău arbitru este condiţionat de fricile tale mai mult sau mai puţin ascunse, mereu.
Iar măsura în care tu conştientizezi asta, este... variabilă, de multe ori fiind ca şi inexistentă conştientizarea, teama operând din... subconştient, în mod automatizat...  

"7. Atunci li s-au deschis ochii la amandoi; au cunoscut ca erau goi, au cusut laolalta frunze de smochin si si-au facut sorturi din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin gradina in racoarea zilei: si omul si nevasta lui s-au ascuns de fata Domnului Dumnezeu printre pomii din gradina.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om si i-a zis: "Unde esti?"
10. El a raspuns: "Ti-am auzit glasul in gradina; si mi-a fost frică, pentru ca eram gol, si m-am ascuns."

11. Si Domnul Dumnezeu a zis: "Cine ți-a spus ca esti gol? Nu cumva ai mancat din pomul din care iti poruncisem să nu mananci?" "
Deci, de reţinut: FRICA a însoţit de la bun început alegerile şi deciziile proprii, nonconformarea, efectele faptelor nonconformiste!
De ce i-a fost frică lui Adam, de fapt?
Nu ştim să fi fost pedepsit vreodată, de Dumnezeu, până atunci.
O fi fost, şi noi nu ştim?
De ce să-ţi fie frică de un Creator bun şi drept?
Hmmm... poate fi cineva drept şi bun, în acelaşi timp?
A fi drept înseamnă a face dreptate, a răsplăti după merite, după faptă.
A fi bun înseamnă a ierta.
Dar, a ierta mereu greşeala, eroarea, a ABSOLVI greşitul de efectele greşelilor sale, conduce la imposibilitatea conştientizării greşelii, de fapt.
De aceea, în viziunea mea, Divinitatea a ales cea mai bună cale: a trasat regulile jocului vieţii în aşa fel, încât fiecare om să fie recompensat şi pedepsit în mod automat, de Legile Naturii, fără a (mai) fi nevoie de vreo intervenţie... divină în acest sens.
Cu alte cuvinte, privind din alt punct de vedere, în acest mod fiecare om poate evolua dând singur cu capul, pe propria piele, prin propria experienţă, prin testare, prin încercare, în mod empiric.
Astfel, Dumnezeu este bun, căci a creat o lume bună, condiţii variate, diversificate, oportunităţi minunate, şi este drept, deoarece legile divine (ale naturii) nu favorizează şi nici nu defavorizează pe nimeni, căci toţi sunt... EGALI ÎN FAŢA LEGII...
Dumnezeu nu a pedepsit, în mod personal, pe nimeni, nici nu a recompensat, ci mereu au existat... îngeri care au servit drept mesageri, şi au pus în aplicare legile. 
Altfel spus, mereu au existat entităţi şi forţe intermediare, care au pus în aplicare efectele, iar Dumnezeu nu s-a implicat niciodată în mod... personal.
Se spune că aceste entităţi au aplicat voinţa (voia) lui Dumnezeu, dar voinţa Sa este, oricum, prezentă în Legile Naturii, de la bunul început al Creaţiei.
Atâta doar că unii conştientizează asta, iar alţii ba...
Cel ce nu conştientizează determinismul cauzal legic, poate avea impresia că "a fost lovit de soartă", în mod subiectiv, întâmplător, de neînţeles, dar aceasta este impresia celor ce... nu înţeleg Legile Naturii...

Din punctul de vedere al textelor religioase, se vede în toate cazurile, faptul că, deşi Dumnezeu a pedepsit oamenii în mod repetat, el nu a operat niciodată schimbări asupra liberului arbitru, nu a "reprogramat" oamenii, nu i-a schimbat în mod forţat.
A preferat, se spune, să radă oraşe şi popoare, să aducă Potopul şi să radă omenirea, decât să... reprogrameze fiinţele umane care nu respectau normele, în special cele... morale.
Oare, din ce cauză? 
Dacă le reprograma, atunci, în mod clar, liberul arbitru ar fi fost... afectat, nu-i aşa?
Dacă nu ai putea lua anumite decizii, în mod liber, privind actele imorale de exemplu, atunci liberul arbitru ar fi foarte mult... limitat.
Dar tu poţi lua acum decizia de a efectua ceva imoral, fără probleme, dacă vrei.
Ce te opreşte? În principal... teama, frica, dar totodată şi... conduita morală, în cazul persoanelor care au o astfel de conduită dezvoltată.
Deci conduita morală ar putea reprezenta o altă formă de... condiţionare, nu-i aşa ?
Asta deoarece te limitează şi chiar blochează, în mod clar, privind alegerile şi deciziile tale imorale... Liberul arbitru este legat de măsura conștientizării propriei libertăți. 
Cine nu conștientizează:
1. câtă libertate are (de manifestare, decizie, acțiune, gândire, influență, etc), și
2. cum și-o poate folosi, este ca și cum ar avea, blocat liberul arbitru, într-o anumită măsură.
Măsura blocării este în relaţie cu măsura conştientizării, fiind direct proporţionale: cu cât mai conştient devii de libertatea pe care o ai, cu atât mai multă libertate efectivă vei avea.
Este ca şi cum libertatea există, dar este... ascunsă oarecum, şi trebuie descoperită, progresiv, şi experimentată progresiv.
Este un fel de lege naturală a evoluţiei.
Nu poţi aplica în practică ceea ce nu cunoşti sau nu înţelegi, nu poţi beneficia de o libertate pe care nu o cunoşti şi nu o înţelegi, iar teama te înfrânează, ca să nu te lansezi în acţiuni în mod necugetat, autodistructiv.
Dacă nu CUNOŞTI și nu ÎNŢELEGI CE poți să faci, și CUM poți să faci, atunci :
- nu vei putea face acele lucruri (acțiuni) necunoscute și neînțelese,  
- nu vei putea alege ceea ce nu conştientizezi că poţi alege, 
- nu vei putea obţine ceea ce nu conştientizezi că poţi obţine...

Experimentele şi întreaga experienţă de viaţă arată că nu există decizii care să nu fie influenţate de nimic, adică fiecare decizie a ta este influenţată de ceva, ca şi cum ar face parte dintr -un lanţ, dintr -un sistem în care se integrează.
Cine nu înţelege asta, de fapt nu cunoaşte modul în care este influenţat, el şi ceilalţi, în fiecare alegere şi decizie.
Că există liber arbitru este cam greu de negat, în mod logic, cu argumente, dar măsura libertăţii acestui arbitru este discutabilă, căci ea este de fapt... fluctuantă.
A fi liber să iei o decizie, are la bază conştientizarea faptului că tu poţi lua o decizie.
Deci măsura conştientizării este direct proporţională cu măsura libertăţii decizionale.

Alegerile şi deciziile, în mod normal, se bazează pe experienţa anterioară, pe PREFERINŢE, pe OBIŞNUINŢE, sunt efectuate oarecum automatizat.
Noile cercetări - vezi Bruce Lipton, afirmă că doar 5% din ceea ce facem, facem conştient, restul de 95% facem automatizat, prin automatismele aflate în subconştient.
Suntem setaţi să funcţionăm pe pilot automat, prin reflexe condiţionate, automatisme, obișnuințe, rutine.
Deci, liberul arbitru nu este în totalitate liber, ci este programat, condiţionat, dar asta nu înseamnă că automatismele nu suferă în permanenţă ajustări, transformări.
Eficienţa activităţii umane se bazează pe decizii ce sunt luate extrem de rapid de subconştient, care analizează cea mai bună variantă de răspuns, conform experienţei anterioare.
Că nu funcţionează perfect, privind "binele personal", este logic, deoarece binele este subiectiv, şi marea majoritate a reacţiilor tale anterioare au fost subiective. 

Deci subconştientul ia în calcul ceea ce tu crezi că este bine pentru tine, deşi aceste credinţe pot fi false.

Mișcarea reprezintă efectul acțiunii
Legile fizicii arată că orice corp fizic inert trebuie să primească un impuls, pentru a fi pus în mișcare. 
În cazul deciziei proprii de mișcare a propriului corp fizic inert, impulsul vine dinăuntru, mental, ca motivație a intenției de a acționa într-o anumită direcție și sens.
Dar motivația poate fi și internă și externă, intrinsecă și extrinsecă, la fel ca locul /locusul de control.
Cât de conștient ești privind limitele și capacitățile tale de acțiune, atâta libertate de mișcare ai, în orice plan, fizic sau mental (psihic).
Sfera liberului arbitru a omului cuprinde întreaga libertate de care el s-ar putea folosi, dacă ar fi conștient de ea. 
Deci condiția beneficierii de toate formele de libertate existente, o constituie :
- conștientizarea existenței lor,
- conştientizarea modalităților practice prin care se poate beneficia de ele. Sfera conștientizării realității este limitată, la fiecare om, într-o anumită măsură, variabilă de la om la om, de către următorii factori :
- Simțurile corporale ne limitează perceptiv, destul de drastic
Percepem o mică parte din tot ce există în realitate. De exemplu, nu percepem decât un domeniu restrâns al câmpurilor energetice, undelor și radiațiilor.
- Interpretarea stimulilor percepuți, atribuirea de sensuri și semnificații, sunt subiective, în sensul că depind de experiența de viață anterioară a fiecărui om.
- Relativitatea percepției: stimulii sunt percepuți în multe situații în mod distorsionat, din cauza unor mulţi factori. 

În mod normal, nici un om nu poate ajunge în situația de a-și conștientiza întreaga sferă a libertății sale, și cu atât mai puțin să și-o poată utiliza, integral.  
Cu toții suntem condiționați să nu putem ajunge la un astfel de nivel, de către corporalitatea noastră materială. 
Spiritul este condiționat prin legarea sa de materialitate, prin intermediul corporalității. 
Spiritul nu poate fi cu totul liber cât timp el este ‘’încătușat‘’ în materie.
Gradele sale de libertate sunt limitate. 
Dar, pentru oamenii care conştientizează cum îşi pot elibera progresiv spiritul de materie, cum pot realiza decondiţionarea, liberul lor arbitru dobândeşte orizonturi noi, extinse, nebănuite...

Cercetările din neuroștiințe par a indica faptul că liberul arbitru este doar o iluzie, deciziile fiind luate de creier, nu de sinele conştient al persoanei.
Tot cercetările par să indice că avem puterea conştientă de a opri deciziile luate de creier.
Psihologul Daniel Kahneman susţine că majoritatea deciziilor oamenilor sunt generate de ceea ce el numeşte sistemul 1 (partea inconştientă a creierului), asupra cărora sistemul 2 (conştiinţa) poate aplica o decizie de veto.
Mulți oameni, în special femei, spun că se bazează mult pe intuiția lor. 
Probabil că cercetările din neuroștiințe au descoperit acest fapt, că avem o decizie de genul ”intuiție” venită din subconștient, înainte de a lua în mod conștient decizia.
Dar, ce este intuiția, de fapt?
Afectează sau nu, Liberul tău arbitru?
Voi analiza și detalia în alt articol. 
Ține legătura, abonează-te la blog, vezi și articolele din linkurile de mai jos.Lecturarea articolului, inclusă în  playlistul meu "Liberul arbitru, Libertatea individuală" katona nicolae 279 videoclipuri 
Abonează-te la canalul meu youtube să fii la curent cu noutățile din cele peste 150 playlisturiAlte articole legate de tematica Liberului Arbitru:
https://loveblog4all.blogspot.com/2018/05/ce-este-si-cum-functioneaza-liberul.html
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/iubire-liber-arbitru-si-evolutie.html

http://loveblog4all.blogspot.com/2016/02/despre-spalarea-pe-creier-libertate-si.html

- Fii tu însuți, dar lasă-i și pe alții să fie...

http://loveblog4all.blogspot.com/2015/04/6-evolutia-spiritelor-liberul-arbitru.html

http://loveblog4all.blogspot.com/2015/01/despre-liberul-arbitru-si-deconditionare.html

- https://loveblog4all.blogspot.com/2019/03/autenticitatea-schimbarea-transformarea.html


https://loveblog4all.blogspot.com/2019/02/despre-separare-si-liber-arbitru.html

https://loveblog4all.blogspot.com/2017/10/sa-ingradim-sau-ba-libertatea-ta-si.html

Cursuri Online Dezvoltare Personală - LINK

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 


Toate blogurile, conturile, paginile și grupurile mele Facebook:


Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma  Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri (articole și materiale video destinate sponsorilor): 
https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE

-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com

CONTUL MEU PE PLATFORMA BUY ME A COFFE unde cine vrea poate sponsoriza activitatea mea, iar cei ce vor deveni Membri cu sponsorizare lunară au acces la articole și videouri bonus Mulțumesc

Publicată de Katona Nicolae pe Vineri, 11 decembrie 2020

Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');