Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

sâmbătă, noiembrie 23, 2013

Trecutul este mort, și viitorul nu există ? The past is dead, and the future doesn't exist ?

SG - Având în vedere că prezentul creează viitorul, ne rămîne doar să fim atenție conștientă în prezent. Trecutul este mort, și viitorul nu există, ci se creează din prezent.
Kato - Dar... mintea omului este... vie, și în ea trăiește trecutul, și se proiectează viitorul...
‘’Trecutul este mort, și viitorul nu există. ‘’ Dar ceea ce există în mintea ta, cum poate fi considerat că este : viu sau mort, existent sau inexistent ? Tot ce este în jurul tău creat de om, a existat întîi în mintea unor oameni...
Oare o construcție poate fi construită fără nici un proiect ?
Oare un proiect de construcție poate fi realizat de proiectant fără a apela la cunoștințele și experiența sa din trecut ?
Oare amintirile care revin în minte, din memorie, pot fi considerate trăiri vii, în prezent ? Dar un scenariu imaginativ privind o acțiune pe care plănuiești să o desfășori în viitor ?...
“Având în vedere că PREZENTUL CREEAZĂ VIITORUL, ne rămîne doar să fim atenție conștientă în prezent.”
Oare este corectă afirmația : “PREZENTUL CREEAZĂ VIITORUL” ? Există vreo entitate conștientă numită ‘’Prezent‘’, care are conștiență și voință proprie, și capacitate ceatoare ? Cine creează viitorul, de fapt ? Cine, prin a cui putere, face ca acest prezent, pe care îl experimentăm noi, ca o curgere continuă, să existe și să se desfășoare continuu, perceptibil simțurilor noastre ?
Se poate crea prezentul pe el însuși ? Poate crea el ceva ? Prezentul este doar un concept... abstract...
..................................................................................................................................................................
English
Spirituall Growth - considering that present creates the future, it remaines us only to be conscious attention in the present. The past is dead, and the future doesn't exist, but it creates from the present.
Kato - But...human mind is...alive, and in her past lives, and future is designing...
"The past is dead, and the future does not exist. "  But what is in your mind, how can it be considered that is : alive or dead, existing or non-existent ?
Everything around you, created by man, there was first in the minds of some people...
Does a construction can be built without any project ?
Does a construction project can be realized by the designer, without resorting to his personal knowledge and experience from the past ?
Does returning memories in mind, from memory, can be considered living experiences in the present ? But an imaginative scenario concerning an action planed to develop in the future ?...
‘’Considering that present creates the future, it remaines us only to be conscious attention in the present.‘’
It is correct the sentence : "PRESENT CREATES the FUTURE" ?  Is there any conscious entity called "Present", which has its own awareness, willingness, and creative capacity ?
Who creates the future, as a matter of fact ?
Who, through whose power, makes this present, which we are experimenting as a continuous flow, to exist and to be carried out continuously, perceptible to our senses ?
Can present create himself ? He can he create something ? Present is only an abstract concept ...

Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');