Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

duminică, noiembrie 03, 2013

ELEMENTELE / PRINCIPIILE UNIVERSALE (Akasha, Aer, Foc, Apă, Pământ)
ASCULTĂ TEXTUL: Dacă selectezi cu mouseul un fragment de text, textul va fi citit de o voce text-voce, după ce pagina este încărcată complet în browser!

Elementele : Toată creaţia, macrocosmică şi microcosmosmică, se bazează pe elemente. Hinduşii le-au denumit "Tattwas". 
Persoana care cunoaşte şi stapâneşte elementele este numită magician.
Elementele trebuiesc privite ca reprezentând calităţi universale, nu doar ca manifestări fizice, ce prezintă doar aspectele inferioare, materiale.
Cele 5 tattwas / elemente / principii sunt:
1. Akasha – principiul eterului
2. Tejas – principiul focului
3. Apas – principiul apei
4. Vaju – principiul aerului
5. Prithvi – principiul pământului.

Din Akasha, care este un principiu mai subtil, sunt generate celelalte 4 elemente mai grosiere. 

Fiecare element are două polarităţi : activă şi pasivă, pozitivă (+) şi negativă (-). 
Plusul desemnează partea constructivă, creativă, productivă, iar minusul aspectele distructive, de fragmentare, separare. 
În fiecare element există întotdeauna o polaritate prezentă, sub forma a două aspecte complementare. 
Binele şi răul, însă, reprezintă aspectele unei polarităţi mentale.
Polaritatea trebuie privită ca o stare de echilibru a contrariilor, la nivel universal (a câte 2 principii complementare), starea unui sistem fiind dezechilibrată prin excitaţie, şi redobândită prin inhibiţie, pe principiul acţiunii şi reacţiunii.
 

Dezechilibrele sunt totdeauna locale, Universul, în ansamblul său, păstrându-şi starea de echilibru. 
De exemplu, Universul se află în echilibru de sarcini electrice pozitive şi negative, în orice moment, depolarizările electrice reprezentând fenomene locale.
Totul a fost creat pe baza unor principii eterne, care reflectă Principiul Divin. Cunoscând tot mai bine aceste principii şi legităţile universale, te vei apropia tot mai mult de Principiul Divin, de Divinitate.

1. Principiul eteric (Akasha ) : cele 4 elemente mai grosiere au apărut din Akasha - Eter, care este cel mai înalt şi mai subtil principiu, sursa oricărui lucru creat. 
Eterul este dincolo de timp şi spaţiu, necreat, indefinibil. 
Totul a fost creat prin el, şi tine totul în echilibru.

2. Principiul Focului (Tejas) : este primul element născut din Akasha. Îşi manifestă influenţa în toate planurile creaţiei, nu doar în planul fizic.
Calităţi de bază : căldura şi expansiunea. Expansiunea manifestă calitatea extensiei.
Datorita calităţilor sale, dă naştere fluidului electric.
Creaţia a început prin foc şi lumină, originea luminii fiind în elementul foc. Din reacţiile desfăşurate în interiorul stelelor, s-au format toate elementele chimice cunoscute la ora actuală. 

Ştiinţa actuală confirmă vechea teorie spirituală care afirma că tot ce percepem a fi materie, inclusiv corpurile noastre fizice "de ţărână/ lut", reprezintă... praf de stele, elementele chimice tot mai grele fiind produse progresiv în stele, din hidrogen și heliu, pe măsura răcirii lor, similar unui proces de condensare prin răcire.
Principiul focului este activ în toate lucrurile create, în tot Universul.

3. Principiul Apei (Apas) : derivă tot din Akasha, dar este opus focului.
Calităţi de bază : răceala şi contracţia, reprezintă calităţi opuse celei ale focului.
Are 2 poli, cel pozitiv fiind hrănitor, protectiv, dătător de viaţă, cel negativ fiind distructiv sub aspectele de micşorare, separaţie, divizare.
Datorită calităţilor sale, dă naştere fluidului magnetic.
Legile creaţiei determină faptul că focul nu se poate manifesta (exista) decât în condiţiile în care în interiorul său se manifestă (există) opusul, complementaritatea, principiul apei. 

Cele 2 elemente constituie baza cu ajutorul cărora totul a fost creat. 
În tot Universul, macrocosmic şi microcosmic, există şi se manifestă cele 2 elemente, în aspectele lor de fluid electric şi magnetic, reprezentând aspecte opuse şi complementare ale polarităţii universale.

4. Principiul Aerului (Vaju) : derivat din Akasha, este un principiu mai subtil, mai puţin "real" şi obiectiv decât focul şi apa, având rol de mediator între principiile focului şi apei.
Stabileşte un echilibru al aspectelor polare, o neutralitate, acţionând ca mediator între manifestările focului şi apei.
Apa fizică, H2O, reprezintă în fapt aer condensat, o combinaţie de două elemente chimice gazoase, hidrogen şi oxigen.
Prin încălzirea cu ajutorul focului, apa se evaporă în atmosferă.
Răcirea produce fenomenul de (re)condensare.
Principiul aerului preia calitatea de cald şi uscat de la foc, şi pe cea de rece şi umezeală de la apă.
Aerul este polarizat, prezintă două aspecte complementare polare, cu caracteristici constructive şi distructive.
Mişcarea, acţiunea, care a iniţiat şi menţine creaţia, reprezintă un efect al interacţiunii principiilor polare.


5. Principiul Pământului (Prithvi) : la fel ca şi în cazul principiului aerului, nu reprezintă un element de sine stătător. 
Pământul derivă din interacţiunea celor trei elemente (apă, foc, aer), fiind cel mai condensat / solidificat dintre toate. 
Datorită lui, celelalte trei elemente au formă concretă, dar limitează totodată acţiunea lor, astfel manifestându-se spaţiul, timpul şi greutatea.
Influenţa reciprocă dintre cele 3 elemente şi pământ este tetrapolară, pământul comportându-se ca un magnet cu 4 poli.
Fluidul energetic care se manifestă în polaritatea elementului pământ este electromagnetic.
Viaţa reprezintă manifestarea acţiunii (influenţei) celor 3 elemente (apă, foc, aer) în al 4-lea (pământ).


6. Lumina - se întemeiază pe principiul focului, este un aspect al focului. 
Orice element de foc poate fi convertit în lumină şi invers. 
Lumina e strălucitoare, penetrantă şi expansivă.
Întunericul - este opusul luminii, care a apărut din elementul apă. 

Are calităţi opuse celor ale luminii. 
Fără întuneric lumina nu ar fi recunoscută, şi n-ar exista. 
Lumina şi întunericul sunt produse de jocul elementelor foc-apă, lumina având calităţi pozitive, iar intunericul negative.

7. Karma - este o lege eternă, la fel ca principiul akashic, legea determinismului cauzal, a cauzei şi efectului. 
O anumită cauză dă naştere unui efect corespunzător, care va deveni, la rândul său, cauza unor noi efecte. 
Orice acţiune are o cauză, şi este urmată de un rezultat (efect).
Această lege guvernează şi principiile elementelor, întrega evoluţie şi dezvoltare.Akasha, Dosarele akashice, și “Lecturile” lui Edgar Cayce
Tehnicile de diagnostic ale lui Edgar Cayce, pe care le numea "lecturi", li s-au părut foarte stranii oamenilor obişnuiţi. 

Bolnavii vindecaţi de el, prietenii săi, familia lui Cayce, le-au acceptat ca pe nişte miracole, deşi aceste lecturi ofereau întotdeauna explicaţii raţionale.
De ce acest termen " lecturi " (în engleză readings) , folosit de Cayce ? De ce nu le-a numit "consultaţii ", sau altfel ? 

La această întrebare el a răspuns că îşi căuta informaţiile într-o "bibliotecă" misterioasă, unde se păstrează toate informaţiile, despre tot ce a existat de la începutul lumii. 
El spunea, de asemenea, că răsfoia o carte unde totul este scris, povestea fiecărei vieţi omeneşti, a fiecărei fiinţe vii, a fiecărui eveniment. 
Pentru a numi această carte folosea cuvîntul indian Akasha , care exprimă acest concept, sau expresia occidentalizată " dosare akashice"
A relatat de mai multe ori procesul pe care îl efectua cînd era în transă auto indusă.
" Ajung într-o clădire mare, în sala Arhivelor, unde o mînă îmi întinde o carte, o deschide la pagina care priveşte cutare entitate sau cutare eveniment, şi nu-mi rămîne decît să citesc ceea ce o priveşte... "

" Lumina se deplasează în Timp şi Spaţiu şi, pe acest ecran situat între cele două, fiecare suflet îşi scrie raportul activităţilor sale în eternitate. Aceste „memorii" sînt scrise datorită conştiinţei sufletului; nu numai prin cunoaşterea conştientă, nu numai în materie, ci şi în gînd... " (lectura 815-2).
" Pe Timp şi pe Spaţiu sunt scrise gîndurile, faptele şi gesturile fiecărei entităţi. Este ceea ce s-a numit uneori Cartea Memoriei lui Dumnezeu ..." (lectura 1650-1).
"Aceste înregistrări, deci, nu sînt întocmai ca nişte imagini pe ecran, nici ca nişte cuvinte scrise, ci sînt energii care rămîn active în viaţa unei entităţi şi care sînt, aşa cum ne putem imagina, indescriptibile în cuvinte. (Lectura 288-27).
"Din ce sursă vin şi cum pot fi citite aceste memorii ale activităţii trecutului? 

Şi cum putem şti dacă ne branşăm pe o veritabilă amintire, pe o amintire adevărată dintr-o perioadă despre care Istoria n-a păstrat nici o urmă scrisă ? 
Entitatea însăşi studiază memoria Naturii în pietre, coline, arbori, în tot ceea ce se numeşte genealogia Naturii înseşi. 
La fel de adevărată este şi înregistrarea pe care spiritul o imprimă pe filmul timpului şi spaţiului în activităţile fizice şi spirituale. " (Lectura 487-17).
Edgar Cayce își făcea ‘’citirile‘’ într-o stare de somn sau transă. 

Metoda lui a fost descrisă de Dr. Wesley H. Ketchum, care l-a folosit pe Cayce câțiva ani ca un adjunct al practicii lui medicale : "Subconștientul lui Cayce...este în directă comunicare cu toate celelalte minți subconștiente, și este capabil a interpreta prin mintea sa obiectivă și a împărtășii impresii recepționate de la alte minții obiective, culegând în acest fel toată cunoașterea dobândită de nesfârșitele milioane de celelalte minți subconștiente".
În cartea "Legea lui Unu: vol. 1", o entitate identificată prin channeling drept Ra a confirmat în 1981, că Edgar Cayce intra de fapt în channeling cu Înregistrările Akashice, și nu cu o entitate.
Edgar Cayce, a afirmat că fiecare persoană este luată la răspundere după viață și "confruntată" cu înregistrările Akashice personale, cu ceea ce au făcut sau nu, în viața, într-un sens karmic. 

Ideea este comparabilă cu cartea biblică a vieții, care este consultată pentru a vedea dacă morții sunt admiși sau nu în Rai.
În misticismul Hindu, akasha este considerată a fi principiul primar al naturii din care celelalte patru principii naturale sunt create: foc, aer, pământ și apă. 
Aceste cinci principii de asemeni reprezintă cele 5 simțuri ale ființei umane.


Am citit mai demult, când am șters ceva de pe PC din greșeală, că de fapt NIMIC NU POATE FI ȘTERS CI DOAR SUPRASCRIS, TOT CE A FOST ȘTERS POATE FI RECUPERAT CU SOFTURI SPECIALE, iar dacă vrei să nu mai poată nimeni citi ceva ce ai șters ar trebui să folosești softuri speciale, care suprascriu automat de zeci de ori peste ceea ce ai șters, în așa fel încât devine de necitit și cu softuri speciale. Teoretic...

Termenul akasha și conceptul de bibliotecă etherică au fost consemnate în tradiția spirituală indiană, fiind încorporate în mișcarea teozofică a secolului 19.
Printre persoanele care au afirmat că au accesat conștient înregistrările akashice sunt : Linda Howe, Charles Webster Leadbeater, Annnie Besant, Alice Bailey, Samael Aun Weor, William Lilly, Manly P. Hall, Lilian Treemont, Dion Fortune, George Hunt Williamson, Rudolf Steiner, Madam Helena Petrovna Blavatsky, Edgar Cayce, William Bhulman și Michael J. Dickens.
În general se firmă faptul că orice om poate accesa înregistrările, dacă urmează anumite tehnici ale unor diverse discipline spirituale. 

Tehnica în sine constă în intrarea într-o stare de conștiință specială, care favorizează accesul la informațiile înregistrate în câmpul akashic, care nu pot fi percepute în starea de conștiință obișnuită a stării de veghe. 
Această bază de date poate fi accesată, deci, în anumite condiții specifice.

Michael Newton, un hipnoterapeut ce a lucrat cu subiecți în stare de transă profundă, are multe relatări ale înregistrărilor Akashice, numită și "Cărții Vieții", consemnate  în cărțile sale "Journey of Souls" ("Călătoria sufletelor") și "Destiny of Souls, Evidence of Life between Lives", ("Destinul Sufletelor, Evidența vieților dintre vieții"). 
Descrie cum sufletele,  înainte de reîncarnare, merg la o ‘’bibliotecă‘’ și văd ‘’pagini‘’ asociate cu viața lor viitoare. Paginile nu sunt întotdeauna consecutive. 
Deși există puncte de răscruce definitive în cursul vieții fiecărui om, liberul arbitru poate schimba direcții, drumuri, evenimente și rezultate. 
Spiritul se pregătește pentru o viață, cu intenția de a învăța o anumită lecție, sau pentru a plăti o datorie karmică, și va alege o familie și un organism ce îl vor ajuta în acest scop. 
Unele din aceste imagini supraviețuiesc într-o anumită măsură amneziei procată de încorporarea într-un corp fizic, și acționează ca o intuiție utilă în timpul vieții.

C.W. Leadbeater, care a afirmat că este clarvăzător, a desfășurat o cercetare asupra înregistrărilor Akashice la Sediul Societății Teozofice din Adyar (Tamil Nadu), India în vara anului 1910, și a scris rezultatele în cartea sa "Man: How, Whence, and Whither ?" ("Omul: Cum, de unde și încotro ?") . Cartea relatează istoria Atlantidei și a altor civilizații, chiar și viitorul socieții în secolul 27.


Ervin Laszlo în cărțile sale "Știința și Câmpul Akashic" și "Știința Re-fermecarea Cosmosului" aduce cele mai noi date științifice asupra Câmpului-A și funcția sa ca sursă a tuturor manifestărilor și interconectărilor, erupând în și în afară, prin intermediul domeniului vidului sau energia punctului zero, pe care el o echivaleaza cu Akasha - Mintea Cosmică, Conștiința Universală, precum și în câmpul care unifică toate lucrurile.


Jane Roberts în cărțile Seth descrie o versiune diferită a unei idei similare atunci când Seth afirmă că lucrurile fundamentale ale universului sunt ideile și conștiința, și că o idee, o dată concepută, există pentru totdeauna. 
Seth a susținut că toate ideile și cunoștințele sunt, în principiu, accesibile prin "cogniție directă". 
Cogniția directă împarte congruență semantică, cu intuiția și permite posibilitatea de a cunoaște direct, fără ca timpul să treacă și fără a fi nevoie de cunoștințe transferate, de exemplu, într-un discurs sau text. 
Acest lucru este similar cu ceea ce Robert Monroe descrie ca "memorare" în trilogia cărților despre experiențele extracorporale.

Robert L. DeMelo în cartea digitala a sa în fizică teoretică "Principiile Generale ale Relativității A" ia o altă și diferită abordare, deducând prin logică implicită potențiala existență a unei Conștiințe Universale infinit cunoscătoare în care suntem cu toți implicați, și în esență, contribuind la existența Sa. 
Deducerea lui logică compară proprietăți comune dintre timp și spațiu și se aplică le conștiință. 
El încheie în cartea sa electronică referindu-se la această Conștiință Infinită ca Dumnezeu.

Conform scrierilor rosicruciene ale lui Max Heindel, Memoriile Naturii (înregistrările Akashice) pot fi citite în trei lumi diferite interioare. 
eterul reflectant al regiunii eterice există imagini cu tot ce sa întâmplat în lume - cel puțin cu câteva sute de ani înapoi, sau chiar mult mai mult, în unele cazuri - ele apar ca un fel de imagini pe un ecran, cu diferența că scenele se deplasează înapoi. 
Memoria Naturii poate fi citită, într-o manieră complet diferită, ce acoperă esența unei vieți întregi sau un eveniment, într-o lume mai înaltă, în cea mai mare subdiviziune a Regiunii Gândului Concret al planului lumii mental, și, în cele din urmă mai poate fi citită în Lumea Duhului Vieții, ce acoperă evenimente din cele mai vechi timpuri ale manifestării noastre prezente, dar numai pentru adepții spirituali sau entităților spirituale și prin har, accesul la Înregistrări este acordat... 

Ai mai multe materiale video în playlistul meu de mai jos, despre cele 5 elemente. Vizionare plăcută!

Distribuie articolul, mulțumesc! 
Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae


-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

eJobs

APARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).


-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

Trup, Suflet, Spirit în viziunea lui Rudolf Steiner

Pentru cei ce se ocupă de ştiinţa spirituală este foarte deranjant faptul că în epoca prezentă, când se studiază fiinţa umană, nu se face nici o deosebire între cele două concepte : spirit şi suflet. Psihologia înseamnă, textual, ştiinţa, învăţătura despre suflet. Dar nici unul dintre cei care vorbesc despre psihologie sau ştiinţa despre suflet nu au conştienţa clară a faptului că la om trebuie să se vorbească despre suflet şi spirit.

Spirit, spirite. Ce este Spiritul

Încep o serie de sinteze efectuate pe baza unor materiale studiate de mine cu mare atenție. Postările mele vor suferi modificări, adăugiri, cu timpul. Este vorba de o muncă de analiză și sinteză a unor teorii care au multe lucruri în comun, și cu care eu personal rezonez.

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');