Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

duminică, noiembrie 10, 2013

Exercițiul Sincerității ca proces de Purificare și Vindecare / The Sincerity as a process of Purification and Healing
A fi sincer, mereu, cu tine și cu ceilalți, este secretul reușitei în a-ți păstra echilibrul și armonia.
Sinceritatea te ajută să îți menții un psihic curat, sănătos, puternic, echilibrat. 
Sinceritatea te ferește de suferință și boală, de exacerbarea mândriei și orgoliului, de reacții exagerate. 
Sinceritatea te va ajuta să îți regăsești echilibrul, când te simți dezechilibrat. 
Căci tu te dezechilibrezi de fiecare dată când nu ești sincer cu tine și cu alții, căci atunci în tine se manifestă o incongruență (nepotrivire) între ceea ce gândești și ceea ce faci, între imaginea ta despre tine care menține stima de sine, și realitatea evidențiată prin faptele tale comportamentale. 
Incongruența, nepotrivirea, înseamnă dezechilibru. 
Echilibrul pierdut poate fi recăpătat doar prin manifestarea unei sincerități depline. 

Care crezi că este rolul și scopul spovedaniei regulate ? 
Ce este, în esența ei, spovedania ? 
Ce altceva decât un exercițiu de manifestare a sincerității depline ? 
Sinceritatea eliberează, detensionează, curăță și purifică sufletește. 
Exercițiul de manifestare a sincerității constituie un proces de catharsis, de vindecare spirituală. 
Dacă ești tulburat, dacă te simți dezechilibrat, bolnav, aplică exercițiul sincerității în viața ta, începând din această clipă. 
Elimină falsul și minciuna din viața ta, căci asta te dezechilibrează, te tulbură, te îmbolnăvește.
A trăi în adevăr presupune a fi sincer, iar adevărul este realitatea, neadevărul, falsul, reprezintă irealități, constructe mentale anormale, rupte de... realitate...  


Octavian Ţigănuş - ...ne va ajuta empatia, care creşte evident exponenţial...

NV- să-ţi asculţi glasul interior, este ghidul ce ştie drumul tău ! 
Dar din păcate, oricât ai vrea să faci ceea ce simţi... sunt oameni şi circumstanţe ce-ţi impun ( pentru că aşa vor sau trebuie...) şi uite aşa faci o grămadă de fapte ce sunt împotriva simţirii tale, îţi anihilezi glasul inimii ce uneori strigă cu atâta putere... alteori abia şopteşte. 
Şi mai grav, când ne lăsăm purtaţi de orgoliu... ne minţim așa de convingător, şi distrugem tot ce-i mai frumos în noi, şi este prea târziu să ne pară rău...

Kato - Trebuie să fim sinceri și să recunoaștem faptul că orice ne-ar impune cineva, rămâne la alegere noastră să acceptăm sau să respingem. 
Oamenii însă acceptă impunerile doar din teamă față de consecințele negative ale respingerilor și refuzurilor lor. 
De aceea, impunătorii, care au prins ideea, speculează teama și fricile oamenilor, manipulând astfel comportamentele celorlalți, prin amenințarea cu repercusiuni, mai mult sau mai puțin explicită. 
Impunerile nu au, în general, un caracter absolut, iar excepțiile întăresc regula. 
De tine depinde dacă accepți sau respingi încercările și tentativele celorlalți de a-ți impune diferite lucruri, acceptând astfel compromisul. 
Românii, în general, nu sunt atât de mândri, curajoși și sinceri, încât să poată trece peste fricile lor, și să nu accepte compromisuri. 
Capul ce se pleacă, sabia nu-l taie... 
Compromisul face parte din viața ta, din clipă din care ai acceptat de bună și utilă această afirmație, și ai renunțat la ideea că respingerile și refuzurile te pot ajuta cu ceva... 
Vorba credinciosului extremist, care se folosește de religie pentru a-și masca frica, slăbiciunea, neputința - ‘’Ce dă Dumnezeu...‘’

ZZ - empatia nu este un exercițiu ajutător, ci o rezultantă a sincerității depline față de noi înșine... 
Foarte frumoasă postarea, Katona. 
Așa este ! Spovedania este acceptarea faptului că putem fi și răi și buni, că am făcut de-a lungul vremii și răul și binele, iar împărtășania este angajamentul interior asociat cu eliberarea de cele pe care le-am făcut, și care nu au fost aidoma conștiinței noastre... 


Completare 8 martie 2015: 
Ce înseamnă a fi sincer ? 
Încearcă să răspunzi la această întrebare. 
Ce înţeleg eu prin a fi sincer: a avea curajul să recunoşti adevărul. 
Ce înseamnă să ai curajul să recunoşti adevărul? 
Eu cred că înseamnă să recunoşti temerile şi fricile tale, mai mult sau mai puţin ascunse, îngropate în mintea ta, în memoria ta, să le priveşti în faţă, şi să admiţi că din cauza lor ai ajuns să ocoleşti adevărul, şi să suferi din această cauză. 
Căci ocolirea adevărului te obligă mereu să urmezi o cale a suferinţei, inevitabil. 
Este oarecum ciudat acest cerc vicios, această sferă în care te blochezi de fiecare dată când nu ai curaj să recunoşti adevărul: frica de suferinţă te îndeamnă să ocoleşti adevărul, dar de fiecare dată vei suferi ulterior, mai devreme sau mai târziu, din această cauză. 
Astfel se confirmă afirmaţia principială : de ce ţi-e frică nu scapi! 
Ţi-e frică de suferinţă, acţionezi din frică, şi ajungi să suferi din cauza fricii tale cauzate de o posibilă viitoare suferinţă. 
Suferinţa se materializează astfel în viaţa ta. 
Este ca şi cum tu o atragi în viaţa ta, deoarece tu te gândeşti la ea, hrănind-o cu emoţia ta, cu frica ta. 
Suferinţa ta este alimentată de frica ta, cu adevărat!
Ai curaj să recunoşti asta ? 
Ai curaj să recunoşti acest adevăr ?
Dacă încă ţi-e teamă să recunoşti, şi vei nega în continuare, vei atrage în continuare suferinţa în viaţa ta, ca un magnet. 

Ceea ce am afirmat mai sus provine din meditaţii efectuate asupra experienţelor mele de viaţă. 
Nici eu nu am scăpat total de teamă şi frică. 
Şi eu am traumele mele, sechelele mele. 
Şi eu ştiu cât este de greu să recunoşti de fiecare dată adevărul. 
Şi eu mai sufăr din cauza lipsei mele de curaj...
Obişnuinţele sunt extrem de puternice. 
Obişnuinţa este a doua natură a omului, se zice că. 
Reflexele condiţionate ce au dat naştere la tipare de gândire şi comportament nu sunt foarte uşor de demontat, de anihilat, de înlocuit. 
Dar nici nu este imposibil. 
Atâta doar că este mult de muncă, şi trebuie să depui un efort conştient direcţionat în acest scop. 
Trebuie exerciţiu zilnic, trebuie antrenament, ai nevoie de un program, deci, de o planificare. 
Cel ce nu este dispus să urmeze astfel de exerciţii, de antrenament, de program, nu prea are şanse de izbândă. 
Intenţia fermă şi consecvenţa stau la bază...
Succes !     


Vezi și articolul ”Sinceritatea și Legea Atracției” 

Din playlistul meu Youtube ”Vindecarea prin Credinţa în vindecare” 230 videouri. Abonează-te să fii la curent cu noutățile din cele peste 100 de playlisturi.


Dacă îți place să citești comentarii dă click mai jos pe ”Dumineca” sau pe link:  https://www.facebook.com/katona.nicolae/posts/2122429711134292

.......................................................................................
 

THE SINCERITY AS A PROCESS OF PURIFICATION AND HEALING
To be honest, always, with you and with others, is the secret of success in keeping your balance and harmony. Sincerity helps you to maintain a healthy mental, strong, balanced. Sincerity keep up you away from suffering and illness, exacerbation of pride and vanity, exaggerated reactions. Honesty will help you regain your balance when you feel unbalanced. You do unbalance every time you're not honest with yourself and others, then for you there is a incongruence (mismatch) between what you think and what you do, your image about you that maintain self-esteem, and real behavior evidenced by your actions. Incongruence, discrepancy, mismatch, means imbalance. Lost balance can be regained only by showing a full sincerity.
What do you think about the role and purpose of regular confession ? What is, in essence, confession ? What else than an exercise of full sincerity ?
Sincerity frees, release the tension, cleans and purifies the soul. The manifestation of sincerity is a process of catharsis, spiritual healing. If you are confused, upset, if you feel unbalanced, sick, apply sincerity exercise in your life, starting from this moment. Sincerity eliminates false and lie from your life, the cause of your unbalance, upsets, troubles, sickness... 


Octavian Ţigănuş - ... will help our empathy, which obviously increases exponentially...
NV - listen to your inner voice, it is the guide who knows your way ! But, unfortunately, whatever you want to do what you feel... there are people and circumstances that you require (because they will or should be... ) ...and so you do a lot of facts that are against your feeling, you annihilate your heart voice that cries sometimes with much power... and sometimes whispers. Even worse, when we carry pride ourselves... we lie convincingly thread and destroying everything beautiful in us, too late to repent. And seriously, when we let pride wear... we do the convincingly lie and destroy everything beautiful in us, and it's too late to look back.
Kato - we have to be honest and admit that anything it requires someone, remains our choice to accept or reject. But people accept charges only fear of rejection and negative consequences of their refusal. Therefore impunătorii who got the idea, speculating fear, and fears people, manipulating behaviors of others, the threat of repercussions, more or less explicit. Charges have generally absolute, and exceptions strengthen rule. Up to you whether you accept or reject the attempts and the attempts of others to impose your different things, thus accepting the compromise. Romanians generally are not so proud, brave and honest, that they can get over their fears, and to accept compromises. ‘’The head which leans, the sword does not cut it‘’...
Compromise is part of your life, from the moment you accepted good and useful this claim, and have given up the idea that the rejections and refusals can help with anything... About extremist believer who uses religion to mask their fear, weakness , powerlessness - '' What gives us God ... ''

ZZ - empathy is not a helpful exercise, but a result of full sincerity to ourselves... Very nice post, Katona. That's right ! Confession is accepting that we can be both bad and good, that we made along the time good and bad things, and the Eucharist is the inner commitment associated with release of those we've done, and who were not like our consciousness .Recunoştinţa, Preţuirea, Abundenţa, Prosperitatea, Fericirea - Exerciţiu Motivaţional

Acesta este un material motivaţional. Ce înseamnă asta ? Că are scopul de a influenţa MOTIVAŢIA şi ATITUDINEA ta referitoare la tine însuţi, lume şi viaţă. Însă, pentru ca el să aibă un efect real, trebuie să îi acorzi ATENŢIE. Priveşte ceea ce citeşti (asculţi) acum, ca pe un EXERCIŢIU care are rolul de a stimula dezvoltarea ta personală, într-o direcţie pozitivă.
Venit suplimentar din sondaje online (dă click mai jos)


Distribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


 

software-deals.ro

  VigLink banner
Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');