Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, decembrie 13, 2013

Iluminarea - prezentare generală                           Această prezentare trebuie să o privești ca reprezentând o viziune personală, și, bineînțeles,  subiectivă. 
Subiectul Iluminării este defalcat în mai multe postări pe acest blog, ai linkurile mai jos.
În viziunea mea, procesul de Iluminare prezintă  5 aspecte principale :
1. Există un proces de Iluminare, și o stare modificată de conștiință, specială, denumită tot Iluminare
Din această cauză, exisă multe confuzii privind acest subiect, multe polemici, deoarece unii se referă la proces iar alții la stare, în cadrul aceluiași dialog. 
De reținut faptul că efectul procesului de Iluminare îl reprezintă starea de conștiință Iluminată. 
În mod corect, la întrebarea “Ce este Iluminarea ?”, ar trebui răspuns : “Procesul cauzal care conduce la determinarea efectului numit starea de Iluminare a conștiinței (sau stare de conștiință Iluminată)”

2. Procesul de Iluminare, în urma desfășurării căruia este obținută starea de conștiință Iluminată, este un proces dinamic, multifazic, ca orice proces. Iluminarea reprezintă un efect, și ca atare, are o cauză, un determinism cauzal. 
Datorită acestui fapt, pot fi trasate metode și tehnici de obținerii a stării de conștiință Iluminată.
Cei care te învață că nu trebuie să faci nimic pentru a obține starea Iluminată, ori nu cunosc procesualitatea, ori nu o înțeleg. 
Poveștile lor produc multă confuzie, căci, deoarece nu înțeleg procesualitatea, nu pot oferi, în mod evident, nici căi, metode și tehnici practice utile de urmat în vederea Iluminării. 
Ei sunt confuzi, și ca urmare creează confuzie. 
Neprezentând nimic clar, pot să vândă multe cărți și să țină multe conferințe și seminarii pe tema Iluminării, învârtindu-se în același cerc de considerații filozofice lipsite aplicabilitate practică, dar care creează... dependenţă de "învăţătura" lor... inaplicabilă.

3. Revelaţia - nu reprezintă ceva static, nici un proces întâmplător sau accidental, deşi poate să pară astfel unui ignorant. 
Determinismul cauzal poate să nu fie observat, înţeles şi conştientizat, ci numai efectul. 
Revelaţia este mai îndeaproape înrudită cu intuiţia, decât cu acumularea de cunoştinţe. 
Dar eu definesc intuiţia ca fiind un proces psihic datorat unei automatizări a gândirii, ce nu trebuie confundat cu ‘’revelaţia divină‘’, care reprezintă un proces telepatic. 
Cu cât mai mult îţi foloseşti gândirea pentru a analiza problemele existenţiale, cu atât mai mult îţi dezvolţi intuiţia, ca automatism al deducției logice. 
Esenţa procesului este următoarea : cu cât mai mult îţi foloseşti creierul pentru a crea legături (conexiuni) logice, cu atât mai mult se vor dezvolta anumite trasee neuronale şi anumite automatisme care vor îţi vor dezvolta intuiţia. 
Şi, la un moment dat, când dezvoltarea va atinge o anumită amploare, revelaţiile se vor manifesta ca ceva natural, datorită dezvoltării căilor prin care ele se vor putea manifesta.
Procesul nu trebuie redus doar la aspectul său fizic, ci trebuie înţeles şi ca un proces de elevare a conştiinţei, care prin antrenament susţinut va urca treaptă cu treaptă spre o înţelegere tot mai superioară, mai cuprinzătoare, mai globală. 
Această ascensiune trebuie privită ca o ascensiune reală prin diferitele planuri succesive ale Manifestării. În principiu, efectul obţinut este asemănător celui declanşat prin tehnicile yoghine care forţează conştiinţa să urce prin Sushumna, trecând prin planurile succesive de conştiinţă situate la nivelul fiecărei chakre. 
Astfel, procesul Iluminării poate fi considerat a avea mai multe trepte (7 niveluri principale), indiferent de calea prin care el se realizează. 
Aceste trepte sunt marcate de anumite revelaţii, specifice fiecărui nivel de conştiinţă.

4. Percepţia Câmpului de Lumină - acest Câmp, deoarece este energetic, este perceput ca fiind luminos. 
În fapt există mai multe feluri de câmpuri, ca niște transformări ale unui Câmp Primar, și o mulțime foarte variată de fenomene de câmp. 
Cel mai “grosier”, mai dens, care constituie matricea energetică a lumii materiale, are şi el mai multe niveluri (planuri, lumi) de manifestare. 
Câmpul Eteric, care reprezintă dublura energetică a oricărei corporalităţi fizice, reprezintă cel mai grosier nivel al Câmpului de Lumină imperceptibil simțurilor corporale în mod normal, în starea de conștiință obișnuită. 
În general, acest nivel va fi şi primul care se va revela conştiinţei, pe calea elevării sale. 
Altfel spus, fiind cel mai apropiat nivel de cel material, poate fi observat cel mai uşor.
Pentru a înţelege la ce mă refer, îți recomand efectuarea următorului exerciţiu practic de Iluminare : am afirmat că Iluminarea reprezintă o consecinţă a elevării conştiinţei, deci, pentru a percepe Câmpul Eteric, în mod logic, va trebui să pătrunzi într-o altă stare de conştiinţă decât cea comună, a stării de veghe în care îţi îndrepţi atenţia spre percepţia obiectelor materiale din jurul tău. 
Acest câmp reprezintă o dublură exactă a fiecărui corp material. 
Aşadar, va trebui să priveşti foarte atent la un anumit obiect nemişcat, focalizând privirea şi menţinând-o în acelaşi punct, câteva minute, fără să o muţi deloc, încercând să clipeşti cât mai rar. 
Poziţia ta și a capului trebuie să fie imobile, nemișcate. 
Nu te lăsa furat de gânduri, ci păstrează toată atenţia ta focalizată asupra acelui unic punct, urmărind cu atenţie orice modificare ce se manifesta. 
După câteva minute, perioada variind de la un om la altul, vei fi martorul unui proces real de iluminare, percepând cum, atât din obiectul privit, cât şi din tot ceea te înconjoară, începe să fie emanată o lumină tot mai strălucitoare. 
Prima impresie va fi asemănătoare cu cea a ieşirii Soarelui din nori, când toată ambianţa se iluminează dintr-o dată. 
Când, în copilărie, am avut primele momente conştientizate de iluminare, nu le-am dat nici o importanţă specială, deoarece am crezut că s-au datorat Soarelui, şi am întrerupt procesul, privind pe geam afară, pentru a mă convinge. 
Faptul că nu m-am convins, în mod repetat, a fost de neînţeles, dar mi-am spus că probabil reintrase rapid iar în nori. 
Ulterior, procesul repetându-se deseori, m-am speriat că am... probleme de vedere. 
Fenomenele necunoscute, neobișnuite și neașteptate trezesc în mod firesc teama.
Când cauţi explicaţii logice pentru probleme care te depăşesc, încercând să îţi explici necunoscutul prin ceva cunoscut, formulezi tot felul de presupuneri şi ipoteze. 
Probabil că şi tu vei căuta să îţi explici în fel şi chip fenomenul, după ce vei efectua experienţa.
Important nu este să găseşti o explicaţie ştiinţifică, acum, căci nu cred că vei putea, ci doar să înţelegi faptul că Iluminarea este un proces real şi nu o simplă metaforă, că procesul are mai multe stadii (trepte, niveluri), şi că el este în strânsă legătură cu stările de conştiinţă prin care treci tu, în mod conştient. 
Dacă ai înţeles asta, atunci ai înţeles Principiul care stă la baza întregului proces, şi vei putea păstra un anumit echilibru în continuare, pentru a rămâne în armonie cu lumea şi viaţa, urmând Calea progresivă spre Iluminarea fiinţei tale. 
Vei înţelege faptul că există multe căi, metode și tehnici, mai mult sau mai puţin asemănătoare, care conduc spre aceeaşi unică destinaţie, şi în toate (cele corecte, reale, adevăarte) vei putea regăsi acelaşi Principiu comun. 
Cât timp te vei ghida după acest Principiu, nu te vei rătăci.
Când cineva se referă la Iluminare, face referinţă la unul din aceste aspecte majore. 
Dar oamenii care nu sunt în temă cu acest subiect, și nu au avut nici o experiență de viață relevantă în acest domeniu, confundă (identifică) Iluminarea cu Cunoaşterea, afirmând că cei pe care îi consideră foarte culţi sunt iluminaţi, că dobândirea cunoaşterii conduce spre Iluminare, cunoştinţele iluminează, etc., neînţelegând faptul că nu acumularea de cunoştinţe (cultura) în sine contribuie la declanşarea Iluminării, ci înţelegerea determinismului cauzal, care conduce la conştientizarea tot mai profundă a conexiunilor şi legăturilor cauzale.
Iluminarea poate fi dobândită, aşadar, de un om cu o cultură săracă, dar care meditează foarte mult asupra legăturilor cauzale dintre lucruri, evenimente şi fenomene. 
Ea poate să nu fie dobândită în cursul acestei vieţi de un filozof care are o vastă cultură, dar care a îmbrăţişat continuu teoriile altora, fără să îşi pună prea multe întrebări existenţiale şi gândirea proprie la contribuţie. 
Nu acumularea mecanică de cunoştinţe în memorie contează, ci efortul personal de a găsi răspunsuri şi soluţii la întrebările şi problemele existenţiale. 
Degeaba cunoşti teoriile sofisticate ale marilor filosofi de succes, care nu i-au condus pe aceştia la Iluminare, ci la construirea unor sisteme ipotetice complicate despre lume şi viaţă. 
Realitatea demonstrează aceasta, prin faptul că mulți Iluminați nu au fost oameni cu o vastă cultură, ci persoane practice, unele chiar inculte, care însă au urmat căi și metode practice specifice de inițiere și dezvoltare personală.
"Secretul" Iluminării constă în înţelegerea relaţiei dintre stările de conştiinţă şi percepţia realităţii. Acesta este un subiect asupra căruia va trebui să meditezi mult timp, în continuare...

5. Există două tipuri diferite de Iluminări : cea a corpului şi cea a spiritului.
Cea a corpului este un fel de falsă Iluminare, limitată, căci constă, de fapt, în creşterea / dezvoltarea unor capacităţi perceptive a simţurilor corporale, dincolo de ceea ce este socotit a fi "normal", adică media populaţiei.
Simţurile pot fi antrenate, dezvoltate prin antrenament, la fel şi memoria, şi capacitatea de reacţie a creierului, per global.
În principiu, capcităţile creierului pot fi antrenate asemţnţtor antrenamentului corpului de către sportivii de performanţă.
Un creier bine antrenat poate ajunge la rezultate de performanţă.
Poţi ajunge genial prin antrenament, dar asta nu înseamnă că eşti Iluminat.
Iluminarea necesită şi ea un antrenament, dar acesta este orientat în altă direcţie, nu a antrenării funcţiilor cerebrale, ci oarecum tocmai invers, în sensul de detaşare de ele, de ceea ce reprezintă corporalitatea.
Am putea spune că creierul este şuntat în Iluminare, prin dezvoltarea percepţiei extrasenzoriale, nu a celei senzoriale.
Este ca şi cum principiul conştient, care este spiritual, adică o facultate a spiritului, este eliberat de încorsetarea sa limitativă de către corporalitate, de către intermedierea sa organică, prin funcţiile cerebrale, de către creier.
Deci am putea spune că Iluminarea reală se produce în momentul în care începi să gândeşti fără... creier.
Nu fără minte, fără a gândi, cum cred şi afirmă unii, căci principiul conştient continuă mereu să gândească, atât că nu mai gândeşti prin creier, nu mai treci gândurile prin circuitele cerebrale.
Această gândire eliberată de instrumentul intermediar corporal - creierul, reprezintă adevărata Iluminare...
De aceea este absolut necesară detaşarea senzorială, relaxarea profundă, meditaţia, deprivarea senzorială...


Lumina (Strălucirea) Spirituală
Patanjali - Yoga Sutras  Samadhi-Pada (Despre Samadhi)
...
41. Cel ale cărui modificări mentale au fost epuizate, [a împlinit] contopirea cunoscătorului, cunoaşterii şi cunoscutului, precum nestemata bine şlefuită ce ia culoarea suprafeţei pe care este aşezată
42. Pendularea [conştiinţei] între cuvânt, obiectul desemnat şi cunoaşterea sa, [care] în această stare sunt amestecate, este savitarka-samapatti - contopire ipotetică
43. [Acea samapatti] în care, prin completa purificare a memoriei, ca şi cum i-ar lipsi forma proprie, străluceşte numai cunoaşterea reală a obiectului, este nirvitarka
44. Prin aceasta savicara (cu reflectare sau deliberare) şi nirvicara (fără reflectare sau deliberare) [samapatti], au fost explicate ca având obiecte subtile
45. Iar domeniul obiectelor subte se întinde până la alinga (ne-semn, ultimul stadiu al Naturii)
46. Acestea constituie doar sabija-samadhi (sabijah = cu sămânţă)
47. Prin atingerea extremei purităţi a lui nirvicara [apare] LUMINA SPIRITUALĂ (ce ţine de Spirit)
48. Înalta-Cunoaştere de acolo e purtătoarea Adevărului
49. Domeniul [Înaltei-Cunoaşteri] este diferit de cel al cunoaşterii rezultate din comunicarea verbală sau din inferenţă, datorită faptului că scopul său este unul diferit.
50. Întipărirea născută din acela (din sabija-samadhi) stă în calea altor întipăriri
51. Suprimând-o chiar şi pe aceea, datorită opririi tuturor [modificărilor minţii se atinge] nirbija-samadhi (samadhi fără sămânţă)

PATANJALI -YOGASUTRA  VIBHUTI-PADA - DESPRE PUTERILE SUPRANORMALE
1. Concentrarea (dharana) este legarea (fixarea) minţii de un loc (spaţiu)
2. În care îndreptarea spre un singur obiect a conţinutului mental este meditaţia (dhyana)
3. Iar aceasta, oglindind doar obiectul, ca şi cum i-ar lipsi (ar fi golit de) forma proprie , este samadhi ( chiar acest obiect, STRĂLUCIND doar, golit de forma proprie, este samadhi)
4. Cele trei împreună constituie samyama
5. Prin stăpânirea sa, LUMINA (STRĂLUCIREA) Înaltei Cunoaşteri
6. Aplicarea sa, în stadii
7. Cele trei (dharana, dhyana, samadhi) sânt părţi interne faţă de primele
8. Chiar şi acesta este extern faţă de nirbija-samadhi
9. Momentul de oprire ce impregnează mintea atunci când dispare întipărirea care se manifestă, şi apare întipărirea care opreşte, este transformarea care opreşte (suprimatoare) ( nirodha-parinama )
10. Calma (liniştita) sa curgere (desfăşurare) prin întipărire [repetată]
11. Dispariţia dispersării şi apariţia concentrării minţii, este transformarea numită samadhi (samadhi-parinama)
12. Apoi, când conţinuturile mentale, în două momente diferite, cel stins şi cel răsărit, rămân mereu aceleaşi (asemenea), [această transformare] a minţii este transformarea ekagrata (ekagrata-parinama) .
13. Prin aceasta au fost explicate şi transformările [referitoare la] proprietate, caracteristică, şi stare, [ce au loc] în elemente şi organe de simţ.
14. Substratul (dharmin) este cel căruia îi sunt inerente (căruia i se conformează) toate proprietăţile (dharma) - stinse, manifeste (active), sau latente (nemanifestate încă, nereprezentabile).
15. Succesiunea diferită (variabilă) este cauza diferenţei în transformare (variaţiei transformărilor)...


"CREIERUL ŞI ILUMINAREA
Aşadar, ce urmărim, de fapt, cu toată această putere extinsă a creierului?
În Orient, iluminarea afost în mod tradiţional asociată unor calităţi precum generozitatea, compasiunea, acceptarea liniştită şi trăirea unificării cu întreaga creaţie.
În Occidentul cu tendinţe puternice de individualizare, ideea noastră, relativ vagă, despre iluminare, sugerează o acceptare a lumii aşa cum este ea, sau descoperirea felului în care o putem face mai bună.
Pentru noi, iluminarea implică şi nevoia de noutate, de explorare şi creativitate - aşa cum este, de exemplu, personificată de către exploratorii care se aventurează în spaţiu.
Dacă scoatem calităţile orientale ale iluminării, din contextul lor religios şi le plasăm în domeniul ştiinţelor biologice, descoperim că acestea sunt calităţi asociate cu activarea cortexului prefrontal – cea mai nouă parte a creierului uman.
Scanările fiincţionale RMN arată că cei care meditează în mod regulat dezvoltă creiere care au conexiuni diferite de creierele celor care nu meditează.
Aceştia sunt mai capabili să rămână calmi şi nestresaţi, să trăiască în pace şi să practice compasiunea.
În mod surprinzător, cortexul prefrontal este regiunea cea mai activă a creierului, în timpul stărilor pe care ei le descriu ca samadhi sau iluminare.
Sfinţia Sa DalaiLama descrie iluminarea ca fiind „o stare de libertate nu doar faţă de emoţiile contraproductive care conduc procesul existenţei ciclice, ci şi faţă de predispoziţiile instituite în minte, de către aceste emoţii chinuitoare".
Dalai Lama sugerează, astfel, că iluminarea este o stare de libertate faţă de emoţiile distructive, faţă de credinţele limitatoare şi faţă de comportamentele repetitive,create de aceste emoţii.
Generozitatea şi compasiunea apar doar atunci când cortexul prefrontal este capabil să inhibe regiunile mai vechi ale creierului.
Totuşi, pentru ca acesta să poată crea conexiuni funcţionale pentru bucurie şi linişte, întregul trup şi creier trebuie să fie sănătos, să fie hrănit cu substanţele nutritive adecvate şi să fie educat printr-o disciplină interioară.
Trebuie să ne vindecăm trupurile şi minţile, pentru a-i da putere cortexului prefrontal - noul creier, care, din punct de vedere biologic, este programabil pentru beatitudine, longevitate extraordinară, linişte şi regenerare.
Pentru un timp mult prea lung, această regiune a creierului a fost ţinută în inactivitate, înăbuşită de către aceleaşi forţe - lipsuri, violenţă şi traume - de care ne poate elibera.
Odată ce această nouă regiune a creierului a fost activată, este posibilă sinergia cerebrală.
Sinergie înseamnă că întregul este mai mare decât suma părţilor componente. 

Sinergia cerebrală semnifică un neurocomputer ale cărui circuite sunt toate activate şi acordate, funcţionând interdependent, fiecare regiune îndeplinindu-şi funcţiile specifice - cam la fel cum inima se ocupă de circulaţia sângelui, în vreme ce plămânii se ocupă de respiraţie - creând, astfel, un sistem ce nu poate fi definit şi nici măcar descris prin părţile sale componente.
DOBÂNDIREA SINERGIEI
Oamenii din Orient spun că drumul către sinergia creierului este reprezentat de practicarea meditaţiei.
Şamanii folosesc termenul de percepţie clară, în yoga, aceasta este numită samadhi, cea mai înaltă stare a meditaţiei, unificarea cu universul.
Indiferent de termenul folosit pentru a descrie procesul, provocarea este să nu te mai identifici cu simţul limitat al sine-lui, care a fost creat de către emoţiile distructive.
Când mintea e perturbată de gânduri sau emoţii neinvitate, sau când e distrasă de televizor, de un panou publicitar, de o flecăreală socială sau de zeflemele, ea se îndepărtează de legătura cu universul mai larg.
Ea îşi întrerupe dorinţa profundă, înnăscută, de a percepe marele mister al creaţiei şi de a face parte din el.
Şamanii cred că, pentru a interactiona cu vastele câmpuri informaţionale ale biosferei, trebuie să intri într-o stare de percepţie clară.
Mintea ta trebuie să fie împăcată, pentru a percepe adevărata natură a lumii - şi nu doar reflexia propriei drame de suprafaţă, creată de emoţiile distructive.
Odată ce vă vindecaţi creierul emoţional şi creaţi starea de sinergie cerebrală, darurile cortexului prefrontal pot deveni active.
Nu veţi mai avea nevoie să căutaţi fericirea prin mijloace artificiale, deoarece ea se va naşte din lăuntrul vostru.
Pentru cortexul prefrontal, fericirea nu e rezultatul norocului sau al întâmplării.
Nu, fericirea e un atribut al percepţiei clare, ce va fi veşnic al vostru."
Din cartea scrisă de Alberto Villoldo şi David Perlmutter - "Neuroştiinţa Iluminării"
Ce mai spune Villoldo în această carte, pe lângă multe altele ce fac această carte foarte utilă celor aflaţi pe Calea Iluminării : 
Şamanii ştiu că pentru obţinerea vindecării, a adevăratei libertăţi, şi a iluminării, este important să-ţi întăreşti forţa de viaţă feminină.
Asta necesită post, rugăciune şi meditaţie, combinate cu folosirea ierburilor şi a plantelor vindecătoare.
Şamanii au o credinţă privind Mama Divină, pe care fiecare dintre noi avem potenţialul de a o descoperi în natură. 
Dar omul modern a asociat Divinitatea strict cu un principiu masculin, în imaginea unui bătrânul bărbos, a cărui imagine a ajuns să o asocieze cu Dumnezeu.
Forţa de viaţă feminină este o forţă care difuzează în întreaga creaţie, o mare de energie şi conştiinţă, în care înotăm cu toţii, şi din care facem parte.
Viziunea occidentală despre divinitate este o versiune masculină a acestei forţe vitale care ne pătrunde fiecare celulă din corp, care animă toate vietăţile şi care alimentează chiar şi stelele.
Şamanii au construit o relaţie originală şi plină de satisfacţii, cu puterea Pachamamei.
Teoria şamanilor despre importanţa restabilirii forţei de viaţă feminine se pare că este strâns legată de... mitocondrii.
"Mitocondriile sunt organite celulare întâlnite în toate tipurile de celule eucariote (organite comune). 
Ele mai sunt denumite și „uzinele energetice ale celulei”, deoarece conțin enzime oxido-reducătoare necesare respirației. 
Respirația produce energia necesară organismelor, iar această energie este înmagazinată în moleculele de ATP.
Mitocondriile au material genetic propriu - ADN-ul mitocondrial - care conține informația genetică necesară pentru sinteza enzimelor respiratorii. 
Totalitatea mitocondriilor dintr-o celulă formează condriozomul." Wikipedia 
Aici se află o legătură între vechile practici şamanice şi neuroştiinţa modernă.
Mitocondriile sunt moştenite doar pe linie maternă !
Aici se află sursa corporală a forţei vitale feminine, despre care vorbesc înţelepţii, în fiecare celulă a fiecărei fiinţe vii.
Dar aceste producătoare de energie par să cedeze sub presiunea continuă a stresului cauzat de o viaţă accelerată şi de toxinele biochimice, care includ mercurul, pesticidele, precum şi poluarea apei şi a aerului.
Vechile practici şamanice - printre care rugăciunea, postul şi meditaţia, precum şi suplimentarea dietei cu diferite ierburi speciale - ajută la restabilirea funcţiei mitocondriale.
Multe dintre elementele practicilor vechi spirituale şi de vindecare pot fi descrise în termeni neurologici moderni.
Forţa vitală feminină a Pachamamei poate fi găsită în mitocondrii,
Semnele traumelor din câmpul luminos de energie corespund reţelelor neuronale din creier, care generează emoţii nocive şi ne definesc personalitatea... 
Cartea "Neuroştiinţa Iluminării", împreună cu altele de Alberto Villoldo, le găseşti aici : http://bit.ly/1peV3Em ; http://bit.ly/1QMYBKn 
 


Linkuri spre alte articole despre Iluminare:


Lecturarea articolului

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc!
 

Poți sponsoriza activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com

CONTUL MEU PE PLATFORMA BUY ME A COFFE unde cine vrea poate sponsoriza activitatea mea, iar cei ce vor deveni Membri cu sponsorizare lunară au acces la articole și videouri bonus Mulțumesc

Publicată de Katona Nicolae pe Vineri, 11 decembrie 2020

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico


-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSULblogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.roNiciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');