Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, martie 19, 2015

Sinteză din "Cartea Spiritelor" de Allan Kardec - 1. Despre Dumnezeu

Sinteză din "Cartea Spiritelor" de Allan Kardec - 
1. Despre Dumnezeu
Allan Kardec (n. 1804 - d. 1869) a fost pseudonimul folosit de pedagogul francez Hippolyte Léon Denizard Rivail când s-a dedicat sistematizării spiritismului, în ultimii 15 ani ai vieții sale, după ce un spirit i-a dezvăluit elemente dintr-o viață anterioară. În acea viață, era druid și se numea Allan Kardec.
 Ca și pedagog se afirmă ca unul dintre cei mai buni susținători ai propunerii de educație a lui Pestalozzi, în secolul al XIX-lea. A publicat cărți de gramatică, aritmetică și a dat mereu sugestii pentru îmbunătățirea instrucției publice în Franța. A fost profesor de fiziologie, astronomie, fizică și chimie la Liceul Polimatico, în Paris.
În 1854, se dedică studiului fenomenelor paranormale ce fuseseră investigate de diverși oameni de știință și filosofi ai epocii. Ca și educator, încercă să elaboreze un sistem de gândire în care manifestările spirituale serveau transformării sociale și morale a umanității. 

În 1857 apare Cartea Spiritelor. Ulterior, sub pseudonimul de Allan Kardec publică și alte cărți care s-au bucurat de un succes uriaș: Cartea mediumilor, Evanghelia explicată de spiritism, Posesiunea, Revelațiile spiritelor. - wikipedia http://ro.wikipedia.org/wiki/Allan_Kardec

Spiritismul este o doctrină filosofică creștină apărută în Franța la mijlocul sec. al XIX-lea, aparținând pedagogului Denizard Rivail, sub pseudonimul Allan Kardec. Termenul a fost atribuit ca distinctiv doctrinei pe care urma să o publice, dar datorită faptului că derivă dintr-un cuvânt din limbajul comun a fost repede încorporat în uzul normal și este folosit pentru a numi și alte doctrine. 
În 1855 Denizard Rivail a început să cerceteze un fenomen relativ cunoscut în acea vreme – "mesele care se rotesc" sau "mesele care vorbesc": e vorba de mese și obiecte în general care păreau a se umple cu o stranie vitalitate. 
După doi ani dedicați investigării, nu a considerat că fraudele evidente pe care le-a întâlnit pe parcurs sunt motive suficiente pentru a concluziona că toate acele fenomene sunt erori sau șarlatanii. Convins personal de realitatea existenței fenomenului și de posibilitatea ca acesta să fie provocat de suflete ale morților, Rivail a mai făcut un pas: în loc de a se dedica "dovedirii științifice" a existenței acestor fenomene, și-a mutat atenția asupra posibilității, pe care o considera reală, existenței unei explicații de natură spirituală sau mediumnică, cu beneficii pentru umanitate.
Natura sa puternic umanistă, formată în anii de studenție și de susținere a pedagogului elvețian Pestalozzi, discipol al lui Rousseau, l-a împiedicat să se limiteze la o simplă cercetare naturalistă. 

Necesitatea susținerii spiritualității omenești în timpuri caracterizate de o puternică expansiune a științei și de un declin al religiei l-a motivat pe Kardec să imagineze o noua formă de a privi realitatea, care punea laolaltă știința aflată în ascensiune și religia în declin, mediate de raționalitatea filosofică. Astfel, Kardec a folosit empirismul științific pentru a cerceta fenomenul, raționalitatea filosofică pentru a discuta cu ce părea a fi suflete și a analiza ce comunicau, și a căutat o cale de a extrage din aceste dialoguri concluzii de natură socială și etică, folositoare pentru om. 
Astfel a pus bazele spiritismului, sistematizat în prima versiune a Cartea Spiritelor, apărută în 18 aprilie 1857.


Cele două caracteristici principale ale mișcării spiritiste sunt:
1. propunerea de a asigura accesul la cunoaștere pentru toți oamenii (cf. Comenius), în locul e
rmetismului care înconjura cunoașterea științifică și filosofică la acea vreme;
2. convingerea că relația dintre om și spiritual nu are nevoie de mediere instituționalizată; o spiritualitate naturala (cf. Rousseau) este de ajuns și mai potrivită pentru om. 
O parte a intelectualității din Europa și Statele Unite a îmbrățișat spiritismul ca explicație logică a realității, incluzând teme legate de transcendență, ca Dumnezeu și viața de apoi. 
Au fost înființate mii de societăți spiritiste în ambele continente, iar ideile spiritiste au fost răspândite în așa măsură încât în unele țări au apărut voci care susțineau includerea spiritismului în programa școlară. 
Cu toate acestea, o dată cu ascensiunea regimurilor totalitare în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Europa a avut loc o puternică opresiune a spiritismului, ca și a altor mișcări filosofice și politice. 
În America de Sud, totuși, activitatea câtorva propovăduitori a reușit să se constituie într-o fundație solidă, deși spiritismul a devenit aici mai mult o doctrină religioasă și mistică. Această transformare a fost mai puternică în Brazilia, unde mai mult de 4 milioane de oameni se declară "spiritiști Kardeciști" (conform ultimului recensământ al Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica), ceea ce face din Brazilia cea mai mare țară spiritistă din lume. Spiritismul a influențat în Brazilia sincretisme ca Umbanda, Raționalismul creștin, União do Vegetal și Valea Răsăritului (Vale do Amanhecer). - Wikipedia http://ro.wikipedia.org/wiki/Spiritism

"Ce curios! Conversaţiile cu inteligenţele invizibile mi-au revoluţionat complet ideile şi convingerile. 
Aceste instrucţiuni formează o teorie complet nouă despre viaţă, datorie şi destin, care mi se pare a fi perfect raţională şi coerentă, extraordinar de interesantă şi aducând consolare. 
Mă gândesc să public aceste conversaţii într-o carte, căci ceea ce mă interesează pe mine atât de mult i-ar putea interesa şi pe alţii." A pus această problemă interlocutorilor săi nevăzuţi, care i-au răspuns, în modalitatea obişnuită, că "de fapt chiar ei i-au sugerat acest lucru, deoarece comunicările nu-i erau adresate numai lui, ci aveau scopul expres de a fi date lumii, iar momentul punerii acestui plan în execuţie sosise".
Entităţile i-au mai comunicat : "Cărţii în care vei pune instrucţiunile noastre îi vei pune numele de CARTEA SPIRITELOR, căci este mai degrabă munca noastră decât a ta ; şi o vei publica sub pseudonimul de ALLAN KARDEC. Numele de Rivail păstrează-l pentru cărţile tale pe care deja le-ai publicat, dar ia şi păstrează numele acesta pe care ţi l-am dat pentru cartea pe care urmează să o publici din ordinul nostru, şi în general pentru toată munca pe care o vei depune pentru a îndeplini misiunea pe care, ţi-am spus-o deja, ţi-a fost încredinţată de Providenţă şi care ţi se va revela treptat, pe măsură ce o duci la bun sfârşit sub îndrumarea noastră."
Sinteza :
Dumnezeu este inteligenţa supremă, cauza primă a tuturor lucrurilor.
A afirma că Dumnezeu este infinit este o definiţie incompletă. Limbajul oamenilor este prea sărac pentru a putea defini lucrurile care sunt mai presus de inteligenţa lor.
Infinitul este ceea ce nu are nici început, nici sfârşit, necunoscutul. Tot ceea ce este necunoscut e infinit.
Proba existenţei lui Dumnezeu : axioma „nu există efect fără cauză”. 

Căutând cauza a tot ce nu este opera omului, raţiunea va conduce spre răspunsul că trebuie să existe un Dumnezeu, o cauză primară.
Sentimentul intuitiv al existenţei lui Dumnezeu pe care orice om îl poartă în el însuşi arată că Dumnezeu există, şi este tot o consecinţă a principiului că nu există efect fără cauză.
Sentimentul intim al existenţei lui Dumnezeu nu este doar acţiunea educaţiei, deoarece şi sălbaticii şi necredincioşii, şi copiii celor necredincioşi au şi ei acest sentiment. Necredinciosul, însă, are o viziune personală despre Dumnezeu, care diferă de cea religioasă. 

Poate fi una ştiinţifică, de exemplu.
Cauza primă a creaţiei lucrurilor nu poate fi găsită în proprietăţile intime ale materiei, căci se confundă astfel cauza cu efectul.
Creaţia primordială nu poate fi atribuită unei combinaţii întâmplătoare a materiei, hazardului, căci hazardul nu poate fi privit ca o fiinţă inteligentă, ceva creator. 

Hazardul nu există şi nu poate exista, căci totul se leagă de tot în mod raţional, conform legilor determinismului cauzal.
În cauza primă se vede o inteligenţă supremă şi superioară tuturor inteligenţelor, ca în proverbul care spune că „în fiecare operă se recunoaşte creatorul”. 

Analizând opera creaţiei universale puteţi cerceta pentru a recunoaşte creatorul.
Orgoliul generează necredinţa, deoarece omul orgolios nu vrea să accepte că poate exista ceva superior lui.
Omul nu poate să înţeleagă natura intimă a lui Dumnezeu, deoarece această înţelegere scapă percepţiei, cunoaşterii şi înţelegerii lui.
Omul va înţelege misterul Divinităţii când spiritul său nu va mai fi „întunecat” (obturat) de materie, şi când, prin perfecţiune, se va apropia de el. Doar atunci îl va putea percepe şi înţelege.
Înţelegând natura intimă a lui Dumnezeu, am putea avea idee despre unele desăvârşiri ale sale. 

Omul le va înţelege tot mai bine pe măsură ce se ridică deasupra materiei, întrezărindu-le prin gândire.
Atributele alocate de oameni lui Dumnezeu, ca : etern, infinit, imuabil, imaterial, unic, atotputernic, drept şi bun în mod absolut, oferă doar o falsă impresie oamenilor că au o idee completă despre atributele sale, din punctul lor de vedere, deoarece cred că totul poate fi cuprins de înţelegerea lor limitată. Dar există multe lucruri mai presus de inteligenţa celor mai inteligenţi oameni, pentru care limbajul omenesc, mărginit de idei şi senzaţii, este incapabil să le exprime. 

Raţiunea spune că Dumnezeu trebuie să aibă aceste desăvârşiri de nivel suprem, căci dacă ar avea una singură imperfectă, sau dacă nu ar fi de nivel suprem, el nu ar fi superior tuturor lucrurilor, şi, în consecinţă, nu ar fi Dumnezeu. 
Pentru a fi mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu nu trebuie să suporte nici o vicisitudine şi să nu posede nici una dintre imperfecţiunile pe care imaginaţia le poate concepe.
Dumnezeu nu este o fiinţă distinctă, nici rezultatul tuturor forţelor şi inteligenţelor reunite ale universului. 

El nu poate fi EFECTUL a ceva, ci doar CAUZA PRIMARĂ. 
Nu poate fi în acelaşi timp şi cauză şi efect. 
Nu este Universul, deoarece Universul este un EFECT, o creaţie. 
Dumnezeu este CAUZA, deci nu îl căutaţi în Universul material, în efecte, în materia supusă transformării, deoarece el nu se transformă.
Esenţial este că Dumnezeu există şi nu trebuie să vă îndoiţi de asta. 

A merge mai departe înseamnă a te rătăci într-un labirint din care nu vei mai putea ieşi. 
Nu vei obţine nimic în plus, poate mai multe orgolii privind cunoaşterea ta, pentru că vei crede că ştii mai mult, dar în realitate nu vei şti nimic.
Doctrina panteistă conform căreia toate corpurile din natură, toate fiinţele, toate planetele universului ar fi părţi ale Divinităţii şi ar constitui, în ansamblu, însăşi divinităţi, izvorăşte din faptul că omul, neputând deveni Dumnezeu, vrea cel puţin să fie o parte din El.
Raţiunea reprezintă un instrument important aflat la îndemâna omului. 

Cei ce cugetă şi meditează profund pot recunoaşte absurditatea diferitelor raţionamente false...

CĂRŢI de Allan Kardec ce pot fi comandate online : http://bit.ly/1J8vWHc ; http://bit.ly/1B4tmwk

Despre Lumea de Dincolo : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html 2. "Elemente generale ale Universului " :
http://loveblog4all.blogspot.com/2015/03/elementele-generale-ale-universului.html

Distribuie articolul, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner


Comunicări prin channeling cu Îngeri şi Arhangheli sau... spiritism ?

Am citit multe texte a căror autori pretind că au fost primite prin channeling. Ce este channelingul ? O denumire mai modernă a comunicărilor spiritiste, a spiritismului. Mediumul nu afirmă că face spiritism, ci chaneling, termen preluat din limba engleză, de la americani de fapt, care desemnează faptul că subiectul (mediumul) devine un canal (channel) prin care o entitate spirituală se exprimă. În esenţă, însă, este o comunicare telepatică care poate evolua până la posedarea subiectului uman, entitatea exprimându-se prin corpul lui, vorbind prin el, preluând controlul corpului.

O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');