Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, aprilie 07, 2016

Ce sunt şi Cum funcţionează Mesajele Subliminale (partea 1)programarea-succesului.ro

Parcurgând acest articol poţi învăţa:
1 - Ce sunt mesajele subliminale,
2 - Cum îţi influenţează viaţa ta şi a altora mesajele subliminale,

În primul rând trebuie înţeles ce este un mesaj, şi ce înseamnă subliminal.
Mesajul reprezintă o informație transmisă sub formă de comunicare concretă - orală sau scrisă, verbală sau vizuală, constituită dintr-o secvență de semnale, care corespund unor reguli de combinare determinate de un cod. 
Mesajul codat (codificat) este mesajul realizat cu ajutorul unui cod, al unui sistem de semne (simboluri), comun emițătorului și receptorului - de exemplu limbajul.
Esenţial este că mesajul transmite o informaţie de la un emiţător la un receptor, iar această informaţie are sens şi semnificaţie
Subliminal înseamnă ceva ce este inferior pragului conștiinței, care nu devine conștient, nu este conştientizat.
Mesajul subliminal este deci un mesaj conceput să fie transmis sub sau peste limitele normale de procesare a percepției conştiente.

De exemplu, o imagine care are o durată de afişare pe un ecran de ordinul milisecundelor, sau o serie de imagini derulate cu viteză foarte mare. 

Excitația subliminală este o excitație situată sub nivelul pragului senzorial, care nu poate provoca o senzație conştientă. 
Stimulii subliminali (literalmente "sub prag"), spre deosebire de stimulii supraliminali sau "peste prag", sunt acei stimuli senzoriali care se situează sub pragul percepției conștiente a unui individ.
Imaginile (ex. fotografiile) subliminale pot fi imagini proiectate cu o viteză foarte mare - deci au timp de expunere mai mic decât limita de timp pe care o percepe conştient analizatorul vizual al spectatorului, dar care se pot fixa în subconștientul său!
În mod normal, viteza de derulare a cadrelor (frames - imagini statice) unui film video trebuie să se situeze în jurul valorii de 30 / secundă, pentru ca filmul să apară percepţiei ca fiind fluid, nefragmentat.
Frecvenţa de iluminare a unui bec este de 50 ori / secundă, de aceea percepem lumina ca fiind "fluidă", neîntreruptă, dar de fapt ea se opreşte şi porneşte în mod succesiv de 50 ori/secundă, această frecvenţă fiind dată de reţeaua de curent electric alternativ la care este cuplat becul (50 Hz).

Dar dacă ţi s-ar prezenta fotografii diferite, în succesiunea de 30/ secundă, tu de fapt nu ai putea percepe în mod conştient niciuna, la fel cum nu ai putea percepe conştient o fotografie pusă într-un film, ca un singur cadru din cele 30 ce se derulează într-o secundă de film.
Nu ai putea şti ce a reprezentat acea imagine, deoarece a durat prea puţin pe ecran, dar subconştientul tău poate decoda acea imagine, fără să-ţi dai tu seama de semnificaţia ei în mod conştient.
Stimulii vizuali pot fi atât de rapizi, de scurţi, de mascaţi, încât subiectul nu îi poate procesa în mod conştient.

Stimulii auditivi pot fi redaţi:
- sub nivelul volumului audibil, 
- mascaţi de alţi stimuli,
- înregistraţi invers, într-un proces numit "backmasking" (mascare inversă).


Subconştientul este programat să înregistreze, decodeze, analizeze, în background, ceea ce conştientul nu poate procesa, o mare cantitate de informaţii.
Ai fi uimit dacă ai putea conştientiza cumva ceea ce subconştientul tău "ştie". Este, cu adevărat, acolo, o lume necunoscută ţie. Sună oarecum ciudat asta, dar acesta este un principiu de bază al funcţionării mentale: reprezentarea realităţii se bazează pe o serie de procesări care nu sunt conştientizate, deoarece ele se desfăşoară în mod automat, ca automatisme.
Asta deoarece câmpul conştienţei este destul de redus, şi, în plus, rolul său este de a se concentra (focusa) doar asupra informaţiilor considerate a fi cele mai relevante, cel mai importante, din punct de vedere adaptativ în momentul prezent.
Ştim că în câmpul atenţiei vizuale pot exista, la momentul prezent, doar 7-9 elemente care sunt conştientizate, dar asta nu înseamnă că restul elementelor din câmpul vizual nu există pentru tine, ci doar că ele sunt percepute şi procesate în mod inconştient de către mintea ta, încontinuu.
Pe lângă atenţia vizuală, bine-nţeles că mintea ta mai procesează în mod conştient şi informaţii auditive, olfactive, kinestezice, tactile, în acelaşi mod - o parte în mod conştient, şi cea mai mare parte în mod inconştient, continuu.

Un alt principiu de bază este cel al percepţiei mişcării, a schimbărilor şi transformărilor.
Ceva ce este imobil, nemişcat, neschimbat, neschimbător, nu atrage atenţia. 
Important de înţeles faptul că receptorii analizatorilor organismului omenesc sesizează şi înregistrează mişcarea, schimbarea, fluctuaţia, şi asta doar între anumite limite ale domeniului vibraţional.
Lumina este vibraţie, câmp vibrator, sunetele sunt vibraţii ale aerului, iar receptorii transformă toate formele de energie pe care le pot recepţiona, în impulsuri nervoase, transmise prin nervi, care şi ele au anumite frecvenţe.
Deci TOT ceea ce impresionează receptorii este transformat în impulsuri nervoase ascendente, care sunt transmise către creier şi alţi centri nervoşi, unde ele sunt procesate, analizate, şi pe baza lor sunt declanşate impulsuri descendente, către ţesuturile, organele, aparatele efectoare, pe baza cărora au loc reacţiile de răspuns, de adaptare.
Deci organismul omenesc, la fel ca la celelalte vieţuitoare, este PROGRAMAT să reacţioneze în mod adaptativ la stimulii din mediul exterior, la condiţiile în permanentă transformare, fluctuaţie, de aceea prioritare sunt mereu mişcările, schimbările, fluctuaţiile, iar receptorii sunt specializaţi să înregistreze mişcarea, schimbarea, fluctuaţia, diferenţele.
Şi fiecare tip de receptori au un domeniu restrâns, limitat, privind gama de energii pe care le pot detecta, un prag minim şi un prag maxim.
Pe lângă acest fapt, există şi limite ale conştienţei de a înregistra în mod conştient excitaţiile şi reacţiile de răspuns elaborate în structurile nervoase de nivel superior.
Asta complică totul, căci există excitaţii care declanşează răspuns din partea receptorilor, dar aceste răspunsuri nu sunt conştientizate, şi nici modul în care subconştientul le procesează şi reacţionează la ele.
Am putea deci concluziona că există un fel de câmp al atenţiei de nivel secundar, care scapă controlului conştient, în care este procesată în mod automatizat o cantitate imensă de informaţii, continuu, determinând continuu reacţii de răspuns, de adaptare, majoritatea lor fiind neconştientizate.
De aceea se poate spune că există o lume interioară necunoscută conştienţei, care îşi are regulile ei, principiile şi legile ei de funcţionare, o lume în care, dacă ai pătrunde în mod conştient, ţi s-ar releva ca ceva... neobişnuit, de neînţeles, uimitor. 
Dacă am lua ca exemplu informaţiile existente în memorie, cercetările recente arată că aceste informaţii nu sunt doar depozitate şi păstrate intacte, exact aşa cum au fost, ci ele suferă în mod continuu procese de structurare şi restructurare, iar acestea se pare că nu se rezumă doar la cele ce operează asupra memoriei unui PC: scanare, defragmentare, optimizare, securizare, sau că aceste procese se desfăşoară în alte moduri, puţin înţelese încă. 
De exemplu, informaţiile existente pe hardiskul unui PC (imagini, texte, sunete, etc) sunt toate codate, iar reactualizarea lor, pe monitor, se face prin procese de decodare.
În mod similar se desfăşoară memorizarea şi reactualizarea informaţiilor existente în memorie, prin codare şi decodare, însă nu cunoaştem încă modul în care se realizează codarea-decodarea, şi cum sunt stocate informaţiile în memorie - sub ce formă.
De reţinut că există şi erori în cadrul acestui proces.
În plus, nimeni nu ştie încă UNDE este sediul memoriei (nu al procesării cerebrale), locul în care sunt stocate informaţiile, sau, mai bine spus, nu este dovedit în mod ştiinţific, încă.
Din informaţiile pe care le deţin eu până acum, reiese că amintirile se distribuie la nivelul câmpului energetic al organismului omenesc, şi sunt fixate cumva în această Aură energetică, iar această hartă de distribuţie îşi are legile şi principiile ei de distribuţie, care ţin seama de o corelaţie (de natură rezonantă) existentă între natura informaţiilor şi anumite proprietăţi specifice ale fiecărui punct a hărţii corporale.
Nu doar amintirile personale sunt localizate la nivelul acestei hărţi corporale, ci se pare că există o corespondenţă (rezonantă), în fiecare punct, între câmpul fiinţei omeneşti şi câmpurile înconjurătoare, ale celorlalte fiinţe, cele planetare, cele universale.Experimental, accesarea (activarea) unui anumit punct la nivelul pielii tale, va determina reactualizarea unor anumite amintiri din viaţa ta, ca şi cum pielea ar reprezenta o hartă de distribuţie a acestor amintiri, după anumite legi şi principii. 
Este vorba de fapt de câmpul energetic care stă al baza menţinerii structurii fizice, de aceea ne putem exprima şi în termeni de aură, de câmpuri subtile, de corpuri energetice, etc. 
Pentru detalii privind aceste "plăci psihocutanate" vezi articolul meu publicat aici:
http://loveblog4all.blogspot.com/2014/09/albert-leprince-undele-gandulu-manual.html

Citind acel articol, vei putea remarca faptul că nu doar stimulii fizici din mediul intern şi cel extern te influenţează continuu, ci şi informaţii provenite ca stimulări telepatice din partea altor oameni, alte fiinţe, şi, în general, tot ceea ce numim câmpuri şi efecte de câmp.
Şi, în privinţa acestui domeniu de influenţe, este dificil de a le încadra sau nu ca "mesaje subliminale", dar trebuie ţinut cont că ele reprezintă influenţe neconştientizate de oameni, şi că experimentatorul influenţează subiectul experimentelor sale, oricât de izolat ar fi el, existând în permanenţă fenomene de proiecţie şi de transfer între oameni, între fiinţe...

Percepţia subliminală reprezintă o formă specială de percepţie, ce constă în capacitatea organismului de a înregistra şi de a răspunde la stimuli ce nu ating pragul absolut minimal.
De aceea, pentru această situaţie, însăşi termenul "percepţie" este oarecum impropriu. 
Din această cauză, unii autori fac o serie de distincţii în scopul unei mai bune înţelegeri a fenomenului: 
- Pragul fiziologic - intensitatea stimulului capabilă de a excita receptorii şi de a se transmite la creier, fără a se integra conştient,
- Pragul perceptiv - intensitatea stimulului ce este percepută conştient, 
- Subcepţie (subception) - procesele de recunoaştere a stimulului anterior percepţiei propriu-zise. 
- Pragul senzorial obiectiv - intensitatea minimă a unui stimul, necesară pentru ca el să fie receptat de analizator, acest prag putând fi determinat cu metode obiective de măsurare. 
- Pragul senzorial subiectiv - intensitatea minimă de la care subiectul poate conştientiza prezenţa stimulului, fără să poată încă oferi informaţii despre natura şi semnificaţia acestuia.
Daca echivalăm conştiinţa cu capacitatea subiectului de a alege răspunsuri în mod conştient, atunci ceea ce percepe subiectul în maniera subiectivă este o percepţie inconştientă. 
Deci, pragul senzorial subiectiv constituie un indice al percepţiei subliminale.

Există multe cercetări şi multe controverse privind mesajele subliminale, şi am mai divagat oarecum de la subiect, tocmai pentru a putea înţelege mai bine faptul că subiectul este foarte complex, dificil de studiat şi de înţeles, în întreaga sa complexitate.
Chiar şi intenţiile, credinţele şi convingerile experimentatorilor influenţează subiecţii experimentelor, iar această influenţă este extrem de dificil de izolat, de studiat, de anulat, etc. 
În plus, când vorbim de GRUPE de subiecţi, membri acestor grupe se influenţează şi ei între ei, telepatic, fără să poată conştientiza asta.
Din această cauză, acelaşi experiment generează rezultate diferite în timp, spaţiu, cu diferiţi subiecţi, cu diferiţi cercetători, etc.

De reţinut faptul că, în ziua de azi, reclamele cu mesaj subliminal şi folosirea tehnicilor subliminale, în radio şi televiziune, sunt interzise şi pedepsite prin lege, potrivit Legii Audiovizualului, în multe ţări de pe glob!Am să sar acum la concluzii, căci nu toată lumea este interesată de detalii privind istoricul cercetărilor, modul în care ele au decurs, modul în care concluziile au fost elaborate, tehnici, metode, polemici, etc, iar pe acestea le voi prezenta într-o sinteză, în partea a doua, un alt articol, destinat celor ce vor să aprofundeze tematica.
Concluziile prezentate nu sunt în întregime şi unanim acceptate, dar ele au fost formulate cam aşa:
Valoarea persuasivă a mesajelor subliminale se manifestă doar dacă stimulii au o anumită relevanţă pentru subiect, sau dacă mesajul este special conceput ca o sugestie adresată subiectului receptor.
Mesajul subliminal are şanse să producă efecte vizibile în comportament în măsura în care el se înscrie în setul de aşteptări, obiceiuri, experienţe, dorinţe şi înclinaţii ale subiectului.
Sugestiile subliminale acționează oarecum asemănător sugestiilor hipnotice, putând influenţa rezultatele alegerilor şi deciziilor subiecţilor supuşi mesajelor subliminale, fără ca aceştia să poată conştientiza faptul că au fost influenţaţi. 
Condiţiile în care mesajul acţionează asupra receptorului, cum ar fi: starea sa de atenţie, încordare, relaxare, determină fluctuaţia variabilă a rezultatelor (efectelor).
Unele cercetări au demonstrat că mesajele subliminale nu produc schimbări puternice și de durată ale comportamentului.
O analiză recentă a studiilor de imagistică prin rezonanţă magnetică (fMRI) arată că stimulii subliminali activează anumite regiuni specifice ale creierului, deşi participanții nu sunt conștienți de asta.
Se pare că există o procesare semantică parţială a mesajului subliminal, aceasta vizând, în special, categoria semantică din care face parte stimulul.
Mesajele senzoriale sunt încadrate psihic, chiar dacă subiectul nu are conştiinţa acţiunii lor, dar s-a constatat că subiecţii au reacţionat mai puternic la stimulii cu semnificaţii afectogene decât la cei neutri afectiv
Experimentele privind dovedirea percepţiei subliminale auditivă au fost nerelevante.

Principalele metode de obiectivare a percepţiei subliminale sunt:
1. introspecţia, sau raportul verbal,
2. Evidenţierea indicatorilor comportamentali, 
3. Evidenţierea indicatorilor afectivi, 
4. Îndeplinirea unor instructaje specifice sau sarcini specifice,
5. Evidenţierea influenţei contextului. 

Dificultăţi privind abordarea experimentală a percepţiei subliminale:
1. Durata de expunere a stimulilor: nu se poate spune că există o durată optimă, ea putând fi cuprinsă între 1-100 milisecunde, de aici decurgând probleme de control a variabilei independente.

2. O singură prezentare nu este suficientă, fiind necesar să se realizeze un "bombardament subliminal", ce constă în 10 - 40 prezentări.


Aplicaţii ale percepţiei subliminale:
1. În psihologia reclamei, percepţia subliminală a fost utilizată direct şi indirect, cu mai mare succes prin asociere cu alţi stimuli, alcătuind un mesaj supraliminal congruent. 
Această abordare se apropie de tehnicile sugestive.
2. În psihoterapie, percepţia subliminală se utilizează pe suport psihanalitic. 
Dacă simptomatologia nevrotică este determinată şi de dinamica inconştientului, intervenţia asupra ei prin stimuli subliminali poate duce la ameliorarea simptomelor. 
Se aplică, cu succes, în bulimia nervoasă.
3. În învăţare, mai ales învăţarea limbilor străine, dar este un procedeu costisitor şi nesigur ca rezultat.


Efectul expunerii: 
Oamenii dezvoltă preferinţe pentru stimuli la care sunt expuşi frecvent (melodii, emisiuni, haine, reclame, etc), dezvoltând un anumit tip de ataşament.
Am putea spune că oamenii preferă, în alegerile lor, ceea ce le este cunoscut, familiar, iar expunerea repetată are drept consecinţă crearea sentimentului de familiaritate.
Expunerea repetată la un stimul îţi sporeşte atitudinea pozitivă faţă de acesta!
Cu cât vei fi expus unor stimuli de mai multe ori, cu atât mai mult vei ajunge să dezvolţi o preferinţă  pentru acei stimuli (reclame, obiecte, produse, locuri, oameni, etc).
Cu cât vezi ceva de mai multe ori, cu atât mai mult înclini să îi acorzi o semnificaţie pozitivă. 
Exemplu: conform cercetărilor, literele frecvent utilizate în vorbirea de zi cu zi, în special vocalele, sunt mai preferate decât literele ce sunt utilizate mai rar în vorbire, ca de exemplu literele „w, y". 
La fel se întâmplă şi cu cuvinte pe care le folosim foarte des.
Înclini să ai o preferinţă pentru cuvintele familiare, faţă de cele pe care le foloseşti mai rar, deoarece eşti mai expus la ele.
Studii au arătat că efectul simplei expuneri are loc chiar şi atunci când oamenii nu ştiu că au fost expuşi unui stimul!
Rezultatele au arătat o intensificare, atât a plăcerii, cât şi a recunoaşterii, cu cât expunerea la stimul a fost mai mare.
Prin repetare, deoarece vezi des anumite reclame la televizor, ajungi treptat să dezvolţi o preferinţă pentru un produs, fără ca măcar să-l fi încercat.
Dar excesul face ca expunerea repetată excesivă, pe o perioadă îndelungată de timp, să conducă la SATURARE! 
De aceea, reclamele pentru un produs cunoscut sunt schimbate periodic, la anumite interval de timp, sunt create reclame noi, ambalaje noi, produse noi...

Critici, polemici:
Una este constatarea existenţei unui fenomen, şi alta susţinerea şi demonstrarea influenţei fenomenului respectiv asupra comportamentului. Cercetătorii s-au orientat deci spre imaginarea  unor experimente care să evidenţieze efectele percepţiei subliminale asupra diverselor tipuri de conduite ale omului. 
În unele experimente s-a constatat variaţia conduitei subiecţilor din grupul experimental tocmai în funcţie de conţinutul mesajului subliminal, dar nu toţi cercetătorii sunt acord cu o asemenea concluzie.
Mulţi consideră că mesajele subliminale sunt incapabile să influenţeze comportamentul, şi că de fapt nu există nici o dovadă practică în stare să probeze teoria efectelor subliminale de genul inducerii unui comportament particular sau schimbării motivaţiei.

Unii spun că rezultatele sunt de fapt în contradicţie cu majoritatea cercetărilor, şi incompatibile cu conceptele fundamentale experimentale ale procesării şi învăţării informaţiei şi ale motivaţiei.
S-a reproşat cercetărilor că nu se supun replicabilităţii, pe care orice experiment ştiinţific o cere, şi că pretenţiile unor cercetători de a fi descoperit influenţele subliminale nu sunt altceva decât rezultatul unui deficit metodologic.
Nu poate fi determinat cu precizie dacă o serie de efecte comportamentale apar datorită stimulului subliminal sau datorită altor factori, cu atât mai mult cu cât cercetătorii nu folosesc decât grupuri experimentale, fără grupuri de control.
Unele cercetări au demonstrat chiar lipsa efectelor mesajelor subliminale asupra comportamentului.
Mai aproape de adevăr se află însă autorii care se referă nuanţat la influenţarea sau schimbarea comportamentului prin utilizarea mesajelor subliminale. 
Este foarte dificil a obţine o schimbare profundă, semnificativă, a atitudinilor, motivaţiilor şi comportamentelor individului, chiar şi a produce acţiuni şi atitudini specifice, prin mesaje subliminale, dar este credibilă ideea modificării uşoare, de suprafaţă, tranzitorii, a comportamentului.
Autorii care introduc ideea nivelurilor procesării subliminale se află mai aproape de adevăr. 


Procesarea subliminală are loc mai mult la nivel afectiv, emoţional decât la nivel cognitiv.
Stimulii subliminali emoţionali negativi sunt mai uşor recunoscuţi decât stimulii emoţionali neutri.

Complexitatea stimulilor subliminali este şi ea importantă, stimulii simpli putând fi uşor procesaţi subliminal, în timp ce stimulii prea complecşi nu pot fi procesaţi subliminal, procesarea lor fiind mult mai dificilă.
După cum am spus, fenomenul este foarte complex, este dependent de o mulţime de variabile, de aceea este dificil de studiat.
Există ceea ce putem numi percepţie subliminală, dar influenţa ei asupra comportamentului este destul de dificil de studiat şi cuantificat, în mod riguros ştiinţific.

În final, ceea ce consider că este cel important de reţinut, poate fi rezumat cam aşa:
1 - eşti influenţat în permanenţă de stimulii repetitivi, perceptibili, pe care îi conştientizezi, privind alegerile tale, expunerea repetată mărind atitudinea ta pozitivă faţă de ei.

Dezvolţi preferinţe pentru stimulii la care eşti expus frecvent.
2 - eşti influenţat de stimulii subliminali, pe care nu îi conştientizezi, iar procesarea subliminală are loc mai mult la nivel afectiv, emoţional decât la nivel cognitiv.
Reacţionezi mai puternic la stimulii cu semnificaţii afectogene decât la cei neutri afectiv. 

Te influenţează stimulii şi mesajele care au o anumită relevanţă pentru tine, sau dacă mesajul este special conceput ca o sugestie adresată ţie.
Efecte comportamentale se produc în măsura în care mesajele subliminale se înscriu în setul tău de aşteptări, obiceiuri, experienţe, dorinţe şi înclinaţii.
Sugestiile subliminale acționează asemănător sugestiilor hipnotice, şi pot influenţa rezultatele alegerilor şi deciziilor tale, fără ca tu să poţi conştientiza faptul că ai fost influenţat.
Efectele depind de condiţiile în care mesajul acţionează asupra ta, starea ta de atenţie, încordare, relaxare, determinând fluctuaţia variabilă a rezultatelor.


Carte: Subliminal - Leonard Mlodinow http://bit.ly/1S2FqK1 ; http://bit.ly/1Vf9m9h ; http://bit.ly/1Vf9BkH
Cum ne determină inconştientul comportamentul.
"Prezentare:
Multă vreme, ipoteza existenței unui nivel inconștient al minții s-a bazat pe introspecție și pe supoziții privind cauzele unor comportamente inexplicabile prin teoriile filozofice care puneau totul pe seama conștiinței. 
Aparitia psihologiei experimentale a taiat aripile acestor speculatii nesustinute de date observabile si cuantificabile, provocand o adevarata fractura in domeniul psihologiei. 
In ultimele doua decenii insa, dezvoltarea imagisticii cerebrale a facut posibila reluarea mai vechilor ipoteze in vederea testarii lor empirice si elaborarii unor modele fiabile de functionare a psihicului uman.
Fascinat de aceste noi posibilitati, fizicianul american Leonard Mlodinow si-a abandonat temporar propriul domeniu, dar nu si exigentele specifice lui, si s-a aplecat asupra ultimelor evolutii din psihologie. 
Coroborand informatiile oferite de imagistica functionala cu cercetarea clinica a unor atitudini si comportamente, el arata ca existenta inconstientului nu mai poate fi tagaduita astazi, cand au fost identificate structuri cerebrale raspunzatoare de activitatea nivelului subliminal. 
Inconstientul se dovedeste astfel mai putin un subsol al instinctelor si refularilor, cat un nivel creator, capabil sa ne intregeasca perceptia si memoria lacunare si, totodata, sa determine distorsiuni in atitudinile si comportamentele noastre. 
Desi aflata la primii pasi, cunoasterea lui reprezinta un imens castig pentru intelegerea noastra de catre noi insine si o adevarata provocare pentru viitor."

Articolul Ce sunt şi Cum funcţionează Mesajele Subliminale (partea 2)

Test exercițiu subliminal - numărul pe care îl vei alegeDistribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! Poți sprijini activitatea mea  Become a Patron!
-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 

software-deals.ro

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');