Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, octombrie 03, 2013

Somnul Rațiunii și importanța Gândirii

Există, la ora actuală, un puternic curent spiritual, care este îndreptat împotriva utilităţii, valoarei, şi importanţei gândirii. Acest curent a cuprins şi gândirea multor tineri români. Valul va trece, apele se vor linişti. Importanţa sa rezidă în faptul că a reuşit să genereze o mişcare spirituală amplă, agitând spiritele, îndreptându-le atenţia spre domeniul spiritualităţii. 
Partea negativă constă în faptul că, "Maeştrii" care sunt pe val, nu au experienţa şi discernământul necesar pentru a conştientiza efectele nocive ale dogmei pe care o răspândesc. Ideile lor sunt preluate din străvechea spiritualitate tibetană şi indiană, dar reprezintă fragmente rupte din contextul global, şi "adaptate" de fiecare, în mod naiv, personal şi subiectiv.
Pe ce principii se bazează doctrina : în principal, ei acuză mintea de toate relele şi suferinţa omenească, proclamând necesitatea anihilării minţii şi gândirii, în scopul de a putea simţi, fără nici o implicaţie raţională, momentul prezent, ca o trăire sufletească (emoţional-afectivă) pură. Pentru un ignorant, pare ceva... logic, raţional, posibil, şi de... dorit. 

Este tentant să accepţi faptul că nu trebuie să te mai agiţi să mai gândeşti, că nu trebuie să îţi mai baţi capul deloc, şi vei obţine astfel, ca bonus, doar bucurii, veselie şi fericire. Această dogmă promite obţinerea fericirii, a eliberării şi iluminării, cu condiţia renunţării la gândire...
Mintea este personificată, de către ei, încercând să te facă să crezi că ea este duşmanul tău de moarte, şi, ca efect logic, să te determine să renunţi la gândire. Ei afirmă că mintea face şi drege ce vrea ea, de capu ei, dar numai rău şi rele, că nu-i e bun capul, şi că trebuie să îi bagi pumnul în gură, şi să o anihilezi. Mintea are nevoi, trebuinţe, dorinţe, personale, şi te face pe la spate, pentru... auto satisfacerea ei. Dar... cine este mintea, de o personifică ei ? Reprezintă mintea o persoană cu personalitate distinctă de fiinţa ta ? Sau este doar un instrument de care Spiritul se serveşte pentru a cunoaşte ?
De ce nu personifică, în acelaşi fel, atunci, şi ceea ce numesc "simţirea", adică sufletul, cel care produce trăirile emoţionale ? Căci, la fel cum mintea operează cu gânduri, sufletul operează cu trăiri sufleteşti, emoţionale. Mintea primeşte idei şi operează cu ele, producând gânduri, iar sufletul primeşte senzaţii, şi operează cu ele, producând trăiri emoţionale. Ori le personifici pe amândouă, ori le consideri instrumente, altfel nu este logic. Dar... dacă le personifici pe amândouă, apare dilema care pune capăt jocului : nu te mai poţi baza nici pe minte, dar nici pe simţire, şi atunci te simţi pierdut, fără nici o bază în această lume terestră, corporală. Iar tu ai fost învăţat, de alţii, că trebuie să trăieşti aici şi acum, bazându-te doar pe simţire, nu şi pe minte. Şi astfel, ajuns în acest punct mort, realizezi că învăţătura celor ce te învaţă să te bazezi doar pe simţire, pe trăirile sufleteşti, este greşită, căci nu te poţi baza numai pe suflet, fără să nu te bazezi şi pe minte, şi nu poţi să nu te mai bazezi pe minte, fără să nu te mai bazezi nici pe suflet...
În această dilemă ajung doar cei care nu ştiu şi nu înţeleg faptul că sufletul reprezintă doar o proiecţie a Spiritului, un instrument spiritual, care există doar pe timpul unei vieţi terestre, şi care are rolul de a "culege" senzaţiile din lumea terestră şi a le face cunoscute Spiritului, care le va analiza şi prelucra, în scopul asimilării informaţiei conţinute. Iar gândirea este o facultate a Spiritului. Simţire fără gândire nu există. Ele merg mână în mână, deoarece reprezintă două instrumente spirituale, de care Spiritul se serveşte pe timpul experimentării vieţii în cadrul planului terestru. Cei ce încearcă să renunţe la gândire, vor rămâne prizonieri într-o lume sufletească de neînţeles pentru ei, deoarece această lume poate fi înţeleasă doar prin intermediul gândirii.
Nu ajunge să simţi, să percepi senzaţii corporale, ci trebuie să şi procesezi aceste senzaţii, pentru a înţelege informaţiile pe care senzaţiile au rolul de a ţi le transmite, către Spirit. Spiritul decodifică aceste informaţii, le prelucrează, le analizează, şi extrage ceea ce are de asimilat în această viaţă, această experienţă corporală, în care, prin intermediul corpului omenesc şi a corpurilor energetice intermediare între organismul fizic şi Spirit, el experimentează viaţa în trup material omenesc...
"Somnul raţiunii naşte monştrii". Aşa este, ce zici ? Eu zic că da. Dar nu contează ce zic eu, ci ceea ce mintea ta concluzionează privind această judecată. Analizează implicaţiile ei. Ce exprimă această afirmaţie, în mod esenţial ? Faptul că, atunci când mintea este redusă la tăcere, şi nu mai raţionezi logic, anumite creaturi monstruoase îşi fac apariţia. Acest proces este prezentat, atât în filozofie, în psihologie, cât şi în principalele religii şi curente spirituale ale omenirii, din timpuri străvechi. De ce apar, însă, aceşti monştrii, şi ce reprezintă ei ? Pentru necunoscătorii îndoctrinaţi, este tentant să răspundă : tot din mintea ta, din gândire,
deoarece nu ai reuşit să o reduci cu totul la tăcere, şi ea se agită să reziste, să te impresioneze în continuare, să nu o abandonezi, etc. Un astfel de raţionament pare logic şi corect, celui îndoctrinat de doctrinele celor ce încearcă să îi facă să îşi auto anihileze mintea, gândirea. Dar, orice creaţie minţii, poate fi anihilată, doar prin intermediul minţii, care a creat-o. Altfel este ca şi cum ai încerca să vindeci o boală, tratând simptomele, străduindu-te să le faci să dispară în ne simţire, convins că dacă nu le mai simţi, boala însăşi va dispare. Ca struţul care îşi bagă capul în pământ, pentru a nu mai percepe pericolul, crezând că dacă pericolul nu mai este perceput, a dispărut cu totul, undeva, în neantul întunecos...
Cel ce practică meditaţia, cunoaşte faptul că, atunci când mintea devine tot mai calmă şi liniştită, când gândurile devin tot mai puţine, începi să percepi tot felul de imagini, şi chiar sunete. Acele imagini şi sunete, de fapt reflecă starea ta afectivă de moment, starea ta emoţională. Dacă meditaţiei nu i-ai imprimat şi o stare sufletească pozitivă, printr-o anumită atitudine pozitivă, printr-o orientare mentală într-o direcţie elevată, atunci imaginile şi
gândurile vor reflecta trăirea interioară sufletească tensionată, manifestată imagistic prin creaturi monstruoase, şi sunete dizarmonice, neplăcute. Cel ce nu înţelege natura minţii, crede că nu îşi poate controla gândirea, şi, prin intermediul ei, starea sufletească, trăirile emoţionale. Deoarece nu înţelege legătura funcţională strânsă dintre ele, va percepe imagini şi sunete neplăcute. Dacă gândirea acelui om este sub influenţa puternică a unei religii, va jura că a fost în Iad, sau în Rai, în funcţie de starea sa sufletească şi viziunile corespondente generate de ea. Dar... bineînţeles că ceea ce el a perceput imaginativ-vizual şi auditiv, a reflectat simbolic doar trăirea sa sufletească din acel moment, şi nu fiinţe sau locaţii obiective, din această lume sau alte lumi.
În general, somnul raţiunii naşte monştrii, deoarece omul obişnuit nu practică meditaţia, şi nici măcar nu are cunoştinţe elementare despre ea. Omul obişnuit nu practică tehnici şi metode de disciplinare mentală şi psihoafectivă. De aceea, la majoritatea oamenilor obişnuiţi, somnul raţiunii lasă posibilitatea reflectării în mintea lor a fricilor lor, a problemelor, a stresului, a nervozităţii, şi altor stări de moment, prin viziuni adecvate, care exprimă imagistic şi auditiv natura tensiunii interioare...
Dar... cât timp oamenii îşi folosesc mintea, gândind, deşi îi îndeamnă pe alţii să şi-o reducă la tăcere, totul este ok ! :) Asta demonstrează clar că ei înşişi nu pot să pună în aplicare ceea ce îi îndeamnă pe alţii să facă, şi că, deci, această "învăţătură" este inaplicabilă, ruptă de realitate.


GT: minunat articol !
Kato: Mulţumesc. Bineînțeles, însă, că mulți din adepţii îndoctrinaţi îl vor considera o porcărie, neavând răbdarea să îl citească integral. Percepţia fiecăruia diferă, fiind influenţată de sistemul propriu de convingeri personale, și de capacitatea de discernământ.
Un slogan foarte vehiculat al celor ce minimizează utilitatea şi importanţa minţii, sună cam aşa : "ADEVĂRUL poate fi CUNOSCUT prin EXPERIENŢĂ DIRECTĂ, nu prin gândire. "
Ce înţeleg oare ei prin asta ? Înţeleg ceva, sau este un simplu slogan ? Nu am citit nici o explicaţie coerentă, până acum, din partea lor. Cum poţi cunoaşte adevărul prin experienţă directă, dar fără nici o implicaţie a minţii, a intelectului, a gândirii ? Să scoatem mintea din ecuaţie, să vedem ce se întâmplă, ca efect :
Un bolnav mental poate PERCEPE lumea, prin simţuri, "prin experienţă directă", primind SENZAŢII CORPORALE, dar fără să ÎNŢELEAGĂ mai nimic din ceea ce se întâmplă cu el şi în jurul lui, deoarce nu poate extrage și procesa informaţia necesară, conţinută în senzaţii, deoarece această procesare este un PROCES... MENTAL, REALIZAT PRIN INTERMEDIUL MINŢII. Un astfel de om are şi trăirile sufleteşti (viaţa afectivă) date peste cap, ceea ce DEMONSTREAZĂ clar legătura dintre intelect şi suflet, intercondiționarea lor reciprocă !
ÎNTREBARE DE 10 PUNCTE : CUNOAŞTE el ADEVĂRUL, doar prin experiența perceptivă directă,  sau nu ? Căci de ÎNŢELES nu poate înţelege nimic, deoarece MINTEA sa este... disfuncţională...

SM-C : "Faptul că te identifici cu propriul demers intelectual /mental nu înseamnă că ajungi la cunoaștere, la înțelegere. Înțelegerea, cunoașterea,  presupune în primul rând intuiție (adică o elevare/ rafinare a simțămintelor și intelectului) și o stare de martor al propriilor gânduri, emoții și sentimente."
Kato : Nimeni nu se poate identifica cu propriul demers intelectual/ mental. Este doar un alt slogan, menit să producă confuzie. Când afirm ‘’cămașa asta este a mea‘’, nu înseamnă că m-am identificat cu cămașa aceea, nu-i așa ? Deci, în mod identic,  dacă afirm ‘’gândirea îmi aparține‘’, sau ‘’gândurile îmi aparțin‘’, nu înseamnă deloc că m-am identificat cu gândirea sau cu gândurile.  Nu-i așa ?  Această teorie intens vehiculată a identificării cu gândirea, este pur și simplu un NONSENS, menit să provoace confuzie în mintea ignoranților lipsiți de o judecată logică sănătoasă, care vor fi confuzați în continuare prin oferirea de către “maestru” a unor metode și tehnici de scăpare din ghearele identificării cu mintea / gândirea,  care este atât de nocivă,  deoarece din cauza ei și a gândurilor produse de ea tu... suferi. :) Ignoranții sunt incapabili de a sesiza capcana: “maestrul” le va vinde un ‘’medicament‘’ inutil pentru o boală imaginară !
  Omul este o fiinţă raţională. I-ai unui om raţiunea (mintea, gândirea), şi se va comporta... animalic, incontrolabil, surprinzător, periculos. Cred că ai avut ocazia să vezi ce comportament au oamenii beți. Ai avea curaj să stai lângă un om care are afectată profund capacitatea de judecată ?
Nu mintea cunoaşte. Şi nimeni nu se identifică cu mintea. Mintea este doar un INSTRUMENT AL CUNOAŞTERII, FOLOSIT DE SPIRIT, DE CUNOSCĂTOR, care reprezintă Principiul Conştient al Fiinţei. Poţi să îi spui şi "martor", dacă aşa îţi place ţie, dacă aşa ai fost învăţat. Gândirea poate fi considerată atât instrument cât și facultate a spiritului.
Nimeni nu este perfect, nimeni nu gândeşte perfect. De aceea este nevoie de căi şi metode de perfecţionare continuă a modului de a gândi. Mai nou, NLP-ul, în româneşte PNL - Programarea Neuro Lingvistică, urmăreşte reprogramarea mentală, identificând tiparele de gândire incorecte, negative, înlocuindu-le cu altele, noi, corecte, pozitive. De exmplu, strategiile eronate, care conduc la eşecuri repetate, sânt înlocuite cu strategii de succes, care pot să conducă la succes în mod repetat. Nu NLP-ul în sine te poate ajuta, ci un specialist în NLP, şi voinţa ta de schimbare a stării şi situaţiei în care te afli. Căci poţi să citeşti mai multe cărţi de NLP, dar să nu asimilezi mare lucru. Şi, în plus, ca în oricare alt domeniu, dacă nu ai cunoştinţe aprofundate şi experienţă practică în domeniu, nu vei şti ce trebuie să faci, cum să faci, şi cum să adaptezi o teorie cu caracter general, la cazul tău particular. Dar, bineînţeles, asta nu înseamnă că un manual nu te poate ajuta deloc. Mai ales, dacă ai cunoştinţe mai variate, în domeniul psihologiei, religiei, şi a unor sisteme spirituale bine conturate, atunci orice informaţie achiziţionată în plus, va întregi sfera specializării tale, şi te va ajuta să înţelegi mai bine legile determinismului cauzal.
Ce este cel mai important, constă în conştientizarea faptului că ai instrumente variate la îndemână, cu ajutorul cărora poţi opera schimbări în viaţa ta, în direcţia în care vrei să schimbi ceva. Avem la îndemână, cu toţii, învăţăturile lui Isus, Buda, şi ale multor alţi mari Maeştrii ai spiritualităţii. Te-ai întrebat vreodată cu ce te-au ajutat, te ajută, şi te pot ajuta ele ? Multă lume s-a obişnuit să posteze citate. Cu ce ne ajută ele ? Pe cine, şi cât ajută ele ? Este o bună întrebare. Părerea mea este că te ajută exact în măsura atenţiei pe care o acorzi tu acestor învăţături. Atât în mod teoretic, prin asimilarea lor prin gândire, cât şi în mod practic, prin încercarea de a le experimenta faptic în cadrul experienţelor proprii de viaţă.
Cu alte cuvinte, nu ajunge să cunoşti, să iei la cunoştinţă despre anumite idei, ci trebuie să le şi studiezi, să le analizezi, să le înţelegi, şi să le pui în practică. Din această cauză, există foarte multe persoane care se laudă că cunosc, şi... doar atât, căci nu au înţeles, şi de aceea nici nu au aplicat nimic din ceea ce... cunosc. Ei se cred buni cunoscători, şi chiar specialişti, dar, neavând nici un fel de experienţă practică, nu pot îndruma pe nimeni în această privinţă.
"Orice aşteptare este zadarnică. A conta pe timp pentru a ne rezolva problemele înseamnă a ne amăgi. Viitorul, lăsat lui însuşi, nu face decât să repete trecutul. Schimbarea nu se poate produce decât Acum, niciodată în viitor." Nisargadatta Maharaj
Foarte adevărat. De aceea, a sta şi freca menta, îţi aduce doar suferinţă, prin repetarea unor tipare ale suferinţei, a unor eşecuri din trecutul tău. Până nu îţi pui mintea la contribuţie, viitorul tău va reproduce şi perpetua, la nesfârşit, greşelile şi suferinţa din trecut...
Teoria neaplicată în practică nu folosește nimănui cu nimic... 


PROSLĂVIND NIMICUL
Este o realitate faptul că, în prezent, în România, mişcarea spirituală cunoaşte o tot mai largă răspândire. Este o realitate faptul că românii sânt tot mai mult interesaţi de subiecte ce vizează domeniul spiritualităţii. Şi, când spun "spiritualitate", mă refer la ceea ce ţine de faţa nevăzută a realităţii, la manifestarea Spiritului în diversele sale forme de expresie, în lumea terestră. România devine pe zi ce trece un centru spiritual tot mai important. Dar,  dezvoltarea explozivă își are deficiențele ei. Românii nu au cultura și pregătirea necesară unei evoluții echilibrate și armonioase, deoarece comunismul nu a permis propagarea învățăturii spirituale, desființând chiar și psihologia, din 1974. Comunismul a creat astfel un vid, care după Revoluție a acționat ca un vârtej ce a atras și încă mai atrage în acest spațiu tot ce ține de domeniul spiritualității. Cine a încercat să se împotrivească după Revoluție importului ? Biserica Ortodoxă, care s-a erijat în Părinte Spiritual al neamului, condamnând în mod global sistemele spirituale importate și îndemnând poporul să nu urmeze alte căi diferite de cea a ortodoxiei. Cu insucces la public, după cum putem constata azi, atrăgându-și chiar resentimente din această cauză. Există și azi siteuri ale unor reprezentanți ai bisericii, care continuă lupta lor cu ‘’forțele întunericului‘’ care au invadat țara...
La noi în ţară au luat amploare, în ultimii ani, o mulţime de curente spirituale, de o mare diversitate, ce acoperă un domeniu foarte vast. Internetul a permis ca această amploare să fie fără precedent, în istoria acestui popor, și probabil chiar în istoria lumii. Ca în orice alt domeniu, în care nu există o experienţă anterioară relevantă, o serie de probleme şi-au făcut prezenţa :
1. Nu a existat un număr suficient de specialişti (învățători, maeştrii spirituali) în acest domeniu, care să asigure o dezvoltare echilibrată şi armonioasă a acestui domeniu de educaţie şi învăţământ, privind teoria şi practica spirituală.
2. Românii, în general, deși sunt atrași de nou și lucruri exotice, se cred specialişti şi meşteri buni la toate, în mod nejustificat, deoarece nu au cunoştinţele şi experienţa necesară, şi nu pun mare preţ pe utilitatea sprijinului şi ajutorului competent de care pot beneficia din partea specialiştilor. Ei îşi formează foarte rapid un sistem de credinţe şi convingeri personale destul de rigid, şi cooperează destul de greu unii cu alţii în indeplinirea unui scop comun. Această atitudine a constituit întotdeauna o frână în calea evoluţiei. Naivitatea nativă conferă predispoziţiile necesare răspândirii rapide a unor informaţii noi, dar atitudinea indolentă, refractară, lenea, prejudecăţile, mândria, constituie o piedică în calea aprofundării şi dezvoltării unor noi domenii. Două tipuri de expresii le regăsim foarte frecvent la români :
"Hai să îţi spun eu cum stă problema asta... "
"Nu mă învăţa tu pe mine ceea ce eu cunosc şi ştiu bine".
Aceste expresii tipice exprimă atitudinea românului clasic, care crede că le ştie pe toate, că are o inteligenţă nativă deosebită, că este foarte şmecher, şi că nu are nevoie de prea multă cunoaştere şi experienţă ca să ştie cum merg lucrurile în viaţa asta. El nu are nevoie de nimeni să îi dea lecţii, să facă un program de studiu, de nici un specialist, căci nu îi place nici o formă de impunere și îngrădire a libertății sale de manifestare. Din această cauză, va adopta mult mai repede și mai ușor sistemele cele mai ușoare, mai simple, care nu cer multă pregătire, efort, antrenament, bătaie de cap. La români au prins foarte bine teoriile care se mulează pe profilul psihologic românesc, învăţături care afirmă idei de genul :
Nu ai nevoie de un Maestru exterior, căci tu ai un Maestru interior care te ghidează în toate cele.
Nimeni nu ştie mai bine decât tine ceea ce ai tu nevoie.
Nu este nevoie deloc să gândeşti, ci doar să simţi.
Trebuie să renunţi la trecut şi viitor, şi să trăieşti în prezent, detaşat, fără să îţi doreşti nimic, căci dorinţele tale reprezintă o sursă de probleme pentru tine.
Trecutul şi viitorul nu există, există doar prezentul.
Sinele tău divin cunoaşte totul, deci nu ai nevoie de nimeni să te înveţe ceea ce tu ştii deja.
Renunţă la a tot fabrica gânduri, căci gândurile te rup doar de realitate, de trăirea plenară a prezentului.
Mintea ta este sursa tuturor problemelor tale, de aceea trebuie să reduci mintea la tăcere. Problemele există doar în minte. Reducând mintea la tăcere, problemele dispar...
Astfel de idei, care îndeamnă la a nu face nimic, la a renunţa să îţi mai baţi capul cu ceva, la a renunţa la sprijinul şi ajutorul altora, cât şi a le acorda tu lor, la renunţarea la cooperare datorită inutilităţii ei, etc., prind foarte bine la români. Este doar o constatare. Şi un subiect bun de meditaţie.
3. Întotdeauna au existat și vor exista în continuare oameni care profită de naivitatea și ignoranța altor oameni. Acest domeniu, deci nu face excepție, cu atât mai mult cu cât românii încă nu au dobândit capacitatea de a discrimina adevărații mentori de cei falși.
4. Datorită atitudinii generale, există tendinţa clară de răspândire cu predominanţă a unui anumit tip de învăţături spirituale, în detrimentul altora. Sunt favorizate astfel anumite direcţii şi căi de urmat. Din păcate, se manifestă astfel o tendinţă destul de pronunţată spre extremism.
Marea majoritate a adepţilor nu prezintă o deschidere spirituală suficientă pentru a putea evolua cu adevărat echilibrat şi armonios. Nu au avut parte de o educație în familie în acest sens, ne existând o tradiție de-a lungul generațiilor anterioare. Există la ora actuală o mulţime de tineri foarte dezorientaţi şi confuzi, a căror viaţă este golită de sens şi valoare, ca rezultat al faptului că au încercat să pună în practica vieţii de zi cu zi teorii care îi îndeamnă să nu facă nimic, să nu gândească nimic, să nu se bazeze pe gândirea lor logică, trăind doar prezentul, proslăvind...Nimicul...

Aici găseşti CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii :
http://loveblog4all.blogspot.ro/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. Accesează acest link pt oferta completă de magazine unde găseşti tot ce vrei : https://www.facebook.com/notes/806471976063412/ Mulţumesc ! 
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');