Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

miercuri, septembrie 18, 2013

Este bine să te mulțumești cu ce ai ? Poţi fi fericit aşa ?
ASCULTĂ TEXTUL: Dacă selectezi cu mouseul un fragment de text, textul va fi citit de o voce text-voce, după ce pagina este încărcată complet în browser!

Este bine să ai o atitudine pozitivă, optimistă, să radiezi mulţumire sufletească, adică să fii mulţumit de tine, de viaţa ta, în permanenţă.
 În acest mod te încarci mereu energetic, nu pierzi energie, deoarece eşti CALM, LINIŞTIT, RELAXAT, adică opusul stării de STRES, ÎNCORDARE, TENSIUNE, ANXIETATE (teamă şi frică), care te fac să te consumi energetic, să pierzi rapid energie.
 Dar, atenţie la capcane !
 Adică : conform principiului meu sănătos "insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare", atât starea de mulţumire INSUFICIENTĂ cât şi cea în EXCES sunt dăunătoare ! 
 Cum se traduce asta : sunt dăunătoare ambele variante : 
1 - insuficienta mulţumire - care înseamnă nemulţumire exacerbată, în exces, cât şi 
2 - mulţumirea exagerată - care înseamnă insuficientă nemulţumire mobilizatoare spre activitate - conduce la blocaj prin inactivitate, 
ambele situaţii sunt dăunătoare, contribuind la manifestarea nefericirii tale !
 Probabil că ai văzut şi tu oameni nemulţumiţi nefericiţi, dar şi oameni foarte mulţumiţi de ei înşişi şi viaţa lor, care erau, totuşi, nefericiţi...


 "Nevoile sunt multe, Katona... MULŢUMEŞTE-TE CU CE ESTE", mi-a spus, oarecum în glumă, mai demult, cineva. :)
 Dar subiectul mulţumirii "cu ce este", merită puţin dezbătut şi aprofundat, deoarece ascunde probleme importante.
  Eu, personal, am ajuns la concluziile următoare :
  1. Cei ce se mulţumesc cu ceea ce au (excesul de mulţumire), şi nu îşi doresc nimic mai mult, îşi blochează singuri procesul creator pentru care au devenit, de fapt, terrieni.
 Nu este vorba de a fi nemulţumit de ceea ce ai, sau ai obţinut până în prezent, ci de a gândi şi acţiona în mod creator, în scopul mulţumirii personale continue.  

 Bucurie şi fericire fără nici un efort personal, cu implicaţie zero, nu există. 
 Deci, trebuie, cel puţin să ceri, pentru a obţine ceva, şi asta reprezintă totuşi o acţiune, o implicare, un efort.  
 Rugăciunea reprezintă un exemplu de implicare personală în mersul lucrurilor, în mod creator. 
 Cel ce se roagă, chiar dacă nu este credincios, obţine efecte, datorită faptului că :
- gândurile emise se comportă ca nişte entităţi vii, deoarece între gânduri există fenomene de atracţie şi respingere, conform naturii lor. În "lumea" gândurilor există o activitate şi interacţiune continuă.
- Totul este Spirit, Universul este Mental, deci poate fi influenţat de mintea umană, prin gândurile emise, conform specificului lor.2. Mulţi oameni afirmă faptul că fericit poate fi doar cel ce este mulţumit cu ceea ce există, de la Natură, şi ceea ce are el, ca rezultat al activităţii şi implicării sale în viaţa socială. 

 Această idee, însă, nu se află în contradicţie cu cele prezentate mai sus, la punctul 1, ci reprezintă o completare. 
 Însă luată separat, ruptă din contextul acesta global, afirmaţia îşi pierde valabilitatea, valoarea de adevăr. Să analizăm de ce :
2.1. în primul rând, toţi oamenii care susţin că este de ajuns să te montezi psihic (autosugestionezi), că poţi fi supermulţumit şi fericit, bucurându-te continuu doar de ceea ce ai dobândit până la un anumit moment dat, fără să mai faci nimic, sunt... nemulţumiţi şi nefericiţi. 

 Ei afirmă sus şi tare că este posibil, că aşa este corect să gândeşti, dar afirmaţia nu se verifică nici măcar în cazul lor.
 Autosugestia nu funcţionează, decât, eventual, pe perioade foarte scurte de timp, efectul ei fiind destrămat rapid de insatisfacţii, supărări, frustrări, decepţii, deziluzii...
2.2. Viaţa terestră este astfel concepută, încât fiecare om este nevoit să gândească şi să acţioneze în mod continuu, pentru a se putea adapta în permanenţă la condiţiile de viaţă în continuă schimbare. 

 Toate stările sunt fluctuante, schimbătoare, neexistând nimic imuabil, veşnic, neschimbător, care să nu se afle în transformare.
2.3. Nimeni nu scapă de stările organice de foame, sete, frig, căldură excesivă, stres, oboseală, etc., care sunt neplăcute, şi, ca atare, îţi perturbă stările psihice de bucurie, mulţumire, fericire. 

 Dacă nu faci nimic, în afara faptului de a te autosugestiona că îţi este bine, că eşti mulţumit, fericit, în scurt timp te... loveşte foamea, şi te scoate din starea ta de automulţumire, trebuind să te mobilizezi pentru obţinerea şi pregătirea hranei. 
 După ce acţionezi în scopul de a te alimenta, starea de saţietate îţi produce o senzaţie de bine şi confort... pentru puţin timp, însă. 
 Acesta este un exemplu banal, şi tu mai poţi găsi, uşor şi rapid, multe altele, asemănătoare...
2.4. Nimeni nu poate fi vesel, bucuros, mulţumit, fericit, fără MOTIV. 

 Şi fiecare motiv este rezultatul unui EFORT PERSONAL.  
 Cine nu face nimic, nu depune nici un efort, nu are nici un motiv. 
 Ba, chiar mai mult, va fi copleşit rapid de stări tot mai neplăcute, inconfortabile, supărătoare, care îl vor obliga să acţioneze în vederea satisfacerii trebuinţelor şi nevoilor personale curente. 
 Satisfacerea lor face parte din procesul adaptării la condiţiile terestre de viaţă. 


 În concluzie, starea de bine, mulţumire, bucurie, fericire, este strâns legată de eforturile personale care trebuiesc depuse în permanenţă, în scopul satisfacerii trebuinţelor şi necesităţilor curente. (vezi Piramida lui Maslow).
 Cel ce depune eforturi INSUFICIENTE sau INEFICIENTE, este şi rămâne nemulţumit şi nefericit.
 Aşadar, poarta mulţumirii şi fericirii personale, în plan terestru, poate fi deschisă doar cu cheia implicării suficiente şi eficiente...


 Majoritatea oamenilor trăiesc blocaţi, într-o stare de nemulţumire aproape constantă, întreruptă de mici bucurii, ce apar ca rezultat al unor eforturi depuse în momentele în care nemulţumirile lor îi împing motivaţional, mai puternic, spre acţiune.
Oamenii au parte în viaţă, în general, de mult mai multe neplăceri şi nemulţumiri, decât de plăceri şi mulţumiri, în mod obiectiv

 Nivelul de dezvoltare intelectuală şi morală a majorităţii oamenilor conduce inevitabil spre creerea mult mai multor neplăceri, unii altora, decât plăceri, prin relaţiile interumane.
 Dacă ai observa şi analiza în mod obiectiv relaţiile tale cu ceilalţi oameni, comportamentul lor relaţional, ai remarca faptul că, datorită diverselor frici, oamenii sunt într-o permanentă tensiune, se simt mereu ameninţaţi, în nesiguranţă, atacaţi, victimizaţi, şi, drept urmare, manifestă o atitudine comportamentală mai mult ostilă, decât amicală şi prietenească, în relaţiile cu ceilalţi, mai ales cu necunoscuţii. 

 Dacă ai voinţa şi răbdarea de a observa cuvintele şi expresiile folosite în limbajul lor curent, nesiguranţa, frica, ostilitatea lor, îţi vor deveni evidente...
 
 Mulţi oameni fac referiri la copii, privind diverse aspecte ale vieţii, deci şi privitor la fericire, mulţi oameni afirmând faptul că copiii sunt fericiţi în mod natural, şi că adulţii uită, cu timpul, cum să fie fericiţi, datorită influenţelor nocive ale societăţii, sistemului... 

 Copii mici, însă, acţionează predominant emoţional, foarte puţin logic. 
 Copilul mic vrea ceva, şi plânge şi ţipă dacă nu i se dă. 
 Copilul intră rapid în criză, dacă nu îl iei cu binişorul, când îşi manifestă o dorinţă pe care nu poţi sau nu vrei să i-o satisfaci.  
 Copilul nu vrea să înţeleagă motivele, ci vrea să obţină ceea ce îşi doreşte. 
 Pe măsură ce creşte, gândirea logică va echilibra pe cea
emoţională, copilul învăţând din mers, prin experienţa sa de viaţă, faptul că nu totul i se cuvine, că nu orice dorinţă i se poate satisface, că părinţii efectiv nu pot să îi satisfacă toate dorinţele, etc.
 

 Dacă te vei posta într-un mare raion de jucării, vei observa multe lucruri interesante despre copii, şi cum reacţionează copiii de diferite vârste la tentaţii. 
 Componenta educaţională îşi are, şi ea, rolul ei, destul de important, desigur, precum şi trăsăturile individuale de personalitate ale copilului. 
 Modul de "a se descurca" al copiilor, este... discutabil.    
 Fiecare copil acumulează "tone" de frustrări în decursul copilăriei, deci... nici vorbă de vreo fericire continuă la copii...
 Eu afirm că mulţumirile şi nemulţumirile sunt cel mai strâns legate de modul logic de a înţelege lumea şi viaţa.    

 Cu alte cuvinte, de gradul conştienţei asupra realităţii.  
 Căci de aici iau naştere dorinţele şi pretenţiile absurde, ilogice şi cele logice, normale, fireşti. 
 Nemulţumirea, în esenţa ei, îşi are originea în ignoranţa şi inconştienţa umană. 
 Cu cât un om devine mai conştient, cu atât raportul numeric nemulţumiri / mulţumiri va tinde să devină tot mai mult, din supraunitar, subunitar. 
 Oamenii la care raportul este subunitar, reprezintă excepţiile de la regula generală, care este elaborată pentru media (majoritatea) populaţiei. 


 Dacă eşti cu adevărat interesat să verifici adevărul afirmaţiilor mele, păstrează asupra ta o hârtie şi un instrument de scris, şi notează-ţi fiecare trăire emoţională, plăcută sau neplăcută, trăite în decursul unei zile obişnuite.  
 Dacă raportul va fi supraunitar, eşti un om normal. 
 Dacă este subunitar, eşti o persoană de excepţie, un focar de influenţă pozitivă pentru toţi cei din jurul tău, un vindecător al rănilor emoţionale omeneşti, un om binecuvântat...

 În privinţa egoismului, se pot opera, în mod conştient, anumite transformări atitudinale. 
 Dar nu există, însă, nici o nevoie sau dorinţă, care să nu aibă o anumită doză de egoism în ea. 
 Condiţiile de viaţă terestră impun prezenţa obligatorie a egoului şi egoismului, într-o anumită măsură, în orice faci. 
 Legarea Spiritului de materie determină necesitatea prezenţei şi manifestării individualismului, sentimentului de separare, egoului şi egoismului.
 Iluzie sau nu, aşa sunt condiţiile create pentru fiinţele umane - spirite încorporate în instrumentele avatare numite organisme umane.
 Că prezenţa egoismului, în gândurile şi comportamentul propriu, este variabilă de la individ la individ, şi este mai mult, mai puţin, sau deloc conştientizată, asta reprezintă o... altă problemă, una legată de factori evolutivi, luată în discuţie în alte articole...


Din playlistul meu Youtube Bunăstare şi Prosperitate:

Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae

eJobs


nanoxyn.ro

APARATE pentru Relaxare, Protecție Eenergetică, Energizare, pentru starea ta de bine
Vezi și cărțile, sunt interesante:  http://www.aimgroup.ro/116.html
Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');