Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

joi, martie 20, 2014

Maestrul și Mintea


Există mulți "Maeştri" care proiectează vina pe... minte, învăţându-te că ea este sursa tuturor relelor şi a greşelilor vieţii tale, şi că trebuie să o... reduci la tăcere. 
Adepţii lor, însă, nu conştientizează faptul că şi această învăţătură provine tot din... minte, şi că "Maestrul" urmăreşte anumite interese, prin tentativa de a obţine reducerea minţii lor la... tăcere.
Din astfel de "învăţături" să analizăm acum o afirmaţie :
"Mintea este foarte practică, ea este un mecanism care calculează; mintea nu are nimic în comun cu iubirea."
Există aici 2 greşeli :
1.reprezentarea reducţionistă a minţii la "un mecanism care calculează",
2. afirmarea lipsei oricărei legături între minte şi iubire, datorită completei lor separaţii.
Dacă aşa ar fi, cu adevărat, atunci nici o învăţătură, a nici unui Maestru Spiritual, nu te-ar putea putea ajuta cu absolut nimic să ... ÎNŢELEGI LOGIC ce este iubirea ! 
Nici Învăţătura expusă mai sus, nici cea de mai jos, nici măcar cea a lui Isus.
Mintea, nu calculează, doar. 
Acesta este un lucru evident, căci tu, în acest moment în care citești, nu efectuezi calcule, deși îți folosești mintea pentru a înțelege ideile expuse. Nu-i așa ?

Mintea este principalul tău instrument de RAŢIONARE ŞI RELAŢIONARE la mediul terestru, viaţa terestră, experienţele de viaţă, PRINCIPALUL INSTRUMENT DE ADAPTARE.
A susţine că nu are nici o legătură cu iubirea, care este O EXPERIENŢĂ DE VIAŢĂ profundă, reprezintă o ...aberaţie intelectuală.  
Adică ceva ce are legătură cu... mintea, deoarece ea analizează şi interpretează informaţiile provenite prin simţurile corporale, informaţii senzitiv-senzoriale care reprezintă însăşi esenţa experienţelor de viaţă în plan terestru. 
Analizele şi interpretările rezultatelor sunt efectuate prin procesele gândirii.
"Maeştrii" afirmă că trebuie să trăieşti "aici şi acum", în prezent, şi că acest lucru este posibil doar prin reducerea minţii la tăcere, adică prin întreruperea fluxului constituit din procesele gândirii. 
Ei percep gândirea, procesele gândirii şi gândurile, ca fiind ceva negativ, ce trebuie obstrucţionat, stopat, anihilat, pentru a putea trăi în mod... conştient. 
Dar... ce înseamnă "a fi conştient", în condiţiile în care doar gândirea poate asigura conştientizarea realităţii ? 
Căci Realitatea este reflectată în mintea ta doar prin... gândire, şi nimic altceva.
Aceasta este definiţia gândirii : facultatea de a reflecta realitatea în conştienţă. 
Aşadar, orice tentativă de întrerupere / anulare a proceselor gândirii, (prin meditaţie, întreruperea aferentaţiei senzitiv-senzoriale, etc.) prin intermediul cărora realitatea fizică este reflectată în mintea ta, vor conduce, inevitabil, la "ruperea" ta de realitatea fizică terestră, datorită întreruperii procesului reflectării.
Eu mă refer, aici, strict la conştientizarea experienţei de viaţă din planul terestru, care constituie subiectul acestei teme, deoarece percepţia şi conştientizarea lumilor spirituale, a "dimensiunilor paralele", care reprezintă un rezultat (efect) al extracorporalizării, a percepţiei extrasenzoriale, nu se încadrează în acest subiect.
Ca să înţelegi şi mai bine legătura dintre minte şi realitatea fizică terestră, adu-ţi aminte de faptul că întreaga Creaţie reprezintă PRODUSUL UNEI MINŢI DIVINE CREATOARE. 
 Dumnezeu a gândit, a spus, şi ...zis şi făcut. 
După ce a creat fiecare lucru important, Biblia spune că a analizat să vadă dacă "este bine", această analiză ulterioară reprezentând un proces al gândirii :
"Dumnezeu a zis: „Să fie lumină!” Şi a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună;
...10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
...12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun."
Deci, tot ceea ce a creat Dumnezeu, inclusiv mintea omului, pentru a putea gândi, a fost bun. 
Să nu uităm nici faptul că omul are ceva din "chipul şi asemănarea" Sa.
Deci, Iubirea, ca orice alt element prezent în cadrul Creaţiei, indiferent de natura sa, are o strânsă legătură cu Planul Mental, cu Mintea Creatoare !  
Cum oare am putea noi să ne relaţionăm unul la altul, şi la Creator, dacă nu în Plan Mental ? 
Ai putea răspunde : 
"- Şi sufleteşte (emoţional-afectiv) !" 
Şi atunci te voi întreba : 
" - Ce este Sufletul ? Ce înseamnă "sufleteşte" ?" 
Dacă tu crezi că Sufletul nu are nici o legătură cu Mintea, atunci înseamnă că... ai o problemă ! 
Una de cunoaştere şi înţelegere a realităţilor spirituale. 
Între Minte şi Suflet există o legătură permanentă, o conexiune, un flux. 
Ele, de fapt, reprezintă două concepte abstracte, şi nu trebuie privite ca două obiecte separate şi strict delimitate între ele. 
Trebuie privite mai curând ca două componente ale aceluiaşi sistem, care se află într-o strânsă legătură, care conlucrează pentru îndeplinirea aceluiaşi scop. 
Mai exact, Sufletul trebuie privit ca o reflectare (reflexie), un instrument de care Spiritul se foloseşte pe parcursul unei vieţi terestre. 
Iar Spiritul conţine Principiul conştient al fiinţei umane, partea fiinţei care raţionează şi... calculează. 
Sufletul reprezintă o INTERFAŢĂ a Spiritului cu Planul material terestru. 
Informaţiile primite prin această interfaţă, sunt analizate şi precesate mental, prin gândire. 

Un exemplu argumentativ simplu şi concludent : dacă aş începe să îţi descriu în detaliu o scenă de amor, sau scena unei mese copioase şi apetisante, sau scena unei violenţe ieşite din comun, etc., tu ai reacţiona atât mental cât şi sufleteşte, deoarece procesarea mentală a informaţiilor primite de la mine ţi-ar genera anumite idei, cât şi o anumită stare sufletească, anumite trăiri emoţionale !
Aşa este, sau nu ? Decide singur. :)
Iubirea este definită ca o STARE AFECTIV-SUFLETEASCĂ. 
Aşa este ? Atunci... înseamnă că există legătură între ceea ce gândeşti cu mintea ta, şi starea sufletească denumită "iubire", deoarece am arătat că există legături între procesele gândirii şi trăirile emoţionale (sufleteşti). 
Cu atât mai mult, cu cât, poate vei înţelege acum, că iubirea este de fapt o stare MENTAL-AFECTIVĂ / SUFLETEASCĂ. 
Nu există stări sufleteşti care să nu producă nici o reacţie mentală, deoarece rolul şi scopul sufletului, al trăirilor sufleteşti, este tocmai cel de a influenţa gândirea şi Principiul conştient. Ceea ce afirmă fiecare, se bazează, bineînţeles, pe... gândirea sa logică.
 "Maestrul" a emis nişte judecăţi, construind, pe baza lor, anumite raţionamente, şi trăgând anumite concluzii. 
Eu am procedat la fel. 
O concluzie logică poate avea doar două valori : adevărat şi fals.  
Dar este aberant să dai vina pe minte, pe mintea cuiva, ca şi cum ea ar reprezenta ceva total separat de fiinţa lui, susţinând că mintea sa este de vină pentru faptul că el a emis judecăţi şi raţionamente incorecte, false. 
Este aberant să disociezi total Spiritul, ca Principiu Conştient, gânditor, de gândirea sa. 
Că Spiritul său este confuz, că nu deţine destule informaţii, că este iluzionat, că nu este destul de conştient de realitate, este cu totul altceva. 
Este ca şi cum ai da vina pe mâna ta că greşeşte, că este malefică şi distrugătoare, când te tai cu cuţitul... 
Cuţitul este un instrument, nu poţi da vina pe un instrument. Privind mâna şi mintea ca pe nişte instrumente, mecanisme, de care Spiritul se serveşte, ce vină ai putea da pe ele ?...

Nici tu, nici eu, nici "Maestrul", nu greşim ÎNTOTDEAUNA. 
Greşim doar când emitem presupoziţii şi presupuneri privind lucruri, obiecte, procese şi fenomene, pe care nu le cunoaştem şi nu le înţelegem bine, adică deloc sau insuficient.
Mintea raţionează deoarece ăsta este rolul şi scopul ei : să raţioneze logic, în scopul conştientizării cât mai rapide şi mai corecte a Realităţii, pentru a te putea adapta şi supravieţui. 
Dar nu uita că mintea este şi... creatoare. 
‘’Mind is The Builder.‘’ - Edgar Cayce.
Nu da vina pe minte şi gândire niciodată, deoarece te servesc pe tine, servesc scopurilor tale, în măsura în care tu înţelegi cum trebuie să te serveşti de aceste instrumente extrem de utile. 

A percepe, a simţi, nu ar avea nici o valoare pentru tine, dacă tu nu ai putea judeca, raţiona, compara... calcula. 
Exemplu concludent ? Orice boală psihică, care afectează capacitatea intelectuală, de procesare, analiză şi sinteză a informaţiei, la oamenii la care percepţia nu este afectată. 
Dacă gândirea cuiva este perturbată, dar percepţia nu, automat reflectarea realităţii percepută, şi trăirile sale sufleşti, sunt confuze şi incoerente. 
Asta demonstrează că între gândire şi viaţa sufletească există o strânsă legătură, iar sentimentul iubirii face parte din ...viaţa sufletească.
 
Dacă Mintea ar reprezenta ceva rău, cu cât ai gândi mai puţin, cu atât ar trebui să îţi meargă mai bine. 
Fă o probă practică, de verificare : urcă-te la volan, intră în trafic, şi în ce moment vrei tu, hotărăşte : 
"- Din acest moment îmi voi întrerupe fluxul gândirii, nu voi mai efectua nici un calcul, nici o comparaţie, nici o analiză, nici un raţionament..."
 Poate că îţi va fi foarte bine... câteva secunde, după care... :)
Alt exemplu ? Păi... lasă-te condus de cineva care ...nu gândeşte... :)Cum ești indus în eroare de gândurile pe care le crezi a fi “ale tale”
Fenomenul telepatic reprezintă o realitate indiscutabilă. 
Într-un mic experiment am efectuat o comandă mentală emisă de altcineva care nu avea nici un antrenament, fără să realizez deloc faptul că gândul şi intenţia nu erau ale mele, deşi eram treaz şi conştient...
Pentru un om normal este imposibil de determinat care gânduri sunt proprii şi care sunt induse din afară. 
Un gând care "îţi vine" şi care conţine o idee cu caracter negativ te influenţează în mod atât de "normal" încât nu poţi discerne faptul că ai fost ţinta unui atac psihic, dacă eşti convins de faptul că toate gândurile sunt... "ale tale".
Referitor la stările afective, problema este asemănătoare
Un gând poate să îţi inoculeze o anumită stare psiho-afectivă, anumite trăiri emoţionale induse din afară, de altcineva.
Acestea nu sunt poveşti, ci realităţi experimentate, adevăruri, oricât de amuzante ar părea ele la prima vedere.
Nu contează câtă putere ai sau nu, ci caracterul şi natura gândurilor care sunt îndreptate asupra ta. 
Caracterul şi natura lor fac diferenţa între o influenţă pozitivă şi una negativă, exercitată de altă fiinţă asupra ta, pe cale mentală. 
Toţi suntem în legătură unii cu alţii, şi aceste legături conţin şi canale de comunicare prin forme-gând.
TELEPATIA FUNCŢIONEAZĂ ÎN PERMANENŢĂ, IMPLACABIL, FĂRĂ CA OAMENII OBIŞNUIŢI SĂ CONŞTIENTIZEZE ACEST FENOMEN.
Dacă emit un gând pozitiv, gândind despre tine că eşti o persoană plăcută, plină de energie, succes şi prosperitate, vei resimţi în mod real influenţa acestui gând, ca o stare afectivă plăcută, pozitivă, energizantă, şi ai putea percepe chiar şi ideile transmise, dacă ele sunt clare şi concise, şi dacă tu în acel moment nu eşti prins într-o activitate care necesită o focalizare a atenţiei deosebită (de exemplu o discuţie). 
De aceea gândurile pozitive îndreptate asupra altuia este bine să le transmiţi când nu este implicat în vreo activitate, de exemplu în timpul somnului.
Gândul este remanent un timp, nu se "stinge" imediat. 
Poţi învăţa să discerni provenienţa lui externă.
Atitudinea este deosebit de importantă. 
De aceea încerc să mă menţin într-o notă optimistă, relaxată, deoarece acţionează ca o conectare la o sursă de energie vindecătoare ce are capacitatea de a dizolva intruziunile negative. În plus, astfel nu eman gânduri negative spre nimeni, doar optimism şi energie, indiferent de acţiunile şi emanaţiile lor. 
Deşi sunt critic şi provocator deseori, în atitudinea mea nu există răutate, supărare, ură, răzbunare,...

Acum să analizăm sumar cazul vocilor interne, căci ele au puterea de a te induce în eroare, făcându-te să dai vina pe mintea ta. 
Când citeşti aceste rânduri, pare că auzi o voce internă care rosteşte cuvintele citite în gând, în mintea ta. 
Când te gândeşti la ceva, o voce internă parcă îţi rosteşte acele idei care "îţi vin" în minte. 
Când eşti într-o dilemă, apar voci care se contrazic prin ideile care "îţi vin" în minte, aducând argumente pro şi contra. 
Dacă numeri în gând de la 1 la 10, vei auzi o voce internă care rosteşte numerele. 
Fiecare om susţine că primeşte anumite inspiraţii, unii le numesc intuiţii, cu caracter divin sau ceva asemănător, căci le percep ca provenind clar de undeva din afara fiinţei lor omeneşti, ca un fel de transmisii telepatice, sub formă de voci, imagini, sau şi şi.
La unii oameni, vocea (vocile) internă scapă de sub control... 
Ea începe să îi înjure, să le poruncească să facă anumite lucruri, declară că este vocea cuiva anume, a lui Dumnezeu, a Diavolului, Isus, sau alte... personalităţi. 
Unii numesc acest fenomen "disociere de personalitate", "personalităţi multiple", sau altfel, în funcţie de câte voci se manifestă incontrolabil, sau alte caracteristici. 
Nebuni ? Bolnavi psihic ? 
Pare simplu şi comod de pus o astfel de... etichetă. 
Dar ea nu rezolvă nimic. Nu oferă o explicaţie.CP : "Da, Kato, toate variantele expuse de tine sunt veridice (la nivel comportamental uman), din păcate. 
Autorul este, însă, unul singur : mintea."

Kato : :) Eu atenţionez asupra faptului că nu trebuie să daţi vina pe voi înşivă, ci să căutaţi sursa (autorul) şi să învăţaţi să o depistaţi. 
Gândurile negative nu vin dinăuntru, din fiinţa voastră ! 
Cum puteţi să credeţi aşa ceva ? 
Cum puteţi să daţi vina pe minte, când ea este un instrument ? 
Aţi căzut în capcana propriilor convingeri, dar care v-au fost inoculate din afară.
Mintea nu este o entitate spirituală separată de fiinţa ta, care să poată să îşi facă de cap singură, deci a da vina pe minte înseamnă a da vina pe tine însuţi, pe gândirea ta, a te autoculpabiliza, a te învinovăți.
GÂNDURILE CARE "ÎŢI VIN" REPREZINTĂ CHEIA ÎNŢELEGERII, ŞI DE LA ELE TREBUIE SĂ PORNEŞTI ÎN EXPLORARE ŞI ANALIZĂ.
Mecanismul este următorul :
1. Tu eşti convins că toate gândurile care îţi străbat mintea sunt "ale tale".
2. Fiind convins că toate gândurile sunt ale tale, tu te încrezi în ele, te bazezi pe ele, susţinându-le, din orgoliul şi mândria personală. Toţi îşi susţin cu vehemenţă ideile, ne interesându-i în primul rând adevărul, ci doar susţinerea părerilor proprii în faţa celorlalţi.
3. Convingerea apartenenţei proprii te lasă fără nici o protecţie în faţa ideilor conţinute de gândurile inoculate.
4. Lipsa discernământului şi a protecţiei conduce la posibilitatea de a putea fi manipulat telepatic extrem de uşor
Eşti influenţat fără să conştientizezi, în alegerile şi deciziile tale.
6. Şmecheria prin care se evită auto cupabilizarea excesivă este reprezentată de ideea disocierii dintre tine şi mintea ta, gândirea ta
"mintea este de vină, redu-o la tăcere !" 
La ce conduce asta ? 
LA ANULAREA CONTROLULUI PROTECTOR RAŢIONAL, PRIN ANIHILAREA GÂNDIRII TALE ! 
Antivirusul şi firewall-ul tău sunt astfel... dezactivate, cu acordul tău, de tine însuţi, prin manipularea gândirii tale, telepatic.
5. Avertizările mele poate determina apariţia în mintea ta a unor gânduri contrare, care caută să îţi abată atenţia de la logica expusă de mine, sau sunt chiar orientate împotriva mea, în sensul ruperii oricărei relații cu mine și ideile mele. 
Observă-le şi analizează-le cu atenţie. 
Ele sunt sau nu sunt "ale tale" ?...

Distribuie articolul, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner


Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');