Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

miercuri, martie 19, 2014

Legea Compensării (Kato) și Ciclul Kato

Mai jos vei găsi două articole mai vechi, postate mai demult pe un forum administrat de mine, care tratează aceeași problemă, din două puncte de vedere diferite. 

Principiul compensării (Kato)
În mod normal, oamenii raportează tot timpul noul la vechi, şi încearcă să găsească soluţii la problemele din prezent, sondând trecutul. Toate informaţiile noi sunt integrate şi asimilate prin crearea unor legături logice cu cele vechi, într-un sistem unitar. Situaţiile noi sunt raportate mereu la experienţa acumulată în trecut. De ce ? În principal datorită faptului că raportând o situaţie nouă la experienţa ta anterioară, ai o bază concretă de raportare, un punct de sprijin şi echilibru necesar. A te raporta la experienţa ta, înseamnă a iniţia procesul gândirii, prin emiterea unor judecăţi comparative. Compari asemănările şi deosebirile, şi încadrezi noul într-o schemă prestabilită, existentă.
Studiind cazuri patologice în care subiecţii prezintă amnezie (lipsa amintirilor), se remarcă faptul că oamenii se adaptează şi se integrează cu atât mai greu în mediul natural şi social, cu cât pierd mai mult din amintirile experienţelor de viaţă personale. Ei pierd aceste amintiri în sensul că din cauza unor anumiţi factori nu mai pot accesa informaţiile existente în memoria de scurtă sau de lungă durată. Cel ce nu se mai poate raporta la experienţele sale din trecut, se simte ca o fiinţă pierdută în acest plan terestru, lipsită de identitate.
Când iei o decizie de a acţiona, tu vei acţiona conform mecanismelor şi tiparelor tale comportamentale care ţi-au asigurat succesul şi reuşita în situaţii asemănătoare, desfăşurate anterior. Este greu să conştientizezi aplicarea instinctivă a acestor tipare de gândire şi comportament, dacă nu practici meditaţia orientată asupra faptelor tale din trecut. Este de asemenea greu de conştientizat posibilitatea practică de aplicare a unor mecanisme utilizate de anumiţi oameni de succes, dacă nu practici meditaţia asupra faptelor celor din jurul tău.
Aplicarea mecanică a unor tipare, a unor modele umane de gândire şi comportament (de ex. modelul Cristic) fără conştientizarea mecanismelor cauzale implicate, nu poate asigura succesul şi reuşita. Poate că ajută în unele cazuri, dar mai mult te vor bulversa rezultatele inconstante, decât să te ajute cu ceva. Mai concret : este superb modelul cristic, dar nu înseamnă că trebuie preluat întocmai, şi aplicat forţat în viaţa ta. Efectiv nu este posibil aşa ceva, şi această forţare uriaşă te-ar distruge. Nu este posibil, deoarece nivelul conştiinţei şi conştienţei tale sunt foarte îndepărtate de cele cristice. Doar cel ce se va ridica la aceste niveluri, va putea adopta modelul lui de gândire şi comportament. Însă, evoluând spre ele, adoptarea se va produce printr-o transformare treptată interioară, în mod natural şi firesc, pe nesimţite, gradat, fără nici o ...forţare. Cel ce crede că dacă va adopta mecanic afirmaţiile memorate ale vreunui Maestru, şi stilul lui de viaţă, în mod forţat, acest lucru îi va face bine, se înşeală, căci forţarea îi va produce un mare dezechilibru interior şi multă suferinţă...
Referitor la măsura în care oferi şi primeşti, această problemă se bazează pe legea compensarii. Da. Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se ... transformă !
Sună cunoscut şi banal, dar aceste afirmaţii conţin în ele anumite secrete (implicații) greu de pătruns cu gândirea logică şi simţurile corporale. De aceea trebuie luate ca atare, şi meditat profund la sensul şi semnificaţia lor. Următoarele afirmaţii le-am enunţat încercând să exprim Legea Compensării într-o formă mai detaliată, pentru a fi înţeleasă esenţa ei de oricine, simţind nevoia de a le grupa şi a le conferi un titlu, pentru o mai ușoară relaţionare la această viziune personală. Deoarece le-am denumit iniţial "Principiul compensării Kato" , într-un material postat pe alt site, voi păstra acest titlu şi aici. În timp voi reveni cu completări şi revizuiri ale acestui text, ce nu prezintă idei noi, inventate de mine, ci mai mult o sinteză. Toate adevărurile au fost spuse, ele sunt doar repetate (mai mult sau mai puţin… denaturat...)
1. Totul se învârte în cercuri (sfere), în transformări continue, la nesfârşit.
2. Nimic din ceea ce există în sfere nu se pierde, şi nu apare nimic în plus, ci totul trece prin stări diferite. ( Universul se află într-un echilibru de sarcini pozitive şi negative. Noutatea reprezintă efectul transformării de stare a ceva ce, la un anumit nivel, nu apare și nu dispare. Rămâne de completat cu acţiunea luminii, ca purtătoare de informaţie, care poate intra şi ieşi din sfere, circulând din sferă în sferă, fără a influenţa echilibrul )
3. Pentru a primi ceva, trebuie să creezi întîi un gol, un vid, oferind ceva. Asta iniţiază o schimbare de stare şi procesul compensării !
4. Cine nu poate oferi nimic, nu poate primi nimic, căci nu poate iniţia procesul.
5. Cine iniţiază procesul oferind ceva, va primi inevitabil ceva în compensare, inevitabil, indiferent de credinţa şi voinţa sa.
6. Ceea ce ai dat, niciodată nu va fi identic cu ceea ce vei primi ! Ceea ce vei primi nu va fi identic cu ceea ce vei oferi ! Asta deoarece "totul se transformă, în ...altceva !"
7. Când oferi şi primeşti, orice câştig şi orice pierdere sunt aparente
8. Prezenţa şi lipsa (absenţa) sunt reale, ele evidenţiind faptul că procesul este în desfăşurare
9. A arunca (a te dispensa de) ceva nu înseamnă "a da" ,"a oferi". Ceea ce arunci nu ţi se va compensa ţie cu nimic, dar o transformare va avea loc în afara ta
10. Transformările nu au loc instantaneu, deci nu te aştepta să primeşti pe loc ceva în
compensare la ceea ce ai dat
11. Ceea ce oferi trebuie să aibă o utilitate concretă pentru altul. Dacă nu are, nu se poate considera ofertă. Nu se poate compensa ceva inutil prin altceva util ! Ceea ce dai în mod inutil reprezintă ceva aruncat ! Nu aştepta compensare !
12. Excepţia de la regulă : se poate considera oarecum că tu, personal, pierzi când arunci, şi când respingi oferta altuia. Dar per total totul se compensează în sferă, atât că procesul compensării, ca închidere a cercului, nu se va mai încheia la tine, deşi se realizează prin tine ! Pierderea, aşadar, poate fi considerată aparentă, privind global.

Acesta este un model teoretic al proceselor care au loc în realitate, ce prezintă anumite lipsuri şi inconvenienţe, care va mai fi îmbunătăţit. Însă valoarea sa explicativă, din punct de vedere al utilităţii, este deosebită, deoarece oferă în mod real un plus de înţelegere a experienţelor tale zilnice de viaţă.
Cred că nu există om normal care să nu trăiască cu impresia faptului că a dat mai mult decât a primit. Cum se naşte această impresie ? Este un efect al principiului compensării descris mai sus ! Deoarece tu nu primeşti înapoi exact ceea ce dai, rămîi cu impresia că nu ai primit nimic în schimb. Dacă înţelegi însă mecanismul descris, totul va deveni mult mai simplu pentru tine... Sper...
Poate că acum vei reuşi să înţelegi faptul că Legile divine ale naturii sunt în aşa fel întocmite, încât Divinitatea nu trebuie să intervină în mod personal în cadrul jocului vieţii, pentru a te pedepsi sau recompensa. Tu o faci, singur, prin ceea ce gândeşti şi înfăptuieşti. Tu, de fapt, te autorecompensezi şi te autopedepseşti, fără să conştientizezi în mod normal acest lucru. De aceea, a proiecta meritul sau vina asupra altuia, asupra societăţii, asupra Divinităţii, denotă faptul că nu ai conştientizat încă modul de funcţionare al mecanismelor nevăzute ale acestei lumi. Doar prin logică şi simţurile senzoriale, este extrem de greu să ajungi la un astfel de nivel.
De aceea eu afirm faptul că Dumnezeul nu este nici bun nici rău, ci transcende dualitatea. El nu se implică nici afectiv, nici comportamental. Fiind omniprezent şi omnipotent, atoateştiitor, cunoaşte dinainte viitorul. Dacă unii oameni numiţi profeţi şi clarvăzători au putut face profeţii despre viitor, cum oare nu ar cunoaşte Divinul acest viitor ? Povestea trecutului şi viitorului care coexistă de fapt cu prezentul, într-o desfăşurare spaţio-temporală perceptibilă spiritului detaşat de influenţa materiei, este complicată şi de neînţeles neiniţiaţilor. Pentru ei rămâne o problemă de ... credinţă.
Pentru omul de rând contează foarte mult să înţeleagă faptul că există o ordine şi o echitate universală, valabilă pentru absolut toată lumea. În rest, totul rămâne o problemă de implicare prin efort personal, pentru a cunoaşte, înţelege şi conştientiza, în scopul evoluţiei spirituale ...neîntrerupte...


CICLUL KATO.
Viziunea (ideologia) mea asupra ciclurilor de manifestare, evoluţie şi transformare, pe scurt :Deoarece există o legătură subtilă cauzală, imperceptibilă, privind determinismul cauză-efect, şi acesta acţionează în cadrul unor sfere de existenţă, există şi un ciclu de dare-primire care funcţionează în mod automat, în interiorul fiecărei sfere.
Doar cine iniţiază un ciclu, punând roata în mişcare, oferind ceva, va putea primi ceva, conform legii : nimic nu se pierde, nimic nu câştigă, totul se transformă. Astfel câştigul şi pierderea sunt aparente, reprezentând doar etape ale unei transformări. Pierzând vei câştiga, şi câştigând vei pierde, deoarece totul se compensează, prin transformarea continuă.
Mai clar, cele două principii, care se completează reciproc, definesc legile mecanismului cauzal privind ceea ce dai şi ceea ce primeşti :
1. Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se TRANSFORMĂ.
2. Totul se COMPENSEAZĂ, încontinuu, în cadrul ciclurilor de transformare, în mod automat.

Concluzii logice foarte importante şi utile pot fi desprinse din îmbinarea celor două principii :
1- Nu există câştig fără pierdere, şi pierdere fără câştig.
2- Cine nu poate oferi nimic, nu poate primi nimic.
3- Cine dă ceva, inevitabil şi automat va primi ALTCEVA, în compensare, pentru că a iniţiat un proces de transformare.
4- Măsura în care oferi este măsura în care primeşti.

5- Niciodată nu vei primi exact ceea ce ai oferit, deoarece asta nu înseamnă transformare ! De aceea oamenii, în ignoranţa lor, au impresia că dau dar nu primesc, deoarece se aşteaptă în mod incorect să primească înapoi ce au dat ! Foarte important să înţelegi asta, pentru a putea fi împăcat cu tine însuţi, cu oferta ta, şi cu toţi ceilalţi, privind oferta lor îndreptată către tine.
6- Fiecare om are ceva de oferit, altceva decât alţii, tocmai pentru a putea exista o transformare, o compensare, pentru ca fiecare să poată primi altceva decât ceea ce a dat !
7- Dacă tu oferi altora ceea ce au ei nevoie să primească, ei îţi vor oferi ceea ce ai tu nevoie să primeşti.
8- Principiul acţiunii şi reacţiunii este o consecinţă logică a păstrării echilibrului, în conformitate cu principiile enunţate mai sus.
"Dacă dai vei primi înapoi automat, în aceeaşi măsură" este echivalent cu : "Când un corp acționează asupra altui corp cu o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță (numită forță de reacțiune) de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar"- acest principiu este cunoscut sub numele de Principiul acțiunii și reacțiunii, sau Principiul al III-lea al mecanicii, formulat de Newton.

9- A te aştepta să primeşti înapoi exact ceea ce ai dat, denotă faptul că nu ai înţeles ideile 1-8 postate mai sus.
Sau că tu ai oferit doar un... ÎMPRUMUT, mai mult sau mai puţin conştient...

 CUM SĂ FACI SĂ PRIMEŞTI MAI MULT:
Nu poţi să primeşti nimic, şi nu poţi să dai nimic, dacă nu te implici deloc.
Legea compensării îţi impune să dai pentru a primi, şi să primeşti pentru a putea da, pentru a-ţi putea fi acceptat ceea ce dai. 
Dacă ceea ce vrei să dai nu este primit, de fapt nu ai dat nimic deoarece nu a fost primit nimic, şi asta conduce la imposibilitatea de a mai primi ceva, la rândul tău, în continuare, datorită blocării ciclului transformării, căci nimic nu se câştigă, nimic nu se pierde, ci totul se transformă, prin compensare !
Concluzie : Primeşte orice, cu inima deschisă, pentru a-ţi fi primit orice, cu inima deschisă, căci doar aşa vei putea menţine deschis la maxim ciclul de dare-primire, procesul de compensare universal la nivelul tău individual...


Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribeto Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribeto Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');