Kato Live ora 22

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, martie 28, 2014

Iubirea ca stare, trăire emoţională

IUBIREA CA SENTIMENT (STARE / TRĂIRE AFECTIVĂ)

1. nu toţi oamenii iubesc la fel.
2. nu toţi oamenii înţeleg acelaşi lucru, aceeaşi stare, când se referă la termenul "iubire".
3. iubirea este un sentiment (proces afectiv specific uman, care exprimă ATITUDINEA omului față de realitate; simțământ. Afecțiune.) 
Ca orice sentiment, este o REACŢIE ADAPTATIVĂ la realitatea în continuă schimbare, modelată (influenţată / condiţionată) de factori interni şi externi.
4. fiind un sentiment, este inevitabil o stare emoţională : SUBIECTIVĂ, MOBILĂ, FLUCTUANTĂ, variabilă în timp ca durată şi intensitate, MOTIVAŢIONALĂ, şi reprezintă o POLARITATE, având şi o stare complementară, ura (unii afirmă că frica, deoarece este substratul ei)
5. are legătură directă cu fenomenul de atracţie-respingere, cu sistemul de forţe centrifuge-centripete, căci iubirea se resimte psihologic-afectiv ca atracţie, iar ura-frica, ca respingere.
6. are legătură directă cu polaritatea universală, întreg Universul fiind în echilibru de sarcini pozitive şi negative. (polaritate = proprietate a unui sistem fizic de a avea, în două puncte ale sale , caracteristici de aceeași natură , dar opuse una celeilalte.)
7. are legătură cu fenomenul de rezonanţă, atât rezonanţa afectivă cât şi alte tipuri.
8. are legătură cu deschiderea mentală (intelectuală şi afectivă) faţă de nou, fiinţe, sine, adevăr (realitate).

IUBIRE SI FERICIRE
Iubiri nefericite ? Este o contradicţie ! Starea de Iubirea aduce întotdeauna fericirea cu ea.
Cu dragostea, însă, lucrurile stau altcumva. Dragostea este... trecătoare...
Iubirea pe care ai simţit-o o dată pentru cineva, nu are moarte, sfârşit, şi îţi aduce fericirea în suflet, de câte ori îţi îndrepţi atenţia spre acea persoană, indiferent dacă mai eşti sau nu în relaţie cu ea.
"A iubi un om" reprezintă procesul prin care acel om declanşează în tine starea sufletească (trăirea emoţională) de iubire. Acel om reprezintă un instrument care te conectează la starea de iubire. Cum ? Prin rezonanţă.
El face să vibreze în tine ceva ce declanşează rezonanţa. 
Sânt extrem de rari oamenii care pot declanşa acest proces, prin prezenţa lor, gândirea, comportamentul, şi chiar şi numai amintirea pe care au lăsat-o în memoria altor oameni.
Mulţi oameni au cunoscut dragostea, puţini iubirea.
Cine afirmă că iubirea poate să moară, să se sfârşească, să îţi aducă nefericire, acel om nu a iubit, ci a fost doar îndrăgostit...

A dărui sau a oferi ceva pentru a negocia ?
A dărui înseamnă a acţiona într-o anumită direcţie, sensul fiind spre ceilalţi. Cel ce este în echilibru şi armonie, dăruieşte cu efort minim, în mod natural, emanând din sine, prin orice manifestare, ceva ce ceilalţi vor preţui foarte mult, atât ca formă cât şi ca şi conţinut.
Darul real poate veni numai de la un om foarte bine echilibrat, care nu oferă din nevoia de a primi ceva în schimb. El nu încearcă astfel să negocieze tot timpul ceva cu ceilalţi.
Majoritatea partenerilor oferă ceva, dar nu în dar, doar pentru a putea emite pretenţii ulterioare privind ceva ce ar trebui să primească înapoi. 
Dacă nu primesc înapoi cel puţin cât au dat ei, în opinia lor, se declară nemulţumiţi, declarând că au fost înşelaţi datorită faptului că...schimbul nu a fost corect. 
Bieţi oameni care încearcă cu desperare să negocieze totul, inclusiv dragostea și iubirea. În… favoarea lor, bineînţeles...
Când relaţia ajunge un ping-pong de pretenţii şi reproşuri, dragostea s-a transformat într-un simplu proces de negociere. Aceasta este însă doar o nouă lecţie utilă celor care mai au ceva de asimilat din astfel de experienţe. Nu trebuie condamnaţi, ci sprijiniţi să asimileze ceea ce au de asimilat.
Nici o relaţie nu este perfectă. Și nici un om. De aceea, negocierile şi acceptarea de compromisuri se impun cu necesitate, în majoritatea cazurilor. 
Excesul, bineînţeles, va conduce la destrămarea relaţiei, deoarece atunci când ajungi să negociezi totul, şi să faci încontinuu compromisuri, viaţa devine tot mai stresantă, tot mai insuportabilă.
De reţinut însă şi faptul că, pentru un om obişnuit, absenţa totală a compromisurilor şi negocierilor va fi percepută ca o lipsă, şi îl va determina să le caute şi să le provoace, din când în când, pentru "a se simţi bine", "a se simţi viu", activ, etc.
Insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare...
Există iubirea în exces, iubirea sufocantă, unii au simţit-o încă de copii. Există şi lipsa, insuficienţa. Există şi percepţii false privind excesul şi insuficienţa. Şi mai există multă, multă confuzie...

Majoritatea oamenilor sunt convinşi de faptul că iubirea reprezintă o stare de linişte şi pace, de împăcare. 
Ei confundă starea de echilibru cu iubirea. 
Viziunea mea este cu totul alta, mai... ştiinţifică :
IUBIREA ÎNSEAMNĂ ATRACŢIE, URA RESPINGERE.
IUBIREA ESTE DINAMICĂ, ACTIVĂ, NU O STARE PASIVĂ.
FRICA ESTE O SUPAPĂ DE DESCĂRCARE ENERGETICĂ, DE DEVITALIZARE.
STAREA DE LINIŞTE, PACE ŞI ARMONIE, ESTE O STARE DE ECHILIBRU, OBŢINUTĂ DOAR CÂND ATRACŢIA ŞI RESPINGEREA SUNT ÎN ECHILIBRU.
STAREA DE ARMONIE RESIMŢITĂ ÎN PUNCTUL DE ECHILIBRU NU TREBUIE CONFUNDATĂ CU IUBIREA, CARE ESTE UN PROCES DINAMIC, ACTIV, BAZAT PE FENOMENUL ATRACŢIEI... 
De aceea starea de iubire este fluctuantă.
În această viziune, iubirea, atracţia, se poate manifesta insuficient, sau excesiv, sufocant, distructiv !
Cum se traduce asta, într-un limbaj mai... ştiinţific : FORŢA DE ATRACŢIE EXCESIVĂ, MANIFESTATĂ DE O PERSOANĂ ASUPRA ALTEIA, DETERMINĂ O APROPIERE EXCESIVĂ, ŞI MENŢINEREA APROPIERII EXAGERATE, CEEA CE CAUZEAZĂ IMPLICIT O PRIVARE DE LIBERTATE, O REDUCERE A GRADELOR DE LIBERTATE PE CARE LE-A AVUT ANTERIOR FIINŢA ATRASĂ ÎN SFERA DE ACŢIUNE ŞI MANIFESTARE A CELEI CARE A ATRAS-O. 
ACEASTĂ STARE, CONFERITĂ DE REDUCEREA GRADELOR DE LIBERTATE, VA FI PERCEPUTĂ EMOŢIONAL CA O SUFOCARE, PRIVARE DE SPAŢIU ŞI AER, ŞI VA FI URMATĂ, ÎN MOD NORMAL, DE O TENTATIVĂ DE ELIBERARE DIN SFERA DE ACŢIUNE LIMITATOARE, ÎNGRĂDITOARE, PRIN MANIFESTAREA ENERGICĂ A UNEI FORŢE DE ÎNDEPĂRTARE, DE RESPINGERE.

În viziunea mea, trebuie să ajung la Teoria Unificării, care să pună în acord spiritualitatea cu religia şi ştiinţa (fizica, chimia, psihologia, logica...). Asimilând iubirea cu atracţia şi ura cu respingerea, ca poli ai manifestării emoţionale, am stabilit o legătură foarte importantă, între toate 3 (spiritualitate, religie, ştiinţă).
De asemenea, stabilind că starea de deplină armonie psihoafectivă este asimilabilă stării de echilibru existente între procesele (forţele) de atracţie şi cele de respingere. 
Starea de samadhi, nirvana, în care subiectul se simte în deplină ARMONIE cu lumea şi viaţa, este resimţită în momentul în care el ajunge în punctul de echilibru, nemaifiind atras şi respins în mod dezechilibrant. 
Dar această stare de echilibru total nu poate fi menţinută în mod permanent, ci doar în starea de meditaţie specială, când spiritul este detaşat de corporalitate şi viaţa corporală terestră. 
Când omul revine la viaţa terestră, este supus fluctuaţiilor vieţii
afective, atracţiilor şi respingerilor. 
Excepţia care întăreşte regula, este reprezentată de câţiva Mari Maeştrii clarvăzători, care şi-au depăşit condiţia umană, vieţuind la un alt nivel, de neînţeles omului obişnuit lipsit de o pregătire superioară spirituală. Acei Mari Maeştrii s-au ridicat chiar deasupra necesităţii vieţuirii sentimentului de iubire, mult aclamat de majoritatea oamenilor, care reprezintă doar un pol al polarităţii vieţii afective. 
Ei au transcens această polaritate a vieţii sufleteşti, aceasta fiind CONDIŢIA OBŢINERII STĂRII DE ECHILIBRU PSIHOAFECTIV : DEPOLARIZAREA, SUB TOATE ASPECTELE EI.
Maestrul nu are NEVOIE DE IUBIRE. Maestrul nu are nevoie să primească de la nimeni iubire, sau să ofere cuiva iubire. Dacă ar simţi (avea) o astfel de NEVOIE, nu ar fi încă DECONDIŢIONAT DE NECESITATEA VIEŢII AFECTIVE BIPOLARE ! 
Transcenderea înseamnă decondiţonare, depolarizare, echilibrare, centrare, FĂRĂ FLUCTUAŢII AFECTIV-SUFLETEŞTI.
ACEASTA ESTE O STARE DE GRAŢIE DIVINĂ, ÎN CARE SPIRITUL ESTE ELIBERAT DE CONDIŢIONĂRI, DE TREBUINŢE ŞI NECESITĂŢI.

"Distruge acel duşman al cărui nume este dorinţa", spune un vechi text hindus. "Să fii egal în câştig şi pierdere, cu mintea neclintită". Atunci vei fii în Yoga (Uniune)... Foarte greu de înţeles pentru un neiniţiat, şi imposibil de ajuns în această stare, fără o iniţiere serioasă. Nu încerca asta acasă, de unul singur, nesupravegheat ! :)
Exprimarea care a folosit termenii "distruge" şi "duşman", nu este cea mai potrivită, fiind mai mult menită să inducă în eroare pe neiniţaţi. Căci dacă tu crezi că ai de dus o luptă, că ai de distrus ceva, şi că ai vreun duşman, nu ai nici o şansă de reuşită să ajungi în echlibru. Este o exprimare metaforică, dar al cărei înţeles este corect perceput de un iniţiat...
Maestrul care a transcens condiţia umană este numit şi "eliberat în viaţă", în sensul că este eliberat karmic, și mai vieţuieşte încă experienţa corporalităţii. Dar trebuie ştiut şi înţeles faptul că el este deja detaşat în mod parţial de corpul fizic pe care îl mai foloseşte încă doar pentru a mai putea fi încă perceput de oameni. 
Moartea nu implică încetarea activităţii spiritului, ci doar detaşarea de trup, instrumentul de experimentare folosit ocazional.
Spiritul omului ce moare neîmpăcat, nu va dobîndi în mod automat liniştea şi pacea (echilibrul) odată cu decorporarea sa, ci va păstra ataşate de el lucrurile (aspecte karmice) de care nu s-a putut detaşa (nu le-a putut "stinge", "anula") până în momentul morţii. Acest "bagaj karmic" îi condiţionează noi şi noi reîncorporări, până la decondiţionarea sa totală...

Dacă analizezi forţele care stau în mod real la baza manifestării vieţii, vei găsi 2 principale : forţa de ATRACŢIE, şi forţa de RESPINGERE. 
Ele stau la baza existenţei Universului şi a vieţii. 
Totul în Univers tinde să ia forma Sferică. De ce ? Tocmai datorită acţiunii forţelor de atracţie şi respingere, a generării unui volum minim, sferic. 
De aceea, şi în spiritualitate, şi în religie, şi în ştiinţă, se vorbeşte de SFERE de existenţă, de manifestare, de acţiune, etc. La nivelul sferelor, forţelele de atracţie şi respingere sunt manifestate de forţele CENTRIPETE şi forţele CENTRIFUGE.
Iubirea este forţa de atracţie, forţă centripetă, iar ura este forţa de respingere, centrifugă.
Oamenii se învârtesc unii în jurul altora, se atrag şi se resping în permanenţă, păstrând astfel o anumită distanţă între ei, plasându-se pe anumite... orbite...

Orice discuţie este menită să conducă spre anumite clarificări, chiar dacă ele nu apar pe moment ca fiind foarte evidente. Efectul lor cumulat se va observa însă pe viitor. 
Încercând să analizez punctul de vedere al altora, perspectiva lor, am beneficiat de momente de iluminare. Cei ce nu aprobă tacit viziunile noastre personale, ne pot ajuta astfel să ne mobilizăm în scopul dobândirii unor noi şi noi perspective, tot mai ample, mai globale, asupra realităţii. Eu am fost şi rămân deschis transformării evolutive, în permanenţă. Credinţele şi convingerile mele pot suferi astfel în orice moment modificări. Nimeni nu-i perfect, dar deschiderea către nou oferă toate oportunităţile posibile necesare perfecţionării continue...

Fiecare defineşte termenul "iubire" după cum crede el, de aceea nu mai există nici un acord între oameni privind iubirea. În plus, nici dexul nu îl defineşte prea bine. "Sentiment de dragoste şi afecţiune faţă de cineva." Este clar că trebuie redefinit, clarificat, pentru a exista un acord general...
Nimeni nu-i perfect. Dacă ar fi, nu ar mai avea nevoie de experienţe pentru a evolua. Nu s-ar mai încorpora în acest plan terestru pentru a asimila învăţătura unor noi şi noi lecţii. De aceea cu toţii greşim, facem erori, şi… suferim. Suferim consecinţele faptelor noastre, a alegerilor şi deciziilor proprii.

Ce poate face un om conştient, mai util, decât să îi sprijine şi să îi ajute pe ceilalţi să conştientizeze determinismul cauzal al suferinţei ? Ce poate fi mai plăcut şi mai frumos decât să te bucuri de bucuriile celorlalţi ca şi cum ar fi ale tale, ştiind că ai contribuit cu ceva şi tu la ele ? Poate că la acelaşi nivel se poate ridica numai bucuria celorlalţi care au contribuit la bucuriile tale.
Să ne bucurăm aşadar unii de alţii…:)

Apreciez orice învățătură care pune în centrul ei iubirea. Și oamenii care respectă și aplică o astfel de învățătură.
"3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.
4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,
5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.
6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.
7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.
8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.
9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.
10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.
12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.
13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.
14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.
15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.
17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.
18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.
20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”
21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine."
Romani , capitolul 12


46 Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii?
47 Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel?
48 Voi fiţi dar desăvîrşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Mt5.44)
Voi însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare, şi veţi fi fiii Celui Prea Înalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi.(Mc6.35)
Dar, pot afirma că apreciez și mai mult învățătura superioră care învață omul cum să devină echilibrat, armonios, împăcat cu sine și lumea, fără să mai aibă nevoie de nimic, nici măcar de iubire. 
Această învățătură, însă, în mod clar nu poate fi aplicată și asimilată de oameni și pentru oameni care nu au asimilat încă lecția iubirii.
Nu uita : Divinitatea este transcendentală, adică transcende dualitatea. 
Ea nu este legată de nimic, și nu are nevoie de nimic. 
Deci, nici de iubire.
Îți doresc să ajungi să te simți atât de împlinit, încât să nu mai ai nevoie de nimic. 
Nici măcar de iubire. 
Din acel moment vei putea dărui, fără a mai simți nevoia de a mai negocia ceva, cu cineva. 
Actul dăruirii, la fel ca şi cel al primirii, va deveni ceva… firesc. 
Această stare însă, nu poate fi trăită decât, ori în urma asimilării învățăturii multor lecții de viață, însoțite inevitabil de multe bucurii și multe suferințe, ori în urma unor exerciții repetate de meditație profundă. 
Recomand meditația, ca o cale mai eficientă, mai rapidă
Dar fiecare alege ce vrea, ce crede el că este mai bine și mai potrivit pentru el.
Nu mă aștept să înțeleagă oricine înțelesul ideilor prezentate mai sus. 
Toate vin la timpul lor. 
Și înțelegerea. 
Dar, pentru cei ce vor medita serios la ideile expuse, acest timp poate veni mai… repede…
Succes ! 
http://ro.m.wikipedia.org/wiki/Termeni_grecești_referitori_la_iubire
http://ro.m.wikipedia.org/wiki/DragosteCĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html
 
Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');