Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, martie 18, 2014

Legea Atracţiei (Determinismului, Manifestării)


Libris.ro


Atracţie, Rezonanţă, Determinism

Între lumea internă, din plan mental, şi lumea externă, din plan fizic, perceptibilă prin simţurile corporale, există strânse legături, şi o interacţiune permanentă. 
Experienţele tale de viaţă, din planul fizic, se află într-o permanentă legătură nevăzută cu ceea ce experimentezi ca vieţuiri interne, în minte, prin gândire şi trăirile emoţionale. 
Procesele mentale reprezintă elementele unei activităţi creatoare, care influenţează ceea ce experimentezi în plan fizic, dar şi efectele rezultate din experienţele în plan fizic influenţează gândurile şi trăirile tale afective.
Cele două lumi (planuri) se află într-o interdependenţă reciprocă. 
Lumea externă este reflectată în permanenţă în interior, în mod direct, prin stimulările senzoriale provenite pe calea simţurilor senzoriale corporale, şi indirect, prin activarea reprezentărilor stocate în memorie. 
Lumea reprezentărilor este astfel într-o continuă procesare transformatoare.
Între oamenii care se aseamănă, atât din punct de vedere fizic, cât şi din cel al modului de gândire şi comportamental, pare a se manifesta o formă de atracţie, determinată de simpatia existentă între ei. 
Acest fenomen este resimţit la nivel psihic ca o atracţie determinată de plăcerea de fi în compania celor ce arată asemănător, gândesc în mod asemănător, şi se comportă în mod asemănător. 
Între persoanele asemănătoare există anumite acorduri (consonanţe) naturale, o anumită armonie, iar între cele deosebite există dezacorduri (disonanţe, distonanţe) naturale, dizarmonie, respingere. 
Cine se aseamănă se adună. 
Se adună datorită afinităţilor comune, a intereselor comune, şi fenomenului de rezonanţă. 
Cine se aseamănă, rezonează, cu atât mai mult, cu cât asemănarea este mai mare. 
Atât atracţia cât şi rezonanţa
trebuiesc privite prin prisma procesului de activare (exitaţie-inhibiţie).
Ceea ce o altă persoană exprimă, ca şi gândire şi comportament, activează reprezentări existente în lumea interioară, în memorie, în plan mental. 
Starea acestor reprezentări este influenţată de activare, urmând ulterior un proces de transformare, de stabilizare sau destabilizare a reprezentărilor activate. 
În lumea interioară mentală există o viaţă a reprezentărilor, care apar şi dispar prin activare şi dezactivare, dobândesc şi pierd energie, interacţionează, şi se transformă neîncetat.
Orice stimul din lumea exterioară provenit prin simţuri, orice evocare determinată de cuvinte şi gesturi ale celor din jur, şi orice gând care "îţi vine" de undeva în conştienţă, trezeşte la viaţă şi întreţine lumea ta internă plină de viaţă, a reprezentărilor. 
Tu acţionezi în plan fizic, dar trăieşti în plan mental. 
În timpul somnului continui să trăieşti, chiar dacă nu desfăşori nici o acţiune (activitate) fizică conştientă, datorită faptului că principiul conştient îşi continuă viaţa în plan mental.
Exemplific relaţia dintre planul mental şi cel fizic prin următoarea analogie : într-o încăpere se află un pian, şi un pianist care vorbeşte cu voce tare. 
Fiecare sunet vocal emis de el, face ca o anumită coardă a pianului să intre într-o uşoară vibraţie, imperceptibilă prin simţuri, dar reală. 
Dacă pianistul ar striga puternic lângă pian, atunci probabil că ar auzi un sunet slab emis de coarda sau corzile care au intrat în vibraţie. 
Vibraţia corzilor se produce datorită vibraţiilor aerului (undelor sonore) produse de vocea pianistului, prin fenomenul de rezonanţă. 
O mică parte din energia produsă şi emisă de pianist, prin unde sonore, este  transferată pianului, şi se manifestă prin vibraţiile corzilor. 
Dacă însă pianistul ar emite un singur sunet (o vocală), continuu, o singură coardă ar vibra, dar mai tare. 
Putem afirma că ceea ce pianistul a gândit, şi a exprimat în cuvinte rostite, a influenţat ceva din mediul extern. 
Putem spune că gândurile pianistului au fost recepţionate de pian, deşi într-o formă care, aparent, nu pare a avea nici o legătură cu natura gândurilor sale. 
Şi totuşi, legătura există, este reală, deşi ea nu este perceptibilă în mod direct prin simţuri, ci doar prin gândire. 
Pianistul poate transfera energie asupra corzilor şi prin acţiunea mecanică a degetelor sale, care prin presarea clapelor determină lovirea corzilor, ce vor intra în vibraţie. 
În acest caz, însă, lucrurile se schimbă puţin.
Putem afirma faptul că pianistul, prin exprimarea fizică (vocală) a gândurilor sale, A ATRAS producerea unei modificări în mediul fizic extern. Termenul "atras" şi "atracţie" nu sunt folosite în sensul propriu, din fizică, referitor la forţele de atracţie dintre corpuri, ci în sensul de "a produce o consecinţă", "a determina ceva". 
Pianistul a determinat, deci, modificările.
Emiterea unui sunet prelung, continuu, determină, prin rezonanţă,  amplificarea energiei (vibraţiei) în mediul rezonator.
În mod asemănător, gândurile tale produc o rezonanţă asupra unor persoane, activându-le energetic. 
Dar, dacă îţi poţi imagina faptul că în plan mental există un mediu mental continuu, aşa cum în plan fizic există un mediu fizic continuu, universal, atunci vei putea să înţelegi faptul că gândurile emise de tine se propagă în mediul mental, aşa cum cuvintele rostite se propagă în mediul fizic terestru. 
Şi, prin faptul că toţi oamenii sunt racordaţi la acest mediu mental, ativitatea mentală a tuturor oamenilor interferează, şi se influenţează reciproc! 
De unde "îţi vin" gândurile, deci ? 
Bineînţeles că din plan mental, reprezentând o influenţă  permanentă, exterioară, dar care este percepută ca ..."viaţă interioară".

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

Ce este telepatia, dacă nu exact manifestarea acestui proces mental ?
Tu vieţuieşti în plan mental, şi viaţa ta este influenţată de gânduri, în principal de ceea ce gândeşti în mod repetat, de ideile a căror apariţie este repetitivă. 
Atragi mai puternic manifestarea lucrurilor (obiecte, situaţii, evenimente) la care te gândeşti cel mai mult, în mod insistent, repetat, ideile susţinute determinând materializarea unor efecte care sunt în acord cu ele.
Fiecare gând este o formă de infor-energie, ce are un anumit tipar vibraţional.
Dacă te gândeşti la ceva în mod repetat, emiţi aceeaşi energie, acelaşi tipar, în mod constant, întărind tot mai mult efectul. 
Gândurile emit un semnal care atrage către tine (determină, cauzează) ceea ce evocă ele, tipare corespondente în plan fizic. 
Închipuieşte-te trăind în abundenţă, şi gândurile tale repetate în legătură cu abundenţa vor atrage abundenţa ca manifestare în viaţa ta.
O problemă importantă constă în faptul că mulţi oameni se gândesc la ceea ce nu vor, în mod repetat şi obsedant, şi nu înţeleg de ce acel lucru pe care nu şi-l doresc, se manifestă în viaţa lor, în mod repetat. Activarea acelei reprezentări, prin evocarea mentală, nu discriminează faptul că ceea ce gândeşti tu este "bine" sau "rău", că îţi place sau nu, deoarece manifestarea în plan material reprezintă efectul evocării reprezentării, neţinând cont de raţionalizarea în care este prinsă, ci doar de prezenţa sa ! 
Dacă te gândeşti mereu la problemele pe care le ai, problemele reprezintă ceva ce este evocat şi activat prin gânduri, cauzând manifestarea lor în plan material.Principiul Determinării (Atracţiei) : evocarea unei reprezentări activează acea reprezentare în plan mental, ea urmând să se manifeste (să producă efecte) în plan fizic, cu condiţia ca energia activării să fie susţinută în timp, prin repetarea evocării (activării), şi ataşarea unei energii afectiv-sufleteşti (trăire emoţională).
Manifestarea (efectul) în plan fizic va avea loc cu atât mai rapid şi mai energic, cu cât energia de activare în plan mental şi sufletesc a fost mai puternică, şi mai mult timp susţinută.
Mai simplu : Ceea ce gândeşti în mod insistent, şi îţi produce emoţii, se va manifesta prin efecte materiale în viaţa ta.
Când te concentrezi asupra unui lucru pe care îl doreşti, activezi o reprezentare, o imagine-simbol, ce pune mecanismul în funcţiune, aducând în viaţa ta manifestarea lucrurilor care îi corespund. 
Dacă însă, te concentrezi asupra a ceva ce nu vrei să dobândeşti ci să eviţi să ai, sau la ceva de care ţi-e frică că ar putea să ţi se întâmple, tu nu îndepărtezi, de fapt, acest posibil efect nedorit, ci, dimpotrivă, activezi chiar gândul, energia, frecvenţa, reprezentarea, imaginea-simbol a ceea ce nu vrei, acesta urmând să se manifeste în viaţa ta ! 
Indiferent dacă te gândeşti la trecut, prezent sau viitor, prin orice îţi aminteşti , observi sau îţi imaginezi, dai naştere unui gând evocator, şi activezi astfel mecanismul de manifestare a reprezentărilor care apar în gândul tău. 
Sintaxa este ignorată.
Dacă te plângi că îţi merge rău, creezi gânduri despre rău în care apar anumite reprezentări ale răului, pe care le evoci, le activezi, şi contribui astfel la manifestarea lor. 
Se poate afirma că, dând atenţie şi importanţă răului, vei atrage în continuare răul spre tine. 
Dând atenţie şi importanţă binelui, vei atrage binele spre tine. 
O viaţă plină de eşecuri, ghinioane,  nereuşite, insatisfacţii, denotă faptul că omul care o trăieşte gândeşte foarte negativ în majoritatea timpului, atrăgând prin gândurile sale negative manifestarea reprezentărilor negative în viaţa sa de zi cu zi. 
El va continua să trăiască astfel datorită modului său de gândire, până când va înţelege faptul că toate aceste efecte apar din cauză că îşi concentrează atenţia asupra a ceea ce nu vrea, asupra a ceea nu-şi doreşte, asupra a ceea ce nu ii place, asupra a ceea ce-i provoacă frică, asupra angoaselor sale, asupra neliniştilor sale, etc.
Când te concentrezi, plin de energie si pasiune, asupra unui proces (eveniment), faci ca acel proces să se producă mai repede. 
Trebuie să fi selectiv, să te concentrezi doar asupra a ceea ce îţi doreşti cu adevărat să ţi se întâmple, şi să dobândeşti.
Întreaga viaţă ţi se poate schimba dacă îţi poţi schimba felul de a gândi, de la fixaţia pe ceea ce nu doreşti, ce iţi produce frica şi vrei să eviţi, la ceea ce îţi doreşti cu adevărat, cu pasiune şi entuziasm. 
Dacă gândeşti pozitiv şi ai o orientare pozitivă, vei atrage oameni pozitivi, evenimente pozitive şi situaţii pozitive! 
Dacă ai o atitudine negativă, fiind mânios,  irascibil, certăreţ, anxios, vei atrage oameni de acest fel în viaţa ta, şi multe situaţii neplăcute.
Tu atragi manifestări materiale asemănătoare gândurilor pe care le întreţii permanent în mintea ta,indiferent dacă aceste gânduri sunt conştiente sau inconştiente ! 
Cel ce vorbeşte mult de boli, devine cu timpul un bolnav cronic, incurabil. 
Cel ce vorbeşte mult despre sănătate, nu va atrage boala ! 
Cel care vorbeşte mult despre sărăcie şi probleme materiale, devine tot mai sărac, are tot mai multe probleme materiale.
Cel ce vorbeşte doar de prosperitate, cu energie şi pasiune, cu plăcere, devine cu timpul tot mai prosper. 
Gândirea ta, atitudinea ta, atrag gânduri, oameni, întâmplări şi moduri de viaţă.
Universul material, ca şi Universul mental al vieţii tale, este pătruns cu gândurile tale. 
Gândurile sunt forme de energie, şi aceste energii, cu cât sunt mai mult întărite în timp, în mod constant şi ferm, prin voinţă, fac ca Universul exterior să se asemene cu Universul interior. 
Mintea ta modelează atât Universul tău interior, cât şi pe cel exterior, între cele două tinzând să se creeze un echilibru, o asemănare, o identitate.
Faptul că nu înţelegi acest lucru, nu înseamnă că trebuie să-l respingi. 
Nu înţelegi cu adevărat ce este electricitatea, dar asta nu înseamnă că tu nu te bucuri în prezent de avantajele ei. 
Dacă vei înţelege mecanismul, şi vei trece la a observa mai atent modul tău de a evoca imagini, gânduri, energii pozitive şi negative, prin această conştientizare vei putea selecta ceea ce emiţi mental, aducând schimbări vizibile în viaţa ta, privind prosperitatea şi starea ta de sănătate fizică şi psihică.

De ce gândurile nu se materializează în mod spontan, automat? 
Deoarece Creatorul, în înţelepciunea sa, a creat Legile Naturii în aşa fel încât doar cel ce persistă în anumite gânduri, întărindu-le energia cu timpul, să le poată manifesta! 
Există, aşadar, un fel de prag energetic care trebuie "sărit" de energia gândului, pentru ca el să se materializeze.
Ce efecte produce această condiţie cauzală ? 
Cel ce face un singur bine nu va fi recompensat pe loc, dacă gândirea lui nu este orientată spre bine, în mod repetat ! 
De asemenea, cel ce greşeşte o singură dată, nu este pedepsit pe loc, pentru greşeala sa, dacă nu este o greşeală repetată, dacă gândirea sa nu a întărit greşeala în mod repetat ! 
În acest fel se manifesta Clemenţa şi Iertarea Tatălui pentru copii Săi, şi pedeapsa şi recompensarea lor după Meritul adevărat şi real pe care îl au ! 
În acest fel ai posibilitatea de a deveni conştient de gândurile tale, şi de a îţi îndrepta greşeala, înainte de a se produce manifestări neplăcute în planul material, înainte de a trebui să fi pedepsit.
Trăieşti într-un Univers guvernat de anumitei legi implacabile, ale caror mecanisme se declanşează în mod automat. 
Conform legii gravitaţiei, care atrage tot ce exista material spre Pamant, dacă tu cazi de pe o clădire, accidental sau nu, indiferent că eşti un om bun sau rău, te vei izbi de pământ, cu o forţă ce nu poate fi schimbată, implacabilă. 
Tot ceea te înconjoară acum în viaţă, inclusiv lucrurile de care te plângi, sunt lucruri pe care tu le-ai atras prin gândire, şi ele s-au manifestat, automat, conform Legilor. 
De îndată ce vei putea conştientiza acest fapt, tu vei putea aduce transformări conştiente în viaţa ta.
Toţi atrag prin felul lor de a fi, şi majoritatea oamenilor sunt convinşi că nu pot deţine nici un control, de aceea totul vine către ei faăă să îşi dea seama, fără să conştientizeze mecanismul procesului.


SISTEMUL DE GHIDARE EMOŢIONAL: 
Nu trebuie să-ţi monitorizezi toate gândurile, unul câte unul, în permanență, acest lucru nefiind posibil. Există foarte multe gânduri care vin către tine, dintr-o mulţime de direcţii, despre o mulţime de subiecte. 
Aici intervine sistemul tău emoţional de ghidare. Emoţiile tale, sistemul tău emoţional de ghidare, reprezintă mecanismul care te ajută să înţelegi ceea ce gândeşti. 
Gândurile îţi determină sentimentele. 
Emoţiile îţi indică ceea ce atragi!
Exista două feluri de emoţii: unele bune, pozitive, plăcute, şi altele rele, negative, neplăcute. 
În esenţă, toate emoţiile negative - vina, mânia sau frustrarea - produc aceeaşi stare, te fac să te simţi rău. 
Toate aceste emoţii sunt de fapt un sistem de ghidare care îţi spune că ceea ce gândeşti acum nu corespunde cu ceea ce vrei sau ai cu adevărat nevoie. 
La un alt nivel vorbim de o frecvenţă negativă, sau de vibraţii negative.
Emoţiile care te fac să te simţi bine - speranţa, fericirea sau iubirea - emoţiile pozitive, constituie un sistem de ghidare care îţi spune că ceea ce gândeşti acum este în concordanţă cu ceea ce îţi doreşti sau ai nevoie.

Ce atragi în acest moment ? 
Observă ce simţi ? 
Dacă te simţi bine, este foarte bine pentru tine, continuă să faci ceea ce faci. 
Sentimentele tale constituie un mecanism de feedback care îţi spune dacă eşti sau nu pe linia care trebuie, pe ruta dorită sau nu. 
Cu cât te simţi mai bine, cu atât eşti mai bine poziţionat în raport cu ceea ce vrei sau ai nevoie. 
Cu cât te simţi mai rău, cu atât eşti mai rău poziţionat. 
Atunci când treci prin evenimentele de zi cu zi, nu faci altceva decât să produci gânduri care îţi modelează viitoarea experienţă. 
Poţi să spui, după felul cum te simţi, dacă lucrurile către care te îndrepţi îţi vor plăcea atunci când vei ajunge acolo. 
Ceea ce simţi este oglindirea devenirii tale.
Te îndrepţi exact către ceea ce simţi, nu către ceea ce crezi! 
Dacă îţi începi ziua bine, şi dacă ai o stare de mulţumire, atâta vreme cât nu îngădui să-ţi fie schimbată starea, vei continua să atragi, conform legii atracţiei, întâmplări şi oameni care îţi susţin acest sentiment de mulţumire. 
Deşi nu toate zilele sunt la fel, bogaţii vor continua să se îmbogăţească, iar săracii vor continua să fie săraci, datorită atitudinii lor predominante.
Totul este în funcţie de ceea ce simți, în mod predominant, ceea ce reântărești și alimentezi continuu, prin trăirile tale emoționale.

Poţi începe chiar acum să te simţi sănătos, să te simţi prosper, să simţi dragostea care te înconjoară, chiar dacă ea nu este acolo! 
Ceea ce se va întâmpla, este că Universul exterior va răspunde naturii sentimentului tău interior repetat, şi se va manifesta în consecinţă.
Lucrul asupra căruia te concentrezi mental şi emoţional, în mod repetat, predominant, obsedant, este lucrul pe care îl atragi în viaţa ta, indiferent dacă asta este ceva ce îţi doreşti, sau nu - adică ceva ce vrei să eviți. 
Între ceea ce gândeşti, ceea ce simţi, şi ceea ce se întâmplă, este întotdeauna o strânsă legătură.
Tot ceea ce gândurile tale au făcut din viaţa ta, poate fi desfăcut printr-o schimbare a modului de percepţie conştientă. 
Este cu adevărat important să te simţi bine, pentru că această stare de bine dă un semnal în mediu, şi începe să atragă spre tine ceea ce îi seamănă. 
Cu cât te simţi mai bine, cu atât atragi lucruri care te ajută să te simţi bine, din ce în ce mai bine.
Atunci când te simţi la pământ, demotivat, deprimat, poţi schimba starea ta. 
Poți pune o muzică plăcută, poți să cânţi, poți mânca sau bea ceva ce îți place, te poți focaliza în mod conștient pe niște stimuli care îți creează o stare plăcută, pe o amintire plăcută, şi asta îţi va schimba starea emoţională. 
Gândeşte-te la ceva frumos, ceva plăcut, şi insistă asupra imaginii, păstreaz-o în minte, blocând orice altceva. 
Curând vei începe să te simţi mai bine.

Toate tradiţiile spirituale afirmă că există "dincolo" ceva, care împlineşte dorinţele oamenilor, însă doar dacă ceri, adică dacă exprimi ferm și intens dorința ta, ți se va da.

Procesul creator este un proces în 3 timpi :
1. Să ceri ceea ce vrei. 
Nu trebuie să foloseşti neapărat cuvinte pentru a cere.
Universul nici nu percepe cuvintele tale, ci gândurile tale, imaginile tale mentale, scenariile. 
Universul răspunde gândurilor tale, de aceea este bine să formulezi mental gânduri privind ceea ce vrei să obții, să aduci în viața ta. 
Ce vrei cu adevărat? 
Scrie ceea ce vrei, pe o foaie de hârtie, sau pe un fișier document pe pc, la timpul prezent, ca și cum ai fi situat acum în viitorul în care ai obținut deja ceea ce vrei, și te bucuri, și ești mulțumit de asta.
Exprimă-ți bucuria, mulțumirea, recunoștința, că ai primit ce ai cerut.
Prezintă ceea ce vrei să obții, ca și cum ai obținut, în mod detaliat, ca și cum ai trăi acum asta.  
Tu alegi ce vrei, și astfel tu faci ordine în ceea ce se va manifesta în viața ta, dacă ai intenția și voința de a face asta.

2. Răspunsul
Răspunde la cererile tale. 
Nu e vorba de a da forma fizica acestor cereri. Universul va face asta pentru tine. 
Toate forţele universale vor răspunde gândurilor pe care le-ai pus in mişcare. 
Universul va începe sa aranjeze diverse lucruri, pentru a ajunge să se potrivească dorinţelor tale. 
Cei mai mulţi oameni nu şi-au permis să năzuiască către ceea ce îşi doresc cu adevărat, pentru că nu văd cum s-ar putea împlini acest lucru. 
Oricine a realizat cândva ceva, nu a ştiut cu exactitate cum va realiza acel ceva, de la bun început. 
A ştiut însă că urma sa facă acel lucru. 
Nu e nevoie să ştii Cum se va întâmpla acel lucru, cum se va rearanja Universul. 
Nu ştii cum, dar asta ți se va arăta. 
Tu atragi modul în care urmează să se întâmple. 
Tu ceri, însă acesta este doar primul pas. 
Universul îţi răspunde de fiecare dată.

3. Primirea a ceea ce ceri
Pentru a primi, trebuie să te situezi pe aceeaşi lungime de undă cu ceea ce ceri, în rezonanţă
Când eşti pe aceeaşi lungime de undă cu ceea ce ceri, te simţi minunat. 
Acesta este entuziasmul, aceasta este bucuria, aceasta este recunoştinţa, aşa se simte această stare.
Dar când simţi disperare, spaimă sau furie, aceste sentimente indica faptul că nu eşti pe aceeaşi lungime de undă cu ceea ce ceri. 
Atunci când începi să înţelegi că ceea ce simţi este totul, începi să-ţi direcţionezi gândurile după sentimentele pe care ele le stârnesc. 
Încet, încet le găseşti locul, şi devii una cu ele, iar ele se vor manifesta în existenţa ta. 
Când începi să transpui fanteziile în fapte, vei fi în poziţia de a construi fantezii din ce în ce mai îndrăzneţe. 
Acesta este procesul creator. 
Înţelegerea modului în care poţi genera sentimentul de a avea ce-ţi doreşti, în acest moment, este foarte importantă.
Du-te şi testează maşina care îţi place, du-te şi interesează-te cum poţi cumpăra casa în care vrei să stai, intră în acea casă. 
Fă tot ceea ce trebuie să faci pentru a genera sentimentul că ai acel lucru acum, şi aminteşte-ţi apoi acest sentiment. 
Orice faci pentru asta, te va ajuta să atragi concret acel lucru în viaţa ta. 
S-ar putea ca, atunci când te trezeşti, lucrul să fie acolo. 
S-ar putea să-ţi vină o idee de cum să acţionezi, însă nu cumva să gândeşti: "Aş putea să fac asta în felul următor, însă nu mi-ar plăcea", căci în acest caz, vei ieşi de pe calea manifestării. 
Acţiunea este indicată în anumite cazuri, însă doar dacă ea este pe aceeaşi lungime de undă cu ceea ce Universul încearcă să-ţi dăruiască, vei simţi bucurie, te vei simţi plin de viaţă. 
Timpul se va opri, ai putea face asta întreaga zi. Universului îi place viteza, aşa că nu întarzia, nu te gândi de două ori, nu te îndoi. 
Când oportunitatea se iveşte, când impulsul este acolo, când intuiţia îţi spune da, acţionează. 
Asta este treaba ta. Asta este ceea ce trebuie să faci.
Atragi automat tot ceea ce ceri. 
Dacă ai nevoie de bani, îi vei atrage, dacă ai nevoie de oameni, îi vei atrage. 
Dacă ai nevoie de o anumită carte, o vei atrage.
Trebuie să fii atent la ceea ce te atrage. 
Pentru că, atunci când ai permanent în minte ceea ce doreşti, vei fi atras de acele lucruri, şi ele vor fi atrase către tine, fiind stabilită astfel o legătură. 
Gândurile capătă consistenţă materială, cu şi prin tine, asta este o lege. 
Poţi începe de la zero, de la imposibilitate, și să dai naştere la o posibilitate. 
Dacă ai încredere că al doilea pas va urma după primul, și apoi al treilea, viaţa ta o să continue să se desfăşoare, şi te va duce la destinaţie, oriunde vrei să mergi, pentru că îţi doreşti cu adevărat. 
Fă primul pas cu încredere, nu trebuie să vezi întregul drum, așa cum nu vezi întregul drum niciodată când pornești undeva să faci ceva. 

Dimensiunea nu reprezintă un obstacol, nu este mai dificil să atragi ceva foarte mare, decât este să atragi ceva foarte mic. 
Obstacolul poate fi mental și emoțional, căci este vorba de ceea ce simţi atunci când spui : "Asta e ceva important, o să-mi ia ceva timp", sau "Asta e o bagatelă, o rezolv într-o oră." 
Sunt reguli pe care le stabilești chiar tu, dar tu stabilești regulile și pentru Universul manifestării. 
Creează sentimentul că ai ceea ce vrei, acum, și Universul îţi va răspunde, manifestând acel lucru în viața ta, manifestând ceea ce ESTE în mintea ta și în sufletul tău. 
Nu are de ales, dacă tu ai făcut alegerea. 

Cei mai mulţi oameni se simt blocaţi sau închişi, sau constrânşi de circumstanţele vieţii lor.
Oricare ar fi circumstanţele vieţii tale, ele reprezintă numai realitatea prezentă, iar realitatea prezentă începe să se schimbe imediat ce începi să foloseşti atracţia conştientă. 
Câteodată simţi că te-ai blocat, pentru că tu continui să repeţi în minte mereu aceleaşi gânduri, şi ajungi la acelaşi rezultat mereu. 
Motivul este că cei mai mulţi oameni gândesc numai ca reacţie la ceea ce observă! 
Atunci când te concentrezi doar la ceea ce este, gândeşti doar ceea ce este! 
Atunci atragi din ce în ce mai mult din acel lucru, care este în viața ta. 
Când doar observi ceea ce este, te gândeşti doar la ceea ce este, şi obţii, tot timpul, doar ceva mai mult din ceea ce este. 
Deci trebuie să găseşti o cale de a aborda ceea ce este, dintr-un alt punct de vedere.
Cei mai mulţi oameni se uita la circumstanţele vieţii lor trecute şi prezente şi spun: asta sunt eu. 
Asta însă nu este ceea ce eşti, este ceea ce erai ! 
Dacă îţi treci în revista situaţia din acest moment, de exemplu nu prea ai bani in cont, sau nu ai relaţia pe care ţi-o doreşti, sau sănătatea ta nu este prea bună, toate acestea nu sunt ceea ce eşti, ci sunt rezultatul rezidual al gândurilor şi acţiunilor tale trecute
Aşa că, trăieşti de fapt în această stare reziduală a gândurilor şi acţiunilor pe care le-ai întreprins în trecut. 
Atunci când iei in considerare doar circumstanţele vieţii tale prezente, şi te defineşti prin ele, te condamni să nu ai parte decât de ele în viitor! 
Tot ceea ce eşti, este rezultatul a ceea ce ai gândit.
Ce poţi face pentru a începe să-ţi schimbi viaţa chiar din acest moment: începe prin a întocmi o listă cu lucrurile care îţi aduc mulţumire în viață, pentru că în acest fel energia ta va fi redirecţionată, şi, în consecinţă, gândurile tale vor fi redirecţionate. Înaintea acestui exerciţiu, probabil că te concentrai asupra a ceea ce nu ai, asupra a ceea ce te nemulţumea, asupra problemelor tale, dar începând cu acest exerciţiu, porneşti într-o direcţie diferită. 
Începi să fii recunoscător pentru lucrurile care te fac sa te simţi bine
Recunoştinţa este calea de a aduce mai mult în viaţa ta! 
Fiecare bărbat ştie că, atunci când soţia sa îl apreciază pentru ceea ce face, îl impulsionează să facă mai mult în aceeaşi direcţie. 
Întotdeauna este vorba de apreciere. 
Aprecierea trage lucrurile către sine, atrage susţinere. 
Orice gândim şi orice lucru de care suntem mulţumiţi, atrage lucruri de aceeaşi natură. 
Acesta este sentimentul pe care trebuie să-l ai. 
Imediat ce începi să ai alte trăiri în legătură cu ceea ce ai deja, vei începe să atragi din ce în ce mai multe lucruri bune, lucruri pentru care să te simţi recunoscător. 
Ai putea sa te uiţi in jur și să-ți spui: "Iată, nu am maşina pe care o vreau, nu am casa pe care o vreau, nu am sănătatea dorită, nu am soţia pe care o vreau...", dar acestea sunt, toate, lucruri pe care de fapt nu le vrei!
Concentrează-te asupra a ceea ce ai deja, şi pentru care te simţi recunoscător, obişnuieşte-ți ochii să vadă asta. 
Poate preferi altceva, şi ai putea primi acel ceva curând, dacă începi să fii recunoscător pentru ceea ce ai.

Mintea nu face distincţie între activitatea propriu-zisă, şi simularea ei, dacă lucrurile se întâmplă în minte, se vor petrece şi în afara ei.
Atunci când vizualizezi ceva, când ai ceva in minte, concentrează-te numai asupra rezultatului final! 
Iată un exemplu: Priveşte-ti partea exterioară a mâinilor. 
Priveşte-ţi cu atenţie partea exterioară a mâinilor, observă culoarea pielii, denivelările, vasele de sânge, unghiile.
Impregnează-ţi în minte aceste detalii, şi apoi închide ochii, şi vizualizează degetele tale cuprinzând volanul maşinii tale noi, pe care o doreşti. 
Vei avea parte de o experienţă atât de reală, încât nici nu mai simţi dorinţa de a avea acea maşină, pentru că simţi că deja o ai! 
Sentimentul stimulează atracţia, nu fotografia sau gândul ! 
Pe de altă parte, o mulţime de oameni își spun că dacă au gânduri pozitive, sau dacă se vizualizează având ceea ce vor, asta va fi de-ajuns. 
Însă dacă faci asta și nu te simţi împlinit, dacă nu simţi dragoste și bucurie, înseamnă că mintea ta nu produce cu adevărat atracţia! 
Trebuie să te pui în situaţia de a simţi cu adevărat că eşti în acea maşină, și nu să-ți spui că ai vrea să ajungi în acea maşină, sau că într-o zi vei avea acea maşină, pentru că trebuie să asociezi sentimentul cu imaginea. 
Nu trebuie să te situezi în viitor, ci în prezent, altfel nu poți manifesta acum ceva în viața ta, ci tot amâni manifestarea, proiectând-o mereu în viitor.
Simte bucuria, simte fericirea, simte cât de tare îţi doreşti schimbarea vieţii tale. Sentimentul și vizualizarea interioară reprezintă calea prin care se va manifesta puterea Universului.


Treaba ta nu este să concepi modalităţile de a obţine ceva, căci modalităţile vor veni odată cu dăruirea interioară și credinţa.
Tu nu ai cum să știi calea cea mai scurtă, mai rapidă și mai armonioasă, dintre tine și visul tău, și nici nu trebuie să încerci să afli asta, să te gândești la asta. 
Lasă asta pe seama legilor universului, a programelor declanșate de dorința și intenția ta, de voința ta, nu-ți bate inutil capul.
Această atitudine trebuie adoptată zilnic, însă ea nu trebuie să devină o povară. 
Ceea ce este cu adevărat important, este sentimentul de bine, iar ținta acestui proces este să fii bine dispus, fericit, în armonie cu lumea. 
Diferenţa dintre oamenii care trăiesc astfel, și cei care nu trăiesc magia existenței, este că cei care trăiesc magia vieţii au făcut din asta o obişnuinţă. 
Au transformat acest proces într-o activitate zilnică, iar magia îi urmăreşte oriunde merg, pentru că o au permanent în minte, și o exersează mereu, neconsiderând-o un accident.
Hotărăște-te asupra a ceea ce îţi doreşti, crede că poţi dobândi acel lucru, crede că îl meriţi, și crede că toate acestea sunt posibile. 
Apoi, în fiecare zi, închide ochii, și vizualizează câteva minute obiectul pe care îl doreşti, ca și când l-ai avea, simţind exact ceea ce ai simţi dacă l-ai avea. 
Pe urmă ieşi din această stare și concentrează-te pe lucrurile pe care le ai deja, pentru care eşti recunoscător. 
Bucură-te pentru toate, apoi încredințează dorinţa ta Universului, și ai încredere că o cale de manifestare deja s-a deschis.
Poţi avea mai mult, îndrăznind, prin voința ta! 
Treaba ta este să declari exact ce îți dorești din catalogul Universului. 
Dacă banii sunt acest lucru, declară câți ai vrea să ai. 
Trebuie să crezi în ceea ce îți propui.

Atenție: mulți oameni își fac un scop din a scăpa de datorii. O astfel de atitudine te va ține îndatorat pentru totdeauna, căci atragi toate lucrurile la care te gândești.
Dacă te gândești la cum să te îndatorezi, sau la cum să scapi de datorii, e același lucru, căci dacă te gândești la datorii, vei atrage datorii. 
Pune la punct un program de plată automată a datoriilor, și apoi începe să te gândești doar la prosperitate, la cum să obții mai mult din ce ai, mai mulți bani de exemplu. 
Când te frămânți că nu ai destui bani, când te plângi şi te simți nefericit că nu ai destui bani, activezi un gând care este exact opusul dorinței tale. 
Nu poți să ajungi să ai mai mult, dacă te concentrezi tot timpul asupra ideii de lipsă, că nu ai de ajuns.
Dacă vrei să creezi bunăstare, trebuie să conştientizezi că bunăstarea este o stare a minţii, că totul se rezumă la modul în care gândeşti.
Cere şi ţi se va da.

Legea Atracţiei afirmă: atragi ceea ce gândeşti, în măsura în care întăreşti gândurile tale prin trăiri emoționale, indiferent că îţi doreşti să obţii lucrul la care te gândeşti, sau vrei să îl eviţi. Concentrarea atenției tale pe ceva atrage manifestarea acelui ceva. 
Altfel spus, sentimentele asociate diferitelor lucruri atrag puternic manifestarea acelor lucruri în viaţa ta. 
Pe asta se bazează obţinerea lucrului dorit!
Ce rezultă de aici
: cel ce dă atenţie mare simţurilor corporale, plăcerii şi neplăcerii carnale, este prins în lanţul bucuriei şi suferinţei, şi este legat puternic de lucrurile materiale lumeşti. 

El va atrage oameni asemenea lui, cât şi acest gen de efecte.
Cel a cărui gândire se ridică deasupra plăcerilor şi bucuriilor carnale, şi îşi concentrează atenţia asupra lucrurilor mai abstracte, spirituale, cu bucurie şi emoţie, lăsându-se impresionat de estetic, de frumos, de arte, muzică, poezie, pictură, sculptură, peisaje naturale, etc., va atrage astfel de oameni şi efecte, scăpând din lanţul legăturilor materiale.
Cel care gândeşte complet detaşat, nemaiavând fixaţii ale gândirii, renunţând la convingerile sale artificiale, la rezistenţă şi oponenţă, total deschis la nou, schimbare şi transformare, fără a se implica prin emoţii şi sentimente, fără dorinţe, limitându-se la trebuinţe şi necesităţi, indiferent la ce se gândeşte, şi indiferent ce face în această stare mentală de non-implicare afectiv-emoţională, nu va mai atrage nimic, nu se va mai lega de nimic, scăpând de lanţul legăturilor cauzale, de destin, karma, soartă, etc., eliberându-se de toate câte sunt, dobândind o libertate reală. 

Este ceea ce budiştii numesc un "eliberat în viaţă". 
El nu mai atrage nici un efect asupra sa. 
Ca urmare nu se va mai reîncarna pe Terra, căci nimic nu îl mai poate ţine aici, nici o legătură mentală sau cauzală.

Destinul are legătură cu Legea Atracţiei, dar nu se rezumă la aceasta! 
Dacă un prost ar fi înconjurat numai şi numai de proşti identici cu el, şi nimic altceva, deoarece atrage numai proşti asemenea lui, toată viaţa sa, ce şansă ar mai avea el să iasă din... prostia sa ? 
Dacă totul s-ar rezuma doar la asta, pur şi simplu nici un om nu ar mai putea evolua !
În viaţa unui om mai intervin şi alţi factori, precum Legea Rezonanţei, Legea Compensării, voinţa Spiritelor Superioare, Liberul arbitru... 
Ceea ce atragi este una, ceea ce eşti lăsat / sugestionat să atragi, este alta. 
Consecutiv atracţiei, acţionează Liberul arbitru, care va hotărâ dacă acceptă sau respinge ceea ce ai atras la un moment dat, cât şi sugesiile pe care le primeşti, şi care îţi vor influenţa deciziile.

Ce mai rezultă, important pentru tine, din teoria expusă: dacă îţi concentrezi atenţia zilnic, cât mai des, asupra indicaţiilor referitoare la modalităţile şi tehnicile de a gândi pozitiv, tu, într-adevăr, vei ajunge să gândeşti pozitiv, şi efectele se vor manifesta, în curând, în viaţa ta de zi cu zi!
Exemplu: intrând zilnic pe acest blog, şi citind indicaţiile referitoare la modul de a gândi pozitiv, cât şi subiecte care simţi că îţi transmit forţă, încredere, optimism, atât atitudinea ta, cât şi comportamentul tău, se vor transforma, cu timpul, în mod vizibil. 
Cu cât mai des, cu cât mai multă trăire afectivă pozitivă, cu atât mai repede !
Conform unor studii științifice, se pare că este nevoie de 21 zile pentru a crea un nou obicei, un tipar, cât și pentru a demonta unul creat, a-l transforma.


Sunt puţine locuri, locaţii, spaţii reale sau virtuale, în lumea asta, unde poţi simţi cum te încarci efectiv cu Cunoaştere, Înţelegere, Linişte, Pace sufletească, Echilibru,Armonie,... cu energie pozitivă.
Ai un instrument de care te poţi folosi. 
Tu decizi dacă vrei să o faci sau nu.

Învăţăturile tuturor Marilor Maeştri ai spiritualităţii au foarte multe idei, judecăţi şi raţionamente foarte asemănătoare, prezentate în forme şi aspecte diferite, dar cuprinzând acelaşi conţinut. 
Unele idei par copiate de unii de la alții. 
Este inevitabil, deoarece conţinutul lor exprimă acelaşi Adevăr, chiar dacă este privit din puncte de vedere diferite. 
După ce vei citi rândurile de mai jos, compară ideile exprimate în Noul Testament, învăţătura lui Isus, cu cele prezentate mai sus la acest subiect, care reprezintă o sinteză din Învăţătura unor Maeştri, în special Abraham-ii, la care am adăugat şi eu câteva consideraţii şi interpretări personale.
"TOT ce veţi CERE CU CREDINŢĂ, PRIN RUGĂCIUNE, veţi primi.” - Matei 21:22 

"CEREŢI, şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide. 
Căci ORICINE CERE capătă; cine caută găseşte; şi celui ce bate i se deschide." - Matei 7:7

„Adevărat vă spun că, DACĂ VA ZICE cineva muntelui acestuia : „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi DACĂ NU SE VA ÎNDOI în inima lui, ci VA CREDE CĂ CE ZICE SE VA FACE, va avea lucrul cerut. De aceea vă spun că ORICE lucru veţi CERE, CÂND VĂ RUGAŢI, SĂ CREDEŢI CĂ L-AŢI ŞI PRIMIT, şi-l veţi avea. " - Marcu 11:22

„Dacă aţi avea CREDINŢĂ cât un grăunte de muştar, AŢI ZICE dudului acestuia:„Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare”, şi v-ar asculta." - Luca 17:6

"Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, S-O CEARĂ de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.

Dar S-O CEARĂ CU CREDINŢĂ, FĂRĂ SĂ SE ÎNDOIASCĂ DE LOC: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. 
Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om NEHOTĂRÂT şi NESTATORNIC în toate căile sale." - 

Iacov 1:5 (HOTĂRÂRE şi STATORNICIE)
"Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru că CEREŢI RĂU, CU GÂND SĂ RISIPIŢI ÎN PLĂCERILE VOASTRE."

Din cele de mai sus rezultă clar faptul că mecanismul nu se bazează pe vreun MERIT moral personal ! 
Deci... cei ce cred că MERITĂ să primească tot felul de recompense, pot aştepta... mult şi bine, dacă nu cer  cu credinţă, hotărâre, statornicie, şi siguranţă, având convingerea faptului că cererea le-a fost îndeplinită pe loc !

CĂRŢI  despre ÎNVĂȚĂTURILE LUI ABRAHAM - LEGEA ATRACȚIEI - Esther și Jery Hicks
O colecție de cărți foarte utile privind bunăstarea și prosperitatea personală. 
Abrahamii, Învățători de dincolo, explică prin Esther Hicks Legea Atracției, modul în care fiecare om atrage în viața sa lucrurile spre care își îndreaptă atenția și care îi provoacă trăiri emoționale. 
Din aceste învățături originale s-a născut toată literatura existentă pe piață privind Legea Atracției. Aceasta este Sursa lor.

Aici poţi comanda cărţile onlinehttps://l.profitshare.ro/l/5408851http://bit.ly/1A4CUqz   ;  https://l.profitshare.ro/l/5408858

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma  Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri (articole și materiale video destinate sponsorilor): 
https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE

-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com

CONTUL MEU PE PLATFORMA BUY ME A COFFE unde cine vrea poate sponsoriza activitatea mea, iar cei ce vor deveni Membri cu sponsorizare lunară au acces la articole și videouri bonus Mulțumesc

Publicată de Katona Nicolae pe Vineri, 11 decembrie 2020

Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.ro

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');