Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, martie 07, 2014

Karma și Relațiile InterpersonalePentru a înțelege conceptul "karma", citește în prealabil articolul de mai jos:   http://loveblog4all.blogspot.ro/2014/03/karma-gandirea-si-controlul-constient.html?m=0

Voi supune atenției și analizei o problemă care interesează foarte multă lume, și pe care am dezbătut-o recent cu cineva care se situa în ”miezul problemei”. 
Și eu personal am trecut prin această problemă, în urmă cu mult timp, și nu am știut să cum să o gestionez în mod corect.
Este vorba de neînțelegerile care apar în relația de cuplu, după perioada de acomodare, când diferențele de gândire și comportament tind să conducă spre o separare tot mai accentuată, ce poate evolua în final la despărțire (divorț).
Divorțul constituie în ziua de azi o problemă socială tot mai accentuată.
Această problemă reprezintă un indicator clar al faptului că oamenii nu pot să își gestioneze în mod pozitiv relațiile de cuplu.
În plus, multe persoane, după ce trec prin această experiență, pe care o percep ca un eșec personal, nu mai vor să se căsătorească din nou, deoarece trăiesc cu teama de un nou eșec.
Asta dovedește că nu au învățat mai nimic din experiența prin care au trecut, și că au rămas marcați psihic în mod negativ, trăind în continuare un blocaj psihoafectiv privind relația lor cu sexul opus.

De ce se ajunge la divorț? 
În esență, datorită faptului că partenerii intră în relație inconștienți, proiectând tot felul de scenarii imaginative asupra partenerului și a modului în care relația se va derula în viitor. 
Când, după o perioadă, încep să se trezească la realitate, constatând că partenerul nu este și nu se comportă în realitate așa cum ei și-au imaginat, cum au sperat, cum și-au dorit, cum și-au închipuit, încep să proiecteze tot felul de reproșuri și învinuiri asupra partenerului.
Extrem de puțini oameni se trezesc în așa mare măsură încât să conștientizeze că partenerul nu este de vină pentru faptul că nu se încadrează în modelul imaginativ mental construit la începutul relației.
La început, majoritatea oamenilor sunt orbiți de propria lor imaginație, care deformează realitatea.
Trăirile emoționale distorsionează perceperea corectă a realității.
Îndrăgostitul, aflat într-o stare euforică, o stare de conștiință modificată, se lasă în voia imaginației, și ajunge să ia proiecțiile sale imaginative drept realitate.
Ulterior, însă, va ajunge inevitabil să își învinuiască partenerul pentru faptul că s-a… schimbat, s-a transformat, că nu mai este ca la… început.
Acel început în care el sau chiar amândoi partenerii au trăit un vis frumos, într-o stare “alterată” de conștiință, în planul privind viitorul lor, în imaginație, nu în realitate.
De multe ori fiecare îndrăgostit primește multiple semnale, de la familie și prieteni, privind faptul că realitatea nu prea concordă cu plăsmuirile lui imaginative, dar aceste semnale bineînțeles că nu pot fi luate în seamă de cel ce “știe mai bine” decât restul lumii cine și cum este partenerul său de relație, și cum va evolua ea.
Asta deoarece el nu se situează într-o stare de conștiință lucidă, și “vede” doar ceea ce el vrea să vadă, o viziune personală construită din speranțe, dorințe, expectanțe, așteptări, ruptă de realitate, de prezentul aici acum.
Se pot scrie cărți întregi despre modul în care oamenii se păcălesc singuri, și apoi proiecteză învinuiri asupra altora.
S-au și scris, multe.
Aici, însă, vreau să mă concentrez puțin asupra problematicii karmice în cadrul relațiilor. 
Asta deoarece am fost deseori întrebat dacă o relație eșuează din cauza existenței unei karme care determină acel eșec.
Se nasc, inevitabil, o serie de înrebări:
1. Dacă karma personală a condus la acel eșec, putea sau nu să fie eșecul evitat?
2. Dacă putea fi evitat, cum s-ar fi putut, prin ce metode?
3. Dacă eșecul a fost inevitabil, determinat karmic, ce fel de acțiuni anterioare au condus la acest efect (rezultat), și cum?
4. Este acest eșec o lecție de viață, o învățătură din care trebuie trebuie asimilat ceva? Dacă DA, Ce anume, mai exact?
5. Dacă o persoană este prinsă într-o relație care se degradează vizibil în timp, implacabil, în ciuda eforturilor comune sau doar ale sale proprii, are rost să se mai zbată să încerce să remedieze ceva, sau de fapt karma lor îi conduce spre despărțire în mod inevitabil, orice ar face ei?
6. Cu siguranță ai mai putea formula și tu o întrebare, sau poate chiar mai multe, în legătură cu acest subiect interesant. 

Dacă nu ai nici o întrebare, asta înseamnă că ori nu te prea interesează acest subiect, ori, vorba unui profesor: “Cine nu are nici o întrebare nu a înțeles nimic.” :)
Un aspect caracteristic al relației de cuplu îl constituie faptul că în general unul dintre parteneri este sensibil mai detașat de realitate decât celălalt, și că el va fi și primul care va declanșa seria de reproșuri și învinuiri.
Alt aspect este constituit de faptul că apariția problemelor financiare scoate în evidență și amplifică toate deosebirile (nepotrivirile) existente între personalitățile partenerilor.
Relația este menținută de satisfacerea intereselor comune, iar când satisfacerea acestor interese începe să fie afectată, ceea ce îi leagă și menține legătura de cuplu tinde să slăbească datorită insatifacției care a început să se manifeste.
Nesatisfacere unui interes comun afectează relația per global, printr-un fenomen de iradiere a insatisfacției asupra celorlalte sectoare relaționale.
Din punct de vedere karmic, eșecul și succesul sunt în mare programate. Fiecare om este condiționat de tiparele sale de gândire și comportament să relaționeze (atras) cu anumite tipuri de personalități, și să evite relaționarea cu alte tipuri - datorită diferențelor ce creează forțe de respingere.
Trebuie înțeles faptul că bagajul karmic acționează ca un program operant asupra gândurilor și comportamentului uman, și chiar și asupra corpului fizic.
Căci baza existenței organismului uman este una energetic-informațională, și este influențată deci de multiplele forme de energie cu care organismul se află în legătură.
De exemplu, orice gând referitor la organism afectează într-o anumită măsură organismul, măsura fiind proporțională cu anumite valori specifice ale gândului direcționat spre el: claritate, concizie, precizie, durată de timp, putere energetică, fermitate- lipsa fluctuației, etc.

Este deci insuccesul (eșecul) relației programat? 
Da, este. 
Dar, dacă este bine înțeles modul de programare, acel eșec poate căpăta o cu totul altă natură, mai ales în cazul în care ambii parteneri conștientizează natura determinismului cauzal care i-a legat pentru a-i separa ulterior inevitabil. 
De ce inevitabil? 
Deoarece problema constă în faptul că cei doi parteneri au fost atrași de anumite lucruri care pur și simplu nu permit existența unei relații de lungă durată. 
Este ca și cum relația a fost din start programată să fie de scurtă durată, și cu cât părțile se forțează mai mult să mențină relația funcțională, cu atât au mai mult de suferit.

Eu vorbesc aici de cazul general. 
Cazul în care oameni simpli, obișnuiți, fără cunoștințe și experiență avansată în domeniul psihologiei și spiritualității, intră în relații de cuplu sortite eșecului. 
Există excepții, în care cei doi reușesc să treacă peste blocaje, să le desființeze, și să conviețuiască împreună în cadrul unei relații de lungă durată.
Dar este bine să ne menținem atenția în cadrul regulei, care reprezintă legea de manifestare, ca să putem înțelege fenomenul, și abia apoi să studiem cazurile particulare de excepție, de abatere de la regulă.
Căci eu scriu aici un articol ce se adresează la marea masă a populației, nu unui grup elitist de specialiști care oricum știu cum să își rezolve problemele de natură karmică, și nu prea au nevoie de îndrumările și explicațiile mele.
Trebuie bine înțeles faptul că tiparele tale de gândire și comportament te direcționează spre succes în anumite domenii, și insucces în alte anumite domenii. 
Nu este vorba doar de aptitudini, talente, exercițiu, antrenament, ci și de modul tău de gândire și comportament nativ, conferit de caracteristicile personalității tale. 
Ca exemplu, există o mulțime de oameni foarte talentați în diferite domenii, dar care nu au putut ajunge niciodată vedete, VIP-uri, datorită prezenței anumitor blocaje psiho-comportamentale, care nu le-au permis valorificarea în practică a acelor talente. 
Cu cât vei înainta mai mult în vârstă, cu atât vei întâlni mai multe astfel de exemple elecvente, în cercul tău de cunoștințe și prieteni.
Pe de altă parte, oameni lipsiți de aptitudini și talente deosebite într-un anumit domeniu, ajung celebri, datorită muncii și efortului lor intens depus în acea direcție în care pare că nu au avut o bază favorabilă nativă organică, dar au urmat pur și simplu un tipar (o programare) de succes.

Conceptul karmic nu poate fi înțeles dacă te rezumi strict la datele privind această existență corporală, această viață. 
Bagajul karmic conține o încărcătură condițională ce provine din afara acestei existențe.
În acest sens trebuie meditat la două teorii:
1. Teoria genetică a programării caracteristicilor fizice, afectiv-sufletești, de gândire și comportament, programare care CONDIȚIONEAZĂ această viață, conform unei programări destul de stricte, ce provine “din afară”. 
Programarea genetică te LEAGĂ de părinți, și prin ei de părinții lor (bunici), și tot așa, de tot lanțul evolutiv de oameni existenți înaintea ta. 
Toți au transmis ceva mai departe, o încărcătură karmică. 
Deoarece toți au efectuat greșeli în viață, toți au transmis urmașilor efecte karmice ale acestor greșeli. 
Această idee se regăsește în religie sub forma păcatului ancestral, adamic.
În plus, faptul că ai preluat bagaj genetic de la ambii părinți a condus la o combinație unică rezultată din nenumărate încrucișări genetice anterioare, ceea ce determină ca ecuația ființei și existenței tale umane să fie unică, deosebită de toate celelalte. 
Tu experimentezi deci ceva nou, în mod garantat, în fiecare existență terestră.

2. Teoria reîncarnării, a reîncorporării spiritului în noi și noi corpuri umane, trăind vieți ce apar oamenilor ca fiind succesive. 
Teoria reîncarnării afirmă faptul că spiritele se încorporează în acest plan terestru conform unor afinități de grup, și că rolurile și raporturile sociale se tot modifică de la o viață la alta, între aceste spirite. 
Astfel, de exemplu, tu și cu mama ta actuală v-ați aflat în alte raporturi sociale în încorporări anterioare, având successv alte grade de rudenie, de prietenie și chiar dușmănie la un moment dat. 
Fiecare este pus mereu în noi și noi poziții și relații față de ceilalți, pentru a experimenta viața terestră din toate punctele de vedere posibile, în scopul cunoașterii complete. 
Fiecare îndeplinește noi și noi roluri și misiuni în fiecare nouă viață, pentru  a acumula cunoașterea, o cunoaștere cât mai variată, mai diversificată.
Privind, deci, din prisma teoriei reîncarnării, fiecare om este de fapt o entitate spirituală care își poartă un bagaj karmic personal din existență în existență.
Fiecare este legat cauzal de o mulțime de spirite cu care a interacționat în vieți anterioare, față de care are datorii karmice ce provin astfel din afara sferei acestei vieți terestre actuale.
Față de părinții tăi, de exemplu, nu ai numai datorii și responsabilități provenite din cadrul relației copil-părinte, ci mai ai în bagajul tău anumite “datorii” neplătite din vieți anterioare, care din cauza nerezolvării la timpul lor, s-au ‘’raportat‘’ toate la nivelul acestea existențe, pentru a putea fi plătite (stinse) în cadrul actual.
Teoria reîncarnării afirmă faptul că, karma reprezintă de fapt cauza datorită căreia spiritele se tot reîncorporează pe Terra, din necesitate.
Karma, existența bagajului karmic, impune necesitatea reîncorporării, până în momentul în care spiritul se eliberează total de acest bagaj, această încărcătură care îl poartă condițional în noi și noi existențe.
Karma legată de experiența terestră te ține legat de planul terestru, obligându-te să tot revii în noi și noi existențe, până la ELIBERAREA ta finală totală de datorii, de legături (stingereaa energiei/ încărcăturii karmice).
Cu cât mai multă cunoaștere și înțelegere asimilată, cu atât mai multă eliberare, libertate.
Despre Eliberarea karmică, numită și ”arderea karmei”, am mai scris în cadrul altor subiecte, și voi mai scrie. 
Este cam același lucru cu conceptul de Mântuire din Creștinism, dar care are o cu totul abordare acolo.
Subiectul de față este un prilej de meditație asupra faptului că relațiile interumane au în realitate un aspect mult mai complex, căci multe aspecte sunt imperceptibile, ascunse percepției simțurilor corporale.
Când am vorbit de programare și tipare, nu m-am referit doar la ceea ce poate fi cunoscut și provine doar din această viață.
Lucrurile nu sunt atât de simple încât să poată fi percepută cauzalitatea de către oricine.
Ca dovadă, nimeni nu a putut explica până acum, în mod simplu și pe înțelesul tuturor, realitatea...

Din playlistul meu Youtube ”Destin, Karma, Soartă”, cu peste 300 videouri:
Abonează-te să fii la curent cu noutățile.Cursuri Online Dezvoltare Personală - LINK

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 


Toate blogurile, conturile, paginile și grupurile mele Facebook:

Link de abonare la canalul meu Youtube:   https://www.youtube.com/user/katonanico?sub_confirmation=1

Poți asculta podcasturile mele aici: https://anchor.fm/kato-podcast

Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri importante pentru dezvoltarea ta personală (articole și materiale video destinate sponsorilor - memebership):https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE


-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢII PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


software-deals.rosoftware-deals.ro


O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.

Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');