Kato Live embed Video

Calendar Evenimente Spirituale România de Kato

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, martie 03, 2014

Karma, Gândirea, și Controlul conștient


Devino Patronul meu :)
Aici poti da o cafea :) Aici poti da o cafea :)

Rândurile de mai jos exprimă viziunea mea personală, subiectivă, care nu se suprapune cu exactitate vreunui curent religios sau spiritual. Este o viziune orientativă, care nu are pretenția de a exprima în mod fidel adevărul. 
Este un model conceptual personal, și trebuie tratat ca atare. 
El se bazează pe logică, experiența personală, texte antice ale spiritualității, și relatările unor cercetători clarvăzători în domeniul spiritual. 
Modelul are rolul de a stimula gândirea și imaginația celor care caută răspunsuri și soluții.
Conceptul ‘’karma‘’ este tot mai mult folosit de europeni. 
Este un concept complex, de origine orientală, ce reprezintă o îmbinare a conceptelor: destin, determinism cauzal, păcat, transfer energetic, acțiune, reacție, rezonanță, feedback, cu care europenii sunt familiarizați, cât și alte concepte cu care nu sunt familiarizați, precum cel de renaștere. 
Creștinii înțeleg și acceptă cu greu posibilitatea existenței renașterii, deoarece acest concept nu apare explicit în învățătura creștină actuală, deși ideea existenței unei “vieți de apoi” ulterioare “judecății de apoi”, a purgatoriului, raiului și iadului, are multe asemănări cu teoria orientală a renașterii.
Karma se referă la un principiu conceptual cu originea în India, deseori numit ‘’principiul karmei‘’, alteori “teoria karmei”, sau “legea karmei”. 
Conceptul karmic este foarte complex și dificil de definit. 
Diferitele școli indiene derivă diferite definiții pentru conceptul karmic, din textele antice ale Indiei. 
Aceste definiții reprezintă o combinație între următoarele concepte:
1. Cauzalitate, care poate fi etică, sau non-etică,
2. Eticizare, conform căreia acțiunile bune (corecte) și cele rele (greșite) au consecințe (efecte, rezultate) diferite, bune sau rele, în conformitate cu natura acțiunilor,
3. Renașterea, reîncarnarea, reîncorporarea spiritului în diferite corpuri umane, în care trăiește diferite vieți, care au însă o legătură de cauzalitate între ele.


Prin karma (sanscrită: कर्म, karman, pali: kamma - efect, faptă) este înțeles un concept filosofic-religios, prin care fiecare acțiune - fizică sau spirituală - are în mod inevitabil o urmare. 
Aceasta nu se manifestă neapărat în actuala viață. 
Orice efect al unei acțiuni afecteaza, dupa o perioada de timp, pe cel care a inițiat-o. 
Uneori, efectul acțiunilor din trecut se manifestă la un moment ulterior în aceeași viață, alteori se actualizeaza doar într-o viață viitoare, când condițiile de manifestare sunt indeplinite.
Karma nu reprezinta in esenta ceva rău, nici bun, și are o legătură vagă cu ideea creștină de "păcat". 
Nu este o pedeapsă, ci exprima un efect legic, faptul ca vei culege roade in conformitate cu natura semintelor sadite prin faptele tale. Actiunile se comporta ca niste seminte care vor da un rod in viitor.
Karma este un concept religios si filozofic, care explica faptul ca fiecare activitate, actiune, fapta, gand, alegere si decizie, declanseaza efecte in mod automat, inevitabile, influentand viitorul, experientele de viata viitoare.
Karma are, chiar în India, multiple definiții și înțelesuri diferite. Acestea variază între Hinduism, Budism, Jainism, și celelalte tradiții originare în India, și între diversele școli existente în cadrul fiecărei tradiții.
Trebuie înțeles, însă, că India reprezintă un mix de popoare diferite, că există multe limbi și dialecte diferite, și multe școli și curente religioase diferite. Populația este de peste 1.100.000.000 de locuitori, densitatea fiind mare (300 loc./kmp). 
Populația actuală a Indiei este formată din 2 mari grupe : în sud populații Dravidiene, iar în nord Indo-Europene (care au venit acum 3500 de ani). 
În India, limbile oficiale sunt limba Engleză și limba Hindi, dar se vorbesc și alte 200 de limbi. 
Predomină Hinduismul (84% din populație), fiind urmată de Islam. Alte religii sunt : Jainismul, Sikhismul (cca 25.000.000 din populația totală a Indiei), Creștinismul (cca 24.000.000 din populația totală a Indiei), Budismul.
Spiritualitatea indiană nu este deloc unitară, ci puternic fragmentată. 
Din această cauză este inutil demersul de a căuta o viziune unitară asupra karmei, căci există unele școli care nici nu admit existența acestui concept, altele care nu admit existența fenomenului renașterii, etc. 
Baza, însă, o constituie textele sacre străvechi indiene, Vedele și Upanishadele, care constituie lucrări de referință pentru întreaga spiritualitate indiană, precum sunt de exemplu scrierile cuprinse în Noul Testament pentru întreaga creștinătate. 
Viziunea originară, de bază, o putem surprinde doar studiind aceste texte străvechi.


Perioadele evoluției filozofiei indiene (wikipedia) :
Perioada vedică (2.500 î.Hr. - 600 î.Hr.). Textele religioase, cele patru Vede (Rig Veda, Sāma Veda, Yajur Veda și Atharva Veda) au fost compuse în aproape un mileniu, mai precis între 1.500 și 600 î.Hr.
În această perioadă a apărut cultura și civilizația ariană, considerată una dintre cele mai vechi din lume. 
Textele religioase, cele patru Vede (Rig Veda, Sāma Veda, Yajur Veda și Atharva Veda), alcătuiesc cea mai veche literatură din lume. Fiecare din cele patru Vede este editată în patru secțiuni distincte: Mantra (Samhitas), Brāhmaṇa, Āraṇyaka, și Upaniṣad.
Perioada epică (600 î.Hr. - 200 d.Hr.)
Literatura Smrti conține acele texte destinate publicului larg. 
Smrti înseamnă text memorat, spre deosebire de śruti (termen folosit când ne referim la textele clasice ale Vedelor și care erau destinate doar castelor superioare) care înseamnă text auzit, revelat. Cele mai cunoscute opere ale literaturii smrti sunt Mahābhārata și Rāmāyana. 
Evenimentele descrise în aceste epopei au avut loc între 1.000 î.Hr. și 700 d.Hr. 
Cel mai celebru fragment din Mahābhārata, plin de semnificații filozofice, este Bhagavad Gītā.
Perioada sutrelor (începând cu 200 d.Hr.) marchează apariția filozofiei sistematice Darsana. 
Termenul darśana (care în sanscrită înseamnă "viziune") se referă la acele lucrări ulterioare de sistematizare a literaturii Vedelor, care să fie acceptate de toate școlile hindu. 
Acestea sunt : Nyāya, Vaiśeṣika, Sānkhya, Yoga, Pūrvamīmāmṣā si Vedānta.


Vedele (în sanskrită वेद) sunt o culegere de texte originare din Vechea Indie. 
Sunt cele mai vechi scripturi ale hinduismului.
 În prezent, textele vedice sunt venerate de hinduși din întreaga lume. 
Versurile lor sunt recitate în cadrul rugăciunilor și slujbelor religioase. 
În timpurile moderne, studiile vedice sunt cruciale în ceea ce privește înțelegerea lingvisticii indo-europene, precum și a istoriei Indiei antice.
Conform interpretărilor hinduse stricte, Vedele sunt apauruṣeya („creații non-umane”) și au fost revelate în mod direct, motiv pentru care sunt numite „śruti” („ceea ce se aude”). 
Hinduismul, cunoscut și ca Sanatana Dharma („Legea eternă”), se referă la credința în înțelepciunea atemporală cuprinsă în aceste texte.
Filozofii și secte apărute în subcontinentul indian au adoptat poziții variate privind Vedele. 
Școlile de filozofie indiană care citează Vedele ca autoritatea lor scriptorală sunt denumite „ortodoxe” (āstika). 
Alte două filozofii indiene, budismul și jainismul, nu au acceptat autoritatea Vedelor și s-au transformat în religii distincte. 
În filozofia indiană ele sunt numite școli „heterodoxe” (nāstika).
Este posibil ca Vedele să fie cele mai vechi scripturi care au supraviețuit și care sunt încă folosite. 
Majoritatea indologilor consideră că o tradiție orală a existat cu mult înainte ca unele învățături să fie notate, în secolul al doilea î.e.n.. 
extele vedice au fost compuse și apoi transmise oral, în sanscrită, cu multe secole înainte de a fi trecute în scris. 
Manuscrisele cele mai vechi care au supraviețuit datează din secolul XI î.e.n.

Upanișadele (în limba Devanagari, उपनिषद्, IAST, upaniṣad) sunt o parte din Vede și formează Scripturile hinduse, care discută în principal despre filozofie, meditație și ființa divinității
Formează principiul spiritual al hinduismului vedic. 
Considerate a fi contemplări mistice sau spirituale ale Vedelor, Upanishadele sunt cunoscute ca Vedānta ("sfârșitul / punctul culminant al Vedelor").
Upanishadele au fost compuse timp de câteva secole. Cele mai vechi, Brhadaranzaka și Chandogza, au fost datate în jurul secolului al VIII-lea î.Hr.(wikipedia)
La ora actuală, interpretările textelor străvechi diferă, uneori toarte mult, de la un interpret la altul, dar asta denotă doar subiectivismul celor care nu înțeleg cu adevărat esența, lăsându-se purtați pe aripile imaginației lor creatoare, a scenariilor ipotetice personale.

Teoria Karmică explică faptul că circumstanțele prezente, ale vieții actuale personale, au legătură cu acțiunile personale din trecut, atât din trecutul actualei vieți, cât și din trecutul mai îndepărtat al vieților anterioare. 
Ca atare, există efecte karmice care acționează în prezent, și efecte care se vor declanșa în viitor, în această viață cât și în viețile viitoare.
Karma trebuie imaginată ca un fel de ‘’bagaj‘’ infor-energetic, ce prezintă două componente : informațională și energetică, pe care fiecare om o poartă în constituția energetică a ființei sale. 
Această ”încărcătură‘’ o putem privi ca fiind constituită din forme-gând, care au un conținut informațional - idei, și o energie vibratorie de tip emoțional-sufletesc. 


Există multiple tipuri de clasificări ale tipurilor de karma. 
De exemplu, se afirmă că există o karmă pozitivă și o karmă negativă, o karmă nativă și o karmă dobândită ca efect al faptelor tale din această viață. 
Aceste clasificări îți vor crea confuzie, dacă nu înțelegi faptul că totul devine mai simplu și mai clar dacă ai tot timpul în vedere natura informațial-energetică a karmei.
Așadar, karma are directă legătură cu:
1. ceea ce gândești și trăirile tale emoționale,
2. ideile și trăiririle afective ale celorlalți legate de tine,
3. încărcătura infor-energetică preluată în corpul tău energetic din corpurile energetice ale părinților tăi, și prin ei din cele ale bunicilor, străbunicilor,... 
Viața strămoșilor fiecărui om îi influențează viața sa, de aceea fiecare viață își are importanța sa în cadrul evoluției globale a omenirii.
Principalul instrument care poate fi folosit în mod conștient pentru influențarea evoluției karmei, este MINTEA, prin intermediul facultății de a GÂNDI. 
Cu cât mai bine ÎNȚELEGI ce este karma, cu atât mai mult control conștient dobândești asupra ei, asupra întregii tale vieți. Cu alte cuvinte, înțelegerea crescută îți va conferi capacitatea crescută de a modifica destinul, conform voinței proprii.
Destinul este privit, în general, ca ceva impus, ce nu poate fi modificat. 
Ceva ce îți influențează viața în mod implacabil, automat, ca un program prestabilit al vieții tale. 
Ca în cazul rolului unui actor, care trebuie să INTERPRETEZE, să acționeze și să trăiască afectiv, conform unei regii și a unui scenariu prestabilite. 
Viața ta de om este asemănătoare rolului interpretat de actor. 
Există în mod clar un scenariu și o regie, adică condiții de viață în care ai fost pus să trăiești, de la naștere, condiții pe care nu tu le-ai ales, în mod conștient, prin liberul tău arbitru (familia, părinții, epoca, regiunea lumii, țara, localitatea, caracteristicile personalității individuale, ale părinților, etc. ). 
Sau, în orice caz, dacă ai ales ceva, ești amnezic acum, ți s-a șters memoria alegerii efectuate.
Cine face scenariul și regia ? 
În ce măsură ai tu vreo implicare și vreo responsabilitate privind condițiile tale de viață ? 
Acestea sunt întrebări care au frământat mințile oamenilor, de-a lungul întregii istorii a omenirii.
Cine ești tu ? 
Ce cauți tu aici, în această existență terestră ? 
Care este rostul acestei vieți ? 
Ce este viața ? 
Care este rolul tău în această viață, în această existență, în această lume ?…  
Conceptul karma a fost creat în vederea oferirii unor răspunsuri la aceste întrebări, și a unor soluții la problemele existențiale individuale și generale.
Din punct de vedere karmic, TOT ceea ce ți se întâmplă are un determinism cauzal, o condiționare complexă, imperceptibilă. 
Unii spun că ceea ce ți se întâmplă în prezent este rezultatul karmei operante
Putem spune că, de fapt, tot ceea ce tu porți cu tine în bagajul tău karmic, îți influențează inevitabil alegerile și deciziile tale din momentul prezent. 
Acest bagaj constituie însăși baza tiparelor tale de gândire și comportament. 
Ce înseamnă asta ? 
Că există un determinism implacabil
Da, determinismul acționează implacabil, conform unor legi cauzale naturale clare și “oarbe”, precum este de exemplu legea gravitației, sau legea atracției universale. 
Tu nu poți schimba Legile Naturii, nu-i așa ? 
Dar, ce poți schimba ? 
Asta este Marea Întrebare.
Căci ideea existenței unui Liber Abitru este vehiculată de mai toate religiile și sistemele spirituale. 
Liberul Arbitru reprezintă un alt concept complex, greu de înțeles de majoritatea oamenilor. 
Care este raportul existent între Voința Divină și cea a unui individ uman ? 
Cine poate explica, clar și pe înțelesul tuturor ? 
Câți au încercat, oare, până acum ? 
Câți au reușit, și în ce măsură ?
‘’Matei 7:
1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
2. Căci cu ce judecată judecați veți fi judecați; și cu ce măsură măsurați vi se va măsura.
7. Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide.
8. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide.
11. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce I le cer !
12. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea și Prorocii.‘’
Ce a înțeles lumea din astfel de afirmații ? 
Cum le-au aplicat oamenii în practică ? 
Dar tu ?
După cum clar se vede, Isus a vorbit despre existența unor legi care trasează determinismul cauzal al efectelor faptelor umane. 
Legile sunt fixe și neschimbătoare. 
Dar natura efectelor care sunt obținute poate fi influențată de fiecare om care cunoaște legile și modul de operare al determinismului cauzal. 
Isus a încercat să facă cunoscute omenilor anumite metode și tehnici cu ajutorul cărora ei pot obține anumite rezultate (efecte) benefice lor. 
Se spune clar că o învățătură mult mai avansată le-a predat celor 12 ucenici, și că lor le-a dat puteri speciale, printre care de ‘’ a scoate dracii‘’ și a vindeca orice boală. 
În mod evident, Noul Testament nu ne prezintă deci o învățătură completă referitoare la lume, viață, și Divinitate, dar, atât cât Isus a considerat de cuviință să prezinte tuturor, merită studiat. 
Ceea ce a adus nou învățătura Sa, și de extremă importanță, se referă la puterea fiecărui om de a-și modela destinul în mod pozitiv, conform voinței proprii, în condițiile în care își exercită voința, prin intenții pozitive ferme și clare. 
Studiind această învățătură, cât și alte tipuri de învățături, lăsate umanității de alți Învățători, am ajuns la concluzia următoare :
BAGAJUL KARMIC CONDIȚIONEAZĂ VIAȚA FIECĂRUI OM, DAR FIECARE OM POATE INFLUENȚA DESFĂȘURAREA EXPERIENȚELOR SALE DE VIAȚĂ, ÎN MĂSURA ÎN CARE CUNOAȘTE, ÎNȚELEGE ȘI APLICĂ METODELE ȘI TEHNICILE PE CARE LE POATE UTILIZA ÎN ACEST SCOP.
CUNOAȘTEREA LEGILOR NATURII CARE STAU LA BAZA DETERMINISMULUI CAUZAL CONFERĂ CAPACITATEA PREVEDERII EFECTELOR, CEEA CE FACILITEAZĂ BENEFICIEREA CONȘTIENTĂ DE ANUMITE EFECTE POZITIVE, ȘI EVITAREA CONȘTIENTĂ A ANUMITOR EFECTE NEGATIVE. PUTEM NUMI ACEST PROCES DREPT O CAPACITATE EVOLUATĂ DE ADAPTARE.
Cu alte cuvinte, omul conștient își poate influența destinul în trei moduri principale :
1. Influențând condițiile cauzale care contribuie la declanșarea anumitor efecte (de exemplu comportamentul altor oameni - acțiunile și reacțiile lor).
2. Schimbând locația sa, pentru a beneficia de anumite efecte pozitive pe care le prevede a se declanșa în diverse alte locații, și pentru a evita anumite efecte negative care urmează a se declanșa în locația în care se află el la un moment dat (de exemplu evenimente și procese sociale, fenomene naturale).
Omul este prins în desfășurarea unor evenimente inevitabile, într-o anumită locație, a căror curs nu îl poate influența, dar el poate scăpa de influența lor, părăsind acea locație, schimbând locația, fără a se chinui în zadar să schimbe evoluția cursului de desfășurare a proceselor și fenomenelor locale.
3. Omul care își conștientizează tiparele sale de gândire și comportament, calitățile și defectele sale, poate să opereze în mod conștient anumite schimbări la nivelul alegerilor și deciziilor sale, fără să le mai efectueze în continuare în mod instinctiv, conform primului impuls, sub totala influență a automatismelor sale de gândire. 
Nu este ușor să îți înfrânezi pornirile instinctive, reacțiile declanșate în urma instaurării unor reflexe condiționate, dar prin exercițiu și antrenament efectuat în mod conștient și sistematic, multe tipare se pot schimba, reprograma.
Așadar, omul care poate anticipa drumul pe care îl urmează destinul său, poate să influențeze în mod conștient acel drum. 
Cel ce nu poate anticipa, nu poate schimba, ci “își va urma destinul”.
Am întâlnit afirmații de genul:  “Înțeleptul își urmează destinul, iar neînțeleptul va fi târât de el.” 
Este o viziune extremistă, și chiar negativistă, căci se bazează pe premisa falsă că destinul fiecăruia reprezintă cea mai BUNĂ variantă posibilă pentru el. 
Ea însă este cea mai POTRIVITĂ, conform cauzalității conferită de bagajul său karmic, nu cea mai bună posibilă ! 
Dacă ar fi cea mai bună, viața oamenilor ar arăta cu totul... altfel...
Putem spune că, prin evoluție progresivă, destinul fiecăruia va deveni tot mai bun, în sensul de a conține tot mai puțină suferință și tot mai multă bucurie, dar niciodată destinul karmic nu va fi pentru nimeni varianta perfectă, tocmai datorită faptului că fiecare om a efectuat greșeli în trecut, și fiecare greșeală făcută în trecut determină o suferință în viitor. 
De aceea în destinul fiecărui om este ÎNSCRISĂ suferința, atât din greșelile preluate de la strămoșii săi, cât și din cele personale.  
Aceste idei explică misterul păcatului strămoșesc biblic, numit și adamic uneori. 
Deci, cât timp în destinul cuiva este înscrisă suferința, nu se poate vorbi despre perfecțiune. 


Nici un Învățător real (au existat și există mulți Învățători falși) nu a propagat o învățătură care să recomande lăsarea în voia soartei. 
Afirmația : “Doamne facă-se voia Ta” este în general interpretată în mod greșit. 
Cine nu înțelege substratul cauzal în mod corect își poate atrage multă suferință în viața sa, urmând calea lăsării vieții sale în… voia Domnului. 
Omul credincios nu trebuie să se lasă în acest caz ‘’în voia soartei‘’, ci trebuie să urmeze o îndrumare de ordin superior privind alegerile și deciziile sale. 
Pentru a putea realiza asta, însă, este absolut necesar să aibă acces la această îndrumare a Sinelui Suprem, ceea ce nu este foarte ușor de realizat, deși în principiu pare foarte simplu. 
A nu te opune voinței superioare de a îndruma oamenii, a cunoaște, înțelege și a accepta această îndrumare, despre asta este vorba. Despre a înceta să te mai opui binelui general, dând curs unor scenarii mentale negative, a înceta să mai urmezi doar voința ta proprie izvorâtă din cunoașterea și înțelegerea limitată a realității, fără a da nici o ascultare îndrumării de ordin superior.
Această alegere, însă, presupune inițierea unei comunicări interioare cu Sinele Superior, nu adoptarea irațională a unor tipare de gândire și comportament impuse de o anumită religie. 
Relația cu Divinitatea trebuie privită ca o comunicare, o comuniune, o uniune, nu ca o problemă de apartenență la o religie, sectă, sistem spiritual. 
Îndrumarea de ordin spiritual și religios este importantă, este utilă, dar nu accepta intermedieri și intermediari în relația ta cu Sinele Suprem, deoarece intermediarii întotdeauna își urmăresc interesele lor proprii, încercând să te facă dependenți de ei. 
Un îndrumător spiritual sau religios real niciodată nu se va oferi să devină un intermediar pentru un alt om.
Cei care se lasă în voia soartei, crezând că ei nu mai au responsabilități, că pot scăpa de ele, că le pot pasa Divinității pe toate, vor avea mult de suferit, și vor interpreta în mod eronat acest efect al inconștienței lor drept voință divină de a fi supuși la anumite privațiuni și încercări, testări ale credinței, etc. 
Mulți credincioși religioși sunt convinși de faptul că Divinitatea Supremă le impune suferința, și, datorită acestei credințe, acceptă cu multă ușurință suferința ca pe ceva pozitiv, ca pe un… ‘’dar divin‘’. 
Ei pierd astfel legătura cu realitatea, și nu mai înțeleg faptul că suferința are rolul de a semnaliza apariția unui dezechilibru, a unei dizarmonii. 
Nici unui bun părinte nu îi poate trece prin minte să își supună copiii unor suferințe în scopul de a le… testa calitățile și defectele, și iubirea față de el, nu-i așa ? 
Comportamentul unui asemenea părinte ar fi condamnat de întreaga societate, cu siguranță, și calificat drept imoral. 
De ce este atunci atribuită lui Dumnezeu, Părintele Suprem, suferința umană ? 
În mod evident, din… inconștiență... 
O altă capcană în cadrul acestui demers este constituită de interpretarea greșită a unei voci interioare ca fiind vocea voinței divine. 
Anumite entități profită de naivitatea și credulitatea oamenilor, și le implementează tot felul de sugestii, pe cale telepatică, sugestii ce vor fi adoptate fără discernământ și spirit critic. 
O astfel de voce te poate sugestiona în direcția adoptării unor gânduri și comportamente care îți vor provoca în final dependență și suferință, manipulându-te în mod subtil, speculând abil slăbiciunile tale de voință și caracter. 


Lecturarea articoluluiDistribuie articolul dacă ți-a plăcut, mulțumesc! -DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Atlantis - Învață să stăpânești arta materializării dorințelor-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL  blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole ! http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 


  VigLink banner


O SERIE DE CĂRȚI MINUNATE DESPRE SPIRIT, VIAȚA SPIRITUALĂ, VIEȚILE ANTERIOARE, LUMEA DE DINCOLO, EXISTENȚA DE DINAINTE ȘI DUPĂ MOARTEA CORPULUI OMENESC

(În josul unora dintre pagini ai și o secțiune numită "Cărți de același autor", unde există și alte cărți interesante scrise de același autor. Această colecție am făcut-o dintr-o listă de peste 1.300 de titluri ! ) Nu uita faptul că o carte bună reprezintă un cadou apreciat de majoritatea oamenilor, datorită utilității sale.
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');