Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, septembrie 24, 2013

Ciclul Kato și Principiul Kato - Compensare și Determinism Cauzal


Investește în dezvoltarea ta personală spirituală, urmând un program, prin donație/sponsorizare, căci este cea mai bună investiție, accesând acest link (Nivelul2): https://ko-fi.com/katospirit/tiers

Viziunea (ideologia) mea asupra ciclurilor de evoluţie şi transformare, pe scurt:
Deoarece există o legătură subtilă cauzală, imperceptibilă, privind determinismul cauză-efect, şi acesta acţionează în cadrul unor sfere de existenţă, există şi un ciclu de dare-primire care funcţionează în mod automat, în interiorul fiecărei sfere.
Doar cine iniţiază un ciclu, punând roata în mişcare, oferind ceva, va putea primi ceva, conform legii: nimic nu se pierde, nimic nu câştigă, totul se transformă. 

 Astfel câştigul şi pierderea sunt aparente, reprezentând doar etape ale unei transformări. 
 Pierzând vei câştiga, şi câştigând vei pierde, deoarece totul se compensează, prin transformarea continuă.
Mai clar, cele două principii, care se completează reciproc, definesc legile mecanismului cauzal privind ceea ce dai şi ceea ce primeşti:
1. Nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se TRANSFORMĂ.
2. Totul se COMPENSEAZĂ, încontinu, în cadrul ciclurilor de transformare, în mod automat.
Concluzii logice foarte importante şi utile pot fi desprinse din îmbinarea celor două principii :
1- Nu există câştig fără pierdere, şi pierdere fără câştig.
2- Cine nu poate oferi nimic, nu poate primi nimic.
3- Cine dă ceva, inevitabil şi automat va primi ALTCEVA, în compensare, pentru că a iniţiat un proces de transformare.
4- Măsura în care oferi este măsura în care primeşti.
5- Niciodată nu vei primi exact ceea ce ai oferit, deoarece asta nu înseamnă transformare!
 
De aceea oamenii, în ignoranţa lor, au impresia că dau dar nu primesc, deoarece se aşteaptă în mod incorect să primească înapoi ce au dat ! 
 Foarte important să înţelegi asta, pentru a putea fi împăcat cu tine însuţi, cu oferta ta, şi cu toţi ceilalţi, privind oferta lor îndreptată către tine.
6- Fiecare om are ceva de oferit, altceva decât alţii, tocmai pentru a putea exista o transformare, o compensare, pentru ca fiecare să poată primi altceva decât ceea ce a dat !
7- Dacă tu oferi altora ceea ce au ei nevoie să primească, ei îţi vor oferi ceea ce ai tu nevoie să primeşti.
8- Principiul acţiunii şi reacţiunii este o consecinţă logică a păstrării echilibrului, în conformitate cu principiile enunţate mai sus.
 

"Dacă dai vei primi înapoi automat, în aceeaşi măsură" este echivalent cu : "Când un corp acționează asupra altui corp cu o forță (numită forță de acțiune), cel de-al doilea corp acționează și el asupra primului cu o forță (numită forță de reacțiune) de aceeași mărime și de aceeași direcție, dar de sens contrar"- acest principiu este cunoscut sub numele de Principiul acțiunii și reacțiunii, sau Principiul al III-lea al mecanicii, formulat de Newton.
9- A te aştepta să primeşti înapoi exact ceea ce ai dat, denotă faptul că nu ai înţeles încă raționamentele de mai sus, sau că, dacă le-ai înțeles, atunci tu ai oferit doar un...ÎMPRUMUT, mai mult sau mai puţin conştient, pe care îl dorești rambursat, și poate că ai pretenții și de ceva în... plus, ca... dobândă...

 
PRINCIPIUL KATO: TOT CE EXISTĂ ESTE UTIL ȘI VALOROS, DOAR INSUFICIENȚA ȘI EXCESUL SUNT DĂUNĂTOARE. 
 
AM: păi se stie, alte reguli ?


Kato: Se ştie ? De către cine? :) Şi... câţi... înţeleg, din cei ce cred că ştiu ? 

"A şti" nu este echivalent cu "a înţelege", şi cu "a conştientiza". 
Dar... câţi oameni pot... conştientiza acest lucru ? :)
Majoritatea demonstrează în mod practic faptul că ceea ce cunosc nu îi prea ajută cu nimic, cât timp nu înţeleg mare lucru. 
Deschide televizorul, şi priveşte la ştiri, deschide urechea la ceea ce vorbesc cei din jurul tău, ce postează pe internet... O mulțime de oameni știu, doar câțiva înțeleg, extrem de puţini aplică în practică ceea ce ştiu şi înţeleg...
Ştii ce nu ştiu și nu înțeleg majoritatea oamenilor? Faptul că tot ce există îşi are rolul şi scopul său, bine stabilit. 

Mulţi oameni, de exemplu, tot pedalează că trebuie să RENUNŢI TOTAL la tot felul de lucruri, cum ar fricile interioare, egoismul, simţul posesiunii, şi tot felul de alte lucruri percepute de ei a fi, în mod ABSOLUT, negative. 
Dar... nu există nimic în lumea asta, care să fie în mod absolut rău, sau bun. 
De aceea toţi cei de propovăduiesc renunţarea forţată, trăiesc în eroare şi confuzie, şi răspândesc această confuzie în jurul lor. 
 Şi, dacă le vorbeşi despre dualismul şi polaritatea lumii, despre ambivalenţă, bineînţeles că îşi iau imediat un aer superior, şi îţi replică faptul că ei ştiu asta, că ei cunosc asta de mici copii, că au experienţă în acest sens, şi că nu are rost să deschizi astfel de discuţii... puerile cu ei... :)
Prin regula enunţată mai sus, trebuie înţeles, de exemplu, faptul că, şi lipsa, ca o extremă manifestare a insuficienţei, este dăunătoare. 

 Problemele oamenilor nu rezidă în faptul că ei nu pot renunţa la anumite lucruri, ci că nu pot îşi echilibra dezechilibrele prezente, din diverse cauze, în viaţa lor.
Aşadar, în viziunea mea, vindecarea constă întotdeauna în (re)echilibrare, şi nu presupune renunţarea forţată, absolută, la ceva !
Cum anume, practic ? 

Întotdeauna, prin reechilibrarea balanţei, prin moderarea activă, obţinută printr-o activitate transformatoare. 
 De exemplu, unei persoane cuprinsă de frici interioare, pe care nu şi le poate gestiona, degeaba îi tot repeţi că trebuie să renunţe la fricile ei, căci nu o va putea face, ci trebuie să o înveţi anumite metode şi tehnici, prin intermediul cărora omul să îşi recapete încrederea în sine, energia, optimismul, puterea, tăria, forţa, siguranţa, confortul psihic, etc., care, în cazul ei, prezintă o insuficienţă, ce provoacă manifestarea fricii în exces
 Frica nu reprezintă un lucru rău, deci, ceva dăunător ţie sau oricui altui om, decât dacă este în insuficienţă sau în exces.
Cine încearcă să vindece prin renunţare, este o persoană care, ea însăşi nu este vindecată încă, dovadă fiind faptul că încearcă să aplice o metodă ineficientă, care, pur şi simplu, nu poate fi aplicată...

Legea compensării nu permite să dai tot mai mult, şi să primeşti tot mai puţin. 
Nici invers. 
Nici să dai fără să primești, sau să primești fără să dai. Totul se compensează. 
Compensarea este condiţia necesară pentru ca Universul să rămână în echilibru...
Cât dai, atât primeşti. 

Cît iei, atât ţi se ia.
Dar, deoarece nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, ci totul se transformă, ceea ce dai nu este identic cu ceea ce primeşti. 

De aceea ai deseori impresia că nu ai dat destul, sau că nu ai primit destul.
În realitate, tot timpul dai ceva, şi primeşti...altceva. 

Ce? Ceea ce este necesar şi util
Aşa evoluează lucrurile, evenimentele, şi oamenii. Într-o continuă transformare.
Dacă nu dai nimic, nu primeşti nimic. 

Ciclul compensării se desfăşoară şi se încheie prin darea şi primirea continuă. 
 Nimeni nu se poate sustrage, căci dă şi primeşte, încontinuu, atâta doar că nu conştientizează acest proces. 
 De exemplu, primeşti ceva azi, deoarece ai dat ceva ieri, alaltăieri, sau mai demult. 
 De unde această latenţă, acest interval de timp? 
Din faptul că ciclul transformării necesită timp şi spaţiu pentru desfăşurarea lui. 
Până ajung efectele să se repercuteze asupra ta, în mod fizic material, ele suferă anumite procese în mediul fizic, prin care se propagă succesiunea de cauze-efecte ale determinismului cauzal.
Meditează şi asupra acestui exemplu : ceea ce eu am postat aici, aceste idei, azi, ieri, sau altcândva, în trecut, îţi vor putea influenţa anumite concepţii, alegeri şi decizii, azi, mîine, sau în viitorul mai îndepărtat. 

Reacţiile celor ce au reacţionat şi vor mai reacţiona în scris, la postările mele, m-au influenţat şi mă vor influenţa pe mine, în diverse moduri.
Interacţiunea determină influenţă, determină schimbare şi transformare. 

A interacţiona cu ceilalţi reprezintă calea prin care tu şi cei cu care interacţionezi, vă veţi transforma, evoluând. Rolul socializării în evoluţia umană devine astfel evident. 
Internetul reprezintă un util instrument de socializare.
 
Privind postările mele legate de legea compensării, cineva a reacţionat așa : "atunci nu ne mai eliberăm niciodată !" 

 Eliberarea nu vine ca efect direct al faptului de a da sau a primi, ci ca efect al conştientizării adevărului că, de fapt, a da şi a primi reprezintă o transformare, care nu produce nici o lipsă sau surplus, niciodată, în Sistem, per global. 
 Deoarece totul se compensează, în permanenţă, nu poate exista lipsă sau surplus, în mod real, per global, ci doar în aparenţă, în aspectele care sunt rupte din contextul general. 
În percepţia globală a Universului, aşa apare. 
 Omul este iluzionat prin limitarea sa perceptivă, datorată simţurilor corporale. 
 În percepţia limitată a unor detalii restrânse ale Universului, lucrurile par că se nasc şi mor, că apar şi dispar, din...neant, din nimic. 
 În percepţia limitată, ţi se pare că dai fără a primi, că primeşti fără a da.

În fizică există un Principiu universal : Principiul al III-lea al mecanicii (Sir Isaac Newton): Când un corp acţionează asupra altui corp cu o forţă (numită forţă de acţiune), cel de-al doilea corp acţionează și el asupra primului, cu o forță (numită forţă de reacţiune), de aceeași mărime și de aceeași direcţie, dar de sens contrar. 
 Acest principiu este cunoscut și sub numele de "Principiul acţiunii și reacţiunii."
În spiritualitate, gândurile sunt asemănătoare corpurilor materiale, din plan fizic, dpdv al forţelor. 

 Dar...se impune o completare : totul în Univers este polarizat, totul prezintă o natură bipolară, Yin-Yang, de aceea corpurile (deci şi gândurile) se atrag şi se resping, conform polarităţii lor, în mod automat, natural. 
 Acest fapt determină ca reacţia unui om faţă de alt om, să fie determinată de iniţierea unei acţiuni, a emiterii unor gânduri, idei, dar efectul reacţiei sale asupra emiţătorului va fi clar influenţat de natura polarităţii gândului (ideii), de natura polarităţii celui ce a emis, cât şi a celui care a recepţionat gândul în cauză.
Principiul acţiunii şi reacţiunii asigură propagarea în lanţ a efectelor determinismului cauzal : nu există efect fără cauză, dar nici cauză fără efect.
Asta este esenţa lanţului karmic, şi a "încărcăturii" energetice karmice. 

 Ceea ce trăieşti în prezent reprezintă efectul însumat al tuturor cauzelor şi reacţiilor anterioare.

Principiul I al mecanicii (Newton) : Orice corp își menține starea de repaus sau de mișcare rectilinie uniformă, atât timp cât asupra sa nu acționează alte forțe, sau suma forțelor care acționează asupra sa este nulă.
Principiul al II-lea al mecanicii : Newton introduce noţiunea de ‘’cantitate de mișcare‘’, ceea ce astăzi se numește ‘’impuls‘’. 

Aceasta este o mărime vectorială egală cu produsul dintre masă și viteză. p = m x v. 
Principiul al doilea al mecanicii introduce noţiunea de ‘’forţă‘’, ca fiind derivata impulsului în raport cu timpul F = dp / dt. 
Sau folosind definiţia impulsului F = d (m x
v) / dt. 

În mecanica newtoniană, se consideră că masa este constantă (independentă de viteză) cât timp se păstrează integritatea corpului F = m x dv/dt. 
Adică F = m x a.
Principiul suprapunerii forțelor : Dacă mai multe forţe acţionează în același timp asupra unui corp, fiecare forţă produce propria sa acceleraţie, în mod independent de prezenţa celorlalte forţe, acceleraţia rezultantă fiind suma vectorială a acceleraţiilor individuale.
Newton a arătat că aceste legi ale mișcării, combinate cu legea atracției universale, explică legile lui Kepler privind mișcarea planetelor. 

Legea atracţiei universale (Sir Isaac Newton), este o lege a mecanicii clasice. 
 Enunțul: ‘’Două corpuri punctiforme de masă m1 și m2 se atrag reciproc printr-o forţă direct proporţională cu produsul maselor corpurilor, și invers proporţională cu pătratul distanţei dintre ele, orientată pe direcţia dreptei ce unește centrele de greutate ale celor două corpuri.‘’ (Corpurile sunt considerate punctiforme față de distanța dintre ele). 
Expresia matematică : F = K x (m1 x m2) / r2 în care:
F este magnitudinea forței gravitaționale dintre cele două corpuri punctiforme,
K este un coeficient de proporționalitate numit constanta atracției universale,
m 1 este masa primului corp,
m 2 este masa celui de al II-lea corp,
r este distanța dintre cele două corpuri.
În Sistemul Internațional , F se măsoară în newtoni (N), m1 și m2 în kilograme (kg), r în metri (m), iar constanta K este aproximativ egală cu 6,672 × 10 -11 N m 2 kg−2 .
Fenomenele şi procesele nu sunt deloc simple. 

Dacă ar fi, toată lumea le-ar putea descoperi și înţelege legitățile fără ajutor din afară. 
Dar, pentru cel ce le-a înţeles, ele vor putea părea simple...
 
Aplică cele expuse, considerând gândurile ca fiind corpuri, căci esenţa oricărui corp, cât şi a gândurilor, este aceeaşi, energetic-informaţională. 

Ceea ce va rezulta, te va...uimi. 
O lume a gândurilor, în care toate interacţionează într-un mod organizat, programat, predictibil, conform unor legi şi principii logice, clare...

Cursuri Online Dezvoltare Personală - LINK

Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! 

Toate siteurile și conturile mele, activitatea mea, resursele oferite ție: https://ko-fi.com/post/Kato--Resurse-utile--Dezvoltare-Spirituala-N4N0DJ6CW

Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma KoFi , Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri (articole și materiale video destinate sponsorilor), la Nivelul 2 pe Ko-fi de un program de dezvoltare personală spirituală: 
https://ko-fi.com/katospirit/tiers

-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Mulțumesc!

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui : Toate siteurile și conturile mele, activitatea mea, resursele oferite ție: https://ko-fi.com/post/Kato--Resurse-utile--Dezvoltare-Spirituala-N4N0DJ6CW
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către  CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!   http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');