Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, septembrie 30, 2013

Răul - eterna problemă a omului religios

"Răul nu este o Libertate faţă de Bine, ci din contră este o Nelibertate, un Anti-Bine. 
Negativul nu poate fi niciodată Libertate, căci Negativul este Oprimator-distrugătorul Binelui. 
Aici este Anti-Logica Contrariilor. 
Pozitivul nu este contrapartea Negativului, şi invers, ci pur si simplu distrugerea unuia-altuia. 
Contrariile nu sunt Mişcare în Sine ci Distrugere in Sine, o Mişcare lovindu-se de alta." 
Ieromonah Ghelasie Gheorghe - Memoriile unui Isihast, pag 101

Kato : Binele şi răul sunt concepte relative la modul subiectiv de percepţie şi reprezentare a lumii şi vieţii. 
 De exemplu, un preot poate percepe prezenţa răului, acolo unde ateul percepe binele său, ca plăcere senzorială, trupească, sexuală sau de altă natură...

DR : evident conceptele sunt subiective...


MF : de acord cu Katona, la fel e si cu gandirea negativa si cea pozitiva


SAC : Este o referire la "negarea" a ceea ce Este ca realitate, ca Viu existential.


DR : revenim la ceea ce spuneam mai demult cu totii... holograma existentiala


SAC : binele vazut pe linia polaritatii ca opus al raului nu este identic cu Binele existential.


Kato : Poate că un exemplu concret ar fi foarte edificator...
POLARITÁTE 1. Proprietate a unui sistem fizic de a avea, în două puncte ale sale, caracteristici de aceeași natură, dar opuse una celeilalte.
3. ( Fil.) Specie a contradicției constând în relația dintre doi termeni care prezintă cel mai mare grad de opoziție posibil și totodată se presupun reciproc, ca polii unui magnet.
Definţia binelui, însă, este confuză şi confuzorie, prezentând multiple semnificaţii :
BINE = 1. În mod prielnic, în mod favorabil, avantajos, util. Ceea ce este util, favorabil, prielnic, ceea ce aduce un folos cuiva.
2. În concordanță cu regulile eticii sociale, în mod cuviincios, cum se cere, cuminte. Ceea ce corespunde cu morala, ceea ce este recomandabil din punct de vedere etic. În concordanță cu regulile sau canoanele esteticii; agreabil, frumos, minunat. În concordanță cu adevărul, cu corectitudinea; clar, precis, exact.
3. Deplin, în întregime, complet. ( Fil.; art.) Obiectul moralei ca știință.
4. (Adjectival; despre oameni) Armonios dezvoltat, plăcut la vedere.


"Binele existenţial" - cum ar putea fi definit, pentru a înţelege ce reprezintă această expresie, şi prin ce diferă ea de binele... simplu ? 
 Cred că putem afirma faptul că :
1. Binele şi Răul reprezintă două aspecte ale unui sistem conceptual, care are, în cele două puncte extreme ale sale, caracteristici de aceeași natură, dar opuse una celeilalte = natură polară
2. Relația dintre aceşti doi termeni prezintă cel mai mare grad de opoziție posibil, și totodată se presupun reciproc, ca polii unui magnet = natură polară.
3. Conceptul de "Bine existenţial" impune în mod logic existenţa unui "Rău existenţial", şi, reducând matematic existenţialul prezent în ecuaţie la ambii termeni, ajungem la aceeaşi esenţă a polarităţii, bine-rău.
Altfel spus, conceptele bine şi rău se referă, oricum, la o realitate existenţială, realitatea neputând fi disociată de existenţă, deoarece cele două concepte reprezintă în sine acelaşi lucru, aşa cum, dealtfel, însăşi definiţia realităţii ne-o confirmă : REALITÁTE = EXISTENŢĂ efectivă, obiectivă; fapt concret, lucru real, stare de fapt... 

 
Isihastul Gheorghe abordează problema din punct de vedere religios clasic, acest clasicism CONDAMNÂND răul, şi făcând sforţări nevrotice de a i se OPUNE, ÎMPOTRIVI, pe toate căile posibile, şi cu toate mijloacele posibile. 

 Problema omului religios constă în faptul că el a fost îndoctrinat să se socotească pe sine un LUPTĂTOR şi un APĂRĂTOR al Binelui şi al Dreptăţii, un om însărcinat cu o misiune divină, căreia trebuie să îi dedice întreaga sa viaţă, trăire, energie, timp... 
 Viaţa sa se va consuma la propriu în cadrul acestei încordări, a stresului generat de prezenţa răului pretutindeni, şi a neputinţei resimţite în faptul de a-i eradica manifestarea în totalitate.
"Răul [...] este o Nelibertate, un Anti-Bine. Negativul este Oprimator-distrugătorul Binelui. Contrariile nu sunt Mişcare în Sine ci Distrugere în Sine."
Această reprezentare asupra lumii şi vieţii, în care contrariile apar ca fiind distructive, este clar antiştiinţifică, deoarece nimic nu se distruge, ci totul se... transformă. 

 Binele şi răul au însăşi rolul de a perpetua mişcarea, activitatea transformatoare, căci dacă răul, cu suferinţa generată de existenţa sa, nu ar exista, oamenii nu ar mai avea nici o motivaţie de a iniţia vreo transformare, într-o lume... perfectă. 
 Într-o lume perfectă totul ar stagna, neexistând NECESITATEA EVOLUŢIEI...
Ca oameni suntem fiinţe imperfecte, ce trăiesc (experimentează) într-o lume imperfectă, în care există, în mod inerent, necesitatea evoluţiei.
RĂUL ESTE INERENT ORICĂREI LUMI IMPERFECTE, ORICĂREI EVOLUŢII. PREZENŢA RĂULUI ESTE DETERMINATĂ DE EXISTENŢA IMPERFECŢIUNII.
NIMENI NU POATE SCĂPA, ÎN ACEASTĂ EXISTENŢĂ, DE PREZENŢA RĂULUI ÎN VIAŢA SA, CI POATE CEL MULT DIMINUA SUFERINŢA, CONFORM NIVELULUI SĂU EVOLUTIV, AL APROPIERII SALE DE PERFECŢIUNE.
FERICIRE PURĂ, NEALTERATĂ, ABSOLUTĂ, CONTINUĂ, PERMANENTĂ, NU POATE EXISTA ÎN ACEASTĂ LUME TERESTRĂ.

 
  Cred că cel ce conştientizează adevărul prezent în raţionamentele de mai sus, poate trăi foarte relaxat, nestresat de tendinţa nevrotică de a schimba lumea, Creaţia, aşa cum a fost ea creată de către... Creator... 

 Înţeleptul ştie că el trebuie să se ADAPTEZE transformărilor continue, nu să se OPUNĂ lor, căci nimeni nu se poate opune fluxului vieţii fără a suferi.
 
  Pentru a te juca un joc multiplayer, împreună cu alţi oameni, este absolut necesar să respecţi regulile jocului.    

 Cine vrea să le schimbe, deoarece le consideră injuste, incorecte, şi se va concentra asupra acestui demers, ori va fi eliminat, ori va trebui să renunţe la demersul său inutil, de bună voie şi silit de împrejurări. 
 Demersul său de a forţa schimbarea regulilor de joc, îi vor provoca o continuă încordare, stres şi suferinţă. 
 În acest timp, alţi jucători se bucură relaxaţi de plăcerea de a se juca, fără a-l băga în seamă...

Întrebare de 10 puncte : este posibil pentru omul religios să se ÎMPACE CU... RĂUL ? :) 

"Satan(a) (ebraică: שָׂטָן, Satana ebraica tiberiană Śāṭān; greaca Koine: Σατανάς, Satanás; aramaică: צטנא, Śaṭanâ; arabă: شيطان, Sheikhṭaan) este o denumire abrahamică ce se referă de obicei la un înger-procuror, demon sau zeu minor în diferite religii.
În Iudaism  : Satan joacă diferite roluri în Tanakh, apocrife și Noul Testament. 
În Tanakh, Satan este un înger de care se folosește Dumnezeu pentru a încerca omul în diferite situații, de obicei legate de nivelul său de credință.
 Dumnezeu poate folosi puterea îngerilor săi (cum ar fi Satana) pentru a testa oamenii.
 În iudaism Satana este slujitorul fidel al lui Dumnezeu, el fiind un înger ascultător (în iudaism îngerii nu pot decât să asculte poruncile lui Dumnezeu).
 Evreii susțin că pasajele interpretate de creștini ca referindu-se la Diavol se refereau de fapt la niște adversari militari ai Israelului antic.
 Diavolul este pe tot atât de puțin dușmanul lui Dumnezeu pe cât un procuror oarecare este dușman al statului de drept.
În Talmud și în unele lucrări cabalistice, Satana este uneori denumit Samael. 
În domeniile angelologiei și demonologiei, aceasta denumire se referă uneori la îngeri și demoni diferiți, și nu există consens asupra răutății tuturor acestor entități.
În Creştinism : În creștinism, diavolul și Satana reprezintă un înger căzut care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. 
La început purta numele de Satanel, după cădere pierzând sufixul el (acesta însemnând al Domnului). 
De asemenea mai este cunoscut drept cel care a vorbit prin intermediul șarpelui și a tentat-o pe Eva să nu asculte porunca lui Dumnezeu. 
Este identificat și ca acuzatorul lui Iov, ispititorul din evanghelii și balaurul din Apocalipsă. 
Poartă numele de "conducătorul demonilor" (Matei 12:24); "conducătorul lumii" și chiar "dumnezeul acestei lumi" (Corinteni|4|4) Apocalipsa lui Ioan descrie cum Satana este aruncat din rai spre pământ cu "multă mânie" și războindu-se cu adepții lui Iisus, până ce este distrus complet în "lacul de foc" (Apocalipsa 12:7-17; Apocalipsa 20:10).
În Ioan 3:8 se spune, contrar învățăturilor iudaismului "...că diavolul păcătuiește de la început." 
Noul Testament îl revelează pe Satana ca dușman al Lui Dumnezeu și al omului. Și tot în acest verset este scris "Fiul Lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului." 
În textele apocrife și în Noul Testament, Satana este un demon rebel, dușmanul lui Dumnezeu și al omenirii, și întruchiparea răului. 
Satan mai este cunoscut și ca diavolul, "Prințul întunericului", Lucifer, și Mefistofel care trăiește în iad sau infern.
În Islam : În islam, Iblis (arabă إبليس), este diavolul principal. 
Perspectiva islamică asupra lui Satana are atât puncte comune, cât și diferențe cu cele creștină și iudaică."
Sursa : https://ro.wikipedia.org/wiki/Satan

Satan (Hebrew: שָּׂטָן satan, meaning "adversary";[1] 
(În ebraică satan înseamnă adversar (oponent) )
Notes
1.  http://jewishencyclopedia.com/articles/13219-satan "Term used in the Bible with the general connotation of "adversary", being applied (1) to an enemy in war (I Kings v. 18 [A. V. 4]; xi. 14, 23, 25), from which use is developed the concept of a traitor in battle (I Sam. xxix. 4); (2) to an accuser before the judgment-seat (Ps. cix. 6); and (3) to any opponent (II Sam. xix. 23 [A. V. 22]). The word is likewise used to denote an antagonist who puts obstacles in the way, as in Num. xxii. 32, where the angel of God is described as opposing Balaam in the guise of a satan or adversary; so that the concept of Satan as a distinct being was not then known."


The original Hebrew term satan is a noun from a verb meaning primarily "to obstruct, oppose", as it is found in Numbers 22:22, 1 Samuel 29:4, Psalms 109:6.
Ha-Satan is traditionally translated as "the accuser" or "the adversary". 
The definite article ha- (English: "the") is used to show that this is a title bestowed on a being, versus the name of a being. 
Thus, this being would be referred to as "the satan".
Thirteen occurrences :
Ha-Satan with the definite article occurs 13 times in the Masoretic Text, in two books of the Hebrew Bible: Job ch.1–2 (10x) and Zechariah 3:1–2 (3x).

 Satan without the definite article is used in 10 instances, of which two are translated diabolos in the Septuagint and "Satan" in the King James Version
Sursa : https://en.wikipedia.org/wiki/Satan

Eu cred că pentru un creştin practicant este imposibil să se împace cu răul, deoarece dogma sistemului de credinţe inoculat lui nu permite acest lucru.
Creştinul este educat de mic în spiritul existenţei răului ca fiind de origine externă, exterioară lui, avându-şi sursa într-un... "înger" care este... adversarul lui Dumnezeu.
Pe de altă parte, confuzia creştinului se va menţine veşnic, deoarece, totodată, lui Dumnezeu nu i se poate opune nimeni şi nimic, deoarece El este... Omnipotent.
Deci, creştinul va trăi toată viaţa lui într-un conflict psihic menţinut de dogma religiei sale, care prezintă multe contradicţii ce sunt explicate de mentorii creştini într-un mod variat, deoarece este o interpretare... subiectivă.

Românul are o vorbă : "Rău cu rău, dar mai rău fără... rău" :)
Tu... ce zici ? :) 


Cine ştie... cunoaşte, şi poate controla. 
Cine nu ştie, nu cunoaşte şi nu poate controla.
Tu... cât ştii ? 
Cât poţi controla ?
Cât din viaţa ta ?
Te cuprinde spaima când auzi cuvântul "satanism" ? 
Poate că ar trebui să ţi-o... învingi, ca să o poţi controla, căci dacă simţi teamă, frică, asta este un semnal că ceva îţi scapă de sub... control.
Nu sunt un satanist, nu sunt adeptul nici unui sistem de credinţe de tip spiritual, religios, de aceea sunt liber să cred ce vreau, şi nu pot fi influenţat, manipulat, în acest fel, prin dogme.
Nu mă închin nimănui, de aceea nu pot fi influenţat, controlat, în mod dogmatic.
Nu îmi dau libertatea şi puterea nimănui, ci o păstrez, intactă, pentru... mine... :)
Sunt adeptul cunoaşterii adevărului, şi am propria mea cale.
De aceea îmi permit să citesc ce vreau, şi să studiez sau să practic orice tipuri de metode şi tehnici de tip spiritual, religios, ezoteric, magic, ocult, etc.
Pentru cei ce au curaj să cunoască şi să studieze mai mult, să cunoască cu adevărat lumea şi viaţa, şi pe sine însuşi, recomand şi parcurgerea siteurilor sataniste de genul : 
http://bucurialuisatan.com/
Dacă eşti un om credincios, un practicant, un om îndoctrinat dogmatic, ce trăieşte cu teamă de draci şi demoni, şi cu frică de Dumnezeu, un om controlat de alţii prin teamă şi frică, poate ar fi mai bine poate să nu intri în "Iad", să nu cumva să mori de... frică... :)  
Dar... ceea ce nu cunoşti, nu poţi controla...
Deci niciodată nu îţi vei putea controla teama de draci, de demoni, dacă nu vei ştii niciodată cât adevăr şi câtă minciună există în sistemul tău de credinţe şi convingeri de tip religios.
Însă repet : dacă nu eşti pregătit acum, stai pe fundul tău, cu frica-n suflet, cum ai stat şi până acum. 
Poate va veni şi vremea când te vei simţi... pregătit.
Pregătit să... ÎNFRUNŢI REALITATEA, ADEVĂRUL, şi MINCIUNA, în care trăieşti, acum...
Eu am fost pregătit. :) Acum citesc din http://bucurialuisatan.com/bibliotecaluisatan/ acest material interesant, care este o compilaţie de idei şi tehnici preluate din Yoga milenară - un sistem practic care a explicat cu mii de ani înainte care sunt esenţele nevăzute ale lumii şi vieţii : http://bucurialuisatan.com/wp-content/uploads/2015/04/Medita%C8%9Bia-de-%C3%8Emputernicire-BLS.pdf 
Mă interesează cât şi cum sunt interpretate textele sacre ale Indiei antice, şi experienţa practică privind relaţiile considerate a fi directe cu îngerii, demonii şi extratereştri.
În primul rând, din punct de vedere al adevărului, în al doilea dpdv ştiinţific, psihologic, dar şi... spiritual... ;)

În final, repet întrebarea adresată ţie, pentru a afla părerea ta :
Întrebare de 10 puncte : este posibil pentru omul religios să se ÎMPACE CU... RĂUL ? :) 
   


The Roots of Psychological Disorder J Krishnamurti, David Bohm, Rupert Shaldrake, John Hidley
Posted by Katona Nicolae on 2 Septembrie 2015

CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.htmlDacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');