Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, septembrie 27, 2013

Empatie, Simpatie, Rezonanţă, Sexualitate, Spirit

Empatie, Simpatie, Rezonanţă, Sexualiate, Spirit

Ce este empatia ? 
Definiţiile din dicţionare sună aşa :   
1. Formă de intuire a realității prin identificare afectivă.
2. Tendință a receptorului de a trăi afectiv, prin transpunere simpatetică, viața eroilor din opere literare, filme etc.
3. Formă de cunoaștere a altuia, în special a eului social sau a ceva, apropiată de intuiție. Interpretare a eului altora după propriul nostru eu. 
Transpunerea noastră simpatetică în obiectele exterioare. Vezi şi "intropatie".

Transpunere simpatetică în obiectele exterioare. 
Intuiție simpatetică, identificare afectivă, transpunere. 
În psihologie, desemnează un proces complex (perceptiv, intelectual, afectiv) constând în identificarea subiectului cu obiectul cunoașterii (îndeosebi o persoană) și în proiectarea stărilor proprii asupra acesteia din urmă, subiectul trăind în sine viața altuia
În estetică, se aplică unui proces complex (perceptiv, intelectual, afectiv) de raportare la obiectul artistic.

Ce este intropatia ?
Concept în estetica germană din primele decenii ale sec. XX, care desemnează proiectarea, transpunerea noastră simpatetică în obiectele exterioare.
Desemnează obiectivarea, transpunerea eului nostru în obiectele exterioare.


Ce este simpatia ?
Atracție, înclinare, afinitate (morală sau de altă natură) pe care cineva o simte față de o persoană, sau pe care o inspiră cuiva. Afecțiune. Obiectul acestui sentiment.
Sentiment de atracție între două sau mai multe persoane.
Aprobare; atașament; devotament. 
Persoană față de care cineva simte afecțiune sau dragoste. 
Medical : Legătură, raport dintre (două) organe simetrice care face ca, atunci când unul este afectat, să sufere și celălalt. 
Corespondență presupusă între calitățile unor corpuri.
Sentiment spontan de bunăvoință față de o ființă.
Potrivire de inclinațiuni, pornire instinctivă ce atrage două persoane una către alta.
Facultatea de a participa la durerile și plăcerile altora.  

Ce este rezonanţa ? 
Proprietate a unor corpuri sau a unor încăperi de a intensifica și a prelungi sunetele; răsunet.  
Stare de vibrație în care se găsește un corp sau un sistem fizic când asupra lui se exercită o acțiune exterioară periodică, cu o frecvență egală ori apropiată cu frecvența proprie vibrației corpului sau a sistemului. 
Cutie de rezonanță este o cavitate al cărei volum de aer este capabil să oscileze și să amplifice sunetele. 
Efect produs de un eveniment, fapt, etc., asupra cuiva. Răsunet, ecou. 
Medical : Tulburare de gândire la schizofrenici, caracterizată prin înlocuirea legăturilor de fond ale acțiunilor prin relații verbale, de obicei făcute după asonanță, rimă sau localizare în timp sau spațiu. 
În acustică - este fenomenul datorită căruia undele sonore propagate de la un emițător (vibrator) pot face să intre în oscilație un receptor (rezonator), dacă una din frecvențele proprii de vibrație ale rezonatorului este egală sau foarte apropiată de frecvența cu care vibrează emițătorul, și dacă energia purtată de unda sonoră este suficient de mare față de distanța care separă corpurile în cauză.  
Deci rezonanţa este fenomenul de oscilație a unui sistem fizic datorită energiei primite din exterior de la un alt sistem, cu care se află în legătură directă sau mijlocită prin intermediul undelor, și care oscilează cu o frecvență egală sau apropiată de una dintre frecvențele cu care este capabil să oscileze primul sistem.
Cu cât frecvența celui de-al doilea sistem este mai apropiată de frecvența primului sistem, cu atât amplitudinea oscilațiilor acestui sistem este mai mare. 
Este foarte important de reţinut că există şi efecte distructive ale rezonanţei.
De exemplu, "rezonanţa mecanică este tendința unui sistem mecanic de a acumula mai multă energie când frecvența oscilațiilor este egală cu rezonanța naturală a sistemului, decât la orice altă frecvență. 
Poate cauza vibrații violente sau chiar distrugere completă în cazul unor structuri prost construite, incluzând avioane, mașini, trenuri, vapoare, clădiri, platforme petroliere și poduri. 
În timpul proiectării unui obiect, inginerii trebuie să se asigure că frecvențele rezonante mecanice ale părților componente nu sunt egale cu frecvențele oscilatoare ale motoarelor sau altor părți oscilatoare, un fenomen cunoscut ca rezonanță distructivă.
Evitarea rezonanței distructive este un obiectiv major pentru construirea oricărei structuri :poduri, turnuri și clădiri. 

Ca o contra măsură, amortizoare pot fi amplasate ca să absoarbă frecvențele rezonante și astfel să disipeze energia acumulată. 
Taipei 101, un zgârie-nori de 509 metri se bazează pe un pendul de 660 de tone ca să amortizeze rezonanța. 
Mai mult, structurile sunt realizate astfel încât rezonanțele se produc la frecvențe greu de atins. 
Clădirile în zone seismice sunt în general construite astfel încât să nu se producă rezonanțe la frecvențe de așteptat în cazul unui cutremur." Wikipedia
De ce am ţinut să precizez asta : deoarece şi în cazul rezonanţei afective există posibilitatea ca în tine să se manifesteze efecte nedorite, nocive, destabilizatoare, distructive. 
Când vorbim de empatie, simpatie şi rezonanţă afectivă, trebuie să înţelegem faptul că suntem influenţaţi atât pozitiv, cât şi negativ, în funcţie de frecvenţele pe care noi rezonăm, mai mult sau mai puţin inconştient. 
În general, oamenii nu conştientizează acest fenomen, nici nu îl prea înţeleg, de aceea nici nu îl pot controla prin voinţa lor. 
De aceea viaţa lor are un caracter oarecum haotic, incontrolabil, din cauza incapacităţii lor de a conştientiza astfel de cauze ale efectelor care se fac resimţite zilnic în viaţa lor...

În continuare, nişte selecţii dintr-o discuţie pe Facebook. Nu voi da nume, ci doar iniţialele numelor :

DD : Pentru a înţelege ce simte cineva, trebuie să fii pe aceeaşi bandă de vibraţie cu el...
 
Kato : Da, aceasta este calea rezonanţei psihoafective

Dar este greu de aplicat, deoarece trebuie să ai o sensibilitate empatică deosebită, şi o mare deschidere sufletească
Unii o au nativ, alţii şi-au conştientizat-o şi dezvoltat-o prin antrenament. 
Nu este un antrenament foarte greu de efectuat, foarte complicat, dar trebuie să ai un bun îndrumător, care să te înveţe metoda şi tehnici aferente.
În general, fiecare om este prins în sfera propriilor percepţii şi reprezentări, cărora le acordă atenţie exclusivă, şi practic aceasta este cauza primară care îl îndepărtează de înţelegerea empatică a celorlalţi. 

Până nu îţi focalizezi atenţia cu totul asupra mea, nu mă vei putea înţelege cu adevărat, deoarece rămâi fixat în propriile tale viziuni, reprezentări, convingeri, prejudecăţi, despre mine.  
Când renunţi la îţi mai acorda atenţie prioritară ţie, vei putea pătrunde cu adevărat realitatea fiinţei mele, sau a cui doreşti.
 
JK -"Se pune mare preţ pe relaţii şi sexualitate, dar se ratează ţinta. Ţinta este (şi a fost mereu) să treci dincolo de minte..."


Kato : Nu. Asta poate spune numai cineva care nu înţelege natura minţii creatoare, din care totul a fost creat şi se creează în continuare.  

Dacă scopul tău constă în conştientizarea cât mai clară şi mai corectă a realităţii, atunci, implicit, un obiectiv principal trebuie să îl constituie înţelegerea minţii, a Corpului Mental, şi a relaţiei sale cu Principiul Conştent, care este Spiritul. 
Asta nu se învaţă în nici o instituţie de învăţământ de stat
De aceea oamenii sunt într-o ignoranţă totală, chiar şi psihologii.
Ţine minte bine : oriunde treci, cu mintea treci. 

Mintea este instrumentul de trecere, oriunde, în orice lume. 
A fii conştient este posibil doar prin intermediul minţii. 
Dar, bineînţeles, nu poţi înţelege aceste lucruri, până nu înţelegi ce este mintea...
Din această cauză, pot spune că "vorbesc de unul singur", pe tema asta, acum, deoarece aproape nimeni nu înţelege mai nimic, pentru că majoritatea oamenilor nu au baza necesară înţelegerii...
Sfatul meu este să cauţi să te instruieşti în legătură cu ce este mintea...


Citez : "În tărâmul ăla al Existenţei pure nu-ţi mai pui probleme dacă eşti cu adevărat femeie sau bărbat... EŞTI pur şi simplu. Conştiinţa nu are sex, e dincolo de el."
"Tărâmul ăla al existenţei pure" ? Unde este localizat tărâmul acela ? Căci dacă este un tărâm, trebuie să aibă şi o localizare.
Ce este "existenţa pură" ? 

Existenţa ta umană este, deci, impură ? 
Din ce pdv ?
Citez : "Sexualitatea şi implicit relaţiile au DOAR valoare instrumentală, adică te ajuta să ajungi Acolo. Noi facem însă din sexualitate şi relaţii scop în sine...şi ne pierdem pe drum... "
Această idee este mai raţională. Dar "Acolo" rămâne un mister, de neînţeles, până nu este explicat pe înţelesul tuturor. 

Şi nu prea este cine să explice, pe înţelesul minţii tuturor, ceea ce doar foarte puţini pot înţelege...
Cine a fost "acolo" ?
Cu ce a fost "acolo" ?
Căutând răspunsuri la astfel de întrebări, începi să înţelegi câte ceva, puţin câte puţin...


Meditează la această afirmaţie : unde este atenţia, acolo este şi spiritul.
Dacă îţi focalizezi puternic atenţia asupra altei fiinţe, spiritul tău se va  elibera de Eu, şi va pătrunde Eul celuilalt, percepându-l atât de bine încât îl poate simţi la un moment dat ca fiind propriu. 

Seamănă oarecum cu o posedare spirituală, însă nu trebuie să încerci deloc să îţi impui voinţa proprie.
Mulţi cad în în capcana unor convingeri larg răspândite. Scufundându-te în tine, nu poţi ajunge în altul, ci râmâi blocat în propriile tale reprezentări, viziuni, convingeri, prejudecăţi !
Există foarte multe capcane, deoarece ceea ce simţi când meditezi, în transă, ca "interior" sau "exterior" poate fi foarte uşor confundat, deoarece nu îţi poţi delimita clar fiinţa de mediu, şi gândurile tale de gândurile altora, pe care le "respiri" mental. 

 De exemplu, îndreptarea atenţiei asupra Minţii Cosmice, şi pătrunderea în ea, poate fi percepută ca o introspecţie, ca o scufundare în tine şi esenţa fiinţei tale, deoarece, neştiind ce este mintea şi care este natura ei, tu ai impresia falsă că mintea ar putea fi a ta, că este a ta, şi de aceea tu crezi că te scufunzi în tine...
Marea majoritate a celor ce nu cunosc nici teoria, şi nici nu practică nimic, plutesc într-o confuzie care nu conduce nicăieri, dar provoacă suferinţă, căci ei aplică haotic şi incontrolabil principii de neînţeles pentru ei. 

Suferinţa, în această lume are rolul de a te readuce la realitate. 
Nu există suferinţă gratuită. 
Fiecare suferinţă reprezintă un efect al determinismlui cauzal, şi are un important rol de semnalizare, avertizare, şi demotivator...
Principiul Conştient, Spiritul, când se decorporează, în meditaţii profunde, somn, diferite forme de transă profundă, moarte clinică, percepe faptul că sexualitatea reprezintă o caracteristică strict corporală, a organismului fizic. 
Spiritele nu au sex, într-adevar. 
Sexualitatea, ca experienţă, pentru spirite, este într-adevăr, o experienşă destul de dură, grea, complicată. 
Un Spirit superior o percepe în mod conştient ca pe un supliciu, datorită faptului că el conştientizează clar condiţionările organice corporale care acţionează continuu asupra conştiinţei. 
Un Spirit foarte superior poate anula, anihila, toate aceste pulsiuni sexuale, dar, din punct de vedere al experienţei unei vieţi terestre, asta înseamna eludarea acestui tip de experienţe de viaţă, la care unii vor şi altii nu vor să renunţe a le trăi, experimenta, suporta. 
Un Spirit foarte superior, care a venit cu o misiune spirituală clară, poate să se detaţeze complet de tot ceea ce reprezintă instinct sexual programat genetic. 
El poate să se decondiţioneze, să blocheze ce programe vrea el, căci orice se poate, cu condiţia de a... cunoaşte cum, care este metoda şi tehnicile adecvate.
Mintea poate controla totul. 

Spiritul controlează mintea. 
Mintea este instrumentul său... 


Empatie, Simpatie, Rezonanţă, Sexualitate, SpiritLinkul la care oricine poate viziona filmul, chiar dacă nu are cont...
Posted by Katona Nicolae on 16 Iunie 2015
Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Linkul către site :  https://katonanico.wordpress.com/

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');