Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, septembrie 16, 2013

A FI PREZENT şi mitul folosirii 10% din creier


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

A fi prezent Nu înseamnă a te lăsa pradă trăirilor afective, ci a gândi / oglindi / reflecta în mintea ta, conştient şi raţional, Adevărul, Realitatea, complet lucid.
Căci ADEVĂRUL ESTE REALITATEA !
Iar Realitatea este manifestată în Prezent ! 
Şi trăirile afective (emoţionale) distorsionează Realitatea, în mod subiectiv, în sensul în care nu-ţi mai permit să fii lucid, să îţi păstrezi luciditatea, să fii obiectiv.

Deci, a A FI altundeva decât în ADEVĂR, decât în REALITATE, înseamnă A FI ALTUNDEVA DECÂT ÎN PREZENT !
A fi / trăi într-o trăire emoţională înseamnă a nu fi lucid, căci trăirea emoţională te poartă în SCENARII şi PROIECŢII, în trecut şi în viitor, rupându-te de prezent. 
Trăirea emoţională nu permite ca realitatea (adevărul) să se oglindească FIDEL în mintea ta.

Exemplu : când eşti supărat, vezi viaţa în negru, când eşti bucuros vezi viaţa în roz, deşi în ambele cazuri este vorba de... ACEEAŞI viaţă, a ta.
Poţi fi în trecut, poţi fi în viitor, dacă vrei, oricând vrei tu, dar aceste trăiri sunt... imaginare, ireale, te rup de realitatea prezentului Aici şi Acum. 
Poţi fi în bucurie, poţi fi în tristeţe, dacă vrei, în mod conştiient, dar aceste trăiri emoţionale te rup de realitate, distorsionând-o, deformând-o, conform tipului de trăire emoţională.
Şi vei fi în această irealitate de câte ori te laşi pradă DORINŢELOR tale de a SCHIMBA REALITATEA. 
Deoarece dorinţele tale izvorăsc din trăiri emoţionale.
Atunci vei fi rupt de prezentul real, pătrunzând într-o lume imaginară, o lume a PROIECŢIILOR IMAGINATIVE...
buzzle.ro

Nu spun că este rău sau bine să te situezi în afara realităţii, în afara prezentului real, într-o lume în care mintea ta oglindeşte şi reflectă altceva decât realitatea : dorinţele tale.
Nu spun că este rău sau bine să ai trăiri emoţionale.
"Insuficienţa şi excesul sunt dăunătoare" - asta spun eu !
Adică : să nu ai trăiri emoţionale, deloc sau insuficient, cât şi în mod excesiv, este dăunător. 
Să nu ai dorinţe, deloc sau insuficient, cât şi în mod excesiv, este dăunător. 
Să nu experimentezi ieşirea din realitate, din prezent, deloc sau insuficient, cât şi în mod excesiv, este dăunător.
Să nu experimentezi falsul, minciuna, deloc sau insuficient, cât şi în mod excesiv, este dăunător... Etc.
Libris.ro

Dacă toţi ne putem situa mental în afara prezentului, în afara realităţii, mai mult sau mai puţin conştient, în funcţie de situaţie, înseamnă că această CAPACITATE MENTALĂ nu ne este inutilă, de prisos, ci ne-a fost conferită cu un anumit scop, pe care îl putem categoriza drept "adaptativ", " mecanism de apărare", sau în alte diverse feluri, în funcţie de modul în care îl folosim în diverse ocazii.
Ca mecanism de apărare, îl folosim pentru a EVADA din REALITATE, atunci când realitatea devine foarte stresantă, când suferim, când avem mari neplăceri, etc. 
Atunci folosim metoda evadării din realitate, pentru a ne putea relaxa, linişti, pentru a putea scăpa puţin din situaţia foarte stresantă pe care simţim că nu o putem gestiona, controla. 
Este una dintre situaţiile în care ne protejăm astfel, prin evadare.
Un alt caz este REVERIA - visarea cu ochii deschişi, altul este starea de somn cu vise, etc. Toate aceste stări de conştiinţă sunt NECESARE, căci dacă nu ar fost necesare, nu ar fi existat. 
Problema constă în faptul că oamenii nu conştientizează prea bine DE CE sunt ele necesare, şi faptul că insuficienţa şi excesul lor sunt dăunătoare. 
De aceea, cei ce se forţează să scape complet de anumite trăiri, cât şi cei ce caută să le amplifice în mod FORŢAT, au de suferit, deoarece ei acţionează în DEZACORD cu necesităţile lor naturale, normale, fireşti.

Să privim NORMALITATEA : copiii evadează frecvent din realitate, din prezent, de mici, în lumi şi jocuri de rol imaginare, fanteziste ! 
Asta o putem constata cu toţii. 
Deci este ceva nativ, natural, firesc, nu ceva învăţat de la adulţi !
Adulţii, din contră, forţează copiii să trăiască în realitate, în prezent, şi să revină "cu picioarele pe pământ", în mod frecvent. 
De aceea, şi nu numai, eu nu privesc aceste evadări ca pe ceva anormal, rău, ci ca pe ceva normal, util şi eficient fiecărui om, cât timp nu se ajunge la insuficienţă sau exces. 
Căci insuficienţa şi excesul reprezintă cauza dezechilibrelor, a dereglărilor, a tulburărilor, a îmbolnăvirilor.
Privesc aceste evadări ca pe manifestarea unei capacităţi, care, de fapt, este înăbuşită la copii, de către adulţi... 
Ce s-ar întâmpla dacă nu am înăbuşi această capacitate ? 
Ne e frică, că ar evolua în ceva... patologic ? 
Sau că s-ar dezvolta şi ar evolua într-o... nouă formă de conştiinţă a realităţii ?
Detaşarea de SENZORIAL ar putea deschide... POARTA EXTRASENZORIALULUI ?  
Portalul către dimensiunile conştiinţei, la care nu au acces adulţii, ar putea fi oare deschis printr-o educaţie mai... permisivă, mai înţelegătoare, mai îngăduitoare ?   
Oare ceea ce oamenii obişnuiţi numesc "a fi / trăi în prezent", nu este o... LIMITARE, cumva ? 
În sensul de "a trăi în cutie", fără posibilitatea de a privi în afara ei...
A FI PREZENT înseamnă A FI ANCORAT ÎN LUMEA SENZORIALĂ, cu TOATĂ ATENŢIA ?
A evada din prezent în mod repetat, poate constitui un fel de antrenament prin care ai putea ajunge să accesezi noi dimensiuni ale conştiinţei ?
Dacă aşa este, atunci, în mod logic, a te DETAŞA de prezent, înseamnă a EVADA din cutie, din lumea senzorială, şi a deschide... portalul tău către lumea extrasenzorială... 
Tu... ce crezi ? 
prosuccesstraining.ro

Ceea ce am spus mai sus se referă la cazul comun, general, la oameni obişnuiţi şi vieţi obişnuite. 
Obişnuiesc să numesc asta "Învăţătură de gradul 1". 
Cum ar arăta abordarea învăţăturii de Gradul 2, referitor la conceptul "a fi prezent", "a trăi în prezent" ? 
Omul obişnuit trăieşte în lumea obişnuită, pe care o percepe cu simţurile sale corporale - lumea senzorială.
Omul "neobişnuit", care practică un sistem de evoluţie spirituală, se detaşează progresiv de lumea senzorială, pentru a putea percepe în mod extrasenzorial ceea ce nu poate fi perceput prin simţurile senzoriale. 
De aici izvorăsc confuziile, din faptul că nu se specifică tipul de învăţătură prezentat, şi cui se adresează învăţătura. 
O învăţătură de Gradul 2 nu se adresează omului aflat la gradul 1, care nu are cunoştinţe şi experienţa necesară înţelegerii unor învăţături de gradul 2. 
Este ca şi cum un profesor de liceu ar intra într-o sală de clasă la o şcoală, în care elevii se află în clasa a 3-a, să zicem, şi le-ar preda o lecţie de clasa a 10-a. 
Copiii nu ar înţelege nimic, şi, mai mult, ar fi bulversaţi, şocaţi, dezorientaţi, dacă nimeni nu le-ar explica nimic în plus... 
Între cititori sunt persoane de ambele categorii, atît "şcolari", cât şi "liceeni". 
Unii vor înţelege anumite lucruri, alţii nu, sau doar parţial. 
Deci, pentru Gradul 2, a fi prezent arată altfel decât pentru gradul 1. 
Şi este normal să fie aşa, aşa cum a fi student este altfel decât a fi şcolar. 
Omul obişnuit nu poate fi prezent în exact aceeaşi măsură ca şi un iniţiat practicant. 
Starea lor de conştiinţă diferă, privind perceperea prezentului, a adevărului, a realităţii. 
În ce mod diferă ? Iniţiatul nu mai este atât de ANCORAT în senzorial ca şi neiniţiatul. 
El revine la o stare de conştiinţă mai apropiată de cea a copilului, o stare de transă uşoară, în care receptivitatea este mai crescută, şi simţurile extrasenzoriale mai active. 
Aici ne putem aminti de cuvintele lui Isus, care spunea că trebuie să redevenim copii dacă vrem să intrăm (percepem) în împărăţia cerurilor. 
Trebuie să ai curiozitatea şi deschiderea copilului, şi să nu manifeşti preconcepţiile şi prejudecăţile pe care le au majoritatea adulţilor. 
În plus, trebuie să te detaşezi emoţional, nu doar senzorial, pentru a putea pătrunde, prin prezent, în... necuprins, în atemporalitate, în "prezentul continuu".
A fi prezent în realitatea terestră, ca om, este una, iar a fi prezent ca spirit, în lumea spirituală, este alta. 
A fi conştient de ceea ce eşti, ca substrat al fiinţei umane, nu este posibil în starea de conştiinţă normală, diurnă, în care tu eşti conştient doar de ceea ce eşti ca om, ca fiinţă umană. 
A fi conştient de tine, ca fiinţă umană, este simplu, dar a deveni conştient de esenţa fiinţei tale spirituale, şi de lumea spirituală, nu este deloc simplu. 
Dacă ar fi, multă lume ar experimenta asta, însă realitatea dovedeşte că sunt foarte puţini cei ce au experimentat natura subtilă a realităţii...
  
Conştiinţa umană este la fel de evoluată ca acum 2.000 de ani, deoarece Terra este doar o... şcoală. 
Şi, tot timpul, într-o anumită şcoală găseşti mereu elevi aflaţi la acelaşi nivel de evoluţie.
Elevi noi vin şi pleacă în mod continuu, iar nivelul de predare şi educaţie rămâne... constant, evoluând foarte încet în timp. 
Dacă nivelul programei va creşte semnificativ, vor fi adăugate noi clase, noi niveluri...

A trăi în prezent, lipsit de orice viziune privind viitorul, înseamnă a fi trăit, nu a trăi. 

Doar cel lucid şi cu o gândire constructivă, trăieşte construind după propria voinţă. 
Cei lipsiţi de orice imaginaţie, care nu asimilează nimic, lăsându-se doar pradă emoţiilor şi sentimentelor de moment, plăcerilor şi neplăcerilor senzoriale, sunt spirite confuze ce trăiesc în iluzia senzorială, ca într-un somn adânc din care nu sunt capabili a se trezi singuri. 
Cel ce nu gândeşte lucid, nu se poate trezi...
Reflectarea în interiorul tău (mental) a realităţii, este însoţită de influenţe deformatoare, perturbatoare a procesului de reflectare... 
Iluzia constituie o deformare a procesului reflectării...

Hipnoză, Autohipnoză  katona nicolae  397 de videoclipuri


PC : Somnul ratiunii naste monştri... şi omoară lumina cunoaşterii

CF : pari să zici că procesul de reflectare are niște perturbări... cred în continuare că deschiderea câmpului mental ar afecta posibil reflectarea.

PC : Scuze dar uităm un lucru esenţial... Cei mai evoluati dintre noi de abia folosim o zecime din capacitatea cerebrală... Şi asta la apogeu...

Kato : Orice proces este cauzat şi influenţat de anumiţi factori cauzali
Orice proces este în strânsă interdependenţă cu alte procese, intercondiţonându-se reciproc. 
Nu există nimic izolat şi separat complet...
Despre mitul folosirii întregii capacităţi neuronale, este doar o eroare de... interpretare. 

În primul rând, cei ce fac astfel de calcule nu iau în calcul volumul de informaţii procesat inconştient pentru funcţionarea continuă a miliardelor de celule, ţesuturi, organe, aparate şi sisteme corporale.
În al doilea rând, nici un aparat nu poate funcţiona la capacitate 100 % fără să nu se... autodistrugă rapid. 

Un calculator se blochează, se supraîncălzeşte, se ard circuite, etc...
Creierul, la fel ca şi orice alt instrument, nu a fost proiectat şi conceput pentru a fi folosit la capacitatea sa maximă, adică să folosească /activeze TOATE circuitele sale neuronale la un moment dat !
Circuitele sunt folosite selectiv, specific, conform CERINŢELOR de adaptare momentane, specifice, a nevoilor impuse de situaţiile specifice de viaţă !  
Patologiile demonstrează evident asta : când eşti supus unui stres major, brusc, şi când informaţiile vin prin toate simţurile odată, din abundenţă,.. clachezi... creierul clachează, se blochează, ca un PC suprasolicitat.
Creierul nu poate procesa cu mult mai mult decât o face în mod normal. 
Este un mit faptul că ar putea. 
Poţi procesa, prin antrenament, mai mult, în sensul antrenării capacităţii atenţiei distributive, de exemplu, sau al dezvoltării oricărei alte capacităţi de procesare a informaţiei, dar asta se datorează faptului că exerciţiile repetate conduc la dezvoltarea structurilor neuronale, apariţia de noi sinapse, noi legături funcţionale neuronale, pentru ca creierul să facă faţă unui flux specific mai mare de informaţii direcţionat în mod specific.
De aceea aptitudinile şi abilităţile pot fi antrenate, dezvoltate, pot evolua prin exerciţii, prin antrenament, devenind capacităţi remarcabile.

Cu ajutorul aparatelor de imagistică prin rezonanţă magnetică funcţională (fMRI), cercetătorii au observat că oamenii folosesc mai mult de 10% din creier chiar şi atunci când fac gesturi banale precum strângerea degetelor în pumn! 
„Imagistica funcţională ne-a arătat că există foarte puţine elemente ale creierului care să nu fie activate la un moment dat” - profesorul Sophie Scott de la Institutul de Ştiinţe Cognitive din cadrul University College London. 
Chiar dacă nu folosim toate părţile creierului simultan, imagistica cerebrală a arătat că, de-a lungul unei perioade de 24 de ore, oamenii activează toate zonele creierului.
"Ideea că oamenii folosesc doar un procent mic din creierul uman nu are nici un sens.
Întregul creier este activ şi este utilizat tot timpul - neuronii, celulele nervoase implicate în gândire fac mereu câte ceva. 
Diferitele regiuni ale creierului sunt folosite pentru diverse funcţii ale corpului. Cum ar fi vederea, auzul, vorbirea şi controlul muşchilor. 
Ideea că 90% din creier este neutilizat nu stă în picioare la o analizăBarbara Sahakian, profesor de neuropsihologie de la Universitatea Cambridge.
Neurologul Sam Wang, de la Universitatea Princeton din Statele Unite, confirmă: 
Mitul a fost perpetuat de industrie. 
Oamenilor le place să creadă mitul folosirii a 10% din creier, astfel încât ei să poată spera la o auto-îmbunătăţire, iar conceptul de a lucra din greu pentru a-şi extinde mintea este unul atractiv pentru oameni”.
Specialiştii afirmă că, mai apropiată de adevăr, este afirmaţia că... înţelegem doar 10% din modul în care funcţionează creierul...
prosuccesstraining.ro


AI : Cam discutabil... Ce înseamnă mai exact a ne folosi creierul la "capacitate maximă"? 
A-l utiliza la 100% din potenţialul său, ori a utiliza 100% din întreaga suprafaţă corticală? 
Sunt cele 2 sinomine sau nu ? Şi nu a specificat nimeni pentru ce durată de timp... aiurea, non-stop sau conform necesităţilor ?

Kato : "FOLOSIM DOAR 10% DIN CREIER” ŞI ALTE MITURI DESPRE MINTEA UMANĂ :
1-http://m.descopera.ro/stiinta/10044478-folosim-doar-10-din-creier-si-alte-mituri-despre-mintea-umana

2-http://www.scientia.ro/37-biologie/cum-functioneaza-corpul-omenesc/3791-mitul-folosirii-a-10-procente-din-creier-originile-mitului.html
3-https://ro.wikipedia.org/wiki/Mitul_utiliz%C4%83rii_a_10%25_din_creier

Mitul folosirii 10% din creier în Playlistul meu youtube "Psihologie"  katona nicolae  (437 de videoclipuri - mai 2016)
(activează subtitrarea Ro dacă nu porneşte automat)


Transcrierea (subtitrarea) videoului de mai sus: 
"Un mit persistent spune că folosim doar 10% din creier.
Celelalte 90 de procente stau degeaba, pentru capacitate de rezervă.
Vânzătorii din emisiunile TV au promis că vor accesa acel potențial ascuns prin metode „bazate pe neuroștiință” dar de fapt ei accesează doar portofelul tău.
Două treimi din oameni și aproape jumătate dintre profesorii de știință cred eronat în acest mit al celor 10 procente.
În anii 1890, William James, tatăl psihologiei americane, spunea: „Majoritatea dintre noi nu ne atingem potențialul mental.”
James a zis asta ca o provocare, nu ca o acuză la adresa folosirii minime a creierului.
Dar neînțelegerea a rămas.
De asemenea, oamenii de știință nu au putut să își dea seama pentru mult timp care este rolul lobilor frontali masivi și a unor zone largi din lobul parietal.
Leziunile nu cauzau deficiențe motorii sau senzoriale,
așa că specialiștii în domeniu au ajuns la concluzia că nu au niciun rol.
Decenii la rând aceste zone au fost numite „zone tăcute” a căror funcție nu era cunoscută.
De atunci am aflat că sunt legate de abilitățile executive și integrative, fără de care aproape că nu am fi oameni.
Sunt esențiale în gândirea abstractă, în abilitatea de a planifica, de a lua o decizie, și de a ne adapta flexibi circumstanțelor.
Ideea că 90% din creier stă degeaba în craniul tău pare ridicolă când ne gândim câtă energie consumă creierul.
Creierul rozătoarelor și al animalelor canine consumă
5% din energia totală a corpului.
Creierul maimuțelor consumă 10%.
Un creier uman adult, care reprezintă doar 2% din masa corporală, consumă 20% din cantitatea zilnică de glucoză arsă în corp.
La copii, cifra este 50%, iar la bebeluși, 60%.
Este mult mai mult decât ne așteptam, din cauza mărimii creierului comparată cu cea a corpului.
Creierele umane au doar 1.5 kg, cele ale elefanților au 5 kg, și cel al balenelor 9 kg, dar comparativ cu greutatea, oamenii au mai mulți neuroni decât oricare altă specie.
Această concentrație mare de neuroni ne face așa deștepți.
Există o legătură între mărimea corpului și numărul de neuroni pe care primatele, inclusiv noi, le pot avea.
O maimuță de 25 kg trebuie să mănânce 8 ore pe zi
pentru a susține un creier cu 53 miliarde de neuroni.
Invenția gătitului de acum un milion și jumătate de ani ne-a dat un avantaj enorm.
Mâncarea gătită e înmuiată și pre-digerată înainte de a intra în corp.
Sistemul nostru digestiv absoarbe energia mai ușor.
Gătitul ne ajută să economisim timp și ne dă mai multă energie decât dacă am mânca totul crud și astfel ne putem susține creierul cu 86 miliarde de neuroni înghesuiți, cu 40% mai mult decât maimuța.
Uite cum funcționează:
Jumătate din caloriile arse de creier se duc spre menținerea intactă a structurii prin aprovizionarea cu ioni de sodiu și de potasiu ce traversează membranele, pentru a menține încărcătura electrică.
Pentru asta creierul are nevoie de o groază de energie.
Consumă, uimitor, 3,4 * 10 ^ 21 molecule ATP pe minut, ATP fiind furnalul de cărbuni al corpului.
Consumul mare necesar menținerii potențialului pasiv
a celor 86 miliarde de neuroni înseamnă că rămâne puțină energie pentru a transmite semnalele pe axoni și de-a lungul sinapselor, adică pentru descărcările neuronale care fac lucrurile să se întâmple.
Chiar dacă numai un procent infim de neuroni ar fi activați într-o anumită regiune la un moment dat, explozia enormă de energie în întregul creier nu ar putea fi susținută.
Aici intervine eficiența energetică.

Lăsând doar o mică parte din celule să emită semnale la un moment dat, ceea ce se numește „cod succint”,
se folosește cea mai puțină energie dar se transmite cea mai multă informație.
Asta pentru că un număr mic de semnale au mii de căi posibile prin care să fie distribuite.
Un dezavantaj al acestui cod în cadrul unui număr mare de neuroni este consumul.
Mai rău, dacă o proporție mare de celule nu sunt activate niciodată ele sunt de prisos și evoluția ar fi trebuit să le elimine de mult.
Soluția este să se găsească proporția optimă de celule pe care le poate activa creierul deodată.
Pentru eficiență maximă doar între 1% și 16% din celule ar trebui să fie active la un moment dat.

Aceasta este limita energetică pe care trebuie să o acceptăm pentru a putea fi conștienți.
Nevoia de a conserva resursele e motivul pentru care majoritatea operațiilor executate de creier trebuie să aibă loc în afara conștiinței.
De aceea ideea de multitasking este inutilă.
Pur și simplu nu avem energie să facem două lucruri deodată, darămite trei sau cinci.
Când încercăm, fiecare activitate e făcută mai slab
decât dacă ne-am dedica atenția totală către una singură.

Numerele nu țin cu noi.
Creietul deja este deștept și eficient.
Atât de eficient, încât are nevoie de multă energie
pentru a rămâne eficient.
Și atât de deștept încât are încorporat un plan de eficientizare a energiei.
Așa că nu lăsa mitul eronat să te facă să te simți vinovat în legătură cu „leneșul” tău creier.

A te simți vinovat este o risipă de energie.
După toate acestea nu-ți dai seama că e prostesc să irosești energie mentală?
Ai de susținut miliarde de neuroni care necesită multă energie.

Așa că treci la treabă!"

finzoom.ro

PC : NU STIU, NU SÂNT DE SPECIALITATE, numai că mi-a plăcut ce a zis dna A...Pare logic
Domnul K tot respectul, dar...mă face să mă simt iar la şcoală... subiectul ăsta nu pot sa-l înţeleg fără un studiu aprofundat şi al altor autori...
Stilul de discuţii uşoare pe marginea unor imagini sau a unei naraţiuni DESPRE TINE...m-i se pare mai genial decât tonele de materie cenuşie pe care le simţim îndărătul fiecărei noţiuni servite de dl K...

Dl K : Să luăm prin analogie folosirea unui... calculator. 
El are nişte limite clare, de MEMORIE RAM / ROM, FRECVENŢA PROCESORULUI.
http://arheologie.ulbsibiu.ro/publicatii/carti/ai/1a1.htm
La fel, creierul uman îşi are limitelele sale constructive, privind volumul de date pe care le poate procesa în unitatea de timp biţi/secundă, capacitatea de înmagazinare/ depozitare a informaţiei -memorie, volumul de date (biţi- volumul atenţiei) cu care poate lucra simultan, etc.
Un calculator nu este folosit la întreaga sa capacitate decât în condiţiile în care :
1. rulează mai multe programe în acelaşi timp
2. rulează un program foarte complex, care solicită la maximum resursele calculatorului.

La fel este şi cu creierul ! 

Uneori ai tendinţa de a rula mai multe programe în acelaşi timp, alteori te simţi suprasolicitat de un singur program ! 
Starea de suprasolicitare este denumită stres (distres). 
În mod normal nu poţi lucra în starea de distres tot timpul, căci ai claca rapid.
Resursele energetice nu pot susţine o activitate (stresantă) intensă ! 
Creierul şi organismul au nevoie de mult repaos şi odihnă pentru a-şi reveni după o perioadă de epuizare generată de distres ! 
Nu poţi lucra la capacitatea întreagă de procesare a informaţiei, decât pe perioade foarte scurte de timp, căci asta te.... epuizează rapid !
De exemplu, când eşti într-o primejdie foarte mare, volumul de informaţii poate depăşi capacitatea de procesare, şi să îţi blocheze cu totul orice reacţie, ca în cazul unui scurtcircuit
Lucrul la întreaga capacitate craniană reprezintă ceva foarte periculos pentru sănătatea ta mentală ! Nu este de dorit aşa ceva.
Creierul tău lucrează continuu, chiar şi când dormi. 

Asta relevă imagistica, medicală. 
Creierul nu se poate decupla niciodată total, dpdv senzorial, de mediu, deoarece el joacă rol de integrator şi instrument de adaptare, non-stop, în orice moment al  vieţii. 
Tot timpul sunt active mai multe zone crebrale, în acelaşi timp, având loc în permanenţă un FENOMEN FLUCTUANT DE EXCITAŢIE-INHIBIŢIE, la nivelul întregii scoarţe cerebrale
Cu cât eşti mai mult angrenat într-o activitate fizică şi psihică, care necesită atenţie, încordare, şi luarea multiplor decizii, cu atât mai solicitat va fi creierul tău, mai ales într-o fază de învăţare, într-un mediu nou necunoscut, în situaţii noi.
Trebuie înţeles faptul că neuronii sunt în permanentă alertă, fiind menţinuţi într-o stare de uşoară tensiune / activitate continuă, pentru a putea răspunde prompt la orice stimulare. 

Aceasta este starea de veghe / trezie, în care, în mod inconştient, neconştientizat de tine, un volum imens de date sunt procesate în fiecare secundă, legate de :
1. coordonarea activităţii organice interne, a tuturor celulelor, ţesuturilor, organelor,aparatelor şi sistemelor,
2. coordonarea activităţii motorii a organismului,
3. procesarea continuă a informaţiilor provenite din mediul înconjurător.

evaluaredigitala.ro

De reţinut : PENTRU CA CREIERUL SĂ PROCESEZE MAI EFICIENT ANUMITE INFORMAŢII CARE ŢIN DE NECESITATEA UNEI ADAPTĂRI RAPIDE LA MEDIU, ATENŢIA SE CONCENTREAZĂ (FOCUSEAZĂ) PUTERNIC, CREIERUL DECUPLÂND UNELE SURSE DE INFORMAŢIE CONSIDERATE MAI PUŢIN IMPORTANTE

Poţi remarca asta în fiecare zi, de nenumărate ori, fapt ce demonstrează limitele sale evidente. 
Atenţia distributivă umană este restrânsă (limitată) la maxim 6-9 elemente care pot fi monitorizate în acelaşi timp. 
Când eşti puternic concentrat la o imagine sau o idee, nu mai auzi vocile celor din jur. 
Creierul este un instrument minunat, dar... limitat. Nu îl supraevalua, ci încearcă să percepi realitatea aşa cum este ea...
Meditează la următorul aspect : orice autoturism are anumite limite constructive, privind puterea motorului, turaţia sa maximă, viteza pe care o  poate genera, greutatea pe care o poate tracta, etc. 

Dar dacă suprasoliciţi motorul, mergând cu viteza maximă, continuu, motorul va claca foarte repede. Orice este solicitat la maxim, clachează rapid. 
În acest scop, atât Natura cât şi oamenii în tehnologiile lor, folosesc anumite mecanisme de siguranţă, de evitare a suprasarcinii, a distrugerii prin suprasolicitare...Lo Sfidante [subtitrat in română] from Adina A. on Vimeo.

AI : De acord, dar... Avea dreptate F când spunea că şi tu foloseşti o tehnică de confuzare, prin comentarii foarte elaborate... Parcă nu despre asta vorbeam... Dacă nu poţi ajunge în pct. A din B, încearcă din Z, că s-ar putea să meargă aşa... Cam asta faci şi tu aici... :)

 Kato : :) Da, este normal să pară aşa celor neantrenaţi, deoarece eu în general abordez problemele din mai multe perspective şi puncte de vedere, în mod holistic, pentru o mai corectă înţelegere a tuturor legăturilor şi implicaţiilor existente... ;) 
Reţineţi bine acest adevăr, surprins şi de A în abordările mele :
"Drumul de la la A la B, poate fi trasat printr-o infinitate de alte puncte intermediare, D, E, F, G, ...Z,... 

De aceea explicaţiile privind acelaşi proces sau fenomen pot avea o infinitate de variaţiuni, şi toate să fie corecte, şi utile din punct de vedere pedagogic, educativ."  dl K  :)

Vidia.ro

Dr. N: Nenthum, as vrea sa ne întoarcem la activitatile tale din lumea spiritelor, atunci când nu esti prea ocupat cu î...
Posted by Katona Nicolae on 28 Mai 2015
Alte articole interesante (peste 500) găsești aici:  Cuprins


nanoxyn.ro

Bunăstarea şi Fericirea ta depinde şi de educaţie, de pregătirea ta, de informaţiile pe care le deţii.
Studiază oferta bogată, de mai jos, de CURSURI ONLINE ŞI OFFLINE, în cazul că tu sau altcineva apropiat ţie se hotărăşte să se mai... instruiască un pic: http://bit.ly/1RqpuCj

Platformă Online de Învăţare şi Evaluare Autonomă
Clasele I-VIII şi Pregătitoare
Evaluează-te Corect - Elevi, Părinţi, Profesori:
http://bit.ly/1RqqtCu


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  


software-deals.ro

  VigLink banner

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');