Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, septembrie 24, 2013

Deochiul și Vampirismul energetic

DEOCHIUL - UN ATAC PSIHO-ENERGETIC ?
ORICINE POATE DEOCHIA ŞI POATE FI DEOCHIAT !
Sinteză din cartea "Leacuri magice din Carpaţi", cu adăugiri şi sublinieri personale.
Cele mai răspândite descântece româneşti sunt probabil cele "de deochi", numit şi "săgetătură".
În dicţionarul manuscris al cărturarului care a fost Marele-vornic Iordache Golescu, există următoarele însemnări :
 "Dăochez însemnează că vatăm cu ochii, cu vederea, cu uitătura. 
 Adică uitându-mă la oarece, se vatămă acel lucru atât de rău şi pătimeşte atât de mult, încât, de este copil sau vreo vită, peşin se îmbolnăveşte şi moare. 
 De este sticlă, crapă, plezneşte. 
 De este vas de pământ, se sfărâmă, se sparge. 
 De este casă, se prăpădeşte. 
 De este vie, se strică viţa cu totul, de nu mai dă rod. 
 Şi multe asemenea zic pentru dăochiat, încât nu este de crezut; dar se întâmplă de multe ori mari boale, mari vătămături şi mari stricăciuni, mai ales şi mai des la copii. 
 Şi, după cum zic, cel ce are această patimă, când dăoache pe cineva, simte că-l dor ochii, simte o iuţime, o usturime, o arsură la ochi. 
 Are şi mare şi înfocată dragoste şi plăcere către acel lucru ce vede, încât de-ar putea să-l înghită de viu
 Dohtoria dăochiatului nu este alta decât, după obiceiul vechiu, cel ce dăoache vreun copil, să scuipe asupra copilului de trei ori sau să dea semn de la el însuşi şi cu acel semn să-l afume pe copil. 
 Cel ce nu voeşte să se dăoache, scuipă de trei ori în sânul său. 
 Ca să nu să dăocheze copiii, obişnuiesc doicile de atârnă la capul copiilor usturoiu sau un semn de postav roşu, sau vreun ban mare de argint, de aur, sau scule frumoase, care se zic semne de dăochiat, ca, uitându-se cel ce dăoche la copil, să vază mai întâiu acele semne. 
 Şi, aşa mergând vederea, uitătura întâiu la acele semne, se risipeşte pe acolo veninul dăochiului şi scapă copilul. 
 Iar usturoiul în adevăr este dohtorie împotriva dăochiatului, că iuţimea lui birueşte iuţimea ochilor înveninaţi a celui dăochietor".
 Cum se provoacă deochiul : se poate provoca simplu, prin privire (prin "uitătură"), sau cu vorba.
 1) privirea poate afecta sănătatea cuiva, sau să aducă, într-un fel sau altul, vătămare, nu numai omului (în special copilului), ci chiar şi vitelor şi plantelor. 
 Uneori efectele acestei priviri pot fi resimţite chiar de obiectele neînsufleţite.  
 Urmările nefaste ale simplei priviri, dar care este "însoţită" de anumite GÂNDURI ŞI SENTIMENTE, fără a se recurge la vreo formulă sau ceremonie magică, constituie caracterul propriu al deochiului, care îl deosebeşte de toate celelalte mijloace întrebuinţate de cineva cu scopul de a vătăma, cum sunt vrăjite farmecele, blestemele, etc.
 Această "uitătură", căreia i se atribuie o putere magică foarte mare, adeseori este îndreptată către cineva, sau către ceva, fără nici o răutate, fără nici o intenţie voluntară de a-i aduce un neajuns. 
 Ba chiar dimpotrivă, ea poate să fie plină de dragoste sau de admiraţie. 
 Puterea dăunătoare a acestei priviri este, în cazul acesta, independentă de voinţa cuiva, este un fel de vrajă involuntară. 
 Personal, atribui influenţa, gândurilor şi sentimentelor emanate oarecum inconştient şi instinctiv, cum sunt de exemplu cele ce exprimă invidia.
 2) Când cineva exprimă prin cuvinte admiraţia de care este cuprins faţă de o persoană frumoasă, sănătoasă, fericită sau înzestrată cu calităţi deosebite, sau când aduce peste măsură laude aceluia ce posedă aceste însuşiri.
 Chiar însuşi vorbitorul se poate deochea singur, atunci când îşi exprimă verbal deplina mulţumire faţă de starea sa, sau când arată că este peste măsură de fericit !
 CINE poate fi deocheat : oricine, dar, dintre fiinţele omeneşti, copiii sunt cei mai expuşi deochiului
 Este de ajuns ca un copil să fie frumos sau să pară foarte deştept, pentru ca lumea, mirându-se de el şi "lăudându-l" inadecvat, exagerat, fără a întrebuinţa formula obişnuită de protecţie "să nu-i fie de deochi !", să-l "învenineze" cu deochiul. 
 Această credinţă este răspândită la toate popoarele.
 Oamenii mari, în special flăcăii şi fetele frumoase, mirele şi mireasa, dar uneori şi oamenii slăbănogi sau bolnăvicioşi, sunt expuşi deochiului. 
 Lăuzele sunt adesea în primejdia de a fi deocheate. 
 De aceea, moaşa, îndată după facere, înainte de a lăsa pe cineva străin să intre în casă, suflă peste capul lăuzei şi-i descântă de deochi.
 În afară de fiinţele omeneşti, pot fi deocheate animalele domestice, în special caii şi vitele cornute, mai ales când se remarcă prin frumuseţea lor. 
 Mânjii, viţeii, mieii şi iezii sunt cei mai expuşi a fi deocheaţi. Afară de acestea, ca şi când ar fi însufleţite, pot fi deocheate plantele de tot felul, legumele şi grânele, florile, poamele şi copacii.
 EFECTELE deochiului : deochiul prezintă simptome specifice, după care se poate recunoaşte că cineva este deocheat :
- deocheatul capătă deodată, ca din senin, mari dureri de cap.
- cel mai cunoscut simptom este căscatul încontinuu, deşi omului nu îi este somn. 
 Dacă o babă descântă cuiva, presupunând că acela este deocheat, şi ea începe să caşte în timp ce rosteşte decântecul, este un semn de netăgăduit că bolnavul este (era) deocheat. 
 Cu cât descântătoarea cască mai mult, cu atât şi vindecarea este mai sigură. (Tot astfel se crede şi în Franţa.)
- copiii, şi chiar oamenii mari, când sunt deocheaţi, uneori se aprind la faţă şi au călduri, ori le ţiuie urechile.
- bolnavii, de li se întâmplă sa fie deocheaţi, sunt apucaţi de vărsături sau le curge sânge din nas.
- animalele, în special caii, vitele şi mieii, când sunt deocheate, le vezi tremurând, încep să tânjească şi, în cele din urmă, se prăpădesc.
- plantele, florile se veştejesc la puţin timp de la deochi, pomii nu mai dau roade şi încep să se usuce.
 PROTECŢIE / VINDECARE
- Un mijloc de a evita URMĂRILE NEFASTE ALE "LAUDELOR" ŞI ADMIRAŢIEI (Ex : "Mânca-l-aş de copil frumos"), EXPRIMATE PRIN PRIVIRE ŞI LIMBAJ este expresia rostită : "Să nu-i fie de deochi!" sau "Să nu mă deochi!", şi altele de felul acesta, care FUNCŢIONEAZĂ DREPT DESCÂNTEC = MIJLOC DE PROTECŢIE PSIHOENERGETIC EMIS MENTAL.
- Stingerea cărbunilor : pentru a şti dacă cineva este deocheat, i se sting cărbuni. Descântătoarea aduce întâi apă neâncepută de la un izvor, de la o fântână sau de la o apă curgătoare din apropiere. Cea mai bună este însă apa adunată din stropii de la roata morii.
 În Transilvania, românii şi saşii procedau la fel, aruncând într-un pahar cu apă 3 sau 9 cărbuni aprinşi. Făceau cruce deasupra paharului cu mâna sau cu un cuţit, îi dădeau copilului bolnav să bea puţin din apă, iar restul o turnau la ţâţâna uşii. Bolnavul se socoteşte că este deocheat dacă tăciunii s-au aşezat pe fundul paharului.
Paza de deochi : Cel mai sigur şi mai răspândit mijloc, când este vorba să fereşti un copil, un om mare, o vită, o floare sau un pom, este să nu te miri de frumuseţea sau de alte calităţi ale lor, să nu le aduci laude, şi de a scuipa sau a face gestul scuipatului asupra lor, de trei ori în şir, zicând: «ptiu! ptiu! ptiu! să nu-i fie de deochi!» sau «de nu s-ar deochea !».
 Dar nu numai copilul sau omul adult trebuie scuipat ca să fie ferit de urmările funeste ale deochiului, ci şi animalele.  Dacă vezi ceva frumos, un viţel, o vacă sau o scroafă care a fătat mulţi pureci, ca să nu îi deochi, trebuie să îi scuipi şi să zici: «să nu-i fie de deochi!».
- Un fel special de a păzi copilul de deochi este acela când se face pe fruntea copilului, de către mama sa, un "benghi" cu cenuşă, cu noroiul de pe tocul sau de pe talpa încălţămintei, amestecat cu puţin scuipat, ori cu funingine, cu cărbune sau cu cerneală. 
 La aromâni, mamele obişnuiesc, pe lângă benghiul făcut pe fruntea copilului cu cărbune, să îi mai înnegrească şi vârful nasului sau să îi facă un semn negru pe locul unde se îmbină sprâncenele.
- Copilul nou-născut, pentru a fi apărat de deochi, trebuie cântărit înainte de a i se face prima baie. Acest obicei îl au şi sârbii, dar nu spun nimănui cât trage copilul la cântar. Şi huţulii se feresc de deochi cântărindu-se.
Copilul nu trebuie lăsat, până nu împlineşte un an, să se uite în oglindă, căci se poate deochea singur - credinţă foarte răspândită la români.
PROTECŢIA PRIN "AMULETE" şi "TALISMANE" - cel mai sigur mijloc de protecţie. 
 Cea mai simplă "amuletă" se obţine prin legarea la gât şi în păr (la boneţică, căciuliţă), a unui ŞNUR ROŞU sau o PANGLICĂ ROŞIE, cercei, fundiţe, agrafe ROŞII la fete, etc. 
 Culoarea roşie joacă un mare rol, căci fiind foarte "bătătoare la ochi", reuşeşte să distragă privirea celui care, cu voie sau involuntar, poate provoca deochiul.  
 Aşadar o căciuliţă / boneţica roşie, este şi mai eficientă.  Această credinţă privind culoarea roşie este foarte veche.
O amuletă întrebuinţată în Ţara-Haţegului este un săculeţ cu cărbuni, care se pune copilului la gât.
Altă amuletă contra deochiului, întrebuinţată la aromâni, este purtarea unor coarne de bubulic, insecta «Lucanus cervus», pe care românii o numesc «răgace», «rădaşcă» sau «boul-lui-Dumnezeu». Şi în Bucovina, fetele înşiră coarnele acestei insecte ca mărgele, iar băieţii le leagă la chiotorile cămăşilor, ca să nu se deoche. Tot în Bucovina, femeile poartă coarne de rădaşcă în păr, ca să nu li se deoache părul.
Dintre metale, AURUL trece drept un bun apărător contra deochiului. De aceea, se coase la scufiţa copilului, pe lângă altele, şi o monedă de aur. Tot astfel se procedează la bulgari şi la saşii din Transilvania.

"Cine crede în deochi e deochiat", afirmă unii. 
 Alții, mai mult, afirmă că "DOAR cine crede în deochi este deocheat." Cică este conform Legii Atracției.
 Eu te întreb : "Cine crede că respiră, respiră, dar cine nu crede, respiră sau nu ?" :)
 Legea atracţiei zice că atragi în viaţa ta lucrurile la care te gândeşti foarte intens şi cu emoţie.  
 Dacă te gândeşti la deochi, fără nici o emoţie (frică, nelinişte, etc), oricât de convins ai fi de existenţa deochiului, nu îl vei atrage în viaţa ta. 
 De ce ţi-e frică, nu scapi. 
 Ţi-e frică de deochi ? :)
 Abordarea psihologică sună cam așa : la nivel subconștient persoana care crede în deochi are o credință care o determină să creadă în așa ceva, și deseori credințele sunt legate și de emoții, emoțiile întărind efectul (în conformitate și cu Legea Atracției).
Să nu uităm însă faptul că săracii copii nu ştiu ei ce este deochiul, şi nu au nici o credinţă în acest sens, și nici emoții în legătură cu asta, deci realitatea contrazice teoria conform căreia producerea deochiului s-ar datora EXCLUSIV credinței personale, mai mult sau mai puțin conștientizate.

Bineînțeles că există și explicații medicale, și explicații psihologice, și biologice, și chimice, biochimice, fizice, cuantice, spirituale, religioase, și de altă natură. 
 Nu contest asta, ci chiar vreau să scot în evidență acest adevăr, deoarece ORICE PROCES, FENOMEN SAU EVENIMENT POATE FI ANALIZAT ȘI EXPLICAT DIN DIVERSE PUNCTE DE VEDERE, CARE NU SE EXCLUD CI SE COMPLETEAZĂ ! 
REPET : NU SE EXCLUD, CI SE COMPLETEAZĂ !
 În asta constă esența poziției mele, în conștientizarea acestui adevăr, a faptului că abordarea psihologică completează pe cea medicală, religioasă, spirituală, biochimică, neurologică, filozofică, etc
 Aceste abordări nu trebuiesc privite niciuna ca fiind absolute, căci nu sunt și nu vor putea fi niciodată, deoarece DINTR-UN SINGUR PUNCT DE VEDERE NU POȚI OBSERVA ȘI CUPRINDE ÎNTREGUL ADEVĂR, CI DOAR PARTEA OBSERVABILĂ DIN ACEL PUNCT DE VEDERE, CARE ARE UN CARACTER LIMITATIV, INCOMPLET, DESIGUR, ASUPRA PERSPECTIVEI PANORAMICE, HOLISTICE, A ÎNTREGULUI.
Unii psihologi cred că pot explica totul dpdv psihologic, unii fizicieni dpdv fizic, unii chimiști dpdv chimic, unii medici dpdv medical, etc, și toți sunt în eroare, desigur, cât timp absolutizează ceva, orice.
 Iar explicaţiile psihologice sau cele medicale, pot îmbrăca o paletă foarte variată, conform fiecărui tip de medicină care va aborda fenomenul, conform diverselor tipuri de abordări existente acum în cadrul psihologiei, dar ele pot cuprinde doar o parte de adevăr, de realitate, oricât de corecte sunt ele.
Există o limită în tot și toate...
Întrebare : ce va recomanda psihologul sau medicul pediatru părinţilor, în cazul în care ei nu cred în deochi, dar părinții cred, și să zicem că și copilul crede, și de aceea ESTE DEOCHEAT ? :)
NIMIC, nu-i așa, deoarece, conform credinței lor, copilul nu are nimic, nu poate avea nimic. :) 
Deci ei, DATORITĂ LIPSEI LOR DE CREDINȚĂ NU VOR PUTEA TRATA ȘI VINDECA COPILUL !!!
 Altă întrebare : să zicem că acești specialiști vindecători vor observa anumite simptome, și le vor INTERPRETA CONFORM CREDINȚELOR LOR INOCULATE ÎN FACULTATE DE CĂTRE PROFESORII LOR. 
 Cum vor aborda ei tratamentul persoanei deocheate ?
 Un psiholog va pune întrebări peste întrebări și va da niște sfaturi-sugestii privind schimbarea modului de gândire și comportament, un acupunturist va înfige niște ace în pielea lui, medicul va recomanda ceva chimicale colorate de înghițit, un naturist ceva plante de consumat, un bioenergetician un masaj energetic, etc. 
 NICI UN TRATAMENT NU VA SEMĂNA CU ALTUL, ÎN CADRUL DIFERITELOR ABORDĂRI, DIN DIFERITE PUNCTE DE VEDERE, A BOLII ȘI BOLNAVULUI.
Dar... dacă pacientul a băut apa în care s-a stins cărbune, și se simte foarte bine după asta, acest tratament fiind eficient, atunci care este problema, unde, și cum arată ea de fapt ?  
 Dar dacă psihologul va trata cu succes pacientul, medicul ar trebui să intervină, susținând că pacientul de fapt se poate vindeca doar prin tratamentul lui, cu chimicalele lui ? ;)
 Din păcate există mulți "specialiști" care susțin astfel de aberații, în toate domeniile, dar cu predilecție în cel medical. 
 Problema constă în faptul că lumea nu înţelege mecanismul unor influenţe terapeutice care nu se situează în sfera de cunoștințe și competențe personale, şi ceea ce nu pot înţelege, nu pot accepta. 
 Foarte greșit, însă, este faptul că și RESPING CEEA CE NU POT ÎNȚELEGE ȘI ACCEPTA. 
 Cu... convingere... :)

 Mulți oameni cred că dacă au primit o reţetă de medicamente, se vor face bine. 
 Da, cei care sunt convinşi de asta, "trup şi suflet". 
 Efectul sugestiei și autosugestiei, placebo, credință, etc.  
 Dar săracii copii, care nu cunosc şi nu cred în medicamente ?... 
 Care chiar plâng și resping medicamentele amare, injecțiile dureroase...
 Părinţii care au fost cu copiii lor, când erau foarte mici, la doctor, ştiu faptul că au primit tratament pentru SIMPTOME, deoarece cauzele nu pot fi identificate de doctor, la copiii mici, ci doar PRESUPUSE. 
" Încercaţi cu medicamentul x" ni se spune deseori, chiar şi nouă, adulţilor. 
 Adevărul este că lumea are încredere în chimicalele de sinteză, deoarece li se face multă reclamă, şi foarte puţin în tratamente naturale, în fitoterapie, deşi orice principiu activ prezent în medicamente este prezent şi în natură, în compoziţia plantelor de exemplu, în cărbunii stinși în apă :) , etc. 
 Reclama este sufletul comerţului...

 Privind credinţele şi convingerile referitoare la medicină, am avut nu de mult următoarea experienţă tristă : o femeie mi-a povestit că vine de la o rudă de-a ei care are cancer cu metastaze în fază terminală, dureri insuportabile. 
 La spital nu mai aveau ce să-i facă, au trimis-o acasă, nici Salvarea nu mai mergea la ea, că nu aveau ce să-i facă, şi femeia mergea zi de zi să aibă grijă de ea. 
 Un coşmar, ceva groaznic, inimaginabil în societatea modernă, în ziua de azi... 
 Am întrebat-o, curios, unde a apărut primul focar, şi cum au apărut ulterior metastazele. 
 Conform teoriei Medicinei Germanice a Doctorului Hammer, pe baza evoluţiei bolii am intuit faptul că originea cancerului apărut inițial la colon l-a constituit moartea cuiva apropiat din familie, iar ‘’metastazele‘’ au apărut ulterior, ca şi consecinţă a trăirilor emoţionale ulterioare, ce reprezentau o constelaţie de efecte psihice consecutive.  
 Femeia a confirmat, mirată, că îi decedase soţul, şi trăirile aferente consecutive pierderii suferite. 
 Dar, încercând să îi explic mecanismul, faptul că trauma suferită declanşase cancerul, am remarcat faptul că începuse să se uite la mine ca la un... bolnav psihic care debitează fantasmagorii...
 Era ferm convinsă că medicina şi-a spus singurul şi ultimul cuvânt, că dacă doctorii nu mai au ce să îi facă nu există scăpare pentru ea, că ăsta i-a fost destinul, şi că eu nefiind doctor nu am de unde să ştiu ce este o asemenea boală groaznică și cum se tratează ea, etc. 
 Lipsa ei de cunoștințe, credință, și deschidere intelectuală, a blocat orice posibilitate din parte ei de a acorda un sprijin și ajutor real în vederea vindecării. 
 Pe mine mă privea ca pe un lunatec picat din Lună care probabil că vrea s-o ia peste picior sau la vreun mișto...
Aşa că... am tăcut, am compătimit-o, pe ea, pe ruda ei care urma să moară în curând în chinuri groaznice, şi pe toţi bolnavii care mor din cauza necunoaşterii, neînţelegerii, a sugestiei şi autosugestiei, a educaţiei, a credinţelor şi convingerilor limitative...

 Mulţi oameni sunt de acord cu ideea că mentalul (gândurile şi trăirile emoţionale) influenţează în mod direct starea de sănătate, şi la rândul ei, starea de sănătate influenţează gândurile şi trăirile emoţionale, intercondiţionându-se reciproc. 
 Chiar şi doctorii sunt de acord cu acest principiu general.  
 Dar... dacă afirmi că gândurile şi trăirile afective pot declanşa o boală precum deochiul sau cancerul, marea majoritate a oamenilor şi doctorilor te vor combate vehement, invocând nişte argumente limitate la aria credinţelor şi convingerilor lor... neştiinţifice şi nemedicale... :)
 În mod treptat, toată lumea va cunoaşte şi înţelege adevărul. 
 Nici nu se poate altfel...
 Psihologul spune : starea părinților influențează starea copilului, deseori. 
 Dacă părinții cred în deochi, copilul va fi deochiat. 
 E poate mai ușor să crezi că cineva din afară are influență asupra ta, decât să vezi ce probleme ai în familie, sau poate ce probleme are copilul la școală. 
 E ca și cum am spune că TU nu ești responsabil cu nimic.

http://www.romedic.ro/tulburarea-conversiva-isteria
Multe chestiuni sunt explicate prin psihogenealogie :
http://www.divin.ro/?53t4l&v7f2k=3142
Dar, a pune o etichetă, de tipul : "tulburare conversivă", nu înseamnă că ai rezolvat ceva, că ai explicat ceva, ci doar că ai etichetat ceva, printr-o denumire care îți pare... convenabilă.
"Există prea puține dovezi care să ateste eficiența tratamentului tulburării de conversie." 
Asta spune totul, în mod clar. 
Este o nouă născocire de terminologii menite doar să aducă tot mai multă confuzie, cât timp habar nu au care este cauza care a determinat apariţia simptomelor. :) 
Şi cum nimeni nu poate crede că un om poate fi influenţat cu privirea, sau telepatic, vor tot pune tot felul de etichete, la nesfârşit, care de care mai ciudate, pentru afecţiunile cauzate pe căi şi metode neînţelese de ei. 
 Câţi psihologi şi psihiatri cred în influenţa patologică indusă de un blestem (gând), trimis de la distanţă ? 
 Câţi cred în existenţa entităţilor inteligente imperceptibile simţurilor corporale, care pot induce sugestii telepatice ?  
 Habar nu au ce este spiritul şi sufletul, şi nici în ce fel de lume trăiesc... :) 
 Excepţiile întăresc regula...
 Da, și "deochiul", ca denumire, este o etichetă pusă prezenței unor simptome, care se pot explica și altfel, mai rațional, mai psihologic, mai știinţific. 
 Însă există o diferență : medicina populară care a pus eticheta a găsit și remediul, metode eficiente de tratament.
 Psihologul este de acord că, cauzele conversiei sunt explicate de fiecare școală de psihoterapie în mod diferit. 
 Și totodată afirmă că a crede prea mult în irațional, nu ne ajută, ba dimpotrivă, ne face să lăsăm deoparte responsabilitatea personală în generarea "problemei".
 Dar... nu există ‘‘irațional‘’ decât în mintea celui care nu cunoaște și nu înțelege. 
 În mintea celui care cunoaște și înțelege, totul este rațional, adică are o logică, un determinism cauzal coerent... 
 Să nu uităm faptul că psihologia s-a bazat tot timpul pe cercetări empirice și metode empirice, și mulți psihologi cercetători au formulat deseori multe concluzii eronate, în acord cu convingerile lor subiective, nu cu realitatea, care au fost demontate ulterior de alți cercetători. 
 Cine a citit câte ceva din istoria psihologiei cunoaște povestea multor erori corectate și recorectate ulterior, existând foarte multe polemici și contradicții și în prezent.
 Medicina populară s-a dezvoltat în exact același mod, prin observații și experimente empirice. 
 ‘’Iraționalul‘’ medicinei populare este de aceeași natură cu cea a psihologiei.
  "A crede prea mult în irațional nu ne ajută, ba dimpotrivă, ne face să lăsăm deoparte responsabilitatea personală în generarea "problemei".
 Exact ! Credinţele şi convingerile limitative ale celor care cred doar în ceea ce ştiinţa a validat până în momentul de faţă, susţinând că nimic altceva nu există, sunt complet iraţionale, la nivel de ev mediu. :) 
 Unele grupări de oameni de ştiinţă au devenit... inchizitorii, cu adevărat !
 În situaţia în care un Dr. Hammer vindecă bolnavii de cancer, într-o rată în care medicina nu a reuşit niciodată, dar şeful oncologiei dintr-un mare centru universitar susţine că NIMENI nu s-a vindecat niciodată de cancer prin metode alternative, sau singur, cine este iraţional ? 
 Cel ce este rupt de realitate, nevrând să accepte că există ceva în realitate, neînţeles de mintea sa şi nevalidat încă pe plan mondial în mod ştiinţfic !
 Isus nu a vindecat pe nimeni, nu-i aşa ? :) 
 Căci credinţa singură şi goală nu poate vindeca, deoarece numai medicamentele, razele şi bisturiul îs...validate, științific... :) 
 Nici draci nu a scos din nimeni, deoarece dracii...nu există.  
 Ştiinţific vorbind... :) 
 Nici îngeri nu există, că nu-s validaţi ştiinţific, nici Dumnezeu, şi nici ...originea vieţii nu există, căci încă nu s-a... descoperit și validat, în mod... ştiinţific... :)

 Ceea ce pune mintea la contribuţie este de folos. 
 Fiecare trebuie să se mobilizeze, mental, pentru a putea evolua. 
 Şi fiecare tip de material (gen de articol) se adresează unei anumite categorii de oameni. 
 Sigur vor fi care vor aprecia, cât şi care nu vor aprecia. 
 Să aleagă fiecare ceea ce i se potriveşte. 
 Nimeni nu poate arunca nimic din munca altora, nicăieri.  
 Fiecare poate doar să îşi îndrepte atenţia, în mod selectiv, asupra anumitor lucruri, în momentul prezent.
 Dar... adevărul nu poate fi ignorat la nesfârșit, căci adevărul se manifestă în realitate, continuu, ca un flux al vieții.
 Falsul şi minciunile pot fi ignorate. 
 Aceasta este o metodă destul de eficace de a discerne adevărul de fals. 
 Adevărul este neperisabil, indestructibil, nepieritor. 
 De aceea, pentru fiecare om, mai devreme sau mai târziu, va ieşi la iveală, în lumina conştienţei sale. 
 Nimeni nu îl poate ascunde, oricât ar dori, oricât l-ar acoperi... 

Bunăstarea şi Fericirea ta depinde şi de educaţie, de pregătirea ta, de informaţiile pe care le deţii.
Studiază oferta bogată, de mai jos, de CURSURI ONLINE ŞI OFFLINE, în cazul că tu sau altcineva apropiat ţie se hotărăşte să se mai... instruiască un pic: http://bit.ly/1RqpuCj

Platformă Online de Învăţare şi Evaluare Autonomă
Clasele I-VIII şi Pregătitoare
Evaluează-te Corect - Elevi, Părinţi, Profesori:


http://bit.ly/1RqqtCu

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:


Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă a lui Kato :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...  


software-deals.ro

Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');