Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

vineri, septembrie 27, 2013

Sunetele Binaurale şi accesarea Stărilor de Conştiinţă Superioare


Devino Patronul meu :)
Aici poti da o cafea :)Aici poti da o cafea :)

ACCESAREA STĂRILOR SUPERIOARE DE CONŞTIINŢĂ :
INSTITUTUL MONROE (TMI) ŞI TEHNOLOGIA HEMI-SYNC © :
Institutul Monroe (The Monroe Institute - TMI ) :  Este situat în Faber, Virginia, SUA, şi a fost înfiinţat la începutul anilor ’70 de Robert Monroe, ca organizaţie non-profit de cercetare şi educaţie, dedicată explorării, dezvoltării conştiinţei umane, şi bunăstării umanităţii.
Este cunoscut în întreaga lume, ca deschizător de drumuri în experimentarea diferitelor stări de conştiinţă extinsă, cu ajutorul unei tehnologii audio inovatoare cunoscută sub denumirea Hemi-Sync®. Este cunoscut pe plan internaţional, datorită rezultatelor sale obţinute cu tiparele de sunete audio, care pot avea efecte majore asupra stărilor de conştiinţă.
Are la bază cercetări ştiinţifice de ultima oră din domeniul neuroştiinţelor şi psihoacusticii.
Cercetările TMI includ următoarele 3 domenii :
1- cercetări clinice şi aplicate făcute de membrii profesionali ai TMI;
2- cercetări independente efectuate de universităţi şi spitale, cât şi cercetările tehnice din cadrul TMI;
3- obiectivul declarat de cercetare : de a permite îmbunătăţirea continuă a programelor educaţionale al institutului.
Serveşte drept bază a unei afilieri de cercetare care investighează evoluţia conştiinţei umane, şi pune la dispoziţia publicului informaţiile obţinute.
Este dedicat premisei că, conştiinţa focalizată conţine soluţii decisive la problemele majore ale experienţei umane. 
O mai bună înţelegere a acestei conştiinţe poate fi realizată prin eforturi coordonate de cercetare, folosind o abordare interdisciplinară. 
Rezultatele acestor cercetări sunt semnificative numai în cazul în care există aplicaţii practice, ceva de valoare oferit culturii contemporane.
Îşi propune să introducă la toate nivelele de activitate umană, abilităţi care vor schimba în mod constructiv direcţia şi destinul omenirii.
Oferă programe de instruire, concepute în scopul explorării dimensiunilor profunde ale conștiinței umane, prin experimentarea diferitelor stări de conștiință extinsă, cât şi instrumentele de lucru pentru accesarea rapidă a acestora. 
Admite la programele sale participanţi de orice rasă, culoare, crez şi origine naţională sau etnică.
Programele conţin metode şi tehnici necesare pentru accesarea rapidă a stărilor de conștiință non-ordinare, care facilitează cunoașterea Sinelui Superior, şi accesarea energiilor superioare, în viaţa de zi cu zi, pentru energizare, dezvoltarea intuiţiei, echilibrare energetică, dobândirea unei clarităţi mentale superioare, și dezvoltarea spirituală globală, în mod accelerat.
Viziunea TMI constă în trezirea, la nivel global, a umanităţii.
Misiunea TMI constă în consolidarea efortului de cooperare în întreaga lume pentru promovarea explorării conştiinţei extinse, şi a descoperii de sine.
Participanţii la programele TMI dezvoltă noi abordări în modul lor de gândire şi de comportament, în viziunea lor despre lume, evoluând spre o perspectivă nouă, în care viaţa este redefinită cu o nouă semnificaţie.
Programele nu utilizează modelul de învăţare “corect-greşit”, ci încurajează explorarea conştiinţei din punct de vedere personal, ceea ce permite fiecărui participant luarea deciziilor individuale privind ceea ce consideră că are cea mai mare semnificaţie şi eficacitate pentru el. 
Deoarece metodele TMI sunt non-invazive, participanţii îşi exercită totdeauna liberul arbitru.
Metodologia Institutului Monroe nu conţine nici un fel de dogmă, nu este subordonată nici unui sistem de credinţe sau religii şi nici vreunei poziţii politice sau sociale.
Programele Institutului Monroe (TMI) sunt dedicate dezvoltării şi explorării profunzimilor conştiinţei umane. Prin explorarea stărilor profunde ale conştiinţei extinse, căutătorul vine să cunoască şi să îşi înţeleagă mai bine Sinele complet.
TMI nu oferă un nou sistem de credinţe. Persoane din toate categoriile sociale, medii profesionale şi religioase, au participat la programe, fără a intra în conflict cu propriile lor credinţe.
Programele oficiale TMI oferite în prezent în România sunt: Excursion, Gateway
Voyage®, Guidelines®, Lifeline®, Exploration 27®.
Fiinţa umană există în mod permanent și simultan într-o multidimensionalitate, dar este conștientă, în mod normal, aproape în exclusivitate, doar de dimensiunea fizică, datorită condiționării limitative a simţurilor corporale. 
În fapt, realitatea perceptibilă senzorial reprezintă o mică parte din realitatea globală. 
Multiple manifestări şi forme de existenţă a energiei universale sunt imperceptibile simțurilor cu care organismul omenesc este înzestrat.
În stările de conștiință extinsă, experimentate în condiţia detaşării senzoriale, omul se poate deplasa, prin principiul său conştient, în toate dimensiunile, fără limitare, deoarece în realitatea frecvențelor superioare de existență, limitările fizice corporale nu sunt operaţionale şi asupra spiritului.

În urma cercetărilor, s-a descoperit că activitatea electrică a creierului se modifică în funcţie de activitatea desfăşurată. 
Undele cerebrale ale unei persoane care doarme diferă foarte mult faţă de cele ale unei persoane care este trează şi activă.
Undele cerebrale dominante sunt reprezentative pentru o anumită stare mentală, dar ele pot fi stimulate, pentru a produce o anumită stare mentală dorită.
Tipare diferite de sunete pot fi folosite pentru a produce schimbarea frecvenţei undelor cerebrale, pentru accesarea diferitelor stări de conştiinţă, cum ar fi : relaxarea profundă, atenţia focalizată, somnul odihnitor, sau diferite stări de conştiinţă extraordinare.
Cel.ro

HEMI-SYNC© : Robert Monroe a dezvoltat tehnologia audio numită Hemi-Sync©, un instrument eficient pentru realizarea deschiderii spre realitățile multidimensionale și realitățile interioare profunde. Aceasta oferă posibilitatea experimentării a unor noi dimensiuni, prin accesarea diferitelor nivele de conștiință extinsă, prin care se ajunge la realizarea unei imagini de ansamblu despre realitate.
Prin tehnologia audio Hemi-Sync ©, care stă la baza programelor TMI, practicanţii se pot elibera de prejudecățile perceptuale care îi îngrădesc în cadrul granițelor vieţii de zi cu zi, ce împiedică pătrunderea conştientă şi controlată în alte lumi / dimensiuni / planuri existenţiale.
Pe parcursul a peste 50 de ani de cercetări ştiinţifice, desfăşurate pentru crearea şi perfecţionarea tehnologiei audio Hemi-Sync, Robert Monroe a colaborat cu numeroşi oameni de ştiinţă şi cercetători din domeniul psihologiei, psihiatriei, neurologiei, fizicii acustice, biochimiei şi medicinii cât şi cu personalităţi din domeniul spiritualităţii. 
De-a lungul anilor, eficienţa tehnologiei Hemi-Sync a fost validată clinic şi ştiinţific de numeroase studii independente, rapoarte şi articole.
Atingerea stărilor de conştiinţă extinsă poate necesita mulţi ani de efort personal, desfăşurat în mod disciplinat, dar cu Hemi-Sync® starea de transcendenţă poate fi realizată în doar câteva minute.
Cum funcţionează practic tehnologia Hemi-Sync® : sunt utilizate căşti audio stereo, în care două tonuri blânde Hemi-Sync, de frecvenţe relativ apropiate, sunt trimise la fiecare ureche. 
Cele două emisfere ale creierului vor integra cele două semnale, producând o senzaţie al unui al treilea sunet, numit "bătaie binaurală", care reprezintă diferenţa între cele două tonuri iniţiale. 
Acest al treilea ton nu este, de fapt, un sunet real, ci un semnal electric care poate fi perceput numai în interiorul creierului, atunci când ambele emisfere cerebrale încep să lucreze împreună.
Prin căşti stereo un sunet de 100 Hertzi este trimis într-o ureche, în timp ce un sunet de 104 Hertzi este trimis în cealaltă ureche. 
Creierul integrează cele două semnale şi „aude” bătaia binaurală, care este diferenţa dintre cele două sunete. În acest exemplu, 4 Hertzi. 
Dacă le asculţi o perioadă de timp, undele cerebrale vor începe să se sincronizeze, acordându-se pe frecvenţa bătăilor binaurale. 
Acesta este motivul pentru care diferite combinaţii de semnale Hemi-Sync te pot ajuta să atingi diferite stări de conştiinţă.
Hărţile activităţii undelor cerebrale arată cum ascultarea sunetelor Hemi-Sync pot să schimbe activitatea aleatoare, normală, a creierului, într-un model mult mai concentrat şi organizat, permiţându-ţi să îţi foloseşii mai mult şi mai eficient creierul.
Starea creierului în care undele cerebrale dominante sunt pe frecvenţa de 1-4 Hertz, este starea Delta, starea specifică somnului profund. 
Prin exerciţiile de meditaţie, bazate pe folosirea sunetelor Hemi-Sync, ascultătorul rămâne cu mintea trează şi alertă, în timp ce corpul său se află într-o stare de relaxare adâncă. 
În această stare poate experimenta cele mai profunde stări de meditaţie, intuiţie şi creativitate, experienţe de vârf şi alte stări extraordinare de conştiinţă.
În funcţie de starea care se doreşte să se atingă, efecte sonore subtile sunt combinate cu muzică, ghidare verbală, tehnici de respiraţie şi bătăi binaurale pe frecvenţe specifice Beta, Alpha, Delta sau Theta. 

Fenomenul Sincronizării : tehnologia audio Hemi-Sync foloseşte combinaţii specifice de tonuri audio, prin care se induce sincronizarea celor două emisfere cerebrale, care încep să funcționeze în rezonanţă, într-o stare de coerenţă specială, superioară. 
Sincronizarea activităţii emisferelor cerebrale reprezintă o condiție necesară realizării unor performanțe superioare umane, intelectuale, fizice, şi spirituale, sincronizarea fiind totodată o poartă de acces spre nivelele subtile ale realității.
Tonurile Hemi-Sync ghidează, progresiv, în nivele tot mai profunde de relaxare şi conştiinţă extinsă.

Mulţumită colaborărilor unor eminente instituţii medicale şi universităţi, tehnologia Hemi-Sync®, testată ştiinţific şi clinic, se focalizează pe o serie de proiecte de cercetare specializate. 
În plus, mulţi terapeuţi, medici, educatori şi alţi profesionişti, utilizează această tehnologie, în multe aplicaţii. 
Asemenea cercetări sunt indispensabile în revelarea influenţei tiparelor specifice de sunete Hemi-Sync® asupra conştiinţei. 
De-a lungul anilor, aceste eforturi au dus la dezvoltarea a zeci de produse individuale pentru aplicaţii concrete, cum ar fi: concentrarea atenţiei, managementul stresului, îmbunătăţirea somnului, controlul durerilor, inducerea şi susţinerea proceselor de vindecare, meditaţii profunde, etc.
Există sute de produse, numite "tehnologii de influenţare a stărilor de conştiinţă", care sunt disponibile pe piaţă, dar foarte puţine sunt cu adevărat utile şi eficiente. 
Hemi-Sync® este un instrument avansat şi eficient. Multe produse de control a minţii (mind control) încearcă să imite această tehnologie, care, după decenii de cercetare şi mii de sesiuni de laborator, este de neegalat în eficacitatea sa.

TMI, dedicat explorării conştiinţei umane, oferă în limba română programul Workshopul Excursie călătorii spre realităţile cosmice interioare.
Workshopul Excursie : este un workshop experienţial intensiv, de două zile, conceput pentru a oferi o explorare personală a dimensiunilor profunde ale conştiinţei umane, o experienţă directă a diferitelor stări de conştiinţă extinsă şi instrumentele de lucru pentru accesarea rapidă a acestora și folosirea energiilor superioare în viaţa de zi cu zi.
Workshopul Excursie este programul de bază Outreach al Institutului Monroe, prin intermediul căruia mii de oameni din întreaga lume au explorat stările profunde de conştiinţă extinsă. 
„Excursia” este o fascinantă aventură în realităţile interioare, în care se accesează stări de meditaţie profundă, se dezvoltă intuiţia, se poate comunica cu Sinele superior, şi cu alte sisteme de energie. 
De asemenea, se învăţă accesarea energiilor nelimitate, şi aplicarea în viaţa de zi cu zi, pentru a deveni mult mai eficient în toate acţiunile întreprinse. Se primesc tehnici pentru rezolvarea problemelor din viaţa cotidiană.
Atingerea acestor stări de conştiinţă extinsă este posibilă datorită tehnologiei audio dezvoltată de Institutul Monroe, cunoscută sub numele de Hemi-Sync®, prescurtare ce vine de la Hemispheric Synchronization - Sincronizarea Emisferelor. Acest proces de neurotehnologie brevetat, induce echilibrarea coerentă a celor două emisfere cerebrale într-o stare de unitate totală a creierului, în care cele două emisfere lucrează împreună în armonie şi sincronizare. 
Starea de sincronizare a creierului creează condiţia optimă pentru îmbunătăţirea tuturor performanţelor umane.
Prin exerciţii speciale se pot învăţa tehnici şi metode utile menţinerii şi controlării diferitele stări de conştiinţă extinsă. Practicanţii învaţă cum să acceseze resursele interioare ale inconştientului, şi cum să le aplice la o varietate de domenii ale vieţii personale. Se învaţă şi modul de reaccesare, prin dorinţă şi voinţă, în mod conştient, fără a mai fi nevoie ulterior de ascultarea tonurilor audio Hemi-Sync.
FocusTM 10 este denumită prima etapă de separare a conştiinţei de realitatea fizică, starea numită “Mintea alertă / Corp adormit”, o stare de relaxare profundă, în care corpul va dormi liniştit, în timp ce, mintea va explora tărâmuri necunoscute ale stării de conştiinţă extinsă. 
Relaxarea avansată induce fenomenul detaşării senzoriale de stimulii din mediul fizic, iar detaşarea induce automat instalarea unor stări de conştiinţă diferite de cea din timpul stării de veghe obişnuite. 
Este un proces numit de unii cercetătători "somn conştient", "vis lucid". 
Practicanţii învaţă cum să treacă, în siguranţă, de la o stare la alta, de la starea de relaxare interioară profundă, la viaţa lumii fizice, şi înapoi.
Iniţial se realizează o distanţare progresivă de lumea fizică. 
Ulterior se stabileşte o legătură tot mai puternică cu Sinele Superior, sursa de înţelepciune profundă, şi cu resursele interioare profunde.
Într-unul din exerciţiile programului există posibilitatea recunoaşterii fricilor şi temerilor inconştiente, şi a eliberării de ele, printr-un proces de purificare emoţională şi de transformare a energiei, concepută pentru echilibrarea şi revitalizarea întregii fiinţe. 
Acest proces ajută la eliminarea blocajelor care împiedică accesul la puterea personală, şi la dezvoltarea armoniei interne.
Există şi un exerciţiu special conceput pentru conectarea cu Sinele infinit, esenţa pură a fiinţei, intrând în câmpul cuantic, dincolo de planul timpului şi materiei, în tărâmul intenției pure.

În cadrul programelor, participanţii efectuează exerciții destinate introducerii lor în stările de conștiință extinsă, în nivele din ce în ce mai profunde, prin care vor putea realiza:
- meditații profunde
- experimentarea stărilor profunde de conștiință extinsă
- percepția directă a sistemelor de energie mai înalte
- acces la înțelepciunea inconștientului
- vindecări emoționale
- eliminarea temerilor inconștiente și revendicarea forțelor personale care au fost blocate de aceste temeri
- recuperarea energiei vitale
- creșterea puterii personale
- creșterea intuiției
- insighturi privind problemele importante din viața personală
- o înțelegere mai profundă a energiei personale
- dezvoltarea unui sens al Sinelui Superior
- creșterea creativității
- reducea stresului și a problemelor de somn.
Rezultatele exerciţiilor sunt personale şi variate.

Este explorată şi starea Out of Body Experience (OBE) Experienţa în afara corpului, prin anumite metode. 
Nu se garantează o experienţă extracorporală conştientă, în timpul sau după un program, dar TMI oferă îndrumare şi informaţii despre experienţa explorării OBE, celor care doresc.

Pentru mai multe informaţii accesează:
http:// www.monroeinstitute.org
http:// www.hemi-sync.com
http:// www.hemi-sync.ro
http://www.hemi-sync.ro/outreach-excursion-workshop/
http://www.monroeinstitute.org/outreach/ritta-nicoara/
http://www.ampp.aaz.ro/
http://www.bwgen.com/theory.htm
http://www.bwgen.com/download.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_brainwave_entrainment_software
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Binaural_recording
http://romanian.ruvr.ru/2009/10/12/1920165.html

În partea de jos a paginii de pe site-ul de mai jos, Pubmed.gov, jos găsiţi multe linkuri (20 de pagini) spre rezultatele unor cercetări ştiinţifice, dacă DAŢI CLICK PE "Show all" :
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11191043/

OUT OF BODY EXPERIENCE OBE - EXPERIENŢE ÎN AFARA CORPULUI
http://www.monroeinstitute.org/...
http://www.monroeinstitute.org/...
http://www.monroeinstitute.org/...
http://www.monroeinstitute.org/.../overcoming-obe-barriers
http://www.monroeinstitute.org/...

CE SUNT SUNETELE / BĂTĂILE BINAURALE
Bătăile binaurale sunt răspunsurile părţii răspunzătoare cu procesarea sunetelor din creier care îşi au originea în nucleii olivari superiori ai fiecărei emisfere. 
Ele rezultă din interacţiunea a două impulsuri auditive diferite, care provin de la cele două urechi, sunete de max. 1 KHz şi care diferă în frecvenţă de la 1 la 30 Hz (Oster, 1973). 
De exemplu, dacă se prezintă un ton pur de 400 Hz urechii drepte şi un alt ton pur de 410 Hz este prezentat simultan urechii stângi, atunci ia naştere o undă staţionară modulată în amplitudine de 10 Hz, diferenţa dintre cele două tonuri, este experimentată ca intrarea şi ieşirea în/din fază a celor două forme de undă în cadrul nucleilor olivari superiori. 
Această bătaie binaurală nu este auzită în mod obişnuit al cuvântului (domeniul auditiv al urechii umane este 20-20000 Hz). 
Ea este percepută ca o bătaie auditivă şi poate teoretic fi folosită pentru a intra în ritmurile naturale prin răspunsul de urmărirea în frecvenţă (FFR – Frequency-Following Response) – tendinţa potenţialelor corticale de a intra sau de a rezona la frecvenţa stimulului unui extern. 
De aceea, este teoretic posibil să se folosească o frecvenţă a bătăii binaurale specifică ca tehnică de management a conştiinţei pentru a intra într-un anumit ritm cortical.

Efectul răspunsului de urmărire în frecvenţă (,,Frequency-following response”):
Bătaia binaurală este asociată cu răspunsul de urmărire în frecvenţă electroencefalografic (EEG) în creier. 
Multe studii au demonstrat prezenţa acestui răspuns la stimulii auditivi, înregistraţi în zona vârfului capului
Activitatea EEG a fost denumită ,,frequency-following response” deoarece perioada sa corespunde frecvenţei fundamentale a stimulului (Smith, Marsh & Brown, 1975). 
Stimularea prin bătaie binaurală pare să înlesnească accesul către stări modificate de conştiinţă.

Diferite întrebuinţări ale sunetelor audio care incorporează bătăi binaurale:
Întrebuinţările sunetelor cu bătăi binaurale incluse care sunt mixate cu muzică sau diferite sunetele de fundal precum "zgomotul roz” (pink noise) sunt diverse. 
Ele acoperă domeniul relaxării, meditaţiei, reducerii stresului, managementul durerii, îmbunătăţirea somnului, scăderea necesităţii de a dormi, superînvăţare, creativitate îmbunătăţită şi intuiţie, vedere la distanţă, telepatie, experienţe în afara corpului şi visare conştientă. 
Sunetele cu bătăi binaurale incluse sunt adesea combinate cu tehnici variate de meditaţie, precum şi cu afirmaţii pozitive şi vizualizare.

Entrainment rezonant al sistemelor oscilante:
Entrainmentul rezonant al sistemelor oscilante este un principiu bine înţeles în cadrul fizicii. 
Dacă o furcă rezonantă care a fost proiectată să producă frecvenţa de 440 Hz este lovită (să oscileze) şi apoi adusă în vecinătatea unei alte furci o de 440 Hz, a doua va începe să oscileze. 
Prima se spune că a rezonat (,,entrained”) cu cea de-a doua. 
Fizica entrainmentului se aplică şi la biosisteme. 
Prezintă interes aici unde cerebrale electromagnetice. Activitatea electrochimică a creierului duce la apariţia formelor de undă electromagnetice care pot fi în mod obiectiv măsurate cu un aparat sensibil. 
Undele cerebrale îşi schimbă frecvenţa în funcţie de activitatea neurală din creier. 
Datorită faptului că această activitate neurală electrochimică, funcţia creierului poate fi modificată prin:
- introducerea substanţelor chimice specifice, 
- modificarea mediului electromagnetic al creierului, 
- tehnici de entrainment rezonant.

Descoperirea bătăilor binaurale:
Bătăile binaurale au fost descoperite în 1839 de către un experimentator german H.W. Dove. 
Capacitatea umană de a ,,auzi” bătăile binaurale apare că este rezultatul adaptării evoluţionare. 
Multe specii evoluate pot detecta bătăile binaurale datorită structurii creierului lor. 
Frecvenţele la care bătăile binaurale pot fi detectate se schimbă în funcţie de mărimea craniului speciei respective. 
La om, bătăile binaurale pot fi detectate atunci când undele purtătoare sunt sub aprox. 1KHz (Oster, 1973). 
Sub 1KHz lungimea de undă a semnalului este mai mare decât diametrul craniului. 
De aceea semnalele cu frecvenţă sub 1 KHz se curbează în jurul craniului prin difracţie. 
Acelaşi efect poate fi observat în cazul propagării undelor radio. 
Undele radio frecvenţe mai joase (cu lungime de undă mai mare) precum cele modulate în amplitudine, călătoresc în jurul Pământului peste munţi şi structuri. 
Undele radio de frecvenţe mai înalte (cu lungime de undă mai mică) precum cele modulate în frecvenţă, undele TV şi microundele, călătoresc într-o linie dreaptă şi nu se pot curba în jurul Pământului. 
Munţii şi structurile blochează aceste unde de frecvenţă mai înaltă. 
Deoarece frecvenţele sub 1 KHz se curbează în jurul craniului, semnalele care vin cu frecvenţă sub 1 KHz sunt auzite de ambele urechi. 
Dar datorită distanţei dintre cele două urechi, creierul ,,aude” semnalele intrate prin urechi defazate unul de celălalt. 
După ce unda sonoră trece prin jurul capului, fiecare ureche primeşte o anumită parte a undei. 
Ceea ce permite localizarea cu acurateţe a sunetelor sub 1KHz este diferenţa de fază a formelor de undă. 
Găsirea direcţiei audio la frecvenţe mai mari este mai puţin precisă decât la frecvenţe sub 1KHz. 
La 8 Khz pinna (urechea externă) devine eficientă în localizare. 
În sumar, ceea ce determină percepţia bătăilor binaurale este capacitatea creierului de a detecta o diferenţă de fază a formelor de undă.

Cum lucrează bătăile binaurale asupra creierului:
Când semnale de frecvenţe diferite sunt aplicate, câte unul la fiecare ureche, creierul detectează diferenţele de fază dintre semnale. 
,,În condiţii normale o diferenţă de fază detectată dă informaţie în ceea ce priveşte direcţia. 
Creierul procesează această informaţie anomalică în mod diferit atunci când aceste diferenţe de fază sunt auzite cu căşti sau în difuzoare. 
Are loc o integrare de percepţie a celor două semnale, acest lucru producând senzaţia unei a treia frecvenţe de ,,bătaie”. 
Diferenţa dintre semnale se compensează odată cu sincronizarea şi desincronizare de fază. 
Ca rezultat al acestor diferenţe constante în creştere-descreştere, apare o undă staţionară modulată în amplitudine – bătaia binaurală – care este ,,auzită”.
Bătaia binaurală e percepută ca un ritm fluctuant la frecvenţa corespunzând diferenţei dintre cele 2 inputuri auditive. 
Dovezile sugerează faptul că bătăile binaurale sunt generate în nucleii olivari superiori din creier, primul loc din sistemul auditiv în care sunt integrate contralateral (Oster 1973). 
Studiile mai arată că răspunsul de urmărire în frecvenţă îşi are orginea în collicus-ul inferior (Smith, Marsh&Brown, 1975, Owens & amp; Atwater, 1995).
Această activitate este condusă către cortex acolo unde poate fi înregistrată cu ajutorul electrozilor plasaţi pe scalp.

Stările modificate ale conştiinţei:
Bătăile binaurale pot fi auzite cu uşurinţă la frecvenţe joase (< 30 Hz) şi sunt caracteristice spectrului EEG (Oster 1973). 
Acest fenomen de percepţie a bătăii binaurale şi măsurarea obiectivă a răspunsului de urmărire în frecvenţă (Hink, Kodera, Yamada, Kaga & amp; Suzuki, 1980) sugerează condiţiile care facilitează entrainmentul undelor cerebrale şi stările modificate de conştiinţă. 
Există numeroase rapoarte şi un număr în creştere de eforturi de cercetare care pun în evidenţă schimbările din conştiinţă asociate cu bătăile binaurale.
,,Efectul subiectiv al ascultării bătăilor binaurale poate fi cel de relaxare sau stimulare, în funcţie de stimularea dată de aceste bătăi.” (Owens & Atwater, 1995). 
Bătăile binaurale din domeniul delta (1-4 Hz) şi theta (4-8 Hz) au fost asociate cu stări de relaxare, meditaţie şi creativitate (Hiew, 1995) şi au fost folosite pentru a ajuta la adormire. 
Bătăile binaurale cu frecvenţa din domeniul alfa (8-12 Hz) au crescut undele alfa asociate cu stări de concentrare ridicată şi stări alerte dar relaxate (Monroe 1985) precum şi cu îmbunătăţirea memoriei (Kennerly 1994). 
Ascultarea pasivă a bătăilor binaurale poate să nu ducă în mod spontan la o stare modificată de conştiinţă. 
Experienţa subiectivă ca răspuns la stimularea cu bătăi binaurale poate fi influenţată de un număr de factori de mediere. 
De exemplu, voinţa şi capacitatea celui care ascultă de a se relaxa şi de a-şi focaliza atenţia, pot contribui la eficacitatea bătăilor binaurale în inducerea stării modificate de conştiinţă. 
Ritmurile ultradiene din sistemul nervos sunt caracterizate de schimbări periodice ale arousalului şi ale stărilor de conştiinţă (Rossi, 1986). Shannahoff-Khalsa (1991), Webb&Dube (1981). 
Aceste schimbări periodice pot sta a baza unor repoarte în ceea ce priveşte fluctuaţiile în eficacitatea bătăilor binaurale. 
Factorii externi se crede de asemenea că joacă un rol în medierea efectelor bătăilor binaurale.”

Bătăile binaurale:
Atunci când 2 sau mai multe tonuri de orice frecvenţă sunt redate împreună, vibraţiile se însumează sau se scad una cu/din alta formând o singură undă care este de obicei percepută ca două sau mai multe tonuri. Bătăile mono şi binaurale au loc ca rezultat al însumării a două forme de undă care sunt atât de apropiate încât ele se adună şi se scad una cu/din alta şi sunt percepute ca o pulsaţie, sau bătaie.
Cel mai jos dintre cele 2 tonuri se numeşte purtătoare şi cel mai înalt se numeşte offset.
Bătăile binaurale sunt răspunsuri ale zonei din creier care procesează sunetele şi îşi au origine în nucleii olivari superiori ai fiecărei emisfere. 
Ele au fost pentru prima dată descoperite de H.W.Dove în 1839, un cercetător german. 
Prima dată s-a presupus că sunt o altă formă de bătăi monoaurale dar după cercetări ulterioare s-a descoperit că bătăile binaurale sunt de fapt generate de creier. 
Atunci când creierul recepţionează semnale diferite de la fiecare ureche în parte, el le mixează în încercarea de a produce acelaşi rezultat ca atunci când tonurile sunt redate împreună. 
Datorită faptului că creierul trebuie să reproceseze tonurile, bătăile binaurale folosesc o parte complet diferită a creierului decât bătăile monoaurale. 
De aceea bătăile binaurale sunt unice din mai multe puncte de vedere.
Pentru a produce bătăi binaurale, creierul trebuie să detecteze unghiul de fază dintre cele două tonuri. 
Din păcate, creierul nu este aşa de bun în detectarea relaţiilor de fază la frecvenţe mai înalte de 900 Hz, astfel că bătăile binaurale de frecvenţă mai înaltă nu sunt observabile, deşi ele pot rămâne eficace până la frecvenţe de 1,5 KHz
Atunci când frecvenţele tonurilor sunt distanţate cu 25 Hz, creierul nu este destul de rapid pentru a detecta relaţia de fază dintre ele, astfel că tonurile sunt percepute în mod individual, spre deosebire unei ,,bătăi” combinate. 
Chiar şi atunci când creierul produce bătăi binaurale, adâncimea modulaţiei este mai mică decât a bătăilor monoaurale, acesta este motivul pentru care este uneori dificil de auzit bătăile binaurale chiar şi la 440 Hz, pitch-ul optim pentru detecţia bătăilor binaurale. 
Acestea sunt limitări ale urechii umane. 
Un creier uman anormal, ca de ex. al unui individ cu leziuni neurologice, nu poate fi capabil să proceseze deloc bătăile binaurale.
Spre deosebire de bătăile monoaurale, cele binaurale vor avea efect complet chiar dacă cele două tonuri sunt de amplitudini diferite. 
De fapt, bătăile binaurale pot fi folosite chiar dacă purtătoarea este sub pragul auzului urechii umane, deşi efectul asupra creierului în acest caz ar fi minim.
Din păcate, bătăile binaurale produc potenţiale evocate foarte mici în cortexul auditiv ale creierului, potenţiale care sunt parte a răspunsului entrainmentului undelor cerebrale. 
Un studiu al lui Dale S. Foster din 1990 a arătat că deşi bătăile binaurale produc entrainmentul undelor cerebrale, ele nu produc destul entrainment pentru a fi consistent. 
În studiul său, un sunet de ,,surf” generat artificial a produs mai multe unde alfa decât a produs o bătaie binaurală de 10,5 Hz.
Totuşi, bătăile binaurale au unele avantaje
Ele pot fi foarte hipnotice, datorită în principal Efectului Ganzfeld
Dar asta nu este în mod necesar ceva ce este unic bătăilor binaurale. 
Este probabil mai mult un rezultat al folosirii căştilor stereo decât un efect produs în mod special de bătăile binaurale.
Întrucât ele necesită funcţionarea ambelor emisfere ale creierului simultan, bătăile binaurale pot de asemenea induce un efect de sincronizare a întregului creier. 
Acesta este un efect produs de produsele Institului Monroe şi altor institute, care chiar şi-au denumit produsele după efectul dat: Hemi-sync – denumirea prescurtată pentru ,,hemispheric syncronization”. 
Totuşi, alte forme de entrainment (şi chiar însăşi meditaţia) pot duce la sincronizarea emisferelor cerebrale.
Perceperea bătăilor binaurale este de exemplu îmbunătăţită de adăugarea zgomotului ,,alb” peste purtătoarea de semnal (Oster 1973), astfel că zgomotul ,,alb” este adesea folosit ca fundal pentru îmbunătăţirea eficacităţii bătăilor binaurale.

Se poate folosi mai mult de o bătaie binaurală pentru a produce entrainment pe mai multe frecvenţe?
Budzynsky a studiat frecvenţele bătăilor binaurale mpreună cu cei de la Synetic Systems, cei care au realizat Audiostrobe şi ThoughtStream, şi a descoperit că creierul nu poate produce entrainment pentru două frecvenţe de bătaie binaurală simultan
O singură bătaie binaurală plus o stimulare fotică dă rezultate bune în entrainmentul pe două frecvenţe diferite şi ,,comutarea” în frecvenţă a trei stimulări de L/S la fiecare 2 secunde a produs entrainment pentru toate cele trei frecvenţe!
Multe organizaţii vorbesc despre beneficiile bătăilor binaurale mai ales Institutul Monroe şi James Mann de la Enlightned Enterprises. 
James Mann a descoperit tehnica foarte eficace umită ,,Harmonic Box X” care foloseşte 4 voci (câte două pentru fiecare ureche) şi foloseşte armonicile dintre ele pentru a produce entrainment într-un mod special. 
Această tehnică este foarte eficace deoarece foloseşte şi bătăi monoaurale pe lângă cele binaurale. 
Bătăile monoaurale sunt procesate într-o parte diferită a creierului decât cele binaurale, astfel că este posibil entrainmentul creierului pentru 2 sau mai multe frecvenţe folosind bătăile monoaurale şi cele binaurale şi posibil şi cu stimularea fotică. 
Totuşi, se pare că nu este posibil entrainmentul pentru sau mai multe bătăi binaurale prin introducerea de seturi multiple de tonuri.

Câteva observaţii:
- pentru a testa bătăile binaurale se poate folosi o purtătoare de 440 Hz
- bătăile binaurale se recomandă a fi folosite doar dacă rata bătăii este sub 25 Hz, altfel cele 2 tonuri nu se vor mixa
- se recomandă de asemenea folosirea a maximum 2 seturi de bătăi binaurale, şi doar a unuia dacă nu se vor folosi în plus şi bătăile monoaurale
- bătăile binaurale trebuie ascultate la volum mic, un volum prea mare sau prea mare poate împiedica entrainmentul

Bătăile monoaurale: 
Bătăile monoaurale nu sunt procesate de către creier, astfel că acestea nu suferă de aceleaşi limitări ca cele binaurale. 
Ele sunt produse la aproape orice frecvenţă (chiar şi dincolo de 900 Hz) şi pot fi de asemenea percepute dacă există o separare între ele mai mare de 25 Hz.
Totuşi, bătăile monoaurale au unele dezavantaje
În primul rând, pentru ca bătăile monoaurale să-şi menţină efectul complet, ambele tonuri trebuie să aibă aceeaşi amplitudine
În al doilea rând, pentru a produce un entrainment al undelor cerebrale semnificativ, ele trebuie să aibă un volum corespunzător – destul de tare pentru ca cel care ascultă să audă o modulaţie observabilă între tonuri.
În ciuda limitărilor lor, bătăile monoaurale sunt foarte eficiente în producerea de entrainment al undelor cerebrale şi au avantajul că produc efecte foarte asemănătoare cu bătăile binaurale atunci când sunt ascultate în căşti audio.

Poţi asculta materialele unor specialişti cu experienţă mai îndelungată, descărcând acest program :
http://www.bwgen.com/theory.htm
http://www.bwgen.com/download.htm

Pentru telefoane şi tablete android, daţi căutare în marketurile de aplicaţii după cuvântul "binaural", şi veţi găsi aplicaţii interesante.

Descarcă şi ascultă materiale audio mp3 cu proprietăţi vindecătoare :
http://www.monroeinstitute.org/.../cat/healing-journeys
http://www.monroeinstitute.org/.../forgiveness-meditation

BRAIN WAVE GENERATOR - GENERATOR DE UNDE
http://www.bwgen.com/theory.htm
Download BrainWave Generator 3.1
http://www.bwgen.com/download.htm
BrainWave Generator - Theorywww.bwgen.com
http://en.wikipedia.org/...
http://www.transparentcorp.com/

Un generator mai complex, gratuit, care trebuie downloadat - Gnaural :  https://sourceforge.net/projects/gnaural/?source=typ_redirect

COLECŢIE DE DESCĂRCAT GRATUIT :
Welcome to Free Binaural Beats
Free Binaural Beats offers the webs largest database of binaural
beats and isochronic tones for meditation . We have hundreds of
high quality 320 kbps Binaural Beat Sessions .
Experience a Change with Binaural Beats…
We Believe everyone should experience the great effects of binaural beats without paying big money to do so !
Binaural Beats are a proven brain wave entrainment
audio stimulus that are guaranteed to alter your state of consciousness .
To enjoy this experience :
1 . Browse from our huge selection and select the file that best fits your needs.
2 . Get in a comfortable position while wearing your favorite pair of headphones and press play .
3 . Enjoy – It ’s safe , natural and WORKS!
http://free-binaural-beats.com/
http://free-binaural-beats.com/the-sitemap/

 

Pentru a afla cum poţi să-ţi creezi uşor propriile tale exerciţii de relaxare şi meditaţie, folosind un generator de ton gratuit, dă click aici: 
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.com/2016/12/exerseaza-relaxarea-cu-un-generator-de.html


Distribuie dacă ți-a plăcut, mulțumesc! Poți susține activitatea mea prin sponsorizare pe platforma  Patreon sau Buy Me A Coffe, și vei beneficia de bonusuri (articole și materiale video destinate sponsorilor): 
https://www.buymeacoffee.com/7a4dFhE

-DONEAZĂ, dacă ți-a plăcut, susține ceea ce-ți place :) 


Donează prin PayPal, în contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com

CONTUL MEU PE PLATFORMA BUY ME A COFFE unde cine vrea poate sponsoriza activitatea mea, iar cei ce vor deveni Membri cu sponsorizare lunară au acces la articole și videouri bonus Mulțumesc

Publicată de Katona Nicolae pe Vineri, 11 decembrie 2020

Mulțumesc!

Vizitează Forumul Portal Spiritual Kato - forum de informare și discuții NOU creat: https://kato-portal-spiritual.ro/forum/

eJobsAPARATE pentru Relaxare, Protecție Energetică, Energizare, pentru starea ta de bine: LINK

Mind Synergy -
Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă


-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/


-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT AUDIO mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi mai noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole!http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

Softuri utile pt reclame video la preț foarte bun (dă click pe titluri)
StopMotionCreator
Storyxy 
Promoyze
AscendPages 

Offeo - creezi videoclipuri uimitoare pentru social media
Designrr - Creare ebook-uri
VOOPLAYER - Video Hosting and Marketing Platform for Business
StreamYard - studio emisie live


SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...

 
software-deals.rosoftware-deals.roNiciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');