Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

luni, septembrie 30, 2013

DESPRE DETAŞAREA CONŞTIENTĂ DE AICI ŞI ACUM, DE SPAŢIO-TEMPORALITATE

Motto : dacă nu vezi cu un ochi, întoarce capul şi priveşte cu celălalt, iar dacă nu vezi cu nici unul, atunci ciuleşte urechile şi ascultă.

"Nu există nimic în afara momentului prezent. Întreaga viață a unui om nu este altceva decât o succesiune de asemenea momente." Yamamoto Tsunetomo (12 June 1659 – 1719) - samurai.

Este ca şi cum o fiinţă ar trăi toată viaţa pe malul unui râu, percepând curgerea sa din aceeaşi poziţie, mereu, şi ar dobândi astfel convingerea că nu există nimic în aval, şi nici în amonte, decât ceea ce percepe ea, în limitele percepţiei sale. 
Doar curgerea, fără izvor, fără revărsare...
Ce vă spune termenul "spaţio-temporalitate" ? 
Unora, poate nimic. 
Dar termenii deja-vu, profet, profeţie, clarviziune, simultaneitate temporală, călătorie temporală, memorie regresivă, precogniţie, amintire, akasha, ...
Ce este amintirea, în esenţa ei ? 
Poţi retrăi psihic un eveniment din trecut, în mintea ta ? 
Oricine poate. 
Te poţi detaşa mental de momentul prezent, şi de lumea înconjurătoare ? 
Oricine poate, şi experimentează asta, zilnic, în starea de somn, în vis, în reverie, în meditaţie, în transă...

Ce vreau să spun, de fapt, este că : corpul tău fizic este legat de momentul prezent, de aici şi acum, prins fiind în lanţul transformărilor fizico-chimice materiale, în mod evident, real, cu tot ceea ce este legat de simţurile corporale, recepţie, percepţie senzorială, transmiterea şi analiza informaţiei recepţionate... 
Dar... Spiritul... nu ! 
Spiritul pare "încătuşat" în materie, prin legarea sa de organismul omenesc, dar el se află doar aparent situat în întregime în interiorul corpului...
Teoria privind acest raţionament, este complexă, şi nu o voi dezbate aici, dar ideea pe care vreau s-o transmit este că Principiul Conştient, care este Spiritul, poate, în anumite condiţii, să se detaşeze de "aici şi acum", şi o şi face, zinic, chiar dacă tu nu conştientizezi prea bine asta, deoarece nu ai meditat la acest aspect, fiind convins de incapacitatea şi limitarea ta.

Cine nu se poate "proiecta", mental, în alt spaţiu, în alt timp, în trecut sau viitor ? 
"Mental" înseamnă că Principiul Conştient (Spiritul) o face, prin comutarea atenţiei de la "aici şi acum", detaşându-se de momentul prezent, de materialitatea spaţio-temporală în care nu poţi percepe senzorial decât Prezentul.
În vechile scrieri hinduse se afirmă că "unde este atenţia, este şi Spiritul"
Deci, prin orientarea (proiecţia) atenţiei, îţi poţi orienta (proiecta) Spiritul, unde vrei tu, chiar şi ÎN TIMP, printr-un efort voluntar al voinţei personale.  
Şi, cu cât înveţi mai bine să poţi să te detaşezi, tot mai conştient, tot mai mult, de planul material, de materia legată de spaţio-temporalitate, cu atât mai conştient vei fi de capacitatea ta de a percepe extrasenzorial (în spirit), lumea, detaşat fiind de spaţiu şi timp, care se vor "desfăşura" percepţiei tale sub forma unui "continuum", în care trecutul, prezentul şi viitorul sunt desfăşurate percepţiei spirituale...

AICI ŞI ACUM
O întrebare logică, care se pune, privind discuţiile pe tema existenţei celui de-al Doilea Corp şi a Stării a Doua este : Unde te duci ? 

Pe baza experienţelor au fost identificate trei zone mari pe care le poate „străbate” corpul astral desprins de corpul fizic. 
1. Prima zonă a fost numită Sfera I, sauaici şi acum
Sfera constă din oameni şi locuri reale, fiind zona materialului, pe care o percepem cu ajutorul simţurilor, pe care o cunoaştem deja.
Corpul astral se desprinde de corpul fizic, se deplasează pe anumite distanţe, prin voinţă, "zburând" prin aer, după care se reîntoarce în corpul fizic. 
O altă cale de a ajunge unde vrei, mult mai repede, este prin concentrare
Te gândeşti intens la o persoană pe care vrei să o vezi, şi, în câteva clipe, eşti acolo. 
Nu trebuie să te gândeşti niciodată la un loc anume, ci numai la o persoană.
În zborul este bine să eviţii clădirile şi copacii, deoarece faptul că vei „trece prin ele” te va tulbura la început, de aceea este mai bine să le eviţi.

Din clipa în care începi să te concentrezi, nu te mai gândi la nimic altceva, căci imediat ce te gândeşti la altceva direcţia ta de deplasare va fi deviată.

2. Sfera II este un mediu imaterial, în care legile mişcării şi ale materiei sunt foarte puţin asemănătoare cu cele din lumea fizică. Este o imensitate ale cărei limite sunt necunoscute, şi ale cărei dimensiuni sunt de neînţeles.
Acolo îşi au sălaşul toate elementele atribuite de oameni raiului şi iadului.
Este populată de entităţi înzestrate cu diferite grade de inteligenţă, cu care comunicarea este posibilă. 
Elementele şi principiile fundamentale sunt total diferite de cele ale lumii fizice, iar timpul pare inexistent.
Există succesiune de întâmplări, trecut şi viitor, dar nu şi o separare ciclică, ele continuând să existe concomitent cu prezentul. 

Măsurarea timpului acolo este un lucru absolut inutil.
Este o stare de a fi, în care ceea ce numim „gând” este izvorul existenţei, forţa creatoare vitală, care produce energie, dă formă materiei şi creează canale de percepţie şi de comunicare. Acolo nu există mijloace de transport de nici un fel, deoarece este suficient ca mişcarea să fie gândită, pentru ca în clipa următoare să devină fapt. 

Nu există instrumente (aparate) de comunicare, deoarece comunicarea este instantanee
Nu există ferme, grădini, crescătorii de animale, culturi agricole, deoarece entităţile Sferei II nu au nevoie de alimente ca sursă de energie.
În Sfera II gândul reprezintă singura forţă capabilă să înlocuiască orice nevoie sau dorinţă, şi ceea ce gândeşti este matricea faptelor, situaţiei şi poziţiei tale în această realitate superioară.
Lucrurile ce par a avea consistenţă solidă pot fi percepute la fel de bine ca şi obiectele lumii fizice. 

Ele devin realitate prin interacţiunea a trei surse umane :
- entităţile care au trăit în lumea fizică, ale cărei modele le sunt încă vii în minte. 
- entităţile care au fost foarte ataşate de anumite lucruri materiale din lumea fizică le-au recreat şi în ambianţa Sferei II. 
- entităţile foarte evoluate, înzestrate cu un grad foarte ridicat de inteligenţă, care par că au scopul de a simula ambianţa lumii fizice, mai ales pentru cei nou-veniţi, care abia au părăsit lumea terestră, după moartea corporală. 
Astfel este atenuată trauma psihică şi şocul lor, prin reproducerea unor forme şi imagini familiare existente în lumea terestră.

Al Doilea Corp nu aparţine, practic, lumii fizice.
Conceptul de „vibraţie ondulatorie” presupune existenţa unei infinităţi de lumi, dintre care una singură este cea fizică. 

Aşa cum undele cu frecvenţe diferite din spectrul electromagnetic pot coexista în spaţiu, cu un minimum de interacţiune, şi Sfera II coexistă şi interferează cu lumea fizică. 
Deci, dacă te întrebi UNDE este localizată Sfera II, răspunsul cel mai bun este : ea se află aici.
În Sfera II, realitatea constă în dorinţe din cele mai acute şi temeri din cele mai nebuneşti. 

Acolo gândul este faptă şi nu există ascunzători la adăpostul cărora să te poţi feri de cei din jur. 
Este o lume în care nu îşi au locul nici lipsa de sinceritate, nici prefăcătoria.
Deoarece deosebirile dintre lumea fizică şi Sfera II sunt foarte mari, şi dificultăţile de adaptare ale celor care trec, după moarte, în Sfera II, sunt mari. Instinctele reprimate în lumea noastră se dezlănţuie nestingherite acolo.
Dacă vei ajunge prin decorporare în Sfera II, acolo vor fi scoase la iveală toate instinctele tale reprimate, a căror existenţă fie o bănuieşti, fie o ignori cu desăvârşire, şi care ţi-au dominat în aşa măsură faptele, încât vei fi ruşinat şi stânjenit de ele şi neputinţa ta de a le stăpâni. 

Dintre toate, frica este cea mai pregnantă, ea chinuie cel mai tare, prin diversele ei forme variate : frica de necunoscut, de fiinţe ciudate, de moarte, de Dumnezeu, de durere, etc. 
Aceste temeri pot fi mai puternice chiar şi decât erotismul, care reprezintă şi el un mare obstacol. 
Acolo trebuie să-ţi înăbuşi toate aceste instincte, a căror dezlănţuire necontrolată te umple de ruşine. 
Dacă n-ai face-o, n-ai mai putea gândi raţional. 
Asta trebuie să ştii foarte bine despre Sfera II, să ştii ceea ce te aşteaptă. 
O explozie a instinctelor primare descătuşate. 
Gândurile tale ascunse aici, ca om, acolo devin "vizibile", ca şi cum s-ar manifesta perceptibil tuturor...
Teoria conform căreia anumite forme de viaţă din Sfera II nu fac decât să-şi continue existenţa dusă în lumea fizică, este aproape o certitudine. - sinteză din Robert Monroe - "Călătorii Extracorporale"


"Odată, am ajuns într-un oraş foarte bine organizat, în care prezenţa mea a fost imediat interpretată ca ostilă. 
Numai fugind, ascunzându-mă şi, în final, înălţându-mă, am reuşit să scap de oamenii aceia care ţineau cu tot dinadinsul să „pună mâna pe mine”. 
Nu ştiu nici acum de ce au considerat prezenţa mea printre ei ca pe o ameninţare.
Această „agresiune”, care nu reprezintă, din păcate, un caz izolat, vine să confirme din nou faptul că Sfera II nu este numai un spaţiu al liniştii şi al non-conflictului.
(...) Mi s-a întâmplat nu o dată ca mişcarea, de obicei rapidă şi lină a celui de-al Doilea Corp să fie întreruptă de ceva ce se simţea ca un uragan violent în spaţialitatea prin care mă mişcam. 

Este ca şi cum ai fi „dus” de această forţă incontrolabilă şi aruncat încoace şi încolo, ca o frunză „purtată” de vânt. 
Este imposibil să te împotriveşti acestui adevărat torent sau să faci altceva decât să te laşi purtat de el. În cele din urmă, eşti aruncat chiar lângă marginea curentului şi cazi, dar nevătămat. „Fenomenul” pare natural, mai curând decât ceva creat artificial." R Monroe

În doisprezece ani de cercetări experimentale prin extracorporalizări, Robert Monroe nu a găsit nici o dovadă a existenţei lui Dumnezeu şi a vieţii de după moarte în vreun loc asemănător raiului biblic. 
Dar admite şi faptul că este posibil să fi întâlnit aceste dovezi, dar să nu le fi recunoscut.
"În călătoriile mele extracorporale, înainte de a intra în Sfera II propriu-zisă, a trebuit întotdeauna să trec printr-un „strat” (sau o zonă) situat foarte aproape de Sfera I (aici şi acum).
Este vorba de un ocean de culoare neagră, în care cele mai uşoare mişcări stârnesc furia unor fiinţe ciudate, care îi muşcă pe cei care le deranjează.
Este ca şi cum ai fi o „momeală” plutind la suprafaţa acestui imens ocean. 

Ceea ce trebuie să faci este să te mişti foarte încet şi să nu dai nici o atenţie „peştilor” curioşi care îţi vor da târcoale. 
Numai astfel vei putea trece, fără probleme, prin apa aceea neagră şi ameninţătoare. 
Dacă însă te mişti prea tare sau încerci să-i înfrunţi pe ciudaţii locuitori ai apei negre, aceştia se vor repezi să te muşte, să te zgârie sau să te tragă după ei, în cine ştie ce străfunduri înspăimântătoare.
Să fie acesta iadul populat de „demoni” şi de „draci” ?
În ciuda faptului că par nişte creaturi de-a dreptul subumane, aceştia pot totuşi acţiona şi gândi independent.
Cine şi ce sunt ei ? Nu ştiu. 

Şi asta pentru că nu am ţinut neapărat să aflu."
"O dupa-amiaza linistita în Virginia. În salonul casei, Robert Monroe se odihnea pe un divan. În jur, totul parca era...
Posted by Katona Nicolae on 30 Mai 2015CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato : http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.htmlDacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici : Subscribe to Love Blog 4 All by Email
Apasă simultan pe tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).
Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen la "Căutare" în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
De asemenea, consultă marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate) : http://youtube.com/user/katonanico
Te poţi Abona şi la siteul meu SPIRIT, să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici : Subscribe to Spirit by Email
Te invit cu bucurie să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial" - http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/


DESPRE PREVEDEREA VIITORULUI

Dacă te detaşezi un pic imaginativ de omul care eşti, şi îţi vei privi detaşat şi din afară viaţa de până acum, ai putea realiza faptul că omul este PREVIZIBIL, căci reacţionează conform unor TIPARE de gândire şi comportament rigide, fixate de programarea sa genetică şi educaţia sa. Numim asta "personalitate", şi spunem că fiecare om îşi are personalitatea sa.WILLIAM BUHLMAN - "Aventuri în viaţa de dincolo"

„William Buhlman este unul dintre cei mai mari experti din lume pe tema experientelor extracorporale si are peste 40 de ani de practica in acest domeniu. William a investit foarte mult timp tinand discursuri despre explorarea constiintei la faimosul Institut Monroe din Virginia (SUA)."
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');