Kato Live embed Video

kato-podcast

Totalul afișărilor de pagină

Translate

TRANSLATE with Bing

marți, septembrie 24, 2013

Transa și Miracolul

Transa reprezintă o stare modificată de conştienţă, o stare specială, deosebită de cea de veghe și cea de somn, caracterizată prin slăbirea controlului conștient asupra propriului comportament și a contactului cu realitatea, reducerea sensibilității la stimuli, alterarea contactului cu mediul ambiant, și chiar o pierdere temporară a acestui contact, înlocuirea activității voluntare cu un comportament automat, slăbirea sau dispariția atitudinii discriminatorii, critice, la acțiunea unor sugestii sau autosugestii, instalată ca urmare a :
1. acțiunii unor sugestii - hipnoză,
2. acțiunii unor stimuli repetitivi care induc o detașare față de mediul înconjurător,
3. efectelor unor substanțe psihotrope ingerate oral sau inhalate prin respirație,
4. prin meditație,
5. respirație amplă, profundă, în ritm redus.
6. folosirea unor procedee sonore, muzică.
7. dans rotativ, însoțit de muzică percusivă ritmată,
8.hiperflexiuni ori hiperextensii ale gâtului, presiuni asupra globilor oculari,
9. manevră Valsalva, ajun, respirație accelerată (hiperventilație, rebirth), etc.
Transa apare și în unele forme de isterie. 
În limba română, termenul provine din limba franceză: «transe», care este din aceeași familie lexicală cu verbul ‘’transir‘’, care, în Evul Mediu , însemna „a pleca”, „a trece”, „a se scurge”. 

Acest cuvânt provine din limba latină : transeō, transīre, transiī (transīvī), transitum, cu sensul de „a trece dintr-un loc în altul, a traversa”. 
Începând cu secolul al V-lea, a început să primească sensul de „a trece de la viață la moarte”, ca și termenul ‘’samadhi‘’, folosit în hinduism.
Vidia.ro
Expresia ‘’a intra în transă‘’  a apărut în secolul al XIV-lea dar starea de transă este cunoscută de om din timpuri străvechi, fiind practicată în cursul ceremoniilor de tip religios.
Putem vorbi despre 

- o transă meditativă, când o persoană este în meditație, sau de 
- o transă hipnotică, atunci când o persoană este hipnotizată.

Technici indirecte de inducere a transei : în timp ce hipnoza clasică este autoritară și directă, determinând adesea o rezistență a subiectului, modul de abordare a lui Erickson este permisiv, adaptabil și indirect. 

În timp ce un hipnotist clasic ar spune :"intri în transă" un hipnotist Ericksonian ar spune "poți învăța în mod confortabil să intri în transă". 
În acest mod, se oferă subiectului oportunitatea de a accepta sugestiile cu care acesta este de acord, fiind foarte receptiv pentru beneficiile acesteia
Subiectul știe că nu este manipulat, preluând întru totul răspunderea pentru participarea la propria transformare.
 Deoarece inducția are loc pe parcursul unei conversații "normale" hipnoza Ericksoniană este cunoscută sub denumirea de Hipnoză Mascată
 Erickon susținea că nu este posibil ca mintea conștientă să instruiască mintea subconștientă, și că sugestiile autoritare vor fi probabil întîmpinate cu rezistență. 
Mintea subconștientă reacționează la oportunități, metafore, simboluri și contradicții.
Sugestiile hipnotice efective trebuie formulate "suficient de vag", lăsând spațiu subiectului, astfel încât acesta să umple golurile cu propriile convingeri subconștiente - chiar dacă aceștia nu percep în mod conștient ceea ce se întâmplă
.

  Hipnoterapeutul priceput, construiește aceste "goluri de înțeles" într-un mod adaptat individual fiecărui subiect – astfel încăt acesta să reacționeze cât mai probabil în modul anticipat și dorit de terapeut
 De exemplu, autoritarul "vei renunța la fumat" va avea la nivel subconștient un efect mai mic decât "poți să devii nefumător". 
Prima, este o comandă care probabil provoacă rezistență și atrage atenția asupra actului de a fuma, cea de-a doua este o deschidere, o invitație către o posibilă schimbare, fără presiune, care este mai puțin probabil de a fi respinsă de către subiect.
Acest gen de "sugestii vagi" constituie o caracteristică principală a Modelului Erickson“”, un mod sistematizat de codificare a limbajului folosit în hipnoza Ericksoniană.
Technica Confuziei

"În toate tehnicile mele, aproape în toate există o confuzie." 
O persoană confuză are mintea conștientă ocupată și preocupată, fiind mult mai înclinată spre a se orienta prin soluțiile propuse de mintea subconștientă. 
Persoana confuză intră singură în stări favorabile transei, fiind astfel gata de a fi condusă în transă fără a opune nici cea mai mică rezistență
 Confuzia poate fi creată prin cuvinte ambigui, complicate, prin fraze nerostite până la sfărșit, întreruperea propoziției, sau multe alte tehnici care stimulează căutarea transderivațională.
Chirurgul scoțian James Braid, care a inventat termenul de "hipnotism", susținea că focusarea atenției este esențială pentru crearea transei hipnotice; teza sa era, că hipnoza este în esență o stare de focusare extremă. 

 Dar este dificil pentru persoane stresate de durere, teamă sau suspiciune să se focuzeze asupra altor stimuli.
În aceste cazuri, alte metode de inducere a transei devin importante, sau cum explica Erickson: "...utilizarea îndelungată și frecventă a tehnicilor de confuzie, a avut efecte pozitive în cazurile unde era necesară o inducție rapidă, în special în condiții nefavorabile, cum ar fi perioadele terminale extrem de dureroase a unor boli, sau la persoane interesate dar ostile, agresive și resistente..."
Inducția prin strângerea măinii : Printre cele mai cunoscute inovații ale lui Erickson se numără și tehnica scuturării mâinii ( Handschake Induction) o variantă a tehnicii prin confuzie. 

Inducția este făcută de către hipnotist prin întreruperea gestului firesc de salut prin străngere de mână
Acesta face gestul de a strânge mâna subiectului, întrerupând acest gest sub o formă sau alta, de exemplu apucând brusc și neașteptat încheietura mâinii acestuia. 
Dacă procesul de strângere a mâinii se desfășoară într-un mod neșteptat pentru subiect, se creează o transă simplă, non-verbală, care este apoi utilizată și aprofundată de către hipnotizator. 
 Toate aceste reacții se petrec în mod natural și automat, fără a-i spune subiectului să se concentreze asupra ideii în sine. 
Această inducție funcționează pentru că strângerea mâinii este una dintre acțiunile învățate și operate ca un singur "chunk" de comportament; legarea șireturilor este un alt exemplu clasic. 
 Dacă comportamentul este diversificat sau împietrit în vreun fel, persoana în cauză nu deține un spațiu pentru aceasta – ea este oprită în mijlocul execuției unui proces subconștient care nu are "mijloc". 
Mintea reacționează prin autosuspendarea propriei activități până primește o nouă informație care să îi imprime o nouă direcție, sau "se decuplează"
 Un hipnotizator experimentat poate utiliza acest moment de suspendare și confuzie momentană pentru a induce transa în mod rapid și ușor. 
 Diversele descrieri ale lui Erickon, privitoare la "inducția prin strângere de mână" indică faptul că e necesară o anumită cantitate de improvizație, precum și supravegherea atentă și acțiunea continuă asupra subiectului, până acesta reacționează conform așteptărilor hipnotizatorului.
Erickson descria rutina procedeului după cum urmează: 

 Inițierea: Încep prin a strânge în mod normal măna. "Atingerea hipnotică" începe în momentul în care eliberez mâna. 
Eliberarea mâinii are loc prin trecerea de la străngerea fermă la atingerea ușoară cu degetul mare, o schițare de atingere cu degetul mic, o împingere a mâinii subiectului cu degetul mijlociu – senzații suficient de vagi încât să atragă atenția. 
Când subiectul își îndreaptă atenția spre degetul mare, trec la atingerea cu degetul mic. 
Când atenția subiectului se îndreaptă într-acolo trec la atingerea cu degetul mijlociu și apoi din nou cu degetul mare. 
Această stimulare a atenției este mai degrabă o stimulare care nu constituie un stimul pentru un anumit răspuns. 
 Distras de strângerea de mână, atenția subiectului este luată prizonieră de stimulările succesive ale atenției, care induc o stare de așteptare în mintea acestuia. 
Apoi, aproape simultan, dar totuși nu simultan ( pentru a permite recunoașterea neuronală separată), ating de dedesubt încheietura mâinii atât de fin încât sugerez vag o impingere în sus. 
Acest lucru este urmat de o atingere ușoară direcționată în jos, pentru ca apoi să întrerup contactul în mod atât de gentil încât subiectul nici măcar nu sesizează momentul ,mâna acestuia nemișcându-se nici în sus nici în jos ci rămânând cataleptică.
Încheierea: Dacă nu doriți ca subiectul să își dea seama de ceea ce faceți, îi distrageți acestuia atenția printr-o remarcă obișnuită și încetați. 

Ceva în genul :"Ce a-ți spus? Am fost cu mintea în altă parte pentru o clipă și nu am înțeles" 
Acest lucru distrage atenția subiectului și indică acestuia faptul că el a fost atăt de absorbit de stimulii din mână încât nu au perceput nimic ce s-a întâmplat în jur."
prosuccesstraining.ro

Unii oameni cred că starea de transă este o stare de inconștiență, neînțelegând faptul că ea este una de focalizare și restrângere a conștienței asupra unui câmp redus. 
Faptul că, privit din afară, un om în transă pare rupt de realitate, induce pe mulți în eroare, privind starea sa de conștiență. 
Este asemănător situației în care, când ești absorbit de acțiunea unui film, te detașezi aproape complet de mediul din sala de cinema sau camera în care este televizorul,  nefiind însă inconștient. 
 Discutând asupra exemplului în care Petru a reușit să calce pe apă,  ca și Isus, dar la un moment dat s-a temut și s-a afundat în apă :
Neville Goddard : "Dacă mi-aş putea suspenda judecata precum Petru, aş putea umbla pe apă. Petru începe să meargă pe apă [Matei 14:29], dar apoi începe să privească în propria sa putere de înţelegere şi odată cu asta, să se scufunde. 

Vocea îi spune, „Uită-te-n sus, Petre”. 
Petru priveşte în sus şi continuă să meargă pe apă."
Textul biblic sună așa :
Matei 14.28. „Doamne”, I-a răspuns Petru, „dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape.”
29 „Vino!”, i-a zis Isus. 
Petru s-a coborât din corabie şi a început să umble pe ape ca să meargă la Isus.
30 Dar, când a văzut că vântul era tare, s-a temut; şi, fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!”
31 Îndată, Isus a întins mâna, l-a apucat şi i-a zis: „Puţin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?”
Deci:
1. Petru nu şi-a suspendat judecata.
2. Cine îşi suspendă judecata devine lipsit de judecată, inconştient.
3. Petru nu a privit în propria putere de înţelegere, ci teama i-a slăbit credinţa.
4. Petru nu s-a uitat în sus şi a continuat să meargă.
5. Mersul pe apă, precum toate celelalte miracole, aşa cum a subliniat şi Isus, ţine de o credinţă puternică, lipsită de îndoială.
6. Acea întâmplare demonstrează clar faptul că oricine poate crede cu putere, fără să se îndoiască absolut de loc, dobândeşte capacitatea de a produce miracole, asemenea celor făcute de Isus. Exact asta a subliniat şi El, afirmând chiar că vor fi oameni care vor face miracole chiar mai mari decât a făcut El.
7. Credinţa nestrămutată şi fermă în puterea de a îndeplini ceva, nu reprezintă un proces pasiv, ci unul activ, de aceea este total eronat să creadă cineva în faptul că Petru a îndeplinit un miracol deoarece şi-a suspendat judecata. 

 Nu te ajută cu nimic să priveşti în sus, şi nu te deranjează cu nimic să priveşti în jos, cât timp tu îţi fixezi în minte faptul că poţi să mergi pe apă, şi nu te îndoieşti nici o clipă de asta. 
Atâta doar că nu poţi obţine această stare mentală mentală neclintită, fermă, cât timp îţi laşi gândurile să zburde necontrolat. 
Este ceva similar unei stări de TRANSĂ, în care eşti focalizat cu totul aupra unui singur lucru.
prosuccesstraining.ro

Totul este Spirit, Universul este Mental. 

Fiind Mental, devine clar faptul că miracolele pot fi îndeplinite doar prin dirijarea conştientă a mentalului în acest sens, şi nu prin suprimarea proceselor mentale ! 
Cine nu se gândeşte la nimic, nu poate face... nimic...
http://ro.wikipedia.org/wiki/Neville_Goddard


E E - " Miracolele se pot face fără dirijarea conștientă a mentalului, când ești în transă nu ești mental. Ești abandonat total, și nu tu faci ce faci, tu ești doar canalul prin care toate se fac, nicidecum mental."
Kato - În exemplul de mai sus, Petru întîi s-a atosugestionat că poate să umble pe apă, ca și Isus, și l-a rugat pe Isus să îi întărească această autosugeste, prin sugestia Lui, în sensul "hai, pentru că poţi", după care, a cedat unei autosugestii negative, de genul "dacă se întâmplă asta", ceea ce s-a şi întâmplat, automat. 

Totul se bazează pe sugestie şi autosugestie...
Dacă vei studia ce spun marii specialişti contemporani în hipnoză, vei avea surpriza de a constata faptul că toţi susţin faptul că hipnoza este de fapt o AUTOHIPNOZĂ

Sugestiile trec prin procesul acceptăriu ca autosugestii. 
 De aceea, DACĂ NU CREZI, NU TE POŢI AUTOSUGESTIONA, ŞI NU VEI PUTEA OBŢINE CEEA CE NU TE POŢI AUTOSUGESTONA CĂ POŢI REALIZA !
"Miracolele se pot face fără dirijarea conştientă a mentalului."
Nimeni nu a reuşit asta, niciodată. 

Deoarece asta ar însemna că miracolele nu depind de mental, de conştienţă, ceea ce este fals, în mod evident, căci Isus era conştient, chiar foarte conştient, ori de câte ori înfăptuia un miracol...
Să nu te ducă în eroare termenul "transă", căci în problema meditaţiei, a credinţei şi a autosugestei ferme, este vorba de o stare de transă AUTOINDUSĂ, ÎN MOD CONŞTIENT.
"când eşti în transă nu eşti mental. Eşti abandonat total, şi nu tu faci ce faci ,tu eşti doar canalul prin care toate se fac, nicidecum mental."
Eronat. Probabil că nu ţi-ai indus niciodată starea de transă, deşi mă îndoiesc, căci ori de câte ori începi să îţi focalizezi puternic atenţia asupra a ceva anume, intri automat în starea de transă, în mod progresiv, deoarece începi să te detaşezi tot mai mult de stimulii din mediu şi senzaţiile corporale situate în afara centrului atenţiei tale. 

Cine practică meditaţia, ştie...
Toate miracolele și fenomenele paranormale, cu mici excepţii, care întăresc regula, se manifestă într-o stare numită de psihologi "stare modificată (sau alterată) de conştiinţă", eu preferând termenul de ‘’transă‘’, dar ceea ce este important, de fapt, constă în tiparul undelor craniene, care este asemănător stării de transă, somn profund, o stare de somn lucid, supervigilenţă, superconştienţă, sau indiferent cum vrea unul sau altul să o numească. 

Poţi "cădea" în această stare, dacă nu ai exerciţiu şi antrenament privind controlul ei, sau o poţi experimenta în mod conştient, urmând exerciţii adecvate pentru antrenarea capacităţilor latente...
libris.ro%20

M-am întrebat : "De ce oare cred unii oameni că este posibil miracolul, fenomenul paranormal, în lipsa conştienţei, gândirii, şi a voinţei proprii ?"
Răspunsul meu este următorul :
1. 
Marii Maeştrii, Îndrumători, Iniţiaţi, au înfăptuit întodeauna miracolele, lucrurile paranormale, prin voinţă proprie, gândire proprie, în mod conştient.
2. Există, dpdv cauzal, necesară îndeplinirea anumitor 
condiţii cauzale inerente manifestării efectelor miraculoase, paranormale. 
Iniţiaţii ştiu care sunt aceste condiţii, şi modul, metodele care trebuiesc aplicate de ei, pentru a produce astfel de efecte.
Ele sunt metode mentale, şi se bazează pe anumite tipare de gândire.
 
3. Unii oameni pot descoperi oarecum accidental un astfel de tipar mental, pe care îl vor aplica ulterior, empiric, dar în mod conştient, pentru a produce efecte considerate de alţii miraculoase.
Ei pot să nu înţeleagă mecanismul de producere, legile determinismului cauzal, ci doar faptul că aplicând metoda x, urmând paşii y, v, z, se obţine efectul q. 
Ei vor rămâne însă blocaţi la acest nivel, din cauza blocajului existent la nivelul gândirii lor, a înţelegerii legăturii cauză-efect. 
Nu vor evolua mai departe, şi nu vor putea înfăptui şi alte miracole, decât cel al cărui tipar l-au descoperit oarecum întâmplător.
4. 
Există entităţi spirituale care se folosesc de anumiţi oameni cu capacităţi mediumice sau anumite conformaţii speciale ale corpurilor lor energetice, şi care pot produce, indirect, folosindu-se de oameni ca de nişte instrumente, fenomene miraculoase, paranormale.
Oamenii care sunt folosiţi astfel, pot să nu conştientizeze absolut de loc faptul că ei sunt folosiţi, că ei sunt instrumentul manifestării în plan fizic, prin perispiritul lor, şi ca urmare, nu au nici un control asupra fenomenelor care se manifestă în prezenţa lor, şi nici o înţelegere privind aceste fenomene...
elefant.ro%20

http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=ro&item=5306
http://www.yogaesoteric.net/content.aspx?lang=ro&item=5222
http://satanismul.blogspot.com/2009/10/transa.html?m=1
http://www.dcnews.ro/2013/04/adeptii-misa-pentru-ultima-data-in-transa-romantica-la-baile-herculane/
http://psihoterapie.net/articole/hipnoza/metoda-asocierii.html
http://m.adevarul.ro/tech/stiinta/studiu-intampla-creierul-unui-clarvazator-intra-transa-1_50b614b87c42d5a663a56fbc/index.html
http://m.b1.ro/stiri/externe/trei-persoane-uitate-in-transa-dupa-ce-un-hipnotizator-a-le-inat-in-timpul-spectacolului-6009.html
http://shamanisminromania.wordpress.com/category/posturi-de-transa-extatica/
http://elldor.info/2012/06/hipnoza-in-masa-la-scoala-elevele-nu-puteau-iesi-din-transa/
http://misayogacamps.net/romana-starea-de-transa-ne-dezvaluie-frumusetea-naturii-si-ne-infrumuseteaza-sufletul/
http://www.consultanta-psihologica.com/cum-functioneaza-transa/
http://dezvaluiridesine.ro/meditatia_ghidata.php
http://psihologie.2z.ro/index.php?cap=30&pag=11
http://psihologie.2z.ro/index.php?cap=30&pag=10
https://m.facebook.com/shamanicspirit/posts/535686686443002
http://www.consultanta-psihologica.com/recomandari-pentru-terapeuti-inainte-de-inceperea-transei/
http://www.consultanta-psihologica.com/pasii-din-procesul-hipnoterapeutic/
http://www.consultanta-psihologica.com/caracteristicile-transei-hipnotice/
http://www.consultanta-psihologica.com/inducerea-de-baza/
http://www.consultanta-psihologica.com/criterii-de-alegere-a-inducerii-in-transa/
http://www.consultanta-psihologica.com/profunzimea-hipnozei/
http://www.consultanta-psihologica.com/principii-ale-hipnoterapiei-ericksoniene/
http://www.consultanta-psihologica.com/tipuri-de-inductie-ericksoniana/
http://www.consultanta-psihologica.com/manifestari-specifice-hipnozei-fenomenele-ideodinamice/
http://www.consultanta-psihologica.com/tehnici-de-imagerie-dirijata/
http://www.consultanta-psihologica.com/mijloace-de-inductie-ericksoniana/
http://www.consultanta-psihologica.com/elemente-utilizate-in-limbajul-ericksonian/
http://www.consultanta-psihologica.com/ce-fel-de-limbaj-folosim-in-hipnoza/

Cine dorește să susțină activitatea mea, poate contribui cu o Donație în PayPal, contul reprezentat de acest mail: katonanico@gmail.com
Link https://www.paypal.me/KatonaNicolae

eJobs

nanoxyn.ro

APARATE pentru Relaxare, Protecție Eenergetică, Energizare, pentru starea ta de bine
Vezi și cărțile, sunt interesante:  http://www.aimgroup.ro/116.html
Mind Synergy - Stimulare cerebrală pentru relaxare profundă

-CĂRŢI SPIRITUALITATE (şi nu numai) recomandate de Kato :  http://loveblog4all.blogspot.com/2014/08/carti-spiritualitate.html

Evenimente generale Cluj Allevents.in:

-Dacă vrei să afli mai multe despre Kato şi activitatea lui :  https://www.facebook.com/notes/806080502769226/

-De AICI(click aici) POŢI ASCULTA ŞI DOWNLOADA ÎN FORMAT mp3 CREAŢIILE PERSONALE KATO, pentru a le putea asculta oriunde
-DONEAZĂ, cât vrei, când poţi, pentru a sprijini blogul şi activitatea educativă :

-Dacă ţi-a plăcut, dă un click pe Like şi Distribuie, şi Abonează-te la postările noi ale acestui blog prin email, serviciul Feedburner, dând click aici: Subscribe to Love Blog 4 All by Email

-Apasă simultan tastele Ctrl şi D, pentru a adăuga acest site la Favorite (Bookmarks).

-Pentru a găsi ceva specific pe blog, poţi căuta după termen, la "Căutare", în stânga sus, sau pe coloana din stânga jos la Etichetele asociate postărilor (cuvintele albastre, în ordine alfabetică).
-Abonează-te la marea videotecă de pe canalul meu youtube (dă click pe categoriile de playlisturi să se deschidă toate):  http://youtube.com/user/katonanico

-Te poţi Abona şi la blogul meu "SPIRIT", să primeşti notificări pt postările noi, pe email, aici:  Subscribe to Spirit by Email

-Te invit să vizitezi şi noul meu blog : "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial"  
http://katoparapsihologieextrasenzorial.blogspot.ro/
-Fă economie de timp şi bani, efectuând cumpărături online prin accesarea promoţiilor din reclame, susţinând totodată astfel şi acest blog. 
Mulţumesc !

-Aici ai linkul către CUPRINSUL blogului, cu lista tuturor postărilor, pe Categorii, plus toate articolele de pe siteurile mele "Spirit" şi "Kato - Parapsihologie, Extrasenzorial", peste 500 articole !  http://loveblog4all.blogspot.com/2015/11/toate-postarile-blogului-linkurile.html

SOFTWARE Prezentări Multimedia, Editare Foto, Video 2D, 3D, Webdesign, Webinarii, Email Marketing, etc. Promoţii şi Bonusuri...


  


software-deals.ro

  VigLink banner
Embed

Niciun comentariu:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-60726497-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');